Frottage i kalkomania

Transkrypt

Frottage i kalkomania
Frottage i kalkomania
Bardzo ciekawa technika pracy plastycznej dla dzieci starszych. Mogą ją również
wykonać dzieci 1nłodsze, zatrzymując się na drugim etapie pracy.
Ivlateriafy:
kartka z bloku technicznego
- 3 kartki z bloku rysunkowego lub papieru ksero
- kawałki materiałów o różnej fakturze np. firanka, materiał obiciowy lub na
zasłony o wytłaczanym wzorze, zwykły n1aleriał
- kawałki papieru, kartonu o różnej faktuu.e i gruhości
- nożyczki, kl~j kredki
- kalka 1naszynowa lub ołówkowa
-7.elazko
- ewentualnie kolorowy karton
~Vykonan.ie:
Etap I. (rys. I.)
Z zebranych materiałów i karto11ików wykleić na kartce z bloku technicznego
dowolny motyw. l\1otyw powinien być prosty, z niewielką ilością szczegółów.
Każdy szczegół po\vinien być wyklejony oddzielnie, najlepiej z niaterialów o
różnej fakturze.
Etap II. (rys. 2.)
~a wykonaną techniką frottage pracę (matrycę) nałożyć białą kartkę i zamalować
ją kolorowymi kredkami, tak, aby odbił się na niej wzór z matrycy.
Etap UL (rys. 3.)
~a matrycę położyć kalkę tuszen1 do góry, a na kalkę białą kartkę. Następnie
przeprasować całość gorący111 żelaz.kie1n (wystarczy przeciągnąć żelazkiem dwa
razy) i rozdzielić kalkę od kartki. Na białej kartce powinien odbić się m.otyw z
matrycy.
Etap IV. (rys. 4.)
Użytą w etapie III kalkę położyć na następną białą kartkę (tuszem do kartki)
i ponownie przeprasować żelazkiem . Tym razem na kartce powinien odbić się
negatyw n1atrycy.
Ażeby wydobyć
walory wykonanych prac, tnożna włożyć je w rainki z
kolorowego kartonu.
Misja Pokoleń
•
rys. 1
rys. 3
rys. 2
rys. 4
Misja Pokoleń

Podobne dokumenty