SOLIDWORKS EDUCATION

Komentarze

Transkrypt

SOLIDWORKS EDUCATION
SOLIDWORKS EDUCATION
ZBIÓR INSTRUKCJI
Dariusz Żebrowski
| Specjalista ds. Edukacji
WSTĘP
Poniższa instrukcja jest zbiorem krótkich porad dotyczących instalacji
oprogramowania SOLIDWORKS i SOLIDWORKS Education Edition. W celu uzyskania
bardziej szczegółowych informacji prosimy o skontaktowanie się z Centrum Wsparcia
firmy DPS Software sp. z o.o.
Szczegółowe
stronie:
informacje
na
temat
wsparcia
technicznego
oraz
kontakt
na
http://www.dps-software.pl/wsparcie/
Wszystkie zrzuty z ekranu wykonane są z wersji SOLIDWORKS 2016, starsze
wersje mają nieco inny wygląd. Jednocześnie w przypadku instalacji starszej
wersji oprogramowania postępowanie jest analogiczne.
WYMAGANIA SYSTEMOWE SOLIDWORKS
Instalacja SOLIDWORKS zalecana jest tylko na komputerach z 64-bitową wersją
systemu Windows 7 i 8.1. Windows 10 obsługuje tylko wersje SOLIDWORKS 2015 SP 05
oraz SOLIDWORKS 2016.
Szczegółowe wymagania systemowe oraz sprzętowe dostępne
https://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html
są
na
stronie:
ROZPOCZĘCIE INSTALACJI LICENCJI JEDNOSTANOWISKOWEJ
W celu rozpoczęcia instalacji włóż płytę do stacji dysków lub otwórz plik
„setup.exe” po rozpakowaniu pobranego z sieci zestawu plików instalacyjnych
SOLIDWORKS.
Po wybraniu typu instalacji kliknij Dalej. Następnie wprowadź numer seryjny
SOLIDWORKS w części Projekty 3D. Jeżeli masz inne dodatki do SOLIDWORKS np.
Simulation, Flow, Composer itp. rozwiń odpowiedni element drzewa i po zaznaczeniu
dodatku wpisz numer seryjny.
Kliknij Dalej. SOLIDWORKS sprawdzi klucz seryjny. Jeżeli wprowadzone
numery seryjne będą poprawne pokaże się okno z podsumowaniem elementów, które
będą zainstalowane oraz lokalizacja instalacji plików. Aby rozpocząć instalację
należy zaakceptować warunki SOLIDWORKS i rozpocząć instalację.
2 z 25
SOLIDWORKS Education
Wyższych
|
www.dps-software.pl/edukacja
|
DPS Software Polska – Partner Technologiczny Szkół I Uczelni
ROZPOCZĘCIE
INSTALACJI SERWERA LICENCJI SIECIOWEJ
Twoje notatki
Instalacja
SolidNetWork
License
jest
podobna
do
instalacji
jednostanowiskowej. W oknie instalacji SOLIDWORKS należy zaznaczyć odpowiednią
opcję jak poniżej:
Po wpisaniu klucza licencji i określeniu lokalizacji instalacji należy rozpocząć
instalację poprzez kliknięcie „Zainstaluj teraz”.
ROZPOCZĘCIE INSTALACJI OPROGRAMOWANIA W WERSJI SIECIOWEJ.
Instalacja oprogramowania SOLIDWORKS w wersji sieciowej jest analogiczna do
instalacji jednostanowiskowej. Po zainstalowaniu i uruchomieniu serwera licencji
SOLIDWORKS, możemy przystąpić do instalacji oprogramowania na komputerachklientach. W tym celu należy w oknie instalacji SOLIDWORKS zaznaczyć opcję
indywidualnej instalacji oraz w polu numer seryjny wpisać numer licencji
sieciowej.
LICENCJA DOMOWA DLA STUDENTÓW - SOLIDWORKS STUDENT DESIGN KIT
SOLIDWORKS Student Design Kit jest to bezpłatna wersja SOLIDWORKS przeznaczona
dla studentów, która jest odpowiednikiem komercyjnej wersji Standard
W celu pobrania oprogramowania, należy wejść na stronę:
http://www.solidworks.com/sw/education/SDL_form.html
Przed pobraniem należy podać dane niezbędne do rozpoczęcie pobierania:

Twój numer ID SOLIDWORKS School License oraz nazwa resellera- DPS Software

Twoje dane kontaktowe, na które zostanie odesłany numer seryjny
BLOG TECHNICZNY
|
www.dpstoday.pl
3 z 25
LICENCJA DOMOWA DLA STUDENTÓW - SOLIDWORKS STUDENT ACCESS
SOLIDWORKS Student Access jest to bezpłatna wersja SOLIDWORKS przeznaczona dla
studentów, posiadająca wszystkie moduły dostępne w SOLIDWORKS Education Edition.
Numer tej licencji, umożliwiający wielokrotną i jednostanowiskową instalację
oprogramowania SOLIDWORKS, jest przekazywany nauczycielom akademickim,
których
szkoła lub uczelnia posiada co najmniej 100 licencji edukacyjnych wraz z aktywną
subskrypcją. Instalacja oprogramowania wraz z licencją Student Access jest
analogiczna do instalacji licencji jednostanowiskowej.
4 z 25
SOLIDWORKS Education
Wyższych
|
www.dps-software.pl/edukacja
|
DPS Software Polska – Partner Technologiczny Szkół I Uczelni
TYPOWE PROBLEMY PODCZAS INSTALACJI SOLIDWORKS


Twoje notatki
Firma
Microsoft
wprowadziła
łatkę
KB3072630,
która
uniemożliwia
aktualizację wszystkich wersji SW od 2011 do SW2015 SP5. Aby rozwiązać ten
problem należy:
o
Ściągnąć
i
rozpakować
plik
http://cns.pl/download/MicrosoftRepair.zip
ze
strony
o
Przed
instalacją
SOLIDWORKS
uruchomić
plik
RunAfterRepair_enable_KB3072630 i zgodzić się na zmianę w rejestrze
o
Po udanej instalacji uruchomić plik RunBeforeRepair_enable_KB3072630
i zgodzić się na kolejną zmianę w rejestrze.
Białe okno
Częstym błędem pojawiającym się podczas instalacji SOLIDWORKS pobranego z
sieci jest pojawiający się biały ekran zaraz po rozpoczęciu instalacji.
Instalacja SOLIDWORKS jest oparta o plik HTML, który podczas rozpakowywania może
zostać zablokowany.
W celu odblokowania pliku należy przejść do folderu, w którym znajduje się
plik instalacyjny, następnie sldim\lang\english\HTML\frameset.html
Po zlokalizowaniu pliku kliknąć na niego PPM i otworzyć okno Właściwości
Kliknąć Odblokuj,
wyświetli białego okna.
a
następnie
Zastosuj.
Następna
próba
instalacji
BLOG TECHNICZNY
|
nie
www.dpstoday.pl
5 z 25

Błąd związany ze zgodnością pliku:
Jeżeli podczas instalacji występuje komunikat „ Produkt SOLIDWORKS
nie jest obsługiwany w systemie operacyjnym…”, należy przejść do folderu
instalacyjnego, odnaleźć folder sldim, a następnie plik sldIM.exe.
Kliknąć PPM
zgodnością”
na
plik
sldIM.exe
oraz
wybrać
„Rozwiąż
problemy
Po pojawieniu się okna, należy wybrać „Rozwiąż problemy z programem”.
6 z 25
SOLIDWORKS Education
Wyższych
|
www.dps-software.pl/edukacja
|
DPS Software Polska – Partner Technologiczny Szkół I Uczelni
ze
Twoje notatki
BLOG TECHNICZNY
|
www.dpstoday.pl
7 z 25
W kolejnym oknie wybrać „Program wymaga dodatkowych uprawnień”.
W polu „Tryb zgodności systemu Windows” jest Brak. Wcisnąć „Uruchom
program…” . Teraz menadżer instalacji otworzy się bez problemu.

8 z 25
SOLIDWORKS Education
Wyższych
Błąd instalacji komponentu Microsoft.VC80
|
www.dps-software.pl/edukacja
|
DPS Software Polska – Partner Technologiczny Szkół I Uczelni
Twoje notatki
Aby rozwiązać problem należy:
1. Wyłączyć antywirusa (wszystkie zapory).
2. Uruchomić instalator jako administrator.
3. Jeżeli na komputerze jest zainstalowany już Microsoft Visual Studio
Tools for Applications usunąć go i ponownie uruchomić instalator.
4. Jeżeli nadal nie uda się rozwiązać problemu, należy ręcznie
zainstalować VSTA z folderu „prereqs\VSTA” znajdującego się w
folderze z pobranymi plikami instalacyjnymi SolidWorks.
BLOG TECHNICZNY
|
www.dpstoday.pl
9 z 25
ZMIANA JĘZYKA PROGRAMU Z POLSKIEGO NA ANGIELSKI
W celu zmiany języka SOLIDWORKS należy przejść do ustawień programu poprzez
kliknięcie ikony ustawienia z paska rozwijalnego menu lub wybranie menu narzędzia
i opcje.
Pojawi się okno Opcje systemu, w karcie ogólne wyszukać „Użyj menu w języku
angielskim”, zaznaczyć okno i zatwierdzić wybór przyciskiem OK.
Program wyświetli komunikat o konieczności ponownego uruchomienia SOLIDWORKS w
celu zmiany języka. Dopiero po ponownym uruchomieniu interfejs SOLIDWORKS będzie
w języku angielskim.
10 z 25
SOLIDWORKS Education
Wyższych
|
www.dps-software.pl/edukacja
|
DPS Software Polska – Partner Technologiczny Szkół I Uczelni
ZMIANA JĘZYKA PROGRAMU Z ANGIELSKIEGO NA POLSKI
Twoje notatki
Podobnie jak przy zmianie języka na angielski, należy otworzyć okno opcji z
paska menu. Po pojawieniu się okna opcje, w karcie General odszukać i odznaczyć
„Use English language menus”. Po ponownym uruchomieniu programu nastąpi zmiana
języka na polski.
ODINSTALOWYWANIE SOLIDWORKS
Prawidłowe odinstalowanie oprogramowania
ponieważ przy aktualizacji oprogramowania do
problemy z działaniem programu.
SOLIDWORKS jest bardzo ważne,
wyższej wersji mogą występować
Standardowe
odinstalowanie
programu
możliwe
jest
poprzez
instalator
SOLIDWORKS, Panel sterowania> Programy i funkcje> SOLIDWORKS 2016> Odinstaluj.
Program przeprowadzi deinstalację oprogramowania z komputera.
Po odinstalowaniu programu zaleca się ręcznie usunąć katalogi i klucze rejestru,
które odwołują się do starej wersji SOLIDWORKS. Opis tych kroków znajduje się
tutaj:
http://www.dps-software.pl/ftp/wsparcie/reinstalacja_solidworks.pdf
BLOG TECHNICZNY
|
www.dpstoday.pl
11 z 25
ODINSTALOWANIE SERWERA LICENCJI SIECIOWYCH:
SOLIDNETWORK
W celu usunięcia Menadżera licencji SolidNetWork należy uruchomić Menadżer
licencji SolidNetWork, Start > Wszystkie programy > SolidWorks 2016 >Narzędzia
SOLIDWORKS> SolidNetWork license Manager.
Następnie należy wytransferować licencję SolidNetWork trzeba to zrobić przed
odinstalowaniem Menadżera licencji (patrz rozdział transfer licencji).
Na karcie
klikając OK.
i funkcje,
Odinstaluj.
Administracja
serwera
kliknąć
Zatrzymaj,
a
następnie
wyjść
Po zatrzymaniu Serwera licencji przejść Panel Sterowania> Programy
wybrać SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager, a następnie
Zlokalizuj folder gdzie wcześniej był zainstalowany menadżer licencji i usuń
go. Domyślnie znajduje się w C:\Program Files\SOLIDWORKS SolidNetWork License
Manager.
12 z 25
SOLIDWORKS Education
Wyższych
|
www.dps-software.pl/edukacja
|
DPS Software Polska – Partner Technologiczny Szkół I Uczelni
Twoje notatki
AKTUALIZACJA SERWERA LICENCJI:
Aby aktywować serwer licencji, należy najpierw usunąć poprzednią wersję
menadżera licencji, a następnie reaktywować licencję.
Wykonać wszystkie kroki tak jak w poprzednim punkcie, a następnie
zainstalować nowy menadżer licencji postępując zgodnie z
rozdziałem instalacja
serwera licencji (str. 3).
UŻYCIE LICENCJI:
W linijce serwer mamy podaną pełną nazwę którą wpisujemy na komputerze
klienckim po wpisaniu numeru sieciowego. Pierwszy człon „25734” odpowiada za port
przez który komputer z serwerem się łączą, drugi człon odpowiada nazwie serwera,
najlepszym rozwiązaniem jest wpisanie adres IP.
Również możemy sprawdzić jaki produkt w danej chwili jest używany przez
jakiego użytkownika.
INSTALACJA SOLIDWORKS NA KOMPUTERZE KLIENCKIM:
Przed przystąpieniem
czynności:
do
instalacji
muszą
zostać

system operacyjny Windows musi być z aktualizowany,

antywirus wyłączony,

zapora Firewall wyłączona,

porty 25734 i 25735 muszą być otwarte,
spełnione
następujące
Proces instalacji przebiega normalnie, na komputerach na których ma być
uruchomiony SOLIDWORKS instalujemy z pakietu plików SOLIDWORKS (pobrany) i
wybieramy instalacja indywidualna. W polu numer seryjny wpisujemy licencje
BLOG TECHNICZNY
|
www.dpstoday.pl
13 z 25
sieciową. Po zweryfikowaniu klucza menedżer chcę abyśmy podali adres serwera,
dlatego wpisujemy nasz domyślny port 25734 i nazwę serwera np.
[email protected] albo [email protected]
14 z 25
SOLIDWORKS Education
Wyższych
|
www.dps-software.pl/edukacja
|
DPS Software Polska – Partner Technologiczny Szkół I Uczelni
URUCHAMIANIE DODATKÓW W SOLIDWORKS
Twoje notatki
Oprogramowanie SOLIDWORKS nie włącza domyślnie wszystkich zainstalowanych
dodatków. Użytkownik sam musi wybrać, jaki dodatek ma być aktywny przy starcie
programu.
Włączanie dodatków możliwe jest zaraz po uruchomieniu programu, przed
rozpoczęciem pracy należy z menu rozwijalnego odnaleźć Narzędzia> Dodatki…
Pojawi się okno z Dodatkami do włączenia. Zależnie od tego, po której
stronie zaznaczymy dodatek, to będzie on uruchomiony na stałe lub tylko podczas
tego uruchomienia.
Wybór zatwierdzić przyciskiem OK. Dodatki będą aktywne.
INSTALACJA DPS SUPPORT PANEL
DPS Support Panel jest to dodatek do programu SOLIDWORKS, który został
stworzony przez DPS Software, aby ułatwić komunikację ze specjalistami Centrum
Wsparcia oraz szybki dostęp do najnowszych informacji.
W celu pobrania dodatku należy przejść na
stronę:
http://www.dps-software.pl/wsparcie/
W zakładce Pobierz wybrać DPS Support Panel, rozpocznie się pobieranie
dodatku. Po pobraniu trzeba rozpakować plik. W folderze znajduje się plik
Instalacja Dodatek DPS Support Panel, uruchom aplikację. Pojawi się okno
instalacji, określ lokalizację instalacji oraz zaznacz jaką wersję SOLIDWORKS
posiadasz.
BLOG TECHNICZNY
|
www.dpstoday.pl
15 z 25
Po zainstalowaniu dodatku należy go włączyć w SOLIDWORKS, poprzez
Narzędzia> Dodatki…, zaznaczyć Dodatek DPS Support Panel.
Pasek będzie wyświetlany po prawej stronie ekranu.
AKTYWACJA DODATKÓW W SOLIDWORKS
Aktywacja
produktu
SOLIDWORKS
pozwala
na
wyświetlanie licencji SOLIDWORKS w danym komputerze.
aktywowanie,
transfer
i
Po otwarciu SOLIDWORKS przejść Pomoc> Aktywuj licencję… przed uruchomieniem
produktów SOLIDWORKS na indywidualnym komputerze konieczne jest aktywowanie
licencji dla tego komputera.
W oknie Produkt wybrać produkty SOLIDWORKS, którego licencję należy
aktywować, a następnie określić czy ma to nastąpić automatycznie przez Internet,
czy ręcznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zalecana jest aktywacja
produktu poprzez Internet. Określić adres e-mail, który będzie użyty w celu
aktywowania licencji, jeżeli określono aktywację ręczną, na ten adres zostanie
plik z odpowiedzią klucza licencyjnego.
16 z 25
SOLIDWORKS Education
Wyższych
|
www.dps-software.pl/edukacja
|
DPS Software Polska – Partner Technologiczny Szkół I Uczelni
Twoje notatki
Jeżeli klucze są poprawne i masz dostęp do dodatków wyświetli się komunikat
o długości ważności kluczy. Zatwierdzić wybór, dodatki będą działać poprawnie.
MODYFIKACJA INSTALACJI SOLIDWORKS
Wszelkie modyfikacje, zmiany klucza produktu, instalacje dodatków itp. są
możliwe w każdej chwili poprzez menadżera instalacji, który uruchamiany jest
poprzez Panel sterowania>Programy i funkcje>SOLIDWORKS>Zmień.
Po otwarciu okna Menadżera
indywidualna (na tym komputerze).
instalacji,
wybrać
Modyfikuj
instalacje
Pojawi się okno takie jak podczas instalacji z możliwością wprowadzenia
dodatkowych kluczy, zmiany wcześniej wprowadzonych i wybrania dodatków, które
chcemy doinstalować.
BLOG TECHNICZNY
|
www.dpstoday.pl
17 z 25
Po zaznaczeniu dodatku, który chcemy zainstalować pojawi się możliwość
wpisania klucza, po wpisaniu otrzymanego klucza i wybraniu wszystkich dodatków,
które chcemy zainstalować kliknąć Dalej.
Menadżer instalacji po sprawdzeniu klucza i pobieracza wyświetli okno
podsumowania, gdzie pokaże pliki, które zainstaluje oraz wielkość instalowanego
pliku. Po kliknięciu Dalej program zainstaluje dodatki.
Po każdym dodaniu klucza trzeba go aktywować postępując zgodnie z 3 punktem.
AKTUALIZACJA PROGRAMU
SOLIDWORKS co jakiś czas wypuszcza nowe service
packi, które rozwiązują niektóre problemy powstałe przy
wcześniejszej wersji.
Aby sprawdzić czy istnieją aktualizacje na pasku
start przy zegarze kliknąć strzałkę i wybrać ikonę
pobieracza w tle SOLIDWORKS.
Kliknąć ikonę, pojawi się
okno, w którym wybrać Sprawdź
czy
istnieją
aktualizacje.
Program
sam
wyszuka
dostępne
aktualizacje,
jeżeli
znajdzie
aktualizacje,
to
wyświetli
możliwość
zaktualizowania
do
nowszej wersji.
Aktualizację można wykonać
również
poprzez
SOLIDWORKS
przechodząc Pomoc> Sprawdź czy istnieją aktualizacje…
TRANSFER LICENCJI
Korzystanie z jednostanowiskowej licencji możliwe jest wyłącznie na jednym
komputerze na raz. Sposób licencjonowania zmienił się i obowiązuje od kwietnia
2014 r. Istnieje prosty sposób przeniesienia licencji z jednego stanowiska na
drugie. Dostęp do Internetu wymagany jest wyłącznie przy procesie aktywacji lub
transferowania.
Aby wytransferować licencję uruchom SOLIDWORKS na komputerze, z którego
chcesz zwolnić licencję, przechodząc do zakładki Pomoc> Transferuj licencję. Na
ekranie pojawi się panel aktywacji/transferu licencji. Należy wskazać produkt,
jaki chcemy przenieść, zaznaczyć opcję automatycznego transferu oraz wprowadzić
mail, który posłuży do celów informacyjnych dla administratorów serwera licencji
SolidWorks
18 z 25
SOLIDWORKS Education
Wyższych
|
www.dps-software.pl/edukacja
|
DPS Software Polska – Partner Technologiczny Szkół I Uczelni
Twoje notatki
Po kliknięciu Dalej pojawi
się
poniższe
okno,
proces
transferu potrwa kilka sekund.
Licencja została wytransferowana na serwer. Można przejść na drugie
stanowisko, gdzie jest zainstalowane oprogramowanie. Następnie na drugim
stanowisku, po uprzedniej instalacji na tym samym kluczu, należy uruchomić
program SolidWorks. Na ekranie pojawi się poniższy komunikat.
BLOG TECHNICZNY
|
www.dpstoday.pl
19 z 25
Po kliknięciu „Dalej” program zapyta się jaki produkt chcemy aktywować.
Weryfikuje on dostępne produkty po numerach seryjnych jakie były wprowadzone
podczas instalacji SOLIDWORKS. Wybieramy automatyczną aktywację, wprowadzamy
maila i wybieramy Dalej. Aktywacja potrwa kilka sekund, pojawi się okno z
aktywnymi licencjami.
POŻYCZANIE LICENCJI:
Uruchomienie
Menadżera
licencji
możliwe
jest
poprzez
przejście
Start>Wszystkie programy> SOLIDWORKS 2016> Narzędzia SOLIDWORKS> SolidNetWork
License Manager. Okno pozwala na pożyczanie, sprawdzanie gdzie i do kiedy jest
pożyczona licencja SOLIDWORKS.
Okno pozwala nam na wybór licencji, którą chcemy pożyczyć oraz określenie do
kiedy licencja ma być wypożyczona. Wcześniej w karcie lista serwerów wprowadzić
serwer, na jaki ma być pożyczona licencja.
20 z 25
SOLIDWORKS Education
Wyższych
|
www.dps-software.pl/edukacja
|
DPS Software Polska – Partner Technologiczny Szkół I Uczelni
MIĘDZYNARODOWE CERTYFIKATY SOLIDWORKS - INSTALACJA VIRTUAL TESTER
PRO
Twoje notatki
Warunki subskrypcji licencji uczelnianej programu SOLIDWORKS
pozwalają
studentom i pracownikom uczelni uzyskać bezpłatnie następujące certyfikaty:
CSWA (Certified SOLIDWORKS Associate) - pierwszy i najbardziej podstawowy
certyfikat. Potwierdza posiadanie podstawowych umiejętności w posługiwaniu się
programem oraz podstawową wiedzę z zakresu rysunku technicznego.
CSDA (Certified Sustainable Design Associate) - poświadcza posiadanie wiedzy na
temat zrównoważonego projektowania i oceny oddziaływania projektowanego wyrobu na
środowisko.
CSWA-S (Certified SOLIDWORKS Associate-Simulation) - poświadcza posiadanie wiedzy
na temat podstaw analizy wytrzymałościowej i zasad stosowania metody elementów
skończonych (MES). Potwierdza umiejętność przeprowadzenia analizy statycznej za
pomocą SOLIDWORKS Simulation.
CSWP (Certified SOLIDWORKS Professional) - poświadcza posiadanie zaawansowanych
umiejętności w posługiwaniu się SOLIDWORKS na poziomie profesjonalisty.
CSWPA-DT (Certified SOLIDWORKS Professional Advanced Drawing Tools) - poświadcza
umiejętności wykorzystywania narzędzi dostępnych w SW do tworzenia dokumentacji
płaskiej.
Wszystkie certyfikaty dostępne
w języku angielskim, niestety nie ma
możliwości zdawania certyfikatu w
języku polskim.
są
Każdy
egzamin
przeprowadzany
jest za pomocą aplikacji Virtual
Tester. Pobrać go można ze strony:
https://solidworks.virtualtester.com/#home_button
stronie ekranu:
klikając
przycisk
po
prawej
Po pobraniu należy zainstalować program w dowolnej lokalizacji na dysku
(program nie wymaga oprogramowania SOLIDWORKS).
Uruchom program, jako język aplikacji dostępny jest język polski. Zaznacz go
i przejdź dalej.
BLOG TECHNICZNY
|
www.dpstoday.pl
21 z 25
Wypełnij formularz, potwierdzenie utworzenia konta zostanie wysłane na
podanego maila. Podczas następnego używania programu Tangix TesterPRO użyj konta,
które stworzyłeś.
AKTYWACJA DOSTĘPU DO PLATFORMY MY.SOLIDWORKS.COM
Witryna MySOLIDWORKS.com zapewnia dostęp do wielkiej ilości
materiałów, tutoriali, kursów online i szkoleń online przygotowujących
do
certyfikatów
SOLIDWORKS.
MySOLIDWORKS
jest
też
miejscem
przechowywania danych w chmurze oraz platformą komunikacji między
użytkownikami
SOLIDWORKS
oraz
zaufanymi
producentami
materiałów,
części
znormalizowanych i dostawcami usług z zakresu technik wytwarzania.
Aby aktywować dostęp należy:
Na początek należy utworzyć konto lub zalogować się na platformę SOLIDWORKS
Customer Portal: www.solidworks.com/login
22 z 25
SOLIDWORKS Education
Wyższych
|
www.dps-software.pl/edukacja
|
DPS Software Polska – Partner Technologiczny Szkół I Uczelni
Twoje notatki
BLOG TECHNICZNY
|
www.dpstoday.pl
23 z 25
Następnie należy w kolumnie narzędzi „My Support” wybrać opcje „Register My
Products”
2 Kolejnym kroku należy wprowadzić prawidłowy numer seryjny MySOLIDWORKS
oraz aktywować produkt.
Ostatnim krokiem jest zalogowanie
używając
danych
logowania
do
http://my.solidworks.com/
24 z 25
SOLIDWORKS Education
Wyższych
|
www.dps-software.pl/edukacja
|
się na platformę My.SOLIDWORKS.com
SOLIDWORKS
Customer
Portal:
DPS Software Polska – Partner Technologiczny Szkół I Uczelni
DPS SOFTWARE SP. Z O.O.
Twoje notatki
DPS Software sp. z o.o jest wiodącą firmą, dostarczającą narzędzia
dydaktyczne klasy CAD/CAM/CAE/PDM/PLM na rynku Polskim. Nasza firma prowadzi
stałą współpracę z większością polskich uczelni wyższych, posiadających w swojej
ofercie kształcenia kierunki o profilu technicznym. Do naszych klientów należą
również centra kształcenia praktycznego i doszkolenia zawodowego, technika oraz
licea.
W ciągu ponad 18 lat działalności firmy dostarczyliśmy polskim szkołom i
uczelniom już ponad 13 tysięcy licencji oprogramowania inżynierskiego oferowanego
przez naszą firmę oraz przeszkoliliśmy setki wykładowców, nauczycieli i
studentów. Na potrzeby szkolnictwa wyższego zostały również przygotowane i
wdrożone programy dydaktyczne. Na bieżąco prowadzimy również certyfikację uczniów
i studentów, organizujemy konkursy projektowe, seminaria produktowe oraz praktyki
studenckie.
Dodatkowe informacje na temat licencji edukacyjnych uzyskasz po wypełnieniu
formularza
na
naszej
stronie
www.dps-software.pl lub kontaktując się bezpośrednio z działem edukacji:
Dariusz Żebrowski mail: [email protected]
BLOG TECHNICZNY
|
www.dpstoday.pl
25 z 25

Podobne dokumenty

Oferta szkoleń SOLIDWORKS 2016

Oferta szkoleń SOLIDWORKS 2016 Odniesienia i porównania rysunków Design Checker

Bardziej szczegółowo