obszar europy książka serwisowa serwis

Komentarze

Transkrypt

obszar europy książka serwisowa serwis
OBSZAR EUROPY KSIĄŻKA
SERWISOWA SERWIS
SDE715E1
SDE715E1
Mitsubishi Motors Europe B.V.
SDE715E1
Spis treŚci
Rozdział 1 OBSZAR EUROPY KSIĄŻKA SERWISOWA
Ewidencja przeglądów okresowych oraz przeglądów nadwozia
Rozdział 2 OBSZAR EUROPY KSIĄŻKA GWARANCYJNA
Ogólne warunki gwarancji
Rozdział 3 MAP
Pakiet Mitsubishi Motors Assistance
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
SDE715E1
1
2
3
Rozdział 1
OBSZAR EUROPY KSIĄŻKA SERWISOWA
Ewidencja przeglądów okresowych oraz
przeglądów nadwozia
Spis treści
1
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
Strona
Formularz Rejestracyjny
1-2
Okresowe przeglądy samochodu
Zapobieganie korozji
Warunki 12-letniej gwarancji na korozję perforacyjną
Wymogi smarowania silnika
Przegląd zerowy
Listy przeglądowe
Ewidencja przeglądów i napraw
Raport z przeglądu nadwozia
Kolejni właściciele
Ewidencja kampanii bezpieczeństwa oraz kampanii serwisowych
SDE715E1
1-5
1-6
1-7
1-8
1-10
1-11
1-21
1-27
1-31
1-32
PRZEDMOWA
Zakupiony
przez Państwa samochód MITSUBISHI MOTORS został wyprodukowany z najlepszych materiałów, przy użyciu
najnowocześniejszych technologii i metod kontroli jakości, aby zapewnić Państwu wiele lat radości i bezawaryjnej eksploatacji.
Aby utrzymać samochód w możliwie najlepszym stanie, zalecamy jego obsługę i naprawy zlecać autoryzowanemu serwisowi
Mitsubishi, zgodnie ze wskazaniami znajdującymi się w rozdziale Książka Serwisowa dotyczącym ewidencji przeglądów okresowych.
Dla ważności gwarancji oraz w celu zapewnienia Państwu w razie potrzeby możliwości skorzystania z usług gwarancyjnych należy:
- Użytkownik pojazdu musi być końcowym użytkownikiem prywatnym lub końcowym użytkownikiem biznesowym, lecz niezajmującym
się kupnem, sprzedażą lub importem pojazdów (gwarancja nie przysługuje nieautoryzowanym dealerom i/lub (re)importerom
pojazdów),
- Informacje zawarte w Formularzu Rejestracyjnym oraz Przeglądzie Zerowym (przegląd przed dostawą) znajdujące się na kolejnych
stronach muszą być w całości wypełnione i ostemplowane przez Autoryzowanego Dealera Mitsubishi oraz podpisane odpowiednio
przez użytkownika oraz pracownika dealera w momencie zakupu przez Państwa nowego pojazdu,
- W razie konieczności przeprowadzenia badania diagnostycznego i wykonania wskazanych usług gwarancyjnych należy koniecznie
skontaktować się z autoryzowanym serwisem Mitsubishi.
Zalecamy uważną lekturę niniejszej broszury* celem dokładnego zapoznania się z jej treścią oraz z wymaganiami przedstawionymi
w rozdziale Książka Serwisowa dotyczącym przeglądów okresowych, a także z Ogólnymi warunkami gwarancji przedstawionymi●
w rozdziale Książka Gwarancyjna. Prezentacja oraz informacje o nowym Pakiecie Mitsubishi Motors Assistance zapewniającym usługi
pomocy drogowej, znajdują się w rozdziale MAP.
* Ta broszura zawiera najnowsze informacje, które były aktualne w dniu publikacji. Istnieje jednak możliwość wprowadzenia zmian bez powiadomienia.
SDE715E1
1-1
1
Formularz Rejestracyjny
Dane samochodu
Numer identyfikacyjny samochodu (VIN):
Formularz rejestracyjny
1
Data rozpoczęcia okresu gwarancyjnego:
Data zakończenia okresu gwarancyjnego:
Kod modelu:
Nr silnika:
Kod koloru: Gwarancja na korozję perforacyjną: 12 lat
Częstotliwość przeglądów: 15.000 km 20.000 km (lub 1 rok, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej)
Informacje o dealerze
Nazwa:
Stempel autoryzowanego punktu
sprzedaży:
Adres:
Miasto:
Podpis:
Niniejszym potwierdzam, że w trakcie procedury przekazania samochodu w pełni przedstawiono i wyjaśniono
mi warunki gwarancji na nowe samochody, pakiet MAP (Mitsubishi Assistance Package - pakiet assistance),
wymagania w trakcie obsługi samochodu (książka serwisowa), sposób korzystania z samochodu oraz sposób
funkcjonowania jego elementów sterujących. 1-2
podpis
SDE715E1
FORMULARZ REJESTRACYJNY
FORMULARZ REJESTRACYJNY
Dane pierwszego właściciela
Dane pierwszego użytkownika*
*Wpisać, gdy dane inne niż dane pierwszego właściciela
Nazwa firmy:
Nazwisko:
Nazwisko:
Imię:
Imię:
Adres e-mail:
Adres e-mail:
Telefon:
Telefon:
Formularz rejestracyjny przesłany do MMC Car Poland Sp. z o.o.
Pełny adres:
Pełny adres:
Kod pocztowy i miasto:
Kod pocztowy i miasto:
Kraj:
Kraj:
Informujemy, iż w/w Państwa dane osobowe będą przetwarzane w
celu realizacji zawartej umowy handlowej kupna sprzedaży oraz
umowy gwarancyjnej przez wyłącznego importera Mitsubishi w Polsce
MMC Car Poland Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 45a, 02-146 Warszawa
oraz autoryzowanych dealerów i punkty serwisowe Mitsubishi,
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
1-3
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
marketingowych, w tym w celu badania poziomu satysfakcji klienta, przez wyłącznego importera Mitsubishi w Polsce MMC Car Poland Sp. z o.o.,
ul. 17 Stycznia 45a, 02-146 Warszawa oraz autoryzowanych dealerów
i punkty serwisowe Mitsubishi, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi
zmianami). Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany/a
o tym, iż niniejsza zgoda ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje
mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania oraz
złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingowych.
data
podpis
SDE715E1
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
statystycznych, przez wyłącznego importera Mitsubishi w Polsce
MMC Car Poland Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 45a, 02-146 Warszawa oraz
autoryzowanych dealerów i punkty serwisowe Mitsubishi, zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie
oświadczam, że zostałem poinformowany/a o tym, iż niniejsza zgoda
ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do
moich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
data
podpis
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
marketingowych, w tym w celu badania poziomu satysfakcji klienta,
przez wyłącznego importera Mitsubishi w Polsce MMC Car Poland
Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 45a, 02-146 Warszawa oraz autoryzowanych
dealerów i punkty serwisowe Mitsubishi, zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam, że zostałem
poinformowany/a o tym, iż niniejsza zgoda ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich
poprawiania oraz złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach
marketingowych.
data
podpis
SDE715E1
SDE715E1
UTRZYMANIE
Okresowe przeglądy samochodu
Aby zapewnić niezawodność pojazdu, należy prowadzić regularne przeglądy zgodnie z harmonogramem określonym przez producenta.
Zalecamy, aby Państwa Autoryzowany Punkt Serwisowy Mitsubishi przeprowadzał planowane przeglądy we wskazanym czasie i/lub po
określonym przebiegu.
Książka Serwisowa jest rejestrem wszystkich przeprowadzo­nych prac obsługowo-naprawczych i powinna zawsze znajdować się w samo­chodzie.
Przed przekazaniem pojazdu pierwszemu właścicielowi przeprowadzany jest Przegląd zerowy, którego celem jest upewnienie się,
że dostarczone auto jest w idealnym stanie. Na stronie 1-10 tej broszury znajduje się formularz tego przeglądu podpisany przez
technika autoryzowanego serwisu Mitsubishi.
Na stronach 1-11 oraz kolejnych zaprezentowane są wszystkie elementy podlegające kontroli, regulacji, wymianie lub badaniu
podczas różnorodnych przeglądów. Po zakończeniu przeglądu okresowego serwis przekazuje kierowcy/użytkownikowi kopię listy
przeglądowej, według której przeprowadzono przegląd. Lista ta powinna być podpisana przez mechanika, na potwierdzenie wykonania
przez niego wszystkich wymaganych czynności.
Eksploatacja w trudnych warunkach
W przypadku eksploatacji w trudnych warunkach (strony 1-15, 1-19 i 1-20) przeglądy okresowe należy wykonywać częściej, zwykle w połowie
zalecanego rocznego okresu międzyprzeglądowego.
Takie skrócenie okresu/przebiegu pomiędzy przeglądami ma na celu uchronienie różnych zespołów samochodu przed uszkodzeniem
i obejmuje wymianę oleju w skrzyni biegów i mostach napędowych, w których to miejscach mogą gromadzić się woda, błoto, piasek
itp. zanieczyszczenia mogące być przyczyną uszkodzeń. W razie wątpliwości prosimy omówić sposób użytkowania posiadanego
samochodu z autoryzowanym serwisem Mitsubishi.
SDE715E1
1-5
1
UTRZYMANIE
1
Zapobieganie korozji
W celu utrzymania samochodu w dobrym stanie, oraz aby uchronić go przed korozją, zalecamy regularne sprawdzanie i czyszczenie
niżej wymienionych miejsc.
Mycie: Najlepszym sposobem konserwacji lakieru i uniknięcia rdzy jest częste mycie samochodu. Do mycia należy używać
letniej lub zimnej wody oraz dobrego szamponu samocho­dowego. Nie wolno stosować silnych środków i chemikaliów czyszczących.
Wszelkie środki myjące należy natychmiast spłukać i nie dopuścić, by zaschły na powierzchniach lakierowanych lub błyszczących.
Podczas mycia samochodu trzeba uważać, by nie zranić się o wystające elementy pojazdu.
Środki roztapiające lód, takie jak chlorek wapnia i inne sole, asfalt i smoła, cząsteczki
metalowe, soki roślinne, ptasie odchody, chemikalia wystę­pujące na obszarach przemysłowych oraz inne materiały obce mogą
uszkodzić lakier, jeżeli będą pozostawać na nim przez jakiś czas. Nawet natychmiastowe umycie samochodu może nie usunąć
niektórych osadów tego rodzaju. Z tego względu konieczne może być użycie dodatkowych środków myjących, trzeba jednak upewnić
się, że nie są one szkodliwe dla lakieru lub elementów polerowanych/błyszczących.
Osady materiałów obcych: Konserwacja spodu nadwozia: Na dolnych powierzchniach nadwozia mogą gromadzić się substancje korozyjne używane
zimą do usuwania lodu z powierzchni dróg. Jeżeli substancje te nie zostaną usunięte, to może dojść do przyspieszonego korodowania
części znajdujących się pod nadwoziem takich jak podwozie, płyta podłogowa, progi/podłużnice, przewody paliwowe i hamulcowe
oraz układ wydechowy. W celu pozbycia się tych materiałów należy co najmniej raz w roku, na wiosnę, spłukać czystą wodą spód
samochodu i obszary, w których może gromadzić się błoto i inny brud.
Bezzwłocznie należy naprawiać odpryski, uszkodzenia i zadrapania powierzchni
lakierowanych. Odsłonięty metal szybko koroduje i po pewnym czasie miejsce takie może wymagać kosztownej naprawy. Drobne
odpryski i zadrapania można naprawiać za pomocą farb i lakierów zaprawkowych, dostępnych w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym
Mitsubishi.
Uszkodzenia powierzchni zewnętrznych: Uszkodzenia wypadkowe: Jeżeli samochód będzie uczestniczyć w kolizji i konieczna będzie naprawa lub wymiana
elementów blacharskich, to trzeba upewnić się, że warsztat blacharski zabezpiecza antykorozyjnie wymieniane części i sąsiadujące
z nimi powierzchnie za pomocą środków zgodnych ze specyfikacją Mitsubishi.
1-6
SDE715E1
UTRZYMANIE
Warunki 12-letniej gwarancji na korozję perforacyjną
Przy odbiorze samochodu prosimy sprawdzić, czy jego dane, numer VIN (numer identyfikacyjny pojazdu) i data rozpoczęcia okresu
gwarancyjnego są prawidłowe.
Obok przeglądów okresowych konieczne jest także coroczne skontrolowanie stanu nadwozia- generalnie odbywa się to równocześnie
z przeglądem okresowym.
Wszelkie naprawy odprysków po uderzeniach kamieni, zadrapań, małych uszkodzeń itp. odbywają się na koszt właściciela
samochodu.
Jeżeli samochód uczestniczy w wypadku lub z jakiejkolwiek innej przyczyny trzeba naprawić bądź wymienić elementy blacharskie,
to naprawy takie muszą być przeprowadzone zgodnie z procedurami przedstawionymi w odpowiednich instrukcjach naprawy.
Na stronach 1‑27 ~ 1‑30 znajduje się Ewidencja Okresowych Przeglądów Nadwozia, wypełniana przez warsztat dokonujący
przeglądu lub naprawy.
Obsługa samochodu Mitsubishi
Samochody wyposażone w turbosprężarkę:
Po uruchomieniu zimnego silnika trzeba koniecznie odczekać 30~60 sekund i dopiero po tym czasie rozpocząć jazdę.
Jeżeli silnik pracował z dużą prędkością lub pod dużym obciążeniem, np. w czasie szybkiej jazdy lub ciągnięcia przyczepy, to
przed wyłączeniem powinien przez 1~2 minuty pracować na biegu jałowym (bez obciążenia). W tym czasie turbosprężarka ochłodzi
się i pozwoli to uniknąć uszkodzenia łożysk.
Co można sprawdzić samemu:
Właściciel samochodu może sam, przed rozpoczęciem dłuższej podroży, skontrolować stan wielu elementów pojazdu. Są to czynności
obsługowe wykonywane codziennie, co tydzień i co miesiąc. Ich szczegółowy opis znajduje się w Instrukcji Obsługi w rozdziale “Obsługa
serwisowa”.
SDE715E1
1-7
1
UTRZYMANIE
1
Wymogi smarowania silnika
Silnik bezwzględnie musi być smarowany olejem odpowiedniego gatunku. Odpowiednie gatunki olejów przedstawiono w Państwa
Instrukcji Użytkowania.
Kampanie dotyczące bezpieczeństwa (z powiadomieniem użytkownika pojazdu) / Kampanie serwisowe
Właściciele
pojazdów, w których zostaną stwierdzone defekty związane z bezpieczeństwem, zostaną o tym powiadomieni przez
Dystrybutora Krajowego, zgodnie z procedurami obowiązującymi w danym kraju.
Aby mieć pewność co do prawidłowości prowadzonej ewidencji, wszelkie kampanie, którymi objęty jest dany samochód, będą
wpisywane na stronie 1-32 rozdziału Książka Serwisowa.
1-8
SDE715E1
UTRZYMANIE
Informacje o zmianie właściciela
Przeniesienie gwarancji na samochód:
W przypadku, gdy dokonają Państwo sprzedaży pojazdu w trakcie obowiązywania okresu gwarancji producenta, prosimy o wypełnienie
części pt. Przekazanie Gwarancji, znajdującej się na końcu niniejszej broszury, a następnie przesłanie jej do swego Dystrybutora
Krajowego.
Jeśli są Państwo drugim lub kolejnym właścicielem pojazdu, a Państwa pojazd jest nadal objęty okresem gwarancji producenta,
prosimy uprzejmie o wypełnienie karty przekazania gwarancji znajdującej się na końcu niniejszej broszury a następnie przesłanie
jej do swego Dystrybutora Krajowego.
W przypadku sprzedania samochodu autoryzowanemu punktowi sprzedaży Mitsubishi, wype­ł­­­nienie formularza i odesłanie go do
Dystrybutora jest obowiązkiem pracowników tego punktu.
Drudzy i kolejni właściciele:
Jeżeli jesteście Państwo drugim lub kolejnym właścicielem samochodu, to prosimy o wypeł­nienie formularza Dane Właściciela,
znajdującego się na 1‑31 stronie tej broszury.
SDE715E1
1-9
1
PrzeglĄd zerowy
Numer rejestracyjny:
Model:
Kod modelu:
Stan licznika przebiegu:
Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN):
Numer silnika:
Nr zlecenia naprawy:
Zaznaczyć po
wypełnieniu
1
Zaznaczyć po
wypełnieniu
Przy zatrzymanym silniku:
Krok 1
1
22
23
24
Zamontować wtyczkę schowka (łącznik lub bezpiecznik)
Nadwozie i wyposażenie zewnętrzne:
2
3
4
5
6
7
Usunąć materiały zabezpieczające i umyć
Sprawdzić wygląd i stan lakieru nadwozia, emblematów, elementów polerowanych/
błyszczących i lusterek
Sprawdzić działanie drzwi/zawiasów, zamków w drzwiach, maski silnika i pokrywy
bagażnika, mechanizmu otwierania i zatrzasku klapki wlewu paliwa
Sprawdzić stan powłoki antykorozyjnej na dolnej powierzchni nadwozia
Sprawdzić i wyregulować ciśnienie w oponach, łącznie z kołem zapasowym ●
(wraz z zabezpieczeniami nakrętek kół)
Zamontować antenę dachową
25
26
27
28
10
11
12
Sprawdzić, czy systemy audio i nawigacyjny działają prawidłowo
Sprawdzić działanie wszystkich urządzeń elektrycznych, w tym mierników, kluczyków/blokad
stacyjki (wszystkich), przełącznika blokady automatycznej skrzyni biegów, wskaźników,
mechanizmów otwierania/zamykania okien w drzwiach i okna dachowego.
Sprawdzić stan siedzeń, wykończeń, dywaników i zagłówków, tapicerki
Sprawdzić prawidłowość działania regulatorów/zatrzasków foteli, zatrzasków tylnej kanapy,
pasów bezpieczeństwa/napinaczy (wszystkich), wewnętrznych blokad drzwi
Wyregulować system przypominania o przeglądach w celu uzyskania poprawnej wartości
odstępu czasu (o ile ma zastosowanie)
32
33
34
35
36
37
15
16
17
18
Sprawdzić prawidłowość działania hamulca głównego (nożnego) i postojowego
Sprawdzić prawidłowość działania sprzęgła
Sprawdzić zachowanie silnika, skrzyni biegów, przeniesienia napędu ●
(o ile ma zastosowanie) i mostów napędowych
Sprawdzić, czy układ wspomagania kierownicy działa prawidłowo
Sprawdzić, czy prawidłowo działają urządzenia sterujące nagrzewnicą / klimatyzatorem
Sprawdzić, czy wszystkie przyrządy działają prawidłowo
Sprawdzić, czy prawidłowo działają wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej i tylnej
Sprawdzić, czy nie występują niepożądane drgania* i hałasy*
Testerem MUT sprawdzić, czy nie pojawiają się kody błędów/usterek
Ostateczne przygotowanie przed przekazaniem:
Przed uruchomieniem silnika:
13
14
Sprawdzić, czy nie ma żadnych wycieków z silnika i chłodnicy oleju
Sprawdzić szczelność układu wspomagania kierownicy
Sprawdzić poziom / uzupełnić olej w przednim / tylnym mechanizmie różnicowym;
sprawdzić, czy nie ma wycieków oleju
Sprawdzić poziom/uzupełnić olej w ręcznej skrzyni biegów, w tym w skrzynce rozdzielczej,
system AYC (Lancer Evolution); sprawdzić, czy nie ma wycieków oleju
Sprawdzić mocowania i szczelność przedniego i tylnego zawieszenia
Sprawdzić połączenia mechanizmu zwrotniczego, w tym wszystkie zawleczki
Zdjąć ograniczniki sprężyn przednich (tylko Lancer Evolution)
Test drogowy:
29
30
31
Wnętrze samochodu:
8
9
38
Sprawdzić, czy pojazd jest wyposażony w podnośnik, zestaw narzędzi, zestaw naprawczy koła
(pojazdy bez koła zapasowego) i pakiet informacyjny, dołączyć uchwyt karty spotkania ●
(o ile ma zastosowanie)
39 Ostateczne mycie i polerowanie
40Regulacje
Zamocować
tablice
*:
i naprawy
są rejestracyjne
pracami dodatkowymi, nie uwzględnionymi w czasie przewidzianym na przegląd.
Sprawdzić poziom oleju w silniku / uzupełnić olej
Sprawdzić stan akumulatora, poziom elektrolitu i zaciski, oraz czy wiązki przewodów są
pewnie zamocowane i nieuszkodzone
Sprawdzić poziom/uzupełnić płyn chłodzący, płyn w zbiornikach spryskiwaczy, płynu
hamulcowego oraz płynu w układzie wspomagania kierownicy i układzie sprzęgła
Sprawdzić prawidłowość zamocowania i szczelność wszystkich przewodów giętkich (węży),
przewodów olejowych, paliwowych, hamulcowych i przewodu sprzęgłowego
Zamocować końcówkę wydechu – tylko we wszystkich modelach COLT 1,3 i 1,5 z ręczną
skrzynią biegów
Sprawdzić ustawienie świateł
Pieczęć autoryzowanego ●
serwisu Mitsubishi:
Przy pracującym silniku:
19
20
21
Sprawdzić/wyregulować prędkość biegu jałowego silnika (przy użyciu testera MUT)
Sprawdzić skład spalin (tylko silniki benzynowe)
Sprawdzić poziom/uzupełnić płyn w automatycznej skrzyni biegów i sprawdzić szczelność
chłodnicy oleju
Podpis mechanika:
*: Regulacje i naprawy są pracami dodatkowymi, nieuwzględnionymi w czasie przewidzianym na przegląd.
1-10
Data:
SDE715E1
LISTY PRZEGLĄDOWE
PRZEBIEGI 15.000 / 20.000 KM MIĘDZY PRZEGLĄDAMI WG MODELU
MODELE Z PRZEGLĄDAMI CO 15.000 KM
MODELE Z PRZEGLĄDAMI CO 20.000 KM
- PRZEGLĄD DLA EKSPLOATACJI W TRUDNYCH WARUNKACH ●
- PRZEGLĄD DLA EKSPLOATACJI W NORMALNYCH WARUNKACH
- PRZEGLĄD DLA EKSPLOATACJI W TRUDNYCH WARUNKACH ●
- PRZEGLĄD DLA EKSPLOATACJI W NORMALNYCH WARUNKACH
ASX
L200
LANCER (SPORTBACK)
LANCER EVOLUTION
(silnik Diesla 2.2)
(Diesla)
ASX
LANCER (SPORTBACK)
OUTLANDER
PAJERO/MONTERO (SHOGUN)
PAJERO SPORT
Space Star / Mirage / Attrage
SDE715E1
1
(silnik benzynowy / Diesla 1.8)
(benzynowy)
1-11
PRZEGLĄD OKRESOWY MY2015 (CO 15.000 KM)
PRZEGLĄD DLA EKSPLOATACJI W NORMALNYCH WARUNKACH
I : Przegląd
R : Wymiana lub zmiana
L : Smarowanie
*Patrz także tabela dla użytkowania w trudnych warunkach
Przebieg lub czas między przeglądami w latach, co nadejdzie szybciej
Element
1
Lata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
x 1.000 km
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
x 1.000 mil
9
18
27
36
45
54
63
72
81
90
99
108
117
126
135
144
153
162
171
180
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Silnik
benzynowy
Silnik Diesla
CZYNNOŚCI DO WYKONANIA W KOMORZE SILNIKA
1
Paski klinowe
4D56 DI-D
Oprócz silnika 4D56 DI-D
x
x
I
x
I
I
I
I
I
I
I
2
Przewód oleju pompy podciśnienia
3
Przewód dolotowy powietrza (pojazdy z turbosprężarką)
x
x
4
Pasek rozrządu (oprócz pojazdów z łańcuchem rozrządu)
x
x
5
Świece zapłonowe
Platynowe i irydowe
x
R: Co 90.000 km (54.000 mil)
6
Luz zaworowy
(oprócz pojazdów z automatyczną regulacją luzu)
Uwaga: Gdy zawory są źródłem nietypowych
odgłosów, należy sprawdzić luz zaworowy.
Silnik 4B1
x
I: Co 90.000 km (54.000 mil)
x
Silnik 4N1
x
4D56 DI-D
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R: Co 90.000 km (54.000 mil)
I: Co 45.000 km (27.000 mil)
*I
I
*I
I
*I
I
*I
I
*I
I
*I
I
*I
I
*I
I
*I
I
*I
I
*: Jeśli hałas pracy zaworów narasta, sprawdź luz zaworowy
7
Przewody chłodnicy
8
Płyn chłodzący
x
4D56 DI-D
Oprócz silnika 4D56 DI-D
x
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
x
I
R
I
R
I
R
I
R
I
R
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R: Po pierwszych 180.000 km (108.000 mil) lub 9 latach, potem co 120.000 km (72.000 mil) lub 6 lat
*9
Wkład filtra powietrza
x
x
I
I
R
I
I
R
I
I
R
I
I
R
I
I
R
I
I
R
I
10
Płyn sprzęgła
x
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
11
Płyn hamulcowy
x
x
I
R
I
R
I
R
I
R
I
R
I
R
I
R
I
R
I
R
I
R
12
Akumulator
x
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
13
Filtr paliwa
Pojazdy z silnikiem benzynowym
Pojazdy z silnikiem Diesla
1-12
x
R
Oprócz silnika 4N1
x
Silnik 4N1
x
SDE715E1
R
R
R
R
R
R
R
I
I
R
R
R
R
R
R
R
R
R
PRZEGLĄD OKRESOWY MY2015 (CO 15.000 KM)
PRZEGLĄD DLA EKSPLOATACJI W NORMALNYCH WARUNKACH
I : Przegląd
R : Wymiana lub zmiana
L : Smarowanie
*Patrz także tabela dla użytkowania w trudnych warunkach
Przebieg lub czas między przeglądami w latach, co nadejdzie szybciej
Element
Lata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
x 1.000 km
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
x 1.000 mil
9
18
27
36
45
54
63
72
81
90
99
108
117
126
135
144
153
162
171
180
Silnik
benzynowy
Silnik Diesla
CZYNNOŚCI DO WYKONANIA POD POJAZDEM
1
Układ zawieszenia – uszkodzenia i luzy
x
x
2
Przeguby kulowe wahaczy – luzy i uszkodzenia osłon
x
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
3
Nasmarować wahacze, elementy układu kierowniczego i przeguby wału
napędowego
(pojazdy ze smarowniczką)
x
x
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Osłony półosi napędowych
x
x
*4
5
*6
Elementy układu kierowniczego
(włączając uszczelki i osłony)
L200
Oprócz modelu L200
x
x
Olej ręcznej skrzyni biegów
Modele F6MBA i W6MBA
x
x
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R: Co 195.000 km (117.000 mil)
Oprócz modeli F6MBA i W6MBA
x
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R: Co 105.000 km (63.000 mil)
*7
Olej skrzyni biegów SST
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R: Co 105.000 km (63.000 mil)
*8
Filtr oleju skrzyni biegów SST
*9
Olej skrzynki rozdzielczej (4WD)
R: Co 105.000 km (63.000 mil)
x
L200
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R: Co 105.000 km (63.000 mil)
Oprócz modelu L200
*10
Olej mechanizmu różnicowego
(oprócz LANCER EVOLUTION)
Pojazdy z ACD
x
Pojazdy bez
ACD
x
I: Co 15.000 km (9.000 mil)
R: Co 45.000 km (27.000 mil)
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R: Co 75.000 km (45.000 mil)
Konwencjonalny mech. różnicowy lub LSD
typu VCU
x
LSD mechaniczny lub hybrydowy
x
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R: Co 90.000 km (54.000 mil)
I
I
I
I
I
I
R: Co 60.000 km (36.000 mil)
Olej mechanizmu różnicowego
(LANCER EVOLUTION)
x
I: Co 15.000 km (9.000 mil)
R: Co 45.000 km (27.000 mil)
12
Płyn AYC (dla mechanizmu przeniesienia momentu obrotowego)
(LANCER EVOLUTION)
x
I: Co 15.000 km (9.000 mil)
R: Co 45.000 km (27.000 mil)
13
Zbiornik oleju
(dla układów sterujących AYC i ACD)
x
I: Co 15.000 km (9.000 mil)
14
Połączenia układu wydechowego – nieszczelności i zamocowanie
x
*11
x
I
SDE715E1
I
I
I
I
I
1-13
1
PRZEGLĄD OKRESOWY MY2015 (CO 15.000 KM)
PRZEGLĄD DLA EKSPLOATACJI W NORMALNYCH WARUNKACH
I : Przegląd
R : Wymiana lub zmiana
L : Smarowanie
*Patrz także tabela dla użytkowania w trudnych warunkach
Przebieg lub czas między przeglądami w latach, co nadejdzie szybciej
Element
1
Lata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
x 1.000 km
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
x 1.000 mil
9
18
27
36
45
54
63
72
81
90
99
108
117
126
135
144
153
162
171
180
I
Silnik
benzynowy
Silnik Diesla
CZYNNOŚCI DO WYKONANIA W POJEŹDZIE
1
Skok jałowy pedału hamulca i sprzęgła
x
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
2
Skok i luz dźwigni hamulca postojowego
x
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
3
Filtr powietrza
x
x
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
CZYNNOŚCI DO WYKONANIA NA ZEWNĄTRZ POJAZDU
1
Nierównomierne zużycie opon
x
x
2
Luz łożysk piast osi przedniej i tylnej
x
x
Hamulce
Przewody elastyczne i sztywne
x
x
Klocki i tarcze hamulcowe
x
x
Okładziny szczęk i bębny hamulcowe
x
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
*3
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
4
Szczelność i stan przewodów elastycznych i sztywnych paliwa
x
x
5
Światła zewnętrzne
x
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R
R
R
R
R
R
R
I
CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PO ROZGRZANIU SILNIKA
*1
Olej w automatycznej skrzyni biegów
Model V5AWF
Oprócz modelu V5AWF
x
R: Co 90.000 km (54.000 mil)
*2
Olej silnikowy
Pojazdy z
turbodoładowanymi
silnikami benzynowymi
ACEA: A1/B1, A3/B3,
A3/B4 lub A5/B5
API: SG lub wyższa
Pojazdy z silnikiem Diesla
ACEA: C1,C2, C3 lub C4
JASO: DL-1
*3
Filtr oleju
silnikowego
Pojazdy z
turbodoładowanymi
silnikami benzynowymi
ACEA: A1/B1, A3/B3,
A3/B4 lub A5/B5
API: SG lub wyższa
Pojazdy z silnikiem Diesla
ACEA: C1,C2, C3 lub C4
JASO: DL-1
4
Układ recyrkulacji spalin (EGR)
(pojazdy z zaworem EGR)
R: Co 7.500 km (4.500 mil) lub co 6 mies.
x
x
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R: Co 7.500 km (4.500 mil) lub co 6 mies.
x
x
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
x
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
x
x
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
POZOSTAŁE
1
Stan nadwozia
2
Adaptacja objętości dawki wtryskiwanego paliwa
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
3
Test drogowy
x
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
4
Zerowanie lampki przypominającej o przeglądzie
x
x
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
5
Sprawdzenie kampanii dotyczących pojazdu
x
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1-14
I: Co rok
SDE715E1
PRZEGLĄD OKRESOWY MY2015 (CO 15.000 KM)
PRZEGLĄD DLA EKSPLOATACJI W TRUDNYCH WARUNKACH
I : Przegląd
R : Wymiana lub zmiana
L : Smarowanie
Przebieg lub czas między przeglądami w latach, co nadejdzie szybciej
Element
Lata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
x 1.000 km
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
x 1.000 mil
9
18
27
36
45
54
63
72
81
90
99
108
117
126
135
144
153
162
171
180
I
I
I
I
I
Silnik
benzynowy
x
1
Wkład filtra powietrza
2
Olej w automatycznej skrzyni biegów
Silnik Diesla
x
Model V5AWF
x
I
I
I
I
I
I: Co 7.500 km (4.500 mil) lub co 6 mies.
R: Częściej niż co 45.000 km (27.000 mil) lub co 3 lata
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Oprócz modelu V5AWF
x
I
I
I
I
I
I
1
R: Co 90.000 km (54.000 mil)
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R: Co 45 000 km (27.000 mil)
3
Osłony półosi napędowych
4
Olej ręcznej skrzyni biegów
x
x
Modele F6MBA i W6MBA
x
x
Oprócz modeli F6MBA i W6MBA
x
x
I: Co 7.500 km (4.500 mil)
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R: Co 90.000 km (54.000 mil)
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R: Co 45.000 km (27.000 mil)
Olej skrzyni biegów SST
x
6
Filtr oleju skrzyni biegów SST
x
7
Olej skrzynki rozdzielczej (4WD)
5
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R: Co 45.000 km (27.000 mil)
R: Co 45.000 km (27.000 mil)
Pojazdy z ACD
x
Pojazdy bez ACD
x
x
Konwencjonalny mech. różnicowy lub LSD
typu VCU
x
x
LSD mechaniczny lub hybrydowy
x
R: Co 15.000 km (9.000 mil)
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R: Co 45.000 km (27.000 mil)
8
9
10
11
Olej mechanizmu różnicowego
(oprócz LANCER EVOLUTION)
x
x
x
Klocki i tarcze hamulcowe
x
x
Okładziny szczęk i bębny hamulcowe
x
x
Pojazdy z
turbodoładowanymi
silnikami benzynowymi
x
Pojazdy z silnikiem
Diesla
12
Filtr oleju silnikowego
Pojazdy z
turbodoładowanymi
silnikami benzynowymi
Pojazdy z silnikiem
Diesla
ACEA: A1/B1, A3/B3,
A3/B4 lub A5/B5
API: SG lub wyższa
ACEA: C1, C2, C3
lub C4
JASO: DL-1
ACEA: A1/B1, A3/B3,
A3/B4 lub A5/B5
API: SG lub wyższa
ACEA: C1, C2, C3 lub C4
JASO: DL-1
I
I
I
I
I
I
I
I
R: Co 30.000 km (18.000 mil)
Olej mechanizmu różnicowego (LANCER EVOLUTION)
Olej silnikowy
I
R: Co 45.000 km (27.000 mil)
Filtr powietrza
Hamulce
I
R: Co 20.000 km (12.000 mil)
R: Częściej niż co 15.000 km (9.000 mil) lub co 12 miesięcy
I: Every 7.500 km (4.500 mil) or 6 months
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R: Co 5.000 km (3.000 mil)
x
R: Co 7.500 km (4.500 mil)
x
R: Every 5.000 km (3.000 mil)
x
Specyfikacje dla “trudnych warunków użytkowania” dotyczą tylko pojazdów używanych w trudnych warunkach.
Trudne warunki to:
(1) Jazda w zapylonym środowisku
(2) Jazda po nierównych lub zalanych nawierzchniach lub w terenie górzystym
(3) Jazda w zimnych strefach klimatycznych
(4) Gdy silnik długo pracuje na biegu jałowym lub pokonywane są krótkie odległości przy niskiej temp. otoczenia
R: Every 7.500 km (4.500 mil)
(5) Częste i nagłe włączanie hamulców
(6) Holowanie przyczepy
(7) Użytkowanie jako taksówki lub w wypożyczalni
(8) Gdy ponad 50% przebiegu odbywa się w ruchu miejskim przy temp. otoczenia co najmniej 32°C
(9) Gdy ponad 50% przebiegu odbywa się z prędkością co najmniej 120km/h przy temp. otoczenia co najmniej 30°C
1-15
SDE715E1
PRZEGLĄD OKRESOWY MY2015 (CO 20.000 KM)
PRZEGLĄD DLA EKSPLOATACJI W NORMALNYCH WARUNKACH
I : Przegląd
Lata
x 1.000 km
x 1.000 mil
Element
1
CZYNNOŚCI DO WYKONANIA W KOMORZE SILNIKA
1 Paski klinowe
2
3
*4
5
6
7
8
Silnik
benzynowy
Silnik Diesla
x
x
x
Silniki 4N1, 3A9, 4J1, 4A91, 4A92, 4B1, 6G7 oraz 6B3
Silnik 4HK
Oprócz silników 4N1, 3A9, 4J1, 4A91, 4A92, 4B1, 6G7,
6B3 oraz 4HK
Przewód oleju pompy podciśnienia
Przewód dolotowy powietrza (pojazdy z turbosprężarką)
Pasek rozrządu [uwzględniając pasek rozrządu B (wałka wyrównoważaSilnik 4HK
jącego) w silniku 4D5] (oprócz pojazdów z łańcuchem rozrządu)
Oprócz silnika 4HK
Świece zapłonowe
Standardowe świece zapłonowe
Platynowe i irydowe
Luz zaworowy
Silniki 3A9, 4A9 i 4B1
(oprócz pojazdów z automatyczną regulacją luzu)
Silnik 4J1
Uwaga: Gdy zawory są źródłem nietypowych
Silniki 4N1, 4G69 i 6B31 / 6G75 (strona dolotu)
odgłosów, należy sprawdzić luz zaworowy.
Silnik 4D56 DI-D
Przewody chłodnicy
Płyn chłodzący
New Outlander
*2
R : Wymiana lub zmiana
Silnik 4M41 DI-D
Silniki 4N1, 4D56 DI-D i 4M41 DI-D
Oprócz silników 4N1, 4D56 DI-D i 4M41 DI-D
Pojazdy z silnikiem benzynowym
Silniki 3A9, 4J1, 6B31(*2), 4A91,
4A92 i 4B1
Z wyjątkiem silników 3A9, 4J1,
6B31(*2), 4A91, 4A92 oraz 4B1
Pojazdy z silnikiem Diesla
Oprócz silnika 4N1
x
x
x
x
x
x
x
x
Wkład filtra powietrza
10
11
12
13
Płyn sprzęgła
Płyn hamulcowy
Akumulator
Filtr paliwa
Pojazdy z silnikiem benzynowym
x
14
15
x
x
x
x
x
x
COLT
x
Oprócz modelu COLT
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Silnik 4HK
Silnik 4N1
Oprócz silnika 4HK
Filtr cząstek stałych (DPF)
Zbiornik na dodatek do paliwa
1-16
x
x
Pojazdy z silnikiem Diesla
Pojazdy z silnikiem benzynowym
Pojazdy z silnikiem Diesla
x
x
x
x
x
Silnik 4N1
*9
x
SDE715E1
L : Smarowanie
*Patrz także tabela dla użytkowania w trudnych warunkach
Przebieg lub czas między przeglądami w latach, co nadejdzie szybciej
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
20
40
60
80 100 120 140 160 180 200 220 240
12
24
36
48
60
72
84
96 108 120 132 144
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R
I
13
260
156
I
I
14
280
168
I
I
I
15
300
180
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R: Co 240.000 km (144.000 mil) lub co 10 lat
R: Co 100.000 km (60.000 mil)
R: Co 40.000 km (24.000 mil)
R: Co 100.000 km (60.000 mil)
I: Co 100.000 km (60.000 mil)
I: Co 60.000 km (36.000 mil)
I: Co 40.000 km (24.000 mil)
*I
I
*I
I
*I
I
*I
I
*I
I
*I
I
*I
I
*I
*: Jeśli hałas pracy zaworów narasta, sprawdź luz zaworowy
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R: Po pierwszych 180.000 km (108.000 mil) lub 9 latach, potem co 120.000 km (72.000 mil) lub 6 lat
I
I
I
I
I
I
I
R: Co 60.000 km (36.000 mil) lub co 4 lata
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R: Co 60.000 km (36.000 mil) lub co 4 lata
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R: Po pierwszych 180.000 km (108.000 mil) lub 9 latach, potem co 120.000 km (72.000 mil) lub 6 lat
I: Co 20.000 km (12.000 mil)
R: Co 40.000 km (24.000 mil) lub co 3 lata
I
I
R
I
I
R
I
I
R
I
I
R
I
I
R
I
R
I
R
I
R
I
R
I
R
I
R
I
R
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R
I
R
I
R
I
R
I
R
I
R
I
R
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R: Co 160.000 km (96.000 mil) lub co 10 lat
R: Co 20.000 km (12.000 mil)
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R: Co 180.000 km (108.000 mil)
R: Co 120.000 km (72.000 mil)
PRZEGLĄD OKRESOWY MY2015 (CO 20.000 KM)
PRZEGLĄD DLA EKSPLOATACJI W NORMALNYCH WARUNKACH
I : Przegląd
R : Wymiana lub zmiana
Lata
x 1.000 km
x 1.000 mil
Element
Silnik
benzynowy
L : Smarowanie
*Patrz także tabela dla użytkowania w trudnych warunkach
Przebieg lub czas między przeglądami w latach, co nadejdzie szybciej
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
20
40
60
80 100 120 140 160 180 200 220 240
12
24
36
48
60
72
84
96 108 120 132 144
13
260
156
14
280
168
15
300
180
1
Silnik Diesla
CZYNNOŚCI DO WYKONANIA POD POJAZDEM
1
2
3
*4
5
*6
*7
Układ zawieszenia – uszkodzenia i luzy
Przeguby kulowe wahaczy – luzy i uszkodzenia osłon
COLT
x
Oprócz modelu COLT
x
I
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
x
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Nasmarować przeguby wału napędowego
(pojazdy ze smarowniczką)
x
x
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Osłony półosi napędowych
L200, PAJERO / MONTERO, PAJERO SPORT
x
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Oprócz modeli L200, PAJERO / MONTERO, PAJERO SPORT
x
x
Elementy układu kierowniczego
(włączając uszczelki i osłony)
L200, PAJERO / MONTERO, PAJERO SPORT
x
x
Oprócz modeli L200, PAJERO / MONTERO, PAJERO SPORT
x
x
Olej ręcznej skrzyni biegów
(uwzględniając zautomatyzowaną
skrzynię biegów)
Modele F6MBA, W6MBA, F5MBD, F5MGA, F5MGB, F6SGA, F5MBB
i W5MBB
x
x
Oprócz modeli F6MBA, W6MBA, F5MBD, F5MGA, F5MGB, F6SGA,
F5MBB i W5MBB
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
x
I
I
I
COLT
I
I
I
Oprócz modelu COLT
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R: Co 200.000 km (120.000 mil)
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R: Co 100.000 km (60.000 mil)
Olej skrzyni biegów SST
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R: Co 100.000 km (60.000 mil)
*8
Filtr oleju skrzyni biegów SST
*9
Olej skrzynki rozdzielczej (4WD)
x
R: Co 100.000 km (60.000 mil)
LANCER, OUTLANDER, ASX
x
x
I
I
I
I
I
Oprócz modeli LANCER, OUTLANDER, ASX
x
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R: Co 80.000 km (48.000 mil)
I
I
I
I
I
R: Co 100.000 km (60.000 mil)
*10
Olej mechanizmu różnicowego
Konwencjonalny mechanizm różnicowy
x
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R: Co 80.000 km (48.000 mil)
LSD hybrydowy
x
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R: Co 60.000 km (36.000 mil)
11
Połączenia układu wydechowego – nieszczelności i zamocowanie
x
x
I
I
I
I
I
I
I
CZYNNOŚCI DO WYKONANIA W POJEŹDZIE
1
Skok jałowy pedału hamulca i sprzęgła
x
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
2
Skok i luz dźwigni hamulca postojowego
x
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Filtr powietrza
x
x
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
*3
SDE715E1
I
1-17
PRZEGLĄD OKRESOWY MY2015 (CO 20.000 KM)
PRZEGLĄD DLA EKSPLOATACJI W NORMALNYCH WARUNKACH
I : Przegląd
Lata
x 1.000 km
x 1.000 mil
Element
1
Olej silnikowy
Pojazdy z
silnikiem
benzynowym
Silnik Diesla
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
x
x
x
I
I
I
I
R
R
Pojazdy z
silnikiem Diesla
x
*3
Filtr oleju
silnikowego
Pojazdy z
silnikiem
benzynowym
Pojazdy z
silnikiem Diesla
Pojazd bez turbosprężarki
MB229.1 lub lepszy
ACEA: A1/B1, A3/B3, A3/B4 lub A5/B5
API: SM lub wyższa
Pojazd z turbosprężarką
ACEA: A1/B1, A3/B3, A3/B4 lub A5/B5
API: SG lub wyższa
Silniki 4M41 DI-D (bez układu
ACEA: A3/B3, A3/B4 lub A5/B5
API: CF-4
DPF) i 4D56 DI-D
Silnik 4M41 DI-D (z układem DPF) ACEA: C1,C2, C3 lub C4 JASO: DL-1
Silnik 4N1
ACEA: C1, C2, C3 lub C4
JASO: DL-1
Silnik 4HK
TOTAL INEO ECS, TOTAL QUART
7000/9000, TOTAL ACTIVA 7000/9000
Pojazd bez turbosprężarki
MB229.1 lub lepszy
ACEA: A1/B1, A3/B3, A3/B4 lub A5/B5
API: SM lub wyższa
Pojazd z turbosprężarką
ACEA: A1/B1, A3/B3, A3/B4 lub A5/B5
API: SG lub wyższa
Silniki 4M41 DI-D (bez układu
ACEA: A3/B3, A3/B4 lub A5/B5
API: CF-4
DPF) i 4D56 DI-D
Silnik 4M41 DI-D (z układem DPF) ACEA: C1,C2, C3 lub C4 JASO: DL-1
Silnik 4N1
Silnik 4HK
ACEA: C1, C2, C3 lub C4
JASO: DL-1
TOTAL INEO ECS, TOTAL QUART
7000/9000, TOTAL ACTIVA 7000/9000
4 Układ recyrkulacji spalin (EGR)
POZOSTAŁE
1 Stan nadwozia
2 Adaptacja objętości dawki wtryskiwanego paliwa
3 Test drogowy
4 Zerowanie lampki przypominającej o przeglądzie
5 Sprawdzenie kampanii dotyczących pojazdu
1-18
*Patrz także tabela dla użytkowania w trudnych warunkach
I
I
I
I
I
I
I
I
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
x
x
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
x
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
x
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
x
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
x
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
x
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
x
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
x
x
x
x
x
x
I
I
R
I
I: Co rok
I
I
R
I
I
I
R
I
I
I
R
I
I
I
R
I
I
I
R
I
I
I
R
I
I
I
R
I
I
I
R
I
x
x
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
15
300
180
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
14
280
168
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
13
260
156
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R: Co 80.000 km (48.000 mil)
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
I
I
I
I
I
I
I
R: Co 10.000 km (6.000 mil) lub co 6 mies.
x
x
x
x
x
x
SDE715E1
L : Smarowanie
Przebieg lub czas między przeglądami w latach, co nadejdzie szybciej
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
20
40
60
80 100 120 140 160 180 200 220 240
12
24
36
48
60
72
84
96 108 120 132 144
Silnik
benzynowy
CZYNNOŚCI DO WYKONANIA NA ZEWNĄTRZ POJAZDU
1 Nierównomierne zużycie opon
2 Luz łożysk piast osi przedniej i tylnej
*3 Hamulce
Przewody elastyczne i L200, PAJERO / MONTERO, PAJERO SPORT
sztywne
Oprócz modeli L200, PAJERO / MONTERO, PAJERO SPORT
Klocki i tarcze hamulcowe
Okładziny szczęk i bębny hamulcowe
4 Szczelność i stan przewodów elastycznych i sztywnych paliwa
5 Światła zewnętrzne
CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PO ROZGRZANIU SILNIKA
*1 Olej w automatycznej skrzyni biegów
Model V5AWF
Oprócz modelu V5AWF
*2
R : Wymiana lub zmiana
R: Co 10.000 km (6.000 mil) lub co 6 mies.
I
I
R
I
I
I
R
I
I
I
R
I
I
I
R
I
I
I
R
I
I
I
R
I
PRZEGLĄD OKRESOWY MY2015 (CO 20.000 KM)
PRZEGLĄD DLA EKSPLOATACJI W TRUDNYCH WARUNKACH
I : Przegląd
Lata
x 1.000 km
x 1.000 mil
Element
Silnik
benzynowy
1
Pasek rozrządu
2
Wkład filtra powietrza
x
Oprócz modelu COLT
x
Pojazdy z silnikiem Diesla
3
Osłony półosi napędowych
4
Olej ręcznej skrzyni biegów
(względniając zautomatyzowaną
skrzynię biegów)
5
14
280
168
15
300
180
1
R: Co 180.000 km (108.000 mil) lub co 10 lat
x
COLT
13
260
156
Silnik Diesla
Silnik 4HK
Pojazdy z silnikiem benzynowym
R : Wymiana lub zmiana
Przebieg lub czas między przeglądami w latach, co nadejdzie szybciej
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
20
40
60
80 100 120 140 160 180 200 220 240
12
24
36
48
60
72
84
96 108 120 132 144
I: Co 10.000 km (6.000 mil) lub co 6 mies.
R: Częściej niż co 40.000 km (24.000 mil) lub co 3 lata
x
I: Co 10.000 km (6.000 mil) lub co 6 mies.
R: Częściej niż co 60.000 km (36.000 mil) lub co 3 lata
x
I: Co 10.000 km (6.000 mil) lub co 6 mies.
R: Częściej niż co 40.000 km (24.000 mil) lub co 2 lata
x
x
Modele F6MBA, W6MBA, F5MBD, F5MGA, F5MGB, F6SGA, F5MBB
i W5MBB
x
x
Oprócz modeli F6MBA, W6MBA, F5MBD, F5MGA, F5MGB, F6SGA,
F5MBB i W5MBB
x
I: Co 10.000 km (6.000 mil)
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R: Co 100.000 km (60.000 mil)
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R: Co 40.000 km (24.000 mil)
Olej skrzyni biegów SST
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R: Co 40.000 km (24.000 mil)
6
Filtr oleju skrzyni biegów SST
7
Olej skrzynki rozdzielczej (4WD)
R: Co 40.000 km (24.000 mil)
x
x
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R: Co 40.000 km (24.000 mil)
8
Olej mechanizmu różnicowego
Konwencjonalny mech. różnicowy lub LSD typu VCU
x
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R: Co 40.000 km (24.000 mil)
x
x
R: Co 20.000 km (12.000 mil)
x
x
R: Częściej niż co 20.000 km (12.000 mil) lub co 12 lat
Klocki i tarcze hamulcowe
x
x
Okładziny szczęk i bębny hamulcowe
x
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
LSD mechaniczny lub hybrydowy
9
10
11
Filtr powietrza
Hamulce
Olej w automatycznej skrzyni biegów
Model V5AWF
I: Co 10.000 km (6.000 mil) lub co 6 mies.
R: Co 100.000 km (60.000 mil)
Oprócz modelu V5AWF
x
x
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R: Co 40.000 km (24.000 mil)
SDE715E1
1-19
PRZEGLĄD OKRESOWY MY2015 (CO 20.000 KM)
PRZEGLĄD DLA EKSPLOATACJI W TRUDNYCH WARUNKACH
I : Przegląd
Lata
x 1.000 km
x 1.000 mil
Element
1
Silnik
benzynowy
12
Olej silnikowy
Pojazdy z silnikiem
benzynowym
Pojazdy z silnikiem
Diesla
13
Filtr oleju
­silnikowego
Pojazdy z silnikiem
benzynowym
x
R: Co 10.000 km (6.000 mil)
ACEA: A1/B1, A3/B3, A3/B4 lub A5/B5
API: SM lub wyższa
x
R: Co 10.000 km (6.000 mil)
Pojazd z turbosprężarką
ACEA: A1/B1, A3/B3, A3/B4 lub A5/B5
API: SG lub wyższa
x
Silniki 4M41 DI-D (bez
układu DPF) i 4D56 DI-D
ACEA: A3/B3, A3/B4 lub A5/B5
API: CF-4
Pojazdy z silnikiem
Diesla
1-20
R: Co 10.000 km (6.000 mil)
Silnik 4M41 DI-D
(z układem DPF)
ACEA: C1,C2, C3 lub C4 JASO: DL-1
x
R: Co 10.000 km (6.000 mil)
ACEA: C1, C2, C3 lub C4
JASO: DL-1
x
R: Co 10.000 km (6.000 mil)
x
R: Co 10.000 km (6000 mil) lub co 12 mies.
Silnik 4HK
TOTAL INEO ECS, TOTAL QUART
7000/9000, TOTAL ACTIVA 7000/9000
Pojazd bez turbosprężarki
MB229.1 lub lepszy
x
R: Co 10.000 km (6.000 mil)
ACEA: A1/B1, A3/B3, A3/B4 lub A5/B5
API: SM lub wyższa
x
R: Co 10.000 km (6.000 mil)
ACEA: A1/B1, A3/B3, A3/B4 lub A5/B5
API: SG lub wyższa
x
R: Co 5.000 km (3.000 mil)
Silniki 4M41 DI-D (bez
układu DPF) i 4D56 DI-D
ACEA: A3/B3, A3/B4 lub A5/B5
API: CF-4
x
R: Co 10.000 km (6.000 mil)
Silnik 4M41 DI-D
(z układem DPF)
ACEA: C1,C2, C3 lub C4 JASO: DL-1
x
R: Co 10.000 km (6.000 mil)
Silnik 4N1
ACEA: C1, C2, C3 lub C4
JASO: DL-1
x
R: Co 10.000 km (6.000 mil)
Silnik 4HK
TOTAL INEO ECS, TOTAL QUART
7000/9000, TOTAL ACTIVA 7000/9000
x
R: Co 10.000 km (6.000 mil) lub co 12 mies.
Specyfikacje dla “trudnych warunków użytkowania” dotyczą tylko pojazdów używanych w trudnych warunkach.
Trudne warunki to:
(1) Jazda w zapylonym środowisku
(2) Jazda po nierównych lub zalanych nawierzchniach lub w terenie górzystym
(3) Jazda w zimnych strefach klimatycznych
(4) Gdy silnik długo pracuje na biegu jałowym lub pokonywane są krótkie odległości przy niskiej temp. otoczenia
14
280
168
R: Co 5.000 km (3.000 mil)
x
Silnik 4N1
Pojazd z turbosprężarką
13
260
156
Silnik Diesla
MB229.1 lub lepszy
Pojazd bez turbosprężarki
R : Wymiana lub zmiana
Przebieg lub czas między przeglądami w latach, co nadejdzie szybciej
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
20
40
60
80 100 120 140 160 180 200 220 240
12
24
36
48
60
72
84
96 108 120 132 144
(5) Częste i nagłe włączanie hamulców
(6) Holowanie przyczepy
(7) Użytkowanie jako taksówki lub w wypożyczalni
(8) Gdy ponad 50% przebiegu odbywa się w ruchu miejskim przy temp. otoczenia co najmniej 32°C.
(9) Gdy ponad 50% przebiegu odbywa się z prędkością co najmniej 120km/h przy temp. otoczenia co najmniej 30°C.
SDE715E1
15
300
180
Ewidencja przeglĄdÓw i napraw
Obsługa 1
Data:
Nr faktury:
Obsługa 2
Przebieg:
Data:
Nr faktury:
Obsługa 3
Przebieg:
Data:
Nr faktury:
Przebieg:
1
Pieczęć serwisu i podpis
Pieczęć serwisu i podpis
Pieczęć serwisu i podpis
Obsługa 4
Obsługa 5
Obsługa 6
Data:
Nr faktury:
Przebieg:
Pieczęć serwisu i podpis
Data:
Nr faktury:
Przebieg:
Pieczęć serwisu i podpis
Data:
Nr faktury:
Przebieg:
Pieczęć serwisu i podpis
W całości wypełnia pracownik serwisu po każdym planowym przeglądzie.
SDE715E1
1-21
Ewidencja przeglĄdÓw i napraw
Obsługa 7
1
Data:
Nr faktury:
Obsługa 8
Przebieg:
Obsługa 9
Data:
Nr faktury:
Przebieg:
Data:
Nr faktury:
Przebieg:
Pieczęć serwisu i podpis
Pieczęć serwisu i podpis
Pieczęć serwisu i podpis
Obsługa 10
Obsługa 11
Obsługa 12
Data:
Nr faktury:
Przebieg:
Pieczęć serwisu i podpis
Data:
Nr faktury:
Przebieg:
Pieczęć serwisu i podpis
W całości wypełnia pracownik serwisu po każdym planowym przeglądzie.
1-22
SDE715E1
Data:
Nr faktury:
Przebieg:
Pieczęć serwisu i podpis
Ewidencja przeglĄdÓw i napraw
Obsługa 13
Data:
Nr faktury:
Obsługa 14
Przebieg:
Data:
Nr faktury:
Obsługa 15
Przebieg:
Data:
Nr faktury:
Przebieg:
1
Pieczęć serwisu i podpis
Pieczęć serwisu i podpis
Pieczęć serwisu i podpis
Obsługa 16
Obsługa 17
Obsługa 18
Data:
Nr faktury:
Przebieg:
Pieczęć serwisu i podpis
Data:
Nr faktury:
Przebieg:
Pieczęć serwisu i podpis
Data:
Nr faktury:
Przebieg:
Pieczęć serwisu i podpis
W całości wypełnia pracownik serwisu po każdym planowym przeglądzie.
SDE715E1
1-23
Ewidencja przeglĄdÓw i napraw
Obsługa 19
1
Data:
Nr faktury:
Obsługa 20
Przebieg:
Data:
Nr faktury:
Obsługa 21
Przebieg:
Data:
Nr faktury:
Przebieg:
Pieczęć serwisu i podpis
Pieczęć serwisu i podpis
Pieczęć serwisu i podpis
Obsługa 22
Obsługa 23
Obsługa 24
Data:
Nr faktury:
Przebieg:
Pieczęć serwisu i podpis
Data:
Nr faktury:
Przebieg:
Pieczęć serwisu i podpis
W całości wypełnia pracownik serwisu po każdym planowym przeglądzie.
1-24
SDE715E1
Data:
Nr faktury:
Przebieg:
Pieczęć serwisu i podpis
Ewidencja przeglĄdÓw i napraw
Obsługa 25
Data:
Nr faktury:
Obsługa 26
Przebieg:
Data:
Nr faktury:
Obsługa 27
Przebieg:
Data:
Nr faktury:
Przebieg:
1
Pieczęć serwisu i podpis
Pieczęć serwisu i podpis
Pieczęć serwisu i podpis
Obsługa 28
Obsługa 29
Obsługa 30
Data:
Nr faktury:
Przebieg:
Pieczęć serwisu i podpis
Data:
Nr faktury:
Przebieg:
Pieczęć serwisu i podpis
Data:
Nr faktury:
Przebieg:
Pieczęć serwisu i podpis
W całości wypełnia pracownik serwisu po każdym planowym przeglądzie.
SDE715E1
1-25
Ewidencja przeglĄdÓw i napraw
Obsługa 31
1
Data:
Nr faktury:
Obsługa 32
Przebieg:
Data:
Nr faktury:
Obsługa 33
Przebieg:
Data:
Nr faktury:
Przebieg:
Pieczęć serwisu i podpis
Pieczęć serwisu i podpis
Pieczęć serwisu i podpis
Obsługa 34
Obsługa 35
Obsługa 36
Data:
Nr faktury:
Przebieg:
Pieczęć serwisu i podpis
Data:
Nr faktury:
Przebieg:
Pieczęć serwisu i podpis
W całości wypełnia pracownik serwisu po każdym planowym przeglądzie.
1-26
SDE715E1
Data:
Nr faktury:
Przebieg:
Pieczęć serwisu i podpis
2
3
RAPORT Z PRZEGLĄDU NADWOZIA
1
Kod szkody:
1. Odpryski
2. Zarysowania
3. Uszkodzenie karoserii
4. Uszkodzenie lakieru
5. Inne
5
9
2
3
4
10
11
7
8
1
7
8
11
Przegląd nadwozia 1. rok
Pozycja / Kod szkody:
10
6
12
Przegląd nadwozia 2. rok
Data przeglądu:
Opis:
4
6
Data przeglądu:
12
Pozycja / Kod szkody:
Opis:
Data naprawy:
Data naprawy:
Pieczęć serwisu i podpis:
Pieczęć serwisu i podpis:
SDE715E1
1-27
RAPORT Z PRZEGLĄDU NADWOZIA
Przegląd nadwozia 3. rok
1
Przegląd nadwozia 4. rok
Data przeglądu:
Data przeglądu:
Pozycja / Kod szkody:
Pozycja / Kod szkody:
Opis:
Opis:
Data naprawy:
Data naprawy:
Pieczęć serwisu i podpis:
Pieczęć serwisu i podpis:
Przegląd nadwozia 5. rok
Przegląd nadwozia 6. rok
Data przeglądu:
Data przeglądu:
Pozycja / Kod szkody:
Pozycja / Kod szkody:
Opis:
Opis:
Data naprawy:
Data naprawy:
Pieczęć serwisu i podpis:
Pieczęć serwisu i podpis:
1-28
SDE715E1
RAPORT Z PRZEGLĄDU NADWOZIA
Przegląd nadwozia 7. rok
Przegląd nadwozia 8. rok
Data przeglądu:
Data przeglądu:
Pozycja / Kod szkody:
Pozycja / Kod szkody:
Opis:
Opis:
Data naprawy:
Data naprawy:
Pieczęć serwisu i podpis:
Pieczęć serwisu i podpis:
Przegląd nadwozia 9. rok
1
Przegląd nadwozia 10. rok
Data przeglądu:
Data przeglądu:
Pozycja / Kod szkody:
Pozycja / Kod szkody:
Opis:
Opis:
Data naprawy:
Data naprawy:
Pieczęć serwisu i podpis:
Pieczęć serwisu i podpis:
SDE715E1
1-29
RAPORT Z PRZEGLĄDU NADWOZIA
Przegląd nadwozia 11. rok
1
Przegląd nadwozia 12. rok
Data przeglądu:
Data przeglądu:
Pozycja / Kod szkody:
Pozycja / Kod szkody:
Opis:
Opis:
Data naprawy:
Data naprawy:
Pieczęć serwisu i podpis:
Pieczęć serwisu i podpis:
1-30
SDE715E1
Kolejni właściciele
2. właściciel
3. właściciel
Nazwisko:
Nazwisko:
Imię:
Imię:
Adres:
Adres:
Kod pocztowy:
Kod pocztowy:
Miasto:
Miasto:
Data zakupu:
Data zakupu:
Podpis:
Podpis:
4. właściciel
1
5. właściciel
Nazwisko:
Nazwisko:
Imię:
Imię:
Adres:
Adres:
Kod pocztowy:
Kod pocztowy:
Miasto:
Miasto:
Data zakupu:
Data zakupu:
Podpis:
Podpis:
SDE715E1
1-31
EWIDENCJA KAMPANII BEZPIECZEŃSTWA ORAZ
KAMPANII SERWISOWYCH
Data
Numer kampanii
Opis naprawy
1
Wypełnia autoryzowany serwis Mitsubishi po zakończeniu kampanii.
1-32
SDE715E1
Pieczęć i podpis
autoryzowanego serwisu
Rozdział 2
OBSZAR EUROPY KSIĄŻKA GWARANCYJNA
Ogólne warunki gwarancji
Spis treści
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
Strona
Podstawowe Pozycje Objęte Gwarancją
Pozycje nieobjęte gwarancją
Klauzula warunkowa
12-letnia gwarancja na korozję perforacyjną
Odpowiedzialność właściciela
Kampanie bezpieczeństwa / Kampanie serwisowe
Gwarancja na części i akcesoria
Prawa ustawowe
Naprawy gwarancyjne w podróżach zagranicznych
Pakiet Mitsubishi Motors Assistance
Przeniesienie gwarancji na samochód
SDE715E1
2-1
2-2
2-5
2-5
2-6
2-6
2-7
2-9
2-10
2-11
2-11
Ogólne warunki gwarancji
MITSUBISHI MOTORS Europe B.V. (dalej zwana MME) gwarantuje, z zachowaniem podanych niżej warunków, że PODSTAWOWE●
POZYCJE OBJĘTE GWARANCJĄ nowego samochodu wyprodukowanego przez lub dla MME (dalej zwanego “nowym samochodem MME”)
są wolne od wszelkich wad materiałowych i wykonawczych w warunkach normalnej eksploatacji i przy prawidłowej obsłudze.
Dla ważności gwarancji oraz w celu zapewnienia Państwu w razie potrzeby możliwości skorzystania z usług gwarancyjnych należy:
2
- Użytkownik pojazdu musi być końcowym użytkownikiem prywatnym lub końcowym użytkownikiem biznesowym, lecz niezajmującym
się kupnem, sprzedażą lub importem pojazdów (gwarancja nie przysługuje nieautoryzowanym dealerom i/lub (re)importerom
pojazdów),
- Informacje zawarte w Formularzu Rejestracyjnym oraz Przeglądzie Zerowym (przegląd przed dostawą) znajdujące się na kolejnych
stronach muszą być w całości wypełnione i ostemplowane przez Autoryzowanego Dealera Mitsubishi oraz podpisane odpowiednio
przez użytkownika oraz pracownika dealera w momencie zakupu przez Państwa nowego pojazdu,
- W razie konieczności przeprowadzenia badania diagnostycznego i wykonania wskazanych usług gwarancyjnych należy koniecznie
skontaktować się z autoryzowanym serwisem Mitsubishi.
Każda z CZĘŚCI PODLEGAJĄCYCH PODSTAWOWEJ GWARANCJI, objętych niniejszą GWARANCJĄ NOWEGO SAMOCHODU, (z wyjątkiem
TARCZY HAMULCOWYCH, które muszą zostać poddane obróbce powierzchni przy pomocy zatwierdzonego wyposażenia, chyba że
przekroczone zostaną limity zużycia) zostanie nieodpłatnie naprawiona lub wymieniona przez dowolnego autoryzowanego przez●
MME Krajowego Dystrybutora Mitsubishi lub przez Autoryzowany Serwis Mitsubishi (dalej zwany “Krajowym Dystrybutorem lub
Serwisem autoryzowanym przez MME”).
Czas trwania naprawy gwarancyjnej wynosi 14 dni roboczych od daty przekazania samochodu do Autoryzowanego Serwisu Mitsubishi,
z tym że okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia z zagranicy części zamiennej niezbędnej do
wykonania naprawy lub w innym przypadku uzasadnionym właściwościami naprawy. Termin takiego wyd³u¿enia nie powinien
przekroczyæ 35 dni. Sposób i zakres naprawy określa Autoryzowany Serwis Mitsubishi. W ramach niniejszej gwarancji nie
przysługuje roszczenie wymiany wadliwego samochodu na nowy. Części zamienne wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej
przechodzą na●własność●MME.
2-0
SDE715E1 NEWWAR3-5_PL
Ogólne warunki gwarancji
Podstawowe Pozycje Objęte Gwarancją
Do PODSTAWOWYCH POZYCJI OBJĘTYCH GWARANCJĄ należą
wszystkie elementy znajdujące się w nowym samochodzie MME,●
z wyjątkiem POZYCJI SPECJALNYCH, POZYCJI NIEOBJĘTYCH GWARANCJĄ i innych pozycji wymienionych poniżej.
Okres Gwarancyjny Samochodu:
Nowy●samochód●MME●jest●objęty●5-letnią gwarancją. W pierwszych 24 miesiącach gwarancja nie przewiduje limitu przebiegu (prawo
ustawowe), w pozostałych zaś 36 miesiącach (25-60) obowiązuje limit●100.000●km●(62.500●mil),●licząc●od●daty●rozpoczęcia●okresu
gwarancyjnego,●podanej●w●Formularzu●Rejestracyjnym●w●rozdziale●Książka●Serwisowa●na●stronach●1-2●i●1-3,●i●tym●samym●wygasa
ona, jeżeli przebieg ten zostanie osiągnięty przed upływem 60 miesięcy.
Nastêpuj¹ce czêœci s¹ objête specjalnymi warunkami Gwarancji ograniczonej do 3 lat:
W pierwszych 24 miesi¹cach gwarancja nie przewiduje limitu przebiegu, w pozosta³ych 12 miesi¹cach (25-36) obowi¹zuje limit
100.000 km (62.500 mil):
Akumulator 12V (wszystkie modele); Czujnik tlenu/sonda lambda (wszystkie modele); silnik wentylatora ch³odnicy (Pajero, L200);
wtryskiwacze i œwiece ¿arowe (tylko silniki Diesla).
Pozycje Specjalne:
Wymienione poniżej POZYCJE SPECJALNE nie podlegają gwarancji MME, lecz są objęte gwarancją fabryczną ich producenta:
- Opony
- Samochodowe systemy audio-video (wyłącznie zestawy nie montowane fabrycznie)
- Wszelki sprzęt inny niż zamontowany fabrycznie w nowym samochodzie MME
SDE715E1 NEWWAR3-5_PL
2-1
2
Ogólne warunki gwarancji
Pozycje nieobjęte gwarancją
Następujące elementy nie są objęte gwarancją MME (z wyjątkiem uszkodzeń materiału lub powstałych w wyniku wadliwego procesu
produkcji) :
Części jednorazowego użytku:
2
- Wkład filtra powietrza
- Wkład filtra oleju
- Wkład filtra paliwa
- Wkłady filtra przeciwpyłkowego
- Paski napędowe:●
Alternatora●
Pompy wodnej●
Pompy wspomagania kierownicy●
Klimatyzacji
- Świece zapłonowe ●
(przy lub po pierwszej planowej wymianie)
- Okładzina tarczy sprzęgła oraz docisk
-Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe oraz okładziny szczęk
hamulcowych
- Pióra wycieraczek
- Bezpieczniki
-Żarówki ●
(we wszystkich lampach, z wyjątkiem lamp ksenonowych)
Płyny eksploatacyjne i materiały smarne:
- Olej silnikowy
- Olej ręcznej skrzyni biegów
- Olej automatycznej skrzyni biegów
- Olej skrzynki rozdzielczej
- Olej mechanizmu różnicowego ●
(normalnego i o ograniczonym poślizgu)
- Olej i/lub płyn przekładni kierowniczej
2-2
- Płyn hamulcowy i sprzęgłowy
- Smar
- Płyn chłodzący silnika (płyn niezamarzający)
- Elektrolit w akumulatorze
- Czynnik chłodniczy klimatyzacji
- Płyn do spryskiwaczy
- Paliwo (benzyna i olej napędowy)
SDE715E1
Ogólne warunki gwarancji
Inne pozycje / Obszary nieobjęte gwarancją:
Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
- Normalnego zużycia lub starzenia się części, oraz materiałów eksploatacyjnych i części używanych w ramach przeglądów (zgodnie z opisem i
specyfikacją zamieszczoną w rozdziale Książce Serwisowej) przewidzianych w rozdziale “Obsługa samochodu Mitsubishi” na stronie 1-7.
- Normalnych śladów zużycia, przebarwienia, ciemnienia kolorów, matowienia, zużycia lub zniszczenia elementów pokrywanych emaliami ozdobnymi, warstwy lakieru, elementów gumowych, tapicerki, wykończeń w skórze oraz zadrapania lub naderwania wynikające z codziennej eksploatacji,
zużycia lub wpływu działania sił zewnętrznych lub zmiany w poszczególnych elementach spowodowane normalną eksploatacją pojazdu.
- Drobnych nieprawidłowości, nie mających wpływu na jakość, parametry pracy lub funkcjonowanie samochodu lub jego części - np. niewielkie hałasy lub drgania występujące w takich warunkach użytkowania lub nietypowego wykorzystania samochodu, które są niezgodne●
z przeznaczeniem takiego samochodu wynikającym bezpośrednio z rodzaju samochodu i zasad jego eksploatacji oraz obsługi określonych●
w Instrukcji Obsługi.
- Uszkodzeń spowodowanych niewystarczającą lub niewłaściwą obsługą, np. zaniedbaniem obsługi codziennej i/lub okresowych przeglądów przewidzianych w rozdziale Książka Serwisowa oraz w Instrukcji Obsługi przekazanej właścicielowi wraz z nowym samochodem MME.
- Szkód spowodowanych użyciem nieoryginalnych części, gdy wymiany dokonał Serwis Autoryzowany lub Niezależny Warsztat, oraz szkód spowodowanych obsługą/naprawami przeprowadzonymi przez Właściciela samochodu.
- Uszkodzeń spowodowanych wypadkami drogowymi, niewłaściwym obchodzeniem się lub lekceważeniem zasad prawidłowego postępowania z pojazdem, przedstawionych w Instrukcji Obsługi, niewłaściwym wykorzystaniem samochodu niezgodnym z przeznaczeniem takiego samochodu wynikającym bezpośrednio z rodzaju samochodu i zasad jego eksploatacji oraz obsługi określonych w Instrukcji Obsługi, korzystaniem z samochodu w
nietypowych warunkach, np. w wyścigach lub rajdach i takimi modyfikacjami samochodu i/lub jego zespołów/części, które nie są zalecane lub
zaaprobowane przez MME.
- Uszkodzeń spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, takimi jak zanieczyszczenia chemiczne, odchody ptasie, kwaśny deszcz, grad, piasek, sól,
środki zapobiegające zamarzaniu, kamienie, pożary i katastrofy, a także uszkodzenia wynikające z zaniedbań lub winy człowieka, powstań (walk
powstańczych) lub działania siły wyższej.
- Uszkodzeń skrzyni ładunkowej lub kabiny podczas załadunku lub przez nieprawidłowo zamocowany ładunek podczas transportu.
- Kosztów towarzyszących awarii, takich jak utrata możliwości korzystania z pojazdu, strata czasu, wydatki na paliwo, telefony, podróż, zakwaterowanie, utrata możliwości przewozu oraz uszkodzenie rzeczy osobistych, straty komercyjne i utrata dochodów.
- Pojazdów, w których zmienione zostały wskazania licznika przebiegu i wskutek tego nie jest możliwe łatwe ustalenie lub potwierdzenie rzeczywistego przebiegu.
- Uszkodzeń spowodowanych importem, sprzedażą lub innym sposobem przekazania nowego pojazdu MME do kraju, na którego rynek pojazd ten nie
został wyprodukowany i który to kraj wymaga innej specyfikacji pojazdu niż rynek, na który nowy pojazd MME został wyprodukowany.
SDE715E1
2-3
2
Ogólne warunki gwarancji
2
- Samochodów w stosunku, do których uniemożliwiono Gwarantowi wywiązanie się z obowiązków gwarancyjnych poprzez
niedostarczenie samochodu do Autoryzowanego Serwisu Mitsubishi w celu dokonania zgłoszonej naprawy, w terminie dostarczenia
samochodu do naprawy wskazanego w powiadomieniu od Autoryzowanego Serwisu Mitsubishi chyba, że niedostarczenie samochodu
w terminie wynikało z przyczyn niezależnych od właściciela samochodu (choroba, nagły wyjazd, itp.)
- Paliwa Zastępcze
• LPG i CNG – modyfikacje dostosowujące do spalania gazu płynnego (LPG) lub sprężonego gazu ziemnego (CNG) oraz
uszkodzenia spowodowane na skutek lub w wyniku takich modyfikacji nie są objęte niniejszą gwarancją. Powyższe
ograniczenie nie dotyczy modyfikacji w stosunku, do których gwarant wyraźnie pisemnie wskazuje, że nie mają wpływu na
zakres niniejszej gwarancji.
• Bio diesel – komponenty paliwowe np. ester metylowy z oleju rzepakowego RME i ester metylowy z oleju sojowego SOME,
występujące pod zbiorczą nazwą estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME), stosowane są jako zamienniki i dodatki do
tradycyjnych paliw. Stosowanie w/w paliw w niezmodyfikowanych silnikach powoduje zmiękczanie uszczelek i możliwość
wystąpienia wycieków paliwa. Uszkodzenia spowodowane zastosowaniem paliwa typu Bio diesel, które nie spełniają
poniższych wymagań, nie są objęte niniejszą gwarancją:
o Ilość estrów metylowych kwasów tłuszczowych nie może przekroczyć 5% obj.
o Jakość estrów metylowych kwasów tłuszczowych musi być zgodna z EN14214.
o Jakość oleju napędowego musi być zgodna z EN590 po dodaniu estrów metylowych kwasów tłuszczowych.
• Bioethanol – stosowanie tego dodatku do benzyny uszkadza niezmodyfikowane pojazdy. We wszystkich pojazdach Mitsubishi
napędzanych benzyną (w tym GDI) stosowana może być benzyna z maksymalną 5% domieszką etanolu, zgodnie z EN228.
Uszkodzenia spowodowane zastosowaniem bioetanolu, który nie spełnia tego warunku, nie są objęte niniejszą gwarancją.
- Ponadto gwarancja nie obejmuje geometrii zawieszenia i wyważenia kół.
2-4
SDE715E1
Ogólne warunki gwarancji
Klauzula warunkowa
Możemy skontrolować samochód
(przed lub po przeprowadzeniu jakichkolwiek prac) i/lub zlecić odesłanie uszkodzonych bądź
wymienionych części do producenta.
12-letnia gwarancja na korozję perforacyjną
Z zastrzeżeniem poniższych zasad i warunków, MME gwarantuje,
że w przypadku powstania na metalowym elemencie nadwozia
nowego i prawidłowo utrzymywanego pojazdu MME, wyprodukowanego przez lub dla MME, korozji perforacyjnej (przerdzewienie na
wylot) od strony wewnętrznej blachy wskutek wad materiałowych lub wykonawczych w ciągu 12 lat w zależności od modelu (bez
względu na przebieg), licząc od DATY ROZPOCZĘCIA OKRESU GWARANCYJNEGO, dowolny Autoryzowany Punkt Serwisowy MME
nieodpłatnie naprawi lub wymieni element nadwozia, który uległ perforacji.
Uwaga:
Rdza/korozja inna niż powodująca perforację (przerdzewienie na wylot) blach cienkich nadwozia oraz uszkodzenie powłoki lakieru
podlegają ZAKRESOWI GWARANCJI PODSTAWOWEJ.
Poniższe pozycje nie są objęte 12-letnią gwarancją na korozję perforacyjną:●
- Korozja spowodowana uszkodzeniem wypadkowym, nieprawidłowym użytkowaniem lub wprowadzeniem zmian w konstrukcji
pojazdu.
- Korozja spowodowana czynnikami zewnętrznymi takimi jak zanieczyszczenia chemiczne, odchody ptasie, kwaśny deszcz,
wypadki drogowe, grad, piasek, sól, środki zapobiegające zamarzaniu, kamienie, pożary i katastrofy, a także uszkodzenia
wynikające z zaniedbań lub winy człowieka, powstań (walk powstańczych) lub klęsk żywiołowych.
- Korozja spowodowana zaniedbaniem drobnych napraw.
- Korozja spowodowana niewykonaniem napraw i przeglądów przedstawionych w Instrukcji Obsługi.
- Straty towarzyszące naprawie gwarancyjnej, takie jak utrata możliwości korzystania z pojazdu, strata czasu, wydatki na paliwo,
telefony, podróż, zakwaterowanie, straty komercyjne i utrata dochodów.
- Takie przypadki korozji, które powstały z przyczyn obiektywnie niezależnych od MME.
SDE715E1
2-5
2
Ogólne warunki gwarancji
Odpowiedzialność właściciela
Elementy blacharskie nadwozia oraz spod samochodu muszą być kontrolowane co 12 miesięcy, począwszy od daty rozpoczęcia okresu
gwarancyjnego i w razie potrzeby ponownie konserwowane na koszt właściciela.
Po zakończeniu takiej kontroli warsztat, który ją przeprowadził, musi wypełnić i opatrzyć pieczęcią ewidencję przeglądów nadwozia.
Ewidencja ta znajduje się w rozdziale Książka Serwisowa na stronach 1-27 ~ 1-30.
Wszelkie uszkodzenia takie jak odpryski, zadrapania, drobne uszkodzenia itp. muszą być naprawione na koszt właściciela.
Jeżeli samochód uczestniczył w wypadku lub z jakiejkolwiek innej przyczyny trzeba w nim naprawić bądź wymienić elementy blacharskie,
to naprawy takie muszą być przeprowadzone zgodnie z procedurami przedstawionymi w odpowiednich instrukcjach naprawy.
2
Kampanie bezpieczeństwa / Kampanie serwisowe
Zdarzają się sytuacje, w których producent musi wycofać swe produkty z przyczyn związanych z bezpieczeństwem. W takim przypadku
Autoryzowany Dystrybutor Krajowy pisemnie powiadomi Państwa o konieczności udania się do Autoryzowanego Punktu Serwisowego
MITSUBISHI MOTORS w celu nieodpłatnego przeprowadzenia niezbędnych prac korekcyjnych.
Po
zakończeniu prac korekcyjnych autoryzowany serwis Mitsubishi jest zobowiązany odpowiednio wypełnić i opatrzyć pieczęcią
Ewidencję Serwisów / Wezwań Serwiso­wych na stronie 1-32 w rozdziale Książka Serwisowa.
Koszty wynikające z usterek, jak utrata pojazdu, strata czasu, dodatkowe koszty paliwa, koszty rozmów telefonicznych, podróży, zakwaterowania, utrata przewożonego towaru lub uszkodzenia własności prywatnej, straty komercyjne lub utrata dochodów nie są pokrywane przez MME.
2-6
SDE715E1
Ogólne warunki gwarancji
Gwarancja na części i akcesoria
Oryginalne części Mitsubishi:
Wszystkie “Oryginalne części” Mitsubishi są objęte 2-letnią gwarancją, bez limitu przebiegu, licząc od daty zakupu.
W wypadku roszczeń gwarancyjnych, w celu wykazania, że części te są objęte powyższą gwarancją, wymagane jest posiadanie faktury
potwierdzającej zakup i/lub zamontowanie odnośnych części. Dokumenty te prosimy przechowywać w bezpiecznym miejscu.
Oryginalne Akcesoria Mitsubishi:
Wszystkie “Oryginalne Akcesoria” Mitsubishi są objęte 2-letnią gwarancją, bez limitu przebiegu, licząc od daty zakupu.
W wypadku roszczeń gwarancyjnych, w celu wykazania, że akcesoria te są objęte powyższą gwarancją, wymagane jest posiadanie faktury
potwierdzającej ich zakup i/lub montaż. Dokumenty te prosimy przechowywać w bezpiecznym miejscu.
Części Serwisowe Mitsubishi:
Wszystkie “Części Serwisowe” Mitsubishi są objęte 2-letnią gwarancją, bez limitu przebiegu, licząc od daty zakupu.
W przypadku roszczeń gwarancyjnych, w celu wykazania, że Części Serwisowe Mitsubishi są objęte powyższą gwarancją, wymagane jest
posiadanie faktury potwierdzającej zakup i/lub zamontowanie odnośnych części. Dokumenty te prosimy przechowywać w bezpiecznym
miejscu.
SDE715E1
2-7
2
Ogólne warunki gwarancji
Gwarancja na Oryginalne Części Mitsubishi, Oryginalne Akcesoria Mitsubishi i Części Serwisowe Mitsubishi obejmuje tylko wady
wykonawcze danej części oraz inne części, które mogą ulec uszkodzeniu na skutek takiej wady.
Do Gwarancji na Oryginalne Części Mitsubishi, Oryginalne Akcesoria Mitsubishi i Części Serwisowe Mitsubishi stosuje się
odpowiednio zapisy punktu “Inne pozycje / Obszary nieobjęte gwarancją”, w tym wszelkie wskazane tam ograniczenia niniejszej
gwarancji.
Gwarancją nie są objęte błędy montażu i uszkodzenia powstałe w jego trakcie.
Zakres Terytorialny:
2
Terytorialny zakres obowiązywania GWARANCJI NOWEGO SAMOCHODU oraz gwarancji na Oryginalne Części, Akcesoria i Części
Serwisu Mitsubishi obejmuje poniżej wymienione państwa:
Andora,
Austria, Belgia, Bośnia-Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja,
Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia, Izrael, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Monako, Niemcy,
Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Rosja*, Serbia i Czarnogóra, San Marino, Słowacja, Słowenia, Szwecja,
Szwajcaria, Turcja, Ukraina*, Watykan, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.
* W tych krajach GWARANCJA NOWEGO POJAZDU jest ważna tylko na terenie danego kraju, jednakże klienci z tych krajów mogą uzyskać naprawy gwarancyjne podczas podróży
przez obszar jednego z wymienionych powyżej krajów.
W przypadku przeprowadzki na stałe do Rosji lub Ukrainy (pojazd nie będzie już zarejestrowany w kraju pochodzenia) z obszaru jednego z pozostałych krajów GWARANCJA
NOWEGO POJAZDU traci ważność.
2-8
SDE715E1
Ogólne warunki gwarancji
Prawa ustawowe
Postanowienia niniejszej Gwarancji w żadnym stopniu nie umniejszają praw ustawowych konsumenta.
Gwarant:
MITSUBISHI MOTORS Europe B.V.
Mitsubishi Avenue 21
6121 SH Born
The Netherlands
Gwarancja● nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego wynikaj¹cych z przepisów o rêkojmi za wady rzeczy
sprzedanej. Wszelkie●spory●z●tytułu●niniejszej●gwarancji●będą●rozstrzygane●przez●właściwy●miejscowo●sąd●dla● siedziby● MMC● Car●
Poland● Sp.● z● o.o.● Powyższy● zapis● na● umowną● właściwość● miejscową● sądu● nie● ma● zastosowania● w● sporach●● z●konsumentami.
Nazwa i adres przedstawiciela gwaranta w Polsce:
MMC Car Poland Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 45 A
02-146 Warszawa
SDE715E1 NEWWAR3-5_PL
2-9
2
Ogólne warunki gwarancji
Naprawy gwarancyjne w podróżach zagranicznych
Zabierając samochód do któregoś z państw wymienionych w Zakresie Terytorialnym, macie Państwo prawo do skorzystania z napraw
gwarancyjnych w dowolnym, autoryzowanym serwisie Mitsubishi.
Aby
można było wykorzystać tę gwarancję, rozdział Książka Serwisowa musi znajdować się w samochodzie, gdyż do wypełnienia
zgłoszenia reklamacyjnego autoryzowanemu serwisowi Mitsubishi będą potrzebne dane znajdujące się w Formularzu Rejestracyjnym.
Brak tych informacji oznacza, że będziecie Państwo musieli zapłacić za naprawę. Aby uzyskać zwrot poniesionych kosztów, musicie
Państwo zachować fakturę i poprosić swój lokalny autoryzowany serwis Mitsubishi, aby w Waszym imieniu zgłosił reklamację.
2
Trzeba tu podkreślić, że części potrzebne do naprawy posiadanego przez Państwa modelu samochodu mogą nie być łatwo dostępne w danym
kraju, o ile nie są tam sprzedawane wszystkie samochody z oferty Mitsubishi.
2-10
SDE715E1
Ogólne warunki gwarancji
Pakiet Mitsubishi Motors Assistance
Informacje o nowym pakiecie pomocy drogowej Mitsubishi Motors Assistance (MAP) znajdują się w oddzielnym rozdziale, prezentującej
cały program usług dostępnych podczas podróżowania w kraju i za granicą.
W
przypadku awarii pojazdu Mitsubishi, można skorzystać z Pakietu Mitsubishi Motors Assistance w państwach objętych Zakresem
Terytorialnym wskazanym w rozdziale 3 tej broszury.
Przeniesienie gwarancji na samochód
Jeśli są Państwo drugim lub kolejnym właścicielem pojazdu, a Państwa pojazd jest nadal objęty gwarancją producenta, prosimy uprzejmie
o wypełnienie karty przekazania gwarancji znajdującej się na końcu niniejszej broszury.
Karty te są już zaadresowane i należy je wysłać do Autoryzowanego Dystrybutora Krajowego.
SDE715E1
2-11
2
3
MAP
Mitsubishi Motors Assistance Package
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
Rozdział 3
3-12
SDE715E1
MAP
Gratulujemy zakupu pojazdu Mitsubishi i witamy w MAP
Mitsubishi Motors Assistance Package – pakiecie Assistance, stworzonym dla
zapewnienia właścicielowi “Mitsubishi”, spokojnej podróży i jak najlepszych
wrażeń z użytkowania pojazdu. Pakiet ten został przygotowany tak, aby zapewnić
Państwu i Państwa pasażerom jak najkrótsze przerwy, gdyby zdarzyło się Państwu
napotkać problemy w korzystaniu z pojazdu, tak na wakacjach, jak i na co dzień. Choć mamy nadzieję, że nigdy nie będą musieli Państwo korzystać z tych usług, prosimy
poświęcić chwilę na przeczytanie tej broszury, aby wiedzieli Państwo co robić
w razie konieczności skorzystania z pomocy.
Serwis MAP, dostępny telefonicznie przez 24 godziny 7 dni w tygodniu, zapewnia
Państwu usługi, które są:
●● szybkie i efektywne
●● stworzone do rozwiązywanie wszystkich problemów
●● stałe i dostępne na terenie całej Europy
(Patrz: zasięg geograficzny)
3
SDE715E1
3-1
MAP
Co robić, gdy potrzebna jest pomoc?
Po prostu należy wybrać numer telefonu wydrukowany na karcie MAP w przypadku:
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
awarii mechanicznej lub elektrycznej
wypadku drogowego
problemu z paliwem (brak paliwa, paliwo zanieczyszczone lub niewłaściwe)
problemu z kluczykami (zagubienie, złamanie, zatrzaśnięcie w samochodzie)
problemu z oponami (przebicie, wandalizm, nieszczelne wentyle)
prób kradzieży lub wandalizmu powodujących unieruchomienie pojazdu
kradzieży całkowitej
MAP znajdzie rozwiązanie pozwalające na jak najszybszą kontynuację podróży
przy minimalnych opóźnieniach i niewygodach. Wszyscy pasażerowie*
podróżujący wspólnie są również uprawnieni do świadczeń MAP.
3
3-2
SDE715E1
MAP
Jeśli kiedykolwiek będzie Państwu potrzebna pomoc, MAP oferuje:
●●
Podstawową pomoc w domu i w drodze
przy problemach z paliwem, kluczami, oponami i drobnymi naprawami elektryczno-mechanicznymi.
●●
Holowanie
do najbliższego autoryzowanego Partnera Sieci Mitsubishi, jeśli pojazd nie może być uruchomiony na miejscu.
●●
Parking
gdy awaria zdarzy się po godzinach pracy Partnera Sieci Mitsubishi, a pojazd musi być odholowany celem dokonania naprawy.●
W takim przypadku, pojazd będzie zaparkowany w bezpiecznym miejscu i przewieziony do Partnera Sieci Mitsubishi w godzinach
pracy w następnym dniu roboczym.
●●
Przekazywanie pilnych wiadomości
MAP przekaże pilne wiadomości Państwa rodzinie, przyjaciołom czy współpracownikom.
●●
Usługi informacyjne
Na życzenie, udzielimy Państwu podstawowej porady technicznej na temat Państwa pojazdu, jak również co do lokalizacji
Partnerów Sieci Mitsubishi w Europie.
●●
Informacje o pomocy prawnej i medycznej
3
Na Państwa prośbę możemy przekazać informacje o specjalistycznych poradach prawnych i medycznych.
●●
Europejskie cła
Jeśli zakres zniszczenia pojazdu powoduje, że nie można go już naprawić, a zdarzenie miało miejsce poza granicami Polski, MAP
pokryje wszelkie opłaty celne poniesione w związku z zakończeniem eksploatacji.
SDE715E1
3-3
MAP
Jeśli Państwa pojazd nie może być naprawiony tego samego dnia z powodu awarii
elektrycznej lub mechanicznej, a unieruchomiony pojazd został przetransportowany do
Partnera Sieci Mitsubishi przez MAP, możemy zaproponować, kierowcy i pasażerom*,
jedną z następujących możliwości:
●●
Przewiezienie taksówką
do Państwa domu, jeśli znajduje się on w promieniu nie więcej niż 50 km.
●●
Samochód zastępczy,
aby mogli Państwo podróżować, gdy Państwa pojazd jest unieruchomiony, na maksymalnie 2 dni - gdy awaria jest w odległości
do 50 km od miejsca zamieszkania. Jeśli są Państwo w odległości większej niż 50 km od domu, samochód zastępczy będzie
udostępniony do czasu naprawy pojazdu, z limitem 5 dni. Usługą nie jest obięte podstawianie i zwrot samochodów zastępczych.
Prosimy pamiętać o konieczności dostosowania się do wymogów firmy wynajmującej (ubezpieczenie, karta kredytowa, opłaty za
paliwo i inne).
●●
Bilet kolejowy pierwszej klasy lub bilet lotniczy w klasie ekonomicznej
(gdy podróż koleją trwa ponad 6 godzin), jeśli są Państwo w odległości ponad 50 km od domu.
●●
3
Nocleg w hotelu
na nie więcej niż 4 noce, jeśli są Państwo w odległości ponad 50 km od domu. Nocleg taki zależy od
warunków lokalnych i dostępności. ●●
Zamówienie i dostawa części zapasowych
Jeśli Państwa pojazd ulegnie awarii za granicą, a nie są tam dostępne części niezbędne do naprawy pojazdu, MAP, przy pomocy
sieci Partnerów Mitsubishi, odnajdzie i dostarczy części zapasowe z innego kraju (pokryte są jedynie koszty dostawy).
3-4
SDE715E1
MAP
●●
Gdy pojazd jest naprawiony
mogą Państwo albo odebrać go od Partnera Sieci, albo poprosić o
jego sprowadzenie.
●●
Odbiór pojazdu
Jeśli chcą Państwo odebrać pojazd od Partnera Sieci, MAP
zorganizuje przejazd taksówką z państwa domu do Partnera Sieci,
w promieniu 50 km. W pozostałych przypadkach, MAP zapewni
jednej osobie bilet kolejowy I klasy lub bilet lotniczy klasy
ekonomicznej, jeśli podróż koleją trwa dłużej niż 6 godzin.
●●
Sprowadzenie pojazdu
Mogą Państwo poprosić o sprowadzenie pojazdu przez firmę
holowniczą lub poprzez usługi kierowcy. Proszę pamiętać, że
sprowadzenie samochodu przez szofera wymaga Państwa zgody i
zobowiązania pokrycia kosztów benzyny i opłat drogowych.
●●
3
UWAGA: Sprowadzenie pojazdu z zagranicy
Jeśli Państwa pojazd na skutek awarii zostanie unieruchomiony za granicą i przewiduje się, że naprawa potrwa dłużej niż 5 dni
roboczych, MAP może zdecydować się na natychmiastowe sprowadzenie samochodu na lawecie do autoryzowanego Partnera Sieci
Mitsubishi lub punktu serwisowego w Państwa kraju, który znajduje się najbliżej miejsca Państwa zamieszkania.
SDE715E1
3-5
MAP
W przypadkach unieruchomienia nie pozwalającego na naprawę w tym samym dniu lub w
dniu następującym po wypadku drogowym, próby kradzieży, wandalizmu lub w gdy pojazd
został skradziony, MAP oferuje:
●●
Inny środek transportu
Jeśli znajdują się Państwo w promieniu 50 km od domu, otrzymają Państwo transport
taksówką do domu. W pozostałych przypadkach otrzymają Państwo bilet kolejowy I klasy
lub bilet lotniczy w klasie ekonomicznej, jeśli podróż koleją trwa ponad 6 godzin.
●●
Koszty prawne
Po wypadku drogowym MAP może wpłacić kaucję do maksymalnej wysokości
2.500 euro, jeśli dostarczą Państwo gwarancję finansową i depozyt. Proszę pamiętać,
że każda zaliczka musi być zwrócona w ciągu 3 miesięcy od otrzymania faktury.
●●
UWAGA, BARDZO WAŻNE!
Prosimy zwrócić uwagę, że Mitsubishi Motors Assistance Package jest programem
pomocy, do którego jesteście Państwo uprawnieni automatycznie bez dodatkowych
opłat, chyba, że wyraźnie określono to w inny sposób. Należy jednak pamiętać , że MAP
nie zastępuje obowiązkowych ubezpieczeń OC, ani też ubezpieczeń AC i Zielonej Karty.
3
3-6
SDE715E1
MAP
●●
Warunkiem skorzystania z bezpłatnych świadczeń jest zgłoszenie zdarzenia pod podany numer telefonu.
Prosimy● nie● organizować● samemu● pomocy● bez● autoryzacji● Centrum● Operacyjnego,● gdyż● poniesione● koszty● nie● będą● zwracane.●
Pojazdy●należące●do●Policji,●Służb●Celnych,●Straży●Pożarnej,●i●Organów●Władzy●Państwowej●a●także●do●firm●transportowych●nie●są
objęte●programem●MAP.●Taksówki●i●pojazdy●z●firm●rent●a●●car●są●objęte●ochroną●tylko w●zakresie●holowania●lub●naprawy●na●miejscu.
Warunki MAP
●● Okres ochrony
Ochrona● MAP● jest● dostępna● dla● wszystkich● nowych● właścicieli
pojazdów●Mitsubishi●przez●5●lat●od●daty●rejestracji●gwarancji.
●●
Osoby chronione*
Właściciel (lub kierowca) oraz wszyscy pasażerowie podróżujący
pojazdem w momencie, gdy zaszła potrzeba skorzystania z awaryjnej
pomocy.
●●
Pojazdy chronione
Wszystkie samochody osobowe oraz lekkie pojazdy użytkowe marki
Mitsubishi o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu do 3,5 tony
– z wyłączeniem taksówek. Ochroną objęte są również naczepy i
przyczepy kempingowe (tylko holowanie), lecz tylko wówczas, gdy
są ciągnięte przez chroniony pojazd.
3
SDE715E1 NEWWAR3-5_PL
3-7
Warunki MAP
●●
Zasięg geograficzny
Andora, Albania, Austria, Belgia, Bośnia-Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr,
Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Macedonia, Niemcy, Grecja, Węgry,
Irlandia, Włochy, Łotwa, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Monako, Holandia,
Norwegia, Polska, Portugalia, Republika San Marino, Rumunia, Rosja(a), Serbia &
Czarnogóra (była Jugosławia), Słowacja, Słowenia, Hiszpania(b), Szwecja, Szwajcaria,
Turcja, Ukraina, Wielka Brytania(c), Watykan.
Ochrona w Rosji jest ograniczona do rejonu Sankt Petersburga i Moskwy: w promieniu
50 km otaczającym zewnętrzny pierścień obu miast.
(a)
Hiszpania obejmuje Baleary i Wyspy Kanaryjskie oraz niezależne miasta Ceuta i
Melilla.
(b)
Ochrona w Wielkiej Brytanii obejmuje Gibraltar i wszystkie zależne wyspy brytyjskie
znajdujące się na wodach mórz europejskich.
(c)
3
3-8
SDE715E1
Zawiadomienie o przeniesieniu gwarancji: Karta 2
Zawiadomienie o przeniesieniu gwarancji: Karta 1
Gwarancję fabryczną można przenieść na nowego właściciela, o ile dany samochód nadal jest objęty okresem
gwarancji producenta.
Gwarancję fabryczną można przenieść na nowego właściciela, o ile dany samochód nadal jest objęty okresem
gwarancji producenta.
Nazwa firmy:
Nazwa firmy:
Nazwisko:
Nazwisko:
Imię:
Imię:
Adres e-mail:
Adres e-mail:
Telefon:
Telefon:
Pełny adres:
Pełny adres:
Kod pocztowy i miasto:
Kod pocztowy i miasto:
Kraj:
Kraj:
Podpis właściciela:
Podpis właściciela:
Informacje o samochodzie
Informacje o samochodzie
Numer identyfikacyjny samochodu (VIN):
Numer identyfikacyjny samochodu (VIN):
Nr Rejestracyjny:
Nr Rejestracyjny:
Data rozpoczęcia okresu gwarancyjnego:
Data rozpoczęcia okresu gwarancyjnego:
Data zakończenia okresu gwarancyjnego:
d d m m r r r r
Data zakończenia okresu gwarancyjnego:
d d m m r r r r
Informujemy, iż w/w Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy
handlowej kupna sprzedaży oraz umowy gwarancyjnej przez wyłącznego importera Mitsubishi
w Polsce MMC Car Poland Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 45a, 02-146 Warszawa oraz autoryzowanych
dealerów i punkty serwisowe Mitsubishi, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Informujemy, iż w/w Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy
handlowej kupna sprzedaży oraz umowy gwarancyjnej przez wyłącznego importera Mitsubishi
w Polsce MMC Car Poland Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 45a, 02-146 Warszawa oraz autoryzowanych
dealerów i punkty serwisowe Mitsubishi, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym
w celu badania obsługi klienta, przez wyłącznego importera Mitsubishi w Polsce MMC Car Poland
Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 45a, 02-146 Warszawa oraz autoryzowanych dealerów i punkty
serwisowe Mitsubishi, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam,
że zostałem poinformowany/a o tym, iż niniejsza zgoda ma charakter dobrowolny oraz
że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania oraz złożenia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym
w celu badania obsługi klienta, przez wyłącznego importera Mitsubishi w Polsce MMC Car Poland
Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 45a, 02-146 Warszawa oraz autoryzowanych dealerów i punkty
serwisowe Mitsubishi, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam,
że zostałem poinformowany/a o tym, iż niniejsza zgoda ma charakter dobrowolny oraz
że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania oraz złożenia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingowych.
data
data
podpis
Prosimy o odesłanie wypełnionej karty na adres podany na odwrocie.
SDE715E1
podpis
Prosimy o odesłanie wypełnionej karty na adres podany na odwrocie.
SDE715E1
SDE715E1
SDE715E1
MMC Car Poland Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 45 A
02-146 Warszawa
Polska
MMC Car Poland Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 45 A
02-146 Warszawa
Polska

Podobne dokumenty