I znów zakwitły kasztany - Przeclaw 24

Transkrypt

I znów zakwitły kasztany - Przeclaw 24
Puls Przecławia
Przecław, Warzymice i okolice
Miesięcznik bezpłatny
maj 2011
Nr (13) 3/2011
Co z obejściem Przecławia
z Ronda Hakena?
Koniec z meliną
Albinos
15 kwietnia 2011 r. Wójt Małgorzata Schwarz oraz Prze-
Na ostatnim posiedzeniu Rady Gminy Kołbaskowo radna
Parka kangurów zamieszkała
z wiceministrem Infrastruktury – Radosławem Stępniem.
pieczenie terenu znajdującego się obok przystanku auto-
rystycznym w Smętowicach
wodniczący Rady Gminy – Ryszard Wierzbicki, spotkali się
w Gospodarstwie Agrotu-
Anna Sypniewska skierowała do Wójta wniosek o zabez-
Obecny był też inicjator tego spotkania, poseł z naszego
w październiku. Zwierzaki szybko zorientowały się, że nie
busowego 81 (vis a vis Biedronki). Teren stanowi rezerwę
terenu – Longin Komołowski, oraz dyrektor GDDKiA.
można było lepiej trafić i postanowiły powiększyć rodzinę.
gminną pod ewentualną przepompownię. Znajdują się na
Przedstawiciele Gminy Kołbaskowo udali się do Warszawy
z trzema sprawami.
czeka na imię
Mały kangurek ma dziś trzy miesiące. Za kilka tygodni
nim dwa niewielkie, zdewastowane budynki po byłej hydroforni. Od lat miejsce cieszy się złą sławą.
str. 3
całkowicie opuści bezpieczną maminą torbę.
str. 4
str. 6
Jest nas: Przecław – 3498, Warzymice – 2170
Cała Gmina Kołbaskowo – 10 231
Liczba ludności na dzień 5.05.2011 r.
I znów zakwitły kasztany
Maj 1979 roku. Jedyny taki w moim życiu – niepowtarzalny
pozwolono mi zdać, przy niewielkiej pomocy mojej polonistki.
cznie realizować, bo dziecię zdolne jest. Wcześniej jednak musi
lową nauk, matematyką. Od tygodni ćwiczyłam niezmordowa-
to „ogromnej wagi”, wniesioną na salę egzaminacyjną w bułce
porobiło, że każda uczelnia ma inne wymagania. Wybierasz
Jej wkład w mój egzamin był karteczką maleńkiego formatu, za
i niezapomniany. Naznaczony panicznym strachem przed kró-
z serem. Przygotował tę karteczkę ktoś z zewnątrz, bo polonist-
nie cnotę wiedzy i mądrości. Pierwszą – by wiedzieć jak naj-
ka, tak jak ja, na matematyce znała się tyle, co ptak na ornitolo-
więcej, drugą – żeby to co już wiem, umiejętnie wykorzystać.
gii. Potem, przez lata miałam powtarzający się senny koszmar:
Na nauki ścisłe mój umysł był jednak trwale zaimpregnowany.
Maj – kolejny raz zdaję maturę z matematyki, zastanawiając
Kiedy zakwitły kasztany, zwiastujące nadejście nieuniknionego,
się, czy jeśli obleję, ta zdana wcześniej będzie ważna…
w szafie czekała idealnie dobrana para: czarna spódnica i śnież-
Kilka tygodni temu syn mojej koleżanki, student anglistyki
nobiała bluzka. Dzień przed maturą, szczęśliwcy, którzy mieli
na Uniwersytecie Warszawskim, obwieścił, że zdaje maturę.
w domu telefony, odbierali meldunki o „pewniakach”. Inni ob-
Znowu. Postanowił zmienić kierunek i uczelnię. Teraz marzy
stawiali w ciemno. Nikt nie trafił. Ponieważ nic nie zapowia-
mu się Szkoła Główna Handlowa i pewnie to marzenie za-
dało, że zamierzam zostać inżynierem, maturę z matematyki
R
E
K
L
przystąpić do egzaminu maturalnego, bo tak się teraz dziwnie
medycynę – zdajesz egzamin z biologii i chemii w stopniu
rozszerzonym, ale jeśli po roku zechcesz jednak zostać inżynierem, to znów czeka cię matura – tym razem z fizyki i mate-
matyki, również na poziomie rozszerzonym. Jeśli, nie daj Boże,
brak ci zdecydowania, czeka cię maturalny maraton. Najlepiej
zdać od razu wszystkie przedmioty. Na poziomie. Rozszerzo-
nym oczywiście. Inaczej czyjś senny, maturalny koszmar, może
się urzeczywistnić i usłyszy – Znów za rok matura…
Dorota Trzebińska
A
M
A
węgiel • koks • miał węglowy
SZCZECIN
GOLENIÓW
STARGARD SZCZECIŃSKI
ul. Celna 4
tel. 511 623 204
ul. I Brygady Legionów 1A
tel. 91 407 12 60
ul. Bema 11
tel. 91 578 23 22
PRZECŁAW
Przecław 1F
tel. 91 812 69 51
Biuro w Szczecinie, ul. Spedytorska 1/2, tel. 91 462 43 85, e-mail: [email protected]
domki holenderskie
Ośrodek Wypoczynkowy – Zajazd Kasztelański w Kołobrzegu Budzistowie
strona 2
maj 2011
Nr (13) 3/2011
Pomagamy braciom mniejszym
IV Gminny Przegląd Artystyczny
W tę sobotę, już po raz kolejny, nasi lokalni artyści będą mieć możliwość zaprezentowania swoich talentów muzycznych, tanecznych, plastycznych
i teatralnych w Gminnym Przeglądzie Artystycznym. W ubiegłym roku w imprezie wzięło udział ponad 170 wykonawców z terenu Gminy Kołbaskowo. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem: „Pomagamy Braciom Mniejszym”.
Gminny Przegląd Artystyczny, pod honorowym
patronatem Wójta Gminy Kołbaskowo, już na stałe
wpisał się do kalendarza gminnych imprez. Jest potwierdzeniem faktu, że talentów nam nie brak. Pokazuje ile pasji drzemie w młodych ludziach: mamy
znakomitych tancerzy i instrumentalistów. Kolejny
raz swoje znakomite umiejętności zaprezentują:
flażoleciści, gitarzyści, keyboardziści, perkusiści,
grających na dzwonkach. W ubiegłym roku na
specjalnych stoiskach, swój talent plastyczny prezentowali członkowie grup Decouforte i Indygo.
Ich niepowtarzalne prace, można będzie zakupić
na licytacji, z której całkowity dochód przeznaczony zostanie na rzecz podopiecznych Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami. Tematem przewodnim
tegorocznego Przeglądu Artystycznego są bowiem
zwierzęta. W trakcie trwania imprezy odbędzie się
konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Zwierzęta w oczach dzieci”. Rozstrzygnięty zostanie też
konkurs fotograficzny: „Mój czworonożny przyjaciel”. Zaprezentowana zostanie tresura zwierząt.
Organizatorem imprezy jest Urząd Gminy Kołbaskowo oraz Zespół Szkół w Przecławiu.
14 maja – sala gimnastyczna szkoły w Przecławiu, godz. 11.00-15.00
Rusza budowa ścieżki rowerowej „Szlak Orła Bielika”
Rozpoczyna się realizacja gminnej inwestycji jaką jest budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rozlewiska Dolnej Odry. Szlak będzie prowadził od
granicy Państwa przez: Pargowo, Kamieniec, Moczyły, Siadło Dolne, Kurów aż do Ustowa. Budowa pierwszych dwóch odcinków o łącznej
długości 7 km zakończy się jeszcze w tym roku. Odcinek od Siadła do Ustowa zostanie wykonany w późniejszy terminie, wraz z koniecznymi
w tych miejscowościach, inwestycjami drogowymi.
Szlak będzie łączył się po stronie niemieckiej z
ponadregionalnym szlakiem rowerowym OderNeiße Radweg. Trasa będzie przebiegać częściowo przez Park Krajobrazowy Dolnej Odry,
należący do obszarów chronionych, w ramach
Natury 2000. Nazwą nawiązuje do jednej z największych przyrodniczych atrakcji naszych terenów – orła bielika – który ma siedliska właśnie
w naszej gminie.
– W ramach tej inwestycji chcemy wybudować
szlak z pełną infrastrukturą rowerową i turystyczną – mówi Małgorzata Schwarz, wójt
Gminy Kołbaskowo – Pierwszy odcinek do Par-
gowa wybuduje firma FDO z Leśna Górnego.
Wykonawcę kolejnego odcinka, do Siadła Dolnego, poznamy w połowie maja.Przetarg został
właśnie ogłoszony. Ostatni odcinek, do Ustowa
przy Autostradzie Poznańskie,j to niestety kwestia przyszłego roku. Budowa ścieżki rowerowej
powiązana jest z remontem drogi w Kurowie
i przebudową drogi powiatowej na odcinku Ustowo – Siadło Górne. Inwestycja ta opiewa łącznie
na kwotę 3 400 706 zł i powstaje z 85% dofinansowaniem z programu Interreg IVa, w ramach współpracy transgranicznej i 75% udziałem
z programu Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Zachodniopomorskiego.
Na trasie szlaku rowerowego w celu uatrakcyjnienia podróży rowerem i jednoznacznego
wskazania miejsca do biwakowania zaprojektowano miejsca postojowe dla rowerzystów wyposażone m.in. w ławki, stoły, stojaki parkingowe
oraz kosze na śmieci. Trasa wiedzie przez malownicze tereny naszej gminy. Rowerzyści będą
mogli podziwiać lasy, klify i przepiękne widoki
na rozlewisko Dolnej Odry.
(www.przeclaw24.pl)
Nr (13) 3/2011
maj 2011
strona 3
Co z obejściem Przecławia z Ronda Hakena?
15 kwietnia 2011 r. Wójt Małgorzata Schwarz oraz Przewodniczący Rady Gminy – Ryszard Wierzbicki, spotkali się
z wiceministrem Infrastruktury – Radosławem Stępniem. Obecny był też inicjator tego spotkania, poseł z naszego terenu – Longin Komołowski, oraz dyrektor GDDKiA. Przedstawiciele Gminy Kołbaskowo udali się do Warszawy
z trzema sprawami.
Obejście od ronda Hakena
Na miejscu okazało się, że inwestycja
najbardziej przez mieszkańców naszej
Gminy oczekiwana, nie jest wpisana do
Narodowego Programu Rozwoju Dróg.
– Zdziwiło mnie to ogromnie. Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad wprawdzie
informowała dotychczas, że na lata 20072015 nie ma możliwości finansowania inwestycji, ale plany i koncepcje były przedstawiane tak, jakby sprawa była już odgórnie
zaakceptowana. Tymczasem w Ministerstwie nic o tym nie wiedziano. Nikt nawet nie wnioskował o to do Ministerstwa
– mówi wójt M. Schwarz.
Minister przekazał wytyczne,
jakie działania należy podjąć,
by obejście znalazło się w Narodowym Programie Rozwoju
Dróg.
– Otrzymaliśmy kryteria wyboru
do realizacji zadań, polegających
na budowie obejść miejscowości.
Na ich podstawie musimy wykonać szereg prac związanych
z przygotowaniem inwestycji.
Mamy zatem „zadanie domowe” do wykonania i to zadanie dość trudne
– dodał Ryszard Wierzbicki.
Gmina musi wykonać zalecenia zawarte w 7 punktach. Poczynając od zadań
oczywistych, takich jak m.in. określenie
średniego dobowego ruchu pojazdów,
zapewnie płynności ruchu w całym ciągu drogowym, przygotowanie programu
ochrony przed zabudową terenów przyległych do obejścia, po określenie zakresu
współfinansowania prac przygotowawczych i realizacji przez Gminę.
– Dopiero jeśli wpiszemy się w te kryteria i wskaźniki, możemy liczyć na to, że
być może uda się inwestycję zrealizować
przed 2015 rokiem – zaznacza M. Schwarz
– Najtrudniejsza będzie realizacja punktu dotyczącego zakresu finansowania prac
przygotowawczych oraz realizacji przez
jednostkę samorządu terytorialnego.
Wynika z tego, że to co dotąd zostało
zrobione, to jedynie koncepcja. W dalszej
kolejności należałoby wybrać konkretny
projekt i co najistotniejsze, określić zakres
finansowania inwestycji. Budżet Gminy jest ograniczony, należy zatem znaleźć podmioty, którym zależy na obejściu
w takim samym stopniu jak Gminie.
A pieniędzy trzeba dużo. Minister,
w oparciu o posiadane doświadczenie, szacuje inwestycję na ok. 150 mln złotych!
– Mamy stanowisko Ministerstwa i wiemy,
co trzeba zrobić. Jeśli chodzi o średni dobowy
ruch pojazdów, to przewyższa średnią dla
dróg krajowych. Koncepcja już jest, tu nie
powinno być problemów, należy „tylko” pozyskać sojuszników, którym, równie mocno
jak nam, zależy na realizacji tego zadania.
Potrzebujemy partnerów, którzy zechcieliby
współfinansować projekt i zobowiązać się
do partycypowania w kosztach ewentualnej
realizacji. Jeśli jednak nie spełnimy punktu trzeciego, nie ma po co wracać do Ministerstwa – dodaje Wójt – Będę zwracać
się do władz Szczecina, które powinny być
skłonne do współpracy. Szczecin również
stoi przed koniecznością włączenia S-3 do
miasta, obejście z Ronda Hakena jest rozwiązaniem zdecydowanie tańszym.
Ścieżka rowerowa
Przecław – Kołbaskowo
Po zapoznaniu się z koncepcją połączenia Przecławia i Kołbaskowa ścieżką rowerową, Minister stwierdził, że raczej nie
stosuje się takich połączeń przy drogach
krajowych. Konieczne jest zbadanie, czyją
własnością jest linia rozgraniczająca, czy
leży w granicach własności GDDKiA
czy nie. Minister poinformował, że należy przygotować projekt i wskazać, że inwestycja stanowić będzie komunikację alternatywną,
w celach nie tylko rekreacyjnych, ale i gospodarczych.
Wtedy jest szansa na realizację. Gmina musi jednak sama
taki projekt sfinansować. Jeśli
chodzi o realizację, możliwe
jest współfinansowanie przez
GDDKIA. Ta inwestycja wydaje się w najbliższym czasie
najbardziej realna.
Ekrany
dźwiękochłonne
– Poruszyliśmy też sprawę ekranów dźwiękochłonnych zabezpieczających przed hałasem od autostrady w Kołbaskowie. Zwrócimy się do oddziału szczecińskiego GDDKiA
by dokonano pomiaru hałasu w tym miejscu. Jeśli wyniki wskażą na przekroczenie
dopuszczalnych norm, wystąpimy do Ministerstwa o wykonanie ekranów – poinformował Przewodniczący RG, Ryszard
Wierzbicki.
strona 4
maj 2011
Nr (13) 3/2011
Nr (13) 3/2011
maj 2011
strona 5
Blaski i cienie budowy gimnazjum
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Długo oczekiwana budowa Gimnazjum w Przecławiu nabiera tempa. Zakończenie inwestycji planowane jest w przyszłym roku.
Z jednej strony budowa cieszy, z drugiej jest utrapieniem, zwłaszcza dla mieszkańców budynku nr 27.
Na posiedzeniu Rady Gminy w dniu 28 marca jednogłośnie podjęta została uchwała o powołaniu w Gminie Kołbaskowo – Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – składającego się z dwóch zakładów: Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Zakładu
Usług Komunalnych. Docelowo zatrudnienie znajdzie w nich około 50 osób.
Kiedy wylewane były fundamenty, doszło
do zablokowania drogi koło szkoły, przez
„gruchy” z betonem. Powiadomiony przez
nas dyżurny z Komisariatu Policji w Mierzynie zapewnił, że skieruje w to miejsce
patrol. Radiowóz się pojawił i interwencja
chyba była skuteczna, bo betoniarki przestały „stadami” oczekiwać na wjazd. Faktem jest, że w tym miejscu nie ma zakazu
postoju, ale wystarczy trochę zdrowego
rozsądku, by nie utrudniać życia mieszkańcom okolicznych domów.
To jest dopiero początek inwestycji. Na
plac budowy trzeba będzie jeszcze przywieść parę tysięcy ton materiałów budow-
lanych. Co będzie, kiedy rozpocznie się
wylewanie betonu na stropy? Czy oczekujące ciężarówki znów zablokują drogę?
Zapytaliśmy o to W. Trusewicza – kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Gminy
Koniec z meliną
Na ostatnim posiedzeniu Rady Gminy Kołbaskowo
radna Anna Sypniewska skierowała do Wójta wniosek o zabezpieczenie terenu znajdującego się obok
przystanku autobusowego 81 (vis a vis Biedronki).
Teren stanowi rezerwę gminną pod ewentualną
przepompownię. Znajdują się na nim dwa niewielkie, zdewastowane budynki po byłej hydroforni.
Od lat miejsce cieszy się złą sławą. Wiosną i latem
spotykają się tu amatorzy tanich trunków, zimą
w budynku koczują bezdomni. W tym miejscu, kilka
lat temu, w wyniku pożaru zginął człowiek. Spłonął
– był kompletnie pijany. Po wypadku wejście i okna
zakratowano. Jak można było przewidzieć kraty
szybko „wyparowały” i znów w środku panuje niewy-
obrażalny bałagan. Wcale nie lepiej jest na zewnątrz.
Działalność pijalni tanich nalewek, donoszonych na
bieżąco z pobliskiej Biedronki trwa w najlepsze. Kiedy nie ma za co kupić alkoholu, „spragniona” ekipa
nęka klientów sklepu. Patrole policji często zaglądają
do hydroforni ale i to na niewiele się zdaje.
Cieszy zatem informacja, że wójt M. Schwarz podjęła decyzję o rozbiórce budynku. Do 26 kwietnia
przyjmowane były oferty na wykonawstwo. Po 30
dniach od podpisania umowy po zdewastowanym
budynku nie powinno być śladu.
Wydaje się, że jest to najlepsze rozwiązanie – jedyne,
które daje nadzieją, że w tym miejscu będzie wreszcie spokój. (car)
Kołbaskowo: – Rozmawiałem w tej sprawie
z kierownikiem budowy. Uzyskałem zapewnienie, że na terenie budowy zostało przygotowane miejsce, by samochody z betonem
wjeżdżały bezpośrednio na plac. Będą też
czekać na wjazd, nie blokując drogi, z dala
od budynku 27.
Pozostaje mieć nadzieję, że wykonawca
rzeczywiście postara się zminimalizować
uciążliwości dla mieszkańców. Utrudnień
nie uda się wyeliminować, jeśli jednak
Gmina na bieżąco będzie monitorować
sytuację na budowie, a mieszkańcy wykażą
się cierpliwością i zrozumieniem, konfliktu
nie będzie. (car)
Place zabaw
do odnowy
Okresowa kontrola stanu technicznego zabawek i urządzeń zainstalowanych na gminnych
placach zabaw wykazała konieczność przeprowadzenia okresowych napraw. W niektórych
miejscowościach konieczne jest zdemontowanie kilku urządzeń. Jak co roku w piaskownicach wymieniony zostanie piasek.
Na gminnym placu zabaw w Przecławiu (za
budynkiem 32-38) konieczna jest wymiana
drewnianych elementów w wieży, wymalowanie huśtawki i zaimpregnowanie drewnianych
elementów oraz naprawa bramki wejściowej.
Wzmocnione będzie mocowanie urządzeń
w gruncie.
Podobny zakres prac wykonany zostanie na
placach w 20 innych miejscowościach Gminy. W Smolęcinie, Bobolinie i Rosówku zdemontowane zostaną stare równoważnie.
Oprócz poprawy estetyki działania te przyczynią się do podniesienia bezpieczeństwa
bawiących się tam dzieci. (id)
Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny – przejmie obowiązki wykonywane dotychczas, na
zlecenie Gminy, przez firmę Calbud Sp. z o.o.
Zajmie się utrzymaniem infrastruktury wodnościekowej, odpłatnym zaopatrzeniem w wodę
i odbiorem ścieków, oraz określaniem taryf za
te usługi. Przedsiębiorstwo będzie odpowiadać
za inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, zgodnie z programem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, wykonując rolę inwestora, czyli Gminy
Kołbaskowo. Zakład utrzymywać się będzie
z wpływów za wodę i ścieki, co stanowi rocznie
sumę ok. 4 mln złotych.
Zakład Usług Komunalnych – zajmie się
utrzymywaniem czystości i porządku na terenach gminnych, wywozem i rekultywacją
odpadów zebranych w ramach selektywnej
zbiórki odpadów, rekultywacją wysypiska
w Smolęcinie, zagospodarowaniem należących do Gminy terenów zielonych, utrzymaniem cmentarzy w Kołbaskowie i Będargowie,
wykonywaniem usług konserwacji systemów
melioracji wodnych, utrzymaniem dróg gminnych i ich odśnieżaniem.
O strukturze i zadaniach PGK, oraz o sposobie
przejęcia zadań od dotychczasowych operatorów, rozmawialiśmy z wójtem Gminy Kołbaskowo – Małgorzatą Schwarz.
Ines Derlatka: Kto i od kiedy pracował nad
całą koncepcją?
Małgorzata Schwarz: Przygotowania trwały
od lutego. Razem z powołanym przeze mnie
pełnomocnikiem, przygotowaliśmy dokładną analizę finansową, rozpatrywaliśmy różne
warianty powołania Przedsiębiorstwa, kwestie
prawne i ekonomiczne. Przeanalizowaliśmy
wszelkie „za” i „przeciw”. Jesteśmy gotowi
i w pełni przygotowani do jego powołania. Cieszę się ogromnie, bo utworzenie Przedsiębiorstwa było dla mnie i członków mojego Klubu
sztandarowym hasłem w wyborach. Cieszy
mnie też fakt, że za powołaniem PGK głosowali, oprócz radnych Klubu Przyjaciół Gminy
Kołbaskowo, również radni z Klubu Zintegrowani dla Gminy. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie.
ID: W jaki sposób nastąpi przejęcie zadań od
dotychczasowych operatorów?
MS: Najpierw w trybie konkursu wyłoniony zostanie dyrektor Przedsiębiorstwa.
W czerwcu nastąpi przejęcie zadań wodnokanalizacyjnych. Na pierwsze pół roku działania przeznaczymy 300 tysięcy na zaopatrzenie
w środki obrotowe. Potem, z racji tego, że zadania wodno-kanalizacyjne przynoszą zysk,
Przedsiębiorstwo będzie w stanie samodzielnie
się utrzymać. Zakład Usług Komunalnych powstanie w przyszłym roku.
ID: Jest już wyznaczona lokalizacja PGK?
MS: Zakład Wodno-Kanalizacyjny zlokalizowany będzie w budynku na terenie oczyszczalni ścieków w Przecławiu. W dalszej perspektywie istnieje możliwość zlokalizowania PGK
w budynkach na byłym przejściu granicznym
w Rosówku. Stanowią one mienie Skarbu Państwa. Wystąpiliśmy o przekazanie ich na potrzeby PGK do Starosty Powiatowego. Decyzję
o przekazaniu, mam nadzieję że pozytywną,
podejmie Wojewoda Zachodniopomorski.
Niebawem rozpocznie się tam przebudowa
drogi, polegająca na wymianie nawierzchni.
Droga będzie mieć taki sam przebieg, tyle tylko, że kostka brukowa zastąpiona zostanie na-
wierzchnią asfaltową.
ID: Pojawiają się opinie, że odchodzi się
w gminach od modelu wykonywania zadań komunalnych przez własne przedsiębiorstwa na
rzecz podmiotów zewnętrznych, wyłonionych
w przetargach?
MS: Ja się z takim podejściem nie zgadzam.
Będąc ostatnio na Konwencie Wójtów i Burmistrzów, miałam okazję rozmawiać na ten temat
z kolegami z innych gmin i mogę stwierdzić,
że ci, którzy taki model u siebie wprowadzili,
nie narzekają. Pozostali z zainteresowaniem
przysłuchiwali się rozmowom na ten temat i na
temat melioracji i naszego zamiaru kompleksowego zaprowadzenia porządku w tej materii.
ID: Zakładu Usług Komunalnych zajmie się
oczyszczaniem dróg i placów, wykaszaniem
poboczy, wycinaniem drzew, utrzymaniem boisk sportowych i placów zabaw itd. Wszystkim,
z wyjątkiem wywożenia śmieci. Kto będzie wykonywał to zadanie?
MS: Na wywożenie śmieci każdy mieszkaniec
zawiera umowę z firmą asenizacyjną. Zanosi się
jednak na zmianę ustawy i kto wie, czy i tego
zadania nie będzie musiała przejąć Gmina.
ID: Pani Wójt, w momencie kiedy zadania
związane z wodą i kanalizacją realizował Calbud, to na tę firmę spadała odpowiedzialność
za jakość wody. Tam kierowano skargi.
MS: To nie do końca prawda. Fakt, zadania
wykonywał Calbud, ale pretensje za kiepską
jakość wody i tak kierowane były pod adresem
Gminy. To trochę tak jak z drogami powiatowymi: odpowiada za ich utrzymanie Powiat,
ale skargi spadają na nas. W sprawie jakości
wody mogę obiecać tyle, że będziemy inwestować w rozbudowę i rozwój sieci.
Początki z pewnością nie będą łatwe, ale jestem
przekonana, że z czasem wszyscy mieszkańcy
przekonają się, że decyzja o powołaniu Przedsiębiorstwa była słuszna. Moim zdaniem jest
to jedyna droga do tego, by nasza gmina była
czysta i zadbana. Mam nadzieję, że szybko odczujemy poprawę.
ID: Dziękuję za rozmowę.
strona 6
maj 2011
Nr (13) 3/2011
czeka na imię
gospodyni zaproponowała kawę. Obiecała, że Pan
Janusz da znać, jak tylko nasz kangurek się obudzi.
Miałam dużo szczęścia. Po 20 minutach można już
było wracać do zagrody. Kiedy do Smętowic przyjechała ekipa telewizji, operator czekał na „wynurzenie”
dwie godziny, a maluch pokazał tylko dwa łokcie.
Dopiero teraz dowiedziałam się, że kangury sprawiły
swoim nowym opiekunom prawdziwą niespodziankę.
Mały jest albinosem! Wygląda niesamowicie na tle
swoich szarych rodziców: biała sierść i czerwone oczy.
Smętowicki „białasek” jest czwartym albinosem tego
gatunku, żyjącym w Europie. Póki co, nie wiadomo
jakiej jest płci. Po wyjściu z torby mamy będzie wiadomo, czy to samiec czy samica. Wtedy trzeba będzie
go jakoś nazwać. Gmina Kołbaskowo oraz Gospodarstwo Agroturystyczne w Smętowicach ogłosiły
konkurs na imię dla małego kangurka. Jego rozstrzygnięcie nastąpi 28 maja podczas festynu „Kiełbasowo w Kołbaskowie”. Dla zwycięzcy przewidziano
atrakcyjną nagrodę. Propozycje imion można przesyłać na adres e-mailowy: [email protected] do
25.05.2011 r. Zachęcamy wszystkich czytelników do
twórczego myślenia – bezimienny Walabia Bennetta
czeka. Dorota Trzebińska
Bocianie gniazdo na miejscu
Podczas wichury, jaka 7 kwietnia hulała po okolicy,
w Barnisławiu runęło na ziemię bocianie gniazdo.
Jego lokator – Bociek – nie bardzo wiedział co się
stało. Był dom – nie ma domu, a oblubienica w drodze! Z pomocą przyszli ludzie. Trzeba przyznać, że
ponowne umieszczenie gniazda na platformie nie
było łatwe. Ma ono swoją wagę i bez rusztowania
nie dałoby się go ulokować we właściwym miejscu.
Udało się: mieszkańcy Barnisławia gniazdo napra-
wili, Gmina pokryła koszt wywindowania go na
swoje miejsce. Bociany znów mają dom a nawet
dwa. Na jednej z posesji, jakiś czas temu, w świerk
uderzył piorun. Drzewo straciło czubek i powstało
naturalne miejsce dla bocianiej rodziny. Ptaki lubią
do niego zajrzeć, pokręcić się chwilę, odpocząć. Na
stałe wolą jednak mieszkać w swojej pierwotnej
siedzibie. Wszak „starych drzew się nie przesadza”.
Boćków jak widać – też. (mic)
Gminny Dzień Dziecka w Smętowicach
5 czerwca w godzinach od 12.00 do 19.00 w Gospodarstwie Agroturystycznym w Smętowicach odbędzie się Dzień Dziecka. Organizatorem imprezy
jest Urząd Gminy Kołbaskowo, który już dziś zaprasza wszystkie dzieci na znakomitą zabawę. Gośćmi festynu będą też maluchy z niemieckich miejscowości Passow i Pinnow.
Podczas trwania festynu dzieci spotkają Wiedźmę Witaminkę, Harrego Pottera, załogę pirackiego statku. Będą mogły uczestniczyć w konkursach
scenicznych: Jaka to melodia, Karaoke show oraz
w wieku zabawach sportowych. W przerwach wystąpią gminne zespoły muzyczne i taneczne. Będzie
można poskakać na mega skakance, pomalować sobie
buzię, a w Wiosce Olimpijskiej: pograć w kręgle, pobiegać na szczudłach i nartach zespołowych. Całości
dopełni fantastyczna zabawa z chustą Klanza. W specjalnie przygotowanym namiocie odbędzie się Kiermasz Rozmaitości. Tu na dzieci czekać będzie animatorka z nagrodami. Za zadania wykonane w Wiosce
Pirackiej i Olimpijskiej dzieciaki otrzymają kupony,
jakie wymienią na drobne zabawki, np. kostki Rubika, bańki mydlane, piłki, resoraki czy gwizdki. Dla
maluszków przygotowano Mini Plac Zabaw z bujaczkami, ślizgawkami i mini basenem z piłeczkami.
maj 2011
strona 7
Piękny jubileusz Księdza Krzysztofa Tracza
Parka kangurów zamieszkała w Gospodarstwie Agroturystycznym w Smętowicach w październiku. Zwierzaki szybko zorientowały się, że nie można
było lepiej trafić i postanowiły powiększyć rodzinę. Mały kangurek ma dziś trzy miesiące. Za kilka tygodni całkowicie opuści bezpieczną maminą torbę.
Kiedy razem z gospodarzami Smętowic podeszłam do
zagrody kangurów nie kryłam zaskoczenia. Zupełnie
inaczej wyobrażałam sobie te zwierzaki. Pani Lucyna
wytłumaczyła mi, że nowi mieszkańcy Smętowic to
kangury Walabia Bennetta, dużo mniejsze od swych
australijskich braci. Mają wielkość średniego pieska,
maleńkie mordki, krótkie przednie łapki, bardzo
długie skoki i jeszcze dłuższy ogon. Zwykle są szare.
Kangurza para zachowywała się wyjątkowo spokojnie. Jedyna różnica między zwierzętami polegała na
tym, że z torby młodej mamy wystawała biała łapka,
zakończona długimi pazurami. Kangurek spał. Pani
Lucyna wyjaśniła, że ciąża u Walabia trwa niespełna
miesiąc. Po urodzeniu maluch ma wielkość fasolki.
Do 3-4 miesiąca nie opuszcza torby mamy. Po tym
czasie próbuje wychodzić, ale jeszcze nie na stałe. Dorosłe życie, poza torbą, rozpoczyna około 8 miesiąca.
Ponieważ czekanie się przedłużało a mały nadal spał,
Nr (13) 3/2011
Wyjątkową atrakcją będzie Zorbing – świetna, dająca
niesamowite wrażenia, zabawa polegająca na toczeniu
się w ogromnej, przezroczystej kuli o średnicy 3,5 metra. Będą też niesamowite Kule Wodne, zjeżdżalnie
i trampoliny. Głodnych i spragnionych obsługiwać
będą: dwa stoiska grillowe, stoisko z napojami, hotdogami, lodami, watą cukrową i popcornem. W ostatniej godzinie trwania festynu zostanie dla dzieci zorganizowana dyskoteka pod gołym niebem. (car)
Ksiądz Krzysztof Tracz – proboszcz parafii Kołbaskowo, kapelan Victorii Przecław oraz Gazety Chłopskiej, odebrał święcenia kapłańskie z rąk
abp Kazimierza Majdańskiego. Uroczystość miała miejsce w szczecińskiej katedrze, 12 kwietnia 1981 roku. Trudno uwierzyć, że minęło już
trzydzieści lat posługi.
Pierwszą pracę podjął w Gryficach, gdzie był wikariuszem. Później był Szczecin, Wolin i Recz. Po ośmiu latach
kapłaństwa, w sierpniu 1989 roku, ksiądz Krzysztof został
przeniesiony do parafii Batowo, gdzie nie było jeszcze ani
kościoła, ani plebani. Natychmiast przystąpił
do budowy kaplicy i już w grudniu abp Przykucki tę kaplicę poświęcił. Kilka lat później
zakończono budowę kościoła. Księdza Tracza przeniesiono do parafii Nowe Warpno,
gdzie sprawował posługę kapłańską przez
10 lat. Tu wraz z wiernymi odbudował XVIwieczny kościół oraz kościółek w Podgrodziu. Od 25 sierpnia 2004 roku – w parafii
Kołbaskowo, do której należy 11 miejscowości: Kołbaskowo, Kurów, Siadło Dolne, Siadło Dolne, Smętowice, Barnisław, Smolęcin,
Pargowo, Rosówek, Kamieniec, Moczyły.
KT: Zbudowałem dwa, odbudowałem jeden. Po przyjeździe do Kołbaskowa rozpocząłem remont kapitalny
XIV-wiecznego kościoła w Barnisławiu. To w tej chwili
jeden z najpiękniejszych kościółków w Gminie. Niedaw-
Z okazji jubileuszu poprosiłam księdza
Krzysztofa o rozmowę, życząc mu jednocześnie zdrowia, szczęścia i dalszych lat owocnego kapłaństwa.
Dorota Trzebińska: Od kiedy było wiadomo, że Krzysztof Tracz zostanie księdzem?
Krzysztof Tracz: Nie wiem dokładnie. W liceum grałem w piłkę w A-klasie: trzy razy w
tygodniu treningi, w niedziele mecze… Tuż
przed maturą powiedziałem koledze, że idę do seminarium. Widać Pan Bóg gdzieś tam rzucił ziarno, i decyzja
zakiełkowała.
DT: Jak zareagowali najbliżsi?
KT: Tata nie był zachwycony – mama była na tak.
DT: Trafił do Kołbaskowa „Ksiądz Budowniczy”. Ile kościołów Ksiądz wybudował?
no wyremontowaliśmy dach kościoła w Kołbaskowie.
W Kamieńcu zaś wyfugowaliśmy wieżę kościelną. Sporządzany jest projekt, zniszczonej podczas działań wojennych, wieży kościoła w Kołbaskowie. Będzie to wieża
5-8 metrowa, taka sama, jaka była tu przed wojną.
DT: Jak się sprawuje posługę w Kołbaskowie?
KT: Ja się szybko aklimatyzuję i nie porównuję z innymi
parafiami. Tu są tacy sami ludzie jak wszędzie.
DT: Czy to prawda, że Ksiądz jest myśliwym. Są już
jakieś trofea na koncie?
KT: Pierwszego dzika trafiłem bardzo dużego, ale nie
wziąłem szabel. Rzeczywiście od niedawna
jestem myśliwym i muszę przyznać, że to
wielka frajda. Jak się człowiek cały dzień
nabiega, nachodzi, załatwiając przeróżne
sprawy, to wieczorem relaksuje się podpatrując i podsłuchując przyrodę. Wcale nie
trzeba strzelać, by być myśliwym.
DT: Czy polowanie na zwierzęta, zabijanie
ich, nie kłóci się z kapłańską posługą? Czy
to etyczne – gdzie dobro i miłosierdzie?
KT: Proszę nie zapominać, że dziki to szkudniki. Czynią niewyobrażalne szkody. Ale już
sarny nie strzelę! Chciałem – wyskoczyło
pięć, byłem przygotowany, ale kiedy spojrzały na mnie – odłożyłem broń. Powiedziałem
do kolegi: – Chcesz to strzelaj, ja nie będę.
Inna sytuacja: Wieczór, przychodzi do mnie
pod zwyżkę koziołek i się na mnie patrzy.
Mówię: – Idź stąd, bo cię uduszę. Na drugi
dzień znowu przychodzi. Mówię: No idź, bo
cię uduszę. Przecież nie będę do ciebie strzelał! …Dzik tak, ale koziołka nie strzelę.
DT: Wielu księży poluje?
KT: Dosyć dużo, choć u nas w Dekanacie
tylko ja. Nocą bez wysiłku przechodzę z bronią od Siadła Górnego do Przecławia i z powrotem. Gdyby ktoś
mi w dzień powiedział: Idź – kazałbym mu się puknąć
w czoło – będę szedł taki kawał? Sam sobie idź!
DT: Inne pasje?
KT: Wędkowanie i ogród.
DT: Dziękuję za rozmowę.
Wizyta w Tantow
Dnia 4 marca 2011 r. uczniowie klas 2a i 2b Szkoły
Podstawowej w Przecławiu udali się z kolejną wizytą
do swoich zagranicznych przyjaciół ze szkoły w Tantow (Evangelische Salveytal Grundschule). Spotkanie
związane było z obchodami Światowego Dnia Modlitwy w Chile. Niemieccy uczniowie opowiadali o chilij-
skich zwyczajach i tradycjach, a także o trudnej sytuacji,
w jakiej znajdują się mieszkańcy tego kraju. Następnie,
by lepiej się poznać i przezwyciężyć barierę językową,
dzieci, tworząc grupy, uczestniczyły w zajęciach plastyczno-technicznych oraz rytmicznych. Efekty zostały
zaprezentowane oczekującym w auli szkoły gościom.
Po obiedzie i zabawie na boisku szkolnym, zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy do Przecławia. Spotkanie
przebiegało w sympatycznej atmosferze, o czym można
się przekonać, zaglądając na stronę internetową naszej
szkoły oraz szkoły w Tantow – www.schuletantow.de Zofia Malkiewicz
strona 8
maj 2011
Nr (13) 3/2011
Klub dla Mamy
Nr (13) 3/2011
maj 2011
strona 9
FELIETON
Raz w miesiącu, z inicjatywy członków Klubu
Przyjaciół Gminy Kołbaskowo, w świetlicy
środowiskowej TPD (obok byłego Mex Marketu), działa „Klub dla Mamy”. Są to bezpłatne
spotkania tematyczne dotyczące wychowania
dzieci. Oferta skierowana jest dla mam dzieci
w wieku 0-3 lat oraz tych, które oczekują narodzin maluszka. Gościem pierwszego spotkania była pediatra Sylwia Napiontek-Balińska.
Ostatnie – 27 kwietnia – poprowadziły pedagożki: Olga Brążkowska oraz Kamila Dębińska.
Tematem były „Duże sprawy rodziców małych
dzieci”. Specjalistki radziły, jak być jeszcze lepszą mamą dla swojego maluszka. Dyskutowano
o buncie dwulatka, wyznaczaniu granic, rywalizacji między rodzeństwem, początkach w żłobku czy przedszkolu. Młode mamy otrzymały
materiały edukacyjne adresowane do rodziców
małych dzieci. W znajdującej się obok bawialni, opieką nad dziećmi zajęły się „ciocie” Ania
i Dorota oraz „wujek” Grzegorz.
Spotkania odbywają się cyklicznie, w każdą
ostatnią środę miesiąca. Kolejne odbędzie się
25 maja o godz. 17.00. Gościem będzie położna – Pani Anna Łozińska – z Przychodni SALUS. Organizatorzy serdecznie zapraszają. (mic)
Kołbaskowo
pod palmami
Lolek – nasz człowiek „na górze”
Kolejna wystawa w Barnisławiu
W niedzielę 17.04.2011 r. w Kościele Parafialnym
w Kołbaskowie odbył się I Gminny Konkurs na
najpiękniejszą Palmę Wielkanocną. Do konkursu
zgłoszono 15 prac zespołowych i 2 indywidualne.
Wszystkie palmy były oryginalne, kolorowe, niezwykle starannie wykonane. Komisja konkursowa
w składzie: Małgorzata Schwarz – wójt Gminy, Iwona Wierzbicka – Przewodnicząca Komisji Oświaty,
Małgorzata Szczudło i Ada Grochowalska – pracownice Urzędu Gminy, miała problem z wyłonieniem
zwycięzców. Ostatecznie, po obejrzeniu wszystkich
prac, wyłonieni zostali laureaci konkursu.
W kategorii prac indywidualnych zwyciężyła Pani
Irena Saja z Kołbaskowa. Drugie miejsce przyznano
Pani Barbarze Tatko z Przecławia.
W kategorii prac zespołowych zwycięztwo przypadło rodzinie Państwa Poczwardowskich. Drugie
miejsce zajęła grupa V z Przedszkola ZPO Kołbaskowo, a trzecie grupa III, również z Przedszkola
w Kołbaskowie.
Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez wójta Gminy Kołbaskowo – Małgorzatę
Schwarz. (car)
Przed dwoma laty w świetlicy w Barnisławiu można było
obejrzeć Wystawę Starych Fotografii Gminy Kołbaskowo,
która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Kilka dni temu miała miejsce kolejna wystawa,
tym razem związana z procesem beatyfikacji Jana Pawła
II. Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Spartakus od
lutego pracowali nad tym, by w szczególny sposób uczcić
to wydarzenie. 1 maja w barnisławskiej Salce na Pięterku
otwarto wystawę „Lolek – nasz człowiek na górze”. Dziesiątki fotografii, z różnych okresów życia Karola Wojtyły,
pomiędzy które wpięte zostały karteczki z zabawnymi
anegdotami o Papieżu, a w tle słowa wypowiadane podczas pielgrzymek do Ojczyzny, tworzyły niesamowity
nastrój. Z większości zdjęć spoglądał taki Papież, jakiego
wszyscy zapamiętaliśmy – pogodny, uśmiechnięty, z charakterystycznym błyskiem w oku.
Jak nam powiedziała organizatorka, Pani Małgorzata
Klebańska: – Wystawa miała za zadanie przybliżyć postać
Jana Pawła II, pokazać go jako zwykłego człowieka, o niezwykle wrażliwym wnętrzu. (car)
Techno-logika.
Zbyt dużo udogodnień, które nam towarzyszą
generacje tego samego urządzenia. I do tego jeszcze
I tak bez końca. Oto błędne koło bezrefleksyjne-
niwi. Już nie majsterkujemy, nie wprowadzamy
wa spowoduje, że każda z tych funkcji wydawać
ustroju opartego na nowej formie niewolnictwa.
w codziennym życiu powoduje, że stajemy się le-
ulepszeń do urządzeń, którymi dysponujemy – nastawieni na konsumpcję – wolimy nabyć nowszą
wersję. Oto pole do popisu dla marketingowców
dozujących nam coraz nowsze, rewelacyjne funk-
cje, które notabene, są tak oczywiste, że powinny
znaleźć się w urządzeniu dużo wcześniej – jedną
lub dwie generacje wstecz. Ale przecież więcej za-
robić można na funkcjach dodawanych osobno niż
zaimplementowanych masowo. Jedno urządzenie
może być sprzedawane w konkretnej, sensownej
cenie, więc dwie różne funkcje zawarte w tymże
urządzeniu pozwolą zarobić w przybliżeniu o połowę mniej niż te same funkcje rozłożone na dwie
odpowiednio skonstruowana strategia marketingosię będzie genialniejsza niż wówczas, gdy jedna
walczyłaby z drugą o prymat wizerunkowy. Były
takie czasy, kiedy telewizor kupiony przez ojca,
po wielu latach stanowił jeszcze przedmiot pożądania u syna. Dziś syn kupuje telewizor wyposażony
w funkcje, których jego ojciec z reguły nie rozumie
– ba, on sam często ich nie rozumie, ale sprzedawca
i wszyscy znajomi powiedzieli, że bez tych funkcji
sprzętu kupić nie warto. I nie ważne, że większości
z nich nie aktywuje częściej niż raz na rok, a po roku
lub dwóch – nawet o nich zapomnieć mu przyjdzie, gdyż na horyzoncie pojawi się już jakaś nowa
zabawka z innymi rewelacyjnymi możliwościami.
go konsumpcjonizmu. Swoisty fundament nowego
Ta fatalna techno-logika implikuje patologicz-
ne zjawisko uzależnienia od najmniejszych nawet
dawek innowacyjności. Dawniej wynalazki bywa-
ły przełomowymi, rewolucyjnymi aktami kreacji.
Zmieniały świat, realnie wpływając na postęp. Dziś
mamy częściej do czynienia z ewolucją, często abs-
trakcyjną – odbywającą się w wirtualnym świecie.
Oczywiście ma to w jakimś stopniu przełożenie na
rzeczywisty postęp, ale nie jest to już tak namacal-
ne. Kto jest temu winien? W dużej mierze księgowi
i specjaliści od marketingu. Ci, bowiem, potrafią
sprowadzić na ziemię każdego wizjonera. Tomasz Gargula
FELIETON
Keep smiling
Kilka dni temu wstałam lewą nogą i z wyjątkowo lewym samopoczuciem. Akurat
wtedy, kiedy z lustra spojrzał na mnie
Smutek, panienka z radia wyćwierkała:
– Najmodniejszym dodatkiem tego lata będzie
UŚMIECH. Pomyślałam – Ameryka!
No właśnie. Taki Amerykanin już od rana,
każdą swoją czynność pieczętuje promiennym uśmiechem. Głosi wszystkim dookoła
– it’s OK! Mój serdeczny kolega Mareczek
twierdzi, że ten optymizm to amerykańska
lipa, znaczy ściema Mariana. Mareczek
WIE, że pod uśmiechem Made in USA,
kryje się złość, frustracja oraz wrogość
wszelaka, że każdy uśmiechnięty Amerykanin to Amerykanin cierpiący. Bo i jak
normalny człowiek może być stale zadowolony?
Albo weźmy takie Włochy. Piękny kraj,
świetne jedzenie, znakomity klimat. Niech
im będzie – mieli szczęście. Tylko dlaczego co krok spotyka się tam uśmiechniętych
ludzi? Jak w Ameryce. Tego to już Mareczek nie wie, bo we Włoszech nie bywał.
W Ameryce zresztą też, ale od Ameryki
to każdy Polak jest specjalista i wie o niej
wszystko. Jak Mareczek.
Na szczęście Prawdziwemu Polakowi – zapytanemu przez innego Prawdziwego Polaka, o to jak leci – przez gardło nie przejdzie pogodna formułka: Jest super! Jak na
Prawdziwego Polaka przystało odpowie:
Jest okropnie a będzie jeszcze gorzej!
Bo Polak – optymista, to sprzeczność sama
w sobie. Narzekanie – wszędzie, na wszystkich i na wszystko – to nasze narodowe
upodobanie. Pławimy się w nim od świtu
do nocy. Niech inni się uśmiechają, nawet
i po amerykańsku. My bronimy się dzielnie. Trwamy w biadoleniu. Jakie pozytywne myślenie, jakie poczucie humoru, jaki
uśmiech i po co? Mareczek uważa wręcz,
że „osobnik uśmiechnięty i pogodny, to osobnik
podejrzany i żaden Prawdziwy Polak nie będzie wędrował przez życie z uśmiechem. Jak
głupek jakiś”.
Wieczorem, zamiast słuchać radia, włączyłam telewizor. W studio polityczna dyskusja o kryzysie. Ostra wymiana zdań. Twarze na widowni żywo reagujące na każde
słowo. Kiedy przekonywano, że w Polsce
nie jest najgorzej – stawały się ponure, kiedy dowodzono, że w innych krajach jest źle
– rozjaśniały się promiennym uśmiechem.
Tak. Na smutek najlepszy jest uśmiechnięty człowiek. Amerykanin.
Dorota Trzebińska
strona 10
maj 2011
Kiełbaskowo w Kołbaskowie
Majówka jakiej jeszcze nie było
Nr (13) 3/2011
Herb Gminy
Kołbaskowo
W sobotę 28 maja, od południa do wieczora, warto wybrać się do Smętowic.
Urząd Gminy Kołbaskowo po raz pierwszy organizuje Kiełbasianą Majówkę
– bogaty w atrakcje festyn rodzinny dla mieszkańców Gminy.
Obchodziliśmy niedawno Dzień Flagi. Mówiąc flaga,
Dzieci z rodzicami znajdą w Smętowicach
wiele okazji do wspólnej zabawy oraz sprawdzenia swoich sił w konkurencjach sportowych. Zabawy i konkursy sceniczne dla dzieci przeprowadzą wynajęci animatorzy. Dla
najmłodszych przygotowano przystosowany
do ich potrzeb Mini Plac Zabaw.
Podczas festynu zostaną przeprowadzone
Pierwsze Kiełbaskowe Zawody między Sołectwami. Ich reprezentanci staną w szranki
w takich konkurencjach jak: jedzenie kiełbaski na czas, rzut kartoflem do celu, przeciąganie mega liny, bieg na szczudłach i wiele
innych. Zawody wyłonią Najlepsze Kiełbasiane Sołectwo 2011.
Oprócz charakteru rozrywkowego, impreza
będzie mieć postać targów. Wystawiać będą
się producenci wędlin, roślin, owoców, soków
naturalnych i serów.
ny w słup. W lewym, srebrnym polu umieszczony jest
Swoje stoiska zaprezentują także sołectwa.
W przerwach posilić się będzie można darmową grochówką i kiełbasą.
Amatorzy strzelania będą mogli, pod okiem
instruktora, poćwiczyć na strzelnicach: paintball, z bronią wiatrową, łuczniczej. Strzelnice będą zabezpieczone tak, by nie stanowiły żadnego zagrożenia dla uczestników
festynu.
O godzinie 15.30 rozstrzygnięty zostanie
konkurs na najdłuższą kiełbasę zaś wieczorem, od godziny 18.00, zaplanowano zabawę
biesiadną pod chmurką. Przygrywać będzie
zespół Bartkowiacy.
Smętowice to znakomite miejsce na rodzinny wypoczynek. Dużo tu zieleni, zwierząt,
placów zabaw. 28 maja atrakcji będzie jeszcze więcej, dlatego już dziś warto ten dzień
zaznaczyć kółkiem w kalendarzu. (car)
większość z nas ma na myśli tę najważniejszą – narodową.
Niewielu z nas wie o tym, że mamy też flagę gminną i swój
herb. Herb Gminy Kołbaskowo jest dwupolowy, dzieloczerwony gryf ze złotym dziobem i pazurami. Gryf jest
symbolem, wywodzącym się ze średniowiecznej tradycji
heraldycznej, panującej na ziemiach pomorskich dynastii
Gryfów. Nawiązano tu do wielowiekowej przynależności
obszaru Gminy Kołbaskowo do Pomorza. Prawe błękitne
pole, ze srebrnym równoramiennym krzyżem, symbolizu-
je rozległe posiadłości, jakie na naszym obszarze posiadał
kościół (największym właścicielem ziemskim na terenie
obecnej Gminy Kołbaskowo był szczeciński klasztor
cysterek). Herb Gminy Kołbaskowo stanowi zatem połączenie czerwonego gryfa – godła pomorskiej dynastii
Gryfitów, z wizerunkiem srebrnego równoramiennego
krzyża – nawiązującego do przynależności terenów wokół
Kołbaskowa do szczecińskich klasztorów i kościołów.
Do herbu nawiązują barwy gminnej flagi. Składa się ona
z trzech pionowych pasów: czerwonego 1/4 szerokości flagi, białego 2/4 szerokości flagi i błękitnego ¼ szerokości.
Mamy również flagę herbową, na której w pasie białym
umieszczono centralnie herb Gminy Kołbaskowo.
Zapisz dziecko do szkoły
Jak co roku o tej porze w Zespole Szkół w Przecławiu rozpoczęły się zapisy dzieci do oddziału
przedszkolnego oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum, na rok szkolny
2011/2012.
Szkoła otrzymała listę dzieci podlegających obowiązkowi nauki, zameldowanych na stałe w Przecławiu i Warzymicach. Opiekunowie powinni jednak osobiście potwierdzić, czy dziecko podejmie
naukę w szkole w Przecławiu, czy też zapisane
zostało do innej placówki. Podobny obowiązek
spoczywa na rodzicach uczniów ostatniej klasy
podstawówki. Powinni oni zapisać dziecko do klasy pierwszej gimnazjum. Jeśli nauka będzie kontynuowana w innej szkole, poza rejonem, należy ten
fakt zgłosić w Zespole Szkół w Przecławiu.
Zapisy przyjmowane są w sekretariacie szkoły
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30
Nr (13) 3/2011
maj 2011
strona 11
Krótkie wierszyki – czyli pulsoryki
Spieszę donieść, że naszych najwierniejszych limerykarzy: Zbigniewa Januszańca i Ryszarda Lipczuka odwiedził wielkanocny Zajączek. Obaj Panowie
otrzymali od niego pięknie wydaną monografię
„Historia i zabytki Gminy Kołbaskowo”, ze specjalną dedykacją autora – Marka Łuczaka oraz
Małgorzaty Schwarz – wójta Gminy Kołbaskowo.
Niezmiernie mi miło, że mogę przedstawić limeryki Pani Agnieszki Frączek z Warszawy – germanistki, znanej autorki wierszyków i bajek dla dzieci.
Jest mi tym bardziej miło, że Pani Agnieszce bardzo się spodobały drukowane przez nas pulsoryki.
Dołączam też limeryki Pana Zbigniewa Januszańca oraz popełniony ostatnio przez siebie. Czekamy
na Państwa prace: [email protected]
Tym, którzy jeszcze nie próbowali swoich sił w limerycznej materii przypominamy jak pisać limeryki: Limeryk powinien być zbudowany w sposób
następujący: pięć wersów o stałej liczbie sylab akcentowanych, układ rymów aa bb a, trzeci i czwarty
wers krótsze od pozostałych (zwykle o 2-3 sylaby
akcentowane), nazwa geograficzna na końcu pierwszego wersu i zawierać zbliżony układ narracji:
wprowadzenie bohatera i miejsca, w którym dzieje się akcja, w pierwszym wersie, zawiązanie akcji
w wersie drugim (często wprowadzony jest tu drugi
bohater), krótsze wersy trzeci i czwarty to kulminacja wątku dramatycznego, zaskakujące, najlepiej
absurdalne rozwiązanie w wersie ostatnim.
Dorota Trzebińska
Zbigniew Januszaniec
Agnieszka Frączek
Limeryk o pestce
Pewne dziewczę po czterdziestce
poślizgnęło sie na pestce.
Ledwo z tego wyszło żywe.
Pestki jednak są szkodliwe.
Dziewczę śliwek jeść już nie chce.
Maruda
Pewien starszy jegomość we Wdzydzach
chciał wydziergać kapelusz dla rydza.
Lecz choć bardzo się starał,
miał z tym wielki ambaras,
bo ten grzyb na nowości wybrzydzał.
***
Limeryk o wąsach Dzidka
Gdy Dzidek z Dąbia chce całować Ziutę,
ona „Zgol wąsy” mówi mu z wyrzutem.
Ja rozumiem jej dąsy
widząc, że przez te wąsy
Ziuta ma ciało gdzieniegdzie pokłute.
***
Pechowa żaba
Pewna żaba, rodem ze Szczęścia,
szykowała się raz do zamęścia.
Kiedy suknię wkładała,
strasznie z dumy pękała,
więc do ślubu przybyła w stu częściach.
***
Limeryk o majowych porywach
Pewnej dziarskiej wdowie spod wsi Kołbaskowo
wiosną nagle serce zabiło majowo.
Wyszła za mąż za staruszka,
który się nie ruszał z łóżka,
bo też dolegliwość miał jakąś sercową.
***
***
Dorota Trzebińska
Spowiedź Ziutka
Jednego razu Ziutka z Pargowa
Skusiła pielgrzymka i Częstochowa.
Wrócił bez kasy tudzież bez grzechu,
bo za jazdę w zbytnim pośpiechu,
wyspowiadała go Policja Drogowa.
Szczęśliwa 13
Właśnie trzymają Państwo w ręku
trzynaste wydanie Pulsu. Nie mam
wątpliwości, że to szczęśliwy numer,
przynajmniej dla mnie. Trzynastka
niezmiennie intryguje. Przypisywano
jej szczególne, nie zawsze zresztą pozytywne znaczenie. Czy było tak zawsze? Czy od niepamiętnych czasów
kojarzono ją tylko z czymś negatywnym i złym? Otóż nie. To w naszym
kręgu kulturowym powszechnie sądzi
się, że 13. przynosi pecha, szczególnie w piątek! W czasach starożytnych liczba ta stanowiła symbol siły
i wzniosłości. Nawet w Starym Testamencie kilkakrotnie wymienia się
ją jako liczbę zbawienia. Niektóre plemiona
indiańskie postrzegały
ją wręcz jako świętą.
Z drugiej strony jednak
była traktowana jako zła,
złowróżbna i zwiastująca
nieszczęście. Przykładów na to jest mnóstwo,
choćby Ostatnia Wieczerza, w której uczestniczy przecież
trzynaście osób. W Kabale mamy
trzynaście duchów, w trzynastym
rozdziale Apokalipsy – Antychrysta.
Jest wiele przykładów na
obalenie, czy potwierdzenie tezy o pechowości
tej liczby, lecz gdyby się
im dokładniej przyjrzeć,
większość ma swoje źródło w zabobonach i wierzeniach. Nie łudźmy się,
że liczby mogą mieć realny wpływ na nasze życie.
No chyba że mówimy o szóstce w totolotku! (id)
strona 12
maj 2011
Nr (13) 3/2011
Czyj bałagan?
waliśmy kilkakrotnie dodzwonić się pod wskazany
wiu. Chciała wrzucić zużyte ubrania do kontenera
w Gminie, czy firma ma pozwolenie na ustawienie
Pani Anna, mieszkanka budynku nr. 99 w Przecła-
numer, ale telefonów nikt nie odbierał. Pytaliśmy
po drugiej stronie ulicy. Wróciła z reklamówką do
kontenera, wokół którego panował największy bała-
domu, ponieważ pojemnik był całkowicie zapełniony,
gan i dowiedzieliśmy się, że w tym miejscu konte-
a w błocie obok niego, leżała sterta brudnych ubrań.
ner stoi bezumownie. Inne ustawione są na terenach
– Dzwonię do Was, bo od kilku dni obserwuję, co
prywatnych, nie wiadomo, czy za zgodą właścicieli
się dzieje wokół kontenera. Jest tu straszny bałagan
terenu, czy również bez ich zgody.
i nikogo to nie interesuje. Pada deszcz, i teraz rze-
– Gmina nie podpisywała umowy na ustawienie na
czy, które ktoś zbierał, by pomóc potrzebującym, są
już cuchnące i zniszczone – powiedziała zirytowana
ubrania, pościel, ręczniki, buty. Niegdyś widniało na
Część pojemników na używaną odzież stoi na terenie
blematu już nie ma. Dlaczego kontenery są przepeł-
czytelniczka.
nich logo Polskiego Czerwonego Krzyża. Dziś em-
naszych osiedli od dawna. Kilka innych, ustawiono
nione i kto odpowiada za bałagan? Na pojemnikach
całkiem niedawno. Mieszkańcy wrzucają do nich
znajduje się kontaktowy numer telefonu. Próbo-
tym terenie pojemnika na odzież. Do firmy zajmującej się zbiórką odzieży, wystosowałam pismo wzy-
wające do usunięcia kontenera. Jeśli tego nie zrobią,
my go usuniemy z uwagi na bałagan i brak kontroli
nad tym, co się wokół dzieje – poinformowała nas
A. Krzyszycha z UG Kołbaskowo.
(car)
Wiosenna zbiórka gabarytów zakończona
Zakończyła się organizowana przez Gminę akcja
zbierania odpadów wielkogabarytowych. W dniach
1-16 kwietnia we wszystkich 22 miejscowościach
naszej Gminy, ustawiono kontenery na stare meble
i inne niepotrzebne już w domu sprzęty. Jak bardzo ta
zbiórka była potrzebna, niech świadczy fakt, że kontenery zostały bardzo szybko całkowicie zapełnione.
Tam, gdzie zabrakło miejsca – odpady ustawiano obok
pojemników.
– Na zbiórkę zaplanowano wydatek w granicach 60
tysięcy. W tej chwili przygotowujemy zestawianie, ile
E
maj 2011
strona 13
SYLWETKI
W ubiegłym miesiącu, do redakcji zadzwoniła
R
Nr (13) 3/2011
w jakiej miejscowości zebrano gabarytów, by ocenić
koszt zbiórki. Na tej podstawie będzie wiadomo ile
środków jeszcze pozostało. Jeśli została jakaś rezerwa
na początku jesieni powtórzymy akcję – powiedziała
Aneta Krzyszycha, inspektor ds. gospodarki komunalnej UG Kołbaskowo.
Zbiórka gabarytów gwarantuje, że przynajmniej te
zebrane odpady nie zaśmiecą lasu, rowu, czy innego
ustronnego miejsca. Miejmy nadzieję, że regularnie
przeprowadzana, wpłynie na ograniczenie ilości dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy. (car)
K
L
A
LEZBAR 1 – OPONY
Montaż – Sprzedaż – Wulkanizacja – Felgi alu i stalowe
Czynne:
pon-pt 8.00-18.00
sobota 8.00-16.00
Warsztat: Przecław 21/1
tel.: 91 311 60 23, 607 333 146
e-mail: [email protected]
M
A
Weronika Drozdalska,
lat 17. Od urodzenia mieszka w Kołbaskowie. Ma dwie
siostry: Dominikę i Marcelę. Obecnie uczy się w 4
LO im. Bolesława Prusa,
w klasie matematyczno-informatycznej.
Od października 2010 r. aktywnie udziela się jako
radna XII kadencji w Młodzieżowej Radzie Miasta
Szczecina. Rada zajmuje się organizacją wielu imprez
i zgodnie z tym, w jakim celu została powołana, działa
przede wszystkim na rzecz młodych ludzi. Rada planuje w najbliższym czasie zorganizować m.in. Koncert
Talentów, Przegląd Filmów Amatorskich i turniej piłki siatkowej. W dalszej perspektywie zamierza rozpisać konkurs na najlepszy samorząd szkolny.
Weronika nie ma jeszcze jasno określonych planów na
przyszłość, ale jest osobą ciekawą świata i ludzi, zatem
pomysłów na samorealizację jej nie brak. Czas pokaże,
jaką drogę obierze.
Z czasów gimnazjalnych pozostało jej zamiłowanie do
sportu. Ubolewa nad tym, że zmiana szkoły wymusiła
niejako chwilową przerwę w czynnym jego uprawianiu.
Wielką pasją Weroniki jest taniec. Nie tańczy profesjonalnie, ale sprawia jej to ogromną frajdę. Taniec
jest dla Weroniki antidotum na codzienne zmagania
– poza tym, jak mówi – dodaje jej pewności siebie
i niesamowicie relaksuje. Próbuje więc swych sił
w wielu stylach tanecznych: w tańcu współczesnym,
towarzyskim, w hip-hopie. W każdym z nich odnajduje cząstkę siebie.
Poza tańcem i sportem mnóstwo energii i czasu poświęca na moddeling, czyli pokazy mody. Pierwsze
„małe” pokazy odbędą się już w maju i czerwcu. Będą
podobne do tych prezentowanych w internetowej telewizji www.szczecin24.tv/Moda-i-uroda.
Weronika uwielbia zwierzęta. W domu ma psa Miko
i kota, który oficjalnie nie ma imienia, ale wołany jest
przez wszystkich… Kicia-Micia.
Jak każda dziewczyna lubi zakupy i podobnie jak Marylin Monroe jest zdania, że …Pieniądze szczęścia nie
dają, ale zakupy już tak! (id)
Kwestionariusz Prousta
Kwestionariusz to zestaw pytań, który krążył po europejskich salonach na przełomie XIX i XX w. Dwukrotnie
odpowiadał na nie Marcel Proust. Dzisiaj kwestionariusz wypełnia Weronika Drozdalska.
Główna cecha mojego charakteru:
dla których chce się rano wstawać.
Ulubieni bohaterowie literaccy:
Cechy, których szukam u mężczyzny:
Pająki!
Ulubieni bohaterowie
Jestem uparta!
Co wzbudza we mnie obsesyjny lęk:
Dobre serce i opiekuńczość.
Co byłoby dla mnie największym
U przyjaciółki szukam przede wszystkim
Samotność.
Cechy, których szukam u kobiety:
wsparcia.
Co cenię u przyjaciół:
Szczerość i poczucie humoru.
Moja główna wada:
Nerwowość.
Moje ulubione zajęcie:
Nie mam jednego ulubionego zajęcia,
robię wiele różnych rzeczy i wszystkie
uwielbiam.
Moje marzenie o szczęściu:
Mieć do końca życia przy sobie ludzi,
nieszczęściem:
Kim lub czym chciałabym być,
gdybym nie była tym, kim jestem:
Tak naprawdę to nie wiem. Może mo-
tylem – bo jest wolny, tygrysem – bo jest
odważny lub pawiem – bo jest po prostu
piękny, albo stworzeniem idealnym
– połączeniem wszystkich trzech!
Kiedy kłamię…
Robię to perfekcyjnie.
Słowa, których nadużywam:
„Głupek”.
Ha, ha, wiadomo – Edward!
życia codziennego:
Brak.
Czego nie cierpię ponad wszystko:
Najbardziej nie cierpię fałszywych ludzi.
Dar natury,
który chciałabym posiadać:
Dar uleczania.
Jak chciałabym umrzeć:
Już o śmierci? Jestem młoda,
jeszcze o tym nie myślę!
Obecny stan mojego umysłu:
Satysfakcjonujący.
Błędy, które najłatwiej wybaczam:
Matematyczne.
Puls Przecławia • Wydawca: Puls – Agencja Reklamowo-Usługowa Dorota Trzebińska • Redaktor naczelna: Ines Derlatka
Skład, łamanie i opracowanie graficzne: Tomasz Gargula • Druk: Drukarnia Kozbur, Szczecin • Nakład: 2500 egz. • Kolportaż: Puls – Agencja Reklamowo-Usługowa Dorota Trzebińska
Adres redakcji: Przecław 83a/8, 72-005 • tel.: 91 311 63 36 lub 505 046 843 • e-mail: redakcja@pulsprzecławia.pl
R
strona 14
maj 2011
E
K
L
A
M
A
Nr (13) 3/2011
SPORTOWA WIOSNA
W marcu i kwietniu dużo się działo na obiektach sportowych Gminy Kołbaskowo. LUKS
w Przecławiu zorganizował 10 imprez sportowych, 2 środowiskowe i 8 międzyszkolnych. Uczniowie przecławskiego Gimnazjum
aktywnie spędzali czas na boisku „Orlik”
w Będargowie oraz na hali w Przecławiu, biorąc udział w turniejach piłki nożnej, koszykówki i siatkówki.
Dziewczęta zajęły I miejsce w turniejach koszykówki i siatkówki oraz III miejsce w piłce nożnej. Natomiast chłopcy rywalizowali
w trzech turniejach piłkarskich zajmując:
I miejsce w turnieju międzygimnazjalnym oraz
w I rundzie Coca Cola Cup 2011, II miejsce
w zawodach dla chłopców z rocznika 1997.
U SIEBIE
W przecławskiej hali odbyły się dla chłopców
dwie imprezy koszykarskie. W IV Wiosennym Turnieju gimnazjaliści zajęli II miejsce,
a w Regionalnych Zawodach Wojewódzkiej
Gimnazjady III miejsce.
Tradycją szkoły jest turniej, w którym spotykają się aktualni uczniowie z absolwentami
szkoły. W tym roku szczególnie turniej chłopców cieszył się dużą frekwencją. Sympatyczne
spotkanie w murach dawnej szkoły, rywalizacja sportowa i dużo dobrej zabawy, to atuty tej
corocznej imprezy.
NA WYJEŹDZIE
Uczniowie Gimnazjum w Przecławiu rywalizowali również w różnych wyjazdowych imprezach sportowych.
W Szczecinie dziewczęta wygrały turnieje:
siatkówki w ZSO nr 5 , turnieje piłki nożnej
w Gimnazjum 33 oraz turniej zorganizowany
przez Centrum Kształcenia Sportowego. Podobnie jak ich koledzy, okazały się najlepsze
w I rundzie w Coca Cola Cup 2011.
Nasze młode piłkarki zajęły III miejsce w Policach, natomiast koszykarki zajęły IV miejsce
w Regionalnych Zawodach Wojewódzkiej
Gimnazjady.
Chłopcy z rocznika 1997 zajęli II miejsce
w turnieju piłkarskim w Gimnazjum 29
w Szczecinie a ich koledzy z klas drugich
i trzecich zajęli III miejsce w Transgranicznym
Turnieju Piłki Nożnej w Policach.
W kwietniu nastąpiła kontynuacja cyklu
Grand Prix Bissa w Policach. Lekkoatleci
uczestniczyli kolejno w szóstych i siódmych
zawodach, nasza szkoła prowadzi w ogólnej
klasyfikacji, a do końca całego cyklu pozostały
jeszcze 3 imprezy, które odbędą się w maju.
Maj zapowiada się szczególnie emocjonująco. Na początku miesiąca odbędzie się Gimnazjada Powiatowa w biegach rozstawnych
– 4 x 100 m oraz sztafecie szwedzkiej (100,
200, 300 i 400 m).
Chłopcy zagrają w Powiatowej Gimnazjadzie
w piłkę nożną, na „Orliku” w Będargowie
w II rundzie Coca Cola Cup, w turnieju promocyjnym w ZSO w Szczecinie.
Dziewczęta również zagrają w Gimnazjadzie
Powiatowej i II rundzie Coca Cola Cup, jednak gospodarze tych imprez jeszcze nie ustalili
terminów.
Poza wspomnianymi już imprezami, lekkoatletów czeka Powiatowa Gimnazjada – zawody indywidualne. 31 maja LUKS w Przecławiu zorganizuje Międzynarodowe Zawody
Lekkoatletyczne, podczas których na bieżni,
rzutni i skoczniach powinniśmy zobaczyć
sportowców z Löcknitz, Dziwnowa, Kozielic, Polic, Szczecinka, Szczecina i oczywiście
Przecławia. Młodzi lekkoatleci będą walczyli o nagrody indywidualne oraz drużynowo
o okazały puchar Wójta Gminy Kołbaskowo.
Sympatyków królowej sportu informujemy,
że zawody rozpoczną się o godzinie 11.
Nasza gazeta to niezależny, profesjonalnie wydawany, darmowy miesięcznik
w początkowym nakładzie 2500 egzemplarzy, trafiający do skrzynek
pocztowych wszystkich mieszkańców osiedli w Przecławiu, Warzymicach i okolicy.
Zapraszamy do współpracy
SPRZEDAM
Samochód Ford Mondeo
2.0 TDCI / Automat / Kombi
rocznik 2004
Cena do uzgodnienia.
tel. 509 996 321
SPRZEDAM
Mieszkanie dwupoziomowe
na Osiedlu Tęczowym.
Kontakt:
tel.: +48 91 311 63 36, +48 505 046 843
e-mail: [email protected]
Powierzchnia: 70 m²
Wysoki standard. Piwnica. Garaż.
Cena do uzgodnienia.
tel. 604 189 890
R
E
K
L
A
M
A
Pracownia Krawiecka
Jolanta Osmólska
• szycie na miarę • overlock • wymiana zamków
• skracanie spodni • przeróbki
SZYBKO-TANIO-FACHOWO
Przecław, koło kościoła
poniedziałek-piątek 10.00-17.00
tel: +48 604 069 777
FIRMA ANBUD
Język rosyjski
Wizyty domowe
• montaż i demontaż okien
• regulacja
• wymiana uszczelek
• naprawa okuć
tel. 502 049 207
tłumaczenia, korepetycje,
możliwość wyjazdów
internista
lekarz rodzinny
tel: 606 465 558
tel. 665 410 025
NAPRAWA OKIEN PCV

Podobne dokumenty

Przecław, Warzymice i okolice - Przeclaw 24

Przecław, Warzymice i okolice - Przeclaw 24 Puls Przecławia Przecław, Warzymice i okolice

Bardziej szczegółowo

gucci – mamma – gucci - Przeclaw 24

gucci – mamma – gucci - Przeclaw 24 W sobotę – 27 sierpnia – w Kołbaskowie odbędą się Dożynki Gminne. O godzinie 12.00 uroczystości rozpocznie, tradycyjnie już, Msza święta w kołbaskowskim kościele. Stąd barwny korowód z wieńcami doż...

Bardziej szczegółowo