KARTKA WIELKANOCNA Z ŻYCZENIAMI

Transkrypt

KARTKA WIELKANOCNA Z ŻYCZENIAMI
ŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY
„KARTKA WIELKANOCNA Z ŻYCZENIAMI”
Cele konkursu:
Rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci inspirowanych zwyczajami i tradycjami
Świąt Wielkanocnych.
Rozwijanie wrażliwości estetycznej i umiejętności składania życzeń świątecznych.
Prezentacja dokonań twórczych dzieci.
Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do dzieci z kl. I – VI ze świetlicy SP.355 w Warszawie.
Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę w formacie A6, techniką dowolną.
2. Na kartce trzeba napisać własne życzenia świąteczne.
3. W konkursie biorą udział tylko prace wykonane indywidualnie.
4. Kartki z konkursu przechodzą na własność Organizatorów.
5. Prace należy dostarczyć do sali 64 w terminie do 01.04.2015.
Zasady przyznawania nagród:
1. Zwycięzców konkursu wybiera Jury.
2. Jury oceni prace według następujących kryteriów:
- zgodność z tematem, ·
- kreatywność i wyobraźnia, ·
- estetyka wykonania.
3. Organizatorzy przewidują dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe dla laureatów.
4. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.
5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej SP 355 w Warszawie.
6. Dyplomy i nagrody zostaną wręczone do 11 kwietnia 2015r.
Organizatorzy:
Beata Baran, Agata Sujkowska

Podobne dokumenty