Jeśli chcesz pracować w Algierii

Transkrypt

Jeśli chcesz pracować w Algierii
Jeśli chcesz pracować w Algierii
2015-07-13 15:49:40
2
Zagraniczni pracownicy mogą wykonywać pracę w Algierii wyłącznie w przypadku posiadania co najmniej
wykształcenia średniego i braku tego rodzaju specjalistów w tym kraju.
Procedury uzyskiwania zezwoleń o pracę przez cudzoziemców, w tym obywateli RP, są porównywalne ze
stosowanymi w innych państwach. Trudności w zdobyciu zezwoleń są często spowodowane biurokracją i
powolnością procedur.
Inspiracją dla wszystkich działań w tym zakresie jest realizacja polityki ochrony krajowego rynku pracy. Jej
główną zasadą, wynikającą z przepisów z 1981 r., jest założenie, iż zagraniczni pracownicy mogą wykonywać
pracę w Algierii wyłącznie w przypadku posiadania co najmniej wykształcenia średniego i braku tego rodzaju
specjalistów w Algierii.
3

Podobne dokumenty