IBM Storwize V7000

Komentarze

Transkrypt

IBM Storwize V7000
IBM Innovation Center
IBM
®
Storwize
V7000
© 2010 IBM Corporation
© 2010 IBM Corporation
Agenda
Storwize V7000 – Informacje podstawowe
Komponenty
Architektura (SAS) i okablowanie
Konfiguracja podstawowa
Planowanie instalacji
2
© 2010 IBM Corporation
Gdzie zastosowaliśmy
3
© 2010 IBM Corporation
Storwize V7000
Informacje podstawowe
4
© 2010 IBM Corporation
IBM Disk Portfolio 4Q2010
Block
Enterprise
Midrange
File
DS8000
XIV
SONAS
For clients requiring:
Advanced disaster recovery with
3-way mirroring and System z
GDPS support
Continuous availability, no
downtime for upgrades
Best-in-class response time for
OLTP or transaction workloads,
flash optimization
Single system capacity scalable
to the PB range
For clients requiring:
Breakthrough ease of use and
management
High utilization with automated
performance (“hot spot”)
management
Virtually unlimited snapshots
Advanced self-healing
architecture
For clients requiring:
Massive I/O, backup, or restores
Consolidation, or scale large
numbers of clusters
DS5000
Storwize V7000
For clients requiring:
Good cost/performance, generalpurpose storage
Need to add capacity to existing
configuration
10s of TB of capacity
For clients requiring:
10s of TB of rack-mounted
storage with sophisticated
software functions
Breakthrough ease of use and
management
Non-disruptive migration from,
or virtualization of, existing disk
N series
For clients requiring:
NAS storage
Simple two-site high availability
DS3000
Entry
For clients requiring:
SMBs or branch office locations; cost sensitive; start at as small as 100s
GB, up to low TB capacity
SVC, ProtecTIER, Information Archive, Storwize Appliances
Storage Optimizers
For clients requiring optimization of storage costs:
Storage technologies that add function, performance, ease of use, or efficiency to new or existing storage
© 2010 IBM Corporation
Storwize V7000
Modularna architektura
Oprogramowanie – doskonale znane z macierzy z rodziny DS oraz nowe
funkcjonalności
Software (znany z DS8000 oraz z SVC)
Software (nowe funkcjionalności)
RAID 0, 1, 5, 6, 10
Nowe GUI (Easy-to-use, web based, takie samo jak w XIV)
Storage Virtualization (wewnętrzna i zewnętrzna)
Easy TierTM SSD
Doskonała, bezpieczna migracja danych w trybie
online
RAID & RAS
Global & Metro Mirror (Multi-site)
FlashCopy (256 targets,cascaded,incremental,Space Eff.)
Thin Provisioning
6
Dodatkowa skalowalność
Lepsze, mocniejsze kontrolery
Integracja z IBM Systems Director
Integracja z TPC, FCM i wsparcie TSM
© 2010 IBM Corporation
Storwize V7000
Dotychczas było:
Server
Server
Server
TPC
TPC
Server
Obecnie wykorzystując:
Storwize V7000
Server
FCM
FCM
Server
TPC
TPC
SVC V5.1 SW
Server
FCM
FCM
Storwize V7000 SW
Server
Server
TPC
TPC
Server
FCM
FCM
SVC V6.1 SW
Takie samo oprogramowanie
Storwize
V7000
HDS
EMC
IBM
SVC jest zainstalowane pomiędzy
hostami a macierzami dyskowymi
różnych producentów.
SVC odpowiada za wirtualizację i
zaawansowane funkcje oraz usługi
kopiujące
7
IBM
TPC i FlashCopy Manager są
zintegrowane z SVC dla zwiększenia
funkcjonalności
HDS
EMC
EMC
HDS
Storwize
V7000
Nowy system dyskowy z wewnętrzną
wirtualizacją i fukcjonalnościami SVC –
zapewnia te same możliwości co SVC
kiedyś
SVC w dalszym ciągu pozostaje w
ofercie IBM i daje możliwość
zwirtualizowania systemów „nie-IBM”
© 2010 IBM Corporation
V7000 - Komponenty
8
© 2010 IBM Corporation
Definicje:
9
Control enclosure
(Obudowa kontrolerów)
Element macierzy który zawiera midplane (wewnętrzną architekturę) i wszystkie
wyprowadzenia niezbęde do podłączenia kontrolerów, dysków, modułów zasilaczy
z układami chłodzenia. W obudowie instaluje się kontrolery oraz dyski twarde
Node canister
(Kontroler)
Kontroler – najważniejsza część macierzy dyskowej zawierająca uklady
elektroniczne realizujące główne zadania stojące przed systemem dyskowym.
Zawiera także interfejsy hostów i interfejsy podłączeniowe do półek z dyskami.
Expansion enclosure
(Półka rozszerzeń)
Moduł w którym instaluje się dodatkowe dyski twarde. Wszystkie elementy są
redundantne.
Expansion canister
(Kontroler półki rozszerzeń)
Urządzenie funkcjonalnie i fizycznie podobne do kontrolera. Spełniające podobną
rolę tyle, że zamontowane w półce dyskowej. Jego głównym zadaniem jest
komunikacja z kontrolerem w macierzy.
SAS Chain
(Okablowanie)
Macierz powinna być okablowana według ściśle określonego schematu. Ma to na
celu zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostępu do danych.
Physical link
(kabel SAS)
Każdy pojedynczy kabel SAS zawiera 4 żyły każde pracujące z prędkością 6Gbps.
SBOD
Switched Bunch of Disks
Cluster
Dwa kontrolery w jednej obudowie
Managed Disk (MDisk)
LUN (SCSI logical unit) zbudowany na wewnętrznych lub zewnętrznych grupach
RAID
© 2010 IBM Corporation
Definicje:
10
Internal storage
(pojemność wewętrzna)
Pojemność wewnętrzna jest to pojemność wynikająca z zainstalowanych w
urządzeniu dysków (zarówno dysków zainstalowanych w obudowie kontrolera jak i w
półkach podpiętych do niego)
External storage
(pojemność zewnętrzna)
LUN zbudowane na zewnętrznych macierzach dyskowych. Ta pojemność jest
zwirtualizowana przez V7000 i jest zarządzana bezpośrednio z macierzy
Storage pool
Zbiór zbudowany z MDisks zapewniający realną pojemność dla danych
SVC: Managed Disk Group (MDG)
Volume
Przestrzeń widoczna dla hostów (systemy operacyjnę własnie ją widzą jako fizyczny
dysk)
SVC: Virtual Disk (VDisk)
Events
(zdarzenie)
Wiadomośc, błąd – informacja jaka pojawia się w logach i może wywołać alarm. Może
to także być informacja dla administratora o poprawności działania systemu
SVC: Errors
Host mapping
(Mapowanie hostów)
Przypisanie które hosty mają prawa dostępu do odpowiednich wolumenów
SVC: VDisk to host mapping
Thin provisioning
Możliwośc zdefiniowania wolumenu, którego logiczna pojemnośc będzie większa niż
fizycznaSVC: Space-Efficient (SE) VDisk
© 2010 IBM Corporation
Storwize V7000 – co to jest?
Storwize V7000 – nowoczesny system
dyskowy klasy midrange.
Bazuje na technologii SVC
Wykonany w architekturze SAS
SSD, 10K SAS i Nearline SAS
Maximum 240x2,5” napędów dyskowych
Maximum 120x3,5” napędów dyskowych
Skalowalność 120…240 napędów dyskowych (w
zależności od kombinacji)
Pełna redundancja
8GB pamięci cache per kontroler– (per macierz aż
16GB pamięci cache)
Interfejsy dysków
8 portów 8 Gbps FC
4 porty 1 Gbps iSCSI
11
© 2010 IBM Corporation
Storwize V7000 – co to jest?
Fizycznie Storwize V7000 skłąda się z...
Obudowa kontrolera, która zawiera:
Dwa kontrolery
Dwa PSU (Power Supply Units)
● Każdy kontroler zawiera baterię
24 x 2.5” napędów dyskowych
12 x 3.5” napędów dyskowych
Możliwość rozbudowy do 9 modułów
rozszerzeń, gdzie każdy zawiera:
Miejsce na dwa moduły „kontrolerów”
Dwa PSU (Power Supply Units)
● Półka rozszerzeń nie zawiera baterii
24 x 2.5” napędów dyskowych
12 x 3.5” napędów dyskowych
Obudowy z 12 i 24 dyskami mogą być
jednocześnie podłączone do jednego systemu
12
© 2010 IBM Corporation
Storwize V7000
Kontroler B. Jest on
umieszczony poniżej
kontrolera A i jest
zamontowany „do
góry nogami”
Moduł „pseudokontrolera” B w pólce
dyskowej. Podobnie
jak w przypadku
kontrolerów jest
instalowany „do góry
nogami”.
13
Obudowa kontrolera – widok z tyłu
2076-112/124
Kontroler A.
Moduł
Moduły
chłodzący
PSU – czyli
– jestmoduły
integralną
częścią
zasilające,
modułu
zawierają
zasilającego.
zasilacze,
Drugi
wentylatory
moduł chłodzący
oraz baterię.
jest instalowany
Podobnie
jak w przypadku
„do góry nogami”
kontrolerów są
instalowane „do góry nogami”
Półka - widok z tyłu
2076-212/224
Moduł PSU (power supply unit)
półki dyskowej – nie zawiera baterii.
Moduł chłodzący jest integralną
częścią modułu z zasilającego.
Wymienialny „na gorąco”.
Moduł „pseudokontrolera” A w półce
dyskowej.
© 2010 IBM Corporation
Storwize V7000
Miejsce na dodatkowe
porty FC lub porty
10Gig Ethernet*
Cztery porty 8Gbps FC
*dostępne w
niedalekiej przyszłości
Dwa gigE
6Gbps
SASi porty
Dwa
porty
dwa
do podłączenia
półek
porty USB
rozszerzeń.
Dwa porty 6Gbps SAS
służące do
podłączenia półki
rozszerzeń.
Dwa porty 6Gbps SAS
służące do
podłączenia półki
rozszerzeń.
14
Obudowa kontrolera – widok z tyłu
2076-112/124
Cztery
Miejsce
Dwa
Dwa 6Gbps
gigE
porty
naporty
dodatkowe
SAS
8Gbps
iporty
dwa
FC
doporty
podłączenia
porty
FC lub
USB
porty
półek
10Gig
rozszerzeń.
Ethernet*
*dostępne w
niedalekiej przyszłości
Półka – widok z tyłu
2076-212/224
Dwa porty 6Gbps SAS
służące do
podłączenia półki
rozszerzeń.
Dwa porty 6Gbps SAS
służące do
podłączenia półki
rozszerzeń.
© 2010 IBM Corporation
Storwize V7000 – dwa modele
Obudowa – 12 x 3.5” LFF
2076-112/212
Obudowa – 24 x 2.5” SFF
2076-124/224
15
© 2010 IBM Corporation
Storwize V7000 – kontrolki...
W celu zapewnienia odpowiedniego chłodzenia każdy slot
dyskowy musi być obsadzony przez dysk lub odpowiednią
nakładkę.
Lewy panel jest identyczny dla obudowy kontrolera i w półki
dyskowej. Zawiera on kontrolki, które informują o stanie
komponentu.
Wyświetlacz LCD pokazuje ID pólki, który jest automatycznie
nadawany przez system.
Prawy panel półki/obudowy kontrolera różni się w zależności od
modelu. W celu łatwiejszej idntyfikacji napedów dyskowych
naniesione zostały informacje o numeracji.
LEDs:
Pozycja
Kolor
Górna
ikona
Zielony
Środkowa
ikona
Dolna
ikona
Wygląd
Za co
odpowiada
Definicja
Ikona zasilania
Zasilanie
Wskazuje, że moduł jest
zasilany
Bursztynowy
Znak wykrzyknika
Błąd
Wskazuje, że wystąpił błąd
sprzętowy
Niebieski
Ikona „latarnii”
Identyfikacja
Wykorzystywana do
identyfikacji przez serwis IBM
124 / 224
112 / 212
16
© 2010 IBM Corporation
Storwize V7000 – kontrolki, cd...
Pozycja
Kolor
Symbo
l
Nazwa
Stan LED
Wykorzystanie
Na górze
lub po
prawej
Zielony
-
Pracuje
poprawnie
Wyłączona
Nie gotowy (brak zasilania)
Włączona
Gotowy do użycia
Migająca
Gotowy i aktyny I/O
Wyłaczona
Brak błędu na urządzeniu.
Wszystko pracuje poprawnie.
Włączona
Wystąpił błąd
Migająca
Dysk jest identyfikowany
(niekoniecznie musi oznaczać błąd)
Na dole lub
po lewej
17
Bursztyn
owy
-
Wystąpił
błąd
© 2010 IBM Corporation
Storwize V7000
3.5-inch disk drives:
• 2 TB, 3 TB 3.5 in. 7.2k Near-Line SAS disk
2.5-inch disk drives:
• 146 GB, 300 GB 2.5 inch 15k SAS disk
• 300 GB, 450 GB, 600 GB, 900 GB 2.5 inch.
10k SAS disk
• 200 GB, 300 GB, 400 GB 2.5 inch E-MLC
(enterprise-grade multilevel cell) solid state
drive (SSD)
• 1 TB 2.5-inch 7.2k Near-Line SAS disk
© 2010 IBM Corporation
Efficiency Features
More productive use of available storage
Across all supported host platforms
Thin provisioning
Dynamic
growth
Without thin provisioning, pre-allocated
space is reserved whether the application
uses it or not.
Easy Tier
SSD
Automatic
relocation
HDD
SSD
Automatic
relocation
HDD
With thin provisioning, applications can
grow dynamically, but only consume space
they are actually using.
“Easy Tier” pools identify the busiest data
extents and automatically relocate them to
highest performing Solid-state Disks
Remaining data extents can take advantage
of higher capacity, price optimized disks
© 2010 IBM Corporation
Easy Tier Application Transaction Improvement
240% from
Original
brokerage
transaction
PRELIMINARY
Application
Transaction
Throughput
Easy Tier
Learning
Easy Tier
In Action
12 hours (Elapsed Time)
© 2010 IBM Corporation
Easy Tier Application Transaction Improvement
PRELIMINARY
Application
Transaction
Response Time
Easy Tier
Learning
Easy Tier
In Action
12 hours (Elapsed Time)
© 2010 IBM Corporation
Obudowa kontrolera (z Midplane)
SBB 2.0 (Storage Bridge Bay Working Group) – rozmiar 2U
Jest identyczna dla:
Dwóch modeli modułów podstawowych (12 i 24 dyski)
Dwóch modeli półek rozszerzeń (12 i 24 dyski)
Obudowa zawiera
Miejsce na dwa zasilacze i moduły chłodzące
● Lewy slot jest pod PSU 1
● Prawy slot jest pod PSU 2
● Moduły PSU 1 i PSU 2są identyczne
Miejsca na 2 kontrolery
● W środkowej części są miejsca na kontrolery montowane jeden nad drugim
● Górny kontroler to kontroler nr 1 natomiast dolny to kontroler nr
22
© 2010 IBM Corporation
Kontroler - budowa
kontroler
Intel Jasper Forest quad core 64-bit
CPU
16 GB pamięci cache 2 x 8GB DIMM’s
Cztery porty 2/4/8 Gbps FC
● Wykorzystywane opcjonalnie do
podłaczenia zewnętrznego storage lub
serwerów
Dwa porty USB 2.0 ports
Dwa porty 10/100/1000 Mbps
Ethernet
● Port 1 (wymagany)
● Port 2 (opcjonalnie)
Dwa porty 6 Gbps SAS
● Wykorzystywane do podłączenia półek z
dodatkowymi dyskami
Dodatkowe porty (obecnie ma ma możliwości
wykorzystania. W przyszłości będzie można tam
zamontowac dodatkowe porty FC lub 10 Gbit Ethernet)
23
© 2010 IBM Corporation
Kontroler - architektura
Interfejsy SBB służące do podłaczenia dodatkowych półek
dyskowych
Intel “Jasper Forest” quad core CPU 2.1 GHz
8GB pamięci cache (wykorzystuje dwie kości każda po 4GB DIMM)
32GB wewnętrznej pamięci cache dla oprogramowania
zarządzającego Storwize V7000
24
© 2010 IBM Corporation
Kontroler – kontrolki...
25
Kontrolka prędkości FC - stan
Kontrolka połączenia FC - stan
Oznaczenie
Wyłączona
Wyłączona
Nieaktywny
Wyłączona
Włączona lub migająca
Aktywny, niska prędkość (2 Gb/s)
Migająca
Włączona lub migająca
Aktywny, średnia prędkość (4 Gb/s)
Włączona
Włączona lub migająca
Aktywny, wysoka prędkość(8 Gb/s)
Ethernet LED
Kolor
Oznaczenie
Link state
Zielony
Włączony, gdy jest połączenie
Aktywność
Żółty
Migająca, gdy dane są transferowane
Kontrolka przy portach SAS
Oznaczenie
Wyłączona
Nie ma podłaczenia
Migająca
Półka jest podłaczona, dane są transferowane
Włączona
Półka jest podłączona
© 2010 IBM Corporation
Kontroler – kontrolki...
Pozycja
Kolor
Symbol
Nazwa
Stan LED
Oznaczenie
Po lewej
Zielony
Pulsujący
Status
klastra
Włączony
Kontroler jest w trybie aktywnym. W tym stanie nie nalezy
mieniać kontrolera
Migający
Kontroler jest w stanie serwisowym. Zablokowane operacje I/O.
Można wymieniać
Wyłączony
Nie ma zasilania doprowadzonego do kontrolera.
Włączony
Kontroler jest w trybie serwisowym lub wystąpił błąd
uniemożliwiający korzystanie z urządzenia. Konieczne jest
podjęcie działań serwisowych.
Migający
Kontroler jest identyfikowany przez system. Może/nie musi
występować błąd.
Wyłączony
Kontroler jest w trybie aktywnym
Wyłączony
Brak zasilania
Wolno miga
Zasilanie jest, ale system został wyłączony
Szybko miga
Kontroler jest w trybie samo-testowania (POST)
Włączony
Kontroler jest właczony, działa poprawnie
W
środku
Po
prawej
26
Burszty
nowy
Zielony
Wykrzyknik
Zasilanie
Błąd
Zasilanie
© 2010 IBM Corporation
Moduł rozszerzeń – dodatkowa półka dyskowa
Dwa porty 6 Gbps SAS
Wykorzystanie 1 portu jest obowiązkowe
Wykorzystanie drugiego portu jest opcjionalne – tylko w przypadku gdy
podłączamy drugą półkę
Port diagnostyczny/serwisowy
Obecnie nie można z niego korzystać
27
© 2010 IBM Corporation
Moduł rozszerzeń – dodatkowa półka dyskowa
Interfejs SBB łączy półkę z obudową kontrolera
28
© 2010 IBM Corporation
Moduł rozszerzeń – kontrolki...
Expansion
Canister
LEDs
SAS Port LEDs same as node canister
Pozycja
Kolor
Symbol
Nazwa
LED
Opis
Na górze
Zielony
Pulsuje
Status
Wyłączony
Nie aktywny
Włączony
Aktywny
Migający
VPD Błąd
Wyłączony
Brak błędu/identyfikacji
Włączony
Wystąpił błąd
Migający
Następuje identyfikacja
Na dole
29
Burszty
-nowy
Wykrzyknik
Błąd
© 2010 IBM Corporation
Power Supply Unit (PSU) – moduł zasilający
Dwa PSU zapewniają pełną redundację
Moc – 764watt
Aby zapewnić bezpieczeństwo dla
metadanych Storwize V7000 oferuje
podtrzymanie bateryjne
Jeden PSU - dwa wentylatory
W przypadku gdy jeden zawiedzie układ
chłodzenia w PSU macierz będzie korzystała z
drugiego PSU. Nie spowouje to utraty wydajności.
Wymiana PSU musi nastąpić w czasie krótszym
niż 5 minut – po tym czasie może dojśc do
przegzania urządzenia i system automatycznie się
wyłączy
Oprócz podtrzymania bateryjnego, w
przypadku utraty zasilania dane z pamięci
cache zostają zapisane na nieulotną
pamięć.
Czas ładowania baterii wynosi ok. 1 godziny
Storwize V7000 nie uruchomi się, jeżeli baterie nie
będą posiadały wystarczającej ilości zasilania
umożliwiającej podtrzymanie danych w przypadku
awarii
Pobór mocy dodatkowej półki– 580 watt
Pólka dyskowa nie posiada baterii.
30
© 2010 IBM Corporation
Power Supply Unit – moduł zasilający
PSu w obudowie kontrolera
zawiera baterię, która w
przypadku awarii pozwala
podtrzymać dane w
pamięci cache a następnie
zapisać je na dysk typu
flash
Aby system mógł
poprawnie działać bateriie
musza być naładowane do
pełna.
31
© 2010 IBM Corporation
PSU
Kontrolki....
PSU –
moduł
Podstawowy
kontrolera
Pozycja
Kolor
Symbol
Nazwa
LED
Opis
Lewa
góra
Burszty
-nowy
AC
current
Brak zasilania
AC
OFF
OK
ON
brak zasilania ac
Prawa
góra
Zielony
Power
symbol
Zasilanie Ok
On
Moduły zasilające OK
Off
Moduły zasilające nie dostarczają prądu do systemu
Migający
Zasilanie ac OK, ale zasilanie systemy wyłaczone
Lewy
środek
Burszty
-nowy
Fan
symbol
Uszkodzenie
wentylatora
Off
Wentylator OK
On
Awaria wentylatora
Prawy
środek
Burszty
-nowy
DC
Symbol
Brak zasilania
DC
Off
PSU OK
On
PSU Awaria
Lewy dół
Burszty
-nowy
Battery
symbol
Bateria
uszkodzona
Off
Bateria OK
On
Bateria zepsuta
Zielony
Different
battery
symbol
Bateria OK
On
Bateria OK
Off
Bateria zepsuta
Prawy
dół
32
Shaded area below
only applicable to
Control Enclosure
PSU
PSU moduł
dodatkowy
© 2010 IBM Corporation
Architektura SAS oraz
okablowanie
33
© 2010 IBM Corporation
SAS 1.0 and 2.0 Chipset
Most mainstream vendors are comfortable
using SAS 1.0 in smaller SMB environments
where fewer than fifty drives are involved.
Pure
6Gb/s
SAS
2.0
4Gb/s
FC
3Gb/s
SAS
1.0
3Gb/s
SAS
2.0
Drive Channel Health Monitoring
YES
YES
YES
YES
Collect All Port Statistics
YES
YES
YES
YES
Retrieve Drive Diagnostic Data
YES
YES
YES
YES
Cabling Error Mis-Wire Detection and
Notification
YES
YES
YES
YES
Some vendors are starting to promote SAS 2.0
drives in an effort to make their systems
appear to be SAS 2.0-Ready but aren’t fully
compliant.
Degraded Wide Port Notification
N/A
YES
YES
YES
Automatically Disable Faulty Port
YES
YES
YES
YES
Drive Channel Initialization Storm
Protection
YES
NO
NO
YES
Other storage vendors are waiting on more
than just SAS 2.0 drives and are waiting on
SAS 2.0 chipsets before implementing SAS in
the midrange and enterprise systems
Maintain History of Port Statistics
YES
NO
NO
YES
Proactive Drive Health Monitoring
YES
NO
NO
YES
SATA Drive SMART Event Polling
YES
NO
NO
YES
Slow PHY Speed Detection
YES
NO
NO
YES
Drive Port Fault Protection
YES
NO
NO
YES
Controller FRU Fault Isolation
Diagnostics
YES
NO
NO
YES
T10 PI and 520B Support with
Recovered Error Limits
Yes
NO
NO
YES
Improved Redundant Drive Path Fault
Tolerance
NO
NO
NO
YES
Controller to Controller Channel Fault
Protection
NO
NO
NO
YES
SAS 1.0 is attractive due to it’s lower price, but
that price is achieved by excluding some of the
important features found in more robust FC
drives.
SAS 2.0 chipsets bring the potential for true robustness
& fault tolerance, missing in SAS 1.0 chips
SAS 2.0 chipsets bring full-featured error reporting &
integrity checking which are missing in SAS 1.0 chips
Storwize V7000 has a SAS 2.0 6Gb/s
chipset and runs at 6Gbps only
34
Support
Serviceability Feature
© 2010 IBM Corporation
SAS Controllers and Expanders
Node canister
SBB interface connects to enclosure chassis midplane
35
© 2010 IBM Corporation
SAS Controllers and Expanders
Expansion Canister
SBB interface connects to enclosure chassis midplane
36
© 2010 IBM Corporation
SAS Controllers and Expanders
Chain 2
Chain 1
A string of enclosures on a SAS chain are connected
via two Strands
Each Strand is an independent SAS domain (network) providing
redundancy to the enclosures and associated disk drives
37
© 2010 IBM Corporation
SAS Controllers and Expanders
Via SAS Expander
A SAS Expander is basically a switch with point to
point connection to every drive in the enclosure
Two Expanders per enclosure
One per canister allowing access to a given disk drive per a SAS
chain by either node canister for redundancy
38
© 2010 IBM Corporation
SAS Ports and Cables
SAS
Port
39
Physical
Link
SAS
Cable
Phy
LEDs
SAS
Port
Phy
Phy
Phy
Phy
Phy
Phy
Phy
Phy
SAS Connector
Example Only
A phy contains a transceiver (transmitter + receiver)
A SAS port on the Storwize V7000 contains four phys
A physical link connects two phys and contains a pair of
wires for full duplex transmission at 6 Gbps
A SAS cable contains four physical links or lanes with total
transmission bandwidth of 24 Gbps
© 2010 IBM Corporation
SAS Ports and Cables
SAS cable comprised of four
individual wire pairs
providing the physical links
Each SAS lane/phy is 6Gbps
Path to drives is a single lane
and there are redundant paths to
drives
1 2 3 4
1
2
3
4
Links 2, 3 and 4 are utilized
when concurrent I/Os
overload the previous link
A single SAS 2.0 port delivers
up to 24Gb/s throughput
40
© 2010 IBM Corporation
SAS Ports and Cabling
Control Enclosure Rear
2076-112/124
On
On the
the control
control enclosure
enclosure port
port 1
1
equates to
to SAS
SAS chain
chain 1
1 and
and port
port 2
2
equates
equates
to
SAS
chain
2
on
each
of
Viewequates to SAS chain 2 on each of
the node
node canisters.
canisters. The
The arrows
arrows on
on
the
the
labels
indicate
that
you
cablethe labels indicate that you cableout
out from
from the
the port
port to
to expansion
expansion
enclosures
in the
chains.
enclosures
in the
chains.
Notice
that port 1 and port 2 are reversed
on the bottom node canister as this
canister is installed upside down.
On each expansion canister, port 2
1 is
the
cable-out
tothe
thecontrol
next
the
cable-in
portport
from
expansion
enclosure
in
the
chain.
enclosure or another expansion
Notice the
onchain.
the label
enclosure
for arrow
a given
Notice
indicates
this
is
a
cable-out
port.
the arrow on the label indicates
this
is a cable-in port.
NOTE: On the expansion enclosures
port
have
no Expansion Enclosure Rear View
NOTE:theOn
thenumbers
expansion
enclosures
relationship
to the SAS
the port numbers
havechain
no
2076-212/224
numbering.
relationship to the SAS chain
numbering.
Notice that port 1 and port 2 are
reversed on the bottom node
canister as this canister is installed
upside down.
41
© 2010 IBM Corporation
SAS Ports and Cabling
Control Enclosure Rear View
2076-112/124
Expansion Enclosure Rear View
2076-212/224
42
© 2010 IBM Corporation
SAS Ports and Cabling
SAS cables always connect from one top enclosure
canister to another top enclosure canister and from one
bottom enclosure canister to another bottom enclosure
canister in a SAS Chain
Never connect the top canister of one enclosure to the bottom
canister of another enclosure or vice versa
● Errors will be logged indicating the system is miss cabled
Expansion Enclosure
An expansion enclosure connects to only one SAS chain
No restrictions on which SAS chain an enclosure connects to
● Can connect 5 enclosures to chain 1 before adding any to chain 2
– Not recommended for RAID 10 as code tries to use drives from both chains for
enclosure loss protection and/or SAS chain failure protection
Intermix of 12 or 24 drive enclosures on same chain supported
43
© 2010 IBM Corporation
SAS Ports and Cabling
Drives in Control Enclosure are part of SAS Chain 2
SAS Chain 2
Supported but now we would have 3 enclosures
on SAS Chain 2 and only one on SAS Chain 1
44
SAS Chain 1
Since each SAS Chain currently has only
one enclosure we could add this second
expansion enclosure to either Chain
© 2010 IBM Corporation
Expansion and Cabling
Announce will state support
for 9 expansion enclosures
but at GA only 4 initially
supported until later in year
Cabling: logical layout
45
Cabling: physical layout
© 2010 IBM Corporation
SAS Network Monitoring
A new software component has been created to interface with the
enclosure hardware and to monitor and isolate fault conditions
This new component has been designed and implemented using knowledge
gained from the SES and RAID adapter components in the DS8000
The component will provide various functions including:
Police configuration rules including correct SAS cabling
● If cabling is incorrect when system initially configured or when expansion enclosures are
added the system will not allow configuration of drives for use by system until corrected
Ensure that the correct level of firmware is installed on all hardware components
● If a new piece of hardware is installed and managed, it will be automatically
upgraded/downgraded to the supported level
If I/O errors are experienced between node canisters and drives, it will analyze
multiple independent errors to identify the faulty component in the network
If the system identifies a faulty piece of hardware, it will disable that hardware
unless doing so will cause a loss of access to data
Monitor hardware components for reported faults and log events to indicate the
requirement for HW replacements
46
© 2010 IBM Corporation
Service Assistant
Service Mode
Maintenance Mode
47
© 2010 IBM Corporation
Service Assistant Overview
There is a new Service Assistant GUI and CLI which can be used to
service a node even if it is not a cluster member
This interface provides full remote access to information and tasks
available on the SVC front panel interface today including:
Status information about the Fibre channel, Ethernet and the node itself
Basic configuration information (E.g. IP addresses)
Service tasks (E.g. Restarting CIMOM, GUI, Easy Tier, SLP or changing WWNN)
Details of node error codes plus hints about what to do to fix the error
Recovery tasks (E.g. Tier 3 recovery)
Service Assistant GUI is a lightweight web interface which is available via
a Service Assistant IP address on each node canister’s Ethernet port 1
It can also be accessed via the cluster IP address: https//9.9.9.9/service
Service Assistant interfaces are able to view status and run service
actions on other nodes as well as the currently logged in node
Service Assistant can only be accessed using the ‘superuser ‘ account
Configuration:
Each node can have a single Service Assistant IP address on Ethernet port 1
Strongly recommended these IP addresses are configured on all Storwize V7000 node
canisters
48
© 2010 IBM Corporation
Service Mode Replaced with Service State
The SVC “service mode” in versions prior to the Storwize
V7000 and V6.1 allowed access to VPD, logs and dump data on
a SVC node when it was not part of the cluster
It also provided a method of forcing the installation of a different version
of software if required
There were occasions when a node could not be managed as
part of the cluster and must be set into “service mode”
While in “service mode” the node did not operate as part of the SVC
cluster
● Therefore, the cluster would be in degraded mode
The IP address used to access a node that was in “service
mode” was configured as part of initial cluster configuration
The “service mode” IP address was set for Ethernet port 1
49
© 2010 IBM Corporation
Hardware Error Reporting during Boot
Since there no longer is a “service mode” with the Storwize V7000, nodes will
now be put into “service state” under the following conditions:
If the node detects a critical hardware or software fault
The user can manually set “service state” if it is desirable to prevent the node from joining a
cluster
● Service Assistant is used to do this
When a node is in “service state” it will not join a cluster
The cluster “svcinfo lsnode” view will be able to differentiate between a
missing node and a node in the service state
All boot failure scenarios will become critical node errors
This will alter some of the numbers that you may be familiar with on SVC
The Storwize V7000 software will be started under all possible scenarios;
however...
A node will not join the cluster if a critical node error exists
There are a set of non-critical errors that may occur during boot which do not
prevent the nodes from joining the cluster
E.g. One power supply not operational won’t prevent the cluster from booting
The software will raise an error in the cluster error log to indicate that the node
has a critical error if communication with the cluster is possible
Assuming communication with the cluster is possible the cluster can call home to IBM and
notify administrators about the hardware fault
50
© 2010 IBM Corporation
Hardware Error Reporting during Boot
SVC node hardware has a front panel that displays
various “Booting”, “Failed” and “Node Error” codes
on the front panel which indicate faults which
prevent the node from joining a cluster
578
A 578 error indicates a node can not join the cluster
as it has lost it’s cluster state information
With Storwize V7000 there is no front panel display
Thus one of the reasons for the new Service Assistant function
51
© 2010 IBM Corporation
Service Assistant Login Panel
Can access tool via IP network or by connecting laptop to Ethernet port 1 on a node canister
using standard Ethernet cable and configuring laptop IP to be on network of cluster
52
© 2010 IBM Corporation
Service Assistant Main Menu
Enter “service state” option
Since there is no physical
display on a node canister
to display event codes,
similar to the SVC front
panel, the Service Assistant
provides this functionality.
Can restart these services:
CIMOM
GUI/Webserver
Easy Tier
SLPD
53
© 2010 IBM Corporation
Maintenance Mode
Maintenance mode is a new mechanism for preventing
unnecessary messages being sent to IBM and administrators
Maintenance mode is designed to be used by the Directed Maintenance
Procedures (DMPs) rather than the administrator directly
The Directed Maintenance Procedures (DMPs) may direct the
administrator to perform hardware actions which will look like
an error to the system
E.g. Removing a drive from an enclosure
Under these scenarios it is not helpful to send call home
emails to IBM and event notifications to administrators
To address this issue Storwize V7000 has the concept of a maintenance
mode which is set by modifying the I/O group properties
● “svctask chiogrp -maintenance yes”
Maintenance mode only applies to errors in the SAS domain and the
Storwize V7000 hardware
The Directed Maintenance Procedures (DMPs) will control maintenance
mode without any need for administrator action
54
© 2010 IBM Corporation
Maintenance Mode
While in maintenance mode...
New unrelated events are entered into the SVC event log as they occur
A specific subset of events will not call home or email administrators unless they
are still unfixed when exiting maintenance mode
The events which are subject to maintenance mode will all be autofixed when the
issue is resolved
This provides a basic audit trail of actions take by the administrator
during maintenance mode without unnecessary alerts being created
An I/O group will exit maintenance mode...
When a CLI command is run to disable it
● “svctask chiogrp –maintenance no’”
● Or when a 30 minutes timeout expires
Re-entering maintenance mode restarts the 30 minute clock
The DMPs will set maintenance mode every time the user clicks ‘Next’ on the
DMP panels
55
© 2010 IBM Corporation
Initial Configuration
56
© 2010 IBM Corporation
Initial Configuration
Physical requirements:
Enclosures racked and SAS cabling completed
Fibre Channel:
● Zero FC connections in a iSCSI only environment with no external storage to
virtualize
● 2...8 FC connections for external virtualized storage and/or FC attached servers
LAN Network
● Two connections, one to port 1 on each node canister for management required
Redundant power connections for each enclosure
Enclosures powered on
● Node canister PSU batteries charged > 50% for system to boot
USB memory stick with Initial Setup Tool executable
● Provided with system
● If USB sticks not allowed on premises due to security then the initial configuration
can be performed using the Service Assistant
– Requires laptop to connect to Ethernet port 1 on one of the node canisters
Logical requirements:
Three IP addresses required
● One for the cluster and one for each node canister for Service Assistant
Subnet Mask and Gateway addresses are known
57
© 2010 IBM Corporation
Initial Configuration
Initial Setup - Initialization Tool
Small Windows application on USB key
Initialization Tool asks for:
● Cluster IP address
● Subnet Mask
● Network Gateway
Tool creates a small text file on USB key
Example file: satask mkcluster -clusterip
9.166.66.66 -gw 9.166.66.1 -mask 255.255.254.0
Plug USB key in either node canister‘s USB port
System will...
● Automatically execute the file
● Delete the file after execution
● Write a response file (html) to the USB Key
This procedure protects the customer from...
● Accidential cluster creation (file is only available one time)
● Unexpected activities if USB key not removed
● Unexpected cluster creation as cluster will not allow a
cluster create action if there is already a cluster configured
58
© 2010 IBM Corporation
Fresh New User Interface Based on XIV GUI
System
recommendations
Visual task flow
guidance
Integrated video
instruction
Link to more
information if needed
59
System status
always available
© 2010 IBM Corporation
60
© 2010 IBM Corporation
61
© 2010 IBM Corporation
Hardware Installation
Planning
62
© 2010 IBM Corporation
Rack Layout
A 19 inch rack with 2-20U free
for enclosure installation
Suggested enclosure rack layout
is to install the control enclosure
such that 4-5 expansion
enclosures can be installed
above and 4-5 below it
Enclosures come standard
with power cords configured
with IEC-320 C13/14
connections to attach to
standard rack PDUs
Enclosure to floor outlet country
specific power cords are available
if required
Two power cords per enclosure
are required
63
© 2010 IBM Corporation
Network Cable Requirements
Two Ethernet cable drops minimum
Four preferred for management access redundancy and/or for iSCSI host
access
● Note that iSCSI storage attachment is not currently supported
Verify that the default IP address configured on Ethernet port 1 on each of
the node canisters will not conflict with existing IP addresses on the LAN
before connecting LAN cables
● 192.168.70.121 on top node canister one and 192.168.70.122 on bottom node
canister two
● Can use thumb drive initialization tool to change addresses if a conflict
– Otherwise can change them during EZsetup configuration process
Eight fibre channel cable drops if connection to a SAN is required
Unlike SVC, Storwize V7000 doesn’t require a SAN allowing iSCSI host use
only
● Node canisters communicate across midplane in the control enclosure
Two SAS cables required for each expansion enclosure installed
Cables orderable in one, three and six meter lengths
64
© 2010 IBM Corporation
SAN Configuration Example
cc
65
© 2010 IBM Corporation
Fibre Channel Port Numbering – WWPN
IBM_2145:oxford1:admin>svcinfo lsnode 1
id 1
name node1
WWNN 5005076801005FBE
status online
IO_group_id 0
IO_group_name io_grp0
config_node yes
port_id 5005076801105FBE
port_status active
port_speed 4Gb
port_id 5005076801205FBE
port_status active
port_speed 4Gb
port_id 5005076801305FBE
port_status active
port_speed 4Gb
port_id 5005076801405FBE
port_status active
port_speed 4Gb
66
© 2010 IBM Corporation
Flash Copy
Flash copy
Backup
Snapshot
Clone
© 2010 IBM Corporation
Copy-on-write
© 2010 IBM Corporation
FlashCopy Mappings
Incremental FlashCopy Mappings
Multiple Target FlashCopy Mappings
Cascaded FlashCopy Mappings
Background Copy
Cleaning Rate
© 2010 IBM Corporation
Consistency Group
Kopiowanie grupy wolumenów – spójny obraz kilku
wolumenów źródłowych
© 2010 IBM Corporation
Reverse FlashCopy
© 2010 IBM Corporation
Maksymalne wartości mechanizmu FlashCopy
© 2010 IBM Corporation
Remote copy
Wymagania dla kanału komunikacji
Round trip latency < 80ms
● <40ms w każdą ze stron
Bandwith
● Przepustowość jak maksymalny transfer do kopiowanych wolumenów
● Dodatkowo do 20% narzutu na wewnętrzne mechanizmy kopiujące
● RemoteCopy internal communication ~ 2,6Mbit/s
© 2010 IBM Corporation
RemoteCopy limits
© 2010 IBM Corporation
Warranty and Support
75
© 2010 IBM Corporation
Warranty and Support
HW Warranty is 3-year 9x5 Next Business Day (NBD)
Warranty service upgrade options
● 24x7 two-hour or four-hour onsite response
● 9x5 four-hour onsite response.
Maintenance extensions for additional years beyond 3 years
Each MTM/serial number has unique maintenance price and assumes full drive capacity
Feature code-level maintenance price for solid-state drives
SW PID includes first year of Subscription and Support
Additional years available at annual renewal and pre-purchase at initial sale
● Includes free upgrades, defect support and how-to help
Customer Replaceable Unit (CRU) and spare parts strategy
CRUs should be defined for:
●
●
●
●
●
●
76
Power Supply Unit with Fans
Drives
Node canisters
Expansion canisters
Enclosure with midplane
PSU Battery
© 2010 IBM Corporation
Warranty and Support
What is support structure
Who do you call
HW versus SW support and how does that work
● Call 800-IBM-SERV, option 1 for HW, option 2 for SW
Who installs HW and does MESs
Customer installable and maintainable
Who installs SW and does code upgrades
Customer installable and maintainable
SW maintenance includes:
Problem determination/resolution, how-to help, software upgrades
Assumes they are current on their software maintenance
Highly recommend activating call home and inventory reporting
No charge for these features
77
© 2010 IBM Corporation
Support Entitlement
When contacting IBM support via 800-IBM -SERV all requests have to
go through an entitlement check
Process determines whether the customer’s hardware is covered under a valid
warranty or maintenance contract and/or if their software maintenance contract is
current
● Otherwise support may be billable
Hardware PMRs are entitled based on the machine type/serial number
Software PMRs are entitled based on a customer number
Most customers have multiple customer numbers
Entitlement requires customer number the software was ordered under which
may be different from the hardware
● Same as with SVC today
Software service planning is attempting have Storwize V7000
configured into a new entitlement system that will allow software
PMRs to be entitled based on the same information as the HW PMRs
This should improve the customer experience when raising a software PMR on
Storwize V7000
Have to watch this space as we near announce and GA
78
© 2010 IBM Corporation
Maintaining Product Field Quality
Help customers avoid running code levels with known issues
Customers, BPs and resellers can sign up to receive product technical notifications
Enable using “My Notifications” function on web and detailed at URL below
● See ftp://ftp.software.ibm.com/systems/support/tools/mynotifications/overview.pdf
BPs can proactively contact customer to offer upgrade services
Encourage customers to configure Call Home & Inventory Reporting
Enabled as part of the initial easy set up procedure
Emails sent to IBM, customer’s administrators and optionally BPs
Error events will alert IBM who will contact customer to help with problem resolution
BPs & resellers can monitor Warning/Information alerts and offer SAN health
services
Inventory option emails vital product data and software license information to IBM
● Since tool will identify code levels running it allows for proactive notification of customers
should a critical problem with that code level be discovered
● Allows BPs & resellers to sell extra capacity and product upgrade services
Simple customer driven upgrade process via product GUI
GUI also features ‘check for latest version’ function
79
© 2010 IBM Corporation
Miscellaneous
80
© 2010 IBM Corporation
Power On and Off Sequence
To bring up the enclosures initially for configuration after installation
in a rack requires no particular power on sequence
Once the system is operational the recommended power down
sequence is…
Stop all I/O to the servers accessing volumes from the system
● No action required on external storage virtualized by the system
Shutdown the cluster via the GUI or CLI
Power off the PSUs in the enclosures
● Since the cluster is shutdown it doesn’t matter what order enclosures are powered off
● Seems logical though to power off control enclosure then expansion enclosures
The recommended power up sequence is…
Power on the PSUs in all the expansion enclosures
● No specific order is required on the SAS chains
Power on the PSUs in the control enclosure
● If control enclosure is powered on before the expansion enclosures, the system will come
up fine; however, errors will be logged about missing drives
– System should autofix the errors but best to power on expansion enclosures first to avoid the errors
Verify the cluster is operational and restart servers and applications
81
© 2010 IBM Corporation
Performance
SPC-1 like performance benchmark performed on
maximum configuration of 10 enclosures
Enclosures were 24 drive bay models
● Used 240 SAS 10K RPM drives
Result was roughly 50-55K IOPS
82
© 2010 IBM Corporation
Replacement for SVC EE and 2145-8A4
The 2145-8A4 will be withdrawn from marketing most likely in
November 2010 timeframe and will not be replaced with
another xSeries-based appliance
SCORE/RPQ for possible CF8 approval if customer must grow cluster
SVC EE can be upgraded to support more drives but no new orders
To meet the needs of the SMB customers wishing to use
virtualization, the replacement for the 8A4 will be a Storwize
V7000 control enclosure without any disks if desired
This enclosure will be subject to all of the Storwize V7000
restrictions (e.g. 1 IO group max) and Storwize V7000 licensing
rather than SVC EE licensing
A cluster containing 2145-8A4 nodes cannot be nondisruptively upgraded to the Storwize V7000 at this time
Being considered for a future release
83
© 2010 IBM Corporation
PYTANIA?
innovation that matters
84

Podobne dokumenty