Proponowane tematy esejow

Komentarze

Transkrypt

Proponowane tematy esejow
Ekonomia niedoskonałej konkurencji
Lista proponowanych tematów esejów
1. Dlaczego ceny ubezpieczenia OC samochodu (samo OC, nie w pakiecie) tak istotnie różnią się
pomiędzy towarzystwami?
2. Tradycyjne papierosy obłożone są wysoką akcyzą i licznymi ograniczeniami co do reklamy, wieku
klientów, miejsca konsumpcji itp. Które z tych regulacji powinny stosować się także do tzw.
papierosów elektronicznych (i dlaczego?)
3. Czy autostrady w Polsce są za drogie? Czy zwalnianie z opłat kierowców w weekendy, żeby
zmniejszyć korki jest działaniem pro- czy antykonkurencyjnym?
4. Asymetria informacji w serwisach aukcyjnych: rola/wycena opinii użytkowników.
5. Podatek śmieciowy, czy to dobre rozwiązanie?
6. Komunikacja publiczna – zalety i wady prywatyzacji w tym sektorze.
7. Dyskryminacja cenowa online – zabronić czy nie?
8. Kartele eksportowe – czy należy regulować?
9. Czy w Internecie zawsze jest taniej? A jak kształtuje się rozpiętość cen danego dobra w Internecie
w porównaniu do konwencjonalnego handlu? Dlaczego tak jest?
10. Czy dyskryminacja cenowa pomiędzy bogatymi a biednymi krajami jest dobrym rozwiązaniem dla
krajów rozwijających się, jeśli chodzi o poprawienie ich dostępu do opatentowanych leków?
11. Sprzedaż wiązana jako strategia rynkowa w firmach online, czy jest to szkodliwe dla konkurencji?
12. Rynki dwustronne online, zagrożenia dla konkurencji.
13. Regulacje dotyczące reklamy leków, ich uzasadnienie i wpływ na konkurencję.
14. Gwarancje - korzystne dla konsumenta czy dla producenta? Dlaczego?
15. Czy kontrola koncentracji powinna brać pod uwagę możliwość innowacji? Dlaczego?
16. Rynki z efektami sieciowymi. Skuteczne strategie rynkowe a ochrona konkurencji.
17. Ustalona cena odsprzedaży jest częsta w gałęziach takich jak odzież, elektronika czy artykuły
spożywcze, dlaczego? Jakie konsekwencje dla dobrobytu mogą z tego wynikać?
18. Zakaz (wychodzący od producenta) sprzedaży online danego dobra przez dystrybutorów – czy
stanowi zagrożenie dla konkurencji?
19. Opłata za opóźnienie: w przemyśle farmaceutycznym posiadacz patentu płaci producentowi
generycznego leku za opóźnienie jego wejścia na rynek, jakie to ma konsekwencje dla dobrobytu i
konsumentów,
20. Kumulowane innowacje: jakie problemy przy patentowaniu, jak uzupełnić system patentowy, żeby
je rozwiązać?
21. Antykonkurencyjne zachowania firmy Google : czy zarzuty EC są słuszne?
22. Nike+ jest niekompatybilna z innymi systemami dla ćwiczących, np. Garmin Forerunner. Dlaczego
taka strategia? Proszę podać jej wady i zalety dla Nike.
23. Czy w powstających gałęziach gospodarki współdzielenia (ang. sharing economy) jest pole do
działania dla urzędów ochrony konkurencji?
24. Konkurencja w sektorze bankowym – czy dobrze działa? Ewentualnie, jakie interwencje mogły
poprawić jej działanie?
25. Czy Uber stwarza zagrożenia dla konkurencji? A dla konsumentów? Proszę uzasadnić.

Podobne dokumenty