Wykaz nieruchomości zamieszkałych

Transkrypt

Wykaz nieruchomości zamieszkałych
Załącznik nr 1
do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykaz nieruchomości zamieszkałych
Lp.
Nazwa ulicy
1
2
Nr
Nr lokalu Imię i nazwisko właściciela lokalu Liczba mieszkańców
porządkowy
zamieszkujących
budynku
lokal
3
4
5
6
Status lokalu
Uwagi
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
SUMA kolumny 6
..................................................................................................
(data)
......................................................................................................
(podpis sporządzającego)

Podobne dokumenty