Nasz Świat - Stranieri in Italia

Komentarze

Transkrypt

Nasz Świat - Stranieri in Italia
Tamara
Łempicka
w Mediolanie
Olaf
Lubaszenko
szuka miłości
strona 5
strona 13
Ofiarowany
przez
naszświat
dwutygodnik informacyjny dla polaków we Włoszech
Tariffa Roc: Poste
Italiane S.P.A.
Sped. in Abb. Post. D.L.
353/2003 (cpnv. in
L.27/02/2004 n. 46)
art. 1 comma 1 DCBROMA
ROK III NR 13 ( 36) 16 - 30 LISTOPAD 2006 ▪ ANNO III N° 13 ( 36) 16 - 30 NOVEMBRE 2006 ▪ CENA € 1.00
Redakcja: v ia Virg ilio Maroso, 50 00142 Roma - Italia ▪ tel. 06 87410618 fax 06 87410528 ▪ e -mail: naszsw [email protected]
Ubezpieczenie
„Rzeczy
nieważne,
wydarzenia
błahe”
zdrowotne
dla obywateli nowych
państw UE
Rok temu w Bolonii, z inicjatywy Dariusza Kmiotka,
została otwarta pierwsza
galeria sztuki polskiej “Il
Tempo”. 18 października
br. została zainaugurowana
wystawa prac Jacka Rykały
pt. „Cose poco importanti,
avvenimenti insignificanti”.
Obywatele krajów należących do Unii Europejskiej,
którzy zamierzają pozostać na terenie Włoch, dłużej niż trzy miesiące, mają obowiązek wyrobienia
karty pobytowej.
Obywatel UE, chcąc ubiegać się o kartę stałego pobytu musi posiadać także
ubezpieczenie zdrowotne,
bez którego nie zostanie
wydana mu w/w karta.
strona 6
Umowy najmu:
Przewodnik dla
wynajmujących i
właścicieli mieszkań
strona 12
strona 3
WYWIADY
100 dni rządu
Jarosława
Kaczyńskiego
strona 11
SPORT
Polskie
pielęgniarki we
włoskim szpitalu
strona 6
Muzeum
Adama Małysza
„Nasz Świat”
w wirtualnym kiosku
Czasopisma wydawane przez
Stranieri in Italia można teraz nabyć przez Internet. Dzięki prostemu systemowi download można
teraz ściągnąć wybrane pismo w
formacie pdf. Wśród wielu tytułów w wirtualnym kiosku jest
również „Nasz Świat”.
System nabywania pism przez
Internet jest bardzo prosty: po
wykupieniu abonamentu (usługa
przez sms) na telefon komórkowy
otrzymujemy hasło dostępu, .stranieriinitalia.it 3 gazet.
AP Foto strona 13
Wygrać
życie
Brzmienie
serca
strona 18
strona 18
naszświat
DWUTYGODNIK INFORMACYJNY DLA POLAKÓW WE
Tariffa Roc: Poste
Italiane S.P.A. Sped. in
Abb. Post. D.L. 353/2003
(cpnv. in L.27/02/2004
n. 46) art. 1 comma 1
DCB-ROMA
Ofiarowany
przez
WŁOSZECH
ROK III NR 12 (35) 01-15 LISTOPAD 2006 „ ANNO III N° 12 (35) 01-15 NOVEMBRE 2006 „ CENA 1.00 EURO
Re d a kc ja : v i a Vi r g i l io M a r o s o, 50 0 0142 Ro m a - It a l i a „t el. 0 6 87410 618 f a x 0 6 87410528 „e - m a i l: n a s z s w i a t @ e t n o m e d i a .o r g
Raport ONU:
Bossi-Fini na
cenzurowanym
Artyści dla
Jana Pawła II
22 października br., w
hołdzie Ojcu Świętemu
Janowi Pawłowi II, w
rzymskim
audytorium
Conciliazione zaśpiewali
artyści z całego świata.
Koncert był częścią
jubileuszowych
uroczystości
25-lecia
Fundacji Jana Pawła II.
Do Wiecznego Miasta
przyjechała także Natalia
Kukulska. Nie był to jej
pierwszy występ we
Włoszech. Miała dwukrotnie
okazję zaśpiewać dla Karola
Wojtyły.
Wysłannik
Narodów
Zjednoczonych ostro skrytykował ustawę imigracyjną Bossi-Fini, która - jego
daniem – „sprzyja dyskryminacji i przestępczości”.
Diene pozytywnie natomiast ocenił działania rządu Romano Prodi dążące
do zmiany dotychczasowej
ustawy imigracyjnej.
foto: Dziennik Bałtycki
POLSKA
strona 3
Pakiet Europass
dla ubiegających
się o pracę
strona 7
POLSKA
Andrzej Lepper
ponownie
wicepremierem
SPORT
HISTORIE
Zostawiłam
Polskę
dla miłości
Pierwszy
sezon Kubicy
zakończony
Przewodnik:
Jak świadomie
i odpowiedzialnie
planować macierzyństwo
strona 20
Przewodnik po
włoskim systemie
edukacji
(Cz. IV)
AP Foto strona 15
strona 9
AP Foto
strona 19
strona 21
Europass został przyjęty decyzją Parlamentu
Europejskiego i Rady
Europy 15 grudnia 2004 roku i obowiązuje od 1stycznia 2005 roku.
Bezpłatne formularze dokumentów pakietu Europass
wraz z instrukcjami ich wypełniania można ściągnąć
ze stron portalu Europass:
www.europass.europa.eu.
Dokumenty opracowane
są we wszystkich językach
Unii Europejskiej.
Tylko do września tego roku dokument Europass - CV
pobrało 430 tys. osób w tym
21 tys. w języku polskim.
strona 2
Vodafone One Nation.
Jednakowa opłata za rozmowy z Twoim krajem i we Włoszech.
Life is
www.vodafone.it
strona 3
Vodafone One Nation.
Jednakowa opłata za rozmowy z Twoim krajem i we Włoszech.
Life is
www.vodafone.it
2
naszświat
ŻYĆ WE WŁOSZECH
Czas pracy w UE
Posiedzenie Rady Unii
Europejskiej, które odbyło się na początku listopada, poświęcone dyrektywie
w sprawie czasu pracy zakończyło się fiaskiem.
Chodziło o utrzymanie
tzw. klauzuli opt-out, czyli możliwości świadczenia
pracy powyżej 48 godzin
przeciętnie w tygodniu za
zgodą pracownika. Strona
Polska opowiadała się za
utrzymaniem tej klauzuli, jednak jej przeciwnicy
stanowili większość. Czy
klauzula opt-out jest konieczna dla poprawy poziomu społecznego rozwoju? Prostej odpowiedzi nie
ma, ale warto zobaczyć ile
godzin w ciągu roku pracują ludzie w różnych krajach.
Wygląda to tak: 1) Korea
Płd. - 2.390, 2) Polska 1956, 3) Meksyk - 1857,
4) Australia - 1814, 5)
Japonia - 1801, 6) USA 1792, 7) Finlandia -1713,
8) Wielka Brytania - 1673,
9) Włochy - 1591, 10)
Belgia - 1542, 11) Niemcy
- 1446, 12) Francja - 1431,
13) Norwegia - 1337.
(za “Metropol” 08.11.2006)
I.W.
Nr 13
16 – 30 listopad 2006
Rośnie liczba przedsiębiorców
Jak wynika z danych opublikowanych przez włoską Izbę Handlową w Mediolanie i
okolicach ponad 18 tysięcy przedsiębiorców to obywatele krajów spoza UE, co stanowi
11,7% wszystkich właścicieli prywatnych firm
Ze statystyki Izby Handlowej wynika,
że 30,8 % firm prowadzonych przez cudzoziemców zajmuje się handlem, 11,5%
oferuje różnego rodzaju usługi od transportowych po medialne, a 3,1% działa w sektorze hotelarsko-restauracyjnym.
Wśród przedsiębiorców-cudzoziemców
w Mediolanie najliczniejszą grupę stanowią
Egipcjanie (19,2%), Chińczycy (13,1%),
Marokańczycy (8,3%) i Rumuni (5,9%). 8
z 10 właścicieli firm to mężczyźni.
Z myślą o nowych przedsiębiorcach
nie będących obywatelami Włoch i ich
potrzebom w stolicy Lombardii powstało stowarzyszenie ds. rozwoju przedsiębiorczości (Associazione per lo sviluppo
dell’imprenditoria immigrata a Milano Asiim), wspierane przez Region Lombardia,
Assolombarda, Banca Popolare di Milno,
Camera di Commercio w Mediolanie,
Urząd Miasta Mediolanu i Prowincji,
Unione Artigiani, Unione del Commercio
i Università Bocconi.
Stowarzyszenie oferuje cudzoziemcom
pomoc przede wszystkim w zakresie informacji, dotyczących warunków, które
należy spełnić, aby otworzyć własną działalność gospodarczą we Włoszech i prowadzenia firmy.
„Imigranci pragnący założyć lub prowadzący własną działalność gospodarczą
napotykają na szereg utrudnień, głównie
natury biurokratycznej i kulturowej. Jest
im znacznie trudniej, niż Włochom odnaleźć się w gąszczu przepisów prawnych,
ponadto zazwyczaj dysponują mniejszym
kapitałem.
Dlatego przy współpracy z lokalnymi
instytucjami operującymi w sektorze i uniwersytetami postanowiliśmy powołać stowarzyszenie, które wyszłoby naprzeciw
potrzebom przedsiębiorców z zagranicy.
Celem naszego stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród
imigrantów w Mediolanie i okolicach”
– powiedział Marco Acconero, prezes
Asiim.
Danuta Wojtaszczyk
na podst. Stranieri in Italia
Cudzoziemcy i Praca.
Wszystkie sposoby zdobywania pracy we Włoszech.
Cudzoziemcy i Praca. Przewodniki Sole 24 ORE stawiają czoła problemom
związanym z integracją cudzoziemców, którzy żyją i pracują we Włoszech.
1. poniedziałek 27 listopada:
PRZEPISY OGÓLNE
I DOKUMENTY
2. poniedziałek 4 grudnia:
PRACA NA ETACIE
3. poniedziałek 11 grudnia:
POMOCE DOMOWE I
OPIEKUNKI W RODZINIE
4. poniedziałek 18 grudnia:
SAMOZATRUDNIENIE,
DOM I OSZCZĘDNOŚCI
1
PRZEPISY OGÓLNE I DOKUMENTY
- Wizy wjazdowe, pozwolenie na pobyt i jego odnowienie
- Urzędy, do których należy się udać
- Karta pobytowa i obywatelstwo
- Wydalenie
W PREZENCIE W
PONIEDZIAŁEK 27 LISTOPADA
W kiosku wraz z Il Sole 24 ORE.
Nr 13
16 – 30 listopad 2006
naszświat
ŻYĆ WE WŁOSZECH
3
▪Gorący temat
Ubezpieczenie zdrowotne dla
obywateli nowych państw UE
Każdy obywatel UE, chcąc ubiegać się o kartę stałego pobytu musi
posiadać także ubezpieczenie zdrowotne, bez którego nie
zostanie wydana mu
w/w karta.
O
bywatele krajów należących do Unii
Europejskiej, którzy
zamierzają pozostać na terenie
Włoch, dłużej niż trzy miesiące, mają obowiązek wyrobienia karty pobytowej. Niestety
złożenie wniosku o carta di
soggiorno wymaga przedłożenia na Kwesturze wielu dokumentów.
Każdy obywatel UE, chcąc
ubiegać się o kartę stałego pobytu musi posiadać także ubezpieczenie zdrowotne, bez którego nie zostanie wydana mu
w/w karta.
Ubezpieczenie to potrzebne jest w przypadku choroby,
wypadku np. drogowego lub
z powodu ciąży. Dzięki tego
typu polisie mamy prawo do
skorzystania z różnego rodzaju
specjalistycznych wizyt lekarskich, zwrotu kosztów przebytych operacji lub pobytu w
szpitalu.
Wszyscy ci, którzy nie posiadają włoskiego ubezpieczenia
zdrowotnego, muszą wykupić
tego typu polisę we Włoszech
lub w kraju pochodzenia.
Jednak przed wykupieniem
polisy w Italii należy upewnić się, czy aby na pewno nie
jesteście ubezpieczeni w kraju, ponieważ wiele osób od lat
płaci ubezpieczenia na życie w
Polsce, które często obejmuje
też leczenie w przypadku choroby lub wypadku za granicą.
Tego typu polisa jest wystarczająca do złożenia wniosku o
kartę pobytu. Należy zwrócić
się do firmy ubezpieczeniowej
o wystawienie odpowiedniego
zaświadczenia.
Dla wszystkich tych, którzy
nie są ubezpieczeni w żadnym z
państw, włoskie firmy ubezpieczeniowe oferują tzw. polizza
sanitaria. W Italii takie ubezpieczenie nie jest bardzo powszechne, ponieważ wszyscy
obywatele włoscy ubezpieczeni są we narodowym funduszu
zdrowotnym, dlatego też niewiele firm ubezpieczeniowych
posiada tego typu pakiety.
Istnieje jednak kilka firm, które oferują polisy sanitarne, np.
ICARE, czy Europ Assistance.
Ceny ubezpieczenia wahają się
od kilkudziesięciu do kilkuset
euro.
Po zniesieniu restrykcji związanych z dostępem do włoskiego rynku pracy dla obywateli nowych państw UE,
firmy ubezpieczeniowe oferują polisy zdrowotne dla cudzoziemców już na okres 6-u
Przed wykupieniem polisy w
Italii sprawdź, czy
aby na pewno nie
jesteś ubezpieczeny w kraju, ponieważ często obejmuje
ono także leczenie w
przypadku choroby
lub wypadku za granicą.
miesięcy. Jest to rozwiązanie
bardzo korzystne dla członków
nowych krajów UE, ponieważ po otrzymaniu karty stałego pobytu, cudzoziemiec ma
prawo zapisania się do ASL
(Azienda Sanitaria Locale) w
miejscu zameldowania, w celu otrzymania darmowego narodowego ubezpieczenia zdrowotnego. Na adres zamiesz-
kania ASL prześle Europejską
Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (Tessera Europea di
Assicurazione Malatia), która
ważna jest przez 5 lat od momentu wydania.
Andrea De Rossi
Anna Malczewska
„Nasz Świat” w wirtualnym kiosku
Czasopisma wydawane przez Stranieri in Italia można teraz nabyć
przez Internet. Dzięki prostemu systemowi download można teraz
ściągnąć wybrane pismo w formacie pdf. Wśród wielu tytułów w
wirtualnym kiosku jest również „Nasz Świat”
S
ystem nabywania pism
przez Internet jest bardzo
prosty: po wykupieniu
abonamentu (usługa przez sms)
na telefon komórkowy otrzymujemy hasło dostępu, które pozwoli na ściągnięcie ze strony internetowej www.stranieriinitalia.it 3
gazet (można zakupić trzy różne
tytuły lub trzy numery tego samego pisma).
Włoskie wydawnictwo Stranieri
in Italia specjalizuje się w prasie obcojęzycznej. Wydaje obecnie sześć pism dla cudzoziemców
w Europie (Africa News Europe,
Africa Nouvelles Europe, Ako ay
Pilipino Europe, Expreso Latino
Europe, Gazeta Romaneasca
Europe i Punjab Express Europe)
i 14 periodyków dla cudzoziemców we Włoszech (Africa News,
Africa Nouvelles, Agora Noticias,
Ako Ay Pilipino, Al Maghrebiya,
Azad , Expreso Latino, Gazeta
Ukrainska, Gazeta Romaneasca,
Ziarul Romaneasco, Nasz Świat,
Shqiptari I Italise, Bota Shqiptarë,
Punjab Express).
Pisma rozprowadzane są w całych Włoszech poprzez wybrane kioski, księgarnie Feltrinelli,
agencje ISI - Western Union, niektóre stowarzyszenia etniczne, a
teraz również przez wirtualną edicolę www.stranieriinitalia.it
„Czasopisma etniczne odgrywają ważną rolę w życiu cudzoziemców we Włoszech. Pozwalają poczuć się jak w domu, dostarczając
wiadomości w języku ojczystym,
które odpowiadają zapotrzebowaniu danej grupy etnicznej (informacje na temat różnego rodzaju
inicjatyw danej grupy narodowościowej) oraz praktyczne informacje dotyczące włoskiego prawodawstwa pomagające odnaleźć się
w gąszczu biurokracji” – wyjaśnia
pełnomocnik zarządu Stranieri in
Italia, Gianluca Luciano.
Danuta Wojtaszczyk
4
naszświat
KRONIKA
Zaginieni we Włoszech
1
2
3
1. RZEPKA STANISŁ AW
Rodzice: WŁADYSŁAW, HELENA z domu SZCZEPEK
Urodzony dnia: 1972/04/08
4
5
Nr 13
16 – 30 listopad 2006
W tym numerze zamieszczamy
czwartą część listy, opublikowanej
na stronie www.polcja.pl, osób zaginionych na terenie Włoch w latch
2000-2006. Ktokolwiek wie o ich
miejscu pobytu proszony jest o
przekazanie informacji do najbliższej jednostki Policji, e-mail: [email protected] lub do
Konsulatów w Rzymie i Mediolanie.
Lista jest uaktualniona na dzień 10
6 listopada br.
6. SOBKÓW AGATA
Nazwisko rodowe: Masojć
Rodzice: Zenon, Halina z domu Dering
Urodzona dnia: 1971/02/21 w Goleniowie
2. RZEWUSKI JACEK
Imię drugie: WALDEMAR
Rodzice: BRONISŁAW, MARIANNA
z domu LIPIŃSKA
Urodzony dnia: 1957/06/22
7. SPOCHACZ BOŻENA
Rodzice: WŁADYSŁAW, CZESŁAWA
Urodzona dnia: 1967/01/24 w KOŻUCHOWIE
gmina: KOŻUCHÓW
3. SASIAK PAWEŁ
Rodzice: PAWEŁ, KRYSTYNA z domu KOWENICKA
Urodzony dnia: 1974/03/31
8. SZCZUREK MARZENA
Imię drugie: ANNA
Rodzice: STANISŁAW, GRAŻYNA z domu BĄK
Urodzona dnia: 1975/05/02
4. SERBINOWSKI MICHAŁ
Imię drugie: EDMUND
Rodzice: EDMUND, ZOFIA z domu GRODZKA
Urodzony dnia: 1984/04/04 w KRAPKOWICACH
9. SZESZKO JACEK
Rodzice: EUGENIUSZ, ANNA z domu WITKOWSKA
Urodzony dnia: 1981/08/14 w BIAŁYMSTOKU
5. SIENKIEWICZ JERZY
Rodzice: JERZY i LIDIA z domu RYNKOWSKA
Urodzony dnia: 1976/07/17 w Kwidzyniu
10. SZYDŁOWSKI WALDEMAR
Rodzice: TADEUSZ, KRYSTYNA z domu KUSIAK
Urodzony dnia: 1972/03/26
7
8
9
10
Nr 13
16 – 30 listopad 2006
naszświat
POLACY WE WŁOSZECH
5
Polskie pielęgniarki we włoskim szpitalu
Z Józefiną i Joanną, pielęgniarkami pracującymi w
szpitalu Św. Rafała w Mediolanie rozmawia Milena
Trezzani
Jakie różnice zauważyłyście, porównując pracę pielęgniarki we Włoszech
i w Polsce?
W Italii pielęgniarki mają więcej samodzielności, ale przy tym większą odpowiedzialność. Na przykład: jeżeli pacjent jest zaraz po operacji my musimy
decydować, jak się nim zająć i w jaki
sposób mu pomóc. W Polsce możemy
podawać pacjentom jedynie nitroglicerynę albo lekkie środki przeciwbólowe,
w innym przypadku trzeba dzwonić do
lekarza.
Inną, bardzo istotną różnicą jest to, że
w ojczyźnie zawód pielęgniarki ma inny
status społeczny. We Włoszech pielęgniarka ma wyższą rangę, jest paramedykiem, jest niezależna od lekarza. W
Polsce o wszystkim decyduje lekarz. W
kraju, o pielęgniarkach mówi się, że są
sekretarkami lekarza.
Tutaj nasza praca jest dobrze płatna,
natomiast w Polsce jesteśmy niedocenione finansowo i profesjonalnie.
Ponadto w szpitalu św. Rafała współpracujemy ze zróżnicowanym personelem pomocniczym OSS (Operatore
Socio Sanitario), ASA (Ausiliario Socio
Assistenziale), OTA (Operatore Tecnico
Assistenziale), w Polsce takiej współpracy nie ma.
A jak wygląda przygotowanie do
Waszego zawodu?
Pod względem teoretycznym i praktycznym Polska bardzo dobrze przygotowuje pielęgniarki.
Natomiast we Włoszech nie zawsze
pielęgniarze są przygotowani praktycznie, a to w naszym zawodzie jest bardzo
ważne.
Oprócz tego, ponieważ jest mało chętnych do wykonywania naszego zawodu,
to przyjmuje się do pracy osoby w różnym stopniu przygotowane i nawet w
podeszłym wieku.
Kiedy Polska weszła do Unii
Europejskiej nie istnieje już problem z
nostryfikacją dyplomów, ani ze znalezieniem pracy we Włoszech.
Po przyjeździe do Włoch pracowałyśmy przez pewien okres czasu jako
ausiliarie. Ponieważ nie mogłyśmy uzyskać nostryfikacji dyplomu pielęgniarki,
stworzono nam szansę podjęcia studiów
we Włoszech i zaliczenia trzeciego roku
na Uniwersytecie Vita – Salute di San
Raffaele, żeby wyrównać różnicę programową. W ten sposób uzyskałyśmy
prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki we Włoszech.
Czy czujecie Wasz zawód jako powołanie?
Oczywiście, ponieważ nasz zawód jest
tak ciężki, że trzeba mieć predyspozycje
fizyczne i psychiczne do pełnienia go.
Uczestniczymy w smutku chorych i ich
rodzin, lub w radości rodzących matek.
Mamy dużą odpowiedzialność. Bardzo
często zdarza się, że musimy pracować
w niedziele i święta. Ale pomimo tego
satysfakcje mogą być wielkie!
Dziękuję za rozmowę
Józefina i Joanna są bardzo zadowolone z pracy we Włoszech. Ich zawód wymaga dużego
doświadczenia i odpowiedzialności, a w Italii czują się naprawdę docenione finansowo i
profesjonalnie
Tamara Łempicka w Mediolanie
5 października br., w Palazzo
Reale w Mediolanie, otwarto wystawę malarstwa słynnej Tamary
Łempickiej, która królowała w salonach Europy w latach 30 ubiegłego wieku.
Dama w niebieskiej sukni, 1928
Artystka urodziła się w Warszawie
w 1898 roku w rodzinie arystokratycznej, wychowanka ekskluzywnych szkół
wyższych w Lozannie, Petersburgu,
Montecarlo i w Paryżu.
Jej ulubionym stylem w sztuce był
nowoczesny klasycyzm i Art Déco
(Liberty).
W czasie pobytu we Włoszech wykonała portret Gabriele D’Annunzio, z którym łączyła ją zażyła przyjaźń.
Na początku II wojny światowej przeniosła się do Beverly Hills w Kalifornii
z drugim mężem, austriackim baronem
Raoulem Kuffnerem.
Jej salon odwiedzali wpływowi politycy, artyści i aktorzy z Hollywood (na
przykład Greta Garbo).
W 1943 przeprowadzili się do Nowego
Jorku, gdzie malarka kontynuowała twórczość artystystyczną w swoim charakterystycznym stylu.
Po śmierci barona Kuffnera w 1962
przeniosła się do Houston w Teksasie i
zaczęła tworzyć nową techniką, stosując
szpachlę malarską zamiast pędzla. Jej
nowe dzieła nie zostały dobrze przyjęte,
toteż Tamara przyrzekła, iż nigdy więcej
nie wystawi swoich prac.
W 1978 przeniosła się do Cuevernaca
w Meksyku. Zmarła tam podczas snu
19 marca 1980. Na własne życzenie jej
ciało zostało skremowane, a prochy rozrzucone z helikoptera nad wulkanem
Popocatepetl.
Wystawę można zobaczyć do 14 stycznia 2007 r.
Milena Trezzani
Dott.ssa Katarzyna Litwicka
MEDICO CHIRURGO
Specialista in Ginecologia
ed Ostetricia
Iscrizione Albo dei Medici Chirurghi CS 6419
Via Andrea Doria 16 C
00192 Roma
Studio: 06 39740233
Fax: 06 7612656
Cell: 338 3673369
6
POLACY WE WŁOSZECH
naszświat
Nr 13
16 – 30 listopad 2006
“Rzeczy nieważne, wydarzenia błahe”
Jacek Rykała: „Trabant”, 2006, olej na płótnie, collage
R
ok temu w Bolonii,
z inicjatywy Dariusza
Kmiotka – prezesa
bolońskiego Stowarzyszenia
Polsko-Włoskiego
„Dom
Polski”, została otwarta pierwsza galeria sztuki polskiej “Il
Tempo”. Głównym celem po-
wstania galerii jest promocja polskich artystów współczesnych
we
Włoszech.
“Przed wejściem Polski do
Unii Europejskiej – powiedział Dariusz Kmiotek redakcji Stranieri in Italia – wszystko było o wiele trudniejsze,
szczególnie z powodów biurokratycznych, ale po 1 maja
2004 r. przewożenie dzieł w
celu wystawienia ich w Italii
stało się prostsze”. Punktem
strategicznym przy utworzeniu “Il Tempo” było zawarcie porozumienia z Edwardem
Szczepańczykiem - właścicielem galerii sztuki “Czas” w
Będzinie, gdzie wystawiane
są prace artystów Akademii
Sztuk Pięknych w Katowicach
i Krakowie.
Pierwszym artystą, który zaprezentował swoje prace w „Il
Tempo” był Andrzej Tobis.
Natomiast w marcu br. miłośnicy sztuki mieli możliwość
poznania twórczości Elżbiety
Kozyry, a w maju Krzysztofa
Skórczewskiego.
18 października br. została
zainaugurowana wystawa prac
Jacka Rykały pt. „Cose poco
importanti, avvenimenti insignificanti”. Artysta ukończył
krakowską ASP oraz Wydział
Grafiki w Katowicach. Obecnie
jest profesorem Akademii Sztuk
Pięknych w Katowicach, gdzie
prowadzi pracownię malar-
Polacy w Modenie
Z
wiązek powstał w roku
2001 po przyjeździe
na teren województwa
Modeny około 60 pielęgniarek
głównie z Legnicy.
Na dzień dzisiejszy związek
zrzesza członków z Modeny,
Mirandoli, Vignoli, Sassuolo,
Carpi i Formigine.
Dzięki Monsigniore Paolo
Losavio i przy współpracy diecezji przemyskiej w Modenie,
w każdą niedzielę miesiąca, w Sassuolo jest organizowana Msza w języku polskim. Natomiast w Vignioli i
Formigine raz w miesiącu. We
wszystkich punktach po mszy
św. dysponujemy salami, w
których organizujemy spotkania przy herbacie, na które są
zapraszani reprezentanci rady
miejskiej i związków zawodowych, gdzie poruszmy tematy:
praw, obowiązków i możliwości cudzoziemców na terenie
Włoch. Organizowane są również wycieczki zapoznawcze,
byliśmy już w Loreto, Padwie,
Rzymie, Asyżu i Wenecji.
Przy współpracy ze związkami zawodowymi CISL zostały
zorganizowane dwa nieodpłat-
ne kursy przygotowawcze do
konkursów publicznych pracowników USL, dzięki którym
około 40 pielęgniarek zostało zatrudnionych na czas nieokreślony i mogło skorzystać z
możliwości łączenia rodzin.
Zostały też zawiązane raporty przyjacielskie ze związkami rolniczymi, i chociaż nie
zajmujemy się jako związek
wymianami ofert pracy, z roku
na rok rośnie numer pracowników okresowych pochodzących
zwłaszcza z rejonu Kraśnika,
w spółdzielni owocowej koło
Modeny.
W Sassuolo najpierw przy
współpracy z Caritasem, obecnie przy współpracy z Urzędem
Miasta działa raz w tygodniu
bezpłatne okienko informacyjne dla Polaków i nie tylko,
gdzie rozpowszechniane są informacje o kursach językowych
i zawodowych, o obowiązkach
i prawach cudzoziemców, prowadzona jest również biblioteka z książkami w języku polskim, w której mamy ponad
100 tytułów.
Przy współpracy z Aseso-ratem Polityki Ssocjalnej przy
Urzędzie Miasta Sassuolo został
zorganizowany bezpłatny kurs
językowo-kulturalny prowadzony w języku polskim przez
mediatora językowo-kulturalnego - Ewę Weremij. Celem
kursu, oprócz zagłębień językowych było poznanie zabytków i tradycji miasta Sassuolo.
Ponadto, w okresie zimowym,
raz w miesiącu dysponujemy
salą gdzie wyświetlane są filmy
w języku polskim.
Związek nasz pod koniec roku 2005 był obecny również na
pierwszych we Włoszech targach kultur cudzoziemców w
Modenie.
Natomiast 4 czerwca br. przy
Centrum Rodziny z Nazaretu
w Modenie zostało zorganizowane święto wspólnoty
polskiej z Modeny, gdzie zaszczycili nas swoją obecnością, Burmistrz Miasta Modena,
Konsul Generalny z Mediolanu
i Konsul Honorowy z Bolonii.
W przyszłości związek ma na
celu zacieśnienie współpracy ze
wspólnotą z Bolonii, jak również ze Związkiem Polaków we
Włoszech.
nadesłała Ewa Weremij
stwa. Rykała jest autorem ponad pięćdziesięciu wystaw indywidualnych, które były prezentowane w kraju i za granicą.
Za swoją twórczość otrzymał
kilkadziesiąt prestiżowych nagród i wyróżnień. Jego prace
znajdują się w zbiorach wielu
muzeów oraz kolekcji prywatnych na całym świecie.
Bolońska wystawa została zorganizowana po patrona-
tem Konsulatu Generalnego
w Mediolanie i we współpracy ze Stowarzyszeniem “Dom
Polski” i będzie otwarta do 30
listopada br.
Więcej informacji dotyczących galerii “Il Tempo” oraz
wystaw na stronie: www.galleriailtempo.com
Andrea Gagliardi
Anna Malczewska
Od lewej:
Jacek Rykała, Dariusz Kmiotek i Edward Szczepańczyk
“Forum Romanum”
pierwsze forum dla
Polaków we Włoszech
Myślę, że dla wielu Polakom, mieszkających we Włoszech,
i mających dostęp do internetu, strona www.inforoma.info jest
bardzo dobrze znana. Od kilku dni strona zmieniła swoją szatę
graficzną. Nie są to jednak jedyne zmiany, ponieważ wraz ze
zmianą wyglądu, powstało również forum pod nazwą „Forum
Romanum”. Jest to miejsce spotkań, gdzie każdy, zalogowany internauta może brać udział w dyskusji lub zaproponować
swój własny temat. Jest to także bardzo dobra okazja, aby
powiadomić rodaków np. o ewentualnych zmianach w prawodawstwie włoskim, które nas interesują lub o różnych imprezach kulturalnych.
Inforoma, początkowo, stworzona była z myślą o Polakach
mieszkających w Rzymie. Teraz zmieniło się to radykalnie.
Twórcy witryny zapraszają wszystkich Polaków mieszkających w Italii do tworzenia nowych for oraz do przesyłania
różnego rodzaju informacji: na temat życia polonijnego we
Włoszech, organizowanych imprez, itd.
Mam nadzieję, że na forum zaloguje się wiele osób, ponieważ dzięki temu, będziemy mogli dyskutować, konfrontować
się oraz zdobywać nową wiedzę na temat życia, kultury i obyczajów panujących na Półwyspie Apenińskim.
Anna Malczewska
Vodafone One Nation.
Rozmowa z Twoim krajem kosztuje
tyle, ile lokalna rozmowa we Włoszech.
Oprócz tego co miesiąc czeka na Ciebie dodatkowe 100€ na połączenia.
Z Vodafone One Nation rozmawiasz ze swoim krajem prościej i taniej, ponieważ kosztuje to tyle, ile
lokalna rozmowa we Włoszech: tylko 19 centów za minutę. Oprócz tego co miesiąc czeka na Ciebie do
100€ na połączenia z numerami Vodafone Italia. Przy każdej rozmowie naliczany jest impuls za odebranie
połączenia, którego koszt wynosi 19 centów. Aby uzyskać informacje na temat planu oraz krajów, w których
może być stosowana ta taryfa, zadzwoń na wielojęzyczny numer 42942 lub odwiedź sklep Vodafone.
Taryfa opiera się na naliczanych z góry impulsach, każdy impuls trwa 30 sekund, a jego wartość wynosi 9,5 centa.
Life is
8
POLACY NA ŚWIECIE
naszświat
Kieślowski w Berlinie
D
użym zainteresowaniem
niemieckiej
publiczności
cieszył się festiwal „Kieślowski
Komplett”, zorganizowany w
Berlinie w 10 rocznicę śmierci
polskiego reżysera.
Do końca października można było obejrzeć wszystkie
dzieła wyreżyserowane przez
artystę - od etiud filmowych
po filmy fabularne i spektakle
teatralne.
Krzysztof Kieślowski od
wielu lat jest znany niemieckiej
publiczności. To właśnie w
Berlinie w 1988 roku wręczono
mu Feliksa, czyli Europejską
Nagrodę Filmową za “Krótki
film o zabijaniu”. Był on pierwszym Polakiem, który otrzymał
to wyróżnienie.
Polacy piją polskie piwo
Polskie piwo na Wyspach Brytyjskich sprzedaje
się znakomicie. Nie kupują go Anglicy, ale
Polacy. Największym wzięciem cieszy się
Tyskie i Lech.
N
asi rodacy wyjeżdżają do Wielkiej
Brytanii, a wraz z nimi ich ulubione produkty. Jak
podaje serwis BBC, na niemal
każdym rogu istnieją sklepiki,
gdzie można kupić kiszoną ka-
Nr 13
16 – 30 listopad 2006
Mate.o w Londynie
10 i 11 listopada br. Polacy w
Londynie mieli możliwość być
świadkami dwóch występów zespołu Mate.o
Muzyka zespołu wpisuje się w
nurt pop-jazz. Twórczość muzyków nasycona jest bardzo ciekawymi pomysłami i aranżacjami oraz
niebanalną oprawą tekstową.
Najnowsza płyta grupy pt. „Zapominam siebie” zawiera
11 utworów. W jej powstawaniu brali udział również Paweł
Bzim Zarecki - instrumenty klawiszowe (współpracuje z Anną
Marią Jopek),Tomasz Lipert - gitara (De Mono). Zespół świetnie sprawdza się na koncertach, ponieważ potrafi wytworzyć
niepowtarzalną atmosferę i szczególny kontakt z publicznością.
Polskie filmy w Irlandii
W
listopadzie br. w Irlandii odbył się pierwszy Festiwal
Filmu Polskiego.
Został on zorganizowany pod patronatem Ambasady
Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie, Irish Film Institute oraz
Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni.
Podczas 10 dni zostały zaprezentowane polskie filmy fabularne
ostatnich lat, polska animacja oraz polski film dokumentalny.
W Dublinie gośćmi Festiwalu był Jerzy Stuhr oraz Krzysztof
Zanussi.
pustę oraz piwo.
Warto ponadto przypomnieć,
że w Wielkiej Brytanii pracuje już prawie pół miliona
Polaków, dlatego też konsumpcja napojów z krajowych browarów wciąż rośnie.
O NAS
U.N.A.R., Ufficio nazionale Antidiscriminazioni Razziali, czyli Krajowy Urząd do
Spraw Walki z Dyskryminacją Rasową, gwarantuje ochronę i pomoc tym, którzy stali
się ofiarami dyskryminacji lub nierównego traktowania ze względu na pochodzenie etniczne będź przynależność do innej rasy. Zadaniem nowego urzędu jest udzielenie pomocy wszystkim, których prawo do równości złamane zostało przez jakąkolwiek formę
dyskryminacji rasowej.
BEZPŁATNA INFOLINIA DO SPRAW WALKI Z DYSKRYMINACJĄ RASOWĄ:
800.90.10.10
Kontakt z Urzędem możliwy jest poprzez bezpłatną infolinię 800.90.10.10, czynną
codziennie w godz. od 10.00 do 20.00. Obslugiwana jest ona w wielu językach, w tym
po włosku, angielsku, francusku, hiszpańsku, arabsku, rosyjsku, rumuńsku oraz chińsku.
Zadaniem operatorów pracujących w contact center U.N.A.R. jest udzielanie informacji,
porad oraz wsparcie osobom, które stały się ofiarami dyskryminacji rasowej. Dzwoniąc
pod wskazany powyżej numer można sygnalizować o wydarzeniach, w których miał
miejsce fakt dyskryminacji, którego skutkiem było nierówne traktowanie. Operatorzy
contact center pomagają w egzekwowaniu praw.
DZIAŁANIA URZĘDU
W przypadku zgłoszenia o zaistnieniu zachowań dyskryminujących, U.N.A.R. gwarantuje zgłaszjącym ochronę oraz pomoc w procedurach sądowych i administracyjnych.
Urząd uprawniony jest do prowadzenia czynności, majacych na celu potwierdzenie istnienia zdarzeń dyskryminujących. Prowadzi również działania pojednawczo-mediacyjne, które pozwalają uniknąć drogi sądowej pod warunkiem jednak, że przyczynią się one
do usunięcia dyskryminującego zdarzenia.
Do innych działań U.N.A.R. należą:
ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI – U.N.A.R prowadzi kampanie edukacyjne w
szkołach oraz kampanie informacyjne w zakładach pracy, których celem jest uwrażliwienie opinii publicznej na kwestię dyskryminacji i nierównego traktowania. Kampanie
te mają za zadanie zapobieganie formowania się zachowań o podłożu dyskryminacyjnym oraz promowanie zasady rowności.
PROMOCJA – U.N.A.R. promuje projekty i działania, majace na celu wyeliminowanie sytuacji i zachowań, wykorzystujących nierówność i dyskryminację etniczną lub
rasową. Urząd popiera prowadzenie studiów, badań, kursów, wymianę doświadczeń i
wszystkie inne działania, które mają za zadanie wyeliminowanie przeszkód do równego
dostępu do usług publicznych i prywatnych oraz do pełnego i świadomego korzystania
z praw cywilnych i socjalnych.
MONITORINGI I KONTROLA – co roku U.N.A.R. przedstawia w parlamencie
relację na temat realizacji i stosowania zasady równości traktowania oraz rzeczywistej
ochrony tego prawa, a także raport premierowi rządu, którego celem jest zapoznaie organów politycznych i opinii publicznej w kwestii przeprowadzonych działań napotkanych
podczas wykonywania czynności antydeskryminacyjnych.
‘
Zasieg ogólnokrajowy TIM (marzec 2006) GSM i EDGE: 95% terytorium, 99.8% populacji; UMTS 64% populacji
Nie trzeba wiele,
by poczuc sie˛ jak w domu.
Powstała karta
TIM Welcome Home
Kosztuje 5 euro, dzwonisz za 25 euro!
Uaktywnij TIM Welcome Home i kup karte Tim Welcome Home*!
Za cene 5 euro otrzymasz 25 euro na rozmowy, z czego:
• 2 euro kredytu na rozmowy ze wszystkimi i bez upływu waznosci;
• 23 euro na rozmowy miedzynarodowe, do wykorzystania w ciagu 30 dni od momentu
aktywacji do: Chin, Bangladeszu, Rosji, Republiki Dominikanskiej, Ukrainy, Sri Lanki, Algerii,
Kolumbii, Brazylii, Indii, Pakistanu, Rumunii, Mołdawii, Filipin, Ghany, Albanii, Egiptu,
Polski, Ekwadoru, Peru, Nigerii, Maroka, Senegalu, Tunezji, Chorwacji, Macedonii, Serbii i
Czarnogóry.
www.tim.it
Servizio Assistenza
Clienti TIM
119
Tutti i giorni, 24 h.
Wiecej informacji pod numerem 119 i w punktach sprzedazy
* Karta Tim Welcome Home moze zostac zakupiona przez klientów, którzy od 9 sierpnia 2006 wybrali opcj Tim
Welcome Home. Aktywacja jest bezpłatna w promocji do 3 pazdziernika, jezeli po raz pierwszy zmieniasz opcj .
Koszt aktywacji: 7 euro (bez iva) jezeli zmieniasz opcj nie po raz pierwszy.
Nr 13
16 – 30 listopad 2006
naszświat
POLSKA
11
100 dni rządu
Jarosława Kaczyńskiego
Na konferencji prasowej 20 października br. Premier Jarosław Kaczyński stwierdził: “Rząd realizuje
wyborczą obietnicę Polski solidarnej”. Innego zdania są jednak analitycy sceny politycznej i
ekonomicznej oraz opozycja.
Foto AP
Na konferencji prasowej 20 października br. Premier Jarosław Kaczyński
stwierdził: “Rząd realizuje wyborczą
obietnicę Polski solidarnej”. Dalej do-
konał prezentacji największych dokonań.
Jako główny sukces gabinetu Premier
uznał prospołeczny budżet, w którym zaplanowano większe wydatki: na
szkolnictwo, naukę i ratownictwo medyczne przy deficycie na poziomie 30
mld złotych.
Na drugim miejscu szef rządu wymienił nowy sposób podziału środków
z UE, według którego więcej pieniędzy
skierowanych zostanie do biedniejszych
regionów.
Do osiągnięć rządu Premier zali-
czył: likwidację Wojskowych Służb
Informacyjnych, powołanie Centralnego
Biura Antykorupcyjnego i Komisji
Nadzoru Bankowego.
Politykę zagraniczną swojego rządu
uznał za sukces.
Opinie Premiera poparli koalicjanci,
natomiast zupełnie inny pogląd na dokonania rządu mają: opozycja i analitycy sceny politycznej i ekonomicznej.
Ich opinie syntetycznie wyraził Ryszard
Kalisz z SLD: “Było to sto dni duszności w Polsce, awantur i nierozwiązywa-
nia spraw, które leżą ludziom na sercu i
dotyczą ich życia”.
Konfederacja Pracodawców Polskich
uznała, że “budżet na rok 2007 jest antyrozwojowy. Aż 74% wydatków to wydatki sztywne.
Pomóc może jedynie reforma finansów publicznych a bez uproszczenia
systemu podatkowego nie można liczyć
na dynamiczny rozwój przedsiębiorczości”.
Irena Wachowska
Polska w pętli długu
naszświat
Od czasu transformacji w Polsce dług publiczny systematycznie rośnie. W roku 2000 wynosił 280 mld
złotych, w 2003 - 408 mld, w 2005 - 467 mld, w 2006 - przewidywane wykonanie to 491,8 mld, a
prognoza na roku 2007 to 510 mld złotych.
Pod takim tytułem zamieścił swoje uwagi w “Dzienniku” (14-15.10.2006) znany
ekonomista prof. Jan Winiecki ( Prezes
Towarzystwa Ekonomistów Polskich, specjalista w zakresie makroekonomii).
Autor wyraża pogląd, że rządowi stratedzy nie respektują reguł płynących z teorii
ekonomii. Pisze: “ Nie pojmują, że efekty
tych samych działań, np. nakręcanie wydatków budżetowych i finansowanie deficytu
zaciąganiem długu publicznego, są zupełnie
inne w długim niż w krótkim okresie.
W roku, w którym dochodzi do zwiększenia wydatków budżetowych finansowanych
długiem, gospodarka dostaje zastrzyk popytu, co przyspiesza wzrost PKB (Produkt
Krajowy Brutto).
Jednak już po kilku latach takich operacji
zwiększony popyt przyczynia się do wzrostu
inflacji, deficytu w bilansie płatności bieżących i osłabienia krajowej waluty. Rośnie
dług i udział wydatków publicznych w PKB.
To zniechęca firmy do inwestowania i prowadzi do spadku tempa rozwoju gospodarczego”.
Od czasu transformacji w Polsce dług
publiczny systematycznie rośnie. W roku
2000 wynosił 280 mld złotych, w 2003 - 408
mld, w 2005 - 467 mld, w 2006 - przewidywane wykonanie to 491,8 mld, a prognoza
na roku 2007 to 510 mld złotych.
Prof. Winiecki, jak większość analityków,
uważa, że dług publiczny w ciągu 3 lat może
osiągnąć 55% PKB co może spowodować
poważny kryzys polityczny i gospodarczy.
Przy takiej polityce gospodarczej rządu
Kiedy w ubiegłym roku koncern Amcor wprowadził na
Via V. Maroso, 50 - 00142 Roma
[email protected]
Tel. 06.8741.0618
Fax 06.8741.0528
DIRETTORE RESPONSABILE
Sergio Talamo
DIRETTORE EDITORIALE
Federica F. Gaida
CAPOREDATTORE
(REDAKTOR NACZELNY)
Danuta Wojtaszczyk
VICECAPOREDATTORE
Anna Malczewska
COLLABORATORI
,Milena Trezzani, Agnieszka Wilk
,Irena Wachowska
Elvio Pasca, Mascia Salvatore, Stefano
Camilloni
SEGRETARIO DI REDAZIONE
Stephen Ogongo
nasze wejście do strefy Euro możemy odłożyć na “święte nigdy”.
Irena Wachowska
koncern Cargill na bazie skrobi
kukurydzianej. Ma właściwości podobne do tradycyjnych
tworzyw sztucznych wytwarzanych na bazie ropy naftowej,
m.in. popularnego dziś PET
(politereftalen etylenu).
W odróżnieniu od nich jednak
opakowania z PLA rozkładają się w warunkach kompostowni na wodę i dwutlenek
węgla w ciągu 75 - 80 dni.
Opakowania PET rozkładają się w ziemi przez ponad
100 lat.
Że nie jest to chwilowa mo-
IMPAGINAZIONE
Anna Malczewska
Danuta Wojtaszczyk
EDITORE
Stranieri in Italia srl
Via Virgilio Maroso, 50 – 00142 Roma
Tel. 06.8741.0333 fax 06.8741.0528
E-mail: [email protected]
Ekorewolucja
rynek USA butelki do napojów niegazowanych, mleka i
olejów jadalnych zrobione z
biodegradowalnych tworzyw,
wydawało się, że będzie to
tylko kolejna rynkowa ciekawostka. Ostatnio, niemiecki
BASF wprowadził na rynek
europejski biodegradowalny
plastik do produkcji opakowań oparty na tym samym
ekologicznym komponencie,
co butelki Amcor’a.
Tym rewolucyjnym tworzywem jest poliaktyd (PLA) produkowany przez amerykański
REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI
ROMA
n. 203/2004 del 07-05-2004
da może świadczyć fakt, że
Amcor PET Packing sprzedała swój polski zakład produkujący opakowania w technologii PET.
Wacław Wasiak, dyrektor
Krajowej Izby Opakowań
mówi, że szybko w tej materii osiągniemy światowe standardy. Nieoficjalne są jeszcze
wiadomości o tym, że kilka
polskich firm z branży opakowań realizuje już próby produkcyjne.
I.W.
‘PUBBLICITA
ISI Etnocommunication srl
Via Virgilio Maroso, 50 – 00142 Roma
Tel. 06.8741.0999 fax 06.8741.0528
e-mail: [email protected]
DISTRIBUZIONE LOCALE
E ABBONAMENTI
(Anca Gliz (rozmowa w j. włoskim
Stranieri in Italia srl
Tel. 06.8741.0507 fax 06.8741.0528
e-mail: [email protected]
DISTRIBUTORE NAZIONALE
MESSAGGERIE INTERNAZIONALI
Via Manzoni, 8 - 20089 Rozzano Numero
verde 800827112
TIPOGRAFIA E STAMPA
POLIGRAFICA GAETA
(Via Zinnie, 13. Nettuno (Roma
Redakcja nie odpowiada za treść
publikowanych ogłoszeń
Numer oddano do druku 16.11.2006
12
VADEMECUM CUDZOZIEMCÓW WE WŁOSZECH
naszświat
Nr 13
16 – 30 listopad 2006
Umowy najmu – przewodnik dla
wynajmujących i właścicieli mieszkań
Ustawa nr 431 z 1998 roku dotycząca wynajmu mieszkań przewiduje cztery typy umów najmu:
1.Umowa najmu na okres 4 lat z
możliwością przedłużenia na kolejne
4 lata, dająca swobodę właścicielowi mieszkania i lokatorowi w kwestii
ustalenia miesięcznej kwoty za wynajem.
2. Umowa na okres 3 lat, w której
ustalona cena za wynajem jest niższa od średniej ceny rynkowej, kwota
ta jest ustalana na podstawie ceny za
wynajem ustaonej przez syndykaty i
urząd miasta.
3. Umowa tymczasowa, której długość nie może przekraczać 18 miesięcy. Umowa ta jest regulowana przez
ustalenia pomiędzy urzędem miasta
a syndykatem lokatorów i właścicieli
nieruchomości.
4. Umowy najmu dla studentów
szkół wyższych oparte na umowach
ustalonych przez urząd miasta, w którym znajduje się uczelnia, lokalne instytucje ds. prawa do nauki, stowarzyszenia studenckie oraz syndykaty lokatorów i właścicieli nieruchomości.
Zgodnie z prawem
wszystkie umowy najmu
muszą zostać zarejestrowane.
Wysokość opłaty rejestracyjnej wynosi 2% rocznej sumy
za wynajem.
Obowiązek zawarcia umowy najmu na piśmie
Moc prawną mają tylko pisemne
umowy o wynajem.
Jeżeli właściciel mieszkania zaproponuje ci zawarcie umowy nie na piśmie, aby uniknąć płacenia podatku,
w świetle prawa możesz zwrócić się
do sądu w celu zalegalizowania umowy najmu zgodnie z obowiązującymi
przepisami i określenia ceny za wynajem, która zazwyczaj jest niższa od
tej proponowanej przez właściciela
mieszkania i odpowiada cenie za wynajem mieszkania komunalnego na
danym terytorium. Niezarejestrowanie
umowy daje lokatorowi prawo do wystąpienia o zwrot zapłaconego uprzednio miesięcznego czynszu.
Obowiązek rejestracji kontraktu
Zgodnie z prawem wszystkie umowy najmu muszą zostać zarejestrowane. Wysokość opłaty rejestracyjnej
wynosi 2% rocznej sumy za wynajem.
Jako lokator zobowiązany jesteś uiścić połowę tej opłaty, pozostałą część
płaci właściciel mieszkania.
Jeżeli umowa najmu nie zostanie
zarejestrowana:
a) ani ty ani właściciel nie będziecie
mogli skorzystać z ulg podatkowych
(m. in. zniżek za opłatę rejestracyjną)
ani odliczyć wynajmu od rocznego
podatku dochodowego,
b) w razie eksmisji nie będziesz
mógł być wyrzucony z mieszkania,
które wynajmujesz,
c) właściciel mieszkania nie będzie
mógł podwyższyć sumy za wynajem
ani pobierać żadnych dodatkowych
opłat,
Ograniczenia prawne
Prawo zezwala na swobodne wprowadzenie wielu ustaleń dotyczących
wynajmu, ale jasno też określa reguły, których naruszenie powoduje, że
umowa najmu traci moc prawną:
a) nie ma mocy prawnej umowa
najmu mająca cechy kontraktu omówionego w punkcie 1 zawarta na
okres krótszy niż 4 lata oraz umowa
tymczasowa (patrz: punkt 2) na czas
krótszy niż 3 lata,
b) nie ma mocy prawnej żadne
pismo lub żądanie właściciela, która
wymusza na Tobie wnoszenie dodatkowych opłat za wynajem w stosunku
do tych określonych umową i zarejestrowanych,
c) nie ma mocy prawnej żadna klau-
zula, która przewiduje wyższą cenę za
wynajem (dla umów tymczasowych
oraz umowy najmu dla studentów)
w stosunku do tej określonej w cennikach ustalonych przez syndykaty i
urząd danego miasta,
d) nie ma mocy prawnej żadna klauzula, która nakłada na ciebie obowiązek dokonywania dodatkowych opłat,
m.in. za dokonanie napraw w mieszkaniu, kaucje w wysokości trzech rat
miesięcznych za wynajem i odsetek
Jeżeli podejrzewasz, że umowa najmu, którą zawarłeś jest niezgodna z
prawem zgłoś sprawę do sądu. Jeżeli
właściciel mieszkania wymusił na
tobie wniesienie dodatkowych opłat
otrzymasz zwrot gotówki.
Umowa 4 lata + 4 lata
Ten rodzaj umowy, zwanej też potocznie niezależną (contratto libero),
ma tę zaletę, że pozwala ci na wynajęcie mieszkania na długi okres czasu,
nie gwarantuje jednak niskiego czynszu, gdyż cenę za wynajem ustalają
właściciel i lokator.
Ustalona cena najmu będzie obowiązywać przez kolejne 8 lat, o ile po
upływie pierwszych czterech lat właściciel mieszkania z jakichś powodów
(osobistych lub rodzinnych), nie zdecyduje się na sprzedaż mieszkania lub
na dokonanie w nim remontu.
Właściciel mieszkania w ramach tego typu umowy, nie będzie mógł podwyższyć czynszu (chyba, że wcześniej zagwarantował sobie na piśmie
taką możliwość), ani żądać pieniędzy
za dokonanie niezbędnych napraw i
remontów.
Ten typ umowy najmu nie uprawnia właściciela mieszkania do ulg
podatkowych, jak to ma miejsce w
przypadku odgórnie ustalonych cen
najmu.
Umowa najmu, w której cena za
wynajem została ustalona przez lokalne instytucje
SPOKOJNIE
ŻYĆ
WE WŁOSZECH
Jeśli chcesz dowiedzieć się wszystkiego
o swoich prawach, zadzwoń:
166.105.612
Jeżeli właściciel mieszkania wymusił na tobie
wniesienie dodatkowych opłat
otrzymasz zwrot gotówki.
Umowa ta zawierana jest na okres
3 lat. Jej zaletą jest to, że cena za wynajem oraz wiele innych warunków
najmu muszą odpowiadać warunkom
ustalonym przez syndykaty w danym
regionie.
Ten typ umowy najmu uprawnia do
ulg podatkowych i zazwyczaj przewiduje cenę za wynajem niższą w stosunku do średniej.
Jeżeli po upływie 3 lat nie jesteś
w stanie dojść do porozumienia z
właścicielem w kwestii przedłużenia
umowy, możesz wynajmować mieszkanie przez kolejne 2 lata, na tych samych warunkach. Dzięki temu masz
możliwość poszukania innego mieszkania.
Jak są ustalane ceny za wynajem?
Ceny wynajmu, we wszystkich gminach o dużym zaludnieniu, ustalane są
przez odpowiednie stowarzyszenia i
organizacje.
Każda gmina podzielona jest na
obszary i dla każdego obszaru ustalane są maksymalne i minimalne ceny
wynajmu.
Na cenę wynajmu ma wpływ wiele
czynników (m.in. położenie nieruchomości, standard mieszkania i jego
wyposażenie). Tak ustalona cena nie
może zostać podniesiona przez właściciela.
Ten typ umowy musi obowiązkowo
zostać sporządzony na bazie schematu załaczonego do utawy ministerialnej z 5 marca 1999 roku.
Stranieri in Italia
Część druga przewodnika
ukaże się w następnym numerze naszego pisma
PRAWNICY STRANIERI IN ITALIA
ODPOWIEDZĄ OD RAZU
NA TWOJE PYTANIA:
Decreto ussi
Pozwolenie na pobyt
Karta pobytowa
Sanatoria
Wydalenie
Wizy (nie dla Polaków)
Unia Europejska
Łączenie rodzin
Obywatelstwo
Meldunek
Małżeństwo
Prawo jazdy i „patentino”
Mandaty
Ubezpieczenia
Partita IVA
Oświadczenia podatkowe
„Contributi” dla pomocy
domowych
Od poniedziałku do piątku od 10.00 do 19.00
Koszt połączenia: 1,57 € wraz z IVA
Stranieri in Italia
Nr 13
16 – 30 listopad 2006
naszświat
SPORT / ROZMAITOŚCI
13
Muzeum Adama Małysza
W styczniu 2007 roku w Zakopanem powstanie Muzeum Adama Małysza.
Podczas przyszłorocznych zawodów (styczeń) Pucharu Świata otwarta
zostanie w muzeum “Pod Kuźniczym Młotem” na Krupówkach ekspozycja,
która poświęcona będzie osiągnięciom naszego mistrza skoków narciarskich
z Wisły – donosi “Gazeta Krakowska”
W
ystawa zostanie sfinansowana ze
środków Urzędu Marszałkowskiego,
powiatu tatrzańskiego oraz miasta
Zakopane. Pomysłodawcą zorganizowania tej
wystawy jest Fundacja Narodowa “Skansen”,
która gromadzi pamiątki związane z Adamem
Małyszem.
Najlepszy polski skoczek ma przekazać na wystawę kilkanaście eksponatów m.in. kombinezo-
AP
ny, narty i medale. Oprócz ekspozycji poświęconej Adamowi Małyszowi powstanie również
wystawa dotycząca historii skoczni na Wielkiej
Krokwi z okazji 80 lat tego obiektu.
Jak zauważyła “Gazeta Krakowska” muzeum
poświęcone czynnemu zawodnikowi to niezwykła na świecie rzadkość, ponieważ tylko niewielu
sportowców, którzy mogą się pochwalić podobnego typu wyróżnieniem.
Alonso boi się Kubicy!
Mistrz świata Formuły 1, Fernando Alonso
obawia się Roberta Kubicy.
Uważa go bowiem za trudnego rywala...
“Kubica wygląda na kogoś, kto będzie wielką figurą
w Formule 1 i choćby przez
to sezon 2007 nie będzie łatwy” – powiedział największemu sportowemu dziennikowi
w Europie “Marca” Fernando
Alonso.
Nasz kierowca na to stwierdzenie odpowiedział: „W takiej sytuacji jedyne, co mogę
powiedzieć, to to, że postaram
się być dla niego konkurentem.
Ale to nie będzie łatwe. Jestem
młody, ciągle się poprawiam,
ale twardo chodzę po ziemi,
wiem jaka długa droga przede
mną”.
Według dziennika rywalizacja pomiędzy Alonsem i
Schumacherem w tym sezonie,
przyćmiła pojawienie się w F1
“nowej, olśniewającej generacji kierowców”.
Olaf Lubaszenko szuka miłości
Od dłuższego czasu,
39-letni aktor i reżyser
przyznaje, że szuka miłości.
Jak donosi dziennik „Fakt”,
ostatnio został przyłapany
na kinowej randce
Zakochana Agnieszka
Aktorka, Agnieszka Dygant zamieszkała ze swoją
nową miłością – donosi „Fakt”
J
ej nowym partnerem jest scenarzysta,
Patrick Yoką. Para
poznała się w pracy.
Do tej pory aktorka wszelkie pytania dziennikarzy
na temat nowego partnera
zbywała i nadal nie chce
komentować swojego prywatnego życia.
Agnieszka Dygant (na
zdjęciu obok) formalnie jest
jeszcze mężatką. Jednak
dwa lata temu małżonkowie zamieszkali osobno.
K
ilka
dni
temu
Lubaszenko pojawił
się w jednym z warszawskich kin w towarzystwie
tajemniczej blondynki.
Do tej pory Olaf Lubaszenko
(na zdjęciu obok) nie miał
szczęścia w uczuciach. Jest roz-
25 lat listy przebojów
Marka Niedźwieckiego
W
kwietniu 2007
r. dobrze znana wszystkim audycja radiowej Trójki
obchodzić będzie jubileusz 25 lat na antenie radiowej. Marek
Niedźwiecki związany
był z nią od początku.
Zapytany
przez
„Dziennik”
jakie
piosenki
mogłyby się znaleźć na liście podsumowującej ostatnie ćwierćwiecze, w pierwszej
kolejności wymie-
nił “Autobiografię”
Perfectu, “Brothers
in Arms” Dire Straits
oraz “These Are the
Days of Our Lives”
Queen.
wiedziony, chociaż myślał, iż
wielka miłość do Katarzyny
Groniec, zwieńczona nie tylko
ślubem, ale i narodzinami córki Marianny, przetrwa wieki.
Niepowodzeniem zakończyła się
dla niego także znajomość z aktorką, Karoliną Muszalak.
14
naszświat
STRONA CZYTELNIKÓW
Szanowna Redakcjo,
(…) chciałabym bardo serdecznie pozdrowić całą redakcję oraz wyrazić
swoje uznanie dla wszystkich pracowników, którzy przyczyniają się do powstawania tak wspaniałego pisnma, jakim jest “Nasz Świat”.
Zwracam się z gorącą prośbą o prawne wyjaśnienie fragmentu zamieszczonego w artykule pt. „Zaświadczenie o zarobkach, czyli busta paga”.
Fragment ten mówi, że „Cudzoziemcy nie posiadający zezwolenia na pobyt
we Włoszech, pracujący „na czarno” nabywają takie same prawa, jak pracownicy legalnie zatrudnieni. Pracodawca jest zobowiązany do wypłacania
pensji zasadniczej, dodatkowego wynagrodzenia (np. trzynastki i nadgodzin) i w razie rozwiązania stosunku o pracę do wypłacenia odprawy”.
Naszym problemem jest to, że włoscy urzędnicy uważają, że pracownik, który pracuje na czarno
nie ma żadnych praw i nie może ubiegać się o żadne świadczenia. (...)
Maria z Cento
Szanowna Pani,
Dziękujemy bardzo za bardzo miły list, który od Pani otrzymaliśmy.
W nawiązaniu do pytania, powinna się Pani zgłosić do związków zawodowych, gdzie zostaną wyliczone ewentualne dodatkowe wynagrodzenia Pani przysługujące.
We Włoszech istnieje szereg związków zawodowych, jednym z nich jest CISL. W internecie udało
nam się znaleźć jedną z siedzib CISL w Cento, na Corso Guercino 49/2, tel. 051903011.
Związki zawodowe pomagają wszystkim pracownikom, zarówno legalnym, jak i pracującym „na
czarno”.
Serdecznie pozdrawiamy
Redakcja
APEL O POMOC
Dzień dobry,
Tutaj kupisz
“Nasz Świat”
Modena
▪ via Corso Canal Chiaro
(kiosk przy Duomo)
Mestre
▪ Viale Stazione, 18 E
nazywam się Piotr Blot, jestem
wychowawcą w domu dziecka
w Czerwionce koło Rybnika w
województwie Śląskim.
Poszukujemy osób, organizacji, instytucji, fundacji, którym nie jest obojętny los dzieciaków z placówek opiekuńczych, osób, które mogłyby
wesprzeć nas w codziennej
pracy przekazując naszym
dzieciom ubrania, żywność,
zabawki czy pieniądze.
Dlatego też zwracam się do Państwa z prośbą, zapytaniem , czy dzięki Wam nie można by rozpropagować idei pomocy wychowankom. (...)
Piotr Blot
Neapol
▪ P.zza Garibaldi, 73
Rzym
▪ Via Tuscolana, 1826
Kiosk przy Tex Bar
przy wyjściu ze stacji
Anagnina metra A
ADRES PLACÓWKI:
PPO-W Dom Dziecka
ul. Lipowa 2a
CZERWIONKA LESZCZYNY
WOJ ŚLĄSKIE
TEL 0 32 4311 656
Nr 13
16 – 30 listopad 2006
HOROSKOP
BARAN (21.03.-19.04.)
Możesz postawić sobie ambitne cele i zwyciężysz. Nadszedł czas, że twoje życie może zacząć kształtować się zgodnie z twoimi ideami.
Powstanie możliwość spotkania ludzi, którzy
poddadzą ci inspirujące myśli.
BYK (20.04.-20.05.)
Odnajdziesz w sobie energie, które zaczną cię
stymulować. Z łatwością przeciwstawisz się
schematom. Trudne sprawy powinny znaleźć
szczęśliwy finał. Działaj aktywnie.
BLIŹNIĘTA (21.05.-21.06.)
Trochę zawirowań. Unikaj stresu. Jeśli się nie
coś nie uda, to znaczy, że może trzeba trochę
poczekać. Nie warto wtrącać się do życia innych. W trudnej sytuacji wyluzuj się.
RAK (22.06.-22.07.)
Trochę zawirowań. Unikaj stresu. Jeśli się nie
coś nie uda, to znaczy, że może trzeba trochę
poczekać. Nie warto wtrącać się do życia innych. W trudnej sytuacji wyluzuj się.
LEW (23.07.-22.08.)
Zrozumiesz sens powstałych ograniczeń i weźmiesz inicjatywę w swoje ręce. Czyń wszystko z ze spokojem. Niezwykłe pomysły mogą zadziwić nie tylko ciebie, ale i otoczenie.
Sprzyja umiarkowanie.
PANNA (23.08.-22.09.)
Nastąpi przypływ natchnienia i inspiracji
twórczej. Twoja energia zostanie ukierunkowana na tworzenie rzeczy, o których marzysz.
Nadal trwa wzmocnienie sił witalnych twego
organizmu.
WAGA (23.09.-22.10.)
Realizacja twoich projektów może w zetknięciu się z realiami życia ulec modyfikacji. Czas
na twórcze pomysły. Coś dodasz, coś ujmiesz
i będzie w sam raz.
SKORPION (23.10.-21.11.)
Przełamiesz opory i znajdziesz potwierdzenie
dla swoich pozytywnych energii. Nowe idee
dodadzą napędu starym sprawom. Nowe spotkania poprawią ci nastrój.
STRZELEC (22.11.-21.12.)
Uda ci się utrzymać właściwy kierunek działań. Otworzysz się na innych. Znajdziesz nowe
natchnienia. Sprzyja koncentracja na rzeczach
istotnych. Unikaj stresu.
KOZIOROŻEC (22.12.-19.01.)
Jeżeli posiadacie informacje na temat imprez
polonijnych organizowanych we Włoszech piszcie na adres redakcji:
„Nasz Świat”
Via Virgilio Maroso, 50
00142 Roma
e-mail:
[email protected]
Nowe spojrzenie świat zacznie gromadzić
wokół ciebie zwolenników. Twoje działania
zacznie cechować oryginalność i twórcza ekspresja. Pozostaniesz sobą.
WODNIK (20.01.-18.02.)
Niektóre twoje plany mogą ulec modyfikacji.
Pojawić się może potrzeba zmiany wzorców
zachowania z dzieciństwa. Masz teraz szansę
uniezależnić się od innych i znaleźć swój sposób na życie.
RYBY (19.02.-20.03.)
Warto przebywać z ludźmi, którzy rozumieją twoje podejście do świata. Ktoś dostrzeże
twoje starania. Wieczorem unikaj stresu, gdyż
możesz trafić na oponentów. Sprzyja równowaga.
Aby korzystać z serwisu sieci telefonów komórkowych Wind niezbędny jest telefon Dual Band.
Opcja Noi Wind jest darmowa dla nowych klientów do 30 września 2006.
CALL YOUR COUNTRY
&
NOI WIND.
´ PRZESTAŁY ISTNIEC´
ODLEGŁOSCI
DZWOŃ DO POLSKI ZA JEDYNE 20 CENTÓW ZA MINUTĘ.
Wystarczy wybrać odpowiedni plan taryfowy, aby poczuć się w domu. Z CALL YOUR COUNTRY dzwonisz do kraju po specjalnych
cenaci, przez 12 miesięcy. Cena połączenia wynosi 15 centów, taryfikacja liczona jest co 60 sekund.
Ponadto, jeżeli uaktywnisz NOI WIND, co miesiąc za jedyne 5 euro masz 200 darmowych
minut na rozmowy z numerami Wind.
Dla wszystkich nowych klientów aktywacja CALL YOUR COUNTRY i NOI WIND
jest darmowa.
Aby uzyskać więcej informacji zwróć się do Autoryzowanego Punktu sprzedaży Wind.
consultate il regolamento completo su www.angelocosta.it
udziału jest
ja roku. Wzięcie
bardzo proste:
tsza promoc
rę
o
jg
a
n
a
w
tr
dzenia
nion
Do Bożego naro ego z punktów ISI Western U
sz na rachunku
ie
z
jd
a
n
z
ry
n
d
tó
k
je
CN,
1. wejdź do
niędzy*
ontrolnym (MT
ie
k
p
m
ru
re
e
fe
s
m
n
u
a
n
tr
j
twoim
2. dokona
48 011 78 95 z SI
3
d
o
p
-a
s
m
s
j
SMS
3. wyśli
dopiskiem ISI
z
i
)
n
io
n
U
rn
Weste
sz wygrywać!
ie
n
z
c
a
z
i
*
w
ó
rozm
iedzi 60 minut
w
o
p
d
o
w
z
s
a
Otrzym
Wystarczy jeden SMS!
1 nagroda: 5000 EURO
ród
owitydacrmhownycah g
1100 niesa1 m
rozmów**
SMS: 60 minut
a 2006
Promocja wazna do 8 grudni
money
* quick pay o receive money o send
Limy/Peru bez kosztów dodatkowych.
do
owy
rozm
ej
jedn
ty
** obliczne minu
wego (oprócz WIND) 0,23 euro; z
z budki tel. 0,14 euro; z tel. komórko
;
euro
Koszty dodatkowe z domu: 0.02
raficznego 0,01 euro.
sieci WIND 0,15 euro; z numeru geog
owe dostępne są w naszych
dniowym uprzedzeniem. Cenniki taryf
7.
z
nie
zmia
Minuty i taryfy mogą ulec
d.it
cennik dostępny na www.unioncar
punktach sprzedaży. Szczegółowy
800-220055

Podobne dokumenty

naszświat - Stranieri in Italia

naszświat - Stranieri in Italia Wysłannik Narodów Zjednoczonych ostro skrytykował ustawę imigracyjną BossiFini, która - jego zdaniem – „sprzyja dyskryminacji i przestępczości”. Diene pozytywnie ocenił działania rządu Romano Prodi...

Bardziej szczegółowo