INWERTOROWE PRZECINARKI PLAZMOWE

Komentarze

Transkrypt

INWERTOROWE PRZECINARKI PLAZMOWE
INWERTOROWE PRZECINARKI PLAZMOWE
Przecinarki Sherman-profi słuŜą do cięcia plazmą powietrzną blach i elementów stalowych, aluminiowych i miedzianych. Urządzenia CUT 40B, CUT
70TE i CUT 120TE wykonane zostały w technologii MOSFET 100 kHz, a CUT 160TE w technologii IGBT 200 kHz w oparciu o typowe rozwiązania
konstrukcyjne stosowane przez większość światowych producentów sprzętu spawalniczego. Przecinarki posiadają zajarzanie jonizacyjne łukiem pilotującym.
Sprzęt polecany jest głównie dla zakładów o duŜym wykorzystaniu procesu cięcia.
W komplecie znajdują się przewód masowy z zaciskiem kleszczowym o długości 3m, reduktor z filtrem powietrza oraz uchwyt do cięcia plazmą.
Przecinarki CUT 70TE, CUT 120TE oraz CUT160TE posiadają przyłącze Euro i wyposaŜone są w uchwyty do cięcia TF-141 , zgodne z uchwytami ErgoCut
A-141 firmy Trafimet. Urządzenia dostarczane są w pudłach kartonowych i są dodatkowo zabezpieczone kształtkami styropianowymi. PoniŜej w tabeli podane
zostały podstawowe dane techniczne urządzeń.
DANE TECHNICZNE:
Napięcie zasilania:
Pobór mocy:
Znamionowy prąd cięcia X 60:
Grubość cięcia jakościowego:
Maksymalna grubość cięcia:
Przepływ powietrza:
Masa:
Wymiary:
CUT 40B
AC 230V 50Hz
4,9 kVA
40 A
8 mm
12 mm
0,17 m3/min
14 kg
430 x 230 x 340 mm
CUT 70TE
AC 3x400V 50Hz
9,5 kVA
70 A
20 mm
25 mm
0,25 m3/min
21 kg
540 x 215 x 360 mm
CUT 120TE
3x400V 50Hz
20 kVA
120 A
25 mm
33 mm
0,50 m3/min
35 kg
580 x 330 x 440 mm
CUT 160TE
3x400V 50Hz
29,1 kVA
160 A
40 mm
60 mm
0,50 m3/min
55 kg
670 x 340 x 665 mm
Numer katalogowy:
SINW-CUT40
SINW-CUT70TE
SINW-CUT120TE
SINW-CUT160TE