odzież obuwie zabawki książki artykuły szkolne i papiernicze środki

Transkrypt

odzież obuwie zabawki książki artykuły szkolne i papiernicze środki
OGÓLNOPOLSKA AKCJA CHARYTATYWNA
POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ 2016
Sztab Akcji Nr
przy
.
. . .
.
w
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRZEKAZÓWKA - PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA DARÓW
Przekazujemy Wam następujące dary, zebrane w ramach Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2016
odzież
obuwie
zabawki
książki
artykuły szkolne i papiernicze
środki czystości i higieny osobistej
nie żywność RAZEM
słodycze
żywność długoterminowa
ziemiopłody
żywność RAZEM
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
,
,
,
,
kg
. .
kg
. .
kg
. .
kg
. .
kg
. . . .
,
. .
. . . .
,
. .
. . . .
,
. .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
,
,
,
,
kg
kg
kg
. .
kg
. .
kg
. .
kg
. .
Inne dary: (przedmioty gospodarstwa domowego (jakie i ilość/szt.), opał (rodzaj i ilość/kg) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
na rzecz
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
czytelny podpis i pieczęć osoby upoważnionej do odbioru darów (pieczątka firmowa)
. . . . . . . . . . . . . .
miejscowość
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
czytelny podpis osoby przekazującej dary w imieniu Ofiarodawców
. . . . . . . . . . . . . . .
data
Uwaga: Sprawozdawczość akcyjna prowadzona jest w kilogramach z dokładnością ograniczoną do dwóch miejsc
po przecinku (całkowita liczba dekagramów)

Podobne dokumenty