ZAPRASZAMY „UMIEM PŁYWAĆ”

Transkrypt

ZAPRASZAMY „UMIEM PŁYWAĆ”
„UMIEM PŁYWAĆ”
Uwaga! Uwaga!
Szkoła Podstawowa im. A. Mielęckiego w Koźminku przystąpiła do programu pt. „Umiem pływać”
ogłoszonego przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki a opracowanego przez Wielkopolskie Zrzeszenie LZS
Program zakłada przeprowadzenie nauki pływania dla dzieci z klas III szkoły podstawowej.
przewiduje naukę pływania w ramach 10 wyjazdów na pływalnię po 2 godziny lekcyjne
w okresie od marca do czerwca.
Planujemy realizację projektu w module 3 grup po 15 osób, razem 45 uczestników.
W trakcie programu zostaną przeprowadzone 4 sprawdziany pod nazwami:
RYBKA,FOKA, NUREK,DELFINEK.
ZAPRASZAMY

Podobne dokumenty