XC15/35CX – zaawansowany sterownik Dixell do agregatów

Komentarze

Transkrypt

XC15/35CX – zaawansowany sterownik Dixell do agregatów
XC15/35CX – zaawansowany sterownik Dixell do
agregatów skraplających z dwoma sprężarkami
Przykładowe konfiguracje:
2 x sprężarka on/off + płynne sterowanie wentylatorami skraplacza (Triac/0-10Vdc/PWM)
1 x sprężarka on/off + 1 x sprężarka Digital Scroll + wentylatory (0-10Vdc lub PWM)
1 x sprężarka on/off + 1 x sprężarka inwerterowa + wentylatory (Triac)
1 x sprężarka on/off + 1 x sprężarka Digital Stream 4D + wentylatory (0-10Vdc lub PWM)
Zastosowania
Sterownik XC15/35CX jest używany do takich aplikacji, gdzie występuje centralny
agregat skraplający:
•
SKLEPY OSIEDLOWE
•
SKLEPY MIĘSNE z jedną chłodnią
•
MAŁE SKLEPY SAMOOBSŁUGOWE z ograniczoną liczbą urządzeń
niskotemperaturowych i normalnotemperaturowych
Ewolucja agregatów skraplających
WCZORAJ
Sterowanie mechaniczne
DZISIAJ
Sterowanie elektroniczne
DZISIAJ vs. JUTRO
Zaawansowana elektronika
STANDARDOWA KONFIGURACJA AGREGATU SKRAPLAJĄCEGO
Ewolucja agregatów skraplających
WCZORAJ
Sterowanie mechaniczne
DZISIAJ
Sterowanie elektroniczne
DZISIAJ vs. JUTRO
Zaawansowana elektronika
STANDARDOWA KONFIGURACJA AGREGATU SKRAPLAJĄCEGO
Ewolucja agregatów skraplających
WCZORAJ
Sterowanie mechaniczne
DZISIAJ
Sterowanie elektroniczne
DZISIAJ vs. JUTRO
Zaawansowana elektronika
STANDARDOWA KONFIGURACJA AGREGATU SKRAPLAJĄCEGO Z XC35CX
Ewolucja agregatów skraplających
WCZORAJ
Sterowanie mechaniczne
DZISIAJ
Sterowanie elektroniczne
DZISIAJ vs JUTRO
Zaawansowana elektronika
STANDARDOWA KONFIGURACJA AGREGATU SKRAPLAJĄCEGO Z XC35CX
Główne zastosowania
Główne zastosowania
STANDARDOWA KONFIGURACJA AGREGATU SKRAPLAJĄCEGO Z
MODULOWANYM WENTYLATOREM (XC15CX i XC35CX)
Pb1: czujnik regulacji pracy sprężarki
Pb2: czujnik regulacji pracy wentylatora
oA1=CP1: przekaźnik dla sprężarki on/off
oA3: TRIAC dla płynnej reg. went. skraplacza
oAn=PCF: wyjście analogowe dla wentylatora
skraplacza
UWAGA: w tym urządzeniu może być
zastosowany XC15CX z jednym
przekaźnikiem 16A
Główne zastosowania
AGREGAT Z DWOMA SPRĘŻARKAMI (DIGITAL SCROLL i ON/OFF) W
UKŁADZIE TANDEM (XC35CX)
Pb1: czujnik regulacji pracy sprężarki
Pb2: czujnik regulacji pracy wentylatora
oA1: przekaźnik dla sprężarki Digital Scroll
oA2=CP2: przekaźnik dla sprężarki on/off
oA3: cewka zaworu sprężarki Digital Scroll
oAn=ECF: sygnał analogowy sterowania
wentylatorem skraplacza
Główne zastosowania
AGREGAT ZE SPRĘŻARKAMI W UKŁADZIE TANDEM I STEROWANIEM
INWERTEROWYM (XC35CX)
Pb1: czujnik regulacji pracy sprężarek
Pb2: czujnik regulacji pracy wentylatorów
oA1=inV: przekaźnik dla sprężarki inwerterowej
oA2=CP2: przekaźnik dla sprężarki on/off
oA3: TRIAC dla płynnej reg. wentylat. skraplacza
oAn=PCF: sygnał analogowy do sterowania
wentylatorem skraplacza
oAn=inV: sygnał analogowy dla sterowania
sprężarką inwerterową
Główne zastosowania
AGREGAT ZE SPRĘŻARKAMI W UKŁADZIE TANDEM I ZEWNĘTRZNYM
MODUŁEM WENTYLATORÓW STEROWANYM PRZEZ PWM (XC35CX)
Pb1: czujnik regulacji pracy sprężarki
Pb2: czujnik regulacji pracy wentylatora
oA1=dGt: sprężarka Digital Scroll
oA2=CP2: sprężarka ON/OFF
oA3: cewka reg. wyd. spręż Digital Scroll
oAn=ECF: PWM dla zewnętrznego modułu
(np.: XV05PK), płynna regulacja wentylatorami
skraplacza
Główne zastosowania
STEROWNIK WENTYLATORÓW SKRAPLACZY Z FUNCKJĄ „FAN
BOOSTER”: JEDEN WENTYLATOR Z MODULOWANĄ PRĘDKOŚCIĄ,
DRUGI WENTYLATOR ON/OFF (XC15CX i XC35CX)
Pb1: czujnik regulacji pracy wentylatora
(ciśnienia skraplania)
Pb2: czujnik dla dynamicznej zmiany punktu
nastawy temperatury skraplania w
powiązaniu z temperaturą zewnętrzną
oA1=Fn1: wentylator ON/OFF
oA3: TRIAC dla płynnej regulacji prędkości
wentylatora skraplacza
oAn=PCF: wyjścia analogowe dla płynnej
regulacji prędkości wentylatora
skraplacza
NOTE: w tym urządzeniu może być
zastosowany XC15CX z jednym
przekaźnikiem 16A
Typ wentylatora
WYBÓR STEROWANIA WENTYLATORA ZALEŻY OD TYPU UŻYTYCH SPRĘŻAREK
Sprężarka typu ON/OFF
•
•
•
•
Wentylator typu ON/OFF
Zarządzanie wentylatorem przez TRIAC
Zarządzanie wentylatorem elektronicznym
przez sygnał 0 10V
Zarządzanie wentylatorem przez sygnał PWM
+ zewnętrzny moduł XV
Sprężarka DIGITAL
•
•
•
Wentylator typu ON/OFF
Zarządzanie wentylatorem EC (elektronicznie
komutowanym) przez sygnał 0 10V
Zarządzanie wentylatorem przez sygnał PWM
+ zewnętrzny moduł XV
Sprężarka inwerterowa
•
•
Wentylator typu ON/OFF
Zarządzanie wentylatorem przez TRIAC
* Wyjście TRIAC do modulacji prędkości obrotowej
wentylatora (moc maks. 500W, prąd maks. 2.2A,
230V)
** PWM lub 0÷10V (w zależności od kodu
zamówienia)
** Seria XV, do zarządzania wentylatorem poprzez
sygnał PWM
Główne cechy
•
1 lub 2 przekaźniki do sterowania sprężarkami ON/OFF, wentylatorami lub sygnalizowania alarmów
•
1 wyjście TRIAC do regulowania prędkości obrotowej wentylatora (prąd maks. 2.2 A)
•
1 wyjście analogowe (0÷10Vdc lub PWM) do sterowania wentylatorami, obsługą falownika lub
przekazywanie sygnału podpiętego czujnika do innego regulatora
•
Do 3 bez napięciowych wejść cyfrowych dla zarządzania alarmami zewnętrznymi
•
Możliwość zastosowania 2 logarytmicznych przetworników ciśnienia (0-5Vdc)
•
Do 4 wejść czujników temperatur (NTC10k, NTC86k or PT1000)
•
Przekaźniki odizolowane od zasilania
•
Złącze szeregowe RS485 (z kartą TTL/RS485) dostępne przez wejście TTL
•
Możliwość użycia czujników temperatury lub ciśnienia do pomiarów linii tłocznej i ssącej
•
Możliwość użycia wejścia cyfrowego oraz trzeciego czujnika
Zalety i korzyści
•
Bezpośrednie zarządzanie wentylatorami EC
•
Optymalizacja zużycia energii dzięki przystosowywaniu wydajności sprężarki do wymagań
•
Zaawansowane funkcje oszczędności energii dzięki optymalizacji pracy sprężarki oraz
wentylatorów
•
Monitorowanie pracy agregatu w czasie rzeczywistym
•
Wstępnie skonfigurowane szablony nastaw do szybkiego zastosowania w każdym
urządzeniu
•
Funkcje diagnostyczne pozwalające na szybszy i łatwiejszy serwis urządzenia
•
Większa żywotność układu dzięki funkcjom zabezpieczającym
Konfiguracja
Sterowniki XC15-35CX pozwalają na użycie 1 z 10 wstępnie skonfigurowanych konfiguracji,
umożliwiając szybkie załadowanie nastaw dedykowanych do agregatów różnego typu.
KOD
C1
C2
C3
C4
C5
C6
KONFIGURACJA
1 sprężarka DIGITAL (scroll)
1 wentylator EC lub ON/OFF
Temperatura w °C, ciśnienie w bar
1 sprężarka DIGITAL (scroll)
1 wentylator EC lub ON/OFF
Temperatura w °F, ciśnienie w PSI
1 sprężarka inwerterowa
1 wentylator ON/OFF
Temperatura w °C, ciśnienie w bar
1 sprężarka inwerterowa
1 wentylator ON/OFF
Temperatura w °F, ciśnienie w PSI
1 sprężarka ON/OFF
1 wentylator ON/OFF lub modulowany
Temperatura w °C, ciśnienie w bar
1 sprężarka ON/OFF
1 wentylator ON/OFF lub modulowany
Temperatura w °F, ciśnienie w PSI
oA1 i oA3: na stałe
oA2 lub oAn: konfigurowalny
oA1 i oA3: na stałe
oA1, oA2 i oA3: konfigurowalny
oAn: na stałe
oA1, oA2, oA3: konfigurowalny
oAn: na stałe
oA1, oA2, oA3: konfigurowalny
oA1: na stałe
oA2, oA3, oAn: konfigurowalny
oA1: na stałe
oA2, oA3, oAn: konfigurowalny
Konfiguracja
Sterowniki XC15-35CX pozwalają na użycie 1 z 10 wstępnie skonfigurowanych konfiguracji,
umożliwiając szybkie załadowanie nastaw dedykowanych do agregatów różnego typu.
KOD
C7
C8
C9
C10
KONFIGURACJA
2 sprężarki ON/OFF
1 wentylator modulowany
Temperatura w °C, ciśnienie w bar
2 sprężarki ON/OFF
1 wentylator modulowany
Temperatura w °F, ciśnienie w PSI
Tandem (sprężarka DIGITAL SCROLL + sprężarka ON/OFF)
1 wentylator EC
Temperatura w °C, ciśnienie w bar
Tandem (sprężarka DIGITAL SCROLL + sprężarka ON/OFF)
1 wentylator EC
Temperatura w °F, ciśnienie w PSI
oA1 i oA2: na stałe
oA3 i oAn: konfigurowalny
oA1 i oA2: na stałe
oA3 i oAn: konfigurowalny
Wszystkie oAx: na stałe
Wszystkie oAx: na stałe
Funkcje specjalne
STEROWANIE SKRAPLACZEM Z MODULACJĄ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ WENTYLATORA
Sterownik XC35CX z ustawioną funkcją „Fan Booster” pozwala na regulację skraplania w
sposób płynny wentylatorem (FAN1) oraz wentylatorem ON/OFF (FAN2), który jest włączany w
momencie większego zapotrzebowania. Ponadto, funkcja „Dynamic Set Point” pozwala na
automatyczne dostosowanie punktu nastawy skraplania w powiązaniu z temperaturą
zewnętrzną.
Funkcje specjalne
SWOBODNY WYBÓR SPRĘŻAREK
Sterownik oferuje możliwość podłączenia sprężarek typu ON/OFF, jak i ze zmienną
wydajnością (sterowanie PWM cewką zaworu przy sprężarce Digital lub przez sygnał
analogowy dla sprężarki inwerterowej). Do regulacji pracy sprężarki sterownik może
generować sygnał analogowy napięciowy (0÷10Vdc) oraz częstotliwościowy (zakres od
50 do 500Hz).
SWOBODNY WYBÓR WENTYLATORÓW
W zależności od ilości i typu sprężarek, sterownik może zarządzać max 2
wentylatorami
ON/OFF wraz z rotacją lub wentylatorami dostosowanymi do
modulowania prędkością obrotową poprzez sygnał z wewnętrznego TRIAC-a (do
2.2Amax, 230Vac) lub sygnał 0÷10Vdc. Ponadto sterownik oferuje możliwość
podpięcia zewnętrznego sterownika prędkości obrotowej wentylatora (np.: XV05PK,
XV10PK lub XV22PK), gdy wentylatory wymagają podłączenia większego prądu pracy.
STEROWANIE WENTYLATORA FALOWNIKIEM NAPIĘCIA
Wyjście TRIAC (oA3) może obsługiwać jeden lub więcej wentylatorów (prąd
maksymalny 2.2A, 230Vac).
Funkcje specjalne
BAZA DANYCH ALARMÓW
Wbudowana pamięć może przechować dane dotyczące do 10 alarmów
(ostrzeżenia lub alarmy z wyłączeniem regulacji). Pełną listę alarmów można
przejrzeć bezpośrednio na wyświetlaczu sterownika.
OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
Jedno z wejść cyfrowych może być ustawione do aktywacji trybu oszczędzania
energii. Ta funkcja jest dostępna w obu punktach nastawy (St1 i St2) za
pośrednictwem dedykowanych parametrów.
FUNKCJA “BUMP-START”
Ta funkcja jest dostępna tylko dla sprężarek typu ON/OFF do zarządzania zimnymi
uruchomieniami. Po długich przerwach (par. bMi) oraz w przypadku niskich
temperatur powietrza zewnętrznego, możliwe jest kilkukrotne (par. nub)
uruchamianie sprężarki w krótkich cyklach (par. bon i boF), by ograniczyć ilość
wyrzucanego oleju do układu chłodniczego.
Funkcje specjalne
TRYB CICHEJ PRACY
Aktywowanie funkcji pozwala na ograniczenie hałasu poprzez obniżenie
maksymalnej prędkości wentylatorów. Funkcja może być uruchamiana przez
wejście cyfrowe (inx=SiL) lub według skonfigurowanych odstępach czasu (dni
wolne lub robocze) dla modeli z zegarem czasu rzeczywistego.
CZUJNIKI REGULACJI
Istnieje możliwość użycia logarytmicznych przetworników ciśnienia (0÷5Vdc) lub
czujników temperatury NTC10k, NTC86k, PT1000 (w zależności od hardware-u).
Używając czujników PT1000, możliwe jest zwiększenie zakresu pomiaru
temperatury od -100°C do +200°C. Rozszerzony zakres pozwala na pomiar
temperatury linii tłocznej lub temperatury głowicy sprężarki.
KOMPATYBILNOŚĆ Z CZYNNIKAMI R290 I R600a
XC15/35CX posiadają przekaźniki zgodne z wymogami ATEX oraz były testowane
zgodnie z normą EN60079-15. Możliwe jest ich użycie w instalacjach z czynnikiem
R290 (Propan) oraz R600a (Izobutan).
Funkcje specjalne
INFO MENU
Zmienna
Opis
P1
Wartość czujnika Pb1 (linia ssąca)
P2
Wartość czujnika Pb2 (linia tłoczna)
P3
Wartość czujnika Pb3
P4
Wartość czujnika Pb4
tdG
Długość cyklu dla sprężarek Digital
PEr
Aktywacja wyjścia TRIAC (%)
Aou
Wartość wyjścia analogowego (%)
rEL
Wersja oprogramowania
FdY
Data wydania oprogramowania (dni)
FMn
Data wydania oprogramowania (miesiące)
FYr
Data wydania oprogramowania (lata)
KONTROLA TEMPERATURY LINII TŁOCZNEJ
Ta funkcja, stosowna tylko dla sprężarek o zmiennej wydajności (sterowanie cyfrowe
lub przez falownik), pozwala na kontrolowanie temperatury linii tłocznej.
Funkcje specjalne
MENU SERWISOWE
Zmienna
Opis
n1H
Liczba aktywacji wyjścia oA1
n1L
Liczba aktywacji wyjścia oA1
n2H
Liczba aktywacji wyjścia oA2
n2L
Liczba aktywacji wyjścia oA2
o1H
Liczba przepracowanych godzin wyjścia oA1
o1L
Liczba przepracowanych godzin wyjścia oA1
o2H
Liczba przepracowanych godzin wyjścia oA2
o2L
Liczba przepracowanych godzin wyjścia oA2
dPx
Wartość rzeczywista czujnika Px
dix
Stan wejścia cyfrowego “x”
rSt
Automatyczne rozpoczęcie regulacji i zakończenie alarmu
rSC
Włączony licznik rozpoczęć regulacji
FdY
Data wydania oprogramowania (dni)
FMn
Data wydania oprogramowania (miesiące)
FYr
Data wydania oprogramowania (lata)
rEL
Wersja oprogramowania
Ptb
Progresywny numer mapy parametrów
Funkcje specjalne
LINIA KOMUNIKACYJNA
Dzięki konwerterowi TTL-RS485 (XJ485CX), sterownik może być podłączony do systemu
monitoringu (np.: XWEB ). W ten sposób dane na temat funkcjonowania agregatu
dostępne są zdalnie.
SYGNAŁ ANALOGOWY Z CZUJNIKA CIŚNIENIA DLA INNEGO STEROWNIKA
Wyjście analogowe oAn może przekazywać
sygnał z podpiętego czujnika do innego
regulatora (parametr oAn=PrP). Dzięki temu
można
uniknąć
konieczności
montażu
dodatkowego czujnika na instalacji.
Funkcje specjalne
FUNKCJA DYNAMICZNEGO PUNKTU NASTAWY „DYNAMIC SET POINT”
Funkcja „DYNAMIC SET POINT” (par. dSS)
zmienia zakres regulacji (par. dSb) w
zależności od temperatury zewnętrznej. Punkt
nastawy regulacji (St2) zostanie zwiększony
proporcjonalnie (par. dSd) do temperatury
zewnętrznej.
FUNKCJA „ANTI-RESONANCE”
W przypadku sprężarek inwerterowych możliwe jest włączenie pomijania do 3 pasm
częstotliwości (niedozwolone odstępy czasu działania sprężarki), aby uniknąć
rezonansowych warunków pracy.
Przegląd
DANE TECHNICZNE
Cechy
Wyświetlacz
Wymiary
Zasilanie
Wejścia czujników
Wejścia cyfrowe
Wyjścia
XC15CX
XC35CX
3 cyfry, czerwony, LED, 14.2 mm wysokości
32x74mm; głębokość 60mm
24Vac
110, 230Vac
Do 2 x 0 5V
Do 2 x PT1000
Do 4 x NTC10k lub NTC86k
3 x beznapięciowe
Wyjście 1: konfigurowalny przekaźnik 16A
Wyjście 3: Triac 2,[email protected]
Wyjście 1: konfigurowalny przekaźnik 16A
Wyjście 2: konfigurowalny przekaźnik 5A
Wyjście 3: Triac 2,[email protected]
Wyjścia szeregowe
TTL
Wyjścia analogowe
PWM lub 0 10Vdc
Hot-Key / Prog-Tool Kit
Wbudowany
Brzęczyk
Opcjonalnie
Zegar czasu
rzeczywistego
Opcjonalnie
Przegląd
SCHEMAT ELEKTRYCZNY
Zasilanie 24Vac, 50/60Hz
Pb1, Pb2: przetworniki logarytmiczne
lub czujniki NTC10k
Pb3, Pb4: czujnik temperatury
NTC10k, NTC86k lub PT1000 (w
zależności od modelu)
oA1: konfigurowalny przekaźnik 16A
oA2: konfigurowalny przekaźnik 5A
(Niedostępne dla modelu XC15CX)
oA3: wyjście TRIAC wewnętrznie
połączone z linią zasilania (“A1”,
24VAC)
UWAGA: wyjścia oA1 i oA2 mogą
bezpośrednio sterować
wysokonapięciowymi obciążeniami
Przegląd
SCHEMAT ELEKTRYCZNY
Zasilanie 110, 230Vac, 50/60Hz
Pb1, Pb2: przetworniki logarytmiczne
lub czujniki NTC10k
Pb3, Pb4: czujnik temperatury
NTC10k, NTC86k lub PT1000 (w
zależności od modelu)
oA1: konfigurowalny przekaźnik 16A
oA2: konfigurowalny przekaźnik 5A
(Niedostępne dla modelu XC15CX)
oA3: wyjście TRIAC wewnętrznie
połączone z linią zasilania (“L”)
Przegląd
WYMIARY
Format 32x74
Montaż panelowy
Przegląd
AKCESORIA
HOT-KEY
XJ485CX
Klucz do szybkiego i łatwego downloadu (z
HOT-KEY do sterownika) lub uploadu (z
sterownika do HOT-KEY) mapy
parametrów sterownika
Konwerter TTL-RS485
PPR15
Logarytmiczny przetwornik ciśnienia,
2.0m, 0÷15 bar
PP101
Logarytmiczny przetwornik ciśnienia
PP102
Logarytmiczny przetwornik ciśnienia
PPR30
PP103
Logarytmiczny przetwornik ciśnienia,
2.0m, 0÷30 bar
Logarytmiczny przetwornik ciśnienia
XC15/35CX – zaawansowany sterownik Dixell do
agregatów skraplających z dwoma sprężarkami
DXL Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 83
44-240 Żory
[email protected]
www.dixellpolska.pl
Autoryzowany partner i bezpośredni importer sterowników Dixell

Podobne dokumenty