Konkurs plastyczny pt. „Szczęście w moich oczach” Zapraszamy

Transkrypt

Konkurs plastyczny pt. „Szczęście w moich oczach” Zapraszamy
Konkurs plastyczny pt. „Szczęście w moich oczach”
Zapraszamy uczniów klas I i II do udziału w konkursie plastycznym
pt. „Szczęście w moich oczach”
Regulamin konkursu
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I i II szkoły podstawowej.
2. Uczestnicy wykonują indywidualną pracę plastyczną na temat „Szczęście
w moich oczach”.
3. Praca może być wykonana dowolną techniką. Format pracy plastycznej: A3
lub A4.
4.Każda praca powinna być opatrzona informacją : imię i nazwisko autora oraz
klasa.
5. Prace można składać u pani pedagog lub w bibliotece szkolnej. Termin
dostarczenia prac upływa 10 marca 2015 roku.
6. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród wyróżnionym uczniom, odbędzie
się na apelu szkolnym dotyczącym realizowanych obecnie wartości z projektu
„Świat wartości” tj. „szczęście, optymizm, humor”.
7. Jury powołane przez organizatora dokona oceny prac według następujących
kryteriów:
pomysłowość, oryginalność i wyobraźnię w zakresie przedstawienia tematu,
atrakcyjność wizualną, estetykę wykonania .
8. Na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe .

Podobne dokumenty