The Eureka Heat Recoverer With Thermosteam System

Komentarze

Transkrypt

The Eureka Heat Recoverer With Thermosteam System
The Eureka Heat Recoverer With
Thermosteam System
The Eureka Heat Recoverer with Thermosteam SystemTSS, jest to sposób do odzysku ciepła z instalacji
chłodniczych, w celu produkcji ciepłej wody użytkowej.
Wykorzystywane tu ciepło w standardowych układach
chłodniczych musi być odprowadzone z wykorzystaniem
dodatkowo włożonej energii. Odzysk ciepła z TSS
pozwala na zminimalizowanie kosztów wytwarzania
ciepłej wody użytkowej lub całkowitego jego
wyeliminowania, a nakład inwestycyjny zwraca się
podczas użytkowania systemu.
Uniwersalne zastosowanie
Odzysk ciepła Eureka TSS znalazł wszechstronne
zastosowanie między innymi w supermarketach,
sklepach, piekarniach, hotelach, restauracjach,
mleczarniach.
Ciepła woda 45°C-55°C
Odzysk ciepła Eureka TSS wykorzystuje ciepło
odpadowe z instalacji chłodniczej do uzyskania ciepłej
wody użytkowej o temperaturze 45°C-55°C, która jest
uzależniona od temperatury skraplania. Ciepła woda jest
zawsze dostępna podczas pracy instalacji chłodniczej.
W praktyce około 70% ciepła skraplania może być
odzyskana.
Zasobnik na wodę
Patent Niemiecki 31 371 46
Patent Europejski 75 157
Gorąca woda przechowywana jest w izolowanym
zasobniku. Izolacja wykonana jest z poliuretanu lub innej
pianki wypełniającej płaszcz zasobnika. W ten sposób
czas przechowywania gorącej wody może być
zmaksymalizowany bez znaczących strat temperatury.
Wnętrze zasobnika pokryte jest 2warstwami szklanej
emalii oraz posiada anodę magnezową w celu ochrony
przed korozją. Zasobnik jest także wyposażony w posiadającą certyfikat TUV jednostkę monitorującą efektywność
systemu ochrony przed korozją. System ten umożliwia bezawaryjne wykorzystanie zasobnika przez założony okres
żywotności.
Unikalna konstrukcja Eureka
Projekt konstrukcji TSS do odzysku ciepła Eureka poparty jest wieloletnim doświadczeniem. Działa automatycznie i nie
potrzebuje pomp. Dzięki unikalnej budowie Eureka, kiedy nastąpi zakamienienie, wymiennik może być szybko i łatwo
wyczyszczony poprzez zapewnione specjalne połączenia. Nie jest konieczne odłączanie wody ani obiegu czynnika.
5 lat gwarancji
Odzysk ciepła Eureka jest tak zaprojektowany, że praktycznie wszystkie możliwe formy korodowania zostały
wyeliminowane. Na podstawie udowodnionej długiej żywotności jednostki, Eureka daje 5 letnią gwarancję na zasobnik,
wszystkie inne elementy układu podlegają 2 letniej gwarancji.
ZASADA DZIAŁANIA TSS EUREKA
Doprowadzona zimna woda wodociągowa do dolnej części zasobnika, podgrzewana jest w osobnej komorze z
zanurzonym wymiennikiem ciepła. Gorąca woda przepływa do górnej części zasobnika jak pokazano na rysunku powyżej.
Wymiennik ciepła jest połączony bezpośrednio z instalacją chłodniczą. Czynnik chłodniczy przepływa w przeciwprądzie z
wodą i ogrzewa ją do temperatury bliskiej temperaturze skraplania.
OBIEG BEZPIECZEŃSTWA
Wszystkie wymienniki ciepła są zatwierdzone przez TUV oraz zarejestrowane i monitorowane przez DVGW (German
Association of Gas and Water Engineers).
Oznaczenie testu: DIN-DVGW NW 9401 AR 3329.
Wszystkie wymienniki produkowane są w standardzie z wysokojakościowej miedzi, zewnętrznie ocynkowane. Każdy
wymiennik umieszczany jest w plastikowej komorze z rurą instalacyjną, która utrzymuje optymalny przepływ podgrzanej
wody w obrębie zasobnika.
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Odzysk ciepła TSS jest dostarczany wraz z izolacją, termometrem oraz określoną liczbą i typem wymiennika ciepła.
Jednostka jest dostarczona gotowa do instalacji.
Dane techniczne- wymienniki ciepła z obiegiem bezpieczeństwa.
Wybór wymiennika:
DUŻE
MAŁE
Zespół (ilość+wielkość) wymienników w zależności od wielkości mocującej płyty kołnierzowej (mała/duża)
3kW 6kW 12kW 18kW
1
1
1
- 1
1
1
4
2
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
3
and 1
1/2kW
to max.
4
8
6
6
6
6
6
6
Max. Wydajność,
Przyłącze Ø mm
kW
1 1/2
12x1
3
16x1
6
18x1
12
22x1
18
22x1
Max ciśnienie robocze 35bar
Podłączenie BSP pod
termostat (poz 4)
Podłączenie BSP pod
termometr 0-120'C (poz 5)
Maksymalne ciśnienie
robocze
Maksymalna temperatura
robocza
mm
litry
inch
inch
inch
inch
inch
mm
mm
mm
bar
C
110
1050
500
400
40
30
1
1 1/2
instaler supply
-
3./4
2
110
1xbottom 22Ø x 510
10
95
Pozycja 6a
Masa
Średnica włączając
izolacje
Model TSS
TSS 110*
Anoda (poz.7)
Podłączenie pod
odpowietrzanie i drugą
cyrkulacje (poz3)
kg
Dodatkowe podłączenie
pod grzałkę elektryczną.
(poz.6)
Podłączenie wody gorącej.
Połączenie męskie BSP
(poz.2)
mm
Średnica bez izolacji
mm
Wysokośc H
litry
Zasobnik na wodę
Podłączenie zimnej wody.
Połączenie męskie BSP
(poz.1)
TABELA 1 Dane Techniczne TSS- zasobnik wody
TSS 220
220
1275
670
550
85
70
1
1
1./2
-
3./4
2
215
1xtop 33Ø x 450
10
95
TSS 450
450
1800
740
600
170
100
1 1/4
1 1/4
1./2
-
3./4
2
270
1xtop 33Ø x 700
10
95
TSS 750
TSS 1000
TSS1500
TSS 2000
750
1000
1500
2000
2030
2430
2290
2520
1000
1000
1200
1300
800
800
1000
1100
240
280
345
410
300
300
500
600
2
2
2
2
2
2
2
2
1./2
1./2
1./2
1./2
3./4
3./4
3./4
3./4
3./4
3./4
3./4
3./4
2
2
2
2
265
265
265
265
1top, 1xcentre 33Ø x 700
1top, 1xcentre 33Ø x 700
1top, 1xcentre 33Ø x 700
1top, 1xcentre 33Ø x 700
6
6
6
6
95
95
95
95
* jednostka montowana na ścianie. Wszystkie inne modele- zasobniki stojące.