Informacje dotyczące zdjęć i opłat za dyplom

Transkrypt

Informacje dotyczące zdjęć i opłat za dyplom
UWAGA DYPLOMANCI !!! ZDJĘCIA DO DYPLOMU
Od terminowego dostarczenia do dziekanatu zdjęć do dyplomów uzależnione jest terminowe
wykonanie dyplomu ukończenia studiów.
Termin dostarczenia zdjęć:



egzamin luty:
do końca pierwszej dekady miesiąca stycznia,
egzamin czerwiec/lipiec:
do końca pierwszej dekady miesiąca maja,
dla dodatkowych terminów przeprowadzenia egzaminu dyplomowego: na 30 dni przed
wyznaczonym terminem egzaminu.
Rażące przekroczenie ww. terminu dostarczenia zdjęć może uniemożliwić
terminowe wydanie dyplomu.
Podstawowe wymagania dla dostarczonych zdjęć:
1) Zdjęcia do dyplomów - 4 szt. o wymiarach (wyłącznie) 65 x 45 mm spełniające wymagania
podane poniżej, zdjęcia zdajemy w pok. 13/45 w opisanej kopercie.
2) Jedno zdjęcie należy czytelnie podpisać na odwrocie podając imię i nazwisko oraz grupę
studencką.
3) Rodzaj tuszu lub atramentu należy dobrać tak, aby nie powodować zabrudzenia
pozostałych zdjęć.
4) W przypadku złożenia wniosku o wydanie dyplomu w języku obcym (opcjonalnie - angielski,
francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski), składamy dodatkowe zdjęcie o wymiarach 65 x 45
mm, spełniające podane wymagania w pok.9/45 lub 13/45, z załączoną kopią dowodu
wpłaty w wysokości 40 zł, wniosek składamy po egzaminie dyplomowym.
5) Zdjęcia nieodpowiedniego formatu, niespełniające wymogów, uszkodzone lub
zeskanowane nie będą akceptowane.
Jednocześnie proszę wnieść opłatę za wydanie:

dyplomu ukończenia studiów wyższych z dwoma odpisami,

dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy
(na oddzielny wniosek)
- 60 zł,
- 40 zł.
WYMOGI DOTYCZĄCE WYGLĄDU STUDENTA (-KI) NA ZDJĘCIU DO DYPLOMU:
1) Zdjęcie kolorowe, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
2) Kobiety - koszulowa bluzka w kolorze białym lub ewentualnie beżowym bądź ecru, ciemny
żakiet, naturalny makijaż, estetyczna fryzura, brak ozdób na głowie.
3) Mężczyźni - biała koszula, ciemny krawat, ciemna marynarka, estetyczna fryzura.
4) Podchorążowie - mundur wyjściowy.

Podobne dokumenty