Program - Coach Rodzinny - Uniwersytet Kardynała Stefana

Transkrypt

Program - Coach Rodzinny - Uniwersytet Kardynała Stefana
Projekt „Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
nr POKL.07.02.01-14-003/13
Program
Konferencji upowszechniającą metodę coachingu rodzinnego wypracowaną w ramach realizacji projektu
„Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Miejsce spotkania: Aula im. Roberta Schumana, Campus Uniwersytecki
Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3 budynek Audytorium Maximum,
00
00
Termin: 22-23 kwietnia 2015 r., w godzinach od 10 do 18
W trakcie Konferencji będzie istniała możliwość indywidualnych konsultacji z coachami rodzinnymi.
Agenda Konferencji w dniu 22.04.2015 r. - środa
11.00 – Powitanie Gości – Kierownik Projektu ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski.
Wprowadzenie – Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński.
11.30 - Sesja plenarna – moderator: ks. Prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski.
1.„Rodzina zagrożona wykluczeniem społecznym”
Dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW, ekspert krajowy projektu.
2.„Rodzinne poradnictwo coachingowe w postmodernistycznym społeczeństwie”
Ks. prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz, KU - Eichstaett-Ingolstadt.
13.00 – obiad
14.00 – Sesja panelowa: „Jakiego wsparcia potrzebuje współczesna rodzina”
Moderator: ks. Prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz, KU - Eichstaett-Ingolstadt.
1. „Wsparcie rodziny przez instytucje państwowe w Niemczech”
Ks. dr hab. Prof. Artur Żuk, KU - Eichstaett-Ingolstadt.
2. „Wolontariat, formy wsparcia rodziny na przykładzie Niemiec”
Pani Teresa Loichen, koordynator projektu ze strony Partnera niemieckiego.
Równolegle:
14.00 – Bezpłatny warsztat „ Komunikacja w rodzinie” – prowadzi Emilia Żurek – coach rodzinny (max. 20
osób).
15.00 - przerwa na kawę (30 min)
15.30 - Referaty zaproszonych gości:
1. „Coaching rodzinny w Polsce w kontekście działań instytucji pomocowych”
Dr Agnieszka Regulska, ekspert krajowy projektu.
2. „System wsparcia rodziny w Niemczech”
Dr Kathrin Maier, KU – Eichstaett-Ingolstadt, koordynator naukowy projektu ze strony Partnera niemieckiego.
Dyskusja
Biuro Projektu:
Uniwersytet
Kardynała Stefana
Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5
domek nr 12
01-815 Warszawa
tel. +48 22 561 89 20
wew. 320
18.00 - Zakończenie Sesji
s. 1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt „Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
nr POKL.07.02.01-14-003/13
Agenda Konferencji w dniu 23.04.2015 r. - czwartek
10.00 – Sesja panelowa: „Perspektywy i szanse rozwoju Coachingu rodzinnego”
Moderator: dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW
Referaty zaproszonych gości.
11.30 – przerwa na kaw (20 minut)
11.50 – Referaty zaproszonych go ci
1. „Ogólna koncepcja coachingu rodzinnego”
Dr Marta Kulesza, ekspert krajowy projektu.
2. „Coaching rodzinny a pedagogika społeczna”
Prof. dr hab. Ulrich Bartosch, KU - Eichstaett-Ingolstadt.
3. „Wyzwania etyczne związane z coachingiem rodzinnym”
Prof. dr hab. Uto Meier , KU - Eichstaett-Ingolstadt.
4. „Proces coachingu rodzinnego, fazy i -przebieg”
Andrzej Hejduk , ekspert krajowy projektu.
5.„Coaching rodzinny jako oferta studiów i szkoleń”
Dr Marek Kulesza, ekspert krajowy projektu.
Dyskusja.
Równolegle:
11.50 – Bezpłatny warsztat „ Zmiana i zarządzanie zmianą w rodzinie” – prowadzi Ryszard Gąsierkiewicz –
coach rodzinny (max. 20 osób)
13.00 - obiad
Biuro Projektu:
Uniwersytet
Kardynała Stefana
Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5
domek nr 12
01-815 Warszawa
tel. +48 22 561 89 20
wew. 320
s. 2
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego