ul. Sienkiewicza 59A, 58-340 Głuszyca (woj. dolnośląskie) tel. 604

Komentarze

Transkrypt

ul. Sienkiewicza 59A, 58-340 Głuszyca (woj. dolnośląskie) tel. 604
P O U F
N Y
Na prawach
rękopisu
Do użytku
służbowego
(opcjonalnie
)
NAJLEPSZA CENA
Wszelkie elementy orurowania wykonujemy sami co pozwala zaoferować
Państwu najlepszą cenę oraz najkrótsze terminy realizacji zamówień.
NAJLEPSZA CENA
Wszelkie elementy orurowania wykonujemy sami co pozwala zaoferować
Państwu najlepszą cenę oraz najkrótsze terminy realizacji zamówień.
NAJLEPSZA CENA
Wszelkie elementy orurowania wykonujemy sami co pozwala zaoferować
Państwu najlepszą cenę oraz najkrótsze terminy realizacji zamówień.
Seria: SPRA
IA nr 20/201
iusz Rusiński
, Mariusz Pta
k, Sebastian
Koziołek
Wykonano
na zamówien
ie:
PPHU SOLA
RIS IMPO
RT-EXPORT
UL. GÓRN
OŚLĄSKA
Wykonawca 58-340 GŁUSZYCA 3/4
badań:
Politechnika
Wrocławska
, Zakład CA
D
Nr zlecenia:
Politechnika
Wrocławska,
Zakład CAD
Instytut Kon
strukcji i Eksp
ul. I. Łukasiew
loatacji Mas
zyn,
cad.ikem.pwr icza 7/9, 50-371 Wro
cław
.wro
[email protected] c.pl
.pl
Tel. +48 71
320-38-60
Fax +48 71
320-31-23
Wrocław 201
2
ul. Sienkiewicza 59A, 58-340 Głuszyca
(woj. dolnośląskie)
tel. 604 80 60 10, 606 16 67 12
[email protected] solaris-tuning.pl, www.solaris-tuning.pl
WOZDAN
2
Wykonanie
komputerow
przedniego
ych oblicze
uk
ń
ład
MES
u
za
SGV_1 do
bezpieczając
pojaz
eg
będących po du Suzuki Grand Vi o PUZ
tara 2006+
dstawą hom
olo
rozporządz
eniem (WE) gacji zgodnie z
nr 78/2009.
Eugen
62.553.4/W
-10
Sło
przedni ukła wa kluczowe:
d zabezpiecz
ając
Suzuki Gra
nd Vitara 200 y,
Regulam
6+,
Metoda Ele in (WE) nr 78/2009,
mentów Sko
ńczonych.
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
asze produkty wykonane są w całości
z wysokogatunkowej, szwedzkiej kwasoodpornej stali nierdzewnej (nie nakładamy
powłoki galwanicznej na zwykłą stal). Do
obróbki rur stosujemy zaawansowane technologicznie maszyny, sterowane cyfrowo
(CNC), co między innymi pozwala na wykonanie orurowania z jednego odcinka rury (a nie
z elementów kolankowych), co przekłada się
na trwałość i odporność orurowania.
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
asze produkty wykonane są w całości
z wysokogatunkowej, szwedzkiej kwasoodpornej stali nierdzewnej (nie nakładamy
powłoki galwanicznej na zwykłą stal). Do
obróbki rur stosujemy zaawansowane technologicznie maszyny, sterowane cyfrowo
(CNC), co między innymi pozwala na wykonanie orurowania z jednego odcinka rury (a nie
z elementów kolankowych), co przekłada się
na trwałość i odporność orurowania.
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
asze produkty wykonane są w całości
z wysokogatunkowej, szwedzkiej kwasoodpornej stali nierdzewnej (nie nakładamy
powłoki galwanicznej na zwykłą stal). Do
obróbki rur stosujemy zaawansowane technologicznie maszyny, sterowane cyfrowo
(CNC), co między innymi pozwala na wykonanie orurowania z jednego odcinka rury (a nie
z elementów kolankowych), co przekłada się
na trwałość i odporność orurowania.
NAJLEPSZA CENA
tal dostarczona jest bezpośrednio z huty.
Wszelkie komponenty (np. cięte laserowo
elementy mocujące) wykonujemy sami, co
pozwala zaoferować Państwu najatrakcyjniejszą ofertę cenową
NAJLEPSZA CENA
tal dostarczona jest bezpośrednio z huty.
Wszelkie komponenty (np. cięte laserowo
elementy mocujące) wykonujemy sami, co
pozwala zaoferować Państwu najatrakcyjniejszą ofertę cenową
NAJLEPSZA CENA
tal dostarczona jest bezpośrednio z huty.
Wszelkie komponenty (np. cięte laserowo
elementy mocujące) wykonujemy sami, co
pozwala zaoferować Państwu najatrakcyjniejszą ofertę cenową
PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA
asi wykwalifikowani doradcy handlowi
s do Państwa dyspozycji 7 dni w tygodniu o każdej porze. Chętnie odpowiemy na
każde pytanie
PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA
asi wykwalifikowani doradcy handlowi
s do Państwa dyspozycji 7 dni w tygodniu o każdej porze. Chętnie odpowiemy na
każde pytanie
PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA
asi wykwalifikowani doradcy handlowi
s do Państwa dyspozycji 7 dni w tygodniu o każdej porze. Chętnie odpowiemy na
każde pytanie
N
S
N
N
S
N
N
S
N
RURY NAROŻNIKOWE TYLNE
kat. RNT_SGV_06
kat. STB_SGV_06
STOPNIE PROGOWE BOCZNE
kat. SPB_SGV_06
kat. RNT_SGV_06
ORUROWANIE PRZEDNIE
kat. PUZ_SGV_06
kat. RPB_SGV_06
kat. PUZ_SGV_06
RURY PROGOWE BOCZNE
kat. RPB_SGV_06
wyjtkowa
precyzja
spawów