Pobierz (PDF 6 MB)

Komentarze

Transkrypt

Pobierz (PDF 6 MB)
magazyn techniki grzeWczej
Olimpiada ZimOwa
17 medali dla
Drużyny Viessmann
Rynki w EuROpiE wschOdniEj
Wielki potencjał dla efektywnej
techniki grzewczej
nOwy cEnnik 2014
Nowości w rodzinie
produktów Viessmann
1 | 2014
spis treści
Solidny wzrost gospodarczy w Polsce, s. 8.
Pompa ciepła do współpracy z fotowoltaiką s. 38.
Gratulujemy polskim olimpijczykom s. 46.
słowo wstępne
02Pierwsze półrocze 2014 z dobrymi
perspektywami na przyszłość
18Druga edycja Projektu Topacz Miasto
Dzieci w Zamku Topacz
20Viessmann staje się kompletnym
dostawcą w technice chłodniczej
22Viessmann partnerem akcji
miesięcznika Murator
„Obniżamy koszty ogrzewania”
23Budujesz dom lub planujesz
budowę?
24 Szkolenia dla projektantów
26 Targi ENEX z Globenergia
28Energetyzujące wydarzenie podczas
Targów Instalacje w Poznaniu!
30CZYSTE NIEBO NAD KRAKOWEM –
Viessmann Partnerem
Walki ze Smogiem
z życia firmy
34 Piknik Instalatora
wiadomości
Rynki
06Viessmann ogrzewa olimpijską
wioskę
08Region gospodarczy Europa
Wschodnia
14 Viessmann w Europie Wschodniej
15Wywiad z Arturem Ulrichem, Dyrektorem Eksportu Viessmann Europa
Wschodnia
Przedsiębiorstwo
16Bliskość klienta i kompletna oferta
czynnikami sukcesu
17Viessmann i PGNIG partnerami
akcji „Z węgla na gaz”
Wydawca:
Viessmann sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
www.viessmann.pl
Redaguje:
Dział Marketingu firmy Viessmann
Teksty:
Zespół redakcyjny Viessmann Sp. z o.o.
Archiwum
referencje
32 Aktywna lista referencyjna
Zdjęcia:
Viessmann Sp. z o.o., Viessmann GmbH,
Tadeusz Mieczyński, Alex Domański,
Tadeusz Parcej, Szymon Czarkowski,
Bogusław Powaga, Łukasz Stępnowski,
Mariusz Krężel, Archiwum
Projekt graficzny:
Dział Marketingu firmy Viessmann
Skład komputerowy:
Anna Białek
produkty
39Obniżanie kosztów energii
przez pompę ciepła z fotowoltaiką
40 Vitovent 200-D z odzyskiem ciepła
41 Vitocaldens 222-F
42 Vitocal 300-A
43 System kanałów wentylacyjnych
Przedsiębiorstwo
44 Program Instalator 2014
sport
46 Olimpiada 2014
48Sukces sportowy wymaga
niezawodnych partnerów
Adres redakcji:
Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
www.viessmann.pl
e-mail: [email protected]
01
Pierwsze półrocze 2014
z dobrymi perspektywami
na przyszłość
Szanowni Państwo,
02
pierwsze półrocze za nami. Był to niezwykle stabilny czas dla polskiej gospodarki, a tym samym dla rozwoju przedsiębiorstw i pobudzenia rynku. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w pierwszym kwartale tego roku zanotowano
wzrost PKB o 3,4% w porównaniu z tym
samym okresem w roku 2013. Równie
pozytywne dane pojawiają się w związku z rynkiem paliw, a tym samym sektorem grzewczym. Stabilna cena nośników
energii przyczyniła się do dużych oszczędności, do rozwoju sektora energetycznego oraz nowych inwestycji, które nie były
zagrożone wahaniami cen paliw.
Po kilku ostatnich latach zawirowań na
światowych rynkach, widzimy pozytywne zmiany i tendencje, które pozwalają
wielu firmom, a także osobom prywatnym podejmować decyzje dotyczące nowych inwestycji, również tych związanych
z rynkiem grzewczym. Co prawda daleko nam jeszcze do boomu budowlanego sprzed kilku lat, nie mniej jednak z każdym rokiem wzrasta ilość nowych pozwoleń na budowę. Szacuje się, że oczekiwany wzrost rynku budowlanego nastąpi
w 2016 roku. Pozytywną inicjatywą, a tym
samym impulsem dla branży budowlanej
były programy „Rodzina na swoim”, czy
obecnie „Mieszkanie dla młodych”, a także lokalne programy i inicjatywy pobudzające rynek nieruchomości i ułatwiające zakup własnego mieszkania.
Rynek technik grzewczych
Z danych sprzedażowych widzimy stały
wzrost potencjału, zwłaszcza jeśli cho-
dzi o kotły grzewcze. Cała branża powoli nabiera rozpędu inwestycyjnego, który jest silnie związany z sytuacją gospodarek światowych, polskiej gospodarki
oraz stanem branży budowlanej. Obecne trendy pozwalają założyć wzrost
sprzedaży kotłów grzewczych w najbliższych trzech latach. Obecna sytuacja na
rynku technik grzewczych, duża konkurencja, a także mały rynek zbytu, powodowały silną walkę cenową, dumping,
który przyczynił się do drastycznych obniżek systemów grzewczych. Powodowało to, że klienci zachęceni niską ceną wybierali urządzenia, głównie kierując się ceną, a nie ich jakością oraz efektywnością grzewczą i ekonomiczną. Firma Viessmann zawsze kładła wysoki nacisk na bezpieczeństwo i najwyższe parametry swoich urządzeń, zapewniając
tym samym najbardziej optymalną cenę
do jakości. Dzięki temu klienci mają gwarancję trwałości i niezawodności swoich
urządzeń przez lata.
Polacy modernizują
Obserwując polski rynek systemów
grzewczych, widzimy, że wzrasta znaczenie modernizacji. Polacy coraz częściej modernizują swoje kotłownie. Jest
to związane z poszukiwaniem jak najbardziej ekonomicznych rozwiązań, które zapewnią ciepło, ale również zredukują koszty ogrzewania. Zakrojona na szeroką skalę edukacja dotycząca nowoczesnych technik grzewczych przynosi pierwsze plony. Klienci coraz częściej
pytają o kolektory słoneczne, pompy ciepła, a przede wszystkim kotły kondensacyjne, które są hitem przy modernizacji.
Tym, co przyczynia się do sukcesu i po-
pularności techniki kondensacyjnej, jest
oszczędność, szybki zwrot kosztów inwestycji, a przede wszystkim poczucie
komfortu cieplnego. Łatwość obsługi kotłów kondensacyjnych Viessmann oraz
kompatybilność z zastanymi elementami systemu grzewczego, są dodatkowymi zaletami cenionymi przez klientów.
Aby pokazać realne korzyści wynikające z modernizacji kotłowni, Viessmann,
we współpracy z wydawnictwem Murator, zaangażował się w akcję „Obniżamy koszty ogrzewania”. Wszyscy, którzy
do niej przystąpili, bezpłatnie skorzystają z audytu systemu grzewczego przeprowadzonego przez specjalistów firmy
Viessmann.
Wzrost tendencji na modernizację to również rosnące zapotrzebowanie na usługi serwisowe. Tym, co Viessmann może
zagwarantować, są zarówno wysokiej jakości urządzenia, jak i pomoc serwisowa
sprawdzonych partnerów. W ten sposób
klienci otrzymują kompleksową ofertę.
Dzięki opiece serwisu mają zapewnione
stałe poczucie bezpieczeństwa, a w razie
potrzeby gwarancję szybkiej pomocy serwisowej.
W walce o czyste powietrze
Coraz więcej zamówień na kotły kondensacyjne Viessmann to nie tylko efekt modernizacji wśród inwestorów indywidualnych, ale również zmieniające się przepisy emisyjne, które mają wejść w życie w 2016 roku. Mają one ograniczać
negatywny wpływ instalacji przemysłowych na środowisko naturalne poprzez
zapobieganie i zmniejszanie emisji zanieczyszczeń. Wymuszają one tym samym
słowo wstępne
zużyciem energii. Popularyzacja technik
grzewczych opartych na OZE znalazła
uznanie i szerokie zastosowanie w wielomilionowych inwestycjach rządowych
i samorządowych. Teraz coraz częściej
to właśnie prywatni inwestorzy chcą
budować nowoczesne systemy grzewcze. Coraz więcej powstaje domów pasywnych. Widzimy również silny trend
w zmianie światopoglądowej. Kolektory
słoneczne, czy pompy ciepła coraz częściej są kupowane do domów jednorodzinnych. Od niedawna coraz szersze zastosowanie w budownictwie indywidualnym znajdują systemy fotowoltaiczne. Z pewnością popularyzacji urządzeń
opartych na OZE sprzyjają specjalne dotacje i preferencyjne kredyty.
modernizację wysoko emisyjnych systemów grzewczych na te bardziej efektywne pod względem ekologicznym.
Z problemem zanieczyszczenia powietrza zmaga się cała Europa, również władze lokalne w Polsce. Głośnym echem
w mediach i społeczeństwie odbija się
problem zanieczyszczenia powietrza
w Zakopanem, czy Krakowie. Aby poprawić jakość powietrza w stolicy Małopolski jest realizowany Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE). Dzięki niemu
mieszkańcy, którzy zdecydują się na wymianę tradycyjnych pieców i kotłów węglowych na rzecz nowych, efektywnych
pod względem ekologicznym kotłowni,
otrzymają dofinansowanie do tej inwestycji. Viessmann aktywnie dołączył się
do tej inicjatywy poprzez akcję edukacyjną „Czyste niebo nad Krakowem”.
Domy pasywne w zainteresowaniu
inwestorów
Osoby, które dopiero planują inwestycję- budowę nieruchomości, coraz częściej są zainteresowane domami pasywnymi, które wyróżniają się bardzo dobrymi parametrami izolacyjnymi oraz niskim
„Prosument” dla fotowoltaiki
Z myślą o tych osobach, które planują inwestycję w urządzenia oparte na odnawialnych źródłach energii, powstaje program „Prosument”. Będzie on realizowany przez Narodowy Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program będzie rozszerzeniem akcji dopłat
do kredytu na zakup kolektorów słonecznych. Tym razem klienci będą mogli skorzystać z dofinansowania do kredytu na
zakup i montaż domowych instalacji fotowoltaicznych.
Program „Prosument” będzie realizowany w latach 2014-2020. Z pewnością
pobudzi on rynek urządzeń fotowoltaicznych, a także pozwoli przekonać Polaków do wykorzystania odnawialnych
źródeł energii nie tylko do wytwarzania
energii cieplnej, ale również elektrycznej. Początkowo z dofinansowania będzie można skorzystać wyłącznie za pośrednictwem samorządów, które wezmą udział w programie „Prosument”.
Technologie jutra dostępne już dziś
Rosnące zapotrzebowanie na produkcję energii elektrycznej i energii cieplnej
wymusza na producentach nieustanne
opracowywanie nowych, bardziej wydajnych technologii. To właśnie inżyniero-
wie Viessmann są pionierami, którzy rewolucjonizują rynek technik grzewczych.
Naszym priorytetem jest dostosowywanie oferty do potrzeb klientów, a nawet wyprzedzanie ich oczekiwań. Efektem tej pracy są liczne nowości w rodzinie produktów Viessmann, np. Vitovent
200-D z odzyskiem ciepła, indywidualna wentylacja pomieszczeń dla obiektów nowych i modernizowanych, pompa ciepła powietrze/woda Vitocal 300-A,
czy Vitocaldens 222-F, kompakt z pompą
ciepła i kotłem kondensacyjnym.
Klienci doceniają nowoczesne techniki grzewcze
Viessmann wskazuje kierunki rozwoju,
a także zmienia oblicze branży grzewczej. Jeszcze kilka lat temu dziwił nas widok kolektorów słonecznych na dachach
polskich domów. Dziś stają się one normą. Naturalnie wpisują się w krajobraz
Polski oraz w „krajobraz branży”. Jako
firma dążymy do tego, żeby to, co nowoczesne i wydajne stawało się normą. Nasza ugruntowana pozycja światowego lidera pozwala nam na dokonywanie tych pozytywnych zmian. O słuszności polityki sprzedażowej świadczy uznanie klientów przy dokonywaniu wyboru
urządzeń Viessmann, a tym samym rosnąca sprzedaż i udział marki w rynku
nowoczesnych technik grzewczych. Nasze know-how oraz silna pozycja pozwalają na poczucie stabilizacji biznesowej
pracownikom, partnerom handlowym
oraz klientom. Viessmann, to przyszłość
branży oraz synonim jakości, efektywności i bezpieczeństwa.
Z okazji trwających wakacji życzę Państwu udanego odpoczynku, samej pozytywnej energii, słońca oraz czerpania
tego, co najlepsze z wakacyjnego czasu
i chwil z najbliższymi.
Sebastian Walerysiak
Prezes Zarządu
Viessmann Sp. z o.o.
03
Z certyfikacji cieszą się (od lewej): Michael
F. Guder (Firma doradcza Guder & Partner),
dr Stefan Hoffmann (Kierownik Akademii), Willi Lauer (TÜV Süd), Stefan Heer (Członek Rady
Zarządzającej Viessmann), Joy Rosenow (Guder & Partner), Michael Kollmar (Kierownik Akademii d/s Serwisu).
Certyfikat jakości
dla Akademii
Viessmann
04
en
tionen
d
Reihe der
VeranstalAkademie
tzt. Das 4.
Forum, das
e Anlagen
en auf gro-
Jako pierwsze przedsiębiorstwo z całej
branży, Viessmann uzyskał od TÜV Süd
certyfikację Akademii Viessmann, według
nowej normy DIN ISO 29990:2010 „Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia
i szkolenia”. Norma ta reguluje podstawowe wymagania jakościowe dla usługodawców edukacyjnych. W ten sposób zagwarantowano trwale wysoki poziom tych
usług i stały rozwój oferty edukacyjnej
ßes Interesse. Letzteres fand bereits
w oparciu o potrzeby naszych partnerów.
in 14. Auflage statt. Renommierte Klima- und Energieexperten referierten
Aby przygotować wykładowców Akadevor Viessmann Marktpartnern über den
mii Viessmann do wymagań i oczekiwań
aktuellen Stand der Klima- und Energieposzczególnych grup docelowych, obecpolitik und zeigten Lösungsansätze zur
nie 100 naszych pracowników odbywa
Bewältigung der Energiewende auf.
obszerny kurs kwalifikacyjny na certyfikowanego przez TÜV trenera.
Das Podium am ersten Tag des 14. Viessmann Energieforums (v. l.): Moderator Jürgen
Petermann,
Viessmann
W
ten sposób
osobyGeneralbevollmächte, w Akademii i odtigter Manfred Greis, Prof. Hans Joachim
działach
handlowych,
będą mogły w przySchellnhuber (Mitglied des Klimarats IPPC und
szłości
zapewniać
FirmomfürPartnerskim
Direktor des
Potsdam-Instituts
Klimafolgenforschung), Stephan Kohler (Vorsitzender der
szkolenia
na jeszcze wyższym poziomie,
Geschäftsführung der Deutschen Energietak
poddena),
względem
dydaktycznym,
Agentur,
und Franzjosef
Schafhausenjak
der Unterabteilung E1 Energiewende im
i(Leiter
merytorycznym.
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit).
ung in Allendorf
Wirtualny Dom
Firma Viessmann uruchomiła pilotażowy projekt prezentacji swoich rozwiązań
systemów grzewczych z wykorzystaniem
technologii „WirtualnyDom.com”.
W ramach projektu, klienci i inwestorzy dwudziestu największych biur projektowych w Polsce, w trakcie konfiguracji swojego domu, będą mogli wybrać
kompletne rozwiązania grzewcze z oferty firmy Viessmann. Technologia „WirtualnyDom.com” pozwala na prezenta-
„red dot award“ für
Vitocal 161-A
cje systemu grzewczego na konkretnym
modelu domu, pokazuje symulacje jego działania oraz daje możliwość bezpośredniego zamówienia wybranego systemu u przedstawiciela handlowego Viessmann.
„WirtualnyDom.com” to nowa jakość
w sposobie prezentacji rozwiązań budowlanych, a firma Viessmann jako pierwsza
w Polsce wykorzystuje ją do prezentacji,
promocji i sprzedaży swoich produktów.
„red dot award“ dla Vitocal 161-A
Skromne
Das reduzierte
wzornictwo
Design der
Vitocal 161-A
przekonało
überzeugte die
jurorów
Mitglieder der
Jury.
2013
Erneut erhielt ein Viessmann Produkt
die renommierte Designauszeichnung
des Design Zentrums Nordrhein-Westfalen, den „red dot award: product de-
Po raz kolejny produkt Viessmann otrzymał renomowaną nagrodę designerską Centrum Wzornictwa Przemysłowego Północnej Nadrenii – Westfalii, „red
dot award: product design“. Nagrodzono pompę ciepła do podgrzewu CWU
Vitocal 161-A. Nagrodę odebrał Patrick
Schwalm z Zarządu Produktów Viessmann w teatrze Aalto w Essen. Skromne wzornictwo Vitocal 161-A przekonało jurorów: wzornictwo pompy ciepła
jest szlachetne, czyste i ponadczasowe.
O nagrodę „red dot award: product design 2013“ ubiegało się około 1800 producentów.
wiadomości
Viessmann przejął
sektor fotowoltaiki
firmy Schüco
Wysokie
wyróżnienia
wzornicze
Firma Viessmann Photovoltaik GmbH
zawarła z Schüco International KG porozumienie o przejęciu sektora fotowoltaiki tej firmy, wymagające jeszcze zatwierdzenia przez Urząd Ochrony Konkurencji. Celem przejęcia jest rozszerzenie
programu produktów i kręgu klientów,
oraz wykorzystanie efektu synergii. Viessmann Photovoltaik GmbH chce zintensyfikować swoje działania, głównie na
rynkach środkowoeuropejskich, zwłaszcza w Niemczech, Włoszech, krajach Beneluxu i Wielkiej Brytanii.
Dwukrotne wyróżnienie produktów Viessmann nagrodą German Design Award
2014. Z ponad 1 900 aplikacji jury wybrało kocioł dużej mocy Vitomax 300-LT do
złotego dyplomu, a próżniowy kolektor
rurowy Vitosol 300-T otrzymał wyróżnienie „Special Mention“.
Firma Schüco International KG, jako tradycyjny producent stolarki okiennej i materiałów elewacyjnych, zamierza w przyszłości skoncentrować się na tym obszarze działalności.
Viessmann Photovoltaik GmbH będzie
dalej rozwijał wypracowane przez firmę Schüco know-how, zwłaszcza w zakresie modułów solarnych i konstrukcji
wsporczych. Ponadto można będzie wykorzystać efekt synergii, gdyż Photovoltaik GmbH, jako przedsiębiorstwo filialne producenta o randze międzynarodowej – Grupy Viessmann – posiada dostęp do kompletnej oferty systemów
grzewczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych Viessmann.
W ten sposób instalatorzy będą mogli
w przyszłości nabywać w firmie Viessmann nie tylko pompy ciepła i dopasowane do nich systemy zasobników wody, lecz też pełną fotowoltaiczną technikę systemową – od modułów fotowoltaicznych, poprzez falowniki, aż do konstrukcji wsporczych.
Regulatory pomp ciepła są już dzisiaj tak
zaprojektowane, by optymalnie wykorzystywać prąd fotowoltaiczny z własnego dachu, redukując w ten sposób pobór
drogiego prądu z sieci.
Nagrodą German Design Award honoruje się produkty i projekty o modelowym
charakterze pod względem wzornictwa.
Celem nagrody jest odkrycie, zaprezentowanie i popularyzowanie nowych trendów wzorniczych.
Również w konkursie iF product design
awards 2014 Viessmann miał podwójny powód do radości: tu także nagrodzono Vitomax 300-LT i próżniowy kolektor
rurowy Vitosol 300-T, chociaż konkurencja była tu jeszcze większa, niż przy German Design Award: o premiowane miejsca ubiegało się 4 615 wnioskodawców.
W zeszłym sezonie zimowym logo Viessmann
pojawiało się na ekranach telewizorów przez
łącznie prawie 450 godzin.
Viessmann:
2. miejsce w sportach zimowych
Według publikacji czasopisma fachowego „Sponsors“ Viessmann należy do
najbardziej znanych sponsorów sportów
zimowych i w rankingu zajmuje drugie
miejsce, za Milką, lecz przed renomowanymi firmami, jak Audi, adidas i Red
Bull. Przy ponad 934 godzinach transmisji „dyscyplin sportowych Viessmann“
osiągnięto nowy rekord – jak i przy 448
godzinach, przez które w ramach tych
transmisji na ekranie widoczne było logo Viessmann. Częsta obecność w mediach przyczynia się istotnie do pozytywnego postrzegania marki i zwiększa jej
znajomość w skali międzynarodowej.
W ten sposób powstaje silna platforma
identyfikacji, z czego korzystają klienci
i partnerzy firmy Viessmann.
Sportowcy na specjalnych znaczkach
pocztowych
Wyróżnione za wybitne wzornictwo: kocioł dużej mocy Vitomax 300-LT (u góry) oraz próżniowy kolektor rurowy Vitosol 300-T.
Złoci medaliści z drużyny Viessmann
znaleźli się na nowych specjalnych
znaczkach sportowych, wyemitowanych
w ramach akcji wspierania sportu – obok
mistrza olimpijskiego w saneczkarstwie
Felixa Locha jest tam również saneczkarska dwójka Tobias Wendl/Tobias Arlt.
05
W międzynarodowym porcie lotniczym Adler ciepłą wodę zapewnia
180 kolektorów solarnych
Viessmann ogrzewa olimpijską wioskę
Siedem wielkich obiektów wyposażono w efektywną technikę instalacyjną
Ś
06
wiat sportowy wspomina wspaniałą
Olimpiadę Zimową w Soczi, bogatą
w porywające zmagania i wybitne osiągnięcia sportowe (patrz też osobny artykuł o Soczi 2014 na stronach 46–47). Dobra forma sportowców była zapewne też
wynikiem dobrych nastrojów i komfortowych warunków zakwaterowania w wiosce olimpijskiej. Dzięki technice grzewczej spod znaku Viessmann panowały tam zawsze przyjemne temperatury
– w łącznie siedmiu wielkich obiektach
zainstalowano 13 kotłów dużej mocy Vitomax i 300 kolektorów słonecznych.
Międzynarodowy port lotniczy Adler
Najważniejsze jest pierwsze wrażenie –
i zgodnie z tym mottem, na sportowców
i gości przybywających do Soczi czekał
gruntownie przebudowany, bardzo nowoczesny port lotniczy w oddalonym
o 30 kilometrów mieście Adler. 180 kolektorów słonecznych pokrywa tu latem
85, a zimą 25 procent zapotrzebowania
na ciepłą wodę. Ponadto pozwalają one
w skali roku zmniejszyć koszty ogrzewania o 30 procent.
Dworzec główny Adler
W ramach przebudowy portu lotniczego powstał także lotniskowy dworzec
kolejowy, połączony z dworcem głównym w Adler, znajdującym się 3 km dalej. Również w tym miejscu kolektory
solarne Viessmann zapewniają efektywne wykorzystanie energii: zainstalowano
tu 120 kolektorów.
Górska wioska olimpijska i wioska
medialna
Około 40 km od Adler, na wysokości 600
metrów nad poziomem morza, leży górska wioska Krasnaja Poliana; tutaj rozegrano konkurencje alpejskie oraz zawody bobslejowe, saneczkowe i skeletonowe. Ciepło w wiosce olimpijskiej na Krasnoj Polanie zapewniły trzy kotły Vitomax
o mocy 3,5 MW każdy. Także w centrali
grzewczej wioski medialnej zastosowano technikę Viessmann – zainstalowano
tu trzy kotły Vitomax po 10 MW.
Kompleks hotelowo-apartamentowy
„Gorki-Gorod“
Dla działaczy i gości Olimpiady Zimowej
zbudowano kompleks hotelowo-apartamentowy „Gorki-Gorod“. Pokoje i miesz-
Imponującą architekturę prezentuje dworzec
główny w Adler. Zainstalowano na nim 120 kolektorów słonecznych.
RYNKI
Trzy kotły Vitomax po 20 MW dostarczają ciepła dla kompleksu hotelowo-apartamentowego
„Gorki-Gorod“
kania oferują wysoki komfort i wspaniały widok na górską panoramę.„Gorki-Gorod“ ogrzewają trzy kotły Vitomax
po 20 MW.
Hotel „Hyatt“
Również w samym mieście Soczi, na
brzegu Morza Czarnego, powstał przed
olimpiadą luksusowy hotel „Hyatt“. Projektując jego zaopatrzenie w ciepło projektanci postawili na technikę Viessmann
– zastosowano dwa kotły Vitomax po
2,9 MW.
Pralnia „Cotton Way“
Duży napływ gości na Olimpiadę 2014
to dla hoteli jeszcze większe zapotrzebowanie na czystą bieliznę pościelową.
Dlatego w Adler zbudowano wielką pralnię „Cotton Way“. Olbrzymie ilości zużywanej tam pary wytwarzają dwa kotły
parowe Vitomax o wydajności pary 2,5
ton na godzinę każdy.
07
„Hyatt“ wzbogacił Soczi o nowy, luksusowy hotel. Zainstalowano tu dwa kotły Vitomax
po 2,9 MW.
W drodze do górskiej wioski olimpijskiej: trzy
kotły Vitomax.
Dobre samopoczucie zapewniło sportowcom
w górskiej wiosce olimpijskiej także przyjemne ciepło, dostarczane przez trzy kotły Vitomax
po 3,5 MW.
Co roku 1,5 miliona turystów
odwiedza historyczne,
hanzeatyckie miasto, Gdańsk.
Region gospodarczy Europa Wschodnia
Rynki techniki grzewczej z dużym potencjałem
08
Solidny wzrost gospodarczy
w Polsce
Bardzo dynamicznym rozwojem od chwili
upadku „żelaznej kurtyny“ może się pochwalić sąsiad Niemiec, Polska. Zwłaszcza w ostatnich latach zintensyfikował
się wyraźnie handel zagraniczny, tak po
stronie importu, jak i eksportu, a gospodarka wykazuje solidny wzrost.
W polskim zakładzie produkcyjnym Viessmann
Werk w Legnicy produkuje się rozdzielacze
obiegów grzewczych, podstawy kotłów, mieszacze, zespoły elektroniczne i regulatory.
Polska jest republiką parlamentarną
z 38,5 miliona mieszkańców, a gęstość
zaludnienia wynosi tutaj 123 mieszkańców na kilometr kwadratowy. Karpaty, Sudety i Góry Świętokrzyskie rozciągają się na terytorium kraju, który z powierzchnią 310 000 kilometrów kwadratowych jest szóstym co do wielkości
krajem Unii Europejskiej. Stolicą kraju
jest Warszawa z ok. 1,7 miliona mieszkańców. Do bogactw naturalnych Polski
zalicza się węgiel brunatny i kamienny,
miedź, srebro, a także gaz ziemny.
Pozytywny rozwój rynku
ciepłowniczego
Chociaż Polska należała po upadku „żelaznej kurtyny“ do pierwszych kwitną-
RYNKI: EUROPA WSCHODNIA
cych rynków techniki grzewczej, to rynek
dla wytwornic ciepła jest w zestawieniu
z wielkością kraju stosunkowo skromny.
Powodem jest dobrze rozbudowana sieć
ciepłownicza, mająca w rynku ciepła prawie 23 procent udziału oraz wciąż wysoki
udział węgla, stanowiący 30 procent.
Popyt na wytwornice ciepła rozwija się
mimo to pozytywnie, tak w instalacjach
nowych, jak i w celach modernizacyjnych. Wśród systemów energii odnawialnych dużą popularnością cieszą się
przede wszystkim pompy ciepła, a prognozy wskazują także na dobre perspektywy dla mikrokogeneracji. O ile w kotłach na paliwa stałe zdecydowanym liderem są producenci krajowi, to na rynku kotłów gazowych i olejowych oraz
w systemach energii odnawialnych dominują producenci zagraniczni.
Dla Słowacji (na zdjęciu miasto stołeczne Bratysława) Niemcy są najważniejszym
partnerem handlowym.
Czechy – tu widok mostu Karola w Pradze – są nowoczesnym krajem przemysłowym, specjalizującym się w wytwarzaniu nowoczesnych urządzeń przemysłowych i samochodów.
Dwa młode państwa europejskie
W dniu 31 grudnia 1992 parlament Czechosłowacji postanowił o jej rozwiązaniu, dając tym samym początek dwóm
nowym krajom – Czechom i Słowacji.
Republika Czeska, jak brzmi jej oficjal-
na nazwa obejmuje trzy historyczne krainy: Czechy, Morawy i Śląsk Czeski. Stolicą kraju jest Praga z ok. 1,25 miliona
mieszkańców. Powierzchnia kraju to ok.
80 000 kilometrów kwadratowych, liczba obywateli 10,5 miliona, co daje gęstość zaludnienia 133 mieszkańców na
kilometr kwadratowy.
09
Większa część czeskiego przemysłu to
wytwarzanie nowoczesnych urządzeń
i kompleksów przemysłowych, oraz
przemysł samochodowy. Zakłady samochodowe Skoda należą do największych przedsiębiorstw kraju i wypracowują istotną część czeskiego eksportu. Dalszymi ważnymi gałęziami są metalurgia i przemysł maszynowy, spożywczy i drzewny. Rolnicy uprawiają między
innymi pszenicę, kukurydzę i jęczmień;
duże znaczenia ma też uprawa chmielu, będąca podstawą legendarnej czeskiej kultury browarniczej. Do czeskich
bogactw naturalnych należą węgiel kamienny i brunatny, kaolin, glina, grafit,
wapień, piasek kwarcowy i uran.
10
Umiarkowany wzrost
gospodarczy Słowacji
Republika Słowacka, zwana krótko Słowacją jest z 5,4 miliona mieszkańców
i powierzchnią zaledwie 50 000 kilometrów kwadratowych wyraźnie mniejsza
od swojego czeskiego sąsiada; gęstość
zaludnienia wynosi tutaj 110 mieszkańców na kilometr kwadratowy. Stolicą
i równocześnie największym miastem
jest Bratysława z 413 000 mieszkańców.
Około 40 procent terytorium Słowacji
zajmują lasy i prawie cały kraj należy do
zlewni Dunaju.
Słowacja, należąca od 2004 do UE, posiada niewielkie zasoby rud, soli, rtęci i kilku innych surowców naturalnych,
notuje mimo trwającego kryzysu gospodarczego umiarkowany wzrost gospodarki. Niemcy, najważniejszy partner handlowy, jest reprezentowany na
Słowacji przez około 400 dużych i średnich inwestorów.
Rosja jest jednym z największych producentów
energii na świecie i dysponuje olbrzymimi zasobami naturalnymi – widok pól naftowych na
Syberii.
Modernizacja kompensuje ujemny
trend w budownictwie
Dzięki państwowym programom pomocowym rynek kotłów gazowych w Czechach nabrał w latach dziewięćdziesiątych dużego rozmachu i następnie ustabilizował się na dość wysokim poziomie.
W prawdzie w zapotrzebowaniu na nowe instalacje zauważa się trend spadkowy, lecz kompensuje go wzrost popytu do celów modernizacji. Gaz z udziałem 34 procent jest dominującym nośnikiem energii. Technika kondensacyjna staje się obecnie standardem, kotłów konwencjonalnych prawie się już
nie sprzedaje. Również w Czechach sieci ciepłownicze mają wysoki udział, sięgający 19 procent; sieci ciepłownicze są
obecnie modernizowane, ale nie są rozbudowywane.
Udział energii odnawialnych – największym powodzeniem cieszą się tu przede
wszystkim kotły biomasowe – wynoszący prawie 18 procent, jest jak na warun-
ki wschodnioeuropejskie bardzo wysoki.
Nowe ustawodawstwo o ochronie czybeinahe
18 Prozent
im osteuropäischen
stości
powietrza
powinno
stworzyć tu
Vergleich
sehr
hoch.
Eine neuewykorzyGesetzdalsze impulsy do zwiększenia
gebung
zur Luftreinhaltung
dürfte für
stania
urządzeń
opartych na oze.
weitere Impulse sorgen.
Rozwój sytuacji na Słowacji jest zasadDie Entwicklung
in der
Slowakeiwist
im
niczo
porównywalny
ze stanem
CzeWesentlichen
der des gazu,
Nachbarlands
chach,
z tym żemit
znaczenie
jako noTschechien
vergleichbar,
allerdings
ist
śnika energii jest tu jeszcze większe, nahier
die
Bedeutung
des
Energieträgers
tomiast energie odnawialne nie odgryGas noch
größer,
während
die Erneuerwają
obecnie
prawie
żadnej roli.
baren derzeit kaum eine Rolle spielen.
Die Sü
Agrarland
mit
reichen
Kraj
rolniczy
z licznymi
Bodenschätzen
bogactwami naturalnymi
Geht es um
wirtschaftlich
aufstrebenOmawiając
rozwijające
się gospodarczo
de
Staaten
Osteuropas,
lohnt
auch poein
państwa Europy Wschodniej należy
Blick nach
Rumänien.
In dem 240
000
święcić
uwagę
także Rumunii.
W tym
Quadratkilometer
großen
Land
leben
obejmującym 240 000 kilometrów kwa20 Millionen
Die mieszLanddratowych
kraju Einwohner.
żyje 20 milionów
schaft
ist
vielfältig
–
Rumänien
liegt
am
kańców. Krajobraz jest bardzo zróżnicoSchwarzen
Meerleży
undnad
erstreckt
in
wany
– Rumunia
Morzemsich
Czarwestlicher Richtung über den Karpatenbogen bis zur Pannonischen Tiefebene.
Das
wie E
ze, G
tel de
besc
dukte
ben,
auch
in de
chem
stellu
RYNKI: EUROPA WSCHODNIA
14
Karpaty Południowe w Rumunii pełne są wspaniałych widoków.
nym i w kierunku zachodnim rozciąga się
poprzez Łuk Karpacki aż do Równiny Panońskiej. Kraj dysponuje licznymi bogactwami naturalnymi, jak ropa naftowa i gaz
ziemny, węgiel, rudy żelaza, złoto, srebro
i uran. Jedna trzecia zatrudnienia przypada na sektor rolniczy; najważniejszymi uprawami są kukurydza, zboża, buraki cukrowe, winorośl i słoneczniki. Istnieje również przemysł, zwłaszcza maszynowy, petrochemiczny metalurgiczny, chemiczny, tekstylny i spożywczy.
Duży udział sieci ciepłowniczych
Jak wszystkie rynki techniki grzewczej w byłych krajach bloku wschodniego, również rynek rumuński powstał we
wczesnych latach dziewięćdziesiątych.
Poprzednio panowały prawie wyłącznie
lokalne ciepłownie i duże centralne sieci
ciepłownicze. Sieci ciepłownicze z udziałem 15 procent mają nadal stosunkowo duże znaczenie, opalanie gazem ma
udział prawie 27 procent.
Flächengrößtes
Land der erde mit
Największy
powierzchniowo
geringer
Bevölkerungsdichte
kraj
świata
z niewielką gęstością
Mit einer Vielzahl von Superlativen kann
zaludnienia
Russland,
der flächengrößte
Staat der
Rosja
to największe
powierzchniowo
Erde, aufwarten.
143 miliony
Millionen
Einwohpaństwo
świata. 143
mieszkańner leben
aufmilionach
17 Millionen
Quadców
żyje tuhier
na 17
kilometrów
ratkilometern, das
entspricht einer
Bekwadratowych,
co odpowiada
gęstości
völkerungsdichte
von
acht Menschen
zaludnienia
8 ludzi na
kilometr
kwadratopro Dla
Quadratkilometer.
Zum Vergleich:
wy.
porównania: w Niemczech
jest
In 226
Deutschland
sind es 226.
to
osób.
40 procent
Prozentpowierzchni
der Fläche kraju
des zajmują
Landes góbe40
stehen
aus Gebirgen;
zu się
denAłtaj
größten
ry;
do największych
zalicza
i Gózählen
das Altaiund dasTam
Baikal-Gebirry
Bajkalskie
oraz Kaukaz.
też znajge sowie
der Kaukasus.
Dort befindet
duje
się najwyższy
punkt kraju:
zachodsich
der höchste
des Landes:
der
ni
szczyt
Elbrusu oPunkt
wysokości
5 642 meWest-Peak-Gipfel
des iElbrus
einer
trów.
Ze 120 000 rzek
prawiemit
dwoma
Höhe vonjezior
5 642kraj
Metern.
Mit 120
000
milionami
jest bardzo
bogaty
w wody. Jezioro Bajkał jest największym
na świecie zbiornikiem słodkiej wody.
Flüssen u
ist das Lan
kalsee beh
Süßwasse
In Russla
mehr als e
Hauptstad
nen Einwo
te Stadt, g
und Nowo
Größter e
Das riesig
Energiepro
fügt über
ven, über
serven un
11
Der Anlagenbestand in Russland ist sehr veraltet, und es besteh
bedarf – Blick auf eine Trabantensiedlung am Rande Moskaus.
Plac Czerwony w Moskwie z katedrą
św. Bazylego jest największym magnesem
dla turystów w Rosji i najczęściej fotografowanym motywem.
Rosja ma jedenaście miast przekraczających milion mieszkańców. Zdecydowanie największe jest miasto stołeczne
Moskwa z 10,5 miliona mieszkańców,
przed Petersburgiem i Nowosybirskiem.
12
Największy producent energii
Ten olbrzymi kraj jest jednym z największych producentów energii na świecie i dysponuje � światowych zasobów gazu ziemnego, pięcioma procentami światowych zasobów ropy naftowej i jest drugim co do wielkości posiadaczem złóż węgla. Bogactwa naturalne,
od węgla kamiennego, przez rudy żelaza, aż do złota i diamentów wydobywa
się zwłaszcza na Uralu i Syberii.
Rosja jest krajem rozwiniętym przemysłowo oraz rolniczym. Wiodącymi gałęziami przemysłu jest przemysł maszynowy oraz hutnictwo żelaza i metali kolorowych. Dobrze rozbudowany jest także
Instalacje w Rosji są skrajnie
przestarzałe i istnieje ogromna
potrzeba modernizacji – widok na
podmoskiewskie osiedle
mieszkaniowe.
przemysł chemiczny i petrochemiczny,
oraz przemysł drzewny, lekki i spożywczy. O ile w obszarach strategicznych nadal dominują przedsiębiorstwa państwowe, to sektor usługowy jest w znacznym stopniu sprywatyzowany.
Handel i usługi wytwarzają niecałe
60 procent produktu krajowego brutto,
a resztę przemysł przetwórczy, górnictwo,
transport i budownictwo, zaopatrzenie
w prąd, gaz i wodę, rolnictwo, leśnictwo
i rybołówstwo.
Gaz, jako nośnik energii,
wciąż w natarciu
Mniej więcej do końca zeszłego stulecia zapotrzebowanie na efektywną technikę grzewczą było w Rosji bardzo małe. Mimo dobrze rozbudowanych sieci
ciepłowniczych nastąpiła tu jednak wyraźna zmiana i stale rozrasta się rynek
dla kotłów grzewczych, co jest też skut-
kiem rozbudowywania sieci gazowniczej
przez państwowy koncern Gazprom.
W sumie rocznie sprzedaje się około miliona kotłów. Prawie połowa zapotrzebowania na ciepło pokrywana jest wciąż
z sieci ciepłowniczych, ale już w przybliżeniu 40 procent ciepła pochodzi z gazu.
W wywołanym przez kwitnące budownictwo wysokim zapotrzebowaniu na
nowe instalacje zaznacza się już jednak
pewne nasycenie rynku. Z drugiej strony
w budynkach istniejących królują przestarzałe, stojące kotły gazowe – tu występuje olbrzymia potrzeba modernizacji.
Tak jak w Europie Zachodniej, stojące kotły gazowe zastępowane są najczęściej
kotłami wiszącymi. Obecnie instaluje
się jeszcze przeważnie kotły niskotemperaturowe, ale w licznych przypadkach
wchodzi również w użycie technika kondensacyjna.
RYNKI: EUROPA WSCHODNIA
Ukraina spichlerzem
Europy Wschodniej
Ukraina z prawie 46 milionami mieszkańców i powierzchnią 600 000 km2 graniczy z Polską, Słowacją, Węgrami, Rumunią, Mołdawią, Białorusią, Rosją oraz morzami Czarnym i Azowskim. Stolicą jest
Kijów z około trzema milionami mieszkańców. Gęstość zaludnienia kraju wynosi 78 mieszkańców na km2.
Północ Ukrainy jest bogata w moczary, jeziora i rzeki, wschód ma charakter
przemysłowy. Już od połowy XIX wieku
kraj jest popularnym celem turystów.
Ukraina dysponuje dużymi ilościami bogactw naturalnych i bardzo urodzajnymi ziemiami. Na Ukrainie, nazywanej
spichrzem Europy, uprawia się głównie pszenicę. Złoża węgla kamiennego
w Zagłębiu Donieckim stanowią cen-
Port w Odessie jest największym na Ukrainie. Obsługuje głównie przeładunki towarów,
lecz korzysta z niego także około 4 milionów pasażerów rocznie.
trum obszaru przemysłu hutniczego.
Węgiel, rudy żelaza i wyroby metalurgiczne są ważnymi artykułami eksportowymi.
Niepewny rozwój gospodarczy
Mimo że na Ukrainie udział sieci ciepłowniczych, wynoszący około 17 procent, jest znacznie niższy niż w sąsiedniej Rosji, to sieć ciepłownicza w mia-
stach jest dobrze rozbudowana. Inaczej
wygląda sytuacja na terenach wiejskich,
gdzie dominującym nośnikiem energii
jest gaz. Ponadto w miastach coraz więcej domów odłącza się od sieci ciepłowniczych. Z powstającego w ten sposób
zapotrzebowania na kotły grzewcze korzystają jednak głównie krajowi producenci ze swoimi technicznie prostymi,
lecz bardzo tanimi produktami.
Stolica Ukrainy, Kijów z około trzema milionami mieszkańców jest centrum społecznego
i kulturalnego życia kraju. Klasztor Ławra
Pieczerska znajduje się na liście dziedzictwa
kulturowego UNESCO.
13
Viessmann w Europie Wschodniej
Efektywna i przyjazna środowisku technika grzewcza
dla byłych państw bloku wschodniego
Upadek żelaznej kurtyny przed prawie
ćwierćwieczem zmienił oblicze powojennej Europy bardziej niż jakiekolwiek
inne wydarzenie. Już wkrótce po otwarciu granic okazało się jednak, że obywatele państw wschodnioeuropejskich mogą wprawdzie cieszyć się nową wolnością, lecz stanęli przed poważnymi problemami i wyzwaniami.
Szczególnie wielkie zanieczyszczenie
środowiska sprawiało społeczeństwu
duże problemy i należało jak najszybciej podjąć działania dla poprawy jakości powietrza. Viessmann od początku zdecydował się na działalność w tej
14
Bliskość firm partnerskich Viessmann
praktykuje także w krajach Europy
Wschodniej – na zdjęciu oddział handlowy w słowackiej Bratysławie
części Europy. Poprzez zbudowanie odpowiednich struktur przyczynił się miarodajnie do wprowadzenia efektywnej
i przyjaznej środowisku techniki grzewczej w tych regionach.
Działalność w Europie Wschodniej
rozpoczęła się w Polsce
Polska była pierwszym krajem, w którym Viessmann podjął działalność. Popyt
na efektywne kotły o wysokiej jakości
był w początku lat dziewięćdziesiątych
niezwykle wysoki i firma Viessmann
szybko zyskała na znaczeniu. W roku
2000 zbudowano w Legnicy, kosztem
50 milionów euro, zakład produkcyjny
o powierzchni 6 000 metrów kwadratowych, wytwarzający rozdzielacze obiegów grzewczych, podstawy kotłów, mieszacze, zespoły elektroniki i regulatorów.
Zawsze blisko klienta
Największą strukturą dystrybucji Viessmann dysponuje obecnie w Rosji – nic
dziwnego, bowiem ten olbrzymi kraj posiada też wielki potencjał zbytu efektywnej techniki grzewczej. Także na Ukrainie, w Czechach i Słowacji oraz Rumunii
przedsiębiorstwo reprezentowane jest
przez centralę krajową oraz magazyny
i odziały handlowe, aby zawsze być blisko klientów.
RYNKI: EUROPA WSCHODNIA
Wywiad z Arturem Ulrichem,
Dyrektorem Eksportu Viessmann Europa Wschodnia,
o wschodniouropejskim rynku techniki grzewczej
Pytanie: Co według pana jest szczególne
dla rynków wschodnioeuropejskich?
Pytanie: Co będzie miało wpływ na przyszły rozwój tych rynków?
Artur Ulrich: Rynki w Europie wschodniej są bardzo zróżnicowane i właśnie
to fascynuje najbardziej. O ile na przykład w Rosji temat zaopatrzenia w energię traktowany jest w obliczu wielkich rezerw ropy i gazu bardzo lekko, to w kraju
unijnym – Polsce – stawia się coraz mocniej na energie odnawialne. Jeszcze wyraźniej jest to widoczne w krajach bałtyckich – Litwie i Łotwie.
Artur Ulrich: Przede wszystkim rosnące
wymagania klientów – zwłaszcza w odnie­
sieniu do jakości i usług. Również świadomość marki zyska na znaczeniu. Na
Wschodzie silne marki uważa się za symbol statusu, ale równocześnie i obietnicę
jakości. Problemem stać się może – podobnie jak w Niemczech – deficyt fachowców w rzemiośle instalatorskim. Dlatego
duże znaczenie będzie miało również tu
dobre wykształcenie.
Tak jak różne są rynki, tak i różni są również ludzie, co wymaga zupełnie indywidualnego podejścia do firm partnerskich.
Pytanie: Co cechuje tamtejszych klientów?
Artur Ulrich: Klienci są tam równie wymagający, jak w Europie zachodniej.
Stąd też opiekunowie klientów muszą
codziennie, niejako na nowo, poddawać
próbie swoje kompetencje techniczne i kupieckie. Większe znaczenie niż
w Europie zachodniej ma tu płaszczyzna
emocjonalna. Kontakty cechują się wzajemnym zaufaniem i nie ograniczają się
do sfery interesów, lecz rozciągają się
także na życie prywatne.
Pytanie: Co trzeba szczególnie brać pod
uwagę w stosunkach z klientami wschodnioeuropejskimi?
Artur Ulrich: Dużą wartość przykłada się
do stosunków osobistych. Co najmniej
równie ważne, jak zaprezentowanie zalet produktu, jest wzbudzenie sympatii i pozyskanie zaufania klienta. Pomaga nam w tym aktywne komunikowanie
wartości marki Viessmann.
Artur Ulrich
jako Dyrektor
Eksportu
Viessmann
na Region
Wschód jest
wybitnym
znawcą tamtejszych rynków.
W krótkim wywiadzie dla „aktualności”
pochodzący z Polski pan Artur Ulrich opowiada o swoich doświadczeniach w Europie Wschodniej.
Przegląd najważniejszych danych gospodarczych
Wielkość
Rosja
Ukraina
Polska
Czechy
Słowacja
Rumunia
Liczba mieszkańców
w mln.
143,6
45,7
38,5
10,5
5,4
20,1
Produkt krajowy brutto
na mieszkańca w USD
12.993
3.621
13.540
20.444
17.644
8.863
Wzrost gospodarczy w %
4,3
5,2
4,4
1,7
3,3
2,5
Bezrobocie w %
6,5
8,2
9,6
6,7
13,4
7,2
Rosja
Moskwa
Polska
Wrocław
Kijów
Ukraina
Praga
Czechy
Słowacja
Bratysława
Rumunia
Braszów
15
Bliskość klienta i kompletna oferta
czynnikami sukcesu
Firma Viessmann jest obecna w Polsce już od 1991 roku
D
zięki zaangażowaniu, sprawnej organizacji i zarządzaniu oraz wrażliwości na bieżące potrzeby naszych klientów, idącej w parze z promocją pełnej
palety nowoczesnych wyrobów o najwyższym współczynniku zaawansowania technologicznego, wypracowaliśmy
sobie pozycję lidera w branży techniki grzewczej.
16
W naszej ofercie w Polsce znajduje się
praktycznie cały, wielostopniowy program urządzeń grzewczych koncernu Viessmann w zakresie mocy do 116
MW: wiszące i stojące, niskotemperaturowe i kondensacyjne kotły grzewcze na
olej i gaz, a także systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii, jak pompy
ciepła, systemy solarne i wentylacyjne
oraz kotły na surowce odnawialne. Program sprzedaży obejmuje także komponenty techniki regulacji, systemy telekomunikacji, jak i całe peryferia systemowe, z grzejnikami i zbiornikami na olej
opałowy włącznie.
Po przejęciu marki Viessmann - Technika Chłodnicza, a także lidera urządzeń
chłodniczych na rynku skandynawskim,
marki Norpe, oferujemy teraz w ramach
pomarańczowego logo również szeroki zakres innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań produktowych z branży chłodniczej.
Doradztwo, niezależne ani od nośnika energii, ani technologii
Oferta taka umożliwia naszym firmom
partnerskim doradztwo wszystkim klientom, bez związania z określonym nośni-
Założona w 1991 roku Viessmann Sp. z o.o. ma główną siedzibę we Wrocławiu. Na fotografii Dyrektor Generalny Viessmann Europa Środkowo-Wschodnia pan Artur Ulrich oraz Prezes
Viessmann Polska pan Sebastian Walerysiak w gronie pracowników Centrali.
kiem energii lub technologią. Viessmann
oferuje efektywne energetycznie i przyjazne środowisku rozwiązanie dla każdego przypadku zastosowań – od wyposażenia domu jednorodzinnego, aż do dużego projektu przemysłowego.
Obszerna oferta szkoleń
i seminariów
Polskie firmy partnerskie obsługiwane są nie tylko z głównej siedziby we
Wrocławiu, lecz także przez cztery oddziały handlowe: w Poznaniu, Mysłowicach, Warszawie oraz Gdańsku. Logistyka dostaw prowadzona jest przez magazyn centralny znajdujący się w Raszynie pod Warszawą. Łącznie Viessmann
Polska zatrudnia blisko 140 pracowni-
ków. Dzięki temu firmy partnerskie mają do dyspozycji nie tylko obszerną ofertę
szkoleń i seminariów, lecz także szerokie
wsparcie ze strony regionalnych doradców handlowych. Dochodzi do tego odpowiednia do potrzeb oferta usługowa
serwisu technicznego. Skuteczna obsługa rynku polskiego jest wzorem także
dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Obok produktów techniki grzewczej
jest tu popyt głównie na systemy klimatyzacyjne i chłodnicze. Dochodzą do tego systemowe rozwiązania klimatyzacji
budynków, jak i pomieszczenia o kontrolowanej temperaturze, wydajne komory i agregaty chłodnicze oraz efektywne
rozwiązania chłodnicze dla detalicznego
handlu spożywczego.
Przedsiębiorstwo
Viessmann i PGNIG partnerami
akcji „Z węgla na gaz”
instalacje i wyposażenie
W
z niską
emisją
Tekst Piotr Laskowski
Ogrzewanie
i ekologia
rozmowy
o budowaniu
Wbrew pozorom lokalne kotłownie są dla nas większym zagrożeniem niż ogromne kominy
przemysłowe, bo na ogół emitują dym zawierający znacznie więcej zanieczyszczeń,
w dodatku na niewielkiej wysokości. Najgorzej jest, gdy są w miejscach gęsto zaludnionych
instalacje
i wyposażenie
Kraków
Z węgla
na gaz
156
murator 4
fot. z prywatnego archiwum
Duża liczba indywidualnych kotłowni węglowych to spory
problem w w wielu miejscowościach. Czas na zmiany.
iska emisja to zanieczyszczenie powietrza dymem
i spalinami z domowych
kotłowni oraz palenisk,
w których paliwa są spalane w nieefektywny sposób. Słowo „niska” nie
oznacza w tym wypadku niewielkiej
ilości zanieczyszczeń, tylko wysokość źródeł ich emisji. Przyjęto, że
niska emisja pochodzi z kominów
o wysokości poniżej 40 m. Pojęcie
to obejmuje także tak zwaną emisję
komunikacyjną, czyli zanieczyszczenie powietrza przez poruszające się
pojazdy – spalinami, pyłem ze ścierających się opon, okładzin hamulcowych i nawierzchni.
fot. VIESSMANN
Kotły kondensacyjne w maksymalny
sposób wykorzystują gaz, niejako wyciskając dodatkowe 9% ciepła z produktów ubocznych procesu spalania,
z uwalnianych spalin. Modernizacja kotłowni i zastosowanie kotłów kondensacyjnych stanowi alternatywne rozwiązanie dla przestarzałych kotłów gazowych.
Atrakcyjność zakupu kotła kondensacyjnego jest coraz wyższa. Pozwala uzyskać komfort ciepła przy wykorzystaniu mniejszej ilości gazu, a tym samym
zmniejszyć koszty ekspoatacji.
Zmagania N
fot. Andrzej T. Papliński
obec rosnących cen paliw, czy
braku wystarczającej ilości surowców energetycznych, powinniśmy się bliżej przyjrzeć urządzeniom grzewczym
w naszych kotłowniach. Czy nie jest tak,
że sztucznie przedłużamy ich żywot kosztem wysokich rachunków, małej efektywności cieplnej i wysokiej emisji CO2?
W domach w samym centrum Krakowa
} naliczono prawie 6 tys. palenisk.
Mieszkańcy kamienic, wspólnot
mieszkaniowych często zwlekają
z modernizacją – mają na to jeszcze
pięć lat
walczy o powietrze
Partnerzy
akcji:
W Krakowie od początku tego roku w nowo wybudowanych domach nie wolno instalować
urządzeń grzewczych na paliwa stałe. Od września 2018 r. zakaz palenia węglem i drewnem
będzie już obowiązywał wszystkich mieszkańców. Dopłata od miasta pokrywa w stu procentach
koszt modernizacji instalacji grzewczej. Inne miasta chcą pójść śladem grodu Kraka.
2014
Z węgla
na gaz
18
murator
Partnerzy
akcji:
2014- 05
Ogrzewanie gazem kosztuje więcej niż
} węglem, ale oznacza mniej kłopotów
z obsługą kotła, wygodę oraz czystość
w kotłowni i wokół niej
Wymiana
kotła
Z węgla
na gaz
154 murator
Większość domów jednorodzinnych w Polsce
jest ogrzewana energią z węgla spalanego
w indywidualnych paleniskach, co jest
przyczyną przekraczania dopuszczalnych
norm zanieczyszczenia powietrza.
Szansą na poprawę sytuacji jest wymiana
indywidualnych kotłów węglowych
na gazowe.
Partnerzy
akcji:
2014- 06
Chcąc zachęcić klientów do modernizacji i inwestycji w nowe technologie,
firma Viessmann wraz z PGNIG rozpoczęła wspólną akcję „Z węgla na gaz”,
którą realizuje na łamach miesięcznika
Murator.
Poprzez cykl artykułów w miesięczniku
„Murator” i w serwisie Muratordom pokazujemy zalety i możliwości wykorzy-
stania gazu ziemnego w domu. Przedstawiamy czytelnikom korzyści wynikających z rezygnacji z ogrzewania węglem i przejścia na paliwo proekologiczne. Zachęcamy do optymalizacji kosztów poprzez montaż nowoczesnych
urządzeń grzewczych (remont kotłowni).
Akcja finalnie ma na celu pomóc Klientowi zmodernizować system ogrzewania.
Czas trwania akcji: 4/2014 – 8/2014.
17
18
Druga edycja Projektu Topacz Miasto
Dzieci w Zamku Topacz
Viessmann uczy żyć odpowiedzialnie za siebie i środowisko
T
opacz Miasto Dzieci to charytatywny projekt, który ma na celu promowanie wartości pracy i naukę życia we
współczesnym świecie. Od 1 do 11 lipca 2014 roku na terenie Zamku Topacz
w Ślęzie koło Wrocławia odbyły się dwa
turnusy półkolonii dla dzieci w wieku od
sześciu do szesnastu lat. Organizatorami byli Miasto Wrocław, Gmina Kobierzyce i Fundacja Miasto Dzieci.
Na ten okres w kompleksie parkowo-zamkowym Topacz, powstało miasto
dzieci z pełną infrastrukturą m.in. urzędami, bankiem, szpitalem, sklepem,
czy restauracją.
Topacz Miasto Dzieci to projekt non-profit skierowany do dzieci potrzebujących
z niezapewnionym letnim wypoczyn-
Przedsiębiorstwo
Na naszym stanowisku dzieci miały okazję zapoznać się z tematyką
niskiej emisji i zagrożeń wynikających z zastosowania nieekologicznych rozwiązań grzewczych.
kiem. To projekt edukacyjno-społeczny,
który na przykładzie mikrospołeczeństwa zapoznawał z podstawowymi zasadami ekonomii i funkcjonowania we
współczesnym świecie. Dzieci dostały możliwość zarabiania własnych pieniędzy i zarządzania nimi. Poprzez zabawę poznawały one różne zawody, uczyły
się pracy zespołowej w tym jak wybrać
władze „Miasta Dzieci”, a także spędzały czas wolny na zabawie i grach sportowych.
Dzień w Mieście Dzieci zaczynał się od
wizyty w urzędzie pracy. Do wyboru było 49 zawodów, w tym przygotowany
przez nas zawód: Młodzieżowego Specjalisty ds. OZE.
Za pracę dzieci otrzymywały pieniądze
w specjalnej walucie tzw „tauronki”, które mogli wydać na zabawki czy jedzenie.
Dzieci miały okazje zapoznać się z tematyką niskiej emisji i zagrożeń wynikających z zastosowania nieekologicznych
rozwiązań grzewczych. Dowiedziały się
co to takiego SMOG, jak pracuje kolektor słoneczny czy pompa ciepła.
Firma Viessmann już po raz drugi uczestniczyła w tym wakacyjnym projekcie dydaktyczno – wychowawczym. Patronat
nad projektem objął: Prezydent Wrocławia i Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
Dyplom
ukończenia
Akademii
Viessmann
Jaś Kowalski
.......................................................................................
(imię i nazwisko)
Odbył/-a szkolenie z zakresu ekologicznych
i energooszczędnych rozwiązań grzewczych
i po złożeniu egzaminu końcowego
w dniu:
07. lipca 2014
......................................
zdobył/-a zawód:
młodzieżowego eksperta
ds. odnawialnych źródeł energii
Komisja Egzaminacyjna
Akademia Viessmann
Topacz, lipiec 2014 r.
Dyplom ukończenia
Akademii Viessmann
19
Viessmann staje się
kompletnym dostawcą
w technice chłodniczej
Viessmann na targach Euroshop w Düsseldorfie
oraz Eurogastro w Warszawie
G
rupa Viessmann zaprezentowała po
raz pierwszy swoją obszerną ofertę
produktową i usługową na tegorocznych
targach Euroshop w Düsseldorfie – największych na świecie targach towarów
inwestycyjnych dla handlu i jego partnerów. Przejmując w ubiegłym roku fińską
Grupę Norpe, wiodącego skandynawskiego producenta innowacyjnych systemów chłodniczych, Viessmann poszerzył swój program produktów o meble
chłodnicze i agregaty chłodnicze dla spożywczego handlu detalicznego.
20
Klienci korzystają
na kompleksowej ofercie
Już od roku 2012 do Grupy Viessmann
należy Viessmann Kältetechnik GmbH,
europejski lider rynkowy i znaczący producent komór chłodniczych.
Tak jak w technice grzewczej, również
w technice chłodniczej Viessmann stawia sobie za cel ciągłe podwyższanie efektywności energetycznej. Z takiego skupienia kompetencji korzystają w pierwszym rzędzie klienci, mogąc
otrzymać z jednej ręki systemy grzewcze, chłodnicze i klimatyzacyjne wraz
z dopasowanym indywidualnie systemem zarządzania energią oraz obszerną ofertą serwisu technicznego i doradczego.
Na największych w świecie targach towarów inwestycyjnych dla handlu i jego partnerów, Euroshop w Düsseldorfie, Grupa
Viessmann zaprezentowała swoją obszerną
ofertę produktową i usługową.
Jednolite logo Viessmann
Dla wyraźnego zasygnalizowania tych
przemian, na targach Euroshop, meble
i agregaty chłodnicze Norpe zostały po
raz pierwszy zaprezentowane pod pomarańczowym logo Viessmann. Także
komory chłodnicze z Hof oznaczane są
od dzisiaj tym charakterystycznym logo słownym.
Obok produktów fińskiej Grupy Norpe w Düsseldorfie wystawiono także komory chłodnicze
firmy Viessmann Kältetechnik GmbH z Hof.
Na spotkaniu z klientami Dr Frank Schmidt,
COO dywizji techniki chłodniczej Viessmann,
przedstawił w swoim przemówieniu strategię tworzenia kompletnej oferty techniki
chłodniczej.
Stoisko Viessmann na targach Eurogastro
w Warszawie. Pierwsza w Polsce ekspozycja
pod koncernowym logo Viessmann – climate
of innovation.
PRODUKTy / Przedsiębiorstwo
Iconic
Nowa lokomotywa sprzedaży mrożonek
I
conic jest nowym rodzajem półskośnej szafy mroźniczej dla spożywczego handlu detalicznego. Wyróżnia się
doskonałymi warunkami prezentacji towaru. Duże powierzchnie przeszklone,
na idealnie dobranej wysokości zapewniają, bardzo dobrą widoczność towaru.
Taka atrakcyjna prezentacja, w dobrych
warunkach oświetleniowych, przyciąga
uwagę klienta i zachęca do spontanicznych zakupów. Przemyślana ergonomia
gwarantuje komfortowy dostęp do wybranych produktów.
W porównaniu z gondolą mroźniczą pojemność użytkowa jest o 50 procent
większa przy takiej samej powierzchni
ustawienia. Szafę mroźniczą Iconic można stosować elastycznie do sprzedaży
mrożonek w woreczkach lub kartonach.
Wyspowe półki górne i dolne pozwalają
na różne opcje prezentacji towarów.
Korzyści dla Użytkownika
 Więcej mrożonek bez zajmowania
dodatkowej powierzchni
 Lepsza widoczność towarów
 Lepsza ergonomia i przyjemniejsze
zakupy
 Wyższe obroty
 Więcej opcji rozplanowania sklepu
Iconic jest nową, półskośną szafą mroźniczą
dla spożywczego handlu detalicznego.
Technische Daten
 Długość: 1 875/2 500 mm
 Wysokość: 1 550 mm
 Głębokość: 1 050/1 920 mm
21
TECTO
Energoefektywne chłodzenie
K
omory chłodnicze i mroźnicze TECTO dopasowane są dokładnie do
wymagań handlu, gastronomii i przemysłu. Komory wytwarzane są w wielu rozmiarach i oferowane są z różnymi opcjami wyposażenia, co gwarantuje maksimum możliwości indywidualnego dopa-
sowania. Dostosowana technika systemowa, z agregatami chłodniczymi Viessmann i izolacją cieplną o grubości do
nawet 150 mm, zapewnia małe zużycie
energii elektrycznej i niskie koszty eksploatacji.
Korzyści dla Firm
Partnerskich
 Dostosowana technika systemowa z agregatami chłodniczymi Viessmann
 System szybkiego
montażu
 Łatwość rozbudowy
i ponownego montażu
 Bezsilikonowe styki
Komory chłodnicze i mroźnicze
TECTO oferują elastyczne rozwiązania dla wszystkich obszarów zastosowań
Korzyści dla Użytkownika
 Elastyczne rozwiązania dla
wszystkich obszarów zastosowań
 Niskie zużycie energii elektrycznej,
dzięki agregatom chłodniczym Viessmann i wysokoskutecznej izolacji
cieplnej
 Higieniczne zaokrąglenia narożników
ścian i dna komory (TECTO-Spezial)
 Lakierownie proszkowe z efektem
antybakteryjnym
 Wysoka trwałość
 Stale wysoka niezawodność eksploatacyjna
 5 lat rękojmi
 Obszerne usługi serwisowe
Dane techniczne
 Zakresy temperatur od –50 do +60°C
 Izolacja cieplna grubości od 80
do 150 mm
Viessmann partnerem akcji
miesięcznika Murator
„Obniżamy koszty ogrzewania”
Dom jak nowy
W
fot. Piotr Mastalerz
22
ramach akcji specjalnej, która rozpoczęła się 13 grudnia 2013 na łamach miesięcznika Murator oraz serwisu
Nowy kocioł może wymagać
www.murator.pl,
firma Viessmann KOMIN
podjęzastosowania nowego komina,
ale gdy jest gazowy kondensacyjny
lub
chociaż
wyposażony
w
zamkniętą
ła się komorę
przeprowadzania
bezpłatnych
auodczas wymiany kotła konieczna może się
spalania, spaliny można
z niego odprowadzać przewodem
P
okazać modernizacja układu odprowadzadytówwyprowadzonym
instalacji
w
domach
przezgrzewczych
ścianę
nia spalin. Tradycyjny murowany przewód komina zewnątrz
nowy jest odpowiedni tylko do kotłów na paliwa
wszystkich uczestników.
stałe wytwarzających dym o stosunkowo wyso-
kiej temperaturze. Nawet w spalinach z nowoczesnego kotła na drewno albo wkładu kominkowego o wysokiej sprawności na skutek niezbyt
wysokiej temperatury może się pojawiać znaczna
ilość kwaśnych skroplin, co prowadzi do zniszczenia muru. Z całą pewnością są one obecne
w produktach spalania kotłów gazowych i olejowych. Do odprowadzania spalin mokrych (zawierających skropliny) odpowiednie są tylko przewody kwasoodporne.
Istniejący murowany przewód kominowy można
przystosować do współpracy z nowym kotłem,
umieszczając w nim kwasoodporny wkład (żaroodporny, jeśli ma odprowadzać dym z kotła
Założenia akcji:
Przy materiale z cyklu „Dom jak nowy”
(Murator 1/2014) w kontekście nowoczesnych i wygodnych rozwiązań ogłosiliśmy akcję „Obniżamy koszty ogrzewania”.
Nowoczesne pompy obiegowe pobie-
Stalowe i aluminiowe nie były kie-
na paliwo stałe). Trzeba przy tym zwracać uwagę
na jego wymiary – nie mogą być mniejsze niż
zalecane przez producenta urządzenia grzewczego.
Gdy nie uda się zmieścić takiego w istniejącym
kominie, należy wybudować nowy. Najłatwiej to
zrobić ze stalowych, izolowanych cieplnie rur dwuściennych. Jest wtedy lekki i można go przymocować do ściany, nie potrzebuje fundamentu.
Przewód spalinowy nie w każdym przypadku
musi być pionowy, wyprowadzony nad dach.
Jeżeli nowy kocioł jest na gaz i jego moc nie
przekracza 21 kW (w budynku wielorodzinnym
5 kW), można wybrać model z zamkniętą
komorą spalania i wyposażyć go w przewód
powietrzno-spalinowy. Wtedy może on być
poziomy i zakończony 0,5 m od najbliższego
otwieranego okna. Przepływ spalin w przewodzie
następuje na skutek działania wentylatora zainstalowanego w kotle.
potrzeby – powinien to ocenić
Poczynając
od nr
1/2014
3/2014
końca
wiedzą jaki produkt wybrać
dyśdo
tak dobrze
zabezpieczane
przed nie
rają niewiele energii,
kosztują
300- aż
specjalista.
-500 zł, w wielu kotłach gazowych są korozją jak dziś, więc ich wymiana
Najczęściej podczas generalnego
włącznie,
nafabrycznie.
stronie internetowej
mu- – ich zły
i który
przyniesie
najlepszy
efekt
cieplny
może być wskazana
stan
zamontowane
remontu grzejniki
wymienia się
po
zwykle jest widoczny gołym okiem.
to, żeby mieć ładniejsze. Niezależnie
rator.pl
rozpoczęliśmy
i oszczędnościowy.
Wymiana
grzejników zbieranie
Zamianadanych
starego kotła na pompę
od tego, czy się to zrobi, czy zostawi
Potrzeba ich wymiany może wyniciepła albo na niskotemperaturowy
stare, z pewnością warto wyposażyć
osób,
zastanawiają
nad
kać zektóre
złego stanu
technicznego,
kociołsposobakondensacyjny może spowoje w zawory termostatyczne służące
konieczności zwiększenia ich podować konieczność wymiany grzejdo regulacji i utrzymywania we wnęmi wierzchni
obniżenia
orazby zrekompenPrzedstawiciele
Viessmann
odwiealbo ze kosztów
względów este-ogrzewania
ników na większe,
trzach stałej firmy
temperatury.
Dzięki
tycznych. Stare grzejniki żeliwne
sować niższą temperaturę zasilania
temu unika się przegrzewania domu
wymianą
kotła
lubpo instalacji
grzewczej
wszystkich
są bardzo trwałe
i nawet
wielu
instalacji.
Ale jeśli dom jestdzili
też ociei ogrzewanieuczestników
kosztuje mniej. r akcji u któlatach wystarczy je przepłukać,
plany i wymienia się w nim okna,
na bynowoczesną
bezobsługową,
ale
do że nie rych
audyt
Tekst Piotr Laskowski
nadal dobrze się spisywały.
to może się
okazać,
ma takiejprzeprowadzili indywidualny
ja
c
k
A Obniżamy koszty ogrzewania!
REKLAMA
Masz starą instalację?
Uważasz, że koszty ogrzewania twojego domu są za wysokie?
Sprawdź co zmienić, żeby je obniżyć!
Zarejestruj się na stronie WWW.murator.pl
Sponsor akcji
Wszystkich zainteresowanych odwiedzi Instalator reprezentujący
firmę Viessmann i bezpłatnie przeprowadzi audyt instalacji
– oceni jej stan techniczny oraz zaleci co zrobić, aby poprawić
jej efektywność i obniżyć koszty ogrzewania
076_77_M1_14_Decyzje_instalacje_3_Swer 2.indd 77
2013-11-29 09:05:59
istniejącej instalacji grzewczej. Efektem
audytu był dokument stwierdzający faktyczny stan instalacji oraz zoptymalizowany sposób jej poprawy.
Do 17 marca na stronach murator.pl zamieszczono ankietę dla chętnych na
przeprowadzenie bezpłatnego audytu.
Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Zgłosiło się do niej kilkaset
uczestników, którzy do końca września
zostaną obsłużeni przez doradców handlowych Viessmann.
Przedsiębiorstwo
Budujesz dom lub planujesz budowę?
Firma Viessmann Partnerem i Ekspertem projektu „Postaw (na) Eko-dom”
K
ażdy kto przymierza się do budowy
własnego domu, bądź już zaczął inwestycję, a nie jest budowlanym ekspertem, staje przed wyzwaniem. Czeka go
bowiem jedna z najważniejszych w życiu
inwestycji, przedsięwzięcie wymagające odpowiednich działań logistycznych,
technologicznych i finansowych.
Doświadczenia inwestorów indywidualnych podpowiadają jednak, że wokół
każdego budującego od razu zjawia się
grono tych, którzy wiedzą lepiej – podpowiadaczy, pseudo ekspertów, których
jest zazwyczaj najwięcej i handlowców,
którzy po prostu chcą sprzedać swój towar lub usługę.
W takiej sytuacji nieoceniony okazuje
się kompetentny doradca, który rozwieje wątpliwości i pomoże dokonać właściwego wyboru.
Projekt „Postaw (na) Eko-dom” został
przygotowany właśnie dla osób zmagających się z dylematami podczas budowy lub planowania domu, które muszą odpowiedzieć sobie na pytania: jak
finansować budowę, z czego budować,
czym ogrzewać?
Firma Viessmann dołączyła do społeczności tworzonej w ramach projektu „Postaw (na) Eko-dom” i odpowiada na pytania inwestorów.
Kim są partnerzy projektu?
– Chcę mocno podkreślić, iż partnerzy
projektu „Postaw (na) Eko-dom” to zespół profesjonalistów i liderów branżowych o niekwestionowanym potencja-
23
le eksperckim. Dzięki temu, że udało
nam się zebrać tak znaczące grono ekspertów, mamy nadzieję, iż poradnik powstały w ramach tego projektu jest narzędziem przydatnym dla osób budujących – mówi Patryk Swoboda z portalu
Planergia.pl.
Co jeszcze na stronie
Eko-budujacy.pl?
„Postaw (na) Eko-dom” to przede wszystkim kompleksowy poradnik budownictwa energooszczędnego, ale nie tylko. Co
więc znajdziecie w tej witrynie?
 poradnik – budownictwo energooszczędne krok po kroku, ważne informacje przydatne przed rozpoczęciem budowy („Zanim ruszysz z budową”), informacje o tym, na co zwrócić uwagę
podczas trwania inwestycji („Na placu budowy”) oraz wiedzę o technologiach i instalacjach dostępnych na rynku („Technologie i instalacje”);
 strefę Eko-malucha, a w niej gry i zabawy dla dzieci, z których najmłodsi dowiedzą się jak działa kolektor słoneczny, turbina wiatrowa czy pompa ciepła,
a także jak oszczędzać energię na co
dzień. Znajdzie się tam także interaktywny domek z zestawem porad oraz
kilka animacji, zaś dla nauczycieli przydatne scenariusze lekcji do wykorzystania podczas zajęć;
 strefę opinii, a w niej autorskie opinie
ekspertów i autorytetów branżowych,
którzy udzielają praktycznych porad;
 przykłady, a tam filmy z realizacjami,
działającymi technologiami i komentarzami ekspertów.
Jeżeli budujesz lub planujesz budowę
domu – dołącz do społeczności tworzonej w ramach projektu „Postaw (na)
Eko-dom”. Wystarczy zarejestrować się
na www.eko-budujący.pl
Szkolenia dla projektantów
24
W
grudniu 2013 i styczniu 2014 odbył się cykl szkoleń dla projektantów współpracujących z firmą Viessmann. W 7 miastach w Polsce, w gronie naszych partnerów technologicznych,
przeszkoliliśmy ok. 500 projektantów.
Inspiracją do zorganizowania tych wydarzeń było miedzy innymi:
 dynamiczny rozwój technologii pomp
ciepła w Polsce,
 wydanie wytycznych PORTPC z zakresu gruntowych, dolnych źródeł ciepła (jedyna publikacja na rynku polskim z rekomendacją Ministerstwa Gospodarki),
 zmiany w prawie budowlanym,
 planowane wsparcie finansowe instalacji z pompami ciepła,
 przygotowanie oprogramowania i poradnika firmy Viessmann wspierającego proces doboru i projektowania instalacji z pompami ciepła
Od kilku lat notowany jest w Polsce dynamiczny rozwój technologii pomp cie-
Przedsiębiorstwo
pła. Dostrzegane są szerokie perspektywy ich zastosowania, jako bardzo efektywnych źródeł ciepła oraz chłodu z wykorzystaniem zakumulowanej i zarazem
odnawialnej energii słonecznej, zgromadzonej w gruncie, wodzie i powietrzu. W krajach gdzie ich zastosowanie
jest powszechne, zwraca się szczególną
uwagę na kwestię jakości doboru, projektowania, wykonywania i eksploatacji
wszystkich elementów instalacji.
Poradnik Viessmann
W ramach seminarium przekazane zostały nowe poradniki architekta, projektanta i instalatora dotyczące pomp ciepła. Ta publikacja zawierająca 140 stron
zawiera między innymi:
 podstawy technologii pomp ciepła,
 warunki ramowe,
 planowanie dolnych źródeł ciepła,
 planowanie instalacji.
Programy obliczeniowe
W ramach szkoleń przedstawione zostały narzędzia wspierające proces projektowania instalacji z pompami ciepła, jak:
 VITOOPTIMA (licencja Viessmann),
 VITO-WP (licencja Viessmann),
 WP-OPT ,
 EED.
Podczas naszych szkoleń przeprowadzono również gościnnie wykłady firm branżowych dotyczące miedzy innymi:
 gruntowych wymienników ciepła,
 lodowych wymienników ciepła,
 materiału wypełniającego,
 testów TRT,
 dedykowanego osprzętu
i wyposażenia.
25
Targi ENEX
z Globenergia
26
P
onad 260 firm zainteresowanych
techniką grzewczą i fotowoltaiką
akredytowało się przy wydarzeniach
branżowych organizowanych przez redakcję GLOBEnergia w dniach 18-20
marca. Firma Viessmann wzięła w nich
aktywny udział jako Partner merytoryczny wydarzeń.
Pierwszego dnia odbyło się VII FORUM
POMP CIEPŁA. Tematyka obejmowała
przegląd rozwiązań rynkowych, właściwy dobór urządzeń, problemy instalacyjne, przykłady złożonych układów pomp
ciepła oraz zagadnienia dotyczące dolnych źródeł dla pomp ciepła. Podczas
wydarzenia odbyło się Forum Instalatora, służące wymianie doświadczeń firm
wykonawczych i projektowych. Gościem
specjalnym był Tomasz Zubilewicz, popularny dziennikarz telewizyjny. Firmę
Viessmann reprezentował Dawid Pantera, który prowadził wystąpienia merytoryczne oraz zasiadał w Forum Ekspertów.
W kolejnym dniu odbyło się V FORUM
SOLAR+. Wydarzenie współprowadzone przez autora poradnika „Instalacje
fotowoltaiczne” cieszyło się jak zwykle ogromną frekwencją. Organizatorzy
wzbogacili program poprzez talk-show
„20 minut o energetyce” poruszający
tematykę programu Prosument, aukcje
OZE oraz sytuację branży słonecznej.
Dawid Pantera, z Akademii Viessmann,
prowadził wykład z zakresu stagnacji ko-
Przedsiębiorstwo
lektorów słonecznych oraz brał czynny
udział w panelu dyskusyjnym.
W dniu 20 marca przedstawiono tematykę stosowania OZE w gospodarstwach rolnych w ramach AGRO INWESTOR OZE. Adam Eichhorn z firmy Viessmann przestawił kompletny przegląd
nowoczesnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Kolejną częścią programu była fotowoltaika,
biogazownie oraz dzierżawa terenów rolnych pod inwestycje OZE.
Spotkaniom branżowym towarzyszył
­PASAŻ ENERGETYCZNY, stanowiący grupę eksperckich stoisk targowych. Był to
doskonały sposób na zaznaczenie swojej obecności na targach bez ponoszenia
wysokich kosztów związanych z wynajęciem dużej powierzchni stoiska, czy innymi działaniami mającymi na celu przyciągnięcie uwagi zwiedzających. Firma Viessmann przygotowała stoisko firmowe,
gdzie prezentowano pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz fotowoltaikę.
27
Energetyzujące wydarzenie podczas
Targów Instalacje w Poznaniu!
W
28
piątek, 11 kwietnia zakończyły się
czterodniowe Targi Instalacje w Poznaniu – miejsce spotkań instalatorów
oraz projektantów branż HVAC. W tym
roku szczególnie warte odwiedzenia ze
względu na GLOB PEŁEN ENERGII, trzy
dni niekonwencjonalnych spotkań z odnawialnymi źródłami energii przygotowanych przez redakcję GLOBEnergia we
współpracy z firmą VIESSMANN oraz
targami Instalacje.
W specjalnie przygotowanej czaszy eksperci przybliżyli zagadnienia związane
z nowoczesną techniką grzewczą, fotowoltaiką, wentylacją oraz skojarzoną produkcją energii. Podczas spotkań nie zabrakło odniesień do aspektów praktycznych, omówienia typowych błędów instalacyjnych oraz dobrych praktyk opartych na konkretnych przykładach. Dzień
pierwszy wydarzenia GLOB PEŁEN
ENERGII przebiegł pod znakiem techniki grzewczej oraz wentylacji. W tym dniu
największą rolę odegrał Dawid Pantera
z Akademii Viessmann, który dzielił się
swoją wiedzą i doświadczeniem z zebranym gronem projektantów oraz wykonawców. Rozmawiano przede wszystkim o pompach ciepła, a także o systemach hybrydowych z ich udziałem. Temat ten był kontynuowany w kuluarach
długo po zakończeniu spotkania. Z zaciekawieniem przyjęto również tematykę ogrzewania lodem, a sporą dyskusję
wywołały dolne źródła dla pomp ciepła.
Dzień drugi dotyczył elektroenergety-
ki z naciskiem na fotowoltaikę. Tym
razem redakcyjny ekspert, Bogdan
Szymański wraz z Dawidem Panterą przedstawili słuchaczom zasady doboru i kompletowania instalacji PV,
29
z naciskiem na sposób rozplanowania
i wyboru miejsca do usytuowania instalacji. Nie mogło zabraknąć również tematu gromadzenia energii oraz najczęstszych problemów, z którymi borykają się
zarówno inwestorzy, jak i instalatorzy takich systemów. Uczestnicy dowiedzieli się przede wszystkim o tym, jak bezpiecznie dla siebie i urządzeń wykonywać instalację. Brak wolnych miejsc oraz
ogrom pytań świadczyły tylko o jednym:
warto było tam być!
GLOB PEŁEN ENERGII to nie tylko prelekcje, ale także talk-show „30 minut
o energetyce w GLOBEnergia”. Prowadzący Grzegorz Burek oraz Bogdan Szy-
mański zadbali o to, by poruszyć bardzo
istotne i budzące wiele kontrowersji tematy. Jak bumerang powróciła nowa
wersją ustawy o OZE oraz program Prosument. Chwalono czy ganiono? Jedno
i drugie. Przede wszystkim bardzo rozsądnie starano się przedstawić sytuację
przeciętnego, ale świadomego producenta i konsumenta energii.
smann, budziły sporo emocji, a przede
wszystkim dobrej zabawy. Zwieńczeniem był dzień trzeci targów, gdzie konkurs zgromadził najwięcej chętnych. Łatwo wcale nie było, lecz dzięki zachęcającym nagrodom gwarantowanym, ufundowanym przez sponsorów, rósł apetyt
na nagrody główne i motywował do podawania tylko poprawnych odpowiedzi.
Codziennie dodatkowe emocje zapewniał konkurs edukacyjny „Koło Pełne
Energii”, za pomocą którego uczestnik
wybierał pytania, bądź zadania z zakresu energetyki odnawialnej. Trzy poziomy trudności oraz nagrody przekazywane w charakterystycznych torbach Vies-
GLOB PEŁEN ENERGII pojawi się
podczas jesiennych targów POLEKO
w Poznaniu. Warto zapoznać się z bogactwem możliwości energetycznych
oraz instalacji sięgających po energię ziemi, powietrza czy słońca. Z bogactwem
naszego globu, pełnego energii.
Viessmann Partnerem
walki ze smogiem:
CZYSTE NIEBO NAD KRAKOWEM
30 Czy możliwa jest czysta i tania energia w naszych gospodarstwach domowych?
W
ostatnich tygodniach w mediach
lokalnych i ogólnokrajowych pojawiła się informacja, że w Krakowie będzie zakaz opalania węglem.
Troska o zdrowie i jakość życia mieszkańców jest główną przyczyną podjęcia przez
Zarząd Województwa Małopolskiego tematu wprowadzenia ograniczeń w zakresie paliw dopuszczonych do stosowania
w Krakowie. Konsultacje społeczne projektu uchwały spotkały się z ogromnym
zainteresowaniem i odzewem osób prywatnych oraz organizacji pozarządowych
i instytucji. Wpłynęła łącznie rekordowa
liczba 2,5 tys. uwag i wniosków. Z uwagi na jednoznaczny wydźwięk tych konsultacji, w których 90% wniosków stanowiły postulaty o wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania paliw sta-
łych w Krakowie, Zarząd Województwa
Małopolskiego podjął decyzję o poparciu
projektu uchwały zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców. Uwzględnione zostały postulaty wprowadzenia, w okresie
przejściowym 5 lat, całkowitego zakazu
stosowania paliw stałych w celu ogrzewania budynków, przygotowania ciepłej
wody użytkowej oraz w kominkach. Czym wobec tego ogrzewać?
Często główną przyczyną wysokich rachunków, z jakimi borykają się krakowianie, a także braku komfortu cieplnego są
przestarzałe systemy grzewcze. Ich działanie oparte jest na technologii i materiałach,
których efektywność nie przynosi oczekiwanych efektów ekologicznych oraz ekonomicznych, nie mówiąc już o bezpieczeństwie i komforcie. W tym wypadku
inwestycja w modernizację kotłowni, poprzez zastosowanie innowacyjnych urządzeń grzewczych, wydaje się jedynym rozsądnym rozwiązaniem.
„Czyste niebo nad Krakowem”
akcja informacyjno-edukacyjna
Firma Viessmann aktywnie zaangażowała się w kampanię społeczną i akcję na rzecz Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.
„Czyste niebo nad Krakowem” – to akcja
informacyjno-edukacyjna dotycząca problemu niskiej emisji. To jedno z przedsięwzięć mających przyczynić się do poprawy sytuacji w naszym kraju, dzięki podniesieniu poziomu wiedzy na temat problemu.
Przedsiębiorstwo
O programie
PONE: Program likwidacji emisji pyłów zawieszonych w powietrzu jako
przykład najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony środowiska w Polsce
i promocji czystej energii.
21 listopada 2012 r. został przyjęty
nowy „Program ograniczenia niskiej
emisji w Krakowie”, w ramach którego przewidziane zostały dofinansowania dla mieszkańców miasta
za zrezygnowanie z pieców i kotłów
węglowych na rzecz nowych kotłowni. Mieszkańcy Krakowa, którzy
zdecydują się na zmianę dotychczasowego systemu na kocioł gazowy,
elektryczny, opalany lekkim olejem
opałowym, pompę ciepła lub podłączą się do miejskiej sieci ciepłowniczej, będą mogli starać się o sfinansowanie inwestycji. Inwestycje
mogą też być dofinansowane przez
MPEC, Tauron, Elektrociepłownię
Skawina, Elektrociepłownię Kraków
lub PGNiG, które podpisały porozumienie z miastem Kraków.
Firma Viessmann zaprosiła do projektu
swoich Partnerów handlowych, uczelnie
wyższe, władze samorządowe, instytucje i organizacje energetyczne oraz media. W ten sposób firma chciałaby wy-
a r t y k u ł
t e c h n i c z n y
d o
s p i s u
luty 2014 (02) t r e ś c i
26
Zakaz palenia paliwami stałymi w Małopolskiem!
Viessmann partnerem
walki ze smogiem nad Krakowem
Troska o zdrowie i jakość życia mieszkańców jest główną przyczyną podjęcia przez
Zarząd Województwa Małopolskiego tematu wprowadzenia ograniczeń w zakresie paliw
dopuszczonych do stosowania w Krakowie. Z uwagi na jednoznaczny wydźwięk konsultacji społecznej, w których
90% wniosków stanowiły postulaty o wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania paliw stałych w Krakowie,
Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o poparciu projektu uchwały zgodnego z oczekiwaniami
mieszkańców. Uwzględnione zostały więc postulaty wprowadzenia w okresie przejściowym 5 lat całkowitego zakazu
stosowania paliw stałych w celu ogrzewania budynków, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz w kominkach.
Gazowy – najlepiej kondensacyjny
– zamiast węglowego
Często główną przyczyną wysokich rachunków z jakimi borykają się krakowianie, a także braku komfortu cieplnego są przestarzałe systemy grzewcze. Ich działanie oparte
jest na technice i materiałach, których efektywność nie przynosi oczekiwanych efektów
ekologicznych oraz ekonomicznych, nie mówiąc już o bezpieczeństwie i komforcie.
W tym wypadku inwestycja w modernizację
kotłowni, poprzez zastosowanie innowacyjnych urządzeń grzewczych, wydaje się jedynym rozsądnym rozwiązaniem.
Najłatwiejszym sposobem modernizacji źródła ciepła będzie zastosowanie kotła gazowego, a największe oszczędności na kosztach ogrzewania uzyskamy, jeśli będzie to
kocioł kondensacyjny.
W modernizowanym domu idealnym rozwiązaniem może być kocioł kondensacyjny wiszący,
a w przypadku braku miejsca można zastosować kocioł stojący lub wiszący z zabudowanym
Viessmann w akcji, czyli propozycje i wsparcie
Dlaczego Viessmann?
•
•
•
•
•
Technologia sprawdzona na całym świecie
Gęsta sieć autoryzowanych Partnerów Handlowych w Krakowie
Monitoring ich pracy i dobór optymalnych dla Klienta urządzeń
Obecność firmy na rynku polskim ponad 20 lat – nie tylko na czas trwania akcji
Solidne zaplecze techniczne: 24-godzinny serwis fabryczny
pracować wspólną strategię mającą na
celu zmianę postaw Polaków, zachęcenia do reagowania na zjawisko zanieczyszczenia powietrza i samej edukacji.
Firma Viessmann ma nadzieję, że dzięki swoim działaniom i wypracowanej strategii przyniesie wszystkim partnerom projektu i mieszkańcom wymierne korzyści,
a Małopolsce czyste niebo bez smogu.
Wysokość dotacji – wsparcie i przeprowadzenie operacji z klientem
Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 100% poniesionych kosztów,
21 listopada 2012 r. został przyjęty nowy „Program ograniczenia niskiej emisji w Krakowie”,
w ramach którego przewidziane zostało dofinansowanie dla mieszkańców miasta za zrezygnowanie z pieców i kotłów węglowych na
rzecz nowych kotłowni. Mieszkańcy Krakowa,
którzy zdecydują się na zmianę dotychczasowego systemu na kocioł gazowy, elektryczzbiornikiem ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).
ny, opalany lekkim olejem opałowym, pom– Jesteśmy w stanie zapewnić kompleksopę ciepła lub podłączą się do miejskiej sieci
wą pomoc zarówno
ciepłowniczej będą mogli
w uzyskaniu dotacji, jak
starać się o sfinansowaKontakt
z
Viessmannem
i montażu nowego konie inwestycji. Inwestycje
to 100% gwarancji uzyskania mogą też być dofinansotła kondensacyjnego –
dotacji. pełna informacja
podkreśla Marek Bedwane przez MPEC, Tauron,
narz, dyrektor w firmie
o programie: 24h! 801 0801 24 Elektrociepłownię SkaViessmann. – Bezpośredwina, Elektrociepłownię
ni kontakt z naszymi doKraków lub PGNiG, które
radcami można uzyskać pod całodobopodpisały porozumienie z miastem Kraków.
wym numerem naszej infolinii 801- 0801-24.
O programie „Czyste niebo nad
Krakowem”
PONE: Program likwidacji emisji pyłów zawieszonych w powietrzu jako przykład najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony środowiska w Polsce i promocji czystej energii.
Wysokość dotacji – wsparcie
i przeprowadzenie operacji z Klientem
Dotacja jest przydzielana w wysokości do
100% poniesionych kosztów, z zastrzeżeniem
zapisów rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 13 października 2006 roku w sprawie
ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U.
z zastrzeżeniem zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 roku w sprawie ustalenia mapy
pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz.
1402), ale nie więcej niż:
1) 900 zł za każdy kW:
a. mocy nowego źródła ogrzewania
w przypadku likwidacji palenisk lub
kotłowni węglowych,
b. mocy nowego źródła centralnej ciepłej wody użytkowej,
c. mocy zainstalowanej pompy ciepła.
2) 1000 zł za każdy metr kwadratowy
w przypadku zainstalowania kolektora słonecznego.
31
Aktywna lista referencyjna
Technika grzewcza i chłodnicza zawsze pod ręką
Ś
wiatowe zużycie energii uległo podwojeniu od roku 1970, a do 2030
jeszcze się potroi. Skutek: zasoby paliw
kopalnych – oleju i gazu – kurczą się, ceny
energii rosną, a nadmierne emisje CO2
wpływają na nasz klimat. Efektywność
energetyczna niezbędna jest więc już dzisiaj, aby zabezpieczyć naszą przyszłość.
32
W prawie wszystkich krajach uprzemysłowionych największy udział w zużyciu
energii ma wytwarzanie ciepła dla ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i przemysłowych – tym samym oferuje więc
największy potencjał oszczędności. Nowoczesne, energooszczędne systemy grzewcze firmy Viessmann stosowane są nie tylko w wielu gospodarstwach domowych na całym świecie,
lecz także w licznych dużych obiektach,
przyczyniając się istotnie do oszczędnego
wykorzystywania zasobów energii.
Swoimi innowacyjnymi rozwiązaniami
technicznymi i technologicznymi firma
Viessmann odpowiada na najróżnorodniejsze wyzwania, stawiane nowoczesnej technice grzewczej – od budynków zabytkowych, poprzez nowoczesne
obiekty przemysłowe i użytku publicznego, aż do wielkopowierzchniowych
zespołów mieszkalnych i handlowych.
Od 22 lat działalności na polskim rynku, firma Viessmann zainstalowała już
ponad kilkaset tysięcy urządzeń grzewczych o łącznej mocy ponad 11 GW,
z czego ponad 10000 instalacji grzew-
referencje
Przykłady obiektów
referencyjnych Viessmann
czych w obiektach sportowych, wypoczynkowych, hotelach, szkołach, szpitalach, zakładach przemysłowych, budynkach mieszkalnych oraz innych budynkach użyteczności publicznej.
W tym miejscu jest nam niezmiernie miło poinformować, iż trwające od początku roku prace nad utworzeniem interaktywnej bazy obiektów referencyjnych firmy Viessmann na terenie Polski zostały zakończone, a baza działa i cały czas
poszerzamy zakres prezentowanych
tam obiektów.
Zachęcamy do odwiedzenia dedykowanej strony www.viessmann.pl/referencje, na której, po wybraniu zródła energii oraz charakteru obiektu, można wygenerować obiekty referencyjne łączące te kategorie. Obecnie udostępniamy
ponad 120 obiektów, ale ich liczba stale rośnie. Nowością będą w najbliższym
czasie obiekty, w których zastosowano
technikę chłodniczą marki Viessmann,
a takich realizacji mamy już w Polsce kilkadziesiąt i są to na prawdę ciekawe,
pod względem użytkowym, miejsca.
Jeszcze raz zachęcamy do odwiedzenia naszych referencji oraz posiłkowania się nimi w kontaktach i rozmowach
handlowych z potencjalnymi inwestorami. Dzięki interaktywnej liście w szybki
sposób można zademonstrować ciekawe rozwiązania i zastosowanie rożnych
technik grzewczych na znanych lub znajdujących się blisko obiektach.
Hotel Bania w Białce Tatrzańskiej. Ogrzewanie niskotemperaturowym kotłem olejowo-gazowym
Vitoplex 300. Restauracja hotelowa wyposażona w komorę chłodniczą TECTO.
Restauracja w Kopalni Soli w Wieliczce. Komora chłodnicza TECTO.
33
Hotel Bulwar w Toruniu. Instalacja solarna szesnastu paneli próżniowych
kolektorów słonecznych Vitosol 200-T.
Hotel Gołębiewski w Wiśle. Instalacja grzewcza składająca się z trzech
kondensacyjnych kotłów gazowych Vitocrossal 300.
Zamek w Kamieniu Śląskim. Ogrzewanie kaskadą pięciu pomp ciepła Vitocal 300-G,
którą wspomaga bateria czternastu próżniowych kolektorów słonecznych Vitosol 200-T.
Piknik Instalatora
34
W
dniu 31. 05. 2014r., z okazji Dnia
Dziecka, w przedstawicielstwach
firmy Viessmann (Wrocław, Komorniki,
Mysłowice, Piaseczno) odbyły się Wiosenne Pikniki Instalatora.
W spotkaniach mieliśmy okazję gościć
ponad 1000 osób, a doskonała pogoda,
która nam dopisała, sprawiła, że wszy-
scy zaproszeni wraz z rodzinami instalatorzy spędzili miło czas uczestnicząc
w zorganizowanych przez nas konkursach i zabawach. Największą przyjemność sprawiło nam zorganizowanie wielu atrakcji dla dzieci, które stanowiły ponad 1/3 naszych gości. Przekazane przez
firmy PGNiG oraz Epuro prezenty były doskonałą okazją do wyprzedzenia o jeden
Punkty rejestracyjne przed piknikami usytuowane były w namiotach ekspozycyjnych MatriX.
z życia firmy
Przykladowy podpis
dzień nadchodzącego w niedzielę Dnia
Dziecka. Warsztaty Zumby, mecze siatkówki, konkursy oraz prezentacje sztuki kulinarnej w trakcie pikników były okazją do interakcji oraz aktywizowania całych rodzin, czy powstających specjalnie
na tę okazję drużyn. Prowadzone w trakcie Pikników szkolenia oraz zawody wiedzy i umiejętności serwisowych, skupiły blisko 300 instalatorów zainteresowanych poznaniem najnowszych urządzeń
z programu produkcji firmy Viessmann.
35
W tym miejscu chcielibyśmy wszystkim
serdecznie podziękować za udział w Pikniku i cieszymy się, że mogliśmy Państwa gościć.
Stałym elementem Pikników
były ścieżki energetyczne.
Edukacja ekologiczna i zajęcia dla najmłodszych ze sposobów uzdatniania wody.
W Piknikach Instalatora wzięło
udział ponad 1 000 osób w czterech
przedstawicielstwach.
36
Największą przyjemność
sprawiło nam zorganizowanie
wielu atrakcji dla dzieci
i aktywności dla dorosłych.
37
38
Nowe rozwiązania pakietowe dla domów
jednorodzinnych
pozwalają łatwo
Mit
den neuen Paketlösungen
für Einfamii szybko realizować
kompletne
instalalienhäuser
lassen sich
komplette
Anlagen
cje zWärmepumpe
pompą ciepłaund
i modułami
fotowoltamit
Photovoltaikmodulen
icznymi.und
Na einfach
fotografii
pompa ciepła
typudie
schnell
realisieren.
Im Bild
split Vitocal 222-S. Vitocal 222-S.
Split-Wärmepumpe
produkty
PRODUKTE
Energiekosten
senken
mit
Obniżanie kosztów
energii
przez pompę ciepła
z fotowoltaiką
Wärmepumpe
und Photovoltaik
Vitocal mit
z Vitovolt
pakietowe
Vitocal
Vitovolt200
200– –atrakcyjne
attraktiverozwiązania
Paketlösungen
O
C
beny
Strom
Heizungswärme
aus fossiler
–
i prąduoder
i ciepła
z kopalnych nośników
energiiEnergie
rosną ciądie
Kosten
seit
Jahren, końca
und ein
gle od
lat i niedafür
należysteigen
się raczej
spodziewać
tychEnde
podist
nichtW
zuprzypadku
erwarten.prądu
Beimsolarnego
Solarstrom
es genau
umgewyżek.
jestist
natomiast
dokładnie
kehrt:
Die gesetzlich
garantierte
Einspeisevergütung
sinkt,
odwrotnie:
gwarantowane
ustawowo
wynagrodzenie maleje,
gleichzeitig
verringern
die Erzeugungskosten.
DiewynaVerale równocześnie
malejąsich
też koszty
wytwarzania. Stawki
gütungssätze
liegen mittlerweile
unter od
denkosztu
Kosten
für Strom
gradzania za oddany
prąd są już niższe
prądu
z sieci
aus
dem öffentlichen
Netz.
ist also wykorzystywać
finanziell attraktiv,
publicznej.
Finansowo jest
więcEs
atrakcyjnie
prąd
den
Solarstrom
selber
zu nutzen
– je mehr,
desto besser.
solarny
do własnych
potrzeb
– im więcej,
tym lepiej.
möglichst
Anteil
von
Solarstrom
fürwysoki
die Wärmepumpe
Regulator hohen
Vitotronic
200
dba
o możliwie
stopień wyund
steigert prądu
dadurch
den Eigenverbrauch.
Die
Wärmepumpe
korzystania
solarnego
i zwiększa jego
zastosowanie
do
schaltet
automatisch
sobald
die się,
Photovoltaik-Anlage
potrzeb sich
własnych.
Pompaein,
ciepła
włącza
gdy tylko instalaausreichend
Stromjest
liefert
und erwärmt
damit
das Heizungscja fotowoltaiczna
w stanie
dostarczyć
wystarczającą
ilość
bzw.
Trinkwasser
im Sommer
die lub
Räume.
prądu
i nagrzewaoder
wodękühlt
grzewczą
lub CWU
też latem chłodzi pomieszczenia.
Wird
die Photovoltaik-Anlage
mit
einer Wärmepumpe
Jeśli więc
połączy się instalację
fotowoltaiczną
z pompąkombiciepła,
niert,
kann
der selbst erzeugte
zum Heizen
oder
można
wykorzystywać
własny Strom
prąd doauch
ogrzewania
i chłodzeKühlen
genutzt werden.
Viessmann
bietet
dafür einkoncepcję
innovatinia. Viessmann
oferuje do
tych celów
innowacyjną
ves
Anlagenkonzept
ausi pompą
Photovoltaik
Wärmepumpe,
instalacji
z fotowoltaiką
ciepła,und
która
wykorzystującdas
tamit
günstigem
und zkostenloser
Umweltwärme
ni prąd
solarny i Solarstrom
bezpłatne ciepło
powietrza, wydatnie
i trwadie
Energiekosten
le redukuje
koszty nachhaltig
energii. und deutlich reduziert.
Komplette
KompletnePaketlösungen
rozwiązania pakietowe do efektywnego
für
effiziente Eigenstromnutzung
wykorzystania
własnego prądu
Mit
denrozwiązania
neuen Paketlösungen
Einfamilienhäuser
lassen
Nowe
pakietowe dlafür
domów
jednorodzinnych
posich
komplette
Anlagen
schnell kompletne
und einfach
realisieren.
Nezwalają
łatwo i szybko
realizować
instalacje
z pompą
ben
hocheffizienten
und besondersObok
leisen
Luft/Wasser-Wärciepła
i modułami fotowoltaicznymi.
wysokoefektywnych
mepumpen
umfassen
die Pakete
alles, was für
die effiziente
i bardzo cichych
pomp ciepła
powietrze/woda,
pakiety
te zawieEigenstromnutzung
erforderlich
den Photovoltaikmorają wszystko, co jest
potrzebne ist:
do von
efektywnego
wykorzystadulen
inklusiveprądu:
Montagesystem
zum Wechselrichter.
nia własnego
od modułówbis
fotowoltaicznych
wraz z Alle
sysKomponenten
sind ausażeiner
Hand und Wszystkie
perfekt aufeinander
temem montażowym,
do falowników.
urządzenia
abgestimmt.
Dadurch
passt
alles problemlos
zusammen
są idealnie dobrane,
gdyż
dostarczane
są z jednej
ręki. Dziękiund
tefunktioniert
zuverlässig.
mu wszystko
pasuje do siebie i działa bez żadnych problemów.
Wärmepumpen
besonders
hoher efektywności
Effizienz
Pompy ciepła o mit
szczególnie
wysokiej
Die
im Paket
enthaltenen
Luft/Wasser-Wärmepumpen
zeichzawarte
w pakiecie
pompy
ciepła powietrze/woda cechunen
sich
durch besonders
Effizienz aus.
Unterschied
ją się
szczególnie
wysokąhohe
efektywnością.
WIm
odróżnieniu
od
zu
herkömmlichen
Luft/Wasser-Wärmepumpen,
zwykłych
pomp ciepła
powietrze/woda, których deren
obieg Kältechłodkreis
geregelt
wird, sorgtwbeitych
ihnen
eine elektroniczymechanisch
jest regulowany
mechanicznie,
pompach
zastonische
des Kältekreises
für die
exakte Anpassung
sowanoRegelung
elektroniczną
regulację obiegu
chłodniczego,
dbającą
an
die jeweiligen
Betriebsbedingungen
und somit
für höchste
o dokładne
dopasowanie
obiegu do aktualnych
warunków
praEffizienz
in jedem tym
Betriebszustand.
Darüber
hinaus gehören
cy i gwarantującą
samym najwyższą
efektywność
w każsie
mit
deutlich
weniger
60 dB(A)
zu den pracy
leisesten
Wärmedym
punkcie
pracy.
Przyals
poziomie
szumów
60 dB(A)
napumpen
Die Regelung
200 sorgt na
für rynku.
einen
leżą oneim
doMarkt.
najcichszych
pomp Vitotronic
ciepła spotykanych
Die Vitovolt
200 Photovoltaikmodule
Moduły
fotowoltaiczne
Vitovolt 200 mają
, sind steckerleisten
270sąWelektrycznie
moc
do bis
270zu
Wp,
gotowe
p
fertig
und wegena ihres
bewährten
do
przyłączenia,
wypróbowany
system
Montagesystems
besonders
montażowy
gwarantuje
bardzoeinfach
łatwe inzu installieren.
stalowanie.
Vorteile
Korzyścifür
dlaMarktpartner
firm partnerskich
Komplette rozwiązania
Paketlösungen
aus einer
Handręki,
 Kompletne
pakietowe
z jednej
Auf
den Gesamt-Jahresverbrauch
Wärmepumpe
 I
nstalacja
fotowoltaiczna dobrana doder
całorocznego
abgestimmte
zużycia
energii Photovoltaikanlage
dla pompy ciepła,
Einfache
und kostengünstige
 Proste
i niedrogie
instalowanie,Installation
Perfekt aufeinander
 Doskonale
wzajemnieabgestimmte
dopasowaneKomponenten
składniki.
Vorteile
Korzyścifür
dlaBetreiber
użytkownika
Wärmepumpe
mit Photovoltaik
zur Eigenstromnutzung
im
 Pompa ciepła z fotowoltaiką
w jednym
pakiecie,
 ZPaket
integrowana funkcja regulatora, optymalizująca wykorzystanie
Integrierte
prąduRegelfunktion
solarnego, zur Verbrauchsoptimierung des
solarerzeugten
Stroms
 O
ptymalizacja zużycia
na potrzeby własne przez strategię
regulacji
Optimierung
des
Eigenverbrauchs
durch Regelstrategien
z prognozowaniem uzysku fotowoltaicznego
i zamit Prognose von
Photovoltaikertrag und Wärmebedarf
potrzebowania
ciepła,
Qualitativ
hochwertige
mit hohem
 W
ysokiej jakości
modułyPhotovoltaik-Module
fotowoltaiczne o wysokim
uzyErtrag
und Wirkungsgrad
sku
i sprawności,
Hocheffiziente undi bardzo
besonders
Wärmepumpen
 Wysokoefektywne
cicheleise
pompy
ciepła.
Technische
Daten
Dane techniczne
Wärmepumpenbisdo
9 3,8(przy
kW, COP
bis 3,8
 M
oce pomp ciepłaLeistungen
od 1,7 do 9von
kW,1,7
COP
A2/
(bei
A2/W35°C)
W35°C),
Modul-Leistungen
bis 270 Wp, Wirkungsgrad
über 15 %
 M
oce modułów fotowoltaicznych
do 270 Wp, sprawność
ponad 15%.
2539
Mit dem Vitovent 200-D lassen sich
VitoventRäume
200-D kontrolliert
umożliwia kontrolowane
einzelne
be- und
przewietrzanie
pomieszentlüften.
Da es poszczególnych
ohne Luftverteilsysczeń.
Nie wymaga
onbesonders
kanałów wentylatem
auskommt,
ist es
gut
cyjnych,
dlatego
też nadaje się
idealnie
auch
für die
Modernisierung
geeignet.
do modernizacji budynków istniejących.
Vitovent 200-D
200-d z odzyskiem ciepła
Indywidualna
wentylacja pomieszczeń dla obiektów nowych i modernizowanych
mit
Wärmerückgewinnung
Die Einzelraumlüftung für Modernisierung und Neubau
16
40
E
E
fektywna wentylacja mieszkań zapewnia
nie tylko
dopływ świeżego
ine
effiziente
Wohnungslüftung
sorgt
powietrza
i zdrowy
klimat pomieszczenia,
nicht nur
für frische
Luft und ein
lecz również
chroni substancję
gesundes
Raumklima
– auch budowladie Bauną przed zawilgoceniem.
substanz
wird geschützt. Ponadto
Und dieodzyWärskowy system wentylacyjny
merückgewinnung
durch die oszczędza
Lüftungsenergię,spart
któraEnergie,
inaczej die
uleciałaby
z usuanlage
sonst mit
der
wanym powietrzem.
dostępny
verbrauchten
Luft durchNowy,
das Fenster
entod września,
Vitovent
200-D
firmy Viesweichen
würde.
Das neue,
ab September
smann pomyślany
jest do
lieferbare
Vitovent 200-D
vonprzewietrzaViessmann
nia für
poszczególnych
W odist
die Be- und pomieszczeń.
Entlüftung einzelner
różnieniukonzipiert.
od systemów
cenRäume
Da eswentylacji
im Gegensatz
tralnej
urządzenie
obywa się bezohne
sieci ein
kazu
zentralen
Lüftungssystemen
nałów wentylacyjnych,
dzięki
czemu
naKanalnetz
auskommt, ist
es ideal
für die
daje się onovon
idealnie
do modernizacjiund
buSanierung
Bestandsgebäuden
dynków istniejących,
zwłaszcza
do Einzelstosoinsbesondere
für den
Einsatz in
wania w poszczególnych
mieszkaniach
wohnungen
von Mehrfamilienhäusern
budynkówBeim
wielorodzinnych.
Zastosowageeignet.
Einsatz mehrerer
Geräte
nie kilku
urządzeń w poszczególnych
jeweils
in verschiedenen
Räumen lassen
pomieszczeniach
pozwala
zrealizować
sich
mit Vitovent 200-D
komplette
Lüfw oparciu o Vitovent
200-D także komtungskonzepte
realisieren.
pleksowe systemy wentylacyjne.
Bis zu 90 Prozent der Wärme werden
Odzysk
nawet 90% ciepła
zurückgewonnen
3
Natężenie
przepływu do 55 mbis
Bei einem Luftvolumenstrom
zu 55
powieKubikmetern
pro Stunde
auch
trza
na godzinę
pozwalawerden
skutecznie
große Räumenawet
zuverlässig
durchlüftet.
przewietrzać
duże pomieszczeSo kann
einen zapewRaum
nia.
JedenVitovent
Vitovent 200-D
200-D może
mit wymaganą
einer Grundfläche
bis zu po25
nić
normamivon
wymianę
wietrza w pomieszczeniu o powierzchQuadratmetern
normgerecht
be- und
ni do 25 m2. W dużych
pomieszczeniach
entlüften.
Bei größeren
Räumen
könmożna zainstalować
po kilka
tych urząnen
200-D installiert
dzeń.mehrere
VitoventVitovent
200-D odzyskuje
z usuwerden.
Gerät nawet
gewinnt90%
bis zu
90
wanego Das
powietrza
ciepła
Prozent
Wärme
aus der Abluft
zurück
i przekazuje
je powietrzu
doprowadzaund
sie den Räumen
mit der
nemuführt
do pomieszczeń.
Dzięki temu
ViZuluft
zu. Damit
ist efektywVitovent
tovent wieder
200-D działa
wyraźnie
200-D
effizienterna
alsrynku
vergleichniej, niżdeutlich
inne oferowane
urząbare
Einzelraumlüftungen
im Markt.
dzenia
do wentylacji indywidualnej.
Flüsterleiser
Cicha praca Betrieb
Mit
Schalldruckpegel
im NennPrzyeinem
poziomie
ciśnienia akustycznego
betrieb
dB(A) arzaledwievon
36 nicht
dB(A)einmal
przy 36
nominalnych
beitet
Vitovent
sehr
leise.
Bei
warunkach
pracy,200-D
Vitovent
200-D
pracuNutzung
Luftqualitätssensors
wird
je bardzo des
cicho.
Przy zastosowaniu czujin
Nacht
der Luftvolumenstrom
nikader
jakości
powietrza,
w nocy natężeselbsttätig
reduziert,
was die Geräunie przepływu
jest redukowane
autosche
noch weiter
verringert.
matycznie,
co jeszcze
bardziej zmniejsza szumy.
einfache Bedienung
Die
Bedienung
Prosta
obsługa des Vitovent 200-D ist
besonders
einfach.200-D
In derjest
InnenblenObsługa Vitovent
niezwyde
die W
Regelung
für diewewnętrzWahl der
kle sind
prosta.
maskownicę
Betriebsart
und jest
eineregulator
Anzeigedofür
den
ną wbudowany
wyboFilterwechsel
manuelru trybu pracyintegriert.
i wskaźnikDas
zanieczyszle
Einschalten
der Lüftungsstufen
ist
czenia
filtra. Stopnie
wentylacji można
auch
mit dem
Zubehör
angeboteprzełączać
takżeals
zdalnie,
dostępnym
janen
batterielosen
Funk-Bedienschalter
ko osprzęt
bezbateryjnym
pilotem bez-
przewodowym. Możliwa jest regulacja
möglich.
Eine automatische
automatyczna,
przez czujniki Regelung
CO2, wilist
CO2-, Feuchtegociüber
i gazów
lotnych substancji
orgaund Mischgasnicznych, möglich,
które przy
wykryciu
nastasensoren
die bei
Erreichen
der
wionych stężeń
granicznych,die
odpowiedeingestellten
Grenzwerte
richtige
nio wysterowująwählen.
intensywność wymiaLüftungsmenge
ny powietrza.
Nachträgliche Montage möglich
Montaż możliwy
także problemlos in
Vitovent
200-D kann
w istniejących Gebäuden
budynkach nachgerüsbestehenden
Vitovent
200-DDies
można
bezzum
problemu
zatet
werden.
kann
Beispiel
instalować
w budynkach
istniejąnach
einer także
Modernisierung
mit
dichcych.Fenstern
Może toerforderlich
być konieczne
np. poum
zaten
werden,
montowaniu und
nowej,
szczelnej stolarki,
Feuchtestau
Schimmelbildung
zu
aby zapobiecDazawilgoceniu
zagrzybievermeiden.
Luftkanäle inicht
erforniu. Niepotrzebne
są żadne
kanały,
nie
derlich
sind, müssen
keine
Decken
trzeba robićoder
sufitów
podwieszonych,
abgehängt
Fußböden
geöffnet
ani rozkuwać
posadzek.
Jedyną
werden.
Als einziger
Eingriff
in die ingeBaurencją w substancję
będzie
substanz
muss eine budowlaną
Bohrung mit
320
przebicie o średnicy
320 mm
w Außenścianie
Millimetern
Durchmesser
in die
zewnętrznej.
obiektów
dowand
gesetztDla
werden.
Für nowych
Neubauten
stępny
jest zestawlieferbar,
montażowy,
który
ist
ein Einbausatz
der bereits
osadza
się już
w fazie stanu
surowego.
im
Rohbau
eingemauert
werden
kann.
Po wykończeniu
wystarczy
Das
Vitovent 200-Dbudynku
muss während
der
wsunąć w niego
200-D.
Fertigstellung
desVitovent
Gebäudes
nur Urząnoch
dzenie Vitovent werden.
200-D wymaga
jedynie
eingeschoben
Das Vitovent
doprowadzenia
zasilania einen
230 V,230-Volta wszel200-D
benötigt lediglich
ka parametryzacjaeine
jest zbędna.
Stromanschluss,
Parametrierung
ist nicht notwendig.
produkty
Ogrzewanie prądem i bezpłatnym ciepłem z natury lub gazem ziemnym – zależnie od założeń VitoHeizen mit Strom und kostenloser Umweltwärcaldens 222-F korzysta z zawsze najkorzystniejme oder Erdgas – je nach Anforderung nutzt
szego nośnika ciepła, oszczędzając koszty eksVitocaldens 222-F den jeweils günstigsten
ploatacji.
Energieträger und spart so Betriebskosten.
24
Vitocaldens
Vitocaldens 222-F
222-F
Kompakt
z pompą
ciepła i kotłem
Kompaktgerät:
Wärmepumpe
undkondensacyjnym
Brennwertkessel
O
H
grzewanie prądem i bezpłatnym
ciepłem z natury lub gazem ziemeizen mit Strom und kostenloser
nym – kompakt Vitocaldens 222-F wyUmweltwärme oder Erdgas –
biera zawsze aktualnie najkorzystniejszy
je nach Anforderung nutzt das Wärnośnik ciepła, oszczędzając w ten spomepumpen-Kompaktgerät Vitocaldens
sób na kosztach eksploatacji. Przy wyso222-F den jeweils günstigsten Energiekich temperaturach zewnętrznych, kiedy
träger und spart so Betriebskosten. So
pompa ciepła pracuje najbardziej efekkann das Gerät bei hohen Außentemtywnie, ogrzewa ekonomicznie prądem
peraturen, wenn der Wärmepumpeni ciepłem z natury, a przy niskich tempebetrieb besonders wirtschaftlich ist,
raturach zewnętrznych lub krótkotrwamit Strom und Umweltwärme heizen,
le wysokim zapotrzebowaniu – gazem.
bei niedrigen Außentemperaturen oder
Dlatego kompakt ten jest kombinacją
kurzfristigem Wärmebedarf mit Gas.
pompy ciepła powietrze/woda w wykonaniu split i wysokoefektywnego gazoDas Wärmepumpen-Kompaktgerät bewego kotła kondensacyjnego, umieszsteht deshalb aus einer Luft/Wasserczonych, wraz z zasobnikiem ładowaWärmepumpe in Split-Bauweise und
nym CWU o pojemności 130 litrów, we
einem hocheffizienten Gas-Brennwspólnej obudowie.
wertkessel, der zusammen mit einem
130-Liter-Trinkwasser-Ladespeicher
Przy mocy maksymalnej 19 kW, komin der Inneneinheit untergebracht ist.
pakt ten nadaje się szczególnie do instaMit einer maximalen Leistung von 19
lacji modernizowanych.
Nawet 80 procent rocznej pracy
grzewczej z ciepła z natury
Kilowatt ist das Gerät vor allem für die
Moduł pompy ciepła pokrywa zazwyczaj
Modernisierung geeignet.
obciążenie podstawowe pracując z temperaturami zasilania do 55°C. W ten
Bis zu 80 Prozent der Jahressposób pompa ciepła może pokryć naheizarbeit aus umweltwärme
wet 80 procent rocznej pracy grzewczej.
Üblicherweise deckt das WärmepumUdział gazu w ogrzewaniu użytkownik
penmodul mit Vorlauftemperaturen von
ustala indywidualnie i samodzielnie.
bis zu 55 °C die Grundlast. So können
bis zu 80 Prozent der Jahresheizarbeit
W oparciu o jego założenia, „ekonomia”,
mit der Wärmepumpe abgedeckt wer„ekologia” lub „komfort” oraz podane
den.
przez użytkownika ceny gazu i prądu,
menedżer energii w regulatorze decyduZu welchem Anteil mit Gas geheizt
je, które z obu źródeł ciepła ma w danej
wird, legt der Betreiber individuell fest.
chwili pierwszeństwo i odpowiednio niNach seinen Prämissen „Ökonomie,
mi steruje. Przykładowo, dla szybkiego
Ökologie oder Komfort“ sowie den von
podgrzania ciepłej wody w trybie „komihm eingegebenen Gas- und Strompreifort” jest od razu uruchamiany gazowy
sen ermittelt der Energiemanager in
kocioł kondensacyjny.
der Regelung, welcher der beiden Wärmeerzeuger jeweils den Vorrang hat
und steuert diesen bedarfsgerecht an.
Wykorzystanie własnego prądu
fotowoltaicznego
Kompakt z pompą ciepła jest już przygotowany do zasilania samodzielnie wytworzonym prądem z instalacji fotowolSo wird zum Beispiel für die schnelle
taicznej.
Warmwasserbereitung in der Betriebsart Komfort direkt das Gas-BrennwertKorzyści dla Firm Partnerskich
gerät gestartet.
 Kompaktowa, wygodna w instalowaniu jednostka wewnętrzna, kompleteigenen Photovoltaikstrom nutzen
nie zmontowana hydraulicznie i elekDas Wärmepumpen-Kompaktgerät ist
trycznie,
für die Nutzung von selbst erzeugtem
 Jednostka zewnętrzna przyłączona przeStrom aus einer Photovoltaikanlage vorwodami czynnika chłodniczego (brak rybereitet.
zyka zamarznięcia, łatwe prowadzenie
przewodów o małej średnicy),
Vorteile für Marktpartner
 Znana i sprawdzona w praktyce tech
Kompakte, installationsfreundliche
nologia,
Inneneinheit, komplett elektrisch
 Możliwość kontynuacji istniejących
und hydraulisch vorinstalliert
umów konserwacyjnych.
Außeneinheit über Kältemittelleitungen angebunden
Korzyści dla Użytkownika
(keine Einfriergefahr, einfache,
 Wysoka niezawodność eksploatacyjplatzsparende Verlegung)
na, dzięki dwóm zintegrowanym źró
Bekannte und bewährte Technik
dłom ciepła,
Bestehende Wartungsverträge
 Niskie koszty eksploatacyjne dzięki
können fortgeführt werden
optymalnemu sterowaniu pracy pompy ciepła i gazowego kotła kondensaVorteile für Betreiber
cyjnego,
Hohe Betriebssicherheit durch zwei
 Wysoki komfort CWU,
integrierte Wärmeerzeuger
 Kompaktowe gabaryty,
Geringe Betriebskosten durch
 Elastyczne rozwiązanie z zagwarantooptimalen Einsatz von Wärmepumpe
waną przyszłością,
und Gas-Brennwertgerät
 Przygotowanie do korzystania z wła
Hoher Warmwasserkomfort
snego prądu z fotowoltaiki i sieci Smart
Kompakte Abmessungen
Grid,
Flexible, zukunftssichere Lösung
 Zintegrowane, wysokoefektywne
Vorbereitet für Eigenstromnutzung
pompy obiegowe,
aus Photovoltaik und Smart Grid
 10 lat gwarancji na brak spowodowa
Integrierte Hocheffizienzpumpen
nych korozją nieszczelności wymienni
10 Jahre Garantie gegen Undichtigków ciepła Inox-Radial.
keit durch Korrosion auf den
Inox-Radial-Wärmetauscher
Dane techniczne
 Moc modułu pompy ciepła 1,0
technische daten
do 7,7 kW, gazowego kotła kondensa
Leistung Wärmepumpenmodul
cyjnego 3,2 do 19 kW,
bis 7,7 kW, Gas-Brennwertkessel
 COP do 5,1 (przy powietrze 7°C/
bis 19 kW
/woda 35°C wg EN 14511) ,
COP bis 5,1 (bei Luft 7 °C/Wasser
 Sprawność znormalizowana
35 °C nach EN 14511)
do 98% (Hs).
Norm-Nutzungsgrad bis 98 % (H )
s
41
Produkte
Vitocal 300-A
Vitocal
300-A
Efektywne ogrzewanie ciepłem z powietrza
Effizientes Heizen mit Wärme aus der Luft
N
M
owa pompa ciepła Vitocal 300-A
it der
neuen Vitocal
300-Apompą
steht
jest
szczególnie
efektywną
eine
besonders
effiziente
ciepła powietrze/woda, z cieszącymLuft/
się
Wasser-Wärmepumpe
Verfügung,
uznaniem
nowoczesnymzur
wzornictwem.
durch ihr modernes
Zdie
temperaturami
zasilaniaDesign
do 65°Cgefällt.
urząMit
Vorlauftemperaturen
bis
65
°C
biedzenie to zapewnia wysoki komfort
tet
das
Gerät
hohen
WarmwasserkomCWU i nadaje się bardzo dobrze do instafort modernizowanych.
und eignet sich für
die Modernilacji
Możliwa
jest odsierung. praca
Außerdem
es pozwalająreversibel
wracalna
pompykann
ciepła,
betrieben
in Verbindung
mit Konca,
poprzezund
konwektory
lub powierzchvektoren
oder
Flächenkühlsystemen
an
niowe systemy chłodzenia, na zastosoheißenjejSommertagen
auch zur
Raumwanie
także do ochładzania
pomieszkühlung
eingesetzt
czeń
w gorące,
letniewerden.
dni.
42
effizient bei
teil-obciążeniu
und Volllastbetrieb
Efektywna
przy
Gleichstromventilator,
częściowym
i pełnym modulierender
Scroll-Verdichter
mit prądu
DampfeinspritWentylator
z silnikiem
stałego,
zung
und
elektronisches
Biflow-Expanmodulowana sprężarka chłodnicza scroll
Kältekreis
sorgen für
hozsionsventil
wtryskiemimpary
i elektroniczny
zawór
he Effizienz w
sowohl
Teillast- als gwaauch
rozprężający
obieguimchłodniczym
im Volllastbetrieb.
Die Wärmepumpe
rantują
wysoką efektywność,
tak pod
erreicht COP-Werte
bis 5,0jak
und
ermögobciążeniem
częściowym,
i pełnym.
licht
damit
hohe
Jahresarbeitszahlen.
Pompa ciepła osiąga współczynniki efekSelbst beiCOP
niedrigen
Außenlufttemperatywności
do 5,0,
co zapewnia takturen
bleiben
die Betriebskosten
niedże
wysokie
wartości
sprawności rocznej.
rig
und
das
Heizen
wirtschaftlich.
Nawet przy niskich temperaturach powietrza koszty eksploatacji pozostają niskie,
Wärmepumpe
ihrer klasse
aLeiseste
ogrzewanie
jest ekonomiczne.
Das für die Aufstellung außerhalb des
Hauses konzipierte
Gerät ist in einem
Najcichsza
pompa ciepła
zylindrischen
Gehäuse
untergebracht.
w swojej klasie
Die Zylinderform
ermöglicht
große, raUrządzenie,
pomyślane
do zainstalowadialna
angeordnete
Ansaug- undjest
Ausblasnia
zewnątrz, umieszczone
w cyöffnungen
sowie
eine
Luftführung
um
lindrycznej obudowie. Taki kształt obudie
mechanischen
Geräteteile
herum.
dowy umożliwia uzyskanie dużych, usyZusammenpromieniowo
mit dem zentral
angeordnetuowanych
otworów
czerten drehzahlgeregelten
Axialventilator
pania
i wyrzutu powietrza
i jego prosind so die
Schallemissionen
wadzenie
wokół
mechanicznychkonkurczęrenzlos
gering.
Mit
Schallleisści urządzenia. Wraz zeinem
centralnym
usytungspegel wentylatora
von wenigerosiowego
als 54 dB(A)
tuowaniem
daisttodiewWärmepumpe
deutlich leiser
als
je
sumie bezkonkurencyjnie
niską
vergleichbare
andere
Geräte.
In
den
emisję hałasu. Przy poziomie mocy akuNachtstunden
zudem
die Lüfterstycznej
poniżejkann
54 dB(A)
ta pompa
ciedrehzahl
reduziertcichsza
werden.
pła
jest wyraźnie
od innych, porównywalnych urządzeń. Ponadto w goeinfachnocnych
und schnell
zu jeszcze
installieren
dzinach
można
zmniejAlle
wichtigen
Komponenten
sind im
szyć obroty wentylatora.
Łatwa i szybka do zainstalowania
Gehäuse untergebracht.
AlssąZubehör
Wszystkie
ważne elementy
już zaangebotene
hydraulische
Anschlussmontowane w obudowie. Montaż
ułaSets erleichtern
die Montage.
lässt
twiają
także oferowane
jako So
osprzęt
sich das Gerätzestawy
einfach und
ohne großen
hydrauliczne
przyłączeniowe.
Zeitaufwand
installieren.
W ten sposób urządzenie można zainstalować łatwo i małym nakładem czaVorteile
su
i pracy.für Marktpartner
Einfache und schnelle Installation
durch Monoblock-Technik
und
Korzyści
dla firm partnerskich
neuen
hydraulischen
Anschluss Proste i szybkie instalowanie, dzięki
bereich monoblokowej i nowej kontechnice
strukcji
Kein kältetechnischer
Sachkundebloku przyłączy hydraulicznych
nachweis
für
die
Installation
 Nie wymaga kwalifikacji chłodniczych
erforderlich
od
instalatora
Umfangreiche
DiagnosemöglichO
bszerna diagnostyka
i wspomaganie
keiten undprzez
Servicehilfen
über die
serwisowe
nowy regulator
Vitoneue
Vitotronic
200
(Typ
WO1C)
tronic 200 (typ WO1C)
Korzyści dla użytkownika
für Betreiber
Vorteile
Niskie koszty
eksploatacji
Niedrige
Betriebskosten
 Nowoczesne
wzornictwo
Modernes
Designpracy
N
ieznaczne szumy
Geringe
Betriebsgeräusche
W
ysoki komfort
CWU
Hoher
Warmwasserkomfort
 Przygotowana do wykorzystania własnego
Vorbereitet
Eigenstromnutzung
prądu für
fotowoltaicznego
aus
Photovoltaikanlagen
 W
ysoki
komfort obsługi bezprzewodowym
Hoher
Bedienkomfort
mit Fernbepilotem
lub przez aplikację
modienung
oder
Vitotrol
App
(optional)
bilną Vitotrol App (opcja)
technische
daten
Dane
techniczne
Nenn-Wärmeleistung
7 bis
Z
namionowa moc cieplna
7 do8,5
8,5kW
kW
Nenn-Kühlleistung
bis
8,5
kW
 Znamionowa moc chłodnicza do 8,5 kW
COP
nach
14511:
C
OP wg
EN EN
14511:
(Luft 7 °C/Wasser
3535°C)
°C)
5,0
5,0 (powietrze
7°C/woda
(Luft 2 °C/Wasser
3535°C)
°C)
3,9
3,9 (powietrze
2°C/woda
25
Die neue Luft/Wasser-Wärmepumpe Vitocal
Nowa pompa ciepła powietrze/woda
300-A zeichnet sich durch hohe Effizienz
Vitocal 300-A cechuje się wysoką
und besonders leisen Betrieb aus.
efektywnością i szczególnie
cichą pracą.
produkty
System kanałów wentylacyjnych
Systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
System kanałów wentylacyjnych
I
nnowacyjny system kanałów wentylacyjnych o niewielkiej średnicy (63 mm)
umożliwia budowę kompletnej instalacji wentylacji, całkowicie ukrytej w stropach, wylewkach, suchych i mokrych
tynkach. System wentylacyjny oparty
o średnicę kanałów DN63 jest optymalnym rozwiązaniem. Wymaga bardzo mało miejsca w przegrodach budowlanych
oraz jest niezwykle elastyczny, co zapewnia możliwość prowadzenia kanałów zgodnie z potrzebami.
Parametry techniczne kanałów
wentylacyjnych DN63:
Wydajność: zalecany strumień powietrza dla pojedynczego kanału wentylacyjnego DN63 wynosi do 25m3/h.
Cechy szczególne: warstwa wewnętrzna posiada właściwości antystatyczne
oraz antybakteryjne.
Średnica: zewnętrzna – 63 mm
wewnętrzna – 54 mm
Temperatura pracy: od –20°C do 45°C
(­krótkotrwale do 60°C)
Opakowanie handlowe: 1 rolka (50 mb.)
Wytrzymałość: ≥ 8kN/m2 wg EN ISO
9969
Klasa palności: wg DIN EN 13501-1
Szczelność systemu: klasa D wg
EN12237, EN1507 oraz LUKA.
Kolor: w
arstwa zewnętrzna – szara
warstwa wewnętrzna – biała
Wykorzystanie systemu kanałów wentylacyjnych Viessmann niesie ze sobą
wiele korzyści. Poniżej opisujemy podstawowe zalety systemu:
 System szybkiego łączenia – bez użycia narzędzi oraz gwarancja szczelności połączenia w każdych warunkach,
 Szeroki wachlarz zastosowań – mieszkania, domy, apartamenty, biura,
 Przemyślana konstrukcja – aerodynamiczne kształty ograniczają opory powietrza i ułatwiają czyszczenie,
 Niewielka ilość elementów – prosta
budowa systemu ułatwia projekto-
Jakość powietrza ma ogromny wpływ na
nasze zdrowie i komfort. Dlatego nie można
Prostota instalacji opartej o kanały wentylacyjne Viessmann wynika ze znacznego zredu-
kowania ilości elementów
całegowytrzymałość
systemu.
realizować
systemu wentylacyjnego
w buD
uża
mechaniczna
wanie
i wykonanie
instalacji,
a także
Podstawowymi elementami systemu są:
dynku, jedynie mając na uwadze spełnienie
ść!
owowyłączobowiązujących
przepisów
budowlanych.
i trwałość – zastosowanie
ogranicza
koszty
logistyki,
N

kanał wentylacyjny DN63,
Przebywając w zamkniętych pomieszczeniach
nie wysokiej jakości tworzyw sztuczM
ałazaczynają
średnica
– umożliwia

skrzynka rozdzielacza,
nam dokuczać:
dwutlenek węgla, ukrycie

skrzynka do anemostatów,
wilgoć, nieprzyjemne zapachy, ale także to,
nych i gumy,
systemu
wzawsze
wylewkach
czy pod pły
anemostaty nawiewne/wywiewne,
z czego nie
zdajemy sobie sprawy

izolowany kanał wentylacyjny DN 200.
– niebezpieczne związki chemiczne wydzieŁ
atwy i szybki montaż – bez użytamilane
G/K,
m.in. przez dywany, wykładziny, panele,
Cały system posiada wszystkie wymagane
kleje użyte do wyrobu mebli i inne przedmioty
cia
narzędzi,
B
ardzo
dobre
właściwości
akustyczatesty higieniczne, co zapewnia
bezpieczne
w naszym otoczeniu. W tej sytuacji z pomocą
działanie systemu przez długie lata.
może przyjść tylko sprawnie działająca wenE
lastyczne złączki – dodatkowo izolune –tylacja.
kanały z tworzywa skuteczniej
jące drgania,
niż kanały stalowe tłumią hałas,
N
iewielka waga oraz prostota obróbki
W
łaściwości antybakteryjne i antyB
rak problemów z korozją,
statyczne – higiena przez cały okres
1
00% materiałów podlega recyklinużytkowania systemu,
gowi.
D
uża wytrzymałość mechaniczna
i trwałość,
Parametry techniczne kanałów
B
rak problemów z korozją.
wentylacyjnych DN200:
Wydajność: maksymalny strumień poChcąc nawiewać do pomieszczenia powietrza w kanale wentylacyjnym DN200
wietrze, inwestor ma do dyspozycji
wynosi 400m3/h.
kratki szczelinowe, kratki regulowane
lub anemostaty. Każdy z tych elemenMateriał: warstwa zewnętrzna: polietytów posiada skrzynkę z 3 króćcami do
len (HDPE – High Density Polyethylene)
podłączenia rur DN63. W zależności od
warstwa wewnętrzna: polyolefine (twoilości powietrza, jaka ma być nawiewarzywo sztuczne o zamkniętej strukturze)
na, do skrzynki należy doprowadzić od 1
Uszczelnienia złączek: elastomer EPDM
do 3 rur DN63. Niewykorzystane króćce
(odpor­ny na działanie czynników atmospozostawia się zaślepione.
ferycznych)
Średnica: z ewnętrzna – 200 mm
Zalety kanałów
wewnętrzna –174 mm
wentylacyjnych DN200:
Opakowanie handlowe: kanał wentyD
oskonała izolacja termiczna i akulacyjny o długości 2 metrów
styczna – połączenie właściwości
Klasa palności: warstwa zewn.: B2
tworzywa HDPE, komór powietrzwarstwa wewn.: B1
nych oraz izolacji z pianki,
43
Zeskanuj kod swoim
telefonem lub tabletem
i zarejestruj się już dziś!
www.instalator2014.pl
Program Instalator 2014
Partnerstwo przynosi cenne profity
44
S
zanowni Państwo, jest nam niezwykle miło poinformować o wprowadzeniu Programu Instalator 2014, który adresujemy do profesjonalnie działających firm wykonawczych z zakresu instalacji grzewczych w Polsce.
Najwyższa jakość i dążenie do perfekcji
to jedna z głównych zasad naszego działania. We współpracy przyświeca nam
zasada partnerstwa i uczciwości w celu
www.instalator2014.pl
osiągnięcia wspólnego sukcesu. Z tego
właśnie powodu postanowiliśmy dodatkowo premiować państwa aktywność
zawodową.
Na czym polega Program
Instalator 2014?
Uczestnictwo w Programie zmienia w państwa codziennym funkcjonowaniu w zasadzie jedną rzecz – od tej pory za zakup
produktów naszej firmy otrzymacie do-
datkową premię na specjalnie przygotowaną kartę bonusową.
Kto może przystąpić
do Programu Instalator 2014?
Do Programu Instalator 2014 zapraszamy firmy wykonawczo-instalacyjne, które wykonują łączną usługę sprzedaży
i instalacji produktów marki Viessmann
kupionych u naszych Partnerów Handlowych.
Jak otrzymać kartę płatniczą
działającą w systemie VISA
pozwalającą na dokonywanie
płatności w sklepach, restauracjach
oraz punktach usługowych
i sklepach internetowych?
Aby otrzymać kartę płatniczą należy
przystąpić do Programu INSTALATOR
2014 wypełniając zgłoszenie uczestnictwa i przekazać je przedstawicielowi firmy Viessmann. Na tej podstawie zostaniecie państwo zarejestrowani w Programie oraz oraz otrzymacie specjalnie
przygotowaną kartę z instrukcją, jak ją
aktywować i jak z niej korzystać.
Przedsiębiorstwo
Gdzie w przypadku wątpliwości
uzyskać pomoc i informacje?
W razie jakichkolwiek wątpliwości jesteśmy do państwa dyspozycji: e-mail: [email protected], telefon: +48 22 463 63 16.
Z myślą o usprawnieniu komunikacji,
ułatwieniu wejścia do Programu oraz
rejestracji urządzeń, utworzona została dedykowana strona internetowa
www.instalator2014.pl
Zasady uczestnictwa
Uczestnikiem Programu mogą być wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wykonawstwa systemów grzewczych, które dokonają zakupu i montażu na terenie Polski urządzeń marki Viessmann i których
nie wiąże z Viessmann sp. z o.o. wcześniej podjęta współpraca handlowa.
Warunkiem uczestnictwa w Programie
jest podpisanie w obecności przedstawiciela handlowego Viessmann sp. z o.o.
deklaracji uczestnictwa w Programie INSTALATOR 2014.
Program będzie trwać od 02.04.2014 r.
do 15.01.2015 r. z tym zastrzeżeniem, że
prawo do nagród dotyczy tylko urządzeń
zakupionych przez uczestników w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. (decyduje data zakupu urządzenia potwierdzona dokonaniem zgłoszenia przez
uczestnika Programu).
Informacje i zapytania
Uczestnicy Programu mogą kontaktować się w sprawach dotyczących Programu z przedstawicielami handlowymi Viessmann sp. z o.o. lub pod nr infolinii +48 22 463 63 16 w godzinach
9–17 od poniedziałku do piątku, a także
e-mailem pod adres: [email protected]
viessmann.com.pl. Również za pośrednictwem tych danych kontaktowych mogą państwo sprawdzić stan środków na
karcie oraz status przekazania nagród.
www.instalator2014.pl
45
Dedykowana strona Programu Instalator: www.instalator2014.pl
Jarosław Smuga
Autoryzowany Instalator,
z firmy Jarbud Malinowice
W moim fachu ciągle trafiam na różne
programy i oferty dodatkowych korzyści ze strony producentów systemów
grzewczych. Narzędzia takie są już w tej
chwili standardem w budowaniu i utrzymywaniu relacji handlowych i biznesowych.
Ale to Firma Viessmann daje mi wiele korzyści. Dzięki swoim produktom
i ich jakości daje mi pewność w biznesie. Pozwolę sobie polecić ten program
bowiem jest bardzo prosty i wygodny.
Punkty zbieram przy realizacji zakupów,
które i tak realizuję, a przy tym dodatkowo zyskuję – rekomenduje Pan Jarosław Smuga.
Olimpiada 2014
fot. Tadeusz Mieczyński
największa w tym sezonie impreza sportowa
Olimpiada 2014
największa w tym sezonie impreza sportowa
46
W lutym w Soczi (Rosja) zakończyły
się XXII Zimowe Igrzyska Olimpijskie.
Wśród polskich medalistów, w sponsorowanych przez nas dyscyplinach zimowych, znaleźli się Justyna Kowalczyk,
Kamil Stoch i Zbigniew Bródka. Nikt
nie miał wątpliwości, że będą to biegi
i ­skoki po medale. Justyna Kowalczyk
ma zatem już pięć olimpijskich medali
w karierze, w tym ten ostatni, złoty, zdobyty w Soczi w spektakularnym stylu.
W swojej koronnej konkurencji – biegu
na 10 km techniką klasyczną – Polka pokonała nie tylko rywalki, ale także własną kontuzję i słabości. Justyna Kowalczyk biegła ze złamaną kością śródstopia, której rentgenowskie zdjęcie obiegło cały świat. Kamilowi Stochowi gratulujemy złotych medali za dwa zwycięstwa w konkursach skoków indywidualnych. Również Zbigniew Bródka został bohaterem i mistrzem olimpijskim
na tych igrzyskach. Polak wywalczył złoto na 1500 metrów. W swojej koronnej
fot. Tadeusz Mieczyński
fot. Tadeusz Mieczyński
Kamil Stoch podwójnym
mistrzem olimpijskim.
fot. Tadeusz Mieczyński
sport
fot. Tadeusz Mieczyński
„Złoty” przejazd
Zbigniewa Bródki!
fot. Alex Domanski
Zbigniew Bródka mistrzem olimpijskim.
Justyna Kowalczyk
mistrzynią olimpijską w
biegach narciarskich na
dystansie 10 km stylem
klasycznym.
konkurencji polski panczenista zyskał
rewelacyjną dyspozycję na ostatnim
okrążeniu i pokonał swojego holenderskiego przeciwnika.
Kryształowa Kula dla Kamila Stocha!
Triumf w Pucharze Świata, piękna
chwila dla naszego Skoczka
Ciężka praca została nagrodzona. Sezon
zakończony pełnym sukcesem. Kamil
Stoch wreszcie może odetchnąć z ulgą
i pomyśleć o zasłużonych wakacjach.
Po ostatnim konkursie sezonu w Planicy, skoczek z Zębu odebrał Kryształową
Kulę.
– Nadal nie dociera do mnie to, co się
stało w Soczi, a tym bardziej to, co się
stało dzisiaj, ale wiem, że po prostu zrobiłem wszystko, co się dało. Jestem
bardzo zadowolony i nawet z siebie
dumny. Trochę sobie sam zazdroszczę –
mówił dziennikarzom w Soczi uśmiechnięty od ucha do ucha Stoch.
Faktycznie, jeszcze kilka miesięcy temu niewielu przypuszczało, że ten sezon tak się potoczy. Kamil zdobył dwa
złote medale podczas igrzysk olimpijskich, a do tego nie miał sobie równych w Pucharze Świata. Taki sukces
osiągnęli wcześniej tylko dwaj skoczkowie w historii: Matti Nykaenen i Simon
Ammann. Niesiony dopingiem miejscowych kibiców Słoweniec w drugiej serii poszybował aż na 142. metr i ustanowił rekord skoczni, wymazując osiągnięcie Piotra Żyły, który dzień wcześniej w konkursie drużynowym skoczył
141,5 metra.
Wiemy, że te igrzyska poprzedzała
ogromna, wieloletnia praca, wiele wyrzeczeń i dni z dala od domu i bliskich,
liczne wyjazdy zagraniczne. udział udział
w wielu imprezach, wielogodzinne treningi. To wysiłek zarówno zawodników,
ale i ich trenerów, działaczy, fizjoterapeutów, lekarzy, psychologów.
fot. Alex Domanski
Gratulujemy wszystkim polskim sportowcom i życzymy kolejnych sukcesów
całej polskiej rodzinie olimpijskiej.
47
Sukces sportowy
wymaga niezawodnych
partnerów
Georg Hackl
Od Autora
48
Georg „Żorż“ Hackl ze swymi pięcioma medalami olimpijskimi i 22. medalami mistrzostw świata jest najbardziej utytułowanym saneczkarzem wszechczasów. Za
swoje niezwykłe sukcesy został w roku 2012 przyjęty
przez światową federację FIL
do panteonu sławnych sportowców.
Po zakończeniu w roku 2006
kariery zawodniczej jest dzisiaj członkiem sztabu trenerskiego Niemieckiego Związku Saneczkarskiego i Bobslejowego.
Ten sympatyczny Bawarczyk
z krwi i kości, wspierany
przez nasze przedsiębiorstwo
od roku 1993, jest ambasadorem marki Viessmann.
Niemieccy saneczkarze wspominają
doskonałą olimpiadę zimową w Soczi.
Cztery konkurencje rozegrano na sztucznym torze lodowym „Sanki“ na Krasnoj
Polianie i cztery razy złoto trafiło do Niemiec – plus raz srebro Tatjany Hüfner
w konkurencji pań. W ten sposób połowa wszystkich niemieckich medali przypadła na konto saneczkarzy – to sukces historyczny.
Sam uczestniczyłem jako zawodnik
w sześciu olimpiadach zimowych i wiem
jakie to uczucie stanąć na olimpiadzie na
podium. Dlatego w Soczi cieszyłem się
całym sercem wraz z naszymi sportowcami.
Naszej potęgi w sportach saneczkowych
zazdrości nam wiele krajów, lecz i nam
ten sukces nie spadł z nieba. Dysponujemy czterema torami saneczkowymi
i bobslejowymi – w Altenbergu, Königssee, Oberhofie i Winterbergu – więcej
niż w innych krajach. Prowadzimy również niezwykle skuteczną promocję młodych zawodników,, pozwalającą nie tylko
wcześnie wykryć talenty, ale też je indywidualnie ukierunkować i rozwinąć.
Najskuteczniejszy saneczkarz wszechczasów,
jako członek sztabu trenerskiego cieszył się
w Soczi z czterech złotych i jednego srebrnego medalu.
Przede wszystkim mamy jednak niezawodnych partnerów, ceniących bardziej
partnerską, długofalową współpracę, niż
doraźne sukcesy – takich jak firma Viessmann.
Przedsiębiorstwo to jest aktywnym sponsorem sportu od roku 1993, a od roku
1996 jest sponsorem tytułowym w saneczkarskim Pucharze Świata. W ubiegłym roku umowę partnerską przedłużono do roku 2018. Z tego partnerstwa
korzyści czerpią obie strony. Regularne wskaźniki oglądalności transmisji telewizyjnych, przekraczające 20 procent,
są czystym zyskiem tak dla sportu, jak
i Grupy Viessmann, która od czasu rozpoczęcia sponsorowania sportu znacznie zwiększyła znajomość swojej marki
i wzmocniła stopień identyfikacji z marką w firmach partnerskich.
Dla sportowców, działaczy i kibiców niemieckiego sportu saneczkowego dni
spędzone w Soczi będą niezapomnianymi. Wszyscy oni dziękują za obszerne i trwałe wsparcie i cieszą się z dalszej
współpracy z firmą Viessmann.

Podobne dokumenty