1. Zagnij kartkę wzdłuż czerwonej linii 2. Połóż kartkę pod ścianą

Transkrypt

1. Zagnij kartkę wzdłuż czerwonej linii 2. Połóż kartkę pod ścianą
0i
29
30
n
1
27
28
UWAGA:
Drukując tę kartkę wyłącz opcję skalowania
w ustawieniach drukarki i wybierz jako źródło
papieru kartkę A4.
Po wydruku sprawdź czy linijka zachowała
właściwą skalę.
24
25
26
2
19
20
4
21
22
23
3
14
15
6
16
17
18
5
9
10
8
11
12
13
7
6
7
8
9
4
5
10
1
2
3
11
0c
m
12
1. Zagnij kartkę wzdłuż czerwonej linii
2. Połóż kartkę pod ścianą, tak aby idealnie przylegała do ściany (kąt 90˚)
3. Postaw stopę na kartce przy ścianie, tak aby pięta dotykała ściany
4. Zmierz odległość od ściany do najdalej wysuniętego punktu stopy
5. Powtórz mierzenie dla drugiej stopy
TU ZEGNIJ

Podobne dokumenty