Bieg Niepodległości w Górze 1994-2013

Komentarze

Transkrypt

Bieg Niepodległości w Górze 1994-2013
Mirosław Żłobiński
Bieg Niepodległości w Górze
1994-2013
Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich
Gmina Góra
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja odpowiedzialna za treść: Urząd Miasta i Gminy w Górze
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Wydawca
Gmina Góra
ul. Mickiewicza 1
56 - 200 Góra
e-mail: [email protected]
Tekst
Mirosław Żłobiński
Opracowanie redakcyjne
Ryszard Wawer (Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze)
Zdjęcia
Wojciech Ćwiąkała
Krzysztof Konopniak
Stanisław Lesiak
Wojciech Lesiak
Robert Mazulewicz
Longina Ziółkowska
Roksana Ziółkowska
Mirosław Żłobiński
Dom Kultury w Górze
Urząd Miasta i Gminy w Górze
Zdjęcie na okładce: Monika Oberg (Urząd Miasta i Gminy w Górze)
Skład i druk
R2 PRINT
Wydanie pierwsze, wrzesień 2014
Nakład
300 egzemplarzy
ISBN 83-914772-2-3
Spis treści
Wstęp Pani Burmistrz
5
Bieg Niepodległości w Górze 1994 - 2013
7
Biegacze z powiatu górowskiego
85
Zwycięzcy biegu głównego
87
Sponsorzy, organizatorzy i współorganizatorzy Biegów Niepodległości w Górze
88
Medale
91
Podziękowania
96
Szanowni Państwo
W obecnej chwili biegi są
bardzo powszechną formą rekreacji,
zagospodarowania wolnego czasu,
sposobem dbania o zdrowie i dobre
samopoczucie. W każdym mieście
organizowane są na mniejszą lub
większą skalę imprezy biegowe.
Stale rośnie też liczba zawodników
biorących udział w tych biegach.
Kiedy ten obraz zestawimy z tym,
z czym mieliśmy do czynienia 20 lat
wcześniej, kiedy w Górze startowaliśmy
z pierwszym biegiem ulicznym na
dystansie 10 km, to aż wierzyć się nie
chce, jak wiele na przestrzeni tych
ostatnich lat się zmieniło. Wówczas
na biegające osoby dorosłe patrzono podejrzliwie, szczególnie w mniejszych
ośrodkach. Nie było zwyczaju organizacji biegów amatorskich dla biegaczy.
Rywalizacja sportowa w tej dyscyplinie sportu kończyła się zwykle na szkole.
Tym większe słowa uznania należą się tym, którzy przed 20. laty postanowili
o organizacji biegu w Górze. Inicjatorem górowskich Biegów Niepodległości
był Pan Marek Kędziora. To jego determinacja, zawziętość, hart ducha sprawił,
że mimo trudnych początków impreza ta wpisała się na trwałe do kalendarza
imprez organizowanych w Górze i kontynuowana była przez kolejne lata.
Dziś, my górowianie, nie wyobrażamy sobie świętowania w dniu 11 listopada
Narodowego Święta Niepodległości Polski bez biegów ulicznych. Tym co wyróżnia
Bieg Niepodległości w Górze od wielu innych imprez biegowych w Polsce, jest
to, że mamy do czynienia tak naprawdę nie z jednym biegiem, ale z festiwalem
biegów począwszy od przedszkolaków przez młodzież szkolną i na dorosłych
skończywszy. Bieg główny na dystansie 10 km jest bowiem ukoronowaniem
całego dnia biegania. I tak było od samego początku, i to jest wielką siłą tego
biegu.
Kiedy spojrzymy na stosunek górowian do Biegu Niepodległości i do
biegania w ogóle, to widzimy tu bardzo duże i bardzo pozytywne zmiany. Stale
rośnie liczba górowian stających do rywalizacji w Biegu Niepodległości. To
górowskie bieganie widać nie tylko w dniu zawodów, ale co ważniejsze biegaczy
coraz częściej spotykamy w lesie, na drogach i dróżkach, na chodnikach naszego
miasta. Bieganie w Górze, dzięki Biegowi Niepodległości, stało się popularne
i modne. Nowi adepci tej dyscypliny sportu pociągają kolejnych. Pokłosiem
tego jest organizowanie się biegaczy w mniejsze lub większe grupy. Wyjazdy na
zawody do innych miast. Efektem tego jest też powstanie w Górze stowarzyszenia
„Maratończyk” skupiającego entuzjastów i miłośników biegania. Powstają trasy
biegowe, z których korzystają nie tylko biegacze przygotowujący się do zawodów,
ale również ci, którzy bieganie traktują jako bardzo dobrą formę do poprawy
kondycji fizycznej.
Czas ma to do siebie, że wraz z jego upływem, umykają z naszej pamięci,
fakty i zdarzenia nawet te z nieodległej przeszłości. Dlatego chcąc utrwalić
historię Biegu Niepodległości w Górze powstała inicjatywa wsparta przez władze
Gminy Góra, wydania albumu, dokumentującego jak powstawał i zmieniał się
nasz bieg, a my razem z nim.
Irena Krzyszkiewicz
Burmistrz Góry
6
Bieg Niepodległości w Górze
1994 - 2013
Nieodłącznym elementem obchodów 11 listopada w Górze jest Bieg Niepodległości. Już tak
kojarzy się z tym dniem, że o innych formach świętowania zapomina się. Świadczy o tym chociażby
udział widzów i z roku na rok coraz liczniejszy udział górowskich biegaczy. Zmienna pogoda, niekiedy
wręcz zimowa, zmiana trasy i regulaminu biegu nie odstrasza kibiców, wiernie towarzyszą biegaczom.
Zawodnicy chwalą dobrą organizację i atmosferę zawodów.
Pierwszy bieg i kolejne (do 2002 r.) organizował pomysłodawca imprezy Marek Kędziora
z grupą osób, następnie organizację przejął Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze pod kierunkiem
najpierw Dariusza Wołowicza, a następnie Ryszarda Wawera.
Marek Kędziora w latach 80. uprawiał biegi w klubie sportowym„Chrobry” Głogów, uczestniczył
w mistrzostwach Polski w Chorzowie, dwukrotnie rywalizował w maratonach pokoju w Warszawie.
W 1985 r. w ramach obchodów Dnia Zwycięstwa wraz Andrzejem Stankiewiczem przebiegł szlakiem
II Armii Wojska Polskiego – trasę z Trzebnicy do Góry. Pierwszy etap długości 53 km obejmował
odcinek z Trzebnicy do Jemielna przez Powidzko, Białawy, Żmigród i Wińsko; drugi o długości 33 km
z Jemielna do Góry.
Górowski Bieg Niepodległości narodził się z jego tęsknoty do biegów. Ważną rolę odegrała też
chęć promocji Góry. Zasłużył się jeszcze tym, że chciał i potrafił znaleźć sponsorów zawodów spoza
Góry, co później nie zawsze się udawało. Dzięki jego staraniom trasa biegu miała atest Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki.
11 listopada 1994 r.
11
listopada 1994 r. na obchody Święta Niepodległości złożyły się: msza św. za ojczyznę
w kościele św. Katarzyny, złożenie kwiatów pod Pomnikiem Wolności na placu Bolesława
Chrobrego, wieczornica w Domu Kultury oraz koncert orkiestry dętej i Bieg Niepodległości. Celami
tej imprezy sportowej było popularyzowanie masowych biegów, upowszechnianie sportu i rekreacji
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz uczczenie Święta Niepodległości.
O godz. 10.30 ówczesny przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Trojanek otworzył imprezę.
Najpierw odbyły się biegi młodzieży szkolnej – uczniów szkół podstawowych (ukończyło 351
zawodniczek i zawodników) i ponadpodstawowych (ukończyło 59). W punktacji drużynowej szkół
podstawowych najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa z Osowej Sieni, na dalszych miejscach Szkoła
Podstawowa z Bucza i Szkoła Podstawowa nr 3 z Góry. Wśród szkół ponadpodstawowych najlepiej
wypadli uczniowie z LO w Górze, za nimi uplasowali się reprezentanci Zespołu Szkół Zawodowych
w Górze i Zespołu Szkół Rolniczych w Lesznie.
Wyniki biegów młodzieżowych w 1994 r.
Chłopcy
Dziewczęta
Rok urodzenia
Dystans
Zwycięzcy
1982-1983
1900m
1. K. Saleta (SP Osowa Sień)
2. J. Wąsik (SP nr 2 Wschowa)
3. R. Kamiński (SP Osowa Sień)
1980-1981
2200m
1. D. Miastkowski (SP Osowa Sień)
2. N. Haręzga (SP nr 3 Góra)
3. P. Pihil (SP Osowa Sień)
1979-1975
3200m
1. C. Nowacki* (ZSR Leszno)
2. W. Kamiński (SP Osowa Sień)
3. M. Cieliczko (LO Góra)
1982-1983
1600m
1. L. Oleksy (SP Czernina)
2. M. Markiewicz (SP Osowa Sień)
3. A. Rachmajda (SP Bucz)
1980-1981
1900m
1. A. Matys (SP Osowa Sień)
2. A. Zawadzka (SP Osowa Sień)
3. S. Hajder (SP Ślubów)
1979-1975
2200m
1. M. Gronostaj (LZS Sana Kościan)
2. P. Szymanowska (Krokus Leszno)
3. R. Chylak (LO Góra)
* Mieszkaniec Góry
O godz. 12.15 rozpoczął się bieg główny na dystansie 10 km. Trasa przebiegała ulicami Armii
Polskiej (start przy skrzyżowaniu z ul. Leśną), Mickiewicza, Kościuszki, Żeromskiego, plac Bolesława
Chrobrego, Armii Krajowej, Starogórską i Armii Polskiej (meta przy Domu Kultury). Bieg główny
ukończyło 61 zawodników.
W kategorii mężczyzn zwyciężył Andrzej Krzyścin z „Yorku” Gniezno z czasem 29 minut 18 sekund.
Za swoje zwycięstwo otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 5 mln zł (sprzed denominacji).
Na dalszych miejscach uplasowali się: Piotr Gładki (Gdańsk), Jarosław Pesta („Olimpia” Poznań),
Wiesław Lenda („Echo” Twardogóra), Adam Szanowicz (Słupsk), Nikołaj Konstantinow (Rosja) i Daniel
Lorenz („Olimpia” Poznań), wszyscy z czasem poniżej 30 minut. Wśród kobiet najlepiej wypadła Maria
Kawiorska z Pszczewa, za nią sklasyfikowano Magdalenę Gronostaj z LZS „Sana” Kościan i Elżbietę
Czerniak z LZS Kołaczkowo.
Nagrody i dyplomy wręczali Zbigniew Gorzelańczyk – poseł na sejm, Rafał Popławski – dyrektor
Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie oraz Grzegorz Trojanek –
przewodniczący Rady Miejskiej Góry.
8
Program Pierwszego Biegu Niepodległości w 1994 roku
9
10
11 listopada 1995 r.
D
rugi Bieg Niepodległości 11 listopada 1995 r. otworzył burmistrz Góry Stanisław Kwiatek,
wcześniej przywitał zebranych główny organizator tej imprezy, Marek Kędziora. Najpierw
wystartowała młodzież. Nieco zawiedli miejscowi uczniowie, gdyż jedynie SP nr 2 zgłosiła 70 swoich
uczniów, ale już SP nr 1 tylko 5, z czego 4 w dniu biegu; SP nr 3 – 10. W różnych kategoriach wiekowych
i na różnych dystansach pobiegło 342 uczniów. Wśród szkół podstawowych najlepiej wypadła
szkoła z Osowej Sieni, za nią – Szkoła Podstawowa nr 2 z Góry i szkoła z Bucza. W kategorii szkół
ponadpodstawowych pierwsze miejsce drużynowo zajęło LO Wschowa, za nim ZSR Leszno i LO Góra.
Wyniki biegów młodzieżowych w 1995 r.
Chłopcy
Dziewczęta
Rok urodzenia
Dystans
Zwycięzcy
1983-1984
1900m
1.T. Pastorowicz (SP Osowa Sień)
2. Ł. Saleta (SP nr 2 Góra)
3. K. Kasztelan (SP nr 2 Góra)
1981-1982
2200m
1. A. Jabłoński (SP Stare Bojanowo)
2. J. Wąsik (SP nr 2 Wschowa)
3. K. Saleta (SP Osowa Sień)
1976-1980
3200m
1. A. Matys (LO Wschowa)
2. A. Sokołowicz (LE Oława)
3. M. Gotfryd (LE Oława)
1983-1984
1600m
1. M. Markiewicz (SP Osowa Sień)
2. M. Zieleń (SP nr 2 Góra)
3. I. Rodriguez (SP nr 2 Góra)
1981-1982
1900m
1. A. Jopkiewicz (SP nr 58 Wrocław)
2. E. Kiedrowska (SP nr 8 Oława)
3. A. Zawadzka (SP Osowa Sień)
1976-1980
2200m
1. D. Piasecki (ZSR Leszno)
2. J. Kaczmarczyk (ZSŁ Wrocław)
3. C. Nowacki* (ZSR Leszno)
* Mieszkaniec Góry
O godz. 12.30 wystartowało 76 zawodników w biegu głównym na dystansie 10 km; ukończyło 66.
Dzięki staraniom Marka Kędziory wpisano go do kalendarza imprez biegowych obejmujących terytorium
Polski, a trasa od 21 października 1995 r. uzyskała atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, przez co
wyniki biegaczy mają charakter oficjalny. Wygrał zwycięzca z ubiegłego roku Andrzej Krzyścin (z „Yorku”
Gniezno) z czasem 29 minut 50 sekund. Zdobył nagrodę pieniężną w wysokości 700 zł (po denominacji).
Na kolejnych miejscach znaleźli się: Nikołaj Konstantinow („Amator”Leszno) – 29:57, Wiesław Lenda („Echo”
Twardogóra) – 30:10, Jarosław Pesta („Olimpia” Poznań) – 30:15, Piotr Napierała („Olimpia” Poznań) – 30:33.
W klasyfikacji kobiet najlepiej wypadła zwyciężczyni z poprzedniego roku Maria Kawiorska z Pszczewa
z wynikiem 37 minut 48 sekund; na dalszych miejscach: Magdalena Gronostaj („Sana” Kościan) – 39:15,
Janina Rosińska (Pabianice) – 44:35, Katarzyna Gałka (Poznań) – 53:38, Jadwiga Napierała (Gostyń) – 55:37.
Po raz pierwszy w biegu głównym rywalizował mieszkaniec Góry Wojciech Wiśniewski, zajmując 32
miejsce z czasem 44 minuty 2 sekundy.
11
12
11 listopada 1996 r.
W
trzecim Biegu Niepodległości 11 listopada 1996 r. po raz trzeci tryumfował Andrzej Krzyścin,
ale jednocześnie – może nawet ważniejsze – impreza odniosła duży sukces frekwencyjny:
w biegu głównym startowało 105 zawodników, w biegu niepełnosprawnych – 13, w biegu dzieci
i młodzieży – 700 z 19 szkół podstawowych i 340 ze szkół ponadpodstawowych. W tym roku tłumnie
zjawili się uczniowie miejscowych szkół: SP nr 2 – 187, SP nr 3 – 70, SP nr 1 – 68, SP Ślubów – 40,
SP Irządze – 32, SP Niechlów – 31. Ze szkół ponadpodstawowych już mniej: ZSZ – 25, LO – 14. Rodziło
to problemy związane z możliwościami infrastruktury Domu Kultury w Górze. Rozmach Biegu
Niepodległości odsunął w cień inne formy obchodów Święta Niepodległości.
Imprezę otworzyli główny organizator biegu Marek Kędziora i burmistrz Stanisław Kwiatek. Po raz
pierwszy na dystansie 100 metrów pobiegło 42 przedszkolaków. Każdy z małych biegaczy otrzymał
nagrodę, ale organizatorzy nie zdołali zanotować indywidualnych wyników. Po przedszkolakach
wystartowali uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W klasyfikacji drużynowej
szkół podstawowych najwięcej punktów zdobyła szkoła z Osowej Sieni, za nią znalazła się Szkoła
Podstawowa nr 2 z Góry i Szkoła Podstawowa nr 58 z Wrocławia, na czwartym miejscu – szkoła z Irządz,
na szóstym – szkoła z Czerniny, na dziewiątym – Szkoła Podstawowa nr 3 z Góry. Warto odnotować,
że po raz raz pierwszy w biegach młodzieżowych zwyciężyła górowianka Ilona Rodriguez ze Szkoły
Podstawowej nr 2 (fotografia na następnej stronie). Wśród szkół ponadpodstawowych najlepsze było
LO ze Wschowy, na drugim miejscu – LO z Góry, na trzecim SZR z Oławy, a na dziesiątym – ZSZ z Góry.
Wyniki biegów młodzieżowych w 1996 r.
Chłopcy
Dziewczęta
Rok urodzenia
Dystans
Zwycięzcy
1984-1985
1900m
1. Ł. Saleta (SP Osowa Sień)
2. M. Lis (SP Osowa Sień)
3. D. Zawadzki (SP Osowa Sień)
1982-1983
2200m
1. K. Saleta (SP Osowa Sień)
2. K. Józefczak (SP Osowa Sień)
3. R. Zawadzki (SP Osowa Sień)
1981-1977
3200m
1. M. Kędzierski (ZSH Głogów)
2. Zb. Wojciechowski (LO Wschowa)
3. D. Miastkowski (LO Wschowa)
1984-1985
1600m
1. I. Rodriguez (SP nr 2 Góra)
2. M. Jopkiewicz (SP nr 58 Wrocław)
3. I. Opas (SP Irządze)
1982-1983
1900m
1. A. Jopkiewicz (SP nr 58 Wrocław)
2. R. Krzyżanowska (KB Nowogród)
3. M. Markiewicz (SP Osowa Sień)
1981-1977
2200m
1. E. Kiedrowska (MKS Oławia Oława)
2. A. Zawadzka (LKS Błękitni Osowa Sień)
3. A. Matys (LKS Błękitni Osowa Sień)
O godz. 12.30 na trasę biegu głównego (z atestem PZLA) wyruszyło 105 zawodników, w tym
11 kobiet; ukończyło zaś 101. Po raz trzeci zwyciężył Andrzej Krzyścin z „Altony” Gniezno z czasem
13
29 minut 46 sekund, jednocześnie poprawiając rekord trasy. Otrzymał za to nagrodę dodatkową
w wysokości 300 zł. Na kolejnych miejscach uplasowali się: Dariusz Kruczkowski („Zawisza” Bydgoszcz) –
29:50, Jan Zakaszewski („Oleśniczanka” Oleśnica) – 29:55, Władimir Kotow („Mróz” Borek) – 29:59, Daniel
Lorenz (Poznań) – 30:52.
Wśród kobiet wygrała Krystyna Pieczulis (AZS Katowice) z czasem 34 minut 26 sekund, wyprzedzając
Danutę Marczyk (LZS Koluszki) – 34:34 i Wiolettę Urygę z Namysłowa – 35:33.
Po raz pierwszy klasyfikowano niepełnosprawnych. W tej kategorii wszystkie czołowe miejsca zajęli
zawodnicy wrocławskiego „Startu”.
Wystartowało dwu zawodników z Góry - Robert Burdziuk i Wojciech Wiśniewski. R. Burdziuk zajął
43 miejsce z czasem 38:50, a W. Wiśniewski – 69 z czasem 42:30.
14
11 listopada 1997 r.
11
listopada 1997 r. w ramach Biegu Niepodległości najpierw na starcie stanęło 53
przedszkolaków. Rywalizacja przedszkolaków odbyła się po raz drugi. Na trasie 100 metrów
najszybciej pobiegł Artur Zielony, za zanim Artur Uściła i Krzysztof Staniecki.
W biegach młodzieżowych wzięło udział ponad 610 osób, z czego 400 z naszego terenu;
najliczniejszą ekipę składającą się z 178 osób wystawiła Szkoła Podstawowa nr 2 w Górze. W punktacji
drużynowej jak zawsze bezkonkurencyjna była ekipa ze szkoły podstawowej w Osowej Sieni, za nią
ze sporą stratą punktów – na czwartym miejscu Szkoła Podstawowa nr 2 z Góry, na piątym Szkoła
Podstawowa nr 3 z Góry, na siódmym – Szkoła Podstawowa nr 1 z Góry. W klasyfikacji drużynowej
wygrało LO ze Wschowy, na piątym miejscu – LO z Góry.
Wyniki biegów młodzieżowych w 1997 r.
Chłopcy
Dziewczęta
Rok urodzenia
Dystans
Zwycięzcy
1985-1986
1900m
1. M. Nawrot (SP Lgiń)
2. Sz. Zeiske (SP Lgiń)
3. D. Brudnicki (SP Osowa Sień)
1983-1984
2200m
1. Ł. Saleta (SP Osowa Sień)
2. T. Pestorowicz (SP Osowa Sień)
3. Ł. Mrug (LKS Sana Kościan)
1978-1982
3200m
1. M. Kędzierski (Piast Głogów)
2. D. Glapiak (Helios Bucz)
3. D. Mielniczak (LO Wschowa)
1985-1986
1600m
1. M. Marzol (KB Nowogród Bobrzański)
2. A. Dębna (SP nr 70 Poznań)
3. I. Zeiske (SP Osowa Sień)
1983-1984
1900m
1. M. Nowak (SP Bucz)
2. K. Popławska (GTC Głogów)
3. M. Markiewicz (SP Osowa Sień)
1978-1982
2200m
1. A. Zawadzka (LO Wschowa)
2. K. Strykowska (LO SMS Poznań)
3. K. Durak (ZSZ Gostyń)
Przed startem do biegu głównego odbyła się miła uroczystość. Znany zawodnik z województwa
leszczyńskiego Jerzy Janowicz obchodził 25-lecie startów. Z rąk Rafała Popławskiego – dyrektora
Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie, otrzymał upominki i życzenia
sukcesów sportowych. Po biegu okazało się, że zajął 15. miejsce z czasem 32 minuty 56 sekund. Był
najlepszym zawodnikiem z województwa leszczyńskiego.
O godzinie 12.30 rozpoczęło rywalizację 119 zawodników, do mety dotarło 108. Wygrał Andrzej
Krzyścin („Alton” Gniezno), już po raz czwarty, z czasem 29 minut 48 sekund. Za nim linię mety minęli:
Aleksander Ziobro („Gwda” Piła) – 30:01, Dariusz Kruczkowski („Zawisza” Bydgoszcz) – 30:23 i Daniel
Lorenc („Olimpia” Poznań). Zbigniew Stefaniak z Łęczycy pokonał trasę o kulach.
15
Wśród pań ponownie tryumfowała Krystyna Pieczulis (AZS Katowice) z czasem 33 minuty
48 sekund, poprawiając rekord trasy, za co otrzymała dodatkową nagrodę pieniężną. Za nią na metę
przybiegły: Wioletta Uryga („Browar Scholer” Namysłów) – 34:22, Elżbieta Jarosz (Wrocław) – 38:21,
Mariola Paluszkiewicz („Victus” Kobierno) i Małgorzata Stańczak (TKKF Września). W biegu głównym
rywalizowało tylko 5 kobiet, a więc są to wszystkie wcześniej wymienione.
Wśród biegaczy znalazł się czarnoskóry zawodnik WKB Piast Wrocław Karamalla Nagneldin.
W 1997 r. również rywalizowało 3 zawodników na wózkach. Reprezentowali oni „Start” Katowice.
Na trasę biegu głównego wybiegło dwu górowian – Wojciech Wiśniewski i Mieczysław Śliwiak.
W. Wiśniewski zajął 72. miejsce, M. Śliwiak – 107. Na wynik tego ostatniego zawodnika miało wpływ
to, że dzień wcześniej w Głogowie wystartował w biegu na 4 km.
16
11 listopada 1998 r.
11
listopada 1998 r. w biegach młodzieżowych w kategorii szkół podstawowych, jak
dotychczas najlepiej finiszowali uczniowie szkoły z Osowej Sieni, za nimi znaleźli się
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu i Szkoły Podstawowej w Pępowie. W szkołach
ponadpodstawowych zwyciężyło LO z Włoszakowic, za nimi sklasyfikowano ZSZ z Gostynia i LO SM
z Poznania. Biegi młodzieżowe poprzedziła rywalizacja przedszkolaków. Pierwsza dobiegła do mety
Agnieszka Kawka, drugi Maciej Turkowski.
Wyniki biegów młodzieżowych w 1998 r.
Chłopcy
Dziewczęta
Rok urodzenia
Dystans
Zwycięzcy
1986-1987
1900m
1. D. Mak (SP Pępowo)
2. K. Matnia (SP Pszenno)
3. K. Rusin (SP Irządze)
1984-1985
2200m
1. Ł. Saleta (SP Osowa Sień)
2. B. Szymczak (SP Pszenno)
3. S. Kupiecki (SP Pszenno)
1979-1983
3200m
1. M. Kędzierski (ZSZ Głogów)
2. D. Glapiak (LO Włoszakowice)
3. K. Saleta (III LO Leszno)
1986-1987
1600m
1. I. Markiewicz (SP Osowa Sień)
2. I. Zeiske (SP Osowa Sień)
3. M. Kręgielczak (SP nr 1 Gostyń)
1984-1985
1900m
1. E. Marcinkowska (SP Osowa Sień)
2. A. Hańc (SP nr 1 Gostyń)
3. A. Dembna (SP nr 70 Poznań)
1979-1983
2200m
1. A. Zawadzka (ZSZ Wschowa)
2. M. Nowak (ZSR Leszno)
3. K. Strykowska (LO SM Poznań)
Do biegu głównego wystartowało 119 zawodników z Polski, Białorusi i Ukrainy. Wśród nich byli
niepełnosprawni poruszający się na wózkach i o kulach. Wystartował również ówczesny wojewoda
leszczyński Leszek Burzyński. Początkowo wydawało się, że czterokrotny tryumfator górowskiego
Biegu Niepodległości Andrzej Krzyścin zwycięży po raz piąty, ale zawodnik nie wytrzymał tempa
i przybiegł na dalszym miejscu. Pierwszy linię mety minął Waldemar Glinka (AZS AWF Wrocław)
z czasem 29 minut 38 sekund, poprawiając rekord trasy. Na kolejnych miejscach znaleźli się: Sławomir
Kąpiński (Scholler Namysłów) – 29:42, Dariusz Kruczkowski („Zawisza” Bydgoszcz) – 29:53, Zorisław
Gapiejenko („Błękitni” Osowa Sień) – 30:06. Wśród kobiet najlepszy wynik osiągnęła Małgorzata
Sobańska (AZS AWF Wrocław). Za nią uplasowały się Natasza Jakimowicz (Ukraina) i Ewa Bilińska
(Polkowice).
Pięciu górowian wystartowało w biegu głównym, osiągając miejsca: 74. Wojciech Wiśniewski –
43:55, 85. Krzysztof Głuszko – 47:10, 97. Marek Sady – 49:49, 102. Ryszard Kosowski – 52:25 i 105.
Mieczysław Śliwiak – 55:49.
17
18
11 listopada 1999 r.
B
ieg Niepodległości 11 listopada 1999 r. rozpoczął Marek Kędziora powitaniem przybyłych
i przedstawieniem organizatorów. Imprezę otworzyli starosta Leszek Darłak i burmistrz Dariusz
Matkowski. Od tego roku zaliczono górowski bieg do cyklu Pucharu Polski. Była to forma docenienia
wysiłku organizatorów w organizacji zawodów.
Najpierw, na trasę długości 100 metrów, wybiegły przedszkolaki, dzielnie dopingowane przez
swoich rodziców. Spośród stu małych zawodników pierwszy finiszował Maciej Muszyński, a za nim –
Renata Antkowiak i Michał Ratuś.
W biegach młodzieżowych drużynowo zwyciężyła z dużą przewagą wśród szkół podstawowych
– i tu nie było niespodzianek – szkoła z Osowej Sieni, na kolejnych miejscach znalazły się szkoła
z Pępowa i Szkoła Podstawowa nr 2 z Góry, Szkoła Podstawowa nr 1 z Gostynia i Szkoła Podstawowa
nr 3 z Góry. Między nimi były niewielkie różnice punktowe.
Wyniki zawodników z LO we Włoszakowicach dały tej szkole pierwsze miejsce wśród szkół
ponadpodstawowych, za nią uplasowały ZSZ Gostyń i SMS Poznań.
Wyniki biegów młodzieżowych w 1999 r.
Chłopcy
Dziewczęta
Rok urodzenia
Dystans
Zwycięzcy
1987-1988
1900m
1. R. Dutka (SP Czernina)
2. H. Kazimierczak (SP nr 4 Kościan)
3. M. Strzyżewski (SP nr 3 Góra)
1985-1986
2200m
1. B. Starewicz (SP nr 3 Głogów)
2. M. Lis (SP Osowa Sień)
3. D. Zawadzki (SP Osowa Sień)
1980-1984
3200m
1. Ł. Stachowiak (LO Włoszakowice)
2. Ł. Saleta (LO Włoszakowice)
3. R. Danek (ZSZ Gostyń)
1987-1988
1600m
1. H. Jurdeczka (SP Pępowo)
2. K. Adamczak (SP nr 1 Gostyń)
3. N. Wawrzynowicz (SP nr 2 Strzelce Opolskie)
1985-1986
1900m
1. E. Marcinkowska (SP Osowa Sień)
2. A. Dembna (SP nr 70 Poznań)
3. K. Grządkowska (Gimnazjum nr 2 Legnica)
1980-1984
2200m
1. M. Stany (SMS Poznań)
2. M. Nowak (LO Włoszakowice)
3. A. Jodkiewicz (ZSZ Gostyń)
O godzinie 13.00 Stanisław Hoffmann – radny sejmiku samorządowego dał znak do startu
w biegu głównym. Ukończyło go 104. Zwyciężył Jan Białk („Gryf” Wejherowo) z czasem 29 minut
16 sekund, ustanawiając rekord trasy. Za nim przybiegli: Jan Zakrzewski („Oleśniczanka” Oleśnica) –
29:24, Waldemar Glinka („Błękitni” Świdnica) – 30:28, Michał Bartoszak (Kiekrz) – 31:28, Piotr Juńczyk
(Żagań) – 32:07.
Wśród kobiet Justyna Bąk („Ambra” Biłgoraj) pierwsza minęła metę z czasem 33 minuty 46 sekund,
19
wyprzedzając zwyciężczynię z minionego roku Małgorzatę Sobańską (AZS Wrocław) – 33:53, za nimi
przybiegły Elena Mazowska (Grodno) – 34:03, Wioletta Uryga („Scheller” Namysłów) – 34:12 i Renata
Paradowska („Eris” Piaseczno) – 34:23.
Dodatkowo klasyfikowano zawodników poruszających się na wózkach i sprawnych inaczej.
Wystartowało siedmiu górowian: 40. miejsce w klasyfikacji generalnej zajął Krzysztof Raczkowski –
39:49, 58. Wojciech Wiśniewski – 43:23, 59. Krzysztof Markowski – 44:05, 60. Krzysztof Głuszko – 44:06,
61. Marek Sady – 44:08, 67. Ryszard Kosowski – 46:02 i 98. Mieczysław Śliwiak – 52:14.
Nagrody wręczali: Jan Waszkiewicz – marszałek sejmiku, który objął honorowy patronat nad
biegiem i Stanisław Hoffmann – radny sejmiku oraz przedstawiciele władz lokalnych i sponsorów.
20
11 listopada 2000 r.
11
listopada 2000 r. Bieg Niepodległości rozpoczął się od krótkiego przedstawienia historii
imprezy w wykonaniu spikera zawodów Jerzego Górskiego – triathlonisty i działacza tej
dyscypliny sportu. Zawody były zaliczane do Pucharu Polski. Marek Kędziora wymienił organizatorów
biegu i sponsorów. Bieg Niepodległości otworzyli starosta Jerzy Maćkowski i burmistrz Dariusz
Matkowski.
Najpierw rywalizację rozpoczęła (od godz. 10.15) młodzież szkolna. Tutaj nastąpiła poważna
zmiana regulaminu. Organizatorzy odeszli od nagradzania drużynowego. Postanowili nagradzać
3 najlepszych zawodników na poszczególnych dystansach i dodatkowo 3 najlepszych z terenu
powiatu górowskiego. Przyjęto zasadę, że zawodnik z powiatu górowskiego nagrodzony w klasyfikacji
generalnej nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji zawodników powiatu górowskiego.
Przeprowadzono klasyfikację drużynową szkół z terenu powiatu górowskiego. Ze szkół
podstawowych najwyżej oceniono Szkołę Podstawową nr 1 z Góry, za nią znalazły się szkoły: nr 3,
nr 2, Siciny, Ślubów, Czernina, Irządze, Witoszyce i Glinka – ex aequo, Płoski i Naratów. Z gimnazjów
najlepiej wypadło Gimnazjum nr 1 z Góry, dalsze miejsce zajęły: Naratów, Irządze, nr 2 z Góry, Jemielno.
W rywalizacji szkół ponadpodstawowych wyżej oceniono ZSZ niż LO.
Po biegach młodzieżowych wybiegło na trasę wyścigu blisko 100 przedszkolaków.
Po emocjonującym wyścigu wyłoniono zwycięzców – Michała Mielcarka, Aleksandrę Kubicką
i Gabrielę Wyderkiewicz (wszyscy z Przedszkola nr 1 w Górze).
Do biegu głównego wystartowało 105 zawodników i 104 go ukończyło. Wśród mężczyzn wygrał
Jan Białk („Wejher” Wejherowo) – 29 minut 32 sekundy, który w ubiegłym roku także zwyciężył. Za
nim pojawili się na mecie: Dariusz Kruczkowski („Zawisza” Bydgoszcz) – 29:46, Sławomir Kąpiński
(Płock) – 30:16, Jan Olszewski („Oleśniczanka” Oleśnica) – 30:23 i Mirosław Plawgo („Oleśniczanka”
Oleśnica) – 30:32.
Klasyfikowano ponadto poruszających na się na wózkach i sprawnych inaczej.
Wśród kobiet najlepiej pobiegła Małgorzata Sobańska (AZS AWF Wrocław), osiągając czas
34 minuty. Rok temu zajęła drugie miejsce, a dwa lata temu – pierwsze. Za nią uplasowały się Elżbieta
Jarosz („Śląsk” Wrocław) – 34:37, Vera Ragulina (Ukraina) – 35:08, Agnieszka Golak (MKS MOS Śrem) –
39:59 i Mariola Paluszkiewicz („Krotosz” Krotoszyn) – 40:06.
W biegu głównym rywalizowało 9 zawodników z terenu powiatu górowskiego (jeden z Wiewierzy
i ośmiu z Góry). Zajęli miejsca: 40. Tomasz Pilarek – 38:55, 42. Andrzej Młynarski – 39:08, 55. Krzysztof
Głuszko – 40:17, 62. Krzysztof Markowski – 41:40, 72. Wojciech Wiśniewski – 42:59, 84. Marek Sady –
45:57, 98. Mieczysław Śliwiak – 59:42, 99. Maria Polak – 59:42, 100. Elżbieta Włoch – 59:43.
21
Wyniki biegów młodzieżowych w 2000 r.
Zwycięzcy
Rocznik
Dystans
Klasyfikacja generalna
Klasyfikacja zawodników
z powiatu górowskiego
Szkoły podstawowe
Chłopcy
i dziewczęta
1991-1993
500m
1. K. Głuszko (SP nr 1 Góra)
2. J. Marciniak (SP nr 1 Góra)
3. D. Ludwinowicz (SP nr 1 Góra)
1. K. Głuszko (SP nr 1 Góra)
2. J. Marciniak (SP nr 1 Góra)
3. D. Ludwinowicz (SP nr 1 Góra)
1. S. Samborska (SP nr 1 Góra)
2. K. Surma (SP nr 1 Góra)
3. M. Górecka (SP Czernina)
1. P. Atrachimowicz (SP Siciny)
2. J. Cieliński (SP Witoszyce)
3. M. Domański (SP nr 1 Góra)
Dziewczęta
1988-1990
1300m
1. E. Zawadzka
(LKS Błękitni Osowa Sień)
2. S. Samborska (SP nr 1 Góra)
3. A. Kowalczyk
(LKS Błękitni Osowa Sień)
Chłopcy
1988-1990
1300m
1. H. Kaźmierczak (SP nr 4 Kościan)
2. P. Ptak (ZS Pępowo)
3. P. Glapa (LKS Błękitni Osowa Sień)
Gimnazja
Dziewczęta
1986-1987
1600m
1. I. Markiewicz
(LKS Błękitni Osowa Sień)
2. K. Głuszko (G nr 1 Góra)
3. H. Jurdeczka (ZS Pępowo)
Chłopcy
1986-1987
1900m
1. M. Kaszuba (G nr 3 Oleśnica)
2. P. Nowacki (ZS Pępowo)
3. R. Dutka (G nr 2 Góra)
1. K. Głuszko (G nr 1 Góra)
2. K. Sarwuta (G nr 1 Góra)
3. M. Dłuska (G nr 1 Góra)
1. R. Dutka (G nr 2 Góra)
2. T. Krajewski (G nr 1 Góra)
3. A. Chojec (G nr 1 Góra)
Szkoły ponadgimnazjalne
Dziewczęta
Chłopcy
1982-1985
1982-1985
1900m
1. E. Marcinkowska
(LKS Błękitni Osowa Sień)
2. I. Bota (LZS Sana Kościan)
3. K. Dylewska (ZSZ Góra)
1. K. Dylewska (ZSZ Góra)
2. M. Sitnik (ZSZ Góra)
3. B. Połczyk (ZSZ Góra)
2600m
1. B. Kaczmarek
(LKS Błękitni Osowa Sień)
2. M. Fengler (LKS Błękitni Osowa Sień)
3. G. Augustyniak (ZSZ Góra)
1. G. Augustyniak (ZSZ Góra)
2. S. Siembieda (ZSZ Góra)
3. Ł. Atrachimowicz (ZSZ Góra)
22
11 listopada 2001 r.
W
2001 r. z nieoczekiwanej strony pojawiła się przeszkoda, ustawą sejmową bowiem
posłowie zabronili browarom sponsorowania imprez sportowych i ograniczyli możliwość
reklamowania piwa. Wycofał się z wspierania Biegu Niepodległości w Górze Browar Okocim, co
spowodowało, że w budżecie powstała luka. Mimo tych trudności 11 listopada 2001 r. Góra po
raz ósmy stała się areną rywalizacji biegaczy na dystansie 10 km. Zdobyte tutaj punkty liczyły się do
Pucharu Polski.
Nim rozpoczęły się sportowe zmagania trzech olimpijczyków florecista Marian Sypniewski,
zapaśnik Władysław Stecyk i kajakarz Marek Łbik wręczyli przedstawicielom Klubu Olimpijczyka
Mariana Sypniewskiego ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze flagi olimpijskie i certyfikat Polskiego
Komitetu Olimpijskiego. Klub Olimpijczyka był współorganizatorem tegorocznego biegu.
Biegi młodzieżowe były rozgrywane w kilku kategoriach wiekowych. W biegu na 500 metrów
wśród dziewcząt wygrała Marzena Złotek („Atleta” Rząsiny), wśród chłopców – Bartosz Jurga (SP nr 1
w Górze); bieg na 1300 metrów: dziewczęta – Ewa Zawadzka (LKS „Błękitni” Osowa Sień), chłopcy –
Łukasz Pawliczak (SP nr 2 Góra); bieg na 1600 metrów: dziewczęta - Justyna Głodowicz (OSiR Strzelce
Opolskie), chłopcy - Mateusz Kaszuba (Gimnazjum nr 3 Oleśnica); bieg na 1900 metrów: chłopcy
– Marcin Strzyżewski (Gimnazjum nr 2 Góra). Uczniowie III klas gimnazjalnych i szkół średnich
rywalizowali w tej samej grupie wiekowej na dystansie 2600 metrów. Wśród dziewcząt zwyciężyła
Edyta Marcinkowska (LKS „Błękitni” Osowa Sień), wśród chłopców - Miłosz Fengler (LO nr 1 Kościan).
W biegu przedszkolaków rywalizowało około 160 dzieci. Razem z nimi pobiegło dwu olimpijczyków
– Marian Sypniewski i Marek Łbik. Najszybciej na metę przybiegł Tobiasz Tutkalik.
Do biegu głównego stanęło 99 zawodników, metę przekroczyło 96. Jako pierwszy przybiegł
Krzysztof Przybyła („Polwod” Wawelno) – 29:15, bijąc o jedną sekundę rekord trasy; za nim Adam
Dobrzyński („Ekspres” Katowice) – 29:26, Jan Zakrzewski („Oleśniczanka” Oleśnica) – 29:43, Jan Białk
(Wejherowo) – 29:46, Jurij Giczun (Równe) – 30:33. Pobiegł również olimpijczyk Władysław Stecyk,
zajmując 83. miejsce.
Wśród kobiet najlepiej wypadła Justyna Bąk („Skra” Warszawa) z czasem 33:35, druga była
Małgorzata Sobańska (Poznań) – 33:38, trzecia – Izabela Zatorska („Luks” Krosno) z czasem 34:00,
czwarta – Dorota Ustianowska (MLKS Gościnowice) i piąta – Natasza Jakimowicz (Łuck).
Wystartowało 7 biegaczy z powiatu górowskiego. Najlepiej wypadł Andrzej Młynarski, zajmując
32. miejsce w klasyfikacji generalnej z czasem 36 minut 16 sekund; miejsca pozostałych: Krzysztof
Głuszko – 39, Krzysztof Markowski – 53, Marek Sady – 77, Dariusz Kurzawa – 90, Bożena Błaszczyk – 93
i Mieczysław Śliwiak (w barwach CSGT Głogów) – 95.
23
24
11 listopada 2002 r.
B
ieg Niepodległości w 2002 r. odbył się wyjątkowo w niedzielę 10 listopada. Uświetnili go goście
– polscy olimpijczycy- strzelczyni Renata Mauer-Różańska i pięściarz Grzegorz Skrzecz.
Honorowym starterem biegu przedszkolaków na dystansie 100 metrów była Renata Mauer –
Różańska. Spośród ponad 100 przedszkolaków, z którymi biegł Grzegorz Skrzecz, najszybszy był
Jan Pautrzak, drugi – Kamil Polak, trzeci – Mariusz Deluga. Rozegrano 9 biegów młodzieżowych,
w których uczestników klasyfikowano indywidualnie.
Wyniki biegów młodzieżowych w 2002 r.
Chłopcy
Dziewczęta
Rok urodzenia
Dystans
Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej
1993-1995
500m
1. D. Ławecki (SP nr 12 Leszno)
2. M. Kurpisz (SP Ślubów)
3. M. Ratuś (SP nr 3 Góra)
1990-1992
1300m
1. Ł. Pawliczak (SP nr 1 Góra)
2. K. Głuszko (SP nr 1 Góra)
1988-1989
1900m
1. R. Rajczak (Energetyk Poznań)
3. T. Patrzykąt (G nr 2 Góra)
1984-1987
2600m
1. P. Stachyra (Miedziak Głogów)
1993-1995
500m
1. K. Świtek (SP nr 3 Góra)
2. A. Bieńko (SP Siciny)
3. A. Wejman (SP nr 3 Góra)
1990-1992
1300m
1. L. Płaczek (Energetyk Poznań)
2. K. Kosowska (SP nr 1 Góra)
1988-1989
1600m
1. E. Zawadzka (Błękitni Osowa Sień)
1984-1987
1900m
1. E. Marcinkowska (Błękitni Osowa Sień)
Do biegu głównego dał sygnał Grzegorz Skrzecz. Wystartowało 127 biegaczy i 3 zawodników na
wózkach; ukończyło 124. Na ostatnim okrążeniu dwu zawodników prowadziło Adam Dobrzyński
i Jan Białk. Wbiegli na metę równocześnie trzymając się za ręce, ale sędziowie uznali, że wygrał Adam
Dobrzyński („Ekspres” Katowice), który dziesięciokilometrową trasę pokonał w czasie 29 minut 58
sekund. Kolejne miejsce zajęli: Jan Białk („Wejher” Wejherowo), Leszek Biegała („Zawisza” Bydgoszcz),
Dariusz Kruczkowski („Zawisza” Bydgoszcz), Mikoła Antonienko (Ukraina).
Najszybszą biegaczką była Grażyna Syrek („Olimpia” Poznań) z czasem 33 minuty 32 sekundy, za
nią finiszowały: Natalia Bierkut (Ukraina), Dorota Gruca („Agros” Zamość), Inga Juodeskine (Litwa)
i Elżbieta Jarosz („Śląsk” Wrocław).
Spośród mieszkańców powiatu górowskiego najlepiej pobiegł Andrzej Młynarski, zajmując
w klasyfikacji generalnej 35. miejsce z czasem 36:42; miejsca pozostałych górowian: Krzysztof Głuszko
– 44, Piotr Kornicki – 53, Krzysztof Markowski – 65, Grzegorz Augustyniak – 90, Marek Sady - 95,
Marcin Jakimowicz – 96, Leszek Zapolski – 109 i Mieczysław Śliwiak – 119.
25
26
11 listopada 2003 r.
W
2003 r. organizacja Biegu Niepodległości stanęła pod znakiem zapytania. Marek Kędziora
– jego pomysłodawca i organizator (od 1994 r.) zrezygnował z przygotowania tej imprezy.
Na tę decyzję złożyło się – wg niego – wiele czynników, głównie brak zaangażowania instytucji
samorządowych takich jak Urząd Miasta i Gminy w Górze i Starostwa Powiatowego. Jednak obawy
o to, czy dojdzie do Biegu Niepodległości okazały się bezzasadne. Na czele komitetu organizacyjnego
stanął bowiem Dariusz Wołowicz – dyrektor Ośrodka Kultury Fizycznej w Górze i jubileuszowy
dziesiąty Bieg Niepodległości w Górze doszedł do skutku.
Bieg główny poprzedziły biegi młodzieżowe (wyniki poniżej) oraz bieg przedszkolaków, w którym
pierwszy na mecie był Norbert Guziołek, a za nim Michał Kumanowski i Karolina Rodzewicz.
Wyniki biegów młodzieżowych w 2003 r.
Rok urodzenia
Dystans
Zwycięzcy
Klasyfikacja generalna
Powiat górowski
1994-1996
500m
1. J. Wawrzeńczak
(SP nr 3 Góra)
2. B. Skoczylas (Góra)
3. P. Kułan (Ślubów)
1991-1993
1300m
1. Ł. Pawliczak (Góra)
2. M. Pautrzak (Śrem)
3. A. Piechurski (Góra)
1. K. Głuszko (SP nr 1 Góra)
2. J. Marciniak (SP nr 1 Góra)
3. K. Kupiecki (SP nr 3 Góra)
1900m
1. P. Glapa (Osowa Sień)
2. G. Kozioł
(Strzelce Opolskie)
3. B. Kmiecik (Kusy)
1. P. Wojciechowski (G nr 2 Góra)
2. P. Kawałko (G Naratów)
3. K. Mielniczuk (G nr 2 Góra)
1985-1987
2600m
1. M. Kowalski (Krotoszyn)
2. B. Owczarek (Góra)
3. A. Misztal
(Strzelce Opolskie)
1. W. Symulewicz (LO Góra)
2. M. Symulewicz (LO Góra)
3. M. Kolman (LO Góra)
1994-1996
500m
1. E. Ratuś (Góra)
2. B. Dziadkowiec (Jawor)
3. Al. Kubika (Góra)
1. J. Kowalczyk (SP nr 3 Góra)
2. A. Wejman (SP nr 3 Góra)
3. P. Czerniawska (SP nr 3 Góra)
1300m
1. I. Skrzypczak
(Osowa Sień)
2. Al. Bezak (Góra)
3. A. Kawka (Góra)
1. M. Dąbrowska (SP nr 1 Góra)
2. K. Dudziak (SP nr 1 Góra)
3. W. Waleryś (SP nr 3 Góra)
1600m
1. E. Zawadzka
(Osowa Sień)
2. A. Jerzyk (Leszno)
3. K. Janicka (Leszno)
1. Al. Jarosiewicz (G nr 1 Góra)
2. S. Samborska (G nr 1 Góra)
3. M. Górecka (G Czernina)
1900m
1. E. Marcinkowska
(Osowa Sień)
2. J. Nieradka (Pszenno)
3. M. Ścieglińska (Głogów)
1. K. Głuszko (LO Góra)
2. M. Sitnik (ZS Góra)
3. K. Gregorowicz (LO Góra)
Chłopcy
1988-1990
1991-1993
Dziewczęta
1988-1990
1985-1987
27
1. J. Wawrzeńczak (SP nr 3 Góra)
2. Ł. Sadowski (SP Ślubów)
3. M. Mielczarek (SP nr 3 Góra)
Około 100 biegaczy stanęło na starcie biegu głównego ; ukończyło 97. O 13.30 wystartowali,
wśród nich 16 kobiet, dziesięciu górowian oraz osoby na wózkach i bez rąk. Finiszowało dwu
zawodników – Waldemar Glinka i Michaił Iveruk, nagle Polak upadł. W zależności kto to wydarzenie
relacjonował, podawał inną przyczynę tego dramatycznego wydarzenia: „noga Waldemara
Glinki nagle odjechała w bok, ślizgając się na asfalcie” („ABC”) lub „potknął się o krawędź studzienki
kanalizacyjnej” („Panorama Leszczyńska”). Pierwszy na metę wpadł Michaił Iveruk, uzyskując czas
31 minut 59 sekund. Waldemar Glinka – 32:07. Kolejni zawodnicy to Tomasz Wieczyński (Oleśnica)
– 32:31, Artur Gawroński (Kamienna Góra) – 33:13 i Marian Kapitańczyk (Poznań) – 33:52. Szósty był
Jerzy Janowicz z Leszna z czasem 33:52, który w 1997 r. przed Biegiem Niepodległości obchodził
jubileusz 25-lecia swoich startów.
Siódmym biegaczem, a właściwie biegaczką, była Dorota Uzianowska (Częstochowa), osiągając
czas 34 minuty 7 sekund, tym samym wygrywając w kategorii kobiet. W tej kategorii za nią uplasowały
się: Małgorzata Sobańska (Poznań) – 34:13 i Edyta Marcinkowska (Osowa Sień) – 38:16. Zwycięzcy
otrzymali nagrody pieniężne - kobieta i mężczyzna - w identycznej wysokości 800 zł.
Jak w poprzednich latach gościli w Górze olimpijczycy: zapaśnik Władysław Stecyk i wioślarz
Grzegorz Nowak – obaj z Poznania i zapaśnik Rafał Kubacki z Wrocławia. Dwaj pierwsi przebiegli trasę
10 km, Rafał Kubacki ograniczył się do kibicowania.
Na trasę 10 km wybiegło dziewięciu górowian i jedna górowianka. Najlepiej wypadł Andrzej
Młynarski, zajmując 14. miejsce z czasem 35:34. Miejsca innych: 24. Marcin Strzyżewski – 38:14,
30. Krzysztof Głuszko – 38:59, 32. Piotr Kornicki – 39:12, 45. Tadeusz Krzyszczuk – 41:44,
47. Wojciech Wiśniewski – 42:07, 55. Krzysztof Markowski – 42:47, 71. Michał Dobrzyński – 45:15,
76. Marek Sady – 45:48, 92. Maria Polak – 56:24.
28
11 listopada 2004 r.
11
listopada 2004 r. odbył się Bieg Niepodległości, na który składała się rywalizacja młodzieży
szkolnej, bieg przedszkolaków i bieg główny.
Wśród przedszkolaków jako pierwsi przekroczyli linię mety: Dominik Krzemień, Krzysztof
Wojtkiewicz i Michalina Zarzycka. Z przedszkolakami dystans 100 metrów pokonali goście imprezy
– polscy olimpijczycy: florecista Marian Sypniewski, ciężarowiec Zygmunt Smalcerz i biegacz Zenon
Licznerski.
Wyniki biegów młodzieżowych w 2004 r.
Zwycięzcy
Rok
urodzenia
Dystans
1995-1997
500m
1. Ł. Sadowski (SP Ślubów)
2. T. Tutkalik (SP nr 3 Góra)
3. K. Astapczyk (SP nr 1 Góra)
1. P. Wiesławski (SP nr 3 Góra)
2. K. Surma (SP nr 1 Góra)
3. K. Buch (SP nr 1 Góra)
1992-1994
1300m
1. D. Michałowicz (SP nr 2 Wschowa)
2. P. Cichoński (SP nr 2 Wschowa)
3. P. Kmiecik (Strzelce Opolskie)
1. D. Karkocha (SP nr 3 Góra)
2. P. Miszczyk (SP Siciny)
3. B. Jurga (SP nr 1 Góra)
1989-1991
1900m
1. P. Musiałowski (G Czernina)
2. M. Szczęśniowski (G nr 2 Wschowa)
3. K. Mielniczuk (G nr 2 Góra)
1. M. Miszczyk (G Naratów)
2. J. Jakimowicz (G nr 2 Góra)
3. P. Kawałko (G Naratów)
1986-1988
2600m
1. Ł. Gęstwa (LO Góra)
2. T. Malak (LO nr 1 Leszno)
3. A. Dziadkowiec (LO nr 5 Wrocław)
1. M. Malinowski (LO Góra)
2. M. Piekarnik (ZS Góra)
3. P. Majkowski (ZS Góra)
1995-1997
500m
1. K. Stachowiak (SP Nowy Belęcin)
2. Al. Paruch (SP nr 1 Góra)
3. Al. Krawczyk (SP nr 3 Góra)
1. O. Wawrzeńczak (SP nr 3 Góra)
2. J. Rupniewska (SP nr 1 Góra)
3. K. Wielebska (SP nr 1 Góra)
1992-1994
1300m
1. S. Janusiak (Błękitni Osowa Sień)
2. A. Dziadkowiec (SP nr 1 Jawor)
3. A. Kosowska (SP nr 1 Góra)
1. K. Wiesławska (SP nr 1 Góra)
2. E. Ratuś (SP nr 3 Góra)
3. A. Janczek (SP nr 1 Góra)
1989-1991
1600m
1. E. Zawadzka (G nr 2 Wschowa)
2. A. Kubiak (Piast Głogów)
3. K. Janicka (Krokus Leszno)
1. K. Kosowska (G nr 1 Góra)
2. M. Górecka (G Czernina)
3. E. Rydełkiewicz (G nr 1 Góra)
1986-1988
1900m
1. A. Jerzyk (Krokus Leszno)
2. K. Głuszko (LO Góra)
3. W. Pautrzak (ZSP nr 2 Krotoszyn)
1. E. Konieczna (ZS Góra)
2. E. Kędziora (ZS Góra)
3. M. Kwiecińska (ZS Góra)
Chłopcy
Dziewczęta
Klasyfikacja generalna
Powiat górowski
Do biegu głównego wystartowało 140 zawodników; ukończyło 137. Szybko dwu zawodników
z Ukrainy oderwało się od reszty i między nimi rozegrała się walka o pierwsze miejsce. Szybszy był
Witalij Szafar, osiągając czas 32 minuty 8 sekund, za nim na metę wbiegł Dimitr Osadczij – 32:21. Na
dalszych miejscach sklasyfikowano Bogdana Jarosza („Śląsk Wrocław) – 32:42, Łukasza Krasowskiego
(„Maratończyk” Brzeg) – 32:49 i Janusza Stańczaka („Opel” Sopot) – 32:52. Spośród kobiet najszybciej
do mety dobiegła Elżbieta Jarosz z Wrocławia – 34 minuty 43 sekundy, za nią finiszowały Olga
Niewkapska (Ukraina) – 35:42, Margarita Arczewska (Ukraina) – 37:41, Anna Wojtowicz – 41:25 i Marta
Nowak – 44:50.
29
Jako 18. przekroczył linie mety Marcin Strzyżewski, uzyskując czas 36 minut 40 sekund.
Na 26. miejscu sklasyfikowano Andrzeja Młynarskiego – 37:37 sekund. Kolejne miejsca górowian:
30. Krzysztof Głuszko – 38:06, 63. Tadeusz Krzyszczuk – 41:29, 86. Wojciech Wiśniewski – 43:13, 92.
Jacek Ratajczak – 44:44, 100. Krzysztof Markowski – 45:48, 101. Dariusz Surma – 46:04, 102. Michał
Wojtaszek – 46:04, 106. Krzysztof Głuszko (junior) – 46:38, 123. Jacek Rzyski - 51:00 (?), 134. Elżbieta
Włoch-Samborska – 57:28 i 135. Bożena Błaszczyk – 57:28.
30
11 listopada 2005 r.
W
2005 r. honorowymi gośćmi Biegu Niepodległości byli olimpijczycy – floreciści Marian
Sypniewski i Sławomir Mocek.
Rozegrano biegi młodzieżowe (wyniki poniżej) oraz bieg przedszkolaków z udziałem 100
małych biegaczy. Pierwsze miejsce zajął Krzysztof Wojciechowski (Ślubów), za nim przybiegli Jakub
Wawrzynowicz (Góra) i Jakub Łasisz (Góra).
Wyniki biegów młodzieżowych w 2005 r.
Zwycięzcy
Rok
urodzenia
Dystans
1996-1998
500m
1. J. Pautrzak (Krotoszyn)
2. Sz. Łuczko (SP nr 1 Góra)
3. Ł. Szumczyk (SP nr 1 Góra)
1. M. Koziołkowski (SP nr 1 Góra)
2. K. Koroś (SP nr 3 Góra)
3. M. Kułan (SP Ślubów)
1993-1995
1300m
1. P. Skoczylas (SP nr 3 Góra)
2. T. Michałowicz (SP nr 2 Wschowa)
3. P. Szelążek (SP nr 3 Góra)
1. K. Cisko (SP nr 3 Góra)
2. M. Ratuś (SP nr 3 Góra)
3. J. Wojciechowski (SP Ślubów)
1990-1992
1900m
1. Ł. Bura (ULKS Osowa Sień)
2. W. Askuntowicz (Atleta Rząsiany)
3. A. Strzałkowski
(UKS Szklarska Poręba)
1. Michał Miszczyk (G Naratów)
2. Mateusz Miszczyk (G Naratów)
3. K. Ankutowicz (G nr 2 Góra)
1987-1989
2600m
1. M. Szczęśniewski (ULKS Osowa Sień)
2. T. Malak (I LO Leszno)
3. W. Symulewicz (LO Góra)
1. K. Michalak (LO Góra)
2. M. Symulewicz (LO Góra)
3. J. Jakimowicz (LO Góra)
1996-1998
500m
1. K. Stachowiak (Nowy Belęcin)
2. O. Wawrzeńczak (SP nr 3 Góra)
3. Al. Tumiłowicz (SP nr 1 Góra)
1. W. Pacholska (SP nr 1 Góra)
2. J. Świderska (SP Ślubów)
3. K. Rudowiecka (SP Ślubów)
1993-1995
1300m
1. A. Płoszajczak
(UKS Płomień Krzywiń)
2. B. Dziadkowiec (SP nr 1 Jawor)
3. P. Bosa (SP Czernina)
1. E. Ratuś (SP nr 3 Góra)
2. T. Nowaczyk (SP nr 3 Góra)
3. P. Czerniawska (SP nr 3 Góra)
1990-1992
1600m
1. M. Kozica (G nr 1 Śrem)
2. A. Benedyk (UKS Rząsiany)
3. H. Matysiak (Galaxy Leszno)
1. K. Kosowska (G nr 1 Góra)
2. M. Maksyminko (G Niechlów)
3. A. Kosowska (G nr 1 Góra)
1987-1989
1900m
1. A. Jerzyk (Galaxy Leszno)
2. Al. Szmigiel (Atleta Rząsiany)
3. E. Zawadzka (ULKS Osowa Sień)
1. K. Głuszko (LO Góra)
2. K. Sarwuta (LO Góra)
3. V. Skrzypczak (LO Góra)
Chłopcy
Dziewczęta
Klasyfikacja generalna
Powiat górowski
W biegu głównym rywalizowało 106 zawodników, z czego 103 dobiegło do mety, oraz 2 zawodników
poruszających się na wózkach i 3 sklasyfikowanych jako niepełnosprawnych. Wśród mężczyzn najlepiej
wypadł Jan Zakrzewski (Lubsko) z czasem 30 minut 16 sekund, na kolejnych miejscach sklasyfikowano:
Michał Kaczmarek (Gubin) – 30:18, Michajło Iveruk (Ukraina) – 30:19, Jan Białk (Wejherowo) – 30:20
i Łukasz Tymków (Brzeg) – 34:13. Spośród kobiet wygrała Wioletta Uryga (Kluczbork) z czasem 35
minut 14 sekund, za nią wbiegły na metę: Tetayana Byelovol (Ukraina) – 35:14, Agnieszka Golak
(Śrem) – 40:16, Mariola Paluszkiewicz (Kobierno) – 48:44 i Sandra Sitnik (Głogów) – 48:45.
31
Startowało 13 górowian. Najlepiej wypadł Marcin Strzyżewski zajmując 12. miejsce z czasem 35
minut 55 sekund. Był wówczas biegaczem Klubu Achilles Leszno. Miejsce pozostałych górowian:
23. Krzysztof Głuszko (senior) – 38:11, 39. Tadeusz Krzyszczuk – 40:21, 48. Jacek Rzyski – 42:14, 50.
Wojciech Wiśniewski – 42:31, 51. Krzysztof Głuszko (junior) – 42:41, 71. Michał Dobrzyński – 46:30, 73.
Bartosz Kruk – 46:57, 74. Krzysztof Markowski – 47:12, 86. Marcin Wiesławski – 49:01, 87. Monika Sitnik
– 49:11 i 97. Mieczysław Śliwiak – 1:00:18. Trzynasty górowianin Bronisław Sitnik nie ukończył biegu.
32
33
11 listopada 2006 r.
11
listopada 2006 r. przed Domem Kultury przy dźwiękach hymnu olimpijskiego członkowie
Klubu Olimpijczyka przy Szkole Podstawowej – Aleksandra Ludkowska, Adam Konopnicki
i Karol Astapczyk - wciągnęli flagę olimpijską na maszt. Dariusz Wołowicz – przewodniczący komitetu
organizacyjnego powitał wszystkich przybyłych, a zwłaszcza olimpijczyków – florecistę Mariana
Sypniewskiego, pięściarza Janusza Zarenkiewicza i florecistę Sławomira Mocka. Oficjalnego otwarcia
zawodów dokonał burmistrz Tadeusz Wrotkowski.
Najpierw odbyły się biegi młodzieżowe, których wyniki zamieszczamy poniżej. W biegu
przedszkolaków wzięło udział 109 osób. Pierwsza na mecie zameldowała się Justyna Daniłowicz, za
nią Jakub Gościniak i Krzysztof Uściło. Wszyscy mali sportowcy chodzili do Przedszkola nr 1 w Górze.
Wyniki biegów młodzieżowych w 2006 r.
Zwycięzcy
Rok
urodzenia
Dystans
1997-1999
500m
1. A. Nowicki (SP Glinka)
2. B. Zbrzeźniak (SP nr 1 Góra)
3. K. Karaś (SP nr 3 Góra)
1. B. Iskra (SP Czernina)
2. D. Mazurczak (SP nr 1 Góra)
3. M. Kumanowski (SP nr 3 Góra)
1994-1996
1300m
1. J. Wawrzeńczak (SP nr 3 Góra)
2. A. Konopnicki (SP nr 1 Góra)
3. Ł. Sadowski (SP Ślubów)
1. K. Dubiel (SP Ślubów)
2. P. Świerszczuk (SP Niechlów)
3. K. Cempura (SP nr 3 Góra)
1991-1993
1900m
1. K. Lewandowski (Wschowa)
2. Sz. Scholtz (Leszno)
3. M. Bąkowski (Krzywiń)
1. K. Głuszko (G nr 1 Góra)
2. K. Skorupski (G Naratów)
3. P. Miszczyk (G Naratów)
1988-1990
2600m
1. M. Szczęśniewski (Osowa Sień)
2. A. Nowicki (Gostyń)
3. T. Zając (Nietążkowo)
1. K. Ankutowicz (LO Góra)
2. M. Malinowski (LO Góra)
3. P. Wojciechowski (LO Góra)
1997-1999
500m
1. A. Męcik (Ścinawa)
2. K. Krajewska (Osieczna)
3. M. Zarzycka (SP nr 1 Góra)
1. J. Rupta (SP nr 1 Góra)
2. A. Bohdanowicz (SP nr 1 Góra)
3. K. Kaczmarek (SP nr 3 Góra)
1994-1996
1300m
1. B. Dziadkowiec (Jawor)
2. E. Ratuś (SP nr 3 Góra)
3. A. Płoszajczak (Krzywiń)
1. P. Czerniawska (SP nr 3 Góra)
2. M. Antoszków (SP Niechlów)
3. B. Antkowiak (SP Wąsosz)
1991-1993
1600m
1. N. Strzelecka (Wschowa)
2. A. Wyda (Olszyna)
3. M. Złotek (Olszyna)
1. M. Maksyminko (G Niechlów)
2. P. Bosa (G Czernina)
3. K. Kanafa (G Irządze)
1988-1990
1900m
1. A. Benedyk (Olszyna)
2. K. Janicka (Leszno)
3. S. Wojtkowiak (Gostyń)
1. K. Kosowska (Góra)
2. A. Kruszyńska (ZS Góra)
3. M. Wawrycz (ZS Góra)
Chłopcy
Dziewczęta
Klasyfikacja generalna
Powiat górowski
W biegu głównym (start o 13.30) rywalizowało 105 mężczyzn i 15 kobiet; 4 osoby nie ukończyły
biegu. Wygrał Waldemar Glinka (MLKS „Sokół” Lubin) z czasem 31 minut 4 sekundy, drugi był
Aleksander Nikałajuk z Białorusi – 31:06, trzeci – Władmir Timaszow (Ukraina) – 31:52, czwarty –
Tomasz Sobczyk (KB „Odra” Wrocław) – 31:54, piąty – Bogdan Jarosz (2 Batalion Wrocław) – 33:31.
34
Spośród kobiet z czasem 34 minuty 55 sekund jako pierwsza dobiegła do linii mety Małgorzata
Sobańska (Poznań), druga była Angelika Awerkowa (Ukraina) – 35:32, trzecia – Olga Kalendarowa
(Ukraina) – 36:46, czwarta – Tatiana Medunytsa (Ukraina) – 37:01 i piąta Agnieszka Jerzyk („Galaxy”
Leszno) – 37:48.
W biegu głównym pobiegło 9 górowian. Najlepszy wynik uzyskał Krzysztof Głuszko (senior) – 38
minut 12 sekund. Miejsce pozostałych górowian: 35. Jacek Rzyski – 41:53, 44. Adam Chochowski –
43:09, Bronisław Sitnik – 44:57, 58. Wojciech Wiśniewski – 45:43, 69. Krzysztof Markowski – 47:54, 80.
Marek Sady – 50:32, 81. Michał Uściło – 50:57; 102. Marcin Strzyżewski nie ukończył biegu.
35
36
37
38
Biegacze z powiatu górowskiego- 11 listopada 2013 r.
39
11 listopada 2007 r.
11
listopada 2007 r. przed Domem Kultury przewodniczący komitetu organizacyjnego
Dariusz Wołowicz przywitał zebranych, w tym gości – olimpijczyków: florecistę Mariana
Sypniewskiego, pięściarza Janusza Zarenkiewicza i kajakarza Piotra Markiewicza. Starosta Beata Pona
i burmistrz Tadeusz Wrotkowski oficjalnie otworzyli Bieg Niepodległości.
Najpierw odbyło się 8 biegów młodzieżowych (wyniki poniżej) oraz bieg 104 przedszkolaków na dystansie
100 metrów. Pierwsze miejsce zajął Damian Dec (Ślubów), drugie - Mikołaj Wolniak (Góra), trzecie - Vanesa
Miszkiewicz (Rawicz). Następnie wręczono trzem działaczom sportowym odznaki „Przyjaciela Dziecka” przyznane
przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oto oni: Wiesław Durbajło, Jan Dwornik, Dariusz Wołowicz.
Wyniki biegów młodzieżowych w 2007 r.
Zwycięzcy
Rok
urodzenia
Dystans
1998-2000
500m
1. W. Konury (SP nr 3 Góra)
2. M. Szmanda (SP nr 1 Góra)
3. S. Sobczyk (SP nr 3 Góra)
1. B. Ciesielski (SP nr 1 Góra)
2. K. Kosowski (SP nr 1 Góra)
3. P. Łuszczyński (SP nr 1 Góra)
1995-1997
1300m
1. T. Zbrzeźniak (SP nr 1 Góra)
2. Ł. Sadowski (SP Ślubów)
3. K. Dubiel (SP Ślubów)
1. Sz. Łuczko (SP nr 1 Góra)
2. K. Cempura (SP nr 3 Góra)
3. A. Zarzycki (SP Czernina)
1992-1994
1900m
1. Sz. Scholtz (Leszno)
2. R. Pawłowski
(Nowogród Bobrzański)
3. M. Golik (Osowa Sień)
1. D. Karkocha (G nr 2 Góra)
2. P. Miszczyński (G nr 1 Góra)
3. P. Miszczyk (G Naratów)
1988-1991
2600m
1. M. Szczęśniewski (Osowa Sień)
2. A. Nowicki (Gostyń)
3. M. Zubrzycki (Osowa Sień)
1. M. Gęstwa (LO Góra)
2. D. Wiśniewski (LO Góra)
3. K. Głuszko (LO Góra)
1998-2000
500m
1. M. Zarzycka (SP nr 1 Góra)
2. K. Kaczmarek (Koźmin)
3. M. Jurga (SP nr 1 Góra)
1. A. Zielińska (SP nr 1 Góra)
2. J. Daniłowicz (SP nr 1 Góra)
3. W. Matuszewska (SP nr 3 Góra)
1300m
1. S. Wojtiuk
(SP Nowogród Bobrzański)
2. B. Wojtkowiak (SP Wąsosz)
3. Al. Paruch (SP nr 1 Góra)
1. Al. Antkowiak (SP Wąsosz)
2. I. Atrachimowicz (SP Ślubów)
3. K. Rudowiecka (SP Ślubów)
1992-1994
1600m
1. K. Skrzypczak (Kościan)
2. N. Sługocka
(Nowogród Bobrzański)
3. A. Wujda (Olsza Olszyna)
1. M. Antoszków (G Niechlów)
2. P. Bosa (G Czernina)
3. M. Miszczyk (G Naratów)
1988-1991
1900m
1. A. Benedyk (Olsza Olszyna)
2. M. Raś (Krotoszyn)
3. B. Przywróżna (Nietążkowo)
1. M. Maksyminko (ZS Góra)
2. K. Klimczak (LO Góra)
3. D. Kanafa (LO Góra)
Chłopcy
1995-1997
Dziewczęta
Klasyfikacja generalna
40
Powiat górowski
O godzinie 13.30 na trasę długości 10 km wyruszyło 143 zawodników z Polski, Białorusi i Ukrainy
oraz pies; 135 osób i pies ukończyli bieg. Pierwszy przekroczył metę Aleksander Sitkowski (Ukraina)
z czasem 30 minut 46 sekund. Zwycięzca czternastego biegu po czwartej pętli był przekonany, że to
koniec trasy, ale po zorientowaniu w sytuacji przebiegł jeszcze piątą i jednak wygrał. Za nim przybiegli
Dymitr Dubowski (Białoruś) – 31:06, Waldemar Glinka (Świdnica) – 31:07, Aleksander Labziuk (Ukraina)
– 31:14 i Paweł Kaczmar (UKS „Atleta” Rząsiny) – 32:46.
Siedemnasta w klasyfikacji generalnej i pierwsza wśród kobiet była Tatiana Belkina (Białoruś)
– 36:17, druga z kobiet – Agnieszka Janasiak („Sana” Kościan) – 36:38, trzecia – Agnieszka Jerzyk
(KS 64-sto Leszno) – 37:41, czwarta – Marta Barcewicz (ZAS UWM Olsztyn) – 37:53, piąta – Tatiana
Medunitsa (Ukraina) – 38:19.
Biegam tu, bo lubię to miasto – powiedział po przekroczeniu linii mety 77-letni Mieczysław Damrych
z Głogowa, wielokrotny uczestnik biegu i zarazem najstarszy uczestnik tegorocznej imprezy.
Jedenastu górowian i jeden pies wybiegło na trasę 10 km. Najlepiej wypadł Krzysztof Głuszko
(senior) – 39:06, który biegł z numerem jeden na koszulce. Miejsca pozostałych górowian: 43. Tadeusz
Krzyszczuk – 40:30, 57. Jacek Rzyski – 43:07, 99. Paweł Kędziora – 48:22, 108. Katarzyna Głuszko – 51:01,
110. Andrzej Durbajło – 51:08. Wojciech Wiśniewski (z numerem 10 na koszulce) z czasem 52 minuty
42 sekundy zajął 116 miejsce. Z nim biegła suka Aza (z numerem 11). Była gorsza od swego pana
o 1 sekundę. Czterech górowian nie ukończyło biegu: Adam Chochowski, Michał Uściło, Bronisław
Sitnik i Krzysztof Kasprzak.
41
42
11 listopada 2008 r.
11
listopada 2008 r. najpierw młodzież wciągnęła na maszt flagę olimpijską, a Ryszard Wawer
– dyrektor Ośrodka Kultury Fizycznej powitał przybyłych. Następnie wręczono upominki
Markowi Kędziorze – pomysłodawcy Biegu Niepodległości w Górze i organizatorowi pierwszych
dziewięciu zawodów oraz olimpijczykowi Januszowi Zarenkiewiczowi. Starosta Beata Pona i burmistrz
Irena Krzyszkiewicz oficjalnie otworzyły imprezę.
Przed biegiem głównym odbyły się biegi młodzieżowe (wyniki poniżej) oraz bieg 113 przedszkolaków.
Najszybciej dystans 100 m pokonała Nicole Kwiatkowska (Stara Góra), na drugim miejscu była Vanessa
Miszkiewicz (Rawicz), na trzecim – Szymon Skibiński (Przedszkole nr 3 w Górze).
Wyniki biegów młodzieżowych w 2008 r.
Zwycięzcy
Rok
urodzenia
Dystans
1999-2001
500m
1. M. Król (SP Wąsosz)
2. M. Demkowicz (SP nr 1 Góra)
3. M. Jachimowicz (SP Wąsosz)
1. W. Jachimowski (SP Wąsosz)
2. J. Trzpil (SP Glinka)
3. M. Suszczyk (SP nr 1 Góra)
1996-1998
1300m
1. Sz. Łuczko (SP nr 3 Góra)
2. B. Majchrzak (Radnica)
3. B. Zbrzeźniak (SP nr 1 Góra)
1. A. Zarzycki (SP Czernina)
2. M. Polański (SP nr 1 Góra)
3. M. Koziołkowski (SP nr 1 Góra)
1993-1995
1900m
1. K. Lewandowski (G nr 2 Wschowa)
2. R. Matuszczak (G nr 2 Wschowa)
3. P. Drobnik (G nr 2 Wschowa)
1. P. Skoczylas (G nr 2 Góra)
2. D. Matyjak (G Wąsosz)
3. D. Korbuszewski (G Wąsosz)
1989-1992
2600m
1. M. Zubrzycki (LLKS Osowa Sień)
2. M. Bąkowski (Krokus Leszno)
3. M. Pochopień (KB Oleśnica)
1. H. Karyś (ZS Góra)
2. M. Gęstwa (LO Góra)
3. J. Mikołajczyk (ZS Góra)
1999-2001
500m
1. M. Jurga (SP nr 1 Góra)
2. K. Kaczmarek
(SP nr 3 Koźmin Wlkp)
3. A. Zielińska (SP nr 1 Góra)
1. J. Daniłowicz (SP Czarnoborsko)
2. K. Paluszkiewicz (SP nr 3 Góra)
3. J. Olejniczak (SP nr 3 Góra)
1996-1998
1300m
1. A. Marzecka (SP Krzywiń)
2. A. Smolikowska (SP nr 7 Legnica)
3. M. Zarzycka (SP nr 1 Góra)
1. A. Dylewska (SP nr 1 Góra)
2. K. Rudowiecka (SP Ślubów)
3. Al. Tumiłowicz (SP nr 1 Góra)
1993-1995
1600m
1. M. Frąckowiak (G nr 2 Wschowa)
2. R. Kanrady (Krotosz Krotoszyn)
3. W. Kot (Krotosz Krotoszyn)
1. M. Antoszków (ZS Niechlów)
2. E. Ratuś (G nr 2 Góra)
3. K. Łysik (ZS Niechlów)
1900m
1. N. Strzelecka (LLKS Osowa Sień)
2. M. Miszczyk
(Wronów – LLKS Osowa Sień)
3. K. Panek (Krotosz Krotoszyn)
1. A. Frask (ZS Góra)
2. D. Kanafa (LO Góra)
3. I. Miszczyk (Wronów)
Chłopcy
Dziewczęta
1989-1992
Klasyfikacja generalna
Powiat górowski
W biegu głównym o godzinie 13.30 wystartowało 177 zawodników; ukończyło 173. Pierwsze
miejsce zajął Marek Drzała (KMP Legnica) z czasem 31 minut 5 sekund; na kolejnych miejscach
uplasowali się: Dymitr Dubovski (Białoruś) – 31:23, Seremity Okseniuk (Ukraina) – 31:32, Marcin
43
Zagórny (UKS Radnica) – 32:29 i Dariusz Szrama („Leśne Ludki” Oborniki) – 33:18.
Z kobiet najszybsza była Agnieszka Janasiak („Olimpia” Poznań) z czasem 35 minut 23 sekundy, za
nią finiszowały: Ludmiła Gurkina (Ukraina) – 36:29, Elżbieta Jarosz („Śląsk” Wrocław) – 37:30, Barbara
Twardochleb (Wrocław) – 39:07 i Ewa Grzesik (LKS Polkowice) – 39:48.
W tym jubileuszowym piętnastym Biegu Niepodległości na trasę wybiegła rekordowa liczba
górowian – 14 mężczyzn i 2 kobiety. Najlepsze 39. miejsce zajął Krzysztof Głuszko (senior) – 39 minut
50 sekund. Pozostali górowianie zajęli: 51. miejsce Bronisław Sitnik – 41:53, 73. Piotr Andrzejewski
– 43:52, 78. Karol Ankutowicz – 44:36, 88. Krzysztof Kasprzak – 45:17, 90. Krzysztof Wojcieszonek –
45:18, 100. Krzysztof Markowski – 45:51, 110. Ryszard Kosowski – 46:50, 111. Jacek Rzyski – 46:50,
116. Michał Uściło – 48:02, 122. Katarzyna Głuszko – 48:45, 129. Radosław Skoczylas – 49:35,
130. Tomasz Łukowski – 49:35, 150. Marcin Prokopczyk – 50:18, 170. Anna Kosowska – 1:05:23
i 171. Arkadiusz Górski – 1:05:24.
44
45
46
47
48
11 listopada 2009 r.
XVI
Bieg Niepodległości w Górze miał rekordową obsadę zawodników. W biegach
młodzieżowych (wyniki poniżej) i biegu przedszkolaków rywalizowało około 750 osób;
w biegu głównym – wzięło udział 206 osób (31 kobiet i 175 mężczyzn), ukończyło 202. 11 listopada
2009 r. pojawiło się dwu olimpijczyków – florecista Marian Sypniewski i pięcioboista Dariusz Goździak.
Tradycyjny bieg przedszkolaków wygrał Szymon Guziołek (Przedszkole Ślubów), drugie miejsce
zajął Dawid Podwiński, a trzecie Kacper Spieć (Przedszkole w Starej Górze).
Wyniki biegów młodzieżowych w 2009 r.
Zwycięzcy
Rocznik
Dystans
2000-2002
Klasyfikacja generalna
Klasyfikacja zawodników
z powiatu górowskiego
500m
1. J. Daniłowicz (SP nr 1 Góra)
2. M. Bieganowska (SP nr 1 Góra)
3. M. Cieślik (SP nr 1 Góra)
1. K. Koroś (SP nr 1 Góra)
2. A. Ludwiczyńska (SP nr 1 Góra)
3. I. Gajewska (SP nr 1 Góra)
1997-1999
1300m
1. W. Budnik (SP nr 7 Lubin)
2. P. Jakubiak (SP Racot)
3. M. Zarzycka (SP nr 1 Góra)
1. A. Zielińska (SP nr 1 Góra)
2. M. Jurga (SP nr 1 Góra)
3. W. Matuszewska (SP nr 3 Góra)
1994-1996
1600m
1. D. Borowczyk (Krotoszyn)
2. J. Kulińska (Leszno)
3. K. Bąk (Leszno)
1. M. Antoszków (G Niechlów)
2. Al. Paruch (G nr 1 Góra)
3. A. Zarzycka (G nr 1 Góra)
1990-1993
1900m
1. K. Mudrak (LO Wołów)
2. J. Olejniczak (Krotoszyn)
3. M. Miszczyk (LO Wschowa)
1. A. Frask (ZS Góra)
2. M. Frask (LO Góra)
3. D. Kanafa (LO Góra)
2000-2002
500m
1. P. Kiałka (Ślubów)
2. M. Tutkalik (SP nr 3 Góra)
3. M. Zarzycki (Czernina)
1. K. Majewski (SP nr 3 Góra)
2. J. Szyksznian (SP nr 1 Góra)
3. W. Mikołajczyk (SP nr 3 Góra)
1997-1999
1300m
1. B. Majchrzak (Radnica)
2. W. Konury (SP nr 3 Góra)
3. B. Zbrzeźniak (SP nr 1 Góra)
1. K. Koroś (SP nr 1 Góra)
2. H. Kasprzak (SP Siciny)
3. M. Jachimowicz (SP Wąsosz)
1994-1996
1900m
1. B. Jarysz (Krotoszyn)
2. D. Katarzyński (Leszno)
3. M. Lewandowicz (G Dobrzyca)
1. T. Zbrzeźniak (G nr 1 Góra)
2. A. Korbuszewski (G Wąsosz)
3. D. Szkoruda (G nr 1 Góra)
1990-1993
2600m
1. P. Matner (Nysa)
2. A. Wachowiak (Leszno)
3. P. Skoczylas (LO Góra)
1. H. Karyś (ZS Góra)
2. J. Mikołajczyk (ZS Góra)
3. K. Brocki (ZS Góra)
Dziewczęta
Chłopcy
W biegu głównym jako pierwszy przybiegł Arkadiusz Gardzielewski („Śląsk”Wrocław) – 30 minut 22
sekundy; na kolejnych miejscach: Seremity Okseniuk (Ukraina) – 30:40, Dymitr Dubovski (Białoruś) –
31:05, Marcin Zagórny (Radnica) – 31:42 i Andrzej Krzyścin (Gniezno) – 32:43. Wśród kobiet najszybsza
była Agnieszka Ciołek (AZS AWF Wrocław) – 34 minuty 35 sekund, za nią sklasyfikowano Małgorzatę
Sobańską (MGOSiR Korfantów) – 34:41, Alenę Makolovą (Białoruś) – 35:53, Agnieszkę Jerzyk (Real 64sto Leszno) – 37:26 i Katarzynę Rurynkiewicz (AZS AWF Wrocław) – 40:01.
49
21 górowian zmierzyło się z dystansem 10 km. Pierwszy spośród nich finiszował Marcin
Strzyżewski z czasem 40:15, zajmując 45 miejsce w klasyfikacji generalnej; miejsca pozostałych:
51. Daniel Karkocha – 40:35, 56. Bronisław Sitnik – 40:55, 62. Damian Wiśniewski - 41:38,
65. Krzysztof Głuszko (senior) – 42:00, 72. Tomasz Kędzierski (Stara Góra) – 42:23, 77. Krzysztof
Kasprzak – 42:56, 96. Piotr Andrzejewski – 44:07, 98. Jacek Rzyski – 44:16, 99. Marcin Prokopczyk
(Radosław) – 44:20, 115. Krzysztof Wojcieszonek – 45:24, 118. Przemysław Miszczyk (Nowa
Wioska) – 45:47, 123. Krzysztof Markowski – 46:32, 126. Grzegorz Kalinowski – 46:58,
132. Tomasz Łukowski 47:19, 135. Katarzyna Głuszko – 47:26, 138. Radosław Skoczylas – 47:54,
139. Jarosław Bronowicki – 48:00, 141. Michał Uściło – 48:16, 176. Andrzej Durbajło – 52:46
i 194. Stanisław Wojciechowski – 59:28. Na 101. pozycji uplasował się Robert Grabkowski z czasem
44 minuty 28 sekund – mieszkaniec Żmigrodu, w Górze pełniący funkcję powiatowego komendanta
policji.
50
51
52
53
54
11 listopada 2010 r.
11
listopada 2010 r. otwarcia Biegu Niepodległości dokonali burmistrz Góry Irena
Krzyszkiewicz i starosta Jan Kalinowski. W tym dniu w Górze gościli olimpijczycy:
pięcioboista Dariusz Goździak, ciężarowiec Kazimierz Czarnecki i kajakarz Władysław Zieliński.
Nim zawodnicy wyruszyli do biegu głównego, odbyły się biegi młodzieżowe (wyniki poniżej) oraz
bieg przedszkolaków. 100 metrów najszybciej pokonał Marcin Zajączkowski, za nim przekroczyli linię
mety Jakub Janowski i Nikodem Sawicki.
Wyniki biegów młodzieżowych w 2010 r.
Zwycięzcy
Rok
urodzenia
Dystans
2001-2003
500m
1. M. Tutkalik (SP nr 3 Góra)
2. B. Borowiec (SP nr 3 Góra)
3. M. Wielgus (Rościsławice)
1. J. Śliwowski (SP nr 3 Góra)
2. T. Krogulec (SP Wąsosz)
3. W. Mikołajczyk (SP nr 3 Góra)
1998-2000
1400m
1. M. Jachimowicz (SP Wąsosz)
2. K. Kosowski (SP nr 1 Góra)
3. W. Konury (SP nr 3 Góra)
1. B. Krogulec (SP Wąsosz)
2. M. Szmanda (SP nr 1 Góra)
3. P. Zarzycki (SP Czernina)
1995-1997
2100m
1. A. Korbuszewski (Leszno)
2. D. Grodzki (Leszno)
3. K. Fabisiak (Krotoszyn)
1. T. Zbrzeźniak (G nr 1 Góra)
2. J. Pałka (G nr 2 Góra)
3. A. Jacent (G Wąsosz)
1991-1994
2800m
1. B. Jarysz (Oleśnica)
2. D. Katarzyński (Leszno)
3. B. Grodzki (Leszno)
1. K. Lis (LO Góra)
2. K. Zalesiński (LO Góra)
3. M. Malinowski (ZS Góra)
2001-2003
500m
1. M. Bieganowska (SP nr 1 Góra)
2. N. Kwiatkowska (SP nr 1 Góra)
3. K. Kujawa (SP Wąsosz)
1. M. Kasprzyk (SP Czarnoborsko)
2. A. Kopeć (SP nr 1 Góra)
3. M. Kulesza (SP nr 3 Góra)
1998-2000
1400m
1. A. Zielińska (SP nr 1 Góra)
2. M. Jurga (SP nr 1 Góra)
3. K. Jończak (SP Ślubów)
1. M. Zarzycka (SP nr 1 Góra)
2. W. Matuszewska (SP nr 3 Góra)
3. D. Sakowicz (SP nr 1 Góra)
1995-1997
1600m
1. D. Borowczak (Krotoszyn)
2. K. Serafiniak (Krotoszyn)
3. J. Piechowska (Krotoszyn)
1. E. Walenczak (G Wąsosz)
2. K. Dorabiała (G nr 1 Góra)
3. I. Atrachimowicz (G nr 2 Góra)
1991-1994
2100m
1. E. Serafiniak (Krotoszyn)
2. M. Antoszków (ZS Góra)
3. M. Szóstak (Krotoszyn)
1. A. Frask (ZS Góra)
2. M. Bąk (LO Góra)
3. K. Wiesławska (ZS Góra)
Chłopcy
Dziewczęta
Klasyfikacja generalna
Powiat górowski
W biegu głównym wzięło udział 243 zawodników. Zwyciężył Witalij Szafir (Ukraina) – 30:58,
drugi był Marcin Błaziński (Opole) – 31:06, trzeci – Dymitr Dubovski (Białoruś) – 31:44, czwarty –
Marcin Zagórny (Radnica) – 31:58, piąty Jakub Nowak (LKS „Sana” Kościan/Śmigiel) - 33:00. Spośród
kobiet finiszowała jako pierwsza Olga Salevian (Białoruś) – 36:42, druga – Ilona Barwanowa
(Ukraina) – 36:45, trzecia – Magdalena Karbownik (Poznań) – 43:19, czwarta – Jolanta Karwatka
(JW 3284 Głogów) – 45:02, piąta – Kamila Andrzejewska (Dąbcze) – 45:47.
55
W 2010 roku z powodów organizacyjnych nastąpiła zmiana trasy wszystkich biegów
(młodzieżowych i biegu głównego. Trasa biegu głównego przebiegała następującymi ulicami
(4 pętle): Sportowa (start przy Ośrodku Kultury Fizycznej w Górze), Mickiewicza, Armii Polskiej,
Kościuszki, Wrocławska, Piłsudskiego, Zamenhofa, Hawrysza, Ściegiennego, Zaułek, plac Bolesława
Chrobrego, Bojowników o Wolność i Demokrację, 11. Listopada, plac Bolesława Chrobrego
(ponownie), Żeromskiego, Kościuszki (ponownie), Hirszfelda i Sportowa (meta na stadionie miejskim
przy Ośrodku Kultury Fizycznej).
W biegu głównym pobiegło 33 górowian (w szerokim rozumienia tego słowa). Ich wyniki poniżej.
Biegacze z powiatu górowskiego w 2010 r.
Miejsce
w klasyfikacji
generalnej
Imię i nazwisko
Czas
(brutto)
Miejsce
w klasyfikacji
generalnej
Imię i nazwisko
Czas
(brutto)
40.
Daniel Karkocha
40:11
158.
Michał Uściło
47:41
42.
Bronisław Sitnik
40:22
159.
Michał Szczepaniak
(Kietlów)
48:08
43.
Tomasz Kędzierski
40:23
163.
Rafał Szorc
48:25
47.
Krzysztof Głuszko – senior
40:33
164.
Jan Ciszewski
48:25
53.
Tadeusz Krzyszczuk
41:17
182.
Jacek Żuk (Wąsosz)
49:53
54.
Marcin Strzyżewski
41:18
186.
Radosław Skoczylas
50:04
67.
Krzysztof Wojcieszonek
(Góra/Wrocław)
41:52
187.
Tomasz Łukowski
50:05
69.
Jan Kowalewski
41:56
194.
Kornelia Dziecielska
(Sułów Wielki)
50:53
74.
Marcin Prokopczyk
(Góra/Radosław)
42:16
199.
Ryszard Kosowski
51:34
75.
Krzysztof Kasprzak
(Naratów)
42:21
212.
Waldemar Maślanka
53:10
83.
Jacek Rzyski
43:00
216.
Cezary Skuriat
53:54
97.
Przemysław Skoczylas
44:03
222.
Władysław Zielony
(Bełcz Wielki)
56:25
120.
Piotr Andrzejewski
45:29
231.
Agata Borawska
59:06
131.
Przemysław Miszczyk
46:15
234.
Emilia Iwanicka
01:01:21
133.
Michał Górski
46:27
240.
Anna Górska
01:03:26
146.
Jarosław Bronowicki
46:57
243.
Anna Kosowska
01:04:19
153.
Andrzej Durbajło
47:14
56
57
58
59
60
11 listopada 2011 r.
11
listopada 2011 r. na stadionie Ośrodka Kultury Fizycznej najpierw wciągnięto flagę
olimpijską na maszt. Po odegraniu hymnu burmistrz Irena Krzyszkiewicz i starosta Piotr
Wołowicz otworzyli XVIII Bieg Niepodległości w Górze. W tym dniu gościli u nas olimpijczycy –
florecista Marian Sypniewski i kajakarz Marek Łbik.
Bieg główny poprzedziły biegi młodzieżowe (wyniki poniżej) i bieg przedszkolaków. Pierwszy
linię mety przebiegł Fabian Szymusiak (Przedszkole nr 1 w Górze), a za nim – Kacper Tomaszewicz
(też Przedszkole nr 1 w Górze) i Jakub Jadach (Czernina). W biegu głównym na starcie stanęło 313
zawodników; ukończyło 307. Licznie byli reprezentowani górowanie, wystartowało ich bowiem 47,
w tym 10 kobiet (wyniki na następnej stronie).
W 2011 roku z powodu remontu przy ul. Bojowników i 11. Listopada trasa wyjątkowo została
zmieniona i przebiegała w sposób następujący (5 pętli) ulicami: Sportowa (start przy Ośrodku Kultury
Fizycznej w Górze), Mickiewicza, Kościuszki, Wrocławska, Piłsudskiego, plac Bolesława Chrobrego,
Żeromskiego, Kościuszki (ponownie), Hirszfelda i Sportowa (meta na stadionie miejskim przy Ośrodku
Kultury Fizycznej).
Wyniki biegów młodzieżowych w 2011 r.
Zwycięzcy
Rocznik
Dystans
2002-2004
500m
1. S. Nowak (SP Wąsosz)
2. A. Kopeć (SP nr 1 Góra)
3. H. Chocianowska (SP nr 1 Góra)
1. J. Sokołowska (SP nr 1 Góra)
2. Z. Zmuda (SP nr 3 Góra)
3. I. Snela (SP Wąsosz)
1999-2001
1400m
1. A. Mrówka (SP Wąsosz)
2. K. Jończak (SP Ślubów)
3. A. Zielińska (SP nr 1 Góra)
1. M. Jurga (SP nr 1 Góra)
2. J. Daniłowicz (SP nr 1 Góra)
3. P. Żołnieruk (SP nr 1 Góra)
1996-1998
1600m
1. M. Sztuder (G nr 1 Ostrzeszów)
2. A. Gluma (UKS Achilles Leszno)
3. Al. Wojtkowska (G nr 1 Ostrzeszów)
1. A. Frask (G nr 2 Góra)
2. E. Ferenc (G nr 2 Góra)
3. I. Wojtera (G nr 2 Góra)
1992-1995
2100m
1. M. Frąckowiak (LLKS Osowa Sień)
2. D. Borowczyk (Krotosz Krotoszyn)
3. E. Serafiniak (Krotosz Krotoszyn)
1. M. Antoszków (ZS Góra)
2. M. Frask (LO Góra)
3. K. Dąbrowska (ZS Góra)
2002-2004
500m
1. W. Śliwowski (SP nr 3 Góra)
2. K. Mrówka (SP Wąsosz)
3. K. Babij (SP Wąsosz)
1. M. Bartkowiak (SP Wąsosz)
2. G. Antkowiak (SP Ślubów)
3. B. Graczyk (SP nr 3 Góra)
1999-2001
1400m
1. A. Ławecki (LLKS Osowa Sień)
2. K. Dymarski (Krotosz Krotoszyn)
3. M. Jachimowicz (SP Wąsosz)
1. D. Hoła (SP nr 1 Góra)
2. K. Wanga (SP nr 1 Góra)
3. M. Demkowicz (SP nr 1 Góra)
1996-1998
2100m
1. D. Grodzki (UKS Achilles Leszno)
2. J. Pautrzak (G nr 2 Krotoszyn)
3. M. Jurczak (G nr 2 Wschowa)
1. A. Jacent (G Wąsosz)
2. A. Zarzycki (G Czernina)
3. K. Ratajczak (G nr 1 Góra)
1992-1995
2800m
1. M. Karkoszka (ZS nr 1 Ostrzeszów)
2. P. Drobnik (LLKS Osowa Sień)
3. B. Jarysz (II LO Oleśnica)
1. J. Mikołajczyk (ZS Góra)
2. M. Malinowski (ZS Góra)
3. B. Pawliczak (LO Góra)
Dziewczęta
Chłopcy
Klasyfikacja generalna
61
Klasyfikacja zawodników
z powiatu górowskiego
Pierwsze miejsce zajął Bogdan Semenowicz (Ukraina) z czasem 29 minut 50 sekund; drugie –
Aleksander Babaryka (Ukraina) – 29:53; trzeci - Mykola Iukhymchuk (Ukraina) – 29:56; Aleksander
Labziuk (Ukraina) – 30:38; piąty - Krzysztof Szymanowski (LKS „Sana” Kościan) – 32:01.
Wśród kobiet wygrała Olga Duborskaja (Białoruś) – 34:23; druga – Katarzyna Durak (Wrocław) –
34:59; trzecia – Adrianna Dudek (Wrocław) – 43:33; czwarta – Marlena Nowacka (Piaski Wielkopolskie)
– 44:15; piąta – Jolanta Karwatka (Głogów) – 45:01. Jako szósta finiszowała górowianka Agnieszka
Krzyszczuk z czasem 45 minut 5 sekund.
Biegacze z powiatu górowskiego w 2011 r.
Miejsce
w klasyfikacji
generalnej
Imię i nazwisko
Czas
(brutto)
Miejsce
w klasyfikacji
generalnej
Imię i nazwisko
Czas
(brutto)
42.
Tomasz Kędzierski
39:06
213.
Lucjan Sibilak
49:05
56.
Krzysztof Głuszko – senior
40:21
216.
Emilia Iwanicka
49:10
58.
Krzysztof Cempura
40:22
217.
Krzysztof Kwaśnik
(Niechlów)
49:14
59.
Bronisław Sitnik
40:34
231.
Rafał Szorc
49:50
63.
Krzysztof Wojcieszonek
40:39
232.
Marcin Ciszewski
49:50
68.
Daniel Karkocha
40:58
241.
Ryszard Kosowski
50:35
73.
Krzysztof Kasprzak
(Naratów)
41:16
246.
Władysław Zielony
51:01
80.
Tomasz Błaszczyk
41:35
251.
Jakub Muszyński (Kietlów)
51:17
90.
Adrian Szuper
42:08
256.
Radosław Skoczylas
51:35
99.
Jacek Rzyski
43:06
257.
Michał Szczepaniak
(Jemielno)
51:35
102.
Jakub Gawczyński
43:22
263.
Kornelia Dziecielska (Sułów)
53:01
108.
Jan Kowalewski
43:37
265.
Marcin Głąba
53:05
122.
Jarosław Bronowicki
44:17
268.
Marcin Matuszewski
53:55
125.
Krzysztof Lis (Gola Wąsoska)
44:33
270.
Tomasz Grochała
(Ślubów/Głogów)
54:08
133.
Adam Chochowski
45:00
274.
Łukasz Borawski
54:34
136.
Agnieszka Krzyszczuk
45:05
276.
Jerzy Iwanicki
54:46
137.
Tadeusz Krzyszczuk
45:06
285.
Dariusz Wein (Wąsosz)
56:11
144.
Michał Rzyski
45:27
286.
Alicja Zakaszewska
56:12
159.
Michał Uściło
46:02
287.
Agata Borawska
56:31
160.
Marcin Prokopczyk
46:02
291.
Arkadiusz Szuper
58:02
177.
Tomasz Łukowski
47:10
294.
Lidia Sobieraj
59:52
179.
Wojciech Wiśniewski
47:14
299.
Anna Gałuszka
1:03:23
183.
Agnieszka Sokołowska
47:18
302.
Adrianna Olejnik
1:03:40
184.
Katarzyna Głuszko
47:23
62
63
64
65
66
67
11 listopada 2012 r.
11
listopada 2012 r. Bieg Niepodległości rozpoczął się od odegrania hymnu państwowego.
Następnie burmistrz Irena Krzyszkiewicz i przewodniczący Rady Powiatu Edward Szendryk
dokonali otwarcia imprezy. Zgromadziła ona rekordową liczbę uczestników – 418 zawodników
rywalizujących w biegu głównym, w tym 45 górowian (ich wyniki na następnej stronie), oraz prawie
500 osób biorących udział w biegach młodzieżowych; w sumie ponad 900 biegaczy. Imprezę
uświetniła obecność obecność olimpijczyka florecisty Mariana Sypniewskiego.
W biegu przedszkolaków najlepiej wypadli: pierwszy – Jakub Głowacki (Góra), drugi – Igor Stańczyk
(Gostyń), trzeci – Bartosz Nanowski (Góra); wyniki biegów młodzieżowych poniżej.
Wyniki biegów młodzieżowych w 2012 r.
Zwycięzcy
Rocznik
Dystans
2003-2005
500m
1. W. Jończak (SP Ślubów)
2. H. Chocianowska (SP nr 1 Góra)
3. E. Godyla (SP nr 3 Góra)
1. Z. Zmuda (SP nr 3 Góra)
2. J. Sokołowska (SP nr 1 Góra)
3. O. Tomaszczyk (SP nr 3 Góra)
2000-2002
1400m
1. W. Stańczak (SP nr 5 Gostyń)
2. J. Daniłowicz (SP nr 1 Góra)
3. K. Koroś (SP nr 1 Góra)
1. A. Ludwiczyńska (SP nr 1 Góra)
2. J. Pawlicka (SP Wąsosz)
3. M. Kędzierska (SP nr 1 Góra)
1997-1999
1600m
1. A. Kamieniarz (UKS Achilles Leszno)
2. K. Reyer (Krotosz Krotoszyn)
3. J. Bartkowiak (UKS Achilles Leszno)
1. K. Jończak (G nr 2 Góra)
2. K. Dorabiała (G nr 1 Góra)
3. R. Lis (G Jemielno)
1993-1996
2100m
1. L. Zając (LLKS Osowa Sień)
2. A. Gluma (UKS Achilles Leszno)
3. A. Frask (LO Góra)
1. M. Antoszków (ZS Góra)
2. I. Atrachimowicz (LO Góra)
3. S. Horbulewicz (LO Góra)
2003-2005
500m
1. M. Bartkowiak (SP Wąsosz)
2. J. Szpruta (SP Czernina)
3. G. Antkowiak (SP Ślubów)
1. J. Bukowski (SP nr 3 Góra)
2. K. Chocianowski (SP nr 1 Góra)
3. J. Szalkowski (SP nr 1 Góra)
2000-2002
1400m
1. K. Pinkowski (Krotosz Krotoszyn)
2. M. Zarzycki (SP Czernina)
3. K. Kubacki (SP Szlichtyngowa)
1. B. Zarzycki (SP Czernina)
2. W. Mikołajczyk (SP nr 3 Góra)
3. K. Macioszek (SP Wąsosz)
1999-1999
2100m
1. M. Nowicki (UKS Achilles Leszno)
2. A. Ławecki (G nr 2 Wschowa)
3. K. Ratajczak (G nr 1 Góra)
1. E. Opat (G nr 2 Góra)
2. R. Pająk (G nr 2 Góra)
3. M. Markowski (G Irządze)
1993-1996
2800m
1. M. Kumolka (UKS Achilles Leszno)
2. D. Laszczowski (LLKS Osowa Sień)
3. D. Kaczmarek (UKS Achilles Leszno)
1. F. Buczyński (LO Góra)
2. M. Malinowski (ZS Góra)
3. B. Pawliczak (LO Góra)
Dziewczęta
Chłopcy
Klasyfikacja generalna
Klasyfikacja zawodników
z powiatu górowskiego
W biegu głównym tryumfował już po raz drugi Bogdan Semenowicz (Ukraina) z czasem 29 minut
6 sekund; drugi był Arkadiusz Gardzielewski („Śląsk” Wrocław/Rżęcin) – 30:23; trzeci – Adam
Draczyński („Astra” Nowa Sól) – 30:32; czwarty – Aleksander Labziuk (Ukraina) – 31:13; piąty – Tomasz
68
Szymański („Aurum” Kobud Złotoryja/Węgliniec) – 32:03.
Wśród kobiet najlepiej wypadła Agnieszka Jerzyk („Real 64-sto” Leszno) – 35 minut
32 sekundy, druga była Snizhana Rybak (Ukraina) – 35:43, trzecia – Katarzyna Kurowska
(AZS AWF Wrocław/Chrzanów) – 38:24; czwarta Adrianna Skarbowska (Wrocław) – 40:13; piąta –
Roksana Marczak (Tri Team Lubin) – 40:16.
Od tego roku trasa była taka jak w 2010 roku.
Klasyfikacja górowian w biegu głównym w 2012 r.
Miejsce
w klasyfikacji
generalnej
Imię i nazwisko
Czas
(brutto)
Miejsce
w klasyfikacji
generalnej
Imię i nazwisko
Czas
(brutto)
62.
Tomasz Błaszczyk
38:43
269.
Jerzy Iwanicki
48:12
65.
Krzysztof Wojcieszonek
39:07
309.
Lucjan Sibilak
50:07
70.
Tomasz Kłak
39:30
312.
Alicja Zakaszewska
50:13
72.
Tomasz Kędzierski
39:40
314.
Władysław Zielony
(Bełcz Wielki)
50:20
81.
Krzysztof Głuszko - senior
39:59
316.
Marcin Głąba
50:49
98.
Michał Uściło
40:44
323.
Andrzej Durbajło
51:07
117.
Krzysztof Kasprzak (Naratów)
42:14
325.
Dariusz Wein (Wąsosz)
51:40
121.
Adrian Szuper
42:20
329.
Krzysztof Ciszewski
51:44
123.
Jarosław Bronowicki
42:23
332.
Piotr Swaczyna
51:49
166.
Jakub Sokołowski (Niechlów)
44:16
347.
Adrianna Olejnik
53:34
169.
Jacek Rzyski
44:20
349.
Tomasz Mielcarek
53:46
170.
Katarzyna Głuszko
44:20
366.
Artur Zarzyczny
55:50
175.
Tomasz Wybierała
44:36
372.
Paweł Gancarz (Głobice)
56:45
181.
Tadeusz Krzyszczyk
44:49
385.
Joanna Ziombra-Uściło
58:35
185.
Agnieszka Krzyszczuk
44:53
388.
Zuzanna Ziombra
58:36
204.
Krzysztof Kwaśnik (Niechlów)
45:29
390.
Arkadiusz Szuper
58:49
213.
Krzysztof Cempura
45:55
399.
Piotr Kornicki
1:00:39
240.
Agnieszka Sokołowska
47:08
400.
Stanisława Emilianowicz
1:00:40
245.
Jacek Ratajczak
47:20
404.
Robert Gezela
1:02:36
251.
Tomasz Łukowski
47:31
413.
Teresa Kosek
1:08:03
260.
Radosław Skoczylas
48:04
417.
Bernadetta Skibińska
1:17:57
263.
Marcin Matuszewski
48:08
418.
Zofia Sprutta
1:17:57
264.
Michał Rzyski
48:08
69
70
71
72
73
74
75
76
11 listopada 2013 r.
11
listopada 2013 r. otwarcia zawodów na stadionie dokonali: burmistrz Góry Irena
Krzyszkiewicz, starosta górowski Piotr Wołowicz, Marian Sypniewski – florecista olimpijczyk,
radny powiatowy Grzegorz Trojanek oraz inicjator i pomysłodawca Biegu Niepodległości Marek
Kędziora. Marek Kędziora z rąk pani burmistrz otrzymał podziękowanie i szklaną statuetkę z zegarem.
Swą obecnością uświetnili imprezę olimpijczycy: Marian Sypniewski – florecista, Zenon Jaskuła –
kolarz szosowy, Andrzej Sypytkowski – kolarz szosowy.
Najpierw rywalizowała młodzież w różnych kategoriach wiekowych i na różnych dystansach
(wyniki poniżej). W tym roku odstąpiono od zasady, ze zawodnik z powiatu górowskiego oceniony
w klasyfikacji generalnej nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji zawodników powiatu górowskiego.
W bardzo emocjonującym biegu przedszkolaków na dystansie 100 metrów zwyciężył Mikołaj
Ozdoba (z Przedszkola nr 3 w Górze), za nim linię mety pokonali: Marieta Jaremowicz i Marta
Dokładańska (obie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Górze).
Bieg główny ukończyło 325 osób, wśród nich było 56 kobiet. W biegu głównym tryumfował Wolodymyr
Iurchuk (Ukraina) z czasem 30 minut 27 sekund. Na kolejnych miejscach uplasowali się: Mykola Iukhymchuk
(Ukraina) – 30:47, Krzysztof Szymanowski (Kościan) – 32:24, Krzysztof Hammer (MKS Piast Lwówek Śląski)
– 32:34, Jan Dobrowolski (Earlymath Wrocław) – 33:26.
Wśród kobiet pierwsza przybiegła Snizhana Rybak (Ukraina) z czasem 36 minut 37 sekund,
na drugim miejscu sklasyfikowano Danutę Piskorowską (Wrocław) – 38:26, na trzecim Paulinę
Wojtanowską (Bielawa) – 39:30, na czwartym Jolantę Szwarnóg (WSOWL Dobczyce) – 39:39, na
piątym Paulinę Wityk-Szumną (Grupa Nordic Walking Ścinawa) – 42:56.
64 zawodników zgłosiło się z powiatu górowskiego. Wśród górowian najlepiej wypadł Tomasz
Błaszczyk, w klasyfikacji generalnej zajął 22 miejsce, a wsród górowianek- Agnieszka Sokołowska 132. miejsce w klasyfikacji generalnej.
77
Wyniki biegów młodzieżowych w 2013 r.
Zwycięzcy
Rocznik
Dystans
2004-2006
500m
1. H. Chocianowska (SP nr 1 Góra)
2. K. Kozieł (SP Lutomia Dolna)
3. Z. Zmuda (SP nr 3 Góra)
1. H. Chocianowska (SP nr 1 Góra)
2. Z. Zmuda (SP nr 3 Góra)
3. O. Tomaszczyk (SP nr 3 Góra)
2001-2003
1400m
1. W. Stańczak (SP nr 5 Gostyń)
2. O. Przybysz (SP nr 7 Leszno)
3. W. Drygas (Krotoszyn)
1. W. Jończak (SP Ślubów)
2. A. Burdziuk (SP nr 3 Góra)
3. E. Godyla (SP nr 3 Góra)
1998-2000
1600m
1. W. Wołowicz (Leszno)
2. W. Nadolna (Leszno)
3. K. Jańczak (G nr 2 Góra)
1. K. Jańczak (G nr 2 Góra)
2. Al. Cieśla (G Irządze)
3. M. Kędzierska (G nr 1 Góra)
1994-1997
2100m
1. A. Gluma (Leszno)
2. A. Kamieniak (Leszno)
3. A. Frask (LO Góra)
1. A. Frask (LO Góra)
2. M. Antoszków (ZS Góra)
3. I. Żmiejewska (ZS Góra)
2004-2006
500m
1. S. Sobczyk (SP nr 3 Góra)
2. T. Pieńkos (SP nr 3 Góra)
3. J. Janowski (SP nr 1 Góra)
1. S. Sobczyk (SP nr 3 Góra)
2. T. Pieńkos (SP nr 3 Góra)
3. J. Janowski (SP nr 1 Góra)
2001-2003
1400m
1. K. Frąckowiak (Krotoszyn)
2. W. Boksiński (SP nr 1 Góra)
3. A. Pracat (SP nr 7 Leszno)
1. W. Boksiński (SP nr 1 Góra)
2. B. Zarzycki (SP Czernina)
3. W. Mikołajczyk (SP nr 3 Góra)
1998-2000
2100m
1. M. Glapiak (G nr 4 Leszno)
2. S. Sobczyk (G nr 2 Góra)
3. W. Konury (G nr 1 Góra)
1. S. Sobczyk (G nr 2 Góra)
2. W. Konury (G nr 1 Góra)
3. D. Hoła (G nr 1 Góra)
2800m
1. M. Nowicki (Leszno)
2. A. Zarzycki (ZS Góra)
3. A. Korbuszewski
(powiat górowski)
1. A. Zarzycki (ZS Góra)
2. A. Korbuszewski
(powiat górowski)
3. K. Ratajczak (LO Góra)
Dziewczęta
Chłopcy
1994-1997
Klasyfikacja generalna
78
Klasyfikacja zawodników
z powiatu górowskiego
Biegacze z powiatu górowskiego w 2013 r.
Miejsce
w klasyfikacji
generalnej
Imię i nazwisko
Czas
(brutto)
Miejsce
w klasyfikacji
generalnej
Imię i nazwisko
Czas
(brutto)
22.
Tomasz Błaszczyk
38:10
145.
Jerzy Ciszewski
46:01
27.
Tomasz Kłak
38:43
149.
Katarzyna Głuszko
46:08
31.
Wojciech Zagubień
38:59
152.
Przemysław Koźmiński
46:24
32.
Krzysztof Wojcieszonek
39:05
158.
Rafał Szorc
46:40
34.
Tadeusz Krzyszczuk
39:17
164.
Seweryn Pypeć
46:59
41.
Krzysztof Kasprzak (Naratów)
39:48
166.
Tomasz Łukowski
47:00
44.
Damian Wiśniewski (Tarpno)
40:18
170.
Lucjan Sibilak
47:11
47.
Krzysztof Józef Głuszko
40:22
174.
Jakub Wawrzeńczak
47:22
52.
Krzysztof Kwaśnik (Niechlów)
40:38
179.
Krzysztof Ciszewski
47:38
55.
Jacek Ratajczak
40:57
206.
Jarosław Lenort
49:01
60.
Mateusz Antoszków
41:08
213.
Teresa Pojasek
49:09
64,
Rafał Grabania
41:19
214.
Alicja Zakaszewska
49:12
65.
Paweł Pakuła (Niechlów)
41:47
215.
Maciej Cieślak
49:30
69.
Sebastian Kotarski (Glinka)
42:05
217.
Władysław Zielony
(Bełcz Wielki)
49:34
75.
Michał Uściło
42:18
224.
Radosław Stolarczyk
50:22
79.
Marcin Matuszewski
42:34
238.
Paweł Gancarz (Głobice)
51:45
80.
Tomasz Wybierała
42:43
239.
Anna Marszałek
51:52
83.
Bronisław Sitnik
42:50
254.
Grzegorz Bieleń (Wąsosz)
53:04
87.
Kamil Skorupski (Miechów)
43:11
263.
Tomasz Mielcarek
53:31
91.
Jacek Rzyski
43:33
276.
Jerzy Kuchta (Niechlów)
54:38
92.
Paweł Kaczmarek
43:39
278.
Małgorzata Jankowska
54:49
109.
Seweryn Kubicki
44:35
280.
Łukasz Potoczny
55:15
110.
Krzysztof Leszek Głuszko
44:36
283.
Agata Borawska-Ciszewska
55:38
111.
Radosław Skoczylas
44:37
291.
Joanna Ziombra-Uściło
56:51
116.
Adrian Szuper
44:50
295.
Zuzanna Ziombra
57:15
119.
Jakub Sokołowski (Miechów)
44:58
297.
Łukasz Matyńka
57:39
129.
Krzysztof Chodkowski
45:20
301.
Anna Berger
58:26
130.
Wojciech Wiśniewski
45:22
304.
Łukasz Wilczyński
58:47
132.
Agnieszka Sokołowska
45:23
308.
Arkadiusz Szuper
1:00:07
136.
Adam Czajewski
45:35
315.
Joanna Ferenc
1:02:32
139.
Jerzy Iwanicki
45:39
322.
Bernadetta Skibińska
1:03:06
140.
Agnieszka Krzyszczuk
45:41
325.
Teresa Kosek
1:17:27
79
80
81
82
83
84
Biegacze z powiatu górowskiego
1995
1
Wojciech Wiśniewski;
1996
2
Robert Burdziuk, Wojciech Wiśniewski;
1997
2
Mieczysław Śliwiak, Wojciech Wiśniewski;
1998
5
Krzysztof Głuszko, Ryszard Kosowski, Marek Sady, Mieczysław Śliwiak, Wojciech Wiśniewski;
1999
7
Krzysztof Głuszko, Ryszard Kosowski, Krzysztof Markowski, Krzysztof Raczkowski, Marek Sady,
Mieczysław Śliwiak, Wojciech Wiśniewski;
2000
9
Krzysztof Głuszko, Krzysztof Markowski, Andrzej Młynarski, Tomasz Pilarek, Maria Polak, Marek Sady,
Mieczysław Śliwiak, Wojciech Wiśniewski, Elżbieta Włoch;
2001
7
Bożena Błaszczyk, Krzysztof Głuszko, Dariusz Kurzawa, Krzysztof Markowski, Andrzej Młynarski, Marek
Sady, Mieczysław Śliwiak;
2002
9
Grzegorz Augustyniak, Krzysztof Głuszko, Marcin Jakimowicz, Piotr Kornicki, Krzysztof Markowski,
Andrzej Młynarski, Marek Sady, Mieczysław Śliwiak, Leszek Zapolski;
2003
10
Michał Dobrzyński, Krzysztof Głuszko, Piotr Kornicki, Tadeusz Krzyszczuk, Krzysztof Markowski, Andrzej
Młynarski, Maria Polak, Marek Sady, Marcin Strzyżewski, Wojciech Wiśniewski;
2004
13
Bożena Błaszczyk, Krzysztof Głuszko jun., Krzysztof Głuszko sen., Tadeusz Krzyszczuk, Krzysztof
Markowski, Andrzej Młynarski, Jacek Ratajczak, Jacek Rzyski, Marcin Strzyżewski, Dariusz Surma,
Wojciech Wiśniewski, Elżbieta Włoch-Samborska, Michał Wojtaszek;
2005
13
Michał Dobrzyński, Krzysztof Głuszko jun., Krzysztof Głuszko sen., Bartosz Kruk, Tadeusz Krzyszczuk,
Krzysztof Markowski, Jacek Rzyski, Bronisław Sitnik, Monika Sitnik, Mieczysław Śliwiak, Marcin
Strzyżewski, Marcin Wiesławski, Wojciech Wiśniewski;
2006
9
Adam Chochowski, Krzysztof Głuszko senior, Krzysztof Markowski, Jacek Rzyski, Marek Sady, Bronisław
Sitnik, Marcin Strzyżewski, Michał Uściło, Wojciech Wiśniewski;
2007
11
Adam Chochowski, Andrzej Durbajło, Katarzyna Głuszko, Krzysztof Głuszko sen., Krzysztof Kasprzak,
Paweł Kędziora, Tadeusz Krzyszczuk, Jacek Rzyski, Bronisław Sitnik, Michał Uściło, Wojciech Wiśniewski
(z suką Azą);
2008
16
Piotr Andrzejewski, Karol Ankutowicz, Katarzyna Głuszko, Krzysztof Głuszko sen., Arkadiusz Górski,
Krzysztof Kasprzak, Anna Kosowska, Ryszard Kosowski, Tomasz Łukowski, Krzysztof Markowski, Marcin
Prokopczyk, Jacek Rzyski, Bronisław Sitnik, Radosław Skoczylas, Michał Uściło, Krzysztof Wojcieszonek;
21
Piotr Andrzejewski, Jarosław Bronowicki, Andrzej Durbajło, Katarzyna Głuszko, Krzysztof Głuszko
sen., Daniel Karkocha, Grzegorz Kalinowski, Krzysztof Kasprzak, Tomasz Kędzierski, Tomasz Łukowski,
Krzysztof Markowski, Przemysław Miszczyk, Marcin Prokopczyk, Jacek Rzyski, Bronisław Sitnik, Radosław
Skoczylas, Marcin Strzyżewski, Michał Uściło, Damian Wiśniewski, Stanisław Wojciechowski, Krzysztof
Wojcieszonek;
33
Piotr Andrzejewski, Agata Borawska, Jarosław Bronowicki, Jan Ciszewski, Andrzej Durbajło, Kornelia
Dziecielska, Krzysztof Głuszko sen., Anna Górska, Michał Górski, Emilia Iwanicka, Daniel Karkocha,
Krzysztof Kasprzak, Tomasz Kędzierski, Anna Kosowska, Ryszard Kosowski, Jan Kowalewski, Tadeusz
Krzyszczuk, Tomasz Łukowski, Waldemar Maślanka, Przemysław Miszczyk, Marcin Prokopczyk, Jacek
Rzyski, Bronisław Sitnik, Przemysław Skoczylas, Radosław Skoczylas, Cezary Skuriat, Marcin Strzyżewski,
Michał Szczepaniak, Rafał Szorc, Michał Uściło, Krzysztof Wojcieszonek, Władysław Zielony, Jacek Żuk;
2009
2010
85
2011
2012
2013
47
Tomasz Błaszczyk, Agata Borawska, Łukasz Borawski, Jarosław Bronowicki, Krzysztof Cempura, Adam
Chochowski, Marcin Ciszewski, Kornelia Dziecielska, Anna Gałuszka, Jakub Gawczyński, Marcin Głąba,
Katarzyna Głuszko, Krzysztof Głuszko sen., Tomasz Grochała, Emilia Iwanicka, Jerzy Iwanicki, Daniel
Karkocha, Krzysztof Kasprzak, Tomasz Kędzierski, Ryszard Kosowski, Jan Kowalewski, Agnieszka
Krzyszczuk, Tadeusz Krzyszczuk, Krzysztof Kwaśnik, Krzysztof Lis, Tomasz Łukowski, Marcin Matuszewski,
Jakub Muszyński, Adrianna Olejnik, Marcin Prokopczyk, Jacek Rzyski, Michał Rzyski, Lucjan Sibilak,
Bronisław Sitnik, Radosław Skoczylas, Lidia Sobieraj, Agnieszka Sokołowska, Michał Szczepaniak, Rafał
Szorc, Adrian Szuper, Arkadiusz Szuper, Michał Uściło, Dariusz Wein, Wojciech Wiśniewski, Krzysztof
Wojcieszonek, Alicja Zakaszewska, Władysław Zielony;
45
Tomasz Błaszczyk, Jarosław Bronowicki, Krzysztof Cempura, Krzysztof Ciszewski, Andrzej Durbajło,
Stanisława Emilianowicz, Paweł Gancarz, Robert Gezela, Marcin Głąba, Katarzyna Głuszko, Krzysztof
Głuszko sen., Jerzy Iwanicki, Krzysztof Kasprzak, Tomasz Kędzierski, Tomasz Kłak, Piotr Kornicki,
Teresa Kosek, Agnieszka Krzyszczuk, Tadeusz Krzyszczuk, Krzysztof Kwaśnik, Tomasz Łukowski, Marcin
Matuszewski, Tomasz Mielcarek, Adrianna Olejnik, Jacek Ratajczak, Jacek Rzyski, Michał Rzyski, Lucjan
Sibilak, Bernadetta Skibińska, Radosław Skoczylas, Agnieszka Sokołowska, Jakub Sokołowski, Zofia
Sprutta, Piotr Swaczyna, Adrian Szuper, Arkadiusz Szuper, Michał Uściło, Dariusz Wein, Krzysztof
Wojcieszonek, Tomasz Wybierała, Alicja Zakaszewska, Artur Zarzyczny, Władysław Zielony, Zuzanna
Ziombra, Joanna Ziombra-Uściło;
64
Mateusz Antoszków, Anna Berger, Grzegorz Bieleń, Tomasz Błaszczyk, Agata Borawska-Ciszewska,
Krzysztof Chodkowski, Maciej Cieślak, Jan Ciszewski, Krzysztof Ciszewski, Adam Czajewski, Joanna
Ferenc, Paweł Gancarz, Katarzyna Głuszko, Krzysztof Józef Głuszko, Krzysztof Leszek Głuszko, Rafał
Grabania, Jerzy Iwanicki, Małgorzata Jankowska, Paweł Kaczmarek, Krzysztof Kasprzak, Tomasz Kłak,
Teresa Kosek, Sebastian Kotarski, Przemysław Koźmiński, Agnieszka Krzyszczuk, Tadeusz Krzyszczuk,
Seweryn Kubicki, Jerzy Kuchta, Krzysztof Kwaśnik, Jarosław Lenort, Tomasz Łukowski, Anna Marszałek,
Marcin Matuszewski, Łukasz Matyńka, Tomasz Mielcarek, Paweł Pakuła, Teresa Pojasek, Łukasz Potoczny,
Seweryn Pypeć, Jacek Ratajczak, Jacek Rzyski, Lucjan Sibilak, Bronisław Sitnik, Bernadetta Skibińska,
Radosław Skoczylas, Kamil Skorupski, Agnieszka Sokołowska, Jakub Sokołowski, Radosław Stolarczyk,
Rafał Szorc, Adrian Szuper, Arkadiusz Szuper, Michał Uściło, Jakub Wawrzeńczak, Łukasz Wilczyński,
Damian Wiśniewski, Wojciech Wiśniewski, Krzysztof Wojcieszonek, Tomasz Wybierała, Wojciech
Zagubień, Alicja Zakaszewska, Władysław Zielony, Zuzanna Ziombra, Joanna Ziombra-Uściło.
86
Zwycięzcy biegu głównego
Rok
Kobiety
Mężczyźni
1994
Maria Kawiorska (Pszczew)
Andrzej Krzyścin (Gniezno)
1995
Maria Kawiorska (Pszczew)
Andrzej Krzyścin (Gniezno)
1996
Krystyna Pieczulis (Katowice)
Andrzej Krzyścin (Gniezno)
1997
Krystyna Pieczulis (Katowice)
Andrzej Krzyścin (Gniezno)
1998
Małgorzata Sobańska (Wrocław)
Waldemar Glinka (Wrocław)
1999
Justyna Bąk (Biłgoraj)
Jan Białk (Wejherowo)
2000
Małgorzata Sobańska (Wrocław)
Jan Białk (Wejherowo)
2001
Justyna Bąk (Warszawa)
Krzysztof Przybyła (Wawelno)
2002
Grażyna Syrek (Poznań)
Adam Dobrzyński (Katowice)
2003
Dorota Uzianowska (Częstochowa)
Michaił Iveruk (Ukraina)
2004
Elżbieta Jarosz (Wrocław)
Witalij Szafar (Ukraina)
2005
Wioletta Uryga (Kluczbork)
Jan Zakrzewski (Lubsko)
2006
Małgorzata Sobańska (Poznań)
Waldemar Glinka (Lubin)
2007
Tatiana Belkina (Białoruś)
Aleksander Sitkowski (Ukraina)
2008
Agnieszka Janasiak (Poznań)
Marek Drzała (Legnica)
2009
Agnieszka Ciołek (Wrocław)
Arkadiusz Gardzielewski (Wrocław)
2010
Olga Salevian (Białoruś)
Witalij Szafir (Ukraina)
2011
Olga Duborskaja (Białoruś)
Bogdan Semenowicz (Ukraina)
2012
Agnieszka Jerzyk (Leszno)
Bogdan Semenowicz (Ukraina)
2013
Snizhana Rybak (Ukraina)
Wolodymyr Iurchuk (Ukraina)
87
Sponsorzy, organizatorzy i współorganizatorzy
Biegów Niepodległości w Górze
Apteka Aspirynka w Górze
Apteka Vita w Górze
Apteka Zdrowie w Górze
Artykuły Spożywczo – Przemysłowe w Górze – Andrzej Barna
Auto – Myjnia w Górze – Adam Tutkalik
Autoryzowany Dealer STIHL w Górze – Małgorzata Perzyńska
Autoryzowany Przedstawiciel MAN Truck & Bus Polska sp. z o. o. – Wojciech Rose
Bank Spółdzielczy we Wschowie
Bar Marco w Górze - Marek Popławski
Bar Smakoszek w Górze – Dariusz Wierzbicki
Biuro Notarialne w Górze – Ireneusz Weleda
Biuro Rachunkowe – Krzysztof Woźniak
Centrum Dystrybucji “Okocim”
Coca – Cola
Cukrownia “Góra Śląska” S. A.
Dolnośląska Spółdzielnia Niewidomych Dolsin – Wrocław
Dom Kultury w Górze
Donner Kebab w Górze – Marek Biernacki
Drukarnia Grafi w Górze
Elmech Metal sp. z o. o. w Górze
Ewan sp. z o. o. w Górze – Krzysztof Urbaniak
Firma Easy Com w Górze
Firma Handlowa Red Dragon w Górze
Firma Jachprojekt w Górze – Janusz Tumiłowicz
Firma Kazbo w Górze – Kazimierz Bodnar
Firma Usługowa MIM, Punkt Wysyłek Paczek, Osiedle Kazimierza Wielkiego w Górze – Marta Staszków
Firma Usługowo - Handlowa Magdalena Bajor – Berechulka, sklep spożywczy w Górze
Foto – Optyk – Halina i Zbigniew Kubiakowie
Foto LAB (Foto – Józef ) w Górze – Stanisław Lesiak
Gabinet Dentystyczny w Górze – Andrzej Okoń
Gabinet Stomatologiczny w Górze – Marcin Matysiak
Gazeta Poznańska
Gimnazjum nr 1 w Górze
Gimnazjum nr 2 w Górze
Glassfarb w Górze – Krzysztof Urbaniak
Gmina Góra
Gmina Jemielno
Gmina Niechlów
Gmina Wąsosz
Gminna Spółdzielnia SCH – Góra
Gospodarstwo rolne Państwa Podgórskich – Sławęcice
Hala Sportowa Arkadia w Górze
Halmet w Górze – Jan Szklarz
88
Harpol w Górze – Ryszard Hołownia
Hurtownia chemii AGD ADA w Górze – Ada Fokin
Hurtownia opakowań Anko – Pak w Górze – Aneta Kochanowska
Hurtownia Owoców – Andrzej Jurga
Huta Szkła Ryszard Popławski
Klub Olimpijczyka Mariana Sypniewskiego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Górze
Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Górze
Kwiaciarnia Jack – Pol w Górze – Halina i Zdzisław Styczyńscy
Liceum Ogólnokształcące w Górze
Lombard Pod Zastaw w Górze
M & D Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Spółka Cywilna Marek Biernacki i Dariusz Poźniak, ul.
Dworcowa 9
Masarnia – Pokrzywniak & Gajowczyk – Góra
Merida w Lesznie
Miejski Klub Sportowy “Pogoń” w Górze
Nadleśnictwo “Góra Śląska”
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska (Spółdzielnia Mleczarska DEMI) w Górze
OSI Poland Foodworks sp. z o.o., Ubojnia w Chróścinie
Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze
P. H. Rolnik w Górze – Państwo Sierakowscy
Pieczarkarnia w Górze – Halina Sulima
Pieczarkarnia w Górze – Jan Pabierowski
Pizzera Marco w Górze
Pizzeria Della Casa w Górze – Adam Koziołkowski
PKO BP – Góra
PKS Tour sp. z o. o. w Jeleniej Górze
PKS Wołów
Policja w Górze
Polskie Autobusy sp. z o. o. Sanok
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S. A. - Góra
Prezes OZPN Legnica Tadeusz Podwiński
Przedsiębiorstwo Drogowo – Melioracyjne Drogomel Andrzej Skoczylas i Krzysztof Głuszko
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Hamabud w Górze – Dariusz Janasik
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Las – Ogród w Górze
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe w Górze – Grażyna Januś
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Gryf – Góra
Przedsiębiorstwo Przemysłu Fermentacyjnego “Akwawit” z Leszna
Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowe Trans – Zbyt w Górze – Henryk Palczyński
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjno – Projektowych Almar w Górze
PSS Społem
Rada i Zarząd Miejski w Górze
Radio Elka
Restauracja Opus 99 w Górze – Barbara i Romuald Kulesza
Rosette Gastronomia i Katering w Górze – Zdzisław Żmiejewski
Runoland w Górze
Serwis Ogumienia w Górze – Krzysztof Brocki
Sklep – Naprawa – Części Rowerowe w Górze – Sławomir Stefańczyk
Sklep Al – Car w Górze – Abramowicz i Lucerek
Sklep Auto – Centrum w Górze – Ryszard Skoczylas i Mirosław Izdebski
Sklep Intermarche w Górze
Sklep Iskra w Górze – Ryszard Kopaniarz
Sklep Kesh w Górze – Waldemar Bartkowiak
89
Sklep Meblowy w Górze – Andrzej Ziubroniewicz i Władysław Kruk
Sklep Przemysłowy w Naratowie – Marek Seminowicz
Sklep Remix w Górze – Józef Stojanowski i Remigiusz Stojanowski
Sklep w Górze - Iwona i Artur Błaszczyk
Składnica Maszyn Rolniczych (Handel Artykułami Przemysłowymi) w Górze – Franciszek Nakoneczny
Składnica Maszyn Rolniczych J. Szabuniewicz i J. Skotarek
Sporting w Lesznie – Andrzej Gołdyn
Spółdzielnia Inwalidów Jedność w Górze
Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólny Dom w Górze
Stacja Paliw – Emil Niedźwiedzki
Stacja Paliw Jespol w Górze – Henryk Jessa
Starostwo Powiatowe w Górze
Szkolny Związek Sportowy w Górze
Tartak w Goli Wąsoskiej – Zbigniew Sierota
Tartak w Górze
Technika Komunalna Tekom sp. z o. o. - Góra
Telekomunikacja Polska S. A.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Górze
Towarzystwo Ubezpieczeń “TUK”
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych “TUW”
TV Wrocław
Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Urząd Wojewódzki w Lesznie
Usługi Czyszczenia Tapicerek Samochodowych i Dywanów w Górze – Renata Rapta
Usługi Geodezyjno – Kartograficzne Geotax w Górze – Tomasz Wrotkowski
WBK w Górze
Wigmet – skup złomu i złomowanie pojazdów w Górze – Tomasz Dyrsowicz i Waldemar Maślanka
Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Start – Wrocław
Wydział Kultury i Sportu Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie
Zakład Elektryczny w Górze – Mieczysław Ratuszniak
Zakład Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) w Górze
Zakład Oznakowań i Zabezpieczeń Drogowych “ZNAK – MAL” Edward Oleszko
Zakład Oznakowań i Zabezpieczeń Drogowych “ZNAK – MAL” Emilian Oleszko
Zakład Poligraficzny – Lesław Podraza
Zakład Stolarski w Górze - Franciszek Tomaszewicz
Zakład Ślusarski Temar w Górze – Marian Tobółka
Zakład Ślusarski w Górze – Eugeniusz Stankiewicz
Zakład Tapicerski HES w Górze – Piotr Sawicki
Zakład Tapicerski SED w Górze – Edmund Sawicki
Zakład Tapicerski w Górze – Państwo Szalbot
Zakład Ubezpieczeń i Reasekuracji “Polonia”
Zakład Usług Gazowniczych IGAZ – Wąsosz
Zakłady Zbożowo – Młynarskie PZZ – Góra
Zarząd Miejsko – Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Górze
Zespół Szkół w Górze
Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu
Złotnik w Górze – Tomasz Jaz i Marek Niewrzał
ZPB Kaczmarek sp. z o. o. Rawicz
90
Medale
(od XI Biegu Niepodległości projektantką wszystkich medali jest Katarzyna Głuszko)
91
92
93
94
95
Podziękowania
Dziękujemy wszystkim osobom oraz instytucjom, które wsparły nas w pracy nad publikacją
poświęconą dwudziestu Biegom Niepodległości w Górze.
Staraliśmy się wiernie odnotować przebieg tej imprezy, ale nie wiemy, czy udało się nam to
zrobić na tyle dokładnie, żeby nikogo nie pominąć. Jeśli do tego doszło, prosimy o wyrozumiałość
i przepraszamy. Mimo naszych starań nie zdobyliśmy wszystkich informacji, stąd pewne braki (np.
tabela na stronie 25).
Na swoje usprawiedliwienie możemy powiedzieć, iż tylko częściowo ponosimy winę, gdyż
dokumentacja opisywanej imprezy nie zachowała się w całości, a pamięć ludzka jest ulotna, stąd
ewentualne pomyłki lub przeoczenia a nie świadome działanie.
Na sam koniec chcę serdecznie podziękować Mirosławowi Żłobińskiemu. Bez jego osobistego
zaangażowania i zdolności pisarskich wydanie publikacji, którą trzymacie Państwo w swoich rękach
byłoby niemożliwe. Dziękuję.
Ryszard Wawer
Dyrektor Ośrodka Kultury Fizycznej w Górze
Omówienie dwudziestu Biegów Niepodległości nie mogłoby powstać, gdyby nie aktywność
dziennikarska Jana Dwornika, który od początku wiernie towarzyszył zmaganiom biegaczy nie tylko
jako członek komitetu organizacyjnego, ale jako kronikarz zawodów, publikując głównie na łamach
„Przeglądu Górowskiego” sprawozdania z tej sportowej rywalizacji. Dzięki temu ocalił od zapomnienia
fakty ważne nie tylko dla historii górowskiego sportu, ale również dla historii Góry.
Mirosław Żłobiński
96

Podobne dokumenty