więcej

Transkrypt

więcej
RZEPAK
OZIMY
BAKAŁARZEWO
Szanowni Państwo
Jest nam bardzo miło przedstawić Państwu kolejną edycję naszego katalogu nasiennego. W doborze odmian rzepaku
ozimego, które zdecydowaliśmy się umieścić w swojej ofercie kierowaliśmy się wartością użytkowo-hodowlaną odmiany czyli wielkością i jakością plonu. Nie mniej ważne były inne cechy odmianowe jak zimotrwałość, odporność na
wyleganie, podatność na choroby, wczesność, wymagania glebowe. Odmiany z naszej oferty są wpisane do Krajowego
Rejestru Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) bądź pochodzą ze Wspólnotowego
Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA). Odmiany z katalogu CCA przed wprowadzeniem do naszej oferty
testujemy w warunkach polowych w gospodarstwach produkcyjnych w terenie naszego działania. Kupując odmiany
z naszej oferty otrzymują Państwo nasiona najwyższej jakości przystosowane do warunków klimatycznych swojego
regionu.
ODMIANY HETEROZYJNE
Hodowca: Syngenta Seeds.
ES DOMINO F1
120
115
95
NELSON
NK OCTANS
XENON
115
116
08
108
119
111
100
106
105
119
110
123
112
Średnio-wczesna odmiana mieszańcowa (SAFECROSS), szczególnie zalecana w LZO*
do uprawy w rejonie Warmii i Mazur oraz Podlasia. Wysokie plonowanie tej
odmiany potwierdzają wyniki badań porejestrowych za 2010r., NK Octans uzyskał
jeden z najwyższych wyników w rejonie II - 123% wzorca. NK Octans posiada
bardzo dobrą zdrowotność, szczególnie małą podatność na suchą zgniliznę
kapustnych. Odmiana wcześnie rozpoczyna wegetację wiosenną i szybko regeneruje poziom uszkodzeń po zimie. Dodatkowe zalety to: odporność na wyleganie,
znakomity wigor roślin, średnie wymagania glebowe.
PLON NASION PDO 2010
W REJONACH
125
105
123% WZORCA
114
113
NK OCTANS F1
ES DOMINO
Rejon II -WARMIŃSKO-MAZURSKIE, PODLASKIE
Rejon III - KUJAWSKO-POMORSKIE, LUBUSKIE, WIELKOPOLSKIE
Rejon IV - MAZOWIECKIE, ŁÓDZKIE, LUBELSKIE
Rejestracja COBORU 2008
STABILNE PLONOWANIE W RÓŻNYCH WARUNKACH
Mieszaniec zrestorowany systemu OGURA, wyróżniający się ponadprzeciętnym plonowaniem, zarejestrowany z wynikiem 122% wzorca, średnia plonu 117% w latach 2008-2010. Ponadto należy podkreślić bardzo dobre zaolejenie nasion tej
odmiany - 48% tłuszczu w nasionach. Posiada dobry profil odpornościowy na patogeny, szczególnie na sclerotinię, alternarię i phomę. ES Domino to: szybki rozwój jesienny i dobra zimotrwałość. Odmiana wysoka, odporna na wyleganie,
dojrzewa na poziomie średnio - wczesnym, czyli nie opóźnia niepotrzebnie zbioru.
Cechą wyróżniającą tę odmianę jest wysokie i stabilne plonowanie w różnych warunkach glebowych i klimatycznych.
*LZO – lista zalecanych odmian rzepaku ozimego dla poszczególnych województw.
Hodowca: Euralis Semences
Hodowca: Agrobras
Rejestracja COBORU 2010
117
116
Odmiana o wysokim plonie nasion - średnia 116% wzorca w latach 2008-2010
i bardzo wysokim plonie tłuszczu - średnia 120% wzorca w latach 2008-2010.
Najbardziej charakterystyczną cechą tej odmiany jest brak tendencji do wynoszenia stożka wzrostu w rozwoju jesiennym. Rośliny tworzą przed zimą silne, kompaktowe rozety, co znacznie redukuje ryzyko wymarzania. Wiosenna wegetacja
rozpoczyna się stosunkowo wcześnie. Przy średnio-wczesnym zbiorze rośliny
tworzą zwarty, niezbyt wysoki łan, mało podatny na wyleganie.
WYNIKI PDO W LATACH 2008-2010
117
116
115
114
113
112
111
110
109
112
KOMPAKTOWY I SILNY
112
XENON F1
Rejestracja COBORU 2010
NELSON NK OCTANS XENON
ES DOMINO
WYNIKI PDO 2010
114
112
110
108
106
113
109
110
NELSON NK OCTANS XENON
112
ES DOMINO
ODMIANY POPULACYJNE
PLON ODMIANY COLOR
NOWOŚĆ !!!
DOWIADCZENIA REJESTROWE 2008-2009 - % WZORCA
110
106
104
102
100
II REJON
III REJON
IV REJON
COLOR - ODPORNOŚĆ NA:
czerń krzyżowych
zgnilizna twardzikowa
such zgnilizna
wyleganie
0
AZUR*
109
09
108
106
06
Średnio-wczesna odmiana populacyjna plonująca na poziomie 104% wzorca
średnia z lat 2007-2009. Najważniejsze cechy odmiany to wysoka plenność
i niezawodność szczególnie w warunkach okresowego niedoboru wilgoci
w glebie lub gorszych stanowisk. Charakteryzuje się wysoką jakością zbieranego plonu – najniższa wśród badanych odmian zawartość glukozynolanów
6,3uM/g oraz wysoka zawartość tłuszczu 48% s.m. (o 1,9% wyżej od wzorca).
Posiada wysoką odporność na choroby grzybowe przede wszystkim na sclerotinię i phomę. Rośliny średniowysokie o niskiej skłonności do wylegania
i doskonałym wigorze.
Hodowca: KWS – Momont Rejestracja: Francja 2008, EU CCA 2009
109
COLOR*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PRZEZ ZDROWOTNOŚĆ DO PLONOWANIA
Odmiana Azur jest nową odmianą liniową rzepaku ozimego dostępną na polskim rynku. Podstawowym atutem tej
odmiany jest znakomita zdrowotność, rośliny są szczególnie odporne na suchą zgniliznę kapustnych. Badania w SDOO
Wrocikowo, Ruska Wieś i Bałcyny potwierdzają doskonałe przezimowanie i bardzo dobrą zdolność tej odmiany do
regeneracji po zimie. Wyniki te pozwalają rekomendować odmianę Azur do uprawy na terenie całego kraju. Kompaktowy pokrój roślin i średni wzrost są gwarancją bardzo dobrej odporności na wyleganie. Odmiana wczesna, nadająca się
do wczesnego i optymalnego siewu.
Hodowca: SW Seed Lantmannen Rejestracja: EU CCA 2009
NK MORSE
OKAZ ZDROWIA
NK Morse w badaniach COBORU wykazuje jedną z lepszych odporności na zgniliznę twardzikową i phomę. Odmiana
średnio-późna o małych wymaganiach glebowych tolerująca słabsze stanowiska. Rośliny dosyć wysokie o sztywnej
łodydze i doskonałej odporności na wyleganie. Mimo niesprzyjających warunków jesienno – zimowych oraz słabych
stanowisk odmiana NK Morse bardzo dobrze przezimowała w rejonie Podlasia.
Hodowca: Syngenta Seeds
Rejestracja COBORU 2010
WYSOKIE PLONY NAWET NA SŁABSZYCH
STANOWISKACH
KADORE*
Średnio-wczesna odmiana o wysokim potencjale plonowania nawet na słabszych, mozaikowatych stanowiskach. Rośliny średnio-wysokie o sztywnej łodydze i niskiej skłonności do wylegania. Niska biomasa pozwala na szybki i oszczędny
zbiór oraz równy przebieg wegetacji. Późniejszy termin kwitnienia niweluje ryzyko wiosennych przymrozków.
Jedna z najchętniej kupowanych odmian w rejonie Warmii i Mazur oraz Kujaw.
Hodowca: KWS – Momont
Rejestracja: EU CCA 2005
*odmiana z Listy EU
ODMIANA
WCZESNOŚĆ ODMIANY
WYMAGANIA GLEBOWE
KADORE
COLOR
AZUR
NK MORSE
NK OCTANS
DOMINO
XENON
środnio - wczesna
środnio - wczesna
wczesna do średniej
późna
wczesna do średniej
środnio - wczesna
środnio - wczesna
średnie/mozaiki
małe /okresowe niedobory wilgoci
średnie do wysokich
małe wymagania glebowe
średnie
średnie
małe wymagania glebowe
cecha bardzo dobra
cecha dobra
cecha średnia
WIGOR JESIENNY
ZIMOTRWAŁOŚĆ
bardzo dobra
bardzo dobra
bardzo dobra
dobra do bardzo dobrej
dobra do bardzo dobrej
dobra do bardzo dobrej
dobra do bardzo dobrej
PHOMĘ
ODPORNOŚĆ NA:
SKLEROTINIĘ
WYLEGANIE
TERMIN SIEWU
wczesne do optymalnych
optymalny do lekko opóźnionego
wczesny do optymalnego
wczesny
optymalny do opóżnionego
optymalny do opóżnionego
optymalny do opóżnionego
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
Wielu z nas zadaje sobie pytanie czy i jak możemy zniwelować negatywne skutki:
- późnych siewów rzepaku
- nierównych wschodów spowodowanych niedoborem wilgoci
- nie do końca zbilansowanego nawożenia
- negatywnych efektów uproszczenia uprawy
- innych czynników poddających rośliny ozime silnym stresom.
Naszą propozycją jest zastosowanie jesienią – we wczesnych fazach rozwojowych roślin preparatu PATRON.
PATRON jest syntetycznym biostymulatorem nawozowym przeznaczonym do stosowania w celu:
a. maksymalizacji plonu
b. zwiększenia zimotrwałości
c. zwiększenia odporności na sytuacje stresowe
SKŁAD
Czynnikiem aktywnym jest amonowy octan cynku – substancja mająca cechy protoauksyny.
Dodatkowo formulacja produktu zawiera surfaktant ułatwiający wchłanianie.
SPOSÓB DZIAŁANIA
PATRON będąc biostymulatorem powoduje szybki przyrost zawartości auksyn w roślinie. Wzrost
zawartości auksyn jest większy o 40-50 procent w stosunku do roślin traktowanych „tradycyjnym”
nawozem dolistnym. Wysoka zawartość auksyn powoduje gwałtowny rozwój korzeni roślin,
a masa korzeniowa wzrasta do25% w porównaniu do roślin nietraktowanych. Owocuje to:
a. zwiększeniem odporności roślin na czynniki stresowe np. okresy posuszne
b. zwiększoną zdolnością roślin do pobierania i akumulacji składników pokarmowych
(patrz wykres)
c. zwiększoną zawartością chlorofilu, a co za tym idzie, zwiększoną intensywnością fotosyntezy
d. końcowym efektem jest wyższy i lepszej jakości plon (patrz wykres) lub utrzymanie plonu na
dobrym poziomie w sytuacji pojawienia się czynników stresowych - np. susza, chłody, niższe od
optymalnego nawożenie fosforowo potasowe.
WAŻNE – biorąc pod uwagę powyższe nie należy PATRONA traktować jak „tradycyjnego” nawozu
dolistnego. Nie jest to produkt przeznaczony do wyrównywania silnych niedoborów np. cynku.
ZABIEG
Bardzo ważnym czynnikiem jest przestrzeganie zalecanych terminów zabiegu i zalecanych dawek.
Wynika to faktu, że traktowana roślina musi być wyposażona w pełen, enzymatyczny aparat
przeznaczony do syntezy auksyn. Enzymy biorące udział w syntezie tego hormonu wzrostu istnieją
w roślinie dość krótko. Stąd zabieg należy wykonać we wczesnych fazach rozwojowych traktowanych upraw.
W rzepaku ozimym zalecamy:
- dawka 0,8 l/ha
- termin zastosowania - rzepak ozimy do fazy 6-go liścia właściwego włącznie
NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI
1. Dobra formulacja PATRONA, łatwość zastosowania, można mieszać z większością pestycydów
i nawozów dolistnych - oszczędność czasu.
2. W wypadku komfortowych dla roślin warunków wzrostu - maksymalizacja plonu. W wypadku
wystąpienia warunków stresowych - utrzymanie dobrego plonu
3. Doskonała relacja kosztu do efektu – potwierdzona doświadczeniami i praktyką rolniczą,
co przekłada się na ZYSK PRODUCENTA.
3,4
3,3
3,2
3,1
3,0
Zawartość substancji aktywnej:
chizalofop-P-etylowy -10 %.
PILOT® 10 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji
wodnej. Środek stosowany nalistnie, przeznaczony jest do selektywnego zwalczania perzu
właściwego, chwastnicy jednostronnej, samosiewów zbóż i innych chwastów jednoliściennych (po
ich wzejściu) w niektórych roślinach rolniczych, warzywnych i sadowniczych w okresie wegetacji.
Środek PILOT ® 10 EC stosuje się nalistnie po wzejściu chwastów. Chwasty jednoroczne są
najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku krzewienia, perz właściwy w
fazie 4-6 liści.
Chwasty wrażliwe np.:
a) w dawce 0,35- 0,4 l/ha - samosiewy zbóż. Stosować od fazy 2 liści do pełni fazy krzewienia
chwastu, niższą dawkę stosować do początku fazy krzewienia.
b) w dawce 0,4-0,5 l/ha - chwastnica jednostronna, owies głuchy (stosować od fazy 2 liści do
początku krzewienia);
c) w dawce 1-1,5 l/ha - perz właściwy (stosować od fazy 2 do 6 liści).
Chwasty odporne : rośliny dwuliścienne.
RZEPAK OZIMY
Opryskiwać jesienią, gdy rzepak wykształci co najmniej pierwszą parę liści lub wiosną nie później
niż do początku wybijania rzepaku w pędy.
Zwalczanie samosiewów zbóż:
- jesienią w dawce 0,35-0,4 l/ha,
- wiosną w dawce 0,4-0,5 l/ha.
Niższą dawkę stosować od fazy 2 liści do początku fazy krzewienia.
Środek PILOT®10 EC można stosować w obniżonych dawkach łącznie z adiuwantami:
- do zwalczania samosiewów jesienią w dawce : PILOT ®10 EC 0,25-0,3 l/ha + Atpolan 80 EC 1 l/ha
lub Olejan 85 EC 1 l/ha ;
- do zwalczania perzu jesienią w dawce :PILOT ® 10 EC 0,75 l/ha + Atpolan 80 EC 1 l/ha lub Olejan
85 EC 1 l/ha;
- do zwalczania perzu wiosną w dawce: PILOT® 10 EC 0,75l/ha + Atpolan Bio 80 EC 1 l/ha
Wzrost zawartości składników pokarmowych w
liściach roślin, 28 dni po zabiegu w stosunku do
kontroli traktowanej nawozem dolistnym –
wyrażone w procentach wzrostu.
2,9
2,8
KONTROLA
PATRON
Źródło - sprawozdanie z badań IUNG
Siew - 24.08.2007. Zbiór - 28.07.2008
13
13%
Zn
Fe
PILOT® 10 EC
Poniższy wykres obrazuje zdolność roślin do
lepszego pobierania i akumulacji niektórych
makro i mikroskładników po zastosowaniu
Amonowego Octanu Cynku. Dane zebrano na
podstawie wielopowtórzeniowych doświadczeń
w zbożach, rzepaku, kukurydzy, buraku
cukrowym i ziemniaku..
PLON RZEPAKU OZIMEGO
- DOŚWIADCZENIE ŚCISŁE IUNG 2007/2008
3,5
Ton/ha
PATRON
6%
15
15%
Mn
Mg
8%
22
22%
K
P
0%
9%
9%
5%
10%
15%
20%
25%
TERIDOX 500 EC
Zawartość substancji aktywnej:
Dimetachlor -500 g w 1 litrze środka
TERIDOX 500 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji
wodnej, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych
i niektórych chwastów jednoliściennych w rzepaku ozimym i rzepaku jarym. Środek pobierany
jest głównie poprzez pędy kiełkujących nasion chwastów, a w małym stopniu poprzez korzenie.
Chwasty wrażliwe, np.: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała,
maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski, rumian polny, rumianek pospolity,
wiechlina roczna.
Chwasty średnio wrażliwe, np.: gorczyca polna, maki, rzodkiew świrzepa, samosiewy zbóż.
Chwasty odporne, np.: fiołek polny, ostrożeń polny, perz właściwy, przytulia czepna.
ZAKRES, TERMINY STOSOWANIA I DAWKI
RZEPAK OZIMY
Opryskiwać bezpośrednio po siewie (najpóźniej następnego dnia po siewie) na wilgotną,
starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Nasiona wysiewać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć glebą.
Zalecana dawka: 2 l/ha
W przypadku silnego zachwaszczenia przytulią czepną środek stosować (w tym samym
terminie) łącznie ze środkiem Command 480 EC w dawce:
Teridox 500 EC 2 l/ha + Command 480 EC 0,15 l/ha.
AGRO-Plus
Sp. z o. o.
B.H. AGROBAKAŁARZEWO
Sp. z o.o.
KAZGOD Sp. z o.o.
KAZGOD Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 7, 05-870 Błonie
tel./fax +48 22/ 725 38 93
e-mail: [email protected]
www.kazgod.com.pl
Oddział Błonie woj. Mazowieckie – Centrala firmy
ul. Wierzbowa 7, 05-870 Błonie
tel. 22 7253187, 22 7318230
Jacek Krzowski
tel. kom: 600 267 405
Jerzy Brzywczy
tel. kom: 602 594 988
Jacek Sawicki
tel. kom: 668 324 312
Oddział Biała Podlaska woj. Podlaskie
21-500 Biała Podlaska, ul. Jana Pawła II 200
tel./fax: 83 342-52-01, 342-51-99
Pawłowski Zbigniew
tel. kom: 692-495-861
Ponikowski Jerzy
tel. kom: 604-532-916
Oddział Chełm woj. Lubelskie
22-100 Chełm, ul Hrubieszowska 62
tel./fax: 82 565-53-37, 668-678-826
Oddział w Sędziszowie woj. Podkarpackie
39-120 Sędziszów Młp., al. 1000-lecia 33
tel.: 17 222-01-20, 221-01-82, fax 17 221-01-83
Bukała Piotr
tel. kom: 600-889-531
Hadam Krzysztof
tel. kom: 608-853-040
Zych Przemysław
tel. kom: 608-485-825
Oddział w Siedlcach woj. Mazowieckie
08-110 Siedlce, ul. Karowa 46
tel./fax: 025/6333362,6333364
Cholewiński Jacek
tel. kom: 608-513-213
Walo Piotr
tel. kom: 608-489-816
Oddział we Włodawie woj. Lubelskie
22-200 Włodawa, ul. Lubelska 58
tel./fax: 82 572-41-57, 572-17-48
Flisiak Robert
tel. kom: 608-483-673
Mazuruk Adam
tel. kom: 606-465-405
Myka Wojciech
tel. kom: 600-029-891
Rymarczyk Robert
tel. kom: 608-817-534
Oddział we Włostowie woj. Świętokrzyskie
27-545 Włostów
tel./fax: 15 869-11-75
Pałacha Tomasz
tel. kom: 608-488-912
Żelazny Paweł
tel. kom: 600-320-954
B.H. „AGRO-BAKAŁARZEWO” Sp. z o.o.
ul. Polna 3, 16-423 Bakałarzewo, tel./fax +48 87 569 43 06
e-mail: [email protected]
DORADCY:
Stanisław Burcon
Grzegorz Chmielewski Grzegorz Stasiulewicz Paweł Karaś
Ewa Milewska
Grzegorz Goleniewski Jarosław Florczyk
Wiesław Walerowicz Kamil Rajkowski
Krzysztof Kowalczyk Dorota Osowska
Ariel Jaje
Mirosław Okupny
Wojciech Domin
-
516 020 536
516 020 535
516 020 532
516 020 534
516 020 538
516 020 531
516 020 540
516 020 552
516 020 542
519 155 430
501 380 176
516 020 547
519 155 431
515 134 686
Łukasz Wisniewski
- 519 051 038
Marek Topolewski
Marcin Zdybel
Dariusz Czepła
- 519 155 429
- 519 051 042
- 516 020 533
rejon Ostróda, Żuławy Gdańskie,
Kętrzyn, Bartoszyce,
Olsztyn, Działdowo, Braniewo,
Podlasie,
rejon Ciechanowski,
Żuławy Gdańskie,
Podlasie, woj. mazowieckie,
powiaty: Ostróda, Lubawa, Brodnica,
Podlasie,
pow. grudziądzki, wąbrzeski, świecki, brodnicki,
Warmia -Mazury,
pow. świecki, tucholski, bydgoski, sępoleński,
Żuławy Gdańskie,
pow. brodnicki, rypiński, toruński,
nowomiejski, golubski,
pow. aleksandrowski, inowrocławski,
włocławski, radziejowski,
pow. grudziądzki, wąbrzeski, świecki, brodnicki
pow. wąbrzeski
Litwa
AGRO-Plus Sp. z o. o.
ul. Boh. Westerplatte 39, 14-400 Pasłęk
tel.+48 055 248 23 53, fax. +48 055 248 02 52
e-mail: [email protected]
PRZEDSTAWICIELE:
Janusz Kaczyński 600 310 961
Grzegorz Szenik
606 709 813
Rafał Starzyński
604 131 057