Przewodnik montażu Instrukcja producenta

Komentarze

Transkrypt

Przewodnik montażu Instrukcja producenta
OSOBISTE ZABEZPIECZENIE
TO GWARANCJA TWOJEGO ZDROWIA
Krtań w refluksie
DWANAŚCIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA
1. W strefie brzegowej dachu
zawsze używaj wyposażenia
zabezpieczającego.
2. Zachowaj szczególną ostrożność
podczas pracy w strefie brzegowej
na dachach spadzistych.
3. Utrzymuj porządek
w miejscu pracy.
4. Bądź świadomy trwania wszelkich
prac dźwigowych nad Twoją głową!
5. Drabiny powinny być w dobrym
stanie oraz wystarczająco długie,
aby zabezpieczać na wypadek
poślizgnięcia.
6. Zadbaj o sprzęt przeciwpożarowy
przy pracach z otwartym ogniem
na dachu.
7. Pamiętaj o kasku, specjalnym
obuwiu roboczym oraz masce.
8. Stosuj się do instrukcji
dotyczących pracy z wyciągarką
dachową i innymi urządzeniami
wyciągowymi.
9. Przed przystąpieniem do pracy
upewnij się, że posiadasz
odpowiednie wyposażenie BHP.
10. Zabezpiecz otwory w dachu,
świetliki i narożniki.
przełykowo-gardłowo-krtaniowym
Przewodnik montażu
Instrukcja producenta
11. Postępuj według instrukcji
dotyczącej narzędzi
i wyposażenia elektrycznego.
12. Utrzymuj drożność wyjść
bezpieczeństwa i dróg ewakuacji.
TWOJE MIEJSCE PRACY
– UPEWNIJ SIĘ CZY PODJĘTE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
SPEŁNIAJĄ MINIMALNE STANDARDY
ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW BUDOWLANYCH
prot-okll-0812.p65
1
2015-01-14, 08:57
Przewodnik montażu
Instrukcja producenta
Przewodnik montażu
Informacje zawarte w niniejszym przewodniku
uwzględniają obowiązujące przepisy i rozporządzenia.
Protan AS nie ponosi odpowiedzialności za błędy
popełnione przez osoby korzystające z niniejszego przewodnika.
Protan AS zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
i nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w przepisach handlowych.
Niniejszy przewodnik może być powielany wyłącznie za zgodą Protan AS.
Wydano w grudniu 2007
Centrala:
Protan AS
P.O. Box 420 Brakeroya – N-3002 Drammen – Norwegia
Tel. +47 32 22 16 00
Fax. +47 32 22 17 00
www.protan.com
Biuro w Polsce:
Protan Polska Sp. z o.o.
ul. Radzymińska 129/2
Tel. 22 825 37 03
Fax. 22 825 68 26
[email protected]
www.protan.pl
2
Instrukcja producenta
Spis treści
1. Wstęp ..................................................................................................................................... 6
2. Podstawowe informacje techniczne na temat tworzyw sztucznych,
z których wykonuje się membrany dachowe ..................................................................... 7
PVC ............................................................................................................................................ 7
TPO ............................................................................................................................................ 7
Tkaniny ....................................................................................................................................... 8
Jednowarstwowe membrany dachowe z PVC ........................................................................ 8
Pierwsza grupa główna – Membrany Protan SE, EX, EXG .................................................... 8
Druga grupa główna – Membrany Protan G, GG, GX i GT ..................................................... 9
Pozostałe produkty .................................................................................................................10
Odporność chemiczna membran dachowych Protan SE i Protan G ................................... 10
3. Systemy dachowe i warstwy paroszczelne ...................................................................... 11
Wymagania funkcjonalne ........................................................................................................11
Nachylenie dachów .................................................................................................................12
Stropodachy niewentylowane ................................................................................................. 12
Stropodachy wentylowane ...................................................................................................... 12
Wilgoć w budynkach ............................................................................................................... 13
Funkcje warstwy paroszczelnej ..............................................................................................13
4. Narzędzia i wyposażenie ................................................................................................... 16
Urządzenia ręczne do zgrzewania .......................................................................................... 16
Zgrzewarki automatyczne .......................................................................................................16
5. Izolacja ................................................................................................................................. 18
Materiały izolacyjne .................................................................................................................18
6. Warstwy rozdzielające, warstwy nieprzepuszczalne, warstwy poślizgowe
i warstwy zabezpieczające ................................................................................................. 20
7. Kalkulacja ssania wiatru .................................................................................................... 22
Systemy dachowe ................................................................................................................... 22
Kalkulacja ssania wiatru ........................................................................................................... 22
Mocowanie mechaniczne produktów zbrojonych poliestrem ............................................... 27
Najważniejsze zasady mocowania mechanicznego/kalkulacji ssania wiatru ........................27
Balastowanie ............................................................................................................................29
Klejenie na całej powierzchni ..................................................................................................29
Vacuum .................................................................................................................................... 30
3
Przewodnik montażu
8. Mocowanie mechaniczne jednowarstwowych membran dachowych Protan ........... 32
Łączniki ................................................................................................................................... 32
Metody mocowania mechanicznego .................................................................................... 35
Na krawędzi arkusza membrany .......................................................................................... 35
Pasy ukrytego mocowania – system Protan Secret Fix Strip,
arkusze membrany z poprzecznymi pasami ........................................................................ 37
Mocowanie zakryte zewnętrznym pasem ............................................................................. 38
Listwa stalowa Protan ............................................................................................................ 38
9. Zgrzewanie gorącym powietrzem ................................................................................... 39
Zgrzewanie PVC .................................................................................................................... 39
Procedura zgrzewania automatem samojezdnym ............................................................... 40
Zgrzewy w kształcie litery T .................................................................................................. 40
Przejście pomiędzy zgrzewem maszynowym i ręcznym ..................................................... 40
Zgrzewanie ręczne ................................................................................................................ 41
Wykonanie zgrzewu głównego przy użyciu zgrzewarki ręcznej ........................................ 41
Zgrzewanie „wilgotnych” membran dachowych ................................................................. 42
Testowanie wykończonych zgrzewów .................................................................................. 42
10. Systemy dachowe/Zasady montażu ............................................................................... 46
Mechanicznie mocowane powierzchnie dachowe – eksponowane powierzchnie dachowe ..... 46
Membrany Protan SE, EX i EXG ........................................................................................... 46
Montaż .................................................................................................................................... 46
Montaż arkuszy – membrany Protan SE, EX i EXG ............................................................. 47
Membrana Protan EX ............................................................................................................ 47
Membrana Protan EXG ......................................................................................................... 48
Systemy dachowe ................................................................................................................. 48
Membrany dachowe Protan, arkusze mocowane mechanicznie ........................................ 48
Zatrzymanie i zablokowanie .................................................................................................. 48
Pasy ukrytego mocowania (wyłącznie z membraną Protan SE) ........................................ 49
Prefabrykowane arkusze ze wzdłużnymi ukrytymi pasami
(wyłącznie w przypadku membrany Protan SE) ................................................................. 51
Dachy Vacuum – eksponowane powierzchnie dachu ......................................................... 51
Klejone powierzchnie dachowe – Protan GX ....................................................................... 53
Wybór systemu pokryć dachowych ..................................................................................... 54
Mocowanie attyki – rozwiązania techniczne ......................................................................... 55
Koryta rynnowe ...................................................................................................................... 57
Wykończenie przy ścianie ..................................................................................................... 60
Świetliki i inne przebicia ......................................................................................................... 61
Wpusty dachowe ................................................................................................................... 62
4
Instrukcja producenta
Szczególne metody stosowane podczas renowacji dachów .............................................. 64
Obróbki .................................................................................................................................. 66
Tarasy .....................................................................................................................................67
Eksponowana membrana tarasowa – Protan GT................................................................. 67
Profile dachowe ..................................................................................................................... 68
Ścieżki techniczne dla ruchu pieszego ................................................................................. 69
Systemy pokryć dachowych dla dachów balastowanych .................................................. 70
Dachy balastowane żwirem ...................................................................................................71
Tarasy .....................................................................................................................................72
Dachy podwójne/dachy odwrócone i struktury membranowe – Protan G ........................73
Parkingi samochodowe – Protan GG ....................................................................................73
Dachy zielone (dachy z nasadzeniami) ................................................................................ 75
Membrany Protan do wilgotnych pomieszczeń – Protan G ................................................77
Dylatacje ................................................................................................................................78
11. Sposoby obróbki detali ................................................................................................... 79
12. Instalacja pionowych elementów dachowych z systemem
ukrytych kieszeni Secret Fix Pocket ............................................................................... 95
13. Montaż membrany Protan w systemie ukrytych pasów Secret Fix Strip (Protan SE) ..... 98
5
Przewodnik montażu
1. Wstęp
Protan jest wiodącym skandynawskim producentem jednowarstwowych membran dachowych i tkanin technicznych, produkowanych z różnych typów tworzyw sztucznych. Naszą
misją jest ochrona budynku przed szkodliwym wpływem wiatru i pogody. Od roku 1971
wykorzystano w budownictwie ponad 100 milionów metrów kwadratowych membran dachowych wyprodukowanych przez firmę Protan.
Membrany dachowe Protan mogą być wykorzystywane we wszystkich typach struktur
dachowych, podczas budowy nowych budynków, jak również przy renowacji, na dachach
płaskich eksponowanych, dachach balastowanych, oraz ukośnych i w kształcie łuku. Nasze
membrany dachowe są szczególnie odpowiednie np. dla dachów o skomplikowanych
kształtach, czyli dachów unikalnych.
Membrany Protan są wykorzystywane w wielu różnych obszarach, m.in. takich jak tarasy,
łazienki/wilgotne pomieszczenia, dachy torfowe, parkingi i tunele.
O wytrzymałości i jakości dachu nie decyduje wyłącznie jakość membrany dachowej. Równie
ważny dla membrany dachowej jest jej montaż zgodnie z instrukcją producenta i aktualnie
obowiązującymi wymogami krajowymi. W celu zapewnienia poprawnego montażu membran
i stabilnej jakości wykonywanych dachów, Protan współpracuje na terenie Europy z siecią
autoryzowanych firm wykonawczych.
Autoryzowany Partner Protan, który został zaaprobowany jako przedstawiciel Protan, musi
uwzględniać zalecenia Protan, jak również zagwarantować swoim pracownikom niezbędne
szkolenia i wiedzę w zakresie układania membran na dachu.
Serwis Techniczny Protan zapewnia autoryzowanym dekarzom firmy Protan podstawowe
obowiązkowe szkolenie z montażu jednowarstwowych membran dachowych firmy Protan.
Szkolenie daje wykwalifikowanym pracownikom dachowym praktyczną i teoretyczną wiedzę
na temat produktów i systemów dachowych.
Przewodnik montażu firmy Protan jest zbiorem użytecznych informacji dla dekarzy i kierowników projektów na temat właściwego stosowania różnych typów membran dachowych i metod
wykonywania pokryć dachowych.
Protan jest firmą, którą charakteryzuje innowacyjność, rozwój i adaptacja do ciągle zmieniających się warunków i wymagań rynkowych. Przewodnik montażu przedstawia aktualne
rozwiązania techniczne. Nowe rozwiązania techniczne i nowe wersje produktów są prezentowane na bieżąco aktualizowanym Informatorze Serwisu Technicznego. Informator Serwisu Technicznego znajduje się na stronie internetowej firmy Protan, www.protan.com, i ma pierwszeństwo nad przewodnikiem montażu.
Informacje podane w niniejszym przewodniku montażu i Informatorze Serwisu Technicznego
zawierają większość niezbędnych informacji. Jednakże jeśli nie mogą Państwo znaleźć
odpowiedzi na swoje pytanie, proszę skontaktować się z Serwisem Technicznym firmy Protan.
6
Instrukcja producenta
2. Podstawowe informacje techniczne
na temat tworzyw sztucznych, z których
wykonuje się membrany dachowe
Membrany dachowe powstałe na bazie tworzyw sztucznych są wykonane głównie z plastyfikowanego PVC. Istnieje również nisza na rynku membran dachowych, zawierająca materiały
dachowe TPO. Wspólną cechą obydwu wymienionych typów membran jest ich zbrojenie
tkaniną poliestrową lub z włókna szklanego.
PVC
PVC jest najprawdopodobniej najbardziej uniwersalnym tworzywem sztucznym na obecnym
rynku i ma 25% udziału w produkcji tworzyw sztucznych w Europie. PVC stosuje się w wielu
różnych gałęziach przemysłu takich jak: budownictwo, medycyna, przemysł samochodowy,
sport/rozrywka czy przemysł odzieżowo-tekstylny. Sektor budownictwa jest największym
odbiorcą materiałów z PVC. Produktami, które dominują na tym rynku są rury, ramy okienne,
membrany dachowe oraz wykładziny podłogowe PVC i tapety.
PVC znajduje tak szerokie spektrum zastosowań z powodu swoich różnorodnych właściwości.
PVC użyte do produkcji rur może być sztywne i twarde, podczas gdy PVC użyte do produkcji
membran dachowych jest miękkie i elastyczne. Takie zróżnicowanie właściwości materiałowych
osiąga się dzięki dodawaniu do PVC różnych materiałów, takich jak plastyfikatory, wypełniacze,
stabilizatory i funkcjonalne pigmenty. Znaczącym składnikiem membran dachowych są plastyfikatory, które zapewniają odpowiednią elastyczność i giętkość w niskich temperaturach.
PVC jest termoplastyczne. Oznacza to, że materiał topi się w wysokiej temperaturze. Ta cecha
jest niezwykle korzystna dla produkcji przemysłowej, ponieważ dzięki niej można wytłaczać,
kalendrować i formować materiał oraz poddawać go obróbce termicznej w temperaturze
w przedziale 150-200°C. PVC może być także zgrzewane różnymi metodami, na przykład
gorącym powietrzem i indukcyjnie. PVC można także kleić.
W większości tworzyw sztucznych najważniejszymi składnikami są węgiel i wodór. Produkowane są w 100% z paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa. PVC tym różni się od pozostałych
typów tworzyw sztucznych, że oprócz węgla i wodoru zawiera również chlor. To powoduje, że
mniej niż połowa materiału (tylko 43%) czerpana jest z nieodnawialnych źródeł kopalnych.
Chlor (57%) pochodzi ze zwykłej soli, której na świecie jest praktycznie nieograniczona ilość.
PVC jest bardzo odporne na działanie wiatru i innych czynników atmosferycznych, jak również
chemikaliów i zanieczyszczeń. Oznacza to, że produkty PVC są bardzo trwałe. Zawartość
chloru w PVC powoduje, że jest on bardziej ognioodporny niż większość innych tworzyw
sztucznych.
TPO
TPO (termoplastyczne poliolefiny) to niewielka grupa materiałów opartych na modyfikowanym
gumą polietylenie lub polipropylenie. Dodatek gumy sprawia, że produkt jest elastyczny, ale
nie w takim stopniu jak plastyfikowane PCV. TPO, tak jak PCV, jest również termoplastyczne.
W związku z tym materiał będzie się topił w wysokiej temperaturze i może być obrabiany
takimi samymi metodami jak PCV, z wyjątkiem zgrzewania indukcyjnego. TPO zawiera
7
Przewodnik montażu
wypełniacze, stabilizatory i funkcjonalne pigmenty, dodawane w celu osiągnięcia pożądanych
właściwości. Znacznie trudniej jest zapewnić ognioodporność TPO niż PCV.
Tkaniny
Membrany dachowe produkowane z tworzyw sztucznych są zbrojone tkaninami w celu
spełnienia wymagań m. in. wytrzymałości, stabilności wymiarowej oraz wytrzymałości mechanicznej. Tkaniny produkowane są z poliestru lub włókniny szklanej.
Tkanina poliestrowa może być tkana, dziana lub klejona. Wspólną cechą wszystkich tych
materiałów jest obecność wysoko wytrzymałej przędzy poliestrowej zarówno na osnowie, jak
i w wątku. Tkaniny poliestrowe są często stosowane w membranach dachowych mocowanych
mechanicznie w szczególności instalowanych na dachach eksponowanych.
Tkanina z włókna szklanego to włóknina składająca się z cienkich warstw włókna szklanego,
klejonych ze sobą spoiwem. Taki welon szklany znajduje szczególnie zastosowanie, zapewniając
pokryciom dachowym stabilność wymiarową, zwłaszcza w przypadku pokryć przeznaczonych
do wykonywania dachów balastowanych na przykład płytkami betonowymi, itp.
W szczególnych przypadkach stosuje się także tkaniny składające się zarówno z poliestru, jak i szkła.
Jednowarstwowe membrany dachowe z PVC
Membrany dachowe PVC firmy Protan to w zasadzie zbrojenie w postaci tkaniny poliestrowej,
powleczone z obydwu stron PVC.
Nasze produkty można podzielić na dwie główne grupy.
Pierwsza grupa obejmuje zbrojone poliestrem membrany dachowe przeznaczone do stosowania na dachach mocowanych mechanicznie i dachach vacuum.
Druga grupa zawiera membrany zbrojone włókniną szklaną, stosowane w dachach balastowanych i rozwiązaniach tarasowych.
Wszystkie nasze produkty PVC mogą być wzajemnie ze sobą zgrzewane.
Pierwsza grupa główna – Membrany Protan SE, EX, EXG
Zbrojone poliestrem pokrycia dachowe z folii PVC, przeznaczone do stosowania na dachach
mocowanych mechanicznie i dachach vacuum.
Membrana Protan SE składa się z:
• wierzchnich warstw z PVC wzbogacanych chemicznie w celu zapewnienia odporności na
działanie promieniowania UV, ognia i temperatury, z zewnętrzną barwną warstwą antypoślizgową,
• rdzenia w postaci zbrojenia poliestrowego,
• warstwy spodniej z PVC w ciemnym kolorze o właściwościach analogicznych z warstwą
wierzchnią.
Membrana Protan EX:
• posiada wszystkie cechy membrany Protan SE oraz dodatkowo jest laminowana od
spodu włókniną poliestrową.
Membrana Protan EXG:
• posiada wszystkie cechy membrany Protan SE oraz dodatkowo jest laminowana od
spodu włókniną szklaną.
Membrany Protan SE i Protan EX produkowane są w grubościach od 1,2 mm do 2,0 mm w szerokiej
gamie kolorów. Membrany Protan EXG produkowane są w grubości 1,2 mm oraz 1,6 mm.
8
Instrukcja producenta
Obszary zastosowań membran dachowych Protan
Membrana Protan SE przeznaczona jest do wykonywania pokryć dachów mocowanych
mechanicznie i dachów vacuum.
Membrana Protan EX to produkt dedykowany dla remontów dachów, mocowany mechanicznie lub instalowany w systemie vacuum.
Membrana do dachów torfowych Protan – dedykowana wersja membrany Protan EX,
mocowana mechanicznie jako podstawa dachów torfowych.
Membrana Protan EXG – produkt dedykowany do dachów z termoizolacją w postaci
polistyrenu (EPS), mocowanych mechanicznie.
UWAGA: Membrany Protan SE nie mogą być instalowane w poniższy sposób:
• kładzione luzem (z wyjątkiem dachów vacuum),
• z balastem żwirowym,
• jako membrany balastowane (np. na tarasach i w łazienkach),
• do wykonywania detali, gdzie membranie należy nadać kształt poprzez rozciągnięcie,
• klejone.
Druga grupa główna – Membrany Protan G, GG, GX i GT
Pokrycia z folii PVC zbrojone włókniną szklaną, przeznaczone do układania luzem, do
instalowania na dachach balastowanych i klejonych na całej powierzchni.
Membrany te składają się z:
• wierzchnich warstw z PVC wzbogacanych chemicznie w celu przystosowania jej do przeznaczonych zastosowań,
• rdzenia składającego się z włókniny szklanej,
• warstwy spodniej PVC w ciemnym kolorze o właściwościach analogicznych z warstwą
wierzchnią.
Membrana Protan GX jest ognioodporną membraną Protan G, dodatkowo laminowaną od
spodu włókniną poliestrową.
Membrany typu Protan G produkowane są w grubościach od 1,5 mm do 2,4 mm w szerokiej
gamie kolorów.
Obszary zastosowań membran dachowych Protan
Membrana Protan G 1,5 mm może być stosowana:
• na dachach balastowanych np. z nasadzeniem ekstensywnym lub z obciążeniem żwirowym,
• jako membrana w łazienkach,
• jako membrana na tarasach,
• do wykonywania detali w dachach.
Membrana Protan GG 2,0 mm może być stosowana:
• w ciężkich konstrukcjach membranowych (pokłady parkingów i podobne).
• na dachach zielonych z nasadzeniem intensywnym.
Obydwa typy membran: Protan G i Protan GG mogą być używane w tunelach i przepustach.
Membrana Protan GT 2,4 mm może być stosowana jako pokrycie na otwartych powierzchniach na tarasach i ciągach komunikacyjnych. Najlepiej sprawdza się przy mocowaniu
mechanicznym na podłożu stabilnym wymiarowo.
Membrany Protan GX używa się przede wszystkim na dachach eksponowanych klejonych na
całej powierzchni.
9
Przewodnik montażu
Pozostałe produkty
Oprócz wyżej wymienionych podstawowych produktów, istnieją również membrany Protan
paroszczelne i membrana Protan AM. Oba produkty są zbrojone poliestrem i mogą być
zgrzewane z innymi materiałami.
Warstwa paroszczelna Protan to membrana dachowa, która jest stosowana w sytuacji, kiedy
jest wymagana w pełni zgrzewalna dachowa warstwa paroszczelna.
Protan AM jest membraną o grubości 1,0 mm wyprodukowaną z PVC odzyskanego
w procesie recyklingu. Produkt ten cechuje się ograniczoną odpornością na promienie UV.
Protan AM stosuje się jako warstwę paroszczelną, izolacyjną, radonową lub do zakrycia attyk,
a także jako tymczasową osłonę dachu, która ma ograniczoną odporność na promieniowanie
UV oraz jako warstwę uszczelniającą, gdy pojawia się zapotrzebowanie na lekką, lecz
wytrzymałą i elastyczną membranę.
Odporność chemiczna membran dachowych
Protan SE i Protan G
Odporność chemiczna membran dachowych PROTAN PVC zależy od stężenia, czasu
kontaktu i temperatury substancji oddziaływującej. W poniższej tabeli wskazane są poziomy
odporności membran na szereg różnych popularnych substancji oddziaływujących w normalnej temperaturze.
Materiał
Odporność
Materiał
Odporność
Aluminium
Odpowiednia
Parafina
Warunkowa
Asfalt
Nieodpowiednia
Benzyna
Nieodpowiednia
Bitum
Nieodpowiednia
Sól aluminium
Nieodpowiednia
Żrący/kaustyczny potas
Odpowiednia
Sól amonu
Odpowiednia
Tlenek węgla
Odpowiednia
Sól wapnia
Odpowiednia
Trójchlorek węgla
Warunkowa
Sól magnezu
Odpowiednia
Sól
Odpowiednia
Sól potasu
Odpowiednia
Miedź i materiały żelazowe
Odpowiednia
Sól sodu
Odpowiednia
Detergenty
Odpowiednia
Woda morska
Odpowiednia
Ropa naftowa i olej napędowy
Warunkowa
Mydła
Odpowiednia
Eter etylowy
Nieodpowiednia
Zmiękczacze
Nieodpowiednia
Tłuszcze roślinne i zwierzęce
Nieodpowiednia
Rozpuszczalnik
Nieodpowiednia
Formaldehydy
Warunkowa
Para wodna
Odpowiednia
Osady żelazowe
Warunkowa
Smoła
Nieodpowiednia
Olej silnikowy
Warunkowa
Olej terpentynowy
Nieodpowiednia
Kwas azotowy
Warunkowa
Mocznik
Odpowiednia
Oleje mineralne
niearomatyczne
Warunkowa
Wodne środki
chwastobójcze
Odpowiednia
Oleje roślinne i zwierzęce
Nieodpowiednia
Środki zabezpieczające
drewno
Warunkowa
10
Instrukcja producenta
3. Systemy dachowe i warstwy paroszczelne
Wymagania funkcjonalne
Najważniejsze wymagania funkcjonalne stawiane konstrukcjom dachowym można scharakteryzować następująco:
• Woda nie może przenikać przez membranę dachową do wnętrza struktury dachowej.
• Deszcz i topniejący śnieg muszą zostać odprowadzone z dachu w prawidłowy sposób.
• Dach powinien zostać wykonany w taki sposób, aby śnieg mógł na nim zalegać lub
spadać zeń nie stwarzając zagrożenia dla dachu lub jego otoczenia.
• Konstrukcja dachowa musi zostać zabezpieczona przed penetracją pary wodnej i wilgoci
z wewnątrz budynku.
• Konstrukcja ma za zadanie redukować poziom hałasu.
• Wybrany materiał musi być odporny na światło słoneczne, wiatr i inne oddziaływania
mechaniczne lub chemiczne.
Rys. 1.
11
Przewodnik montażu
Nachylenie dachów
Rozróżniamy trzy rodzaje nachyleń dachów:
• dachy poziome: kąt nachylenia dachu 0°,
• dachy płaskie: kąt nachylenia dachu mniejszy niż 4°,
• dachy skośne: kąt nachylenia dachu większy lub równy 4°.
Stropodachy niewentylowane
W stropodachach niewentylowanych poszczególne warstwy materiału przylegają bezpośrednio jedna do drugiej bez powietrznej bariery izolacyjnej lub warstwy wentylacyjnej. W tego
rodzaju dachach membrana dachowa będzie funkcjonować jako warstwa wodoszczelna.
W przypadkach wystąpienia przecieku np. w obrębie attyk, warstwa paroszczelna w szczególnych przypadkach może tymczasowo stać się warstwą uszczelniającą. Jeśli stropodachy
niewentylowane będą miały dwa elementy paroprzepuszczalne – warstwę wiatroizolacji
i membranę dachową. Pomiędzy dwoma elementami paroprzepuszczalnymi należy unikać
stosowania materiałów z drewna, ponieważ wilgoć może spowodować ich butwienie.
Rys. 2.
Rys. 3.
Stropodachy wentylowane
Stropodachy wentylowane są konstrukcjami dachowymi, w których występuje warstwa
pozwalająca powietrzu przepływać pomiędzy izolacją a konstrukcją dachową. Dzięki temu
unika się kondensacji pary wodnej od spodu. Na powierzchni prawidłowo zainstalowanego
stropodachu wentylowanego nie topi się śnieg. Ważną właściwością tak izolowanych konstrukcji dachowych jest ich szybkie schnięcie.
Ewent. geowłóknina
warstwa ochronna
Membrana
Podłoże drewniane min. 19 mm
lub sklejka min. 18 mm
Krokiew
Rys. 4.
12
Rys. 5.
Instrukcja producenta
Wilgoć w budynkach
Materiały stosowane w budownictwie, takie jak beton i drewno, cechują się wysokim
poziomem wilgoci, zwłaszcza w przypadku konstruowania nowych budynków. Aby wilgotność
powietrza w budynku osiągnęła równowagę, musi on wyschnąć. Proces schnięcia zaś zajmuje
dużo czasu i może wywołać wiele problemów praktycznych, zatem ważne jest, by utrzymać
poziom wilgoci w budynku pod kontrolą. W strukturach dachowych, jeśli to możliwe, należy
unikać stosowania materiałów organicznych.
Dachy niewentylowane z twardą wełną mineralną ułożoną na betonowym podłożu lub
z jednowarstwową przekładką z włókniny nie zawierają materiałów organicznych, które mogłyby być zniszczone przez wilgoć. Beton może zawierać wiele stopniowo uwalnianej wilgoci, która
może pogarszać właściwości izolacji termicznej. Można temu zapobiegać poprzez umieszczenie
warstwy paroszczelnej na betonowym podłożu przed zamocowaniem izolacji i pokrycia. Dzięki
temu zapobiegniemy przenikaniu wilgoci (dyfuzji) przez warstwy dachowe i jej kondensacji.
Wilgoć może wówczas stopniowo wysychać przez dłuższy okres czasu.
Jak wynika z powyższego, warstwa paroszczelna przyczynia się do ochrony budynku przed
wilgocią. Zapewnienie osuszania konstrukcji dachowej jest niemal równie ważne jak wodoszczelność membrany dachowej.
Funkcje warstwy paroszczelnej
Warstwę paroszczelną w budynku instaluje się w celu zapobiegania przenikaniu wilgoci ze
środka budynku do ścian i dachu drogą dyfuzji i przedostawaniu się powietrza przez
nieszczelności (konwekcji). Warstwa paroszczelna w szczególnych przypadkach może tymczasowo zapobiegać pojawianiu się przeciągów i utracie ciepła przez rozszczelnienie przekrycia.
W celu zapewnienia należytego funkcjonowania warstwy paroszczelnej, służącej także jako
dodatkowa warstwa uszczelniająca, konieczne jest takie jej ułożenie przy wywinięciach na
attykach i na zakładach sąsiednich arkuszy, by zapewnić szczelność konstrukcji.
W dachach niewentylowanych warstwą paroszczelną zazwyczaj jest polietylen (folia PE). Jeśli
wystąpią wątpliwości co do jej funkcjonowania lub jakości warstwy paroszczelnej, należy
powiadomić o tym klienta.
Dachy na budynkach chłodniczych, w których przez cały rok wewnętrzna temperatura jest
niższa niż temperatura na zewnątrz, muszą cechować się maksymalną szczelnością dla pary
wodnej. W przypadku chłodni nie jest wymagana wewnętrzna warstwa paroszczelna. Aby
osiągnąć odpowiednią paroizolacyjność i szczelność, stosując w chłodniach materiały dachowe firmy Protan, należy przed zainstalowaniem membrany dachowej położyć na warstwie
izolacyjnej warstwę polietylenu. W praktyce o poziomie szczelności pokrycia dachowego
decydują zgrzewy i przejścia przez dach.
Polietylen (folia PE)
Polietylen jest obecnie najszerzej stosowanym materiałem w charakterze warstwy paroszczelnej. Polietylen jest produkowany w grubości do 0,20 mm w różnorodnych szerokościach
i długościach. Wymogi i metody testowania dla warstw paroszczelnych z polietylenu na rynku
norweskim opisuje norma produktowa 8000: „Warstwy paroszczelne z tworzywa sztucznego
stosowane w budynkach” Norweskiego Instytutu Tworzyw Sztucznych.
W dachach niewentylowanych niekiedy należy użyć warstwy paroszczelnej wykonanej z innych materiałów. Najbardziej popularnymi są arkusze polimeryczne z PVC lub TPO, albo
13
Przewodnik montażu
membrana bitumiczna ze zbrojeniem z włókniny szklanej lub włókniny poliestrowej albo
kauczuku butylowego.
Aby zapewnić szczelność, należy precyzyjnie zabezpieczyć wszystkie połączenia. Istnieją
następujące metody zabezpieczania szczelności połączeń paroizolacji: zakładkowe, mastyksowe (klejone) lub zgrzewane. Najlepsze efekty daje zgrzewanie, zapewniające pełną szczelność paroizolacji.
Membrana przeciwwilgociowa Protan
Dachowa membrana przeciwwilgociowa Protan w postaci membrany dachowej z PVC
o minimalnej grubości 0,8 mm spełnia wymagania szczelności dyfuzyjnej określone w przepisach norweskich. Dzięki temu, że materiał można zgrzewać gorącym powietrzem, otrzymujemy w pełni szczelne rozwiązanie dachowe. Jest to szczególnie istotne przy obróbce detali
takich jak attyki i przebicia.
Membrana przeciwwilgociowa Protan jest stosowana w budynkach o wysokim stopniu
wilgotności. W ekstremalnych przypadkach, takich jak kryte baseny, membrana przeciwwilgociowa jest uzupełniona warstwą polietylenu z 200 mm zgrzewem na zakładzie w celu
zapewnienia dodatkowej odporności dyfuzyjnej. Membrana przeciwwilgociowa w pokryciu
dachowym stworzy szczelne pokrycie dachowe. W celu zapobiegania nieszczelnościom, które
mogą pojawiać się na skutek działania wilgoci w strukturze membrany dachowej, membrana
przeciwwilgociowa powinna zostać wyposażona w osobne kanaliki do odprowadzania wilgoci.
Odprowadzanie wody może odbywać się w dół, tak, aby na możliwie jak najwcześniejszym
etapie odkryć wszelkie istniejące nieszczelności.
Zastosowanie podczas budowy kombinacji warstwy paroszczelnej
i pokrycia dachowego
System dachowy Protan 2X wykorzystuje polimerycznie zmodyfikowane pokrycie dachowe na
bazie asfaltu z rdzeniem z poliestru lub membranę dachową wzmocnioną poliestrem (np.
Protan AM) jako kombinację warstwy paroszczelnej i pokrycia. Rozwiązanie to stosuje się
w sytuacji, gdy dach stanowi tymczasową platformę do wykonywania innych prac w okresie
trwania budowy.
Warstwa ta jest często instalowana bezpośrednio na podłożu, ale czasem należy ją nieco
zaizolować, np. na konstrukcji nośnej (z blachy trapezowej) przed położeniem warstwy
z membrany.
Odprowadzenia deszczówki, wpusty i koryta należy wykonać zgodnie z zapotrzebowaniem
i uwzględniając wymagania praktyczne. Koryta odprowadzające z membrany powinny być
wykorzystywane jedynie tymczasowo i uszczelnione po zastąpieniu ich przez stałe koryta
odprowadzające.
Paro- i wodoszczelność detali
Wykończenia attyk i przejść muszą być jak najszczelniejsze. Warstwa przeciwwilgociowa
wzdłuż attyk zostaje wywinięta wyżej niż izolacja i domocowana zaciskiem. Membrany
dachowe PVC to szczególnie odpowiedni produkt do zapewnienia szczelności pokrycia wokół
detali ze względu na swoją elastyczność i szeroki wachlarz gotowych detali wykańczających.
Podczas opadów deszczu lub śniegu należy zadbać, by mocując dach nie dopuścić do
zawilgocenia warstwy między warstwą przeciwwilgociową i membraną. Warstwę przeciwwilgociową wybiera się na etapie projektowania, w oparciu o kalkulacje wewnętrznej i zewnętrznej
14
Instrukcja producenta
wilgotności i temperatury budynku i jego struktury. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki,
budynek narażony jest na różnorodne zagrożenia, ze względu na które szczegółowo określa
się wymagania dla różnych typów stosowanych warstw przeciwwilgociowych (patrz tabela
poniżej).
Klasa
zagrożenia
Suma
punktów
Wymagania dla warstwy przeciwwilgociowej
R0
EC ≤5
Brak (UWAGA: Przyszłe zmiany charakteru użytkowania budynku i inne
względy mogą spowodować, że zalecane będzie zastosowanie warstwy
przeciwwilgociowej)
R1
5 ≤EC ≤12
Folia PE o grubości 0,2 mm położona z luźnymi zakładami 200 mm
R2
12 ≤EC ≤22
Folia PE o grubości 0,2 mm PE położona łączona na zakładach 200 mm,
zainstalowana ze szczelnymi połączeniami (pierścień zaciskowy,
taśma klejąca, uszczelniacz)
R3
22 ≤EC ≤32
a) Bariera przeciwwilgociowa z papy o minimalnej klasie U2 NS3530
zainstalowana ze zgrzewanymi szczelnymi połączeniami
b) Bariera przeciwwilgociowa z membrany PVC o grubości 0,8 mm
zainstalowana ze zgrzewanymi szczelnymi połączeniami
R4
EC ≥32
a) Bariera przeciwwilgociowa z papy o minimalnej klasie U2 NS3530
zainstalowana ze zgrzewanymi szczelnymi połączeniami
b) Bariera przeciwwilgociowa na przykład z membrany PVC o grubości
0,8 mm zainstalowana ze zgrzewanymi szczelnymi połączeniami
i polietylenem o grubości 0,15 mm położonym luźno, bez łączenia
zakładów jako dodatkiem do warstwy paroszczelnej.
UWAGA: Dla EC >32 nie zaleca się mechanicznego mocowania
samej membrany dachowej.
Źródło: TPF nr 7
Wymagania dla podłoża
Podłoże nie powinno mieć ostrych krawędzi lub wystających elementów (np. wkrętów), które
mogłyby uszkodzić warstwę przeciwwilgociową. Jeśli podłoże nie jest odpowiednie dla
położenia pokrycia dachowego, obowiązkiem dekarza jest powiadomienie o tym klienta.
15
Przewodnik montażu
4. Narzędzia i wyposażenie
Urządzenia ręczne do zgrzewania
Urządzenia do zgrzewania ręcznego typu Leister, Steinel lub Sievert używane są do zgrzewania detali i łączenia ze sobą brzegów rolek membran dachowych. Producenci mają w swojej
ofercie specjalne skrzynki narzędziowe zawierające niezbędne wyposażenie zgrzewające, np.
Leister Triac S występuje z akcesoriami takimi jak dysze, wałki dociskowe, nożyce, itd.
Zgrzewarki automatyczne
Membrany dachowe Protan zgrzewa się za pomocą zgrzewarek automatycznych.
Do zainstalowania arkuszy membran o dowolnych wielkościach na powierzchniach skośnych
lub dachach płaskich zaleca się stosowanie automatycznych maszyn zgrzewających ciepłym
powietrzem. Przed rozpoczęciem zgrzewania należy zapoznać się z ustawieniami maszyny
zgrzewającej. Jakość zgrzewu automatycznego zależy od właściwego ustawienia temperatury
i prędkości zgrzewania. Ustawienia te muszą być również dostosowane do warunków
zewnętrznych (temperatura powietrza, wilgotność, itd.) oraz do grubości materiału. Zawsze
należy pamiętać, by membrana PVC należycie stopiła się i wypłynęła wzdłuż zgrzewu.
UWAGA: Podczas zgrzewania rolek o 2 m szerokości zaleca się stosowanie zgrzewarek
automatycznych.
Na rynku istnieje kilka różnych typów maszyn zgrzewających. Poniżej opisano kilka najpopularniejszych.
Leister Varimat V lub V2
Leister Varimat V jest odpowiednim narzędziem do zgrzewania membran dachowych
z PVC. Zgrzewarka automatyczna waży 22
kg i sprawdza się w pracach na dużych
powierzchniach dachu. Dodatkowy docisk
membrany uzyskuje się dzięki dokładanym
obciążnikom maszyny zgrzewającej. Prowadnica dzieli się na 3 części. Jest łatwa do
wyregulowania i zdemontowania. Maszyna
jest wyposażona w dwie rolki transportowe,
w tym jedną z przełącznikiem sprężystym Rys. 6. Leister Varimat.
w celu zapewnienia jednolitego zgrzewu na
nierównych powierzchniach. W zależności od rodzaju materiału, jego grubości i warunków
zgrzewania (wilgotności i temperatury powietrza), maksymalna prędkość maszyny zgrzewającej to 5 m/min. Maksymalna szerokość zgrzewu wynosi 40 mm. Maszyna umożliwia cyfrową
regulację ciepła, powietrza i prędkości posuwu. Woltomierz na wyświetlaczu wskazuje ilość
woltów zasilających maszynę. Jeśli napięcie spadnie poniżej 180V, elementy grzejne wyłączą
się automatycznie.
Po wciśnięciu przycisku na panelu dekarz uzyskuje informację, ile metrów bieżących zgrzewu
zostało wykonanych przez maszynę zgrzewającą.
Maszyna doskonale nadaje się do zgrzewania membran położonych luzem, ponieważ nie
naciąga ich podczas zgrzewania.
16
Instrukcja producenta
Laister Uniplan E dla dachów o dużym nachyleniu
Uniplan E jest małą, kompaktową maszyną
zgrzewającą, doskonale nadającą się do
zgrzewania membran dachowych Protan
PVC na eksponowanych dachach skośnych.
Pomimo że maszyna nie jest dostosowana do
prac prowadzonych na otwartym powietrzu
ze względu na niecałkowitą wodoodporność
panelu sterującego, z naszego doświadczenia wynika, że maszyna może być używana
na dachach, jeśli panel jest przykryty w czasie deszczu, a samo urządzenie przechowywane, jeśli się go nie używa, w suchym
Rys. 7. Leister Uniplan E.
miejscu. Dzięki temu, że jest lekka – waży
około 11 kg, maszyna dobrze sprawdza się na dachach, na których spadek utrudnia
używanie cięższych urządzeń. Maksymalna szerokość zgrzewu dla zgrzewarki Uniplan E to
30 mm. Panel kontrolny zgrzewarki Laister Uniplan E jest taki sam jak w przypadku zgrzewarki
Leister Varimat.
Maszyny zgrzewające
Przed użyciem zgrzewarki automatycznej przeczytaj instrukcję obsługi. Po każdym użyciu
maszyny należy zadbać o to, aby została wysuszona i zabezpieczona, a także, by przechowywać ją w suchym miejscu. Podczas weekendowej przerwy w pracach należy wyjąć
zgrzewarkę ze skrzynki transportowej i przechować ją w budynku. Nie przechowywać
zgrzewarki na dachu. Aby uzyskać odpowiedni zgrzew za pomocą zgrzewarki automatycznej,
należy zadbać o prawidłowe funkcjonowanie wszystkich elementów ruchomych oraz właściwą
pozycję dysz. Jeśli wzdłuż zgrzewu membrana dachowa zacznie się fałdować, prawdopodobnie jest to spowodowane zużyciem lub wadą dysz, wałków dociskowych i/lub kół zębatych.
UWAGA: W celu zapewnienia należytej jakości zgrzewu należy zarówno przed rozpoczęciem
zgrzewania, jak i później w odstępach co 200 metrów bieżących przeprowadzać testy
zgrzewu na rozerwanie.
17
Przewodnik montażu
5. Izolacja
Aktualna wartość współczynnika przenikania ciepła Uc(max) wymagana w przypadku domów
mieszkalnych w Polsce wynosi 0,20 [W/m 2·K] (temperatura w budynku powyżej 16°C), co
oznacza, że na dachu musi znajdować się izolacja o grubości przynajmniej 200 mm.
W najbliższych latach planowane jest wprowadzenie współczynnika przenikania ciepła Uc(max)
do wartości 0,15 [W/m 2·K] (temperatura w budynku powyżej 16°C) co oznacza, że na dachu
będzie znajdować się izolacja o grubości przynajmniej 260 mm. Na starych dachach, które są
remontowane, często trzeba położyć dodatkową grubość izolacji.
Materiały izolacyjne
Najważniejsze wymagania dla materiałów izolacyjnych używanych na dachach i w konstrukcjach membranowych to:
• właściwości izolacji cieplnej,
• odporność na rozprzestrzenianie ognia,
• wytrzymałość na ściskanie.
Najpowszechniej używanymi materiałami izolacyjnymi są:
• EPS (ekspandowany polistyren),
• XPS (ekstrudowany polistyren),
• wełna mineralna,
• poliuretan (w odmianie PIR).
Styropian ekspandowany stosuje się powszechnie jako izolację dachów. Zbudowany jest
z małych komórek o cienkich ściankach. Pory między tymi ściankami wypełnione są powietrzem.
Styropian ekstrudowany stosuje się szeroko jako izolację w połączeniu z membranami
dachowymi. Izolacja z XPS składa się z zamkniętych komórek. Z powodu niskiej absorpcji
wody przez jego komórki, XPS jest również używany po mokrej stronie membran w konstrukcji dachów odwróconych.
Płyty EPS i XPS mają frezowane boki, tak by po instalacji nie występowały między bokami
płyt nieszczelności (mostki termiczne).
Alternatywnie, istnieje możliwość położenia dwóch warstw tak aby połączenia znajdowały się
z przesunięciem względem spodniej płyty. W przypadku płyt z wełny mineralnej, ważne jest
dociśnięcie ich do sąsiedniej płyty /konstrukcji.
UWAGA: Przed położeniem membrany dachowej Protan PVC należy zawsze położyć warstwę
włókniny szklanej (warstwa rozdzielająca) na warstwie izolacji z polistyrenu (EPS lub XPS). Nie
jest to konieczne w przypadku wełny mineralnej. Do izolacji nie może przedostać się wilgoć,
ponieważ woda w izolacji znacznie obniża jej właściwości izolacyjne. Izolacja przechowywana
na placu budowy musi być przykryta brezentem lub innym wodoodpornym materiałem.
Pod pojęciem wełny mineralnej występuje wełna szklana i skalna. Wełna mineralna składa się
z licznych cienkich włókien stopionej skały z dodatkiem lepiszcza, które zostało następnie
poddane prasowaniu. Ilość zastosowanego materiału na metrze kwadratowym jest wyznacznikiem wytrzymałości na ściskanie materiału. Wełna mineralna jest niepalnym materiałem
używanym samodzielnie lub w połączeniu z np. EPS.
18
Instrukcja producenta
Przedłużające się obciążenie miejscowe materiału (czyli np. chodzenie po wełnie przez
dłuższy okres czasu) może spowodować utratę właściwości mechanicznych. W takim przypadku należy podjąć środki zaradcze, na przykład takie jak położenie warstwy odciążającej
w postaci płyt sklejki, XPS lub ścieżek komunikacyjnych w strefach o dużym natężeniu ruchu.
Izolacja poliuretanowa składa się z płyt wykonanych ze sztywnej pianki poliuretanowej,
używanych głównie na eksponowanych dachach. Płyty PIR wytwarza się w reakcji chemicznej, w trakcie której dodaje się środek spieniający. Sztywność płyt PIR pozwala je stosować
na dachach o częsty i dużym natężeniu ruchu pieszym.
Dachy mocowane mechanicznie
Płyty izolacji nie mogą leżeć luzem pod membraną. W przypadku małych płyt izolacji należy
zastosować przynajmniej 1 punkt mocujący, lub 2 punkty mocujące w dużych płytach. Jest to
szczególnie istotne na dachach pokrytych membraną SE w rolkach 2 m. Należy ściśle
przestrzegać instrukcji montażu producenta izolacji. Wymagania mogą być różne w zależności
od różnych produktów i przepisów obowiązujących w danym kraju.
19
Przewodnik montażu
6. Warstwy rozdzielające, warstwy nieprzepuszczalne,
warstwy poślizgowe i warstwy zabezpieczające
Pojęcie migracji, używane dalej w treści, jest w praktyce związane z migracją plastyfikatora.
Membrany dachowe Protan zawierają szereg związków chemicznych, w tym plastyfikatory.
Membrana plastyfikowana PVC cechuje się tym, że np. w bezpośrednim kontakcie z membranami dachowymi z bitumu lub polistyrenem (w izolacji), pojawi się na tyle trwała reakcja
chemiczna, która może doprowadzić do stopniowego zmniejszania się zawartości plastyfikatora w membranie PVC. Może to spowodować zesztywnienie membrany i utratę niektórych jej
korzystnych właściwości. Aby tego uniknąć, konieczne jest położenie warstwy rozdzielającej,
warstwy nieprzepuszczalnej.
Warstwa rozdzielająca musi spełniać swoje funkcje we wszystkich warunkach, jakie napotka
membrana dachowa w ciągu swego przewidywanego okresu używania.
• warstwę rozdzielającą stosuje się pomiędzy dwoma warstwami, by zapobiegać zachodzeniu pomiędzy nimi reakcji chemicznych,
• warstwę poślizgową stosuje się pomiędzy dwoma warstwami, by zapobiegać wytworzeniu się pomiędzy nimi nadmiernego tarcia,
• warstwę wyrównującą stosuje się pomiędzy dwoma warstwami aby zniwelować nierówności podłoża,
• warstwę zabezpieczającą stosuje się zazwyczaj na membranie w celu jej ochrony przed
wpływem czynników mechanicznych, itd. (Protan zaleca warstwę z membrany PVC o grubości 1,2-2,0 mm albo warstwę o minimalnej gramaturze 300 g/m2 dzianiny polipropylenowej ),
• warstwę ognioodporną stosuje się pomiędzy dwoma warstwami aby zapobiec wtapianiu
się płonących kropli w palny materiał izolacyjny.
Włókninę szklaną (minimalna waga 50 g/m 2) stosuje się jako warstwę rozdzielającą na
wszystkich rodzajach izolacji polistyrenowej (EPS i XPS). Włókninę szklaną kładzie się luzem
z zakładką o szerokości około 50 mm. Membrana Protan EXG jest laminowana włókniną
szklaną od spodu, zatem nie ma potrzeby stosowania osobnej warstwy rozdzielczej z włókniny
szklanej.
20
Instrukcja producenta
Podłoże
Rodzaj membrany Protan z tworzywa sztucznego
Stare dachy papowe
Protan EX
Protan EX jest laminowany
od spodu włókniną polipropylenową
140 g/m2 (na spodniej stronie)
Protan SE
Protan SE wymaga osobnej
przekładki rozdzielającej ułożonej
na powierzchni bitumicznej
aby uniknąć migracji.
Protan zaleca: Fibertex F2B,
140 g/m2 polipropylen
w ofercie Protan AS
Izolacja EPS/XPS
Protan EXG
Protan EXG jest laminowany
od spodu włókniną szklaną 60 g/m2
(na spodniej stronie)
Protan SE wymaga osobnej
przekładki rozdzielającej
zainstalowanej na powierzchni
styropianu aby uniknąć migracji.
Protan poleca: Włóknina szklana
120 g/m2 w ofercie Protan AS
Podłoże z gładkiego
betonu lub lekkiego
betonu
Protan SE
Protan SE wymaga warstwy poślizgowej/wyrównującej zainstalowanej
na podłożu betonowym.
Protan poleca: Fibertex F4M 300 g/m2 PP w ofercie Protan AS
Drewno, guma,
na przykład w formie
podłoża z kostki, mat,
opakowań, itd.
Jak w przypadku starych bitumicznych dachów
Stare membrany
polimeryczne mocowane
mechanicznie
Tak jak dla starych dachów bitumicznych (włóknina polipropylenowa/
geowłóknina 140 g/m2).
Istniejące membrany należy rozciąć wzdłuż obwodu, a także w miejscach
zmian kierunku jej kładzenia i wzdłuż linii mocowania łączników,
aby znieść naprężenia, które mogłyby obciążyć nowe łączniki i by pomóc
w odprowadzeniu wilgoci, która mogła dostać się pomiędzy warstwy.
Stara membrana
polimeryczna
balastowana
żwirem
Istniejącą membranę należy w miarę możliwości usunąć. Jeśli nie jest
to możliwe, istniejąca membrana powinna zostać rozcięta wzdłuż obwodu,
w miejscach zmian kierunku jej kładzenia i wzdłuż linii mocowania łączników
aby znieść naprężenia, które mogłyby obciążyć nowe łączniki i by pomóc
w odprowadzeniu wilgoci, która mogła dostać się pomiędzy warstwy.
Dachy z płynnych folii
Należy przeprowadzić inspekcję dachów. W tym celu prosimy
skontaktować się z Serwisem Technicznym firmy Protan
21
Przewodnik montażu
7. Kalkulacja ssania wiatru
Krajowe normy pozwalają na obliczenie obciążenia wiatrem, na jakie będzie narażony dany
budynek. Instalację membrany dachowej na dachu mocowanym mechanicznie lub dachu
balastowanym można przeprowadzić na podstawie krajowych norm obciążenia wiatrem.
Podręcznik projektowania Protan bazuje na badaniach Instytutu SINTEF Budownictwo i Infrastruktura oraz Grupy Badawczej Norweskich Producentów Dachów, TPF. Podręcznik ten został
opracowany w taki sposób, by spełnić szczególne wymagania normy PN-EN 1991-1-4:2005
Oddziaływanie wiatru, standardowego modelu dla kraju będącego członkiem Europejskiej
Organizacji Normalizacyjnej (CEN).
Systemy dachowe
Membrany dachowe Protan mogą być mocowane na cztery różne sposoby. Ogólną zasadą
jest, iż produkty zbrojone poliestrem używane są do dachów mocowanych mechanicznie,
podczas gdy zbrojone włóknem szklanym stosowane są do klejenia i balastowania.
Mocowanie mechaniczne
– Protan SE, EX i EXG
Balastowanie
– Protan G i GG
Dachy klejone na całej powierzchni
– Protan GX, EX-A
Vacuum
– Protan SE, EX, EXG
Kalkulacja ssania wiatru
Kalkulacja ssania wiatru musi być wykonana dla wszystkich projektów dachów, zarówno
w przypadku dachów remontowanych jak i przy nowych budynkach. Aby wykonać kalkulację
ssania wiatru, Protan prosi o dostarczanie następujących informacji:
• region,
• względna prędkość wiatru,
• wysokość nad poziomem morza,
• wysokość budynku,
• typ dachu,
• kategoria terenu,
• topografia terenu.
Region można określić wg adresu budynku. Po określeniu regionu, w którym znajduje się
budynek, można ustalić względną prędkość wiatru, korzystając z krajowych tabel normy
wiatrowej. Jeśli jest znany adres budynku, można również określić jego wysokość nad
poziomem morza, przyjmując ją jako poziom podstawy budynku. Typ dachu, wysokość,
długość i szerokość budynku stanowią również istotne informacje dla dokonania kalkulacji
i podziału na strefy dachu oraz ustalenia ich wielkości.
Kategoria terenu
Prędkość wiatru jest uzależniona od cech topograficznych. PN-EN 1991-1-4:2005 określa dwa
główne aspekty wpływu; czynnik pofałdowania związany z kategorią terenu i czynnik topografii odnoszący się do wzgórz, klifów itd. Istnieje pięć klas kategorii terenu, począwszy od
otwartego morza do miast i gęstych lasów świerkowych. Teren można również opisać za
pomocą stopnia pofałdowania i zdefiniować poprzez określenie, w jaki sposób przeszkody
w terenie wpływają na przepływ wiatru. Małe pofałdowanie terenu ogranicza przepływ wiatru
w mniejszym stopniu w danym terenie. Patrz tabela na następnej stronie.
22
Instrukcja producenta
Kategoria terenu 0
Tereny otwarte, otwarte morze
Kategoria terenu I
Nabrzeże, otwarte morze.
Otwarte tereny wiejskie strefy plaż.
Kategoria terenu II
Obszar wiejski, obszar z małymi rozproszonymi
budynkami lub drzewami.
Kategoria terenu III
Domy w zabudowie ciągłej, obszar przemysłowy
lub leśny
Kategoria terenu IV
Obszary miejskie, w których przynajmniej 15% obszaru
jest zabudowane budynkami o średniej wysokości
przekraczającej 15 metrów.
Obszary lasów świerkowych.
23
Przewodnik montażu
Jeśli w odległości 10 km od budynku teren odznacza się mniejszym pofałdowaniem niż obszar,
na którym znajduje się budynek, tj. jest bardziej otwarty i narażony na działanie wiatru,
w kalkulacji ssania wiatru należy zastosować dla tego terenu kategorię terenu otwartego.
Topografia
Skategoryzowanie usytuowania budynku w terenie może okazać się trudne, dlatego dla
uproszczenia określa się pięć różnych kategorii, w których brane są pod uwagę tylko dwa
najważniejsze czynniki: lokalizacja budynku w odniesieniu do najwyższego punktu terenu
i wysokość tego punktu. Jest to uproszczenie obliczeń standardowych, w wyniku którego
otrzymujemy kalkulację bardziej schematyczną niż precyzyjna standardowa trójwymiarowa
kalkulacja.
1) budynek znajduje się na płaskim terenie (brak wpływu topograficznego),
2) budynek znajduje się za szczytem wzniesienia,
3) budynek znajduje się przed szczytem wzniesienia,
4) budynek znajduje się na szczycie,
5) budynek znajduje się na zawietrznej stronie stromego terenu,
Rys. 10. 2) Budynek znajduje się za szczytem
wzniesienia.
Rys. 11. 3) Budynek znajduje się przed szczytem wzniesienia.
Rys. 12. 4) Budynek znajduje się na szczycie.
Rys. 13. 5) Budynek znajduje się na zawietrznej stronie stromego terenu.
24
Instrukcja producenta
Siły oddziaływujące na powierzchnię dachu:
Zasady oddziaływania wiatru na budynki zostały dobrze poznane. Upraszczając, można
powiedzieć, że powierzchnia większości typów dachu dzieli się na trzy strefy: narożną,
obwodową i środkową. Wpływ wiatru jest
zawsze największy w strefie narożnej, nieco
mniejszy na obwodzie i najmniejszy pośrodku
dachu. Dlatego też w strefie narożnej i obwodowej należy domocować dach w większym
stopniu niż w strefie środkowej. Aby określić
wielkość stref narożnej, obwodowej i środkoRys. 14.
wej, należy po pierwsze określić, czy dach
znajduje się na budynku niskim, czy wysokim.
Aby to zdefiniować, trzeba określić najwyższą wartość b, czyli dominującą fasadę wiatrową,
która zawsze stanowi najszerszy bok budynku, na który wieje wiatr.
• budynek jest określany jako niski budynek, jeśli jest szerszy niż jego dwukrotna wysokość
(b >2 h),
• budynek jest określany jako wysoki budynek, jeśli jego szerokość jest mniejsza lub równa
jego dwukrotnej wysokości (b ≤2 h).
d
Strefa narożna
Strefa środkowa
b
Strefa brzegowa
0,5 h
0,2 h
Rys. 15a. Niski budynek b >2 h.
Rys.15b.
d
Strefa narożna
Strefa środkowa
b
Strefa brzegowa
0,25b
0,1b
Rys. 16a. Wysoki budynek b ≤2 h.
Rys. 16b.
25
Przewodnik montażu
Formularz kalkulacji
Nazwa projektu/numer:
Ulica i nr:
Kod pocztowy:
Miasto/gmina:
Wysokość budowy nad poziomem morza:
Najszersza ściana nawietrzna – b
Wysokość budynku – h:
Inne wymiary:
Typ dachu:
Dach płaski
Dach jednospadowy
Dach dwuspadowy
Dach łukowy/kopuła
Kategoria terenu:
0 Tereny otwarte, otwarte morze
I
Nabrzeże, otwarte morze. Otwarte tereny wiejskie i strefy plaż.
I I Obszar wiejski, obszar z małymi budynkami
rozproszonymi lub drzewami.
III Domy w zabudowie ciągłej, obszar przemysłowy lub leśny
IV Obszary miejskie, w których przynajmniej 15% obszaru
jest zabudowane budynkami o średniej wysokości
przekraczającej 15 metrów.
Obszary lasów świerkowych.
Topografia:
Budynek znajduje się na płaskim terenie (brak wpływu topograficznego)
Budynek znajduje się za szczytem wzniesienia
Budynek znajduje się przed szczytem wzniesienia
Budynek znajduje się na szczycie
Budynek znajduje się na zawietrznej stronie stromego terenu
Budynek nowy/renowacja dachu:
Nowy budynek/renowacja
Obciążenie zewnętrzne:
Konstrukcja przepuszczalna/nieprzepuszczalna
Budynek zamknięty/budynek otwarty:
Obciążenie wewnętrzne:
Warstwa paroizolacyjna, (typ):
Konstrukcja przepuszczalna/nieprzepuszczalna:
Podłoże dachu/jakość:
Blacha stalowa:
Grubość
Odległość między falami:
Izolacja (typ, grubość)
Mocowania:
Pokrycia dachowego: (tuleje/ podkładki):
Podłoża (wkręty/ gwoździe):
Wartość siły wyrywającej – nośność obliczeniowa i charakterystyczna:
26
Instrukcja producenta
Mocowanie mechaniczne produktów zbrojonych poliestrem:
Celem mocowania mechanicznego jest przytwierdzenie membrany dachowej do konstrukcji
nośnej, aby membrana dachowa wytrzymała działanie sił wiatru, na które będzie narażona
w ciągu swojego okresu użytkowania. Celem stosowania łączników jest przeniesienie obciążeń
ssania wiatru na konstrukcje obiektu. Membranę dachową układa się luzem, prostuje i naciąga
przed mocowaniem łącznikami. Prawidłowa kalkulacja ssania wiatru określa obciążenie
obliczeniowe wiatru dla różnych stref dachu. Obliczenia ssania wiatru wykonuje się w celu
obliczenia odległości między łącznikami mocującymi membranę dachową.
Łączniki mechaniczne to podkładki lub tuleje wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego,
współpracujące w połączeniu z odpowiednimi wkrętami, lub gwoździami, w zależności od typu
i jakości podłoża. Aby membrana dachowa mogła absorbować i przenosić siły wiatru między
mocowaniami i membraną dachową, została wyposażona w zbrojenie z wytrzymałego
poliestru. Membrany Protan SE są najczęściej używanymi produktami do mocowania mechanicznego.
Aby mieć pewność zastosowania wyłącznie przebadanych łączników, należy używać produktów zatwierdzonych w Aprobacie Technicznej SINTEF lub innej aprobacie wydanej przez
podobny instytut budownictwa i zatwierdzonych przez Protan. Tuleja/ podkładka musi zostać
poddana testom na obciążenie wiatrem zgodnie z obowiązującymi normami wraz z typem
membrany dachowej PROTAN, do której ma być mocowana.
Standardowe dynamiczne testy obciążenia wiatrem stanowią podstawę do udokumentowania
wartości siły wyrywania łączników (nośności) w stosunku do membrany dachowej i podłoża.
Podczas obliczania ilości mocowań mechanicznych należy ocenić, co jest najsłabszym
ogniwem w konstrukcji. Złamanie łącznika może wystąpić w:
• mocowaniu w podłożu,
• samym punkcie mocowania (połączeniu rdzenia/podkładki/wkrętu z tuleją),
• tulei/podkładce w membranie – przeciągnięcie.
Podczas obliczeń bierze się pod uwagę, pomniejszoną przez współczynnik bezpieczeństwa,
najniższą wartość, przy której następuje zniszczenie połączenia, zwaną nośnością obliczeniową.
Najważniejsze zasady mocowania mechanicznego/
kalkulacji ssania wiatru
• Zawsze postępuj zgodnie z zapisami formularza kalkulacji. Sprawdź, czy formularz
uwzględnia warunki lokalne i dotyczy dostarczonych produktów.
• Odległość między mocowaniami na brzegu arkusza nie może być mniejsza niż 200 mm
lub większa niż 1000 mm. Podczas instalacji rolki o szerokości 2,0 m odległości między
mocowaniami nigdy nie mogą przekroczyć 530 mm.
• Arkusze o szerokości 2,0 m używane są w części środkowej powierzchni dachu na dachach eksponowanych na umiarkowany wiatr (maksymalne obciążenie wymiarowe wynosi
3 kN/m2).
• Arkusze o szerokości 2,0 m wymagają wytrzymałej podstawy, czyli mocnej konstrukcji
podłoża lub dodatkowej warstwy (warstwy paroizolacyjnej)
• Arkusze o szerokości 2,0 m wymagają zastosowania łączników z kolcami. Alternatywnie,
możliwe jest wykorzystanie membrany Protan EX i łączników bez kolców, ponieważ tkanina spodnia membrany Protan EX powoduje zwiększenie odporności na wyrywanie.
27
Przewodnik montażu
• Arkuszy o szerokości 2,0 m nie można stosować na podłożu stalowym, jeśli jest ono
cieńsze niż 0,7 mm. Generalnie nie zaleca się używania podłoża stalowego cieńszego niż
0,7 mm.
• Zaleca się mocowanie mechaniczne attyk z użyciem listwy stalowej Protan w miejscu styku
z połacią.
• Prostokątne tuleje powinny być zawsze zainstalowane w ten sposób, aby dłuższa strona
była równoległa do brzegu rolki.
• Odległość pomiędzy łącznikami wzdłuż attyki/świetlika/konstrukcji pionowej nie może
przekroczyć 0,5 m a mocowanie powinno być tak wytrzymałe jak w strefie narożnej
dachu.
• Rolki powinny być mocowane w poprzek elementów prefabrykowanych z betonu lub
lekkiego betonu oraz w poprzek fal blachy trapezowej.
• Montaż izolacji i membrany dachowej należy zaplanować tak, aby mocowanie mechaniczne membrany dachowej zapewniało również mocowanie płyt izolacji. Na każdą płytę
izolacji powinien przypadać przynajmniej jeden łącznik. Najlepiej zapewnić to poprzez
montaż membrany dachowej w poprzek płyt izolacji. Alternatywnie, płyty izolacji można
mocować niezależnie od membrany. Należy być szczególnie ostrożnym przy przykrywaniu
dachu arkuszami o 2m szerokości.
• Mocując detale, nie należy umieszczać łączników bliżej niż 50 mm od krawędzi elementów
na betonie i bliżej niż 100 mm od krawędzi elementów na lekkim betonie.
• Nie można umieszczać łącznika bliżej niż 30 mm od brzegu arkusza membrany. Należy
stosować się do instrukcji układania membrany. Całość łącznika powinna znajdować się
po wewnętrznej stronie krawędzi rolki.
Projektowe obciążenie wiatrem
qd ≤3000 N/m2 **
qd >3000 N/m2 **
1
1
1
2
Maks. odległość między rzędami punktów mocujących
– strefa narożna i brzegowa
– strefa środkowa
1,0 m
brak wymagań
0,6 m
1,0 m
Maks. odległość pomiędzy punktami mocującymi
w jednym rzędzie
– strefa narożna i brzegowa
– strefa środkowa
1,0 m
brak wymagań
0,6 m
1,0 m
0,2 m
0,2 m
Min. liczba punktów mocowania
– na płytę izolacji *
– na m2
Minimalna odległość między rzędami
punktów mocujących
*
**
Minimalnie 1 lub zgodnie ze specyfikacją dostawcy lub lokalnymi zaleceniami branżowymi
Dla UK: qd limit wynosi 3 600 N/m2
28
Instrukcja producenta
Balastowanie
Dachy balastowane są dachami, w których membrana dachowa jest pokryta np. betonem,
płytami betonowymi, żwirem (kruszonymi kamieniami lub naturalnymi otoczakami) lub ziemią
jako podłożem dla nasadzeń (dachów zielonych). Jeśli balast składa się z tłucznia z ostrymi
krawędziami, membrana dachowa musi być chroniona włókniną poliestrową lub podobnym
materiałem o minimalnej masie powierzchniowej 300 g/m2 .
Zaletą balastowania dachu jest efekt estetyczny i możliwość wykorzystania obszaru dachu do
innych celów niż tylko ochrona przed warunkami atmosferycznymi. Konstrukcja nośna
w dachach balastowanych musi być tak zaprojektowana, aby wytrzymać ciężar balastu.
Balastowanie jest zatem stosowane głównie na podłożach betonowych.
Jednym z głównych celów stosowania balastu jest zapobieganie uszkodzeniu membrany
dachowej przez wiatr. Decydującym czynnikiem jest tu nie tylko całkowita masa balastu, ale
również rodzaj materiału użytego jako balast. Przykładem może być to, iż drobnoziarnisty żwir
jest dużo łatwiej zdmuchiwany z powierzchni dachu od betonowych płytek.
Jeśli struktura podłoża jest szczelna, balast z 50 mm warstwy naturalnego żwiru otoczakowego
z minimalną frakcją 16-32 mm zapewni odpowiednią ochronę przed siłami ssania wiatru;
obciążenie wymiarowe wynosi (qd) <3 kN/m2 (w części narożnika, który jest najbardziej
eksponowany).
Uważa się, że żwir frakcji 16-32 mm jest w stanie wytrzymać prędkość wiatru 80 m/s w wirze
wiatru, zanim żwir zostanie poruszony. Prędkość wiatru w wirze jest obliczana na podstawie
kalkulacji ssania wiatru/ obciążenia wiatrem, które są określane przy użyciu odpowiednich
standardów obciążenia wiatrem dla rozpatrywanego budynku.
Betonowe płytki o grubości 50 mm uważane są za odpowiednią ochronę przed stałym ssaniem
wiatru na dachu, qd <5 kN/m2 .
Minimalne zabezpieczenie można stosować w poniższych przypadkach:
• niski budynek, miejsca nie eksponowane na wiatr; żwir,
• wysoki budynek, miejsca nie eksponowane na wiatr; żwir plus betonowe płyty w strefach
narożnych,
• niski budynek, miejsca eksponowane na wiatr; żwir plus betonowe płyty w strefach narożnych i w brzegowej,
• wysoki budynek, miejsca eksponowane na wiatr; żwir plus zbrojona integralna wylewka
w strefach narożnych i w strefie brzegowej.
Dla dodatkowego zabezpieczenia balastowania konieczne jest zastosowanie mocowania
liniowego wzdłuż attyki.
Klejenie na całej powierzchni
Klejenie całej powierzchni dachu oraz detali nie jest popularne w krajach skandynawskich,
głównie ze względu na to, iż klejenie jest zależne od warunków pogodowych. Jednakże,
w pewnych przypadkach klejenie może być dobrym rozwiązaniem, o ile spełnione są
odpowiednie warunki.
Wszystkie typy klejów, które mają być zastosowane do montażu membran dachowych Protan
muszą być przetestowane i zatwierdzone do tego celu przez Protan.
29
Przewodnik montażu
Klejenie powierzchni dachowych
Klejenie całych powierzchni dachu jest powszechniejsze w południowych częściach Europy.
Najbardziej rozpowszechnioną metodą klejenia jest klejenie membrany na całej powierzchni
za pomocą kleju poliuretanowego do podłoża nośnego. Zarówno kleje wodne, jak i kleje
kontaktowe Protan mogą być stosowane pod pewnymi warunkami. Należy pamiętać, że
klejenie jest formą instalacji niezwykle uzależnioną od pogody. Dla dodatkowego bezpieczeństwa podczas klejenia konieczne jest zamocowanie liniowe membrany wzdłuż attyki. Wśród
pozostałych warunków klejenia należy wymienić odpowiednie podłoże do klejenia, tj. suche
i czyste, dobre warunki pogodowe i temperatura powyżej 5°C podczas montażu. Należy
przestrzegać instrukcji producenta kleju.
System klejenia dachów szczególnie nadaje się w przypadku budynków z podłożem
betonowym, z płyty kanałowej, z cienkich elementów betonowych, betonu lekkiego i z podłożem drewnianym, przy których mocowanie mechaniczne może z różnych powodów sprawiać
trudności. W tym systemie możliwa jest renowacja dachu z dodatkową izolacją.
Przykładowy system z membraną dachową Protan klejoną na całej powierzchni składa się
z dopasowanych do siebie następujących warstw: konstrukcji nośnej, warstwy paroizolacyjnej, izolacji termicznej i membrany Protan GX (laminowany włókniną poliestrową i stabilizowany
ogniowo Protan G). Należy zadbać o ich staranne sklejenie, by siła działania wiatru została
przeniesiona z powierzchni dachu przez warstwy w dół, aż do konstrukcji nośnej bez ich
rozwarstwienia.
Należy uważać, by odpowiednio zamocować izolację cieplną do podłoża. Jeżeli klejenie
odbywa się z użyciem bitumu, będzie miał on przyczepność około 2,5 kN/m2 , natomiast
prawidłowo klejona na całej powierzchni membrana osiąga przyczepność około 10 kN/m2 .
W obszarach eksponowanych na działanie wiatru należy zatem zamocować mechanicznie
płyty izolacji w celu uzyskania wystarczającej wytrzymałości mocowania do podłoża względem działania sił wiatru. Ilość łączników jest ustalana w oparciu o kalkulację ssania wiatru.
Klejenie attyk i detali
Klejenie jest również stosowane niekiedy do zamocowania membrany do pionowych powierzchni, takich jak ściany, świetliki itp. Na powierzchniach pionowych stosuje się klej
kontaktowy Protan. Protan zaleca, by zawsze zamiast klejenia rozważyć mocowanie mechaniczne, ponieważ jest ono bezpieczniejsze.
UWAGA: Należy używać wyłącznie klejów zatwierdzonych przez Protan.
Vacuum
Mocowanie dachu systemem vacuum polega na położeniu membrany luzem na szczelnym
podłożu nośnym i zamocowaniu jej i uszczelnieniu przy attyce i urządzeniach dachowych.
Membrana, która jest w kontakcie z w pełni szczelnym podłożem nośnym będzie przenosiła
działanie sił wiatru do podłoża, przysysając się do niego i nie przemieszczając. Przepływające
powietrze powoduje, że na powierzchni stropu tworzy się próżnia, zaś masa powietrza
gromadzi się głównie tam, gdzie próżnia jest największa, czyli w strefach brzegowych
i narożnych. Aby odprowadzić na zewnątrz powstałe nadciśnienie i przecieki powietrza
z nieszczelności w podłożu, w miejscach, w których spodziewane jest wytworzenie największej
próżni instaluje się kominki systemu vacuum. Kominki systemu vacuum posiadają uszczelki
membranowe, które pozwalają powietrzu wydostać się na zewnątrz, ale nie wpuszczają go do
30
Instrukcja producenta
środka. Wiedza o prądach powietrznych w konstrukcji i wokół budynku stanowi podstawę dla
obliczeń ilości i lokalizacji kominków instalowanych pod nadzorem Serwisu Technicznego
Protan.
Wszystkie przejścia przez dach i łączenia do attyk muszą być wykonane tak, aby były
szczelne, z zastosowaniem linearnego przeniesienia obciążenia (listwa stalowa Protan) i taśmy
uszczelniającej.
31
Przewodnik montażu
8. Mocowanie mechaniczne jednowarstwowych
membran dachowych Protan
Do mocowania mechanicznego eksponowanych powierzchni dachowych można stosować
wyłącznie membrany dachowe Protan zbrojone poliestrem, czyli wszystkie odmiany membran
dachowych Protan SE.
Łączniki
Na rynku istnieją różne rodzaje łączników, które zostały zatwierdzone do stosowania z membranami dachowymi Protan. Połączenie elementów mocujących (wkręty/tuleje) musi zostać
dobrane pod kątem ich dopasowania do podłoża oraz warstwy izolacji, grubości izolacji
i rodzaju membrany dachowej. System mocowania powinien mieć akceptację Instytutu
Budowlanego SINTEF lub odpowiedniego innego instytutu budowlanego. Aprobata gwarantuje, że produkt został dobrze przetestowany i posiada odpowiednią dokumentację.
UWAGA: Zawsze należy postępować zgodnie z instrukcjami montażu dostawcy łączników.
Rysunki pokazują przykłady łączników do dachów betonowych i stalowych z tulejami
i wkrętami samogwintującymi. Wkręty mogą być używane na dachach drewnianych. Mogą
być też samogwintujące.
Rys. 17.
Ochrona antykorozyjna, grupy zastosowań
Ochrona antykorozyjna zastosowana dla wkrętów powinna mieć odpowiednią dokumentację
i być poddana ocenie w zakresie możliwego wpływu na dach. Ochrona antykorozyjna dzieli
się na cztery grupy:
K
KL
32
• dla budynków o małej wilgotności
– zazwyczaj niezalecana
• dla budynków, gdzie występuje ryzyko przedłużonych okresów kondensacji
wilgoci na łącznikach spowodowane relatywnie wysoką wilgotnością w powietrzu
między membraną i szczelnym podłożem.
– może być stosowana, jeśli warunki zwykle są nieproblematyczne
Instrukcja producenta
KLA
KLAM
• dla budynków, gdzie występuje wysokie ryzyko przedłużonych okresów
kondensacji wilgoci na łącznikach, spowodowane relatywnie wysoką
wilgotnością powietrza między membraną i szczelnym podłożem.
Również stosowane w przypadku obecności agresywnych substancji w izolacji
lub podczas renowacji dachu, tam, gdzie istnieje niewielka szansa
na wyschnięcie wilgoci
– zalecany do stosowania w większości przypadków
• dla tego samego typu budynków jak KLA, ale z dodatkowym ryzykiem
zmęczenia i zniszczenia ochrony antykorozyjnej podczas instalacji, na przykład
przez membranę bitumiczną z łupkową posypką.
– jest to nowa grupa zastosowania, przeznaczona do pokrycia łączników
narażonych na mechaniczne zużycie podczas instalacji i gdzie warunki są
poza tym takie same jak w grupie zastosowania KLA
Zakłada się, że tuleje z tworzywa sztucznego i podkładki aluminiowe spełniają wymagania KLA
bez testów.
Wkręty stalowe
Istnieją trzy główne rodzaje wkrętów stalowych na rynku
• wkręty ze standardowym czubkiem do mocowania w blachach o cienkiej i średniej grubości,
• wkręty samogwintujące z pełnym czubkiem do mocowania w grubych blachach,
• wkręty samogwintujące ze zmniejszonym czubkiem do mocowania w blachach o cienkiej
lub średniej grubości.
Wkręty są produkowane z różnymi kształtami łbów, w zależności od wymagań producentów
lub użytkowników. Dostępne są wkręty ze stali nierdzewnej lub z różnymi ochronami warstwami
antykorozyjnymi, zależnie od potrzeb określonej grupy zastosowania. Nie należy stosować
podłoża ze stali cieńszej niż 0,70 mm.
Ochrona przed wykręcaniem
Najważniejszym sposobem zapobiegania wykręceniu się wkrętów jest zastosowanie łącznika
z długą tuleją w połączeniu z krótkim wkrętem. W rezultacie takiego zastosowania ruchy
w membranie przenoszone są na łącznik, a następnie tylko w niewielkim stopniu na stalowy
wkręt. Systemy kolców lub specjalnie zaprojektowanych gwintów będą również zapobiegać
odkręcaniu się śrub. Skonsultuj się z dostawcą łączników, aby upewnić się, że dobrałeś
właściwy wkręt.
Kołki do mocowania w betonie/wkręty
Kołki do mocowania w betonie są dostępne w różnych odmianach; okrągłe gładkie, okrągłe
z wpustem, płaskie gładkie lub profilowane gładkie. Dostępne są także wkręty do betonu.
Większość łączników do montażu w betonie wykonana jest ze stali nierdzewnej, ale niektóre
mają inne warstwy ochrony antykorozyjnej. Wspólną cechą wszystkich łączników do betonu
jest to, że są one mocowane w uprzednio nawierconych otworach w betonie. Należy upewnić
się, czy zgodnie z zaleceniami producenta używane są wiertła o odpowiedniej średnicy
i długości.
Nieprecyzyjnie nawiercone otwory, albo otwory o nieodpowiedniej średnicy lub głębokości nie
zapewnią ochrony przed wyrwaniem łącznika.
33
Przewodnik montażu
W przypadku elementów betonowych należy uważać na następujące czynniki:
• przewiercenie,
• wszelkie przewody instalacji elektrycznej/zbrojenia w elementach,
• nigdy nie wolno nawiercać otworów bliżej niż 50 mm od krawędzi elementu betonowego
ze względu na ryzyko odpryskiwania.
Przy przewiercaniu się przez podłoże kawałki betonu zazwyczaj są wybijane od spodu.
Zwykle jest to tylko problem estetyczny, ale mogą pojawić się problemy z mocowaniem, jeśli
zbyt wiele betonu zostało wybite w stosunku do kotwiącej długości kołka/ wkrętu. Jest to
szczególnie istotne przy elementach płyt korytkowych lub sprężonych konstrukcjach połaciowych. Protan zaleca używanie wkrętów w celu uniknięcia odpryskiwania betonu.
Wkręty do betonu lekkiego
150/200
Do mocowania w lekkim betonie służą specjalne wkręty. Alternatywnie można łączyć
100
100
wkręty z kołkami rozporowymi. Należy zawsze dokładnie stosować się do instrukcji
Łączniki muszą być kotwione
montażu. Szczególnie ostrożnie należy dobietylko w tym obszarze
rać właściwą długość łącznika i upewnić się,
że mocowanie odpowiednio głęboko osadzi
się w podłożu, a także zastosować wiertła
600
o odpowiednich wymiarach oraz specjalistyczne narzędzia do instalacji. Należy pamiętać, że narzędzia do instalacji różnią się w zależności od długości łącznika. Mocowanie nie Rys. 18.
może znajdować się w odległości mniej niż 100 mm od krawędzi ze względu na ryzyko
odpryskiwania betonu.
Wkręty do drewna
Należy upewnić się, że wkręt ma wystarczającą długość, by przejść przez podłoże i że został
wkręcony w podłoże aż do łba. Wkręt musi być dopasowany do rodzaju podkładki. Upewnij
się, że wkręt nie został zerwany. Najlepiej używać elektrycznej wkrętarki z regulowanym
momentem obrotowym.
Drewniane podłoża dachowe mają wiele złączy, pęknięć i sęków. Jeśli wkręty znajdą się
w którymś z nich, zamocowanie może okazać się zbyt słabe. Przy mocowaniu mechanicznym
na drewnianym podłożu należy tak ułożyć membranę, by mocowanie odbywało się w poprzek
połączeń elementów drewnianych. Jeżeli membrana musi być ułożona równolegle do złączy
elementów, koniecznie należy się upewnić, że mocowania zostały wykonane poza szczelinami.
Tuleje z tworzywa sztucznego
Na rynku istnieje wiele różnych tulej z tworzywa sztucznego. Mogą one mieć okrągłą lub
owalną podkładkę i być wyposażone w kolce.
Tuleja daje efekt teleskopowania, jeśli zastosowano ściśliwą izolację termiczną, na przykład
wełnę mineralną. Tuleje z tworzywa sztucznego nie przewodzą ciepła, a zatem również
zapobiegają efektywnemu przenikaniu ciepła przez warstwę izolacji. Tuleje z tworzywa
sztucznego stosuje się w połączeniu z różnymi rodzajami wkrętów do mocowania w profilowanej blasze stalowej, do mocowania w podłożach drewnianych lub w połączeniu z różnymi
34
Instrukcja producenta
stalowymi kołkami lub specjalnymi wkrętami do betonu do mocowania w nawierconych
w betonie otworach. Istnieją również specjalne tuleje i wkręty do montażu w lekkim betonie.
Łączniki metalowe
Łączniki ze standardowymi stalowymi podkładkami w zgrzewach liniowych na zakładkę mogą
być stosowane na twardych podłożach, takich jak podłoża drewniane lub beton. Metalowe
podkładki mogą być okrągłe lub owalne z kolcami. Niektóre stalowe łączniki mogą być
używane na izolacji z wytrzymałością na ściskanie min. 80 kPa, na przykład na EPS lub
podobnej, ale przeważnie używa się tulej z tworzywa sztucznego.
Metody mocowania mechanicznego
Na krawędzi arkusza membrany
Membrany dachowe Protan ze zbrojeniem poliestrowym mocuje się mechanicznie poprzez
rozwinięcie rolek, wyprostowanie ich, naciągnięcie, zamocowanie na przeciwległych końcach,
zgrzanie poprzednim arkuszem i systematyczne domocowanie łącznikami wzdłuż dłuższej
krawędzi arkusza. Łączniki są instalowane w taki sposób, by krawędź wkrętu/łącznika
znajdowała się 30 mm od krawędzi arkusza. Następny arkusz jest układany z minimalną
zakładką 120 mm. Arkusze o 2 m szerokości wymagają zakładki 130 mm. Zgrzewy wykonuje
się za pomocą 40 mm dyszy zgrzewającej (zgrzewarka automatyczna).
Krawędź rolki
30mm
30mm
30mm
Rys. 19.
Rys. 20.
35
Przewodnik montażu
Łączniki mocuje się wzdłuż krawędzi membrany, prostopadle w szeregu do szerokości rolki.
Gdy membrana unosi się pod wpływem ciśnienia wiatru, krawędź zgrzewana jest eksponowana na siły rozciągające zarówno pionowo i jak i poziomo. Dlatego ważne jest, aby wewnętrzna
krawędź zgrzewu znajdowała nawet ok. 15 mm od krawędzi talerzyka łącznika. Nierówny
zgrzew jest obciążany punktowo, podczas gdy równy zgrzew rozprowadza siły wiatru liniowo.
Równy zgrzew najłatwiej uzyskać dzięki zgrzewarce automatycznej.
Rys. 21. Nierówny zgrzew.
Rys. 22. Równy zgrzew.
Nośność (siła) mocowania w membranie dachowej zależy od materiału, z którego wykonane są podkładka/ tuleja i od ich kształu.
Jeżeli łącznik jest nieprawidłowo zainstalowany, może mieć gorszą nośność w membranie
dachowej niż określona w specyfikacji.
prawidłowo
zainstalowany
łącznik
Obszar dla paska dociskowego
Tuleje z owalną podkładką są mocowane tak,
aby ich dłuższa krawędź była równoległa do
dłuższej krawędzi arkusza membrany. Nieprawidłowe zamocowania mogą mieć wpływ
na jakość zgrzewu, ponieważ z pod paska
dociskowego automatu wydostawanie się powietrze albo rolka dociskowa zgrzewarki nie
działa prawidłowo przy przechodzeniu ponad
niewłaściwie zainstalowanym łącznikiem, przez
co otrzymuje się gorszą/nierówną jakość
zgrzewu.
brzeg
obszar,
w którym
mogą
pojawić się
błędy
w zgrzewie
Zgrzew
maszynowy
40 mm
50 mm
nieprawidłowo
zainstalowany
łącznik
30 mm
Rys. 23. Punkty naprężeń na zgrzewie spowodowane nieprawidłowym montażem łączników.
36
Instrukcja producenta
Rys. 24a. Dzięki takiemu montażowi teleskop
działa prawidłowo.
Rys. 24b. Łącznik zamontowany zbyt luźno:
– wkręt lub tuleja są zbyt długie,
– otwór jest niewystarczająco głęboki.
Rys. 24c. Łącznik zamontowany pod kątem
w stosunku do podłoża. Po upływie dłuższego
czasu, może to spowodować, że krawędź tulei
przedziurawi zakład na membranie.
Rys. 24d. Łącznik zamontowany zbyt głęboko:
– wkręt lub tuleja są za krótkie,
– otwór jest zbyt głęboki.
Pasy ukrytego mocowania – system Protan Secret Fix Strip,
arkusze membrany z poprzecznymi pasami
Mocowanie odbywa się w obrębie ukrytego pasa, dogrzanego do spodniej strony membrany
dachowej. Mocowanie powinno zostać wykonane 30 mm od krawędzi ukrytego pasa i 15 mm
od krawędzi zgrzewu fabrycznego. Całkowita szerokość ukrytego pasa wynosi około 120 mm,
wliczając zgrzew 40 mm.
Położenie punktów mocujących może biec geometrycznie w obu kierunkach, w zależności od
tego, czy ukryty pas jest dogrzany w poprzek arkusza czy wzdłuż spodniej części prefabrykowanych arkuszy.
Rys. 25.
37
Przewodnik montażu
Mocowanie zakryte zewnętrznym pasem
Mocowanie odbywa się przez arkusz membrany na zewnątrz w środkowej części. Punkty
mocujące są przykryte 130 mm pasem przykrywającym i 40 mm zgrzewami po obwodzie
pasa przykrywającego.
Rys. 26.
Listwa stalowa Protan
Do mocowania mechanicznego attyk należy stosować listwy stalowe Protan. Listew stalowych
Protan używa się do mocowania systemu ukrytych kieszeni, systemu ukrytych pasów
mocujących z sznurem do zgrzewania lub opisanego powyżej pasa przykrywającego w celu
uzyskania mocowania liniowego, gdy występują znaczące różnice w kącie połączenia dwóch
powierzchni. Patrz też rozdział dotyczący zasad wykonywania pokryć dachowych.
Rys. 27. Listwa stalowa Protan.
38
Instrukcja producenta
9. Zgrzewanie gorącym powietrzem
Membrany dachowe Protan są zgrzewane gorącym powietrzem, z użyciem narzędzi ręcznych
lub zgrzewarki automatycznej. Zgrzewanie przeprowadza się rozwijając rolki membrany
i kładąc je na zakładkę. Obie strony zakładki podgrzewa się do temperatury topienia
(ok. 570°C) i sprasowuje ze sobą za pomocą wałka dociskowego. Zaletą zgrzewania gorącym
powietrzem jest to, że metodę tę można z łatwością dostosować do różnych warunków
klimatycznych, regulując ciepło, natężenie przepływu powietrza i tempo przejazdu maszyny.
Zgrzewanie podczas deszczu nie stwarza problemów. Gorące powietrze wysuszy zgrzewaną
powierzchnię przed stopieniem i sprasowaniem ze sobą arkuszy membrany dachowej.
Zawsze należy przeprowadzić test zgrzewu w celu prawidłowego ustawienia zgrzewarki.
Dysza z gorącym
powietrzem
Pasek
dociskowy
Rolka
dociskowa
4 cm
12/13 cm
Rys. 28.
Zgrzewanie PVC
Prawidłowy zgrzew charakteryzuje się dobrym wytopieniem PVC wzdłuż zgrzewu.
• Jeżeli temperatura jest zbyt wysoka lub tempo zgrzewania zbyt wolne:
– membrana dachowa spali się i zwęgli.
• Jeśli temperatura jest za niska lub tempo zgrzewania za szybkie:
– materiał się nie wytopi i zgrzew łatwo się rozerwie.
Należy zwrócić uwagę na osobną procedurę zgrzewania „wilgotnych” membran dachowych.
Podczas zgrzewania zawsze wydziela się nieco dymu. By zminimalizować ilość wydobywającego się dymu, upewnij się, że na zgrzewarce ręcznej lub automatycznej ustawiona jest
optymalna temperatura. Podczas zgrzewania w pomieszczeniach zamkniętych lub jeśli na
zewnątrz panuje bezwietrzna pogoda, stosuj maskę, np. półmaskę z filtrem A2/P2 (3M 4255).
Jeśli nią nie dysponujesz, zadbaj o wentylację. Patrz także rozdział poświęcony BHP.
Zasada: Na każdym rozpoczętym dwusetnym metrze bieżącym zgrzewu trzeba przeprowadzić test na rozerwanie zgrzewu. Szerokość prawidłowego zgrzewu pobranego w trakcie testu
powinna wynosić 40 mm.
39
Przewodnik montażu
Procedura zgrzewania automatem samojezdnym
Aby uniknąć pofałdowania membrany dachowej należy naciągnąć arkusz. Następnie, przed
rozpoczęciem zgrzewania ze sobą dwóch arkuszy, mocuje się membranę dachową na obu
krótszych końcach rolki. Temperatura zgrzewania i szybkość zgrzewania muszą zostać
dostosowane do temperatury otoczenia, grubości membrany dachowej i wilgotności w obszarze zgrzewania. PVC zawsze musi wypłynąć wzdłuż zgrzewu. Upewnij się, że kabel zasilający
do zgrzewarki ma właściwy przekrój. Należy pamiętać, że grubsze membrany dachowe i/lub
membrany wilgotne wymagają zmniejszenia prędkości zgrzewania i zamontowania na zgrzewarce dodatkowego obciążenia, a niekoniecznie wyższej temperatury zgrzewania. Pamiętaj,
aby przeprowadzać test zgrzewu na początku zgrzewania, a następnie w odstępach co 200
metrów bieżących zgrzewu. Szerokość zatwierdzonego zgrzewu wykonanego podczas próby
na rozrywanie powinna wynosić 40 mm.
Po wykonaniu testów zgrzewu w miejscach ich wykonania należy umieścić okrągłe łatki
oznaczone napisem „Kontrola jakości”. Łatki kontroli jakości z nadrukowanym na nich tekstem
dostarczane są w standardowych kolorach. Są one wysyłane na palecie membrany w ilości
1 na 100 m2 membrany dachowej PROTAN. Zaleca się zachowanie odpowiedniej ilości łatek
kontroli jakości w odpowiednich kolorach na wypadek gdyby zaszła potrzeba użycia większej
ich ilości.
Zgrzewy w kształcie litery T
Zgrzewarka automatyczna może zostać wykorzystana w celu wykonania prawidłowych
połączeń w kształcie litery T w przypadku
membran dachowych do grubości 1,6 mm.
Aby uniknąć otwartego kanału (przecieku)
na połączeniu membran, zgrzewarka dociskana jest dodatkowo ręcznie do podłoża.
Na połączeniach T bezpośrednio po zakończeniu zgrzewania można też użyć wałka
dociskowego. Im grubsza membrana dachowa, tym staranniej powinno się wykonywać
zgrzewy w kształcie litery T. Jeśli membrana
Rys. 29. Połączenia T z dodatkowym wzmocnieniem.
dachowa jest grubsza niż 1,6 mm, na połączeniach T należy zawsze zastosować dodatkowe zabezpieczenie w postaci dogrzanej łaty. UW AGA: Dodatkowe zabezpieczenia muszą
być zawsze zgrzewane na połączeniach T na membranach.
Przejście pomiędzy zgrzewem maszynowym i ręcznym
Przejście między zgrzewem maszynowym i ręcznym musi być wykonane zgodnie z rysunkiem
nr 30. Należy pamiętać, by przed rozpoczęciem zgrzewania ręcznego oderwać wcześniejszy
zgrzew aż do miejsca pełnego zgrzewu. Jeśli nie ma co do niego pewności, można na
wierzchu dogrzać ok. 110 mm dodatkowej łaty celem zabezpieczenia. Można zaznaczyć
przejście ze zgrzewu automatycznego na ręczny stalową płytką (około 100 x 200 mm) na
zakładce na początku i na końcu zgrzewu automatycznego. Łatwiej nawet wykonać takie
zaznaczenie za pomocą zgrzewarki ręcznej.
40
Instrukcja producenta
Rys. 30.
Zgrzewanie ręczne
Detale wykonuje się z użyciem dyszy 20 mm i wąskiego wałka dociskowego. Jeśli wykonuje
się zgrzew wzdłużny zgrzewarką ręczną (zamiast zgrzewarki automatycznej), należy użyć
dyszy o szerokości 40 mm i szerokiego wałka dociskowego. Służy to uzyskaniu poprawnej
szerokość i siły zgrzewu oraz pomaga w uzyskaniu prostej linii zgrzewu. Ma to szczególne
znaczenie podczas zgrzewania ręcznego membrany Protan SE na dachach mocowanych
mechanicznie.
Metoda:
Ustal odpowiednią temperaturę zgrzewania na próbnym fragmencie membrany i przeprowadź
test zgrzewania. Właściwa szerokość zgrzewu wykonywanego podczas testu na rozrywanie
powinna wynosić 40 mm.
UWAGA: Uważa się za konieczne przeprowadzenie testów zgrzewania przed zgrzewaniem
ręcznym ponieważ tylko wtedy jest to proces kontrolowany. Zgrzewanie ręczne powinno być
zawsze poprzedzone wykonaniem zgrzewu wstępnego.
UWAGA: Zabrania się zgrzewania punktowego podczas zgrzewania membran dachowych.
Celem wstępnego zgrzewu jest stworzenie bariery zapobiegającej przenikaniu gorącego
powietrza pod membranę dachową. Wstępny zgrzew umożliwia wykonanie zgrzewu głównego
w ramach kontrolowanego procesu zgrzewania. Zgrzew wstępny również stabilizuje membranę dachową, tak aby wykonanie zgrzewu głównego nie powodowało przemieszczania się
membrany dachowej. Zgrzew wstępny wykonuje się poprzez umieszczenie dyszy na płasko
między dwoma warstwami membrany dachowej w odległości około 40 mm od krawędzi
membrany dachowej. Wałek dociskowy jest dociskany równolegle do wylotu dyszy.
Wykonanie zgrzewu głównego przy użyciu zgrzewarki ręcznej
Podczas wykonywania zgrzewu głównego, przytrzymaj dyszę i wałek dociskowy pod kątem
(około 45°) do krawędzi arkusza membrany dachowej. Unieś lekko czubek dyszy. Zalecamy
odległość około 10-20 mm od wylotu dyszy do wałka dociskowego. Przejedź wałkiem
dociskowym równolegle do otworu dyszy, dociskając połączenie zgrzewów tak, aby było
41
Przewodnik montażu
widoczne równomierne przetopienie materiału
PVC. Upewnij się, że ustawiona na zgrzewarce
ręcznej temperatura jest właściwa, aby zminimalizować wydzielający się podczas zgrzewania dym.
UWAGA: Prawidłowy zgrzew charakteryzuje
się dobrym przetopieniem materiału PVC.
Jeśli wystąpi zbrązowienie membrany wzdłuż
zgrzewu, oznacza to, że temperatura jest
zbyt wysoka. Konieczne jest zatem zmniejszenie temperatury/ lub zwiększenie szybkości
zgrzewania. W przeciwnym wypadku gdy
membrana dachowa rozdzieli się z powodu
niepełnego stopienia, należy zwiększyć temRys. 31. Zgrzew ręczny.
peraturę lub zredukować szybkość zgrzewania. Jeśli podejrzewasz słabą jakość zgrzewu, zawsze zastosuj w tym miejscu wzmocnienie
w postaci łatki. Na dachu należy stosować jednolite, okrągłe łatki.
ZABRANIA SIĘ ZGRZEWANIA PUNKTOWEGO!
Często bywa, że dekarze mają zwyczaj zgrzewania punktowego membrany dachowej. Przez
zgrzewanie punktowe rozumie się użycie zgrzewarki ręcznej do zgrzania membrany jedynie
w wybranych punktach, co np. 500 mm na zakładce po wewnętrznej stronie zgrzewu
wstępnego. Dekarz wykonuje te czynności w celu przytrzymania membrany na miejscu przy
wietrznej pogodzie i/lub naprężenia jej przed zgrzewaniem automatycznym lub ręcznym.
Zgrzewane punkty poddawane są działaniom siły wiatru. Membrany dachowe nie są
przeznaczone do przenoszenia sił wiatru w takich punktach. Jeśli zgrzejesz punktowo
membrany dachowe, z upływem czasu w zgrzewie mogą pojawić się dziury (oderwania),
z przeciekami i w rezultacie uszkodzeniami spowodowanymi przez wodę. W związku z powyższym zabronione jest zgrzewanie punktowe membran dachowych.
Zgrzewanie „wilgotnych” membran dachowych
Produkty Protan G
Membrany Protan G i Protan GG podlegają większej absorpcji wilgoci niż membrany SE. Na
budowach z użyciem membran dachowych, gdzie membrana jest przechowywana przez
długi czas, konieczne jest zapewnienie jej właściwego przechowywania, najlepiej pod dachem
lub w osobnych kontenerach.
UWAGA: Ważne: rolki membrany nie mogą być używane do tymczasowego balastowania.
Membrany G, które były umieszczone przez jakiś czas na zewnątrz mogą czasem trudno się
zgrzewać. Jeśli membrana została wysuszona tak, jak opisano poniżej, a testy zgrzewu nadal
nie spełniają wymogów, zakłady mogą zostać wzmocnione pasem Protan SE 1,6 mm
o szerokości ok. 200 mm. Pas ten zgrzewa się na połączeniu membran.
Produkty Protan SE
• Produkty Protan SE.
• Ważne, aby rolki na miejscu budowy były przechowywane na palecie (nie na ziemi) pod
przykryciem z brezentu.
• Rolki membrany nie mogą być układane na dachu jako tymczasowe balastowanie pokrycia.
42
Instrukcja producenta
Zalecamy instalowanie attyk i detali w miarę układania powierzchni dachowej. W niektórych
okresach roku absorpcja wilgoci może prowadzić do problemów podczas zgrzewania, jeśli
attykę zgrzewa się znacznie później niż wcześniej wykonaną powierzchnię dachu.
• Ważne, aby przechowywać pasy do wykonania pionowych attyk w sposób prawidłowy.
Pasy attykowe muszą być suche i należy je przechowywać w taki sam sposób jak membranę dachową.
Pamiętaj o wykonaniu testów zgrzewu.
Testowanie wykończonych zgrzewów
Obecne metody testowania:
1. Test próbnikiem zgrzewu.
2. Test na rozrywanie.
3. Test vacuum.
4. Test wodny (testuje całą powierzchnię).
5. Test iskrowy.
Test ręczny próbnikiem zgrzewu
Umieść czubek próbnika zgrzewu na krawędzi zgrzanego obszaru.
Delikatnie dociskając, przeciągnij próbnikiem wzdłuż spoiny. Dzięki
temu wykryjesz miejsca, które nie zostały zgrzane prawidłowo,
w momencie kiedy próbnik przejdzie przez niezgrzany obszar.
W przypadku napotkania „rybich ust” – miejsca niedogrzanego,
należy rozspoić membranę aż do miejsca, w którym zaczyna się
prawidłowy nierozdzieralny zgrzew. Następnie użyj zgrzewarki
ręcznej aby ponownie zgrzać otwarty obszar.
Rys. 32. Test próbnikiem
zgrzewu.
Test na rozrywanie
Testy zgrzewu muszą być pobrane z każdego zgrzewu maszynowego wykonanego podczas
instalacji. UWAGA: Na początku zgrzewania należy wykonać co najmniej jeden test zgrzewu.
Testy na odrywanie powinny być przeprowadzane w odstępach co 200 metrów bieżących.
Zgrzew musi być testowany po schłodzeniu się membrany. Jeśli zgrzew jest wykonany
prawidłowo, materiał oddziela się nie na zgrzewie tylko na zbrojeniu. Szerokość prawidłowo
wykonanego zgrzewu powinna wynosić 40 mm. Jeśli, ze względów estetycznych nie jest
możliwe odcięcie zgrzewanej próbki na powierzchni dachu, test zgrzewania może być
przeprowadzony poza powierzchnią dachu.
UWAGA: Wyłącznie przy pokryciach dachowych w szczególnym kolorze lub w przypadkach,
w których łatki kontroli jakości nie są dostępne, możliwe jest wycięcie okrągłych łatek o takim
samym kształcie z dostępnej zbrojonej membrany i użycie ich jako łatek kontroli jakości. Łatki
powinny mieć średnicę 180 mm.
Rys. 33. Test na odrywanie.
43
Przewodnik montażu
Vacuum test
Testowanie vacuum miską próżniową jest bezpieczną, elastyczną, nieniszczącą metodą testowania.
Rys. 34. Test vacuum.
Eksponowane punkty, takie jak zgrzewy w kształcie litery T mogą być testowane pneumatycznie za pomocą miski próżniowej.
Jakiekolwiek słabe punkty w zgrzewach w kształcie litery T zostaną ujawnione jako bąble po
2 lub 3 sekundach od nałożenia roztworu mydlanego na zgrzew i zassaniu za pomocą
założonej miski próżniowej.
Wymagany sprzęt:
• pompa próżniowa z manometrem/ciśnieniomierzem i regulatorem,
• przezroczysta miska próżniowa,
• ciecz, która będzie wskazywała miejsce przecieku.
Procedura testu:
1. Rozpyl ciecz (wodny roztwór mydła lub płyn do spryskiwania szyb) na zgrzewie (obszar
testu).
2. Umieść miskę próżniową na obszarze testu.
3. Ustaw pompę na 2 lub 3 sekundy (membrana dachowa zostanie zassana).
4. Punkty przecieku zostaną ujawnione tam, gdzie pokażą się bąble.
5. Zaznacz wszystkie słabe punkty i dogrzej na nich wzmocnienia.
Test wodny
Test wodny może służyć do badania tylko membran, w których jakikolwiek przeciek nie
spowoduje uszkodzenia (na przykład w przypadku stalowego lub betonowego podłoża bez
otworów).
Metoda nie jest odpowiednia i nie może być przeprowadzana podczas badania szczelności
dachów budynków które są zamieszkane lub w których prowadzona już jest działalność
biznesowa.
Jeśli dach jest spadzisty, oznacza to, że dla testu wodnego wymagany jest wysoki poziom
wody. Może on wywołać przeciek, do którego z kolei nie doszłoby, gdyby nie wykonywano
testu. System odwadniania może nie wytrzymać potężnego ciśnienia wody, które pociąga za
sobą próba hydrauliczna. Standardowe ubezpieczenie nie obejmuje szkód spowodowanych
44
Instrukcja producenta
przez wodę podczas przeprowadzania testu. Ponadto, izolacja w strukturze zostanie zawilgocona przez jakąkolwiek penetrację wody. W ilgotną izolację należy wymienić. Innymi słowy,
testy wodne nie są odpowiednie, gdy woda może spowodować uszkodzenie struktury podłoża
w większym stopniu niż normalne oddziaływania klimatyczne.
Test wodny należy przeprowadzać ostrożnie jeśli istnieje ryzyko zbliżania się temperatury do
poziomu zamarzania. Testu wodnego nie należy przeprowadzać w temperaturze poniżej
poziomu zamarzania.
Przed rozpoczęciem testu wodnego, należy powiadomić kierowników budowy. Należy oszacować masę wody w stosunku do nośności konstrukcji. 100 mm wody odpowiada 100 kg/m2 .
Zawsze zasięgnij porady projektanta budynku. Zamiast uszczelniania odpływów można
zgrzać pionową ścianę z membrany wokół odpływu. Dzięki temu unika się niepożądanego
wysokiego poziomu wody.
Dla większości konstrukcji wystarczy, gdy czas trwania testu zamknie się w normalnych
godzinach pracy. Test wodny wilgotnych pomieszczeń zgodnie ze standardami to 24 godziny.
Dach, który jest poddawany testowi ciśnieniowemu nie może być pozostawiony bez nadzoru
na wypadek pojawienia się przecieków lub wystąpienia penetracji wody, która wymaga
natychmiastowego opróżnienia dachu. Woda musi być odprowadzona, stopniowo, aby
uniknąć zwiększania się ciśnienia w rynnach odprowadzających. Odpływy nie są normalnie
przystosowany do takiego celu i, jak wspomniano wcześniej, konsekwencją może być
poważne uszkodzenie spowodowane przez wodę. Podczas odprowadzania wody, może być
wskazane, aby użyć dodatkowo kilku syfonów (węży elastycznych).
Należy pamiętać, aby zawrzeć z klientem umowę, jasno przedstawiającą uzgodnienia dotyczące próby hydraulicznej. Należy wyspecyfikować poniższe kwestie:
1. Obszar, na którym ma być przeprowadzony test wodny.
2. Przygotowanie obszaru do testowania (powinien być w pełni pokryty membraną oraz
wyposażony w sprawny system odprowadzający wodę).
3. Czas trwania testu wodnego – godzina rozpoczęcia i zakończenia.
4. Przegląd techniczny dachu podczas przeprowadzania testu wodnego.
5. Przegląd techniczny podczas odprowadzania wody.
6. Podpis upoważnionej osoby poświadczający przeprowadzenie testu wodnego.
UWAGA: Nie należy przeprowadzać testu wodnego w nocy lub podczas weekendu.
Ważne: Uzyskaj podpis kierownika budowy poświadczający, że membrana została przetestowana i zaaprobowana. Protan posiada specjalne formularze dla potrzeb badania membran
testem wodnym.
Test iskrowy – Metoda testu elektronicznego
Firmy specjalistyczne mogą przeprowadzić testy wykrywania przecieków na jednowarstwowych membranach przez przepuszczenie ładunku elektrycznego przez wilgotną membranę
dachową. Dzięki pomiarowi przewodzenia na powierzchni dachu można wykryć wszelkie
dziury w membranie. Metoda jest efektywna, lecz droga i normalnie wymagana jedynie przy
membranach narażonych na natężony ruch lub uszkodzenia mechaniczne.
45
Przewodnik montażu
10. Systemy dachowe/Zasady montażu
Wybór właściwego systemu dla dachu wymagającego pokrycia może przynieść wymierne
korzyści pod względem ilości koniecznego nakładu pracy, oszczędności na zużyciu materiału
i ergonomii. Systemy dachowe Protan zawierają wiele produktów i wersji, łączenie których
może być bardzo korzystne. Zarezerwuj sobie czas na dokładne zaplanowanie. Ta inwestycja
zwróci się w wydajności pracy na dachu!
Mechanicznie mocowane powierzchnie dachowe
– eksponowane powierzchnie dachowe
Eksponowane powierzchnie dachowe są strukturami dachowymi, w których warstwa szczelna/
wodoodporna jest warstwą górną, odpierającą wpływ wiatru i czynników klimatycznych.
Oznacza to, że membrana musi być wodoszczelna, odporna na słoneczne promieniowanie UV,
wytrzymała na działanie sił wiatru i musi być ognioodporna zgodnie z obowiązującymi
regułami dotyczącymi nierozprzestrzeniania się ognia. Wymienione wyżej wymagania są
wymaganiami funkcjonalnymi stosowanymi dla eksponowanych powierzchni dachowych.
Membrany Protan SE, EX i EXG
Membrany Protan SE, EX i EXG posiadają zbrojenie z poliestru, zapewniające właściwą
wytrzymałość przy mocowaniu mechanicznym, tak że siły wiatru na powierzchni dachu są
przenoszone na strop.
Laminowane dzianiną membrany Protan SE sprawiają, że montaż jest łatwiejszy na konstrukcjach, dla których wymagana jest warstwa migracyjna układana w taki sam sposób jak
membrana dachowa. Membrana Protan EX najlepiej nadaje się do stosowania przy renowacji
starych bitumicznych dachów, podczas gdy membrana Protan EXG jest używana na izolacji
EPS. Położenie luzem warstwy migracyjnej z Protan SE to również właściwe rozwiązanie, ale
wymaga dodatkowego nakładu pracy na dachu.
Montaż
Membrany Protan SE, EX i EXG mogą być mocowane wyłącznie mechanicznie (oprócz
dachów vacuum). Na początku procesu instalacji rozwija się pierwszy arkusz, wyrównuje się
go, rozciąga i mocuje na obu końcach. Następnie instalowane są łączniki wzdłuż obu
dłuższych krawędzi arkusza w odstępach opisanych w kalkulacji ssania wiatru przewidzianej
dla danego dachu. Kolejne arkusze są rozwijane, rozciągane i mocowane na obu końcach,
zanim zostaną zgrzane z poprzednim arkuszem. Następnie mocowania są instalowane wzdłuż
luźnej dłuższej krawędzi arkusza. Linia zaznaczona wzdłuż arkusza pokazuje, w którym
miejscu powinna znajdować się zakładka (120 mm) i gdzie powinny zostać umieszczone
łączniki (około 37 mm od krawędzi arkusza). Membrana dachowa jest dostarczana w szerokościach 0,67 m, 1,0 m, 1,33 m i 2,0 m. Dla arkuszy o szerokości 2 m, zakładka powinna wynosić
130 mm.
Zasada: Najpierw zgrzewanie, potem mocowanie mechaniczne! Pamiętaj, aby ostrożnie
rozciągać membranę dachową podczas jej mocowania aby osiągnąć dobre naprężenie
i gładką powierzchnię membrany dachowej.
46
Instrukcja producenta
Montaż arkuszy – membrany Protan SE, EX i EXG
1. Rozwiń cały odcinek membrany od punktu A do B.
2. Ułóż membranę dachową tak, aby zostawić 120 mm zakładkę. Trzymaj się zaznaczonej linii.
3. Zamontuj 2-3 łączniki na jednym z końców.
4. Ostrożnie rozciągnij membranę na długość.
5. Zamocuj 2-3 łączniki na przeciwległym końcu.
6. Wykonaj zgrzew zgrzewarką od punktu A do B.
7. Umieść łączniki wzdłuż krawędzi arkusza. Postępuj zgodnie z tabelą wymiarów prawidłowych odległości oraz zgodnie z zaznaczoną linią. Podczas instalowania łączników ostrożnie rozciągaj membranę na boki.
Rys. 35.
Membrana Protan EX
Membrana typu EX została opracowana specjalnie do renowacji starych bitumicznych lub
syntetycznych jednowarstwowych pokryć dachowych. Włóknina poliestrowa (warstwa migracyjna) jest laminowana do spodniej części membrany dachowej, tak aby warstwa migracyjna
i membrana dachowa były położone jako jedna warstwa. Na spodniej części membrany
Protan EX jedna dłuższa krawędź arkusza nie jest laminowana włókniną poliestrową, tak aby
mogła być zgrzana na zakładkę do następnego arkusza. Membrana Protan EX jest
instalowana tak jak opisano powyżej proces dla SE, ale krawędzie muszą być zgrzane
i przykryte pasami. Gdy membrana Protan EX jest układana na starym bitumie, włóknina może
zaczepiać się o stare podłoże, utrudniając naciąganie arkuszy. Aby tego unikać, zaleca się
położenie tymczasowo plastikowej folii pomiędzy starą membranę i Protan EX. Folię usuwa się
zanim zostanie zgrzana zakładka.
Inną alternatywą jest wykorzystanie prostego urządzenia rozciągającego, takiego jak ręczna
naciągarka.
Mocowanie na krótszych końcach arkusza: łączniki na końcach arkusza membrany Protan EX
muszą zostać zakryte pasami. Należy umieścić łączniki naprzeciwko siebie i dogrzać na nich
pas zakrywający z membrany Protan SE o szerokości 250 mm.
UWAGA: Jeżeli arkusze o szerokości 2 m są mocowane mechanicznie z użyciem wkrętów
i płaskich podkładek na podłożach drewnianych (bez dodatkowej izolacji), konieczne jest
użycie Protan EX. Poprzez to wykorzystana jest dodatkowa wytrzymałość powstająca dzięki
połączeniu membrany z laminowaną od spodu włókniną.
47
Przewodnik montażu
Membrana Protan EXG
Membrana EXG została opracowana specjalnie do wykonywania pokryć dachowych bezpośrednio na izolacji styropianowej (EPS/XPS). Membrana jest laminowana od spodniej strony
włókniną szklaną (warstwa migracyjna). Podczas instalowania dachu wiatr może z łatwością
zdmuchnąć ułożoną luzem włókninę szklaną. Można uniknąć tego problemu poprzez użycie
Protan EXG, dodatkowo ograniczając ilość zaangażowanej pracy na dachu. Podczas łączenia
arkuszy Protan EXG końcowy arkusz musi być zakryty pasem Protan SE o szerokości około
250 mm.
UWAGA: Łączniki na końcu arkusza Protan EXG nie mogą znaleźć się pod zakładem
zgrzewanym poprzez laminat z włókniny szklanej. Ponieważ gorące powietrze nie przetopi
włókniny szklanej, powstały zgrzew nie będzie dobrej jakości.
Zakrywanie pasami końcowych łączników
Aby jak najskuteczniej zakryć pasami łączniki na końcach arkuszy membrany, warto
zaplanować instalację dachu tak, aby łączniki na końcach arkuszy znalazły się obok siebie.
Przykrywanie pasami w poprzek kilku arkuszy daje estetyczniejszy, bardziej jednolity wygląd
powierzchni dachu. W przypadku produktów laminowanych dzianiną warto zamówić specjalne
długości rolki aby zminimalizować ilość miejsc łączeń.
Systemy dachowe
Membrany dachowe Protan, arkusze mocowane mechanicznie
Siła wiatru zawsze będzie czynnikiem determinującym, jaki system dachowy powinien zostać
zastosowany. Ogólna zasada wskazuje, aby używać rolek o szerokości 1 m w obszarze środka
dachu, jak również w narożniku i na obwodzie na dachach, które są umiarkowanie eksponowane na wiatr i na dachach z wieloma przebiciami lub dachach o specjalnie projektowanym
kształcie, wykończonych lub z profilami architektonicznymi.
Arkusze o szerokości 2 m są zwykle używane w obszarze środka dachu na dachach nie
eksponowanych na wiatr. Arkusze o szerokości 2 m nie mogą być stosowane na konstrukcjach
nośnych z lekkiego betonu lub w narożnikach i po obwodzie dachu.
Często stosuje się połączenie arkuszy o szerokości 1 m w narożniku i po obwodzie oraz
arkuszy o szerokości 2 m w strefie środkowej
dachu. W obszarach szczególnie eksponowanych na działanie wiatru, konieczne jest stosowanie arkuszy węższych niż 1 m, lub użycie
ukrytych pasów mocowania membran Protan
w narożniku i na obwodzie o określonej odległości między pasami. Często lepiej korzystać
z prefabrykowanych systemów zamiast wąskich arkuszy, ponieważ ich instalacja jest
zazwyczaj mniej pracochłonna.
Zatrzymanie i zablokowanie
W przypadku instalowania arkuszy o szerokości 2 m należy zwrócić uwagę na następujące
właściwości: Wstępne kurczenie się materiału
48
Rys. 36.
Instrukcja producenta
i siły wiatru na powierzchni dachu mocniej oddziałują na arkusze o szerokości 2 m niż na
arkusze o szerokości 1 m. Należy wziąć to pod uwagę przy planowaniu instalacji dachu.
W miejscu przejściowym między środkiem i obwodem dachu, gdzie arkusze o szerokości 2 m
kończą się (występuje efekt „zatrzymania”) i, przykładowo, konieczne jest zastosowanie
arkuszy o szerokości 1m w kierunku poprzecznym, 2 m arkusze muszą być zamocowane
(„zablokowanie”) wzdłuż krótszego boku. W przeciwnym wypadku siły oddziałujące na
arkusz 2 m będą tak duże, że wyciągną połączenia membrany dachowej. Arkusz w strefie
obwodowej (ukryte pasy mocowania, arkusze o szerokości 1 m lub węższe) jest następnie
zgrzewany nad końcem arkusza 2 m. Istotne, by wziąć również pod uwagę siły oddziałujące
na arkusz 2 m przy zmianie kąta układania. Arkusze muszą być „zablokowane”, jeśli to
możliwe z użyciem listwy, aby zapobiec podnoszeniu się membrany dachowej w miejscu
zmiany kąta nachylenia połaci dachu.
Pasy ukrytego mocowania Secret Fix Strips (wyłącznie z membraną Protan SE)
Pasy ukrytego mocowania wykonywane są na membranie Protan SE o szerokości 2,0 m i są
zgrzewane w poprzek na spodniej stronie arkusza. Ukryte pasy mocowania są dogrzane do
spodniej strony membrany za pomocą wysokiej częstotliwości w odległości dostosowanej do
siły wiatru oddziałującej na dach.
• Ukryty pas ma długość 1,8 m, co zapewnia wolną krawędź zgrzewu 100 mm z każdej
strony rolki szerokości 2 m.
• Pierwsze dwa pasy są zamocowane w przeciwnym kierunku do pozostałych. Dzięki temu
podczas układania możliwe jest wyrównanie arkusza w stosunku do poprzedniego.
• Zakładka powinna wynosić ok. 100 mm.
• Ukryte pasy są mocowane do podłoża nośnego. Łączniki muszą być rozmieszczone na
ukrytym pasie jak najbardziej symetrycznie.
• Łączniki na ukrytym pasie muszą być rozmieszczone w odległości minimum 30 mm od
krawędzi i nie bliżej niż 90 mm od końca ukrytego pasa.
• Konieczne jest zamocowanie minimum 3 i nie więcej niż 7 łączników na każdym ukrytym
pasie.
• Do mocowania należy użyć wyłącznie ukrytego pasa.
• Zaleca się użycie łączników/tulei bez kolców.
Z uwagi na mocną tkaninę zbrojenia w ukrytych pasach kolce łączników z domocowaniem
trudno się przebijają. Ponieważ ukryty pas jest dociskany do podłoża, tuleja z kolcami
spowoduje marszczenie się membrany podczas montażu.
Rys. 37a.
Rys. 37b.
49
Przewodnik montażu
Liczba łączników na poszczególne pasy
Odległość między łącznikami na pasie w mm
3
4
5
6
7
630
480
380
320
270
4
2,6
2
1,6
1,3
5,2
3,5
2,6
2,1
1,7
6,6
4,4
3,3
2,6
2,2
7,8
5,2
3,9
3,1
2,6
9,3
6,2
4,6
3,7
3,1
Liczba łączników na metr kwadratowy dla:
Odległość między pasami (mm):
Odległość między pasami (mm):
Odległość między pasami (mm):
Odległość między pasami (mm):
Odległość między pasami (mm):
400
600
800
1000
1200
ilość/m 2
ilość/m 2
ilość/m 2
ilość/m 2
ilość/m 2
Istnieją 2 systemy planowania projektu i instalacji dachu za pomocą pasów ukrytego
mocowania:
System 1:
• Jednakowa odległość między ukrytymi pasami i jednakowo długie rolki (na przykład rolki
z magazynu).
• Jednakowa odległość między ukrytymi pasami, ale konieczne zamocowanie różnej liczby
łączników w różnych strefach dachu. Dekarz musi postępować zgodnie z rysunkiem projektu.
System 2:
• Różne odległości między ukrytymi pasami i długościami rolek przeznaczonych na różne
strefy dachu (wymaga rozplanowania).
• Mając różne odległości między ukrytymi pasami, można zamocować taką samą ilość
łączników na każdym ukrytym pasie, ale dekarz musi uważać, aby użyć właściwej rolki
w odpowiedniej strefie.
Rozpoczynając instalację dachu istotne jest, aby membrana dachowa została równo odwinięta. Następny pas ukrytego mocowania musi być ułożony równolegle i z zakładką na arkuszu
obok. Nieprawidłowe ułożenie doprowadzi do zbyt szerokiego lub zbyt wąskiego zakładu. Pas
ukrytego mocowania nie może być naciągnięty w taki sam sposób jak arkusz 1 m lub 2 m.
a) Jeśli ukryty pas jest zainstalowany bezpośrednio z rolki, prawie nie ma szans na naciągnięcie membrany dachowej.
b) W związku z tym zaleca się odwinięcie około 2 m rolki, aby ułatwić dostęp do ukrytych
pasów. Doradzamy wykonanie tej czynności podczas instalowania dachu na miękkiej izolacji. Ciężkie rolki zagłębiają się nieco w izolację i powodują powstanie dodatkowej fałdy.
Jeśli rolka jest umieszczona za ostatnio zamocowanym paskiem, nie dojdzie do powstania
fałdy. Dodatkowo, będzie można trochę naciągnąć membranę dachową.
c) Jeśli membrana dachowa zostanie rozwinięta w całości a następnie odwinięta, będziesz
miał szansę naciągnąć trochę membranę dachową.
Technika, którą wybierzesz, zależy od podłoża, warunków pogodowych i twojego doświadczenia.
Aby zwiększyć tempo, można zamocować kilka arkuszy równolegle do siebie przed zgrzaniem
membrany dachowej. Zakładka powstanie we właściwy sposób w odniesieniu do spadku
dachu, aby uniknąć wnikania wody pod membranę.
Bardziej szczegółowy opis pokrywania dachu za pomocą pasów ukrytego mocowania Protan
został opisany w kolejnym rozdziale podręcznika.
50
Instrukcja producenta
Prefabrykowane arkusze ze wzdłużnymi ukrytymi pasami
(wyłącznie w przypadku membrany Protan SE)
Prefabrykowane arkusze ze wzdłużnymi ukrytymi pasami są to standardowe arkusze membrany dachowej zgrzane ze sobą fabrycznie tak, by utworzyć jeden większy arkusz, na którym
dogrzano od spodu ukryte pasy, biegnące wzdłuż dłuższej krawędzi arkusza. Standardowe
wymiary arkuszy to 3,96 m x 12,5 m, ale możemy wyprodukować niemalże wszystkie żądane
wymiary. Ukryte pasy są dogrzewane od spodu w odległościach dostosowanych do podłoża
i lokalnej siły ssania wiatru. Na prefabrykowanych arkuszach wzdłużne ukryte pasy są
mocowane w taki sposób, by biegły od środka arkusza. Dzięki takiemu ułożeniu uzyskuje się
optymalną instalację.
1. Arkusze rozkłada się i odwija od spodu, składając do środka, aż dotrze się do pasów
ukrytego mocowania znajdujących się pośrodku arkusza.
2. Arkusz jest wyrównywany, a ukryte pasy rozciągane i przytwierdzane do podłoża.
3. Arkusz jest następnie rozkładany i mocowany pas po pasie.
Prefabrykowane arkusze umożliwiają bardzo szybki montaż, ponieważ wymagają mniejszej
ilości zgrzewania na budowie. Jedyna praca związana ze zgrzewaniem to łączenie prefabrykowanych arkuszy i prace wykończeniowe. Dzięki temu praca postępuje szybko i bez niespodzianek. Jest to również korzystny sposób na uniknięcie dostawania się wilgoci w głąb dachu.
Rys. 38. Prefabrykowany arkusz ze standardową lokalizacją ukrytych pasów.
Dachy Vacuum – eksponowane powierzchnie dachu
Membrana dachowa ułożona na w pełni szczelnym nośnym podłożu przeniesie siły wiatru
w dół do podłoża poprzez przyssanie się. Dla podłoży, przy których odpowiednie jest
mocowanie systemem vacuum, metoda ta pozwala na optymalne pokrycie dachu po optymalnych kosztach. Kwestię, czy dach jest odpowiedni dla mocowania systememu vacuum może
wyłącznie określić doradca działu technicznego Protan.
Do wykonywania dachów vacuum stosuje się rolki o szerokości 2 m na całej powierzchni
dachu, lub większe prefabrykowane arkusze. Dachu nie mocuje się mechaniczne. Jednakże
pokrycie musi być szczelne wokół urządzeń dachowych, włącznie z wpustami i wzdłuż attyk.
Aby uzyskać szczelne połączenie przy attyce i detalach, używana jest taśma uszczelniająca
51
Przewodnik montażu
Protan pod listwą stalową Protan w celu zapobieżenia dostawania się powietrza przez nierówności w podłożu.
Uszczelka Protan
Kiedy przepływ powietrza spowoduje utwoKieszeń ukrytego
rzenie próżni nad stropodachem, ilość po mocowania
wietrza pomiędzy membraną i szczelnym
Listwa stalowa Protan
podłożem wzrasta. Próżnia jest największa
w narożnikach i na obwodzie dachu. Aby odZgrzew
prowadzić nadciśnienie i jakiekolwiek przecieki powietrza z małych nieszczelności instalowane są kominki systemu vacuum w miejscach,
gdzie spodziewana próżnia ma być największa. Kominki wyposażone są w uszczelki membranowe, które pozwalając powietrzu wydostać się, ale nie wnikać do środka. Zgodnie
z ogólną zasadą należy umieścić dwa kominki
w każdym narożniku dachu, zarówno wewnętrznym jak i zewnętrznym i wzdłuż wolnej
krawędzi dachu co 15 metrów bieżących.
Rys. 39.
Rozmieszczenie kominków powinno zostać
określone po zasięgnięciu porady u doradcy działu technicznego Protan.
Wiatr przemieszcza się nad dachem w porywach, z szybkimi zmianami w natężeniu i kierunku.
Te porywy mogą być postrzegane jako fale na powierzchni dachu, przypominające marszczenie tafli wody. Wyrównanie ciśnienia i ponowne przylgnięcie pokrycia dachowego do dachu
zajmuje kilka sekund. Prawidłowo rozplanowany i zamocowany dach vacuum przysysa się do
podłoża.
System vacuum jest szczególnie odpowiedni dla dachów remontowanych, gdzie istniejące
pokrycia dachowe zostaną uznane za wystarczająco nienaruszone oraz posiadają odpowiednie zakotwiczenie do konstrukcji nośnej. Nowe budynki, w których warstwa wodoszczelna na
dachu jest szczelna są również odpowiednie do mocowania dachów vacuum.
Kominki Vacuum
Wpust
dachowy
Rys. 40. Kominek systemu vacuum.
52
Rys. 41.
Instrukcja producenta
Klejone powierzchnie dachowe – Protan GX
Systemy klejone najczęściej stosowane są w cieplejszych częściach Europy. Jednak w niektórych przypadkach ta metoda krycia dachu może być również wskazana w regionach
skandynawskich. Dachowe systemy klejone są szczególnie odpowiednie dla budynków
z konstrukcją nośną, która utrudnia mocowanie mechaniczne lub pracochłonnymi podłożami,
takimi jak beton, płyta kanałowa, cienkie elementy betonowe, beton lekki i proste podłoża
drewniane. Alternatywnie, klejone rozwiązania dachowe mogą być wykorzystane przy renowacji dachu jeśli na istniejącym pokryciu dachowym zostanie położona dodatkowa warstwa
izolacji. Jednak w tym przypadku izolacja musi również zostać zamocowana do starego
pokrycia dachowego lub niżej – do konstrukcji nośnej aby umożliwić przeniesienie działania sił
wiatru na konstrukcję.
Jeśli powierzchnia dachu ma być w pełni klejona, należy użyć membrany Protan GX.
Typowa w pełni klejona struktura dachu składa się z:
• podłoża,
• warstwy paroszczelnej,
• izolacji,
• Protan GX.
Warstwy w tej strukturze dachowej muszą być dobrze do siebie przyklejone, tak aby siły
wiatru zostały przeniesione w dół do konstrukcji nośnej. Jako warstwa paroszczelna będzie
występować papa, solidnie przyklejona lub zgrzana do podłoża. Izolacja musi być albo
przyklejona do warstwy paroszczelnej lub zamocowana mechanicznie zgodnie ze wskazówkami dostarczonymi przez dostawcę izolacji.
Membrana Protan GX jest klejona do izolacji za pomocą kleju poliuretanowego zatwierdzonego do tego celu przez Protan. Po przyklejeniu Protan GX do podłoża, arkusze membrany
dachowej są zgrzewane ze sobą na standardowy zakład. Krótsze krawędzie arkuszy mocuje
się łącznikami do podłoża i przykrywa dogrzanymi pasami membrany. Należy usunąć nadmiar
kleju z powierzchni zgrzewanej. Dodatkowo oprócz przyklejenia, membrana Protan GX musi
zostać zamocowana mechanicznie do attyki z listwą stalową Protan, zakotwiona mechanicznie
wzdłuż wszystkich przebić i domocowana w obszarach o dużej zmianie kąta nachylenia
podłoża. Należy wykonać te czynności w celu uniknięcia możliwej delaminacji w tych
obszarach, które są najbardziej narażone na działanie ssania wiatru i sił rozciągających
w membranie dachowej.
Rys. 42.
53
Przewodnik montażu
Wybór systemu pokryć dachowych
Podczas wyboru systemu pokryć dachowych dla różnych dachów należy wciąż pod uwag
wiele czynników, których uwzględnienie może przynieść korzyści finansowe.
Każdy system ma swoje własne oczywiste zalety/ograniczenia, które wpływają na wybór
systemu pokrycia dachowego. Najważniejsze jest jednak, by przyjrzeć się w całości procesowi instalacji i poświęcić dodatkowy czas na rozważenie rozwiązań alternatywnych. Na
optymalnie zaplanowanym dachu powinno zostać po instalacji tylko tyle materiału, by
z łatwością można go było zabrać na dół.
Często dobrym rozwiązaniem jest połączenie systemów. Na przykład, można zainstalować
jednocześnie pasy ukrytego mocowania w narożniku i na obwodzie oraz standardowe rolki 1
lub 2 metrowe na strefie środkowej dachu, lub też inną kombinację systemów. Tabela poniżej
pokazuje uproszczone podsumowanie, jak połączyć różne systemy na dachach eksponowanych.
Protan
System pokryć dachowych
Dachy eksponowane
Mocowane mechanicznie – zakładka standardowa
Mocowane mechanicznie – system pasów ukrytego mocowania
Mocowane mechanicznie – arkusze prefabrykowane (PFS)
Mocowane systemem vacuum
Klejone (na całej powierzchni)
Warunki wykonywania dachu
SE
EX
EXG
x
x
x
x
x
x
x
x
GX
x
System pasów
ukrytego
mocowania
Vacuum **
Arkusze
prefabr.
+
+
+
+
0
+
0
0
+
+
+
0
0
+
0
0
0
0
Standardowa
rolka 1,0 m
Standardowa
rolka 2,0 m
Duże powierzchnie dachu
0
Małe powierzchnie dachu
+
Dach spadzisty
Wiele przebić
Szybki montaż
0
+
+/0
+
+
Niska wydajność podłoża
+
+*
+
0
+
0
+
+
0
+
0
+
0
+
0
Profile
+
0
–
–
0
Wysoka ekspozycja na wiatr
+
0
+
+
+
Wysoka wydajność podłoża
Trudny dostęp
+ = Bardzo odpowiednia
0 = Warunkowo odpowiednia
– = Niezbyt odpowiednia
* = Niezbyt odpowiednia dla gazobetonu
**
= Przy szczelnym podłożu
54
Instrukcja producenta
Mocowanie attyki – rozwiązania techniczne
Protan wymaga, aby przejście z pokrycia dachowego do attyki było zawsze mocowane
liniowo. Protan akceptuje szereg rozwiązań technicznych dla mocowania attyk, jednakże
wspólnym wymaganiem dla wszystkich jest konieczność zastosowania listwy stalowej Protan.
Listwy stalowe mają odpowiednie właściwości jeśli chodzi o łatwość montażu, wytrzymałość
i sztywność. Listwy stalowe Protan są mocowane razem z pasami ukrytego mocowania Protan
ze sznurem do zgrzewania Protan lub w specjalnych kieszeniach. Przy użyciu pasów
absolutnie konieczne jest użycie sznura do zgrzewania, aby uzyskać mocowanie liniowe.
Alternatywnie można zastosować listwę stalową Protan nowego typu z domocowaniami.
Niektóre akceptowane rozwiązania prezentujemy w niniejszym przewodniku. Montaż najpopularniejszych rozwiązań jest pokazany krok po kroku w kolejnych rozdziałach. Jakiekolwiek
inne rozwiązania muszą być zaakceptowane przed montażem przez Dział Techniczny Protan.
Niska attyka
a)
Rys. 43a. Fartuch attykowy z membrany dachowej Protan ze zgrzaną ukrytą kieszenią mocującą
z listwą stalową Protan mocowaną do attyki.
c)
b)
Sznur do zgrzewania PVC
Sznur do zgrzewania PVC
Listwa stalowa Protan
Listwa stalowa Protan
Łącznik
Łącznik
Zgrzew
Zgrzew
Rys. 43b. Fartuch attykowy z membrany dachowej Protan ze zgrzanym ukrytym pasem
z listwą stalową Protan mocowaną do attyki.
Sznur do zgrzewania musi być dogrzany na
górze pomiędzy membraną dachową i listwą
stalową Protan.
Rys. 43c. Membrana dachowa Protan wywinięta około 100 mm na attykę. Ukryty pas lub
kieszeń zgrzane do fartucha attykowego, mocowane mechanicznie do attyki z listwą. Pamiętaj o sznurze do zgrzewania pomiędzy
membraną dachową a ukrytym pasem.
55
Przewodnik montażu
Wysoka attyka, h ≥600 mm
Obróbka blacharska
Aby wykonać obróbkę attyki wyższej niż
600 mm konieczne jest dogrzanie dodatkowego ukrytego pasa na spodniej stronie membrany dachowej. Ukryty pas jest zazwyczaj
umieszczany w połowie wysokości attyki. Na
bardzo wysokich attykach, należy zamocować
więcej ukrytych pasów, a maksymalna odległość między nimi powinna wynosić 600 mm.
Łącznik z podkładką stalową
Pas ukrytego mocowania
Zgrzew
Kieszeń ukrytego mocowania Protan
Listwa stalowa Protan
Łącznik
Zgrzew
Protan SE
Rys. 44.
Bardzo niska attyka lub brak attyki
1.
Na całkiem płaskich krawędziach dachu,
które są wykończone obróbkami z blachy,
membrana musi przechodzić pod obróbką
i wystawać poza krawędź dachu. Obróbkę
przytwierdza się solidnie, aby zamocować
zarówno obróbkę, jak i membranę. Do membrany dachowej i obróbki dogrzewa się następnie pas membrany dachowej.
2.
Kiedy niska attyka jest wykończona, membrana dachowa jest mocowana w punkcie
przejścia z płaszczyzny poziomej na pionową
za pomocą kieszeni, albo ukrytego pasa
z listwą stalową Protan. Fartuch attykowy jest
zawinięty poza krawędzią dachu i zamocowany.
Blacha powlekana PVC Protan
Zgrzew
Łącznik z łbem pogrążonym
Zgrzew
Ew. warstwa oddzielająca
Podłoże
Paroizolacja
Rys. 45.
Blacha powlekana PVC Protan
Membrana Protan SE
Kieszeń ukrytego
mocowania Protan
Listwa stalowa Protan
Łącznik
Zgrzew
Ew. warstwa oddzielająca
Podłoże
Paroizolacja
Izolacja termiczna
Rys. 46.
56
Instrukcja producenta
Wykończenie na zewnętrznej krawędzi
dachu – metoda alternatywna
Membrana dachowa wyciągnięta z powierzchni dachowej jest prowizorycznie mocowana wzdłuż krawędzi dachu. Następnie,
membrana dachowa jest ułożona z zakładem
wzdłuż krawędzi dachu na szerokości
400 mm i zamocowana poprzez obróbkę
z blachy o minimalnej grubości 0,7 mm, ułożoną nad nią i przykręconą do podłoża zgodnie z projektem dachu.
Rys. 47.
Koryta rynnowe
Koryta rynnowe to miejsca odprowadzenia wody w podłużnym kształcie, w kształcie litery V
lub prostokątne znajdujące się pomiędzy dwoma połaciami dachowymi. Kąt pomiędzy tymi
powierzchniami dachowymi może się różnić. Koryta rynnowe zawsze będą takim miejscem na
dachu, gdzie zbiera się woda przed jej odprowadzeniem. Jednocześnie, koryta są miejscem
na dachu, które zazwyczaj znajdują się pod największym wpływem lodu i śniegu. Z tego
względu warto wybrać grubszą membranę dachową w miejscu wykonania koryt, na przykład
Protan SE 1,6 mm. Należy zatem poświęcić temu obszarowi dachowemu więcej uwagi
i zaplanować montaż tak, aby uszczelnienie odbyło się w najlepszy możliwy sposób. Powinno
ograniczyć się ilość zgrzewów wykonywanych w korytach.
Podczas wyboru rozwiązania dla uszczelnienia koryt, konieczne jest rozważenie poniższych
kwestii:
• kierunek fal blachy trapezowej,
• odległość od krawędzi mocowania do podłoża betonowego lub z lekkiego betonu.
Metoda 1 – koryto obniżone, poziome lub ze spadkiem – pas ukrytego mocowania.
Koryto jest wykańczane membraną z pasami ukrytego mocowania o szerokości 2,0 m lub 1,0 m.
Metoda ta może okazać się korzystna przy projektach renowacji dachów, w których koryta
instaluje się na końcu w celu uniknięcia przecieków podczas trwania renowacji. Użycie pasów
ukrytego mocowania do wykonania koryt zapewnia również właściwe ułożenie membrany,
nawet w najniższych miejscach instalacji.
Metoda 2 – obniżone koryto, poziome lub ze
spadkiem – wzdłużna kieszeń/pas ukrytego
mocowania.
Koryto wykończone jest wzdłużnym arkuszem ze wzdłużnymi pasami ukrytego mocowania lub zgrzewanymi na nim ukrytymi kieszeniami, specjalnie zaprojektowanym pod
kątem punktów zmiany kąta w korycie. Aby
wykonać liniowe mocowanie w ukrytych kieszeniach lub pasach ukrytego mocowania
stosuje się listwę stalową Protan. W obszarach z niską ekspozycją na działanie wiatru
pas ukrytego mocowania może zostać przytwierdzony standardowymi mocowaniami.
Rys. 48.
57
Przewodnik montażu
Warstwa oddzielająca
Membrana Protan SE
Membrana Protan SE
Ew. warstwa oddzielająca
Kieszeń ukrytego mocowania Protan
Łącznik z podkładką
Zgrzew gorącym powietrzem
Zgrzew gorącym powietrzem
Paroizolacja
Łącznik
130 mm
Listwa stalowa Protan
Rys. 49.
Metoda 3 – prefabrykowane rozwiązanie dla obniżonego koryta – poziomego lub ze spadkiem.
W przypadku koryta o szerokości 600 mm można użyć membrany dachowej Protan SE
1,6 mm o szerokości 1 m z kieszeniami zgrzanymi wzdłużnie od spodu, aby przy zmianie kąta
wykonywania pokrycia wykonać mocowanie liniowe. Alternatywnie, można użyć rolek membrany Protan SE o szerokości 1,33 m. Stosuje się listwę stalową wsuniętą w kieszeń mocującą.
Rys. 50.
Rys. 51b.
Rys. 51a. Membranę do instalacji w korycie można zamówić jako gotowy produkt w Protan AS.
58
Instrukcja producenta
Teownik z blachy powlekanej o minimalnej grubości 0,8 mm są mocowane tak, że pionowa
część koryta miała podwójną grubość. Długość i szerokość każdej półki teownika wynosi 100
x 100 mm – patrz rysunek teownika i zdjęcie 51b. Półki teownika są trzymane w miejscu przez
płyty izolujące, leżące na stopach wzdłuż koryta w odstępach odpowiadających odstępom
mocowań zgodnie z kalkulacją ssania wiatru. Minimalna wysokość części środnika teownika,
która wystaje powyżej izolacji koryta wynosi 50 mm.
Aby móc naciągnąć membranę w korycie o szerokości 600 mm, zalecana odległość między
ukrytymi kieszeniami (w miejscach zmiany kąta między powierzchnią poziomą a pionową)
wynosi około 560 mm; patrz rysunek ułożenia membrany w korycie (generalnie powinna być
około 40 mm węższa niż szerokość koryta). Aby uzyskać najlepszy efekt instalacji, należy
naciągnąć membranę w korycie.
1. Membranę w korycie rozwija się i naciąga za pomocą mocowań do attyki lub w dół do
powierzchni dachu.
2. Ukryta kieszeń od spodniej strony membrany koryta jest mocowana do teowników za
pomocą listwy stalowej Protan i śrub.
3. Druga strona jest mocowana w taki sam sposób.
4. Membranę ułożoną w korycie zgrzewa się z membraną dachową.
• Jeśli dach jest pokryty dużymi arkuszami lub pasami ukrytego mocowania, membrana
w korycie jest zgrzewana bezpośrednio do membrany dachowej.
• Jeśli dach jest pokryty arkuszami o szerokości 1m lub 2m, mocowania muszą być umieszczone wzdłuż koryta. Membrana koryta jest wyciągnięta nad mocowaniami i zgrzana do
membrany dachowej. W zależności od wysokości koryta i umiejscowienia mocowań, szerokość membrany koryta może zostać zwiększona do 1,33 m.
Metoda 4 – Koryto w kształcie litery V –
wzdłużne pasy ukrytego mocowania.
W korycie instalowany jest pojedynczy arkusz z jednym lub więcej wzdłużnymi pasami
ukrytego mocowania dogrzanymi od spodu.
Jeden z pasów ukrytego mocowania musi
znaleźć się w środku arkusza, by mocowanie
w najniższym punkcie koryta było dobrze
wykonane. Niekiedy należy wykonać większą
ilości ukrytych pasów niż jest to wymagane
w kalkulacji ssania wiatru. Podobnie jak metoda 1, ta metoda jest odpowiednia do projektów renowacji dachów.
Metoda 5 – Koryto w kształcie litery V – pasy
w miejscach zmiany kąta.
Dach jest pokryty membraną dachową Protan w kierunku spadku. Arkusze układa się
w dół i mocuje jak najniżej w pobliżu miejsca
zmiany kąta na dnie. Podczas renowacji dachu lub jeśli istnieje ryzyko opadów, konieczne jest odłożenie w czasie instalacji łączników
na dnie koryta do czasu zgrzewania wzdłużnego pasa ukrytego mocowania. Szerokość
pasa musi być dostosowana do poszczegól-
Rys. 52.
Rys. 53.
59
Przewodnik montażu
nego przypadku, ale nie może przekroczyć 0,5 m szerokości. Należy upewnić się, iż krawędzie
arkuszy są dobrze zamocowane zanim rozpocznie się przytwierdzanie pasa w miejscu, gdzie
podłoże zmienia kąt.
Wykończenie przy ścianie
Zasady ogólne
Należy sprawdzić wysokość przejść przez dach, słupków podkostrukcji, itd. tak aby
wysokość wywinięcia została dostosowana do dachu. Wywinięcie powinno wynosić około
300 mm lub sięgać przynajmniej 150 mm powyżej najwyższego punktu na powierzchni dachu.
Membranę Protan SE mocuje się mechanicznie za pomocą, na przykład, pasów ukrytego
mocowania lub kieszeni. Jeśli powierzchnia dachu jest pokrywana membraną Protan EX lub
EXG, na wywinięciu zaleca się użycie Protan SE i położenie luzem warstwy migracyjnej.
Protan G i GG mogą zostać przyklejone lub do spodniej części membrany można dogrzać
kieszenie lub pasy ukrytego mocowania z membrany SE aby można było zamocować
membranę mechanicznie w miejscu przejścia z podłoża poziomego do pionowej ściany.
Wykończenie przy ścianie przy drewnianych
lub metalowych panelach
WIATROIZOLACJA
Membranę dachową Protan wywija się i mocuje za panelami. Jeśli to możliwe, membrana
musi zostać położona pod warstwą wiatroszczelną ściany. Podczas renowacji dachu panele muszą zostać zdjęte, a membrana dachowa zamocowana za nimi. Może być
wskazane zastosowanie opaski zamocowanej
pod istniejącym panelem.
OKŁADZINA ELEWACYJNA
USZCZELKA
ŁĄCZNIK
OBRÓBKA BLACHARSKA
KIESZEŃ UKRYTEGO MOCOWANIA PROTAN
LISTWA STALOWA PROTAN
ŁĄCZNIK
TULEJA
TELESKOPOWA
ZGRZEW GORĄCYM
POWIETRZEM
ŁĄCZNIK
MEMBRANA PROTAN SE
EW. WARSTWA
ODDZIELAJĄCA
W przypadku paneli poziomych można zdjąć
2-3 najniższe deski, a membranę dachową
wywinąć za panel.
880 mm Max
PODŁOŻE
PAROIZOLACJA
IZOLACJA TERMICZNA
Rys. 54.
Ściana betonowa
USZCZELNIACZ
USZCZELNIACZ
STALOWA LISTWA DOCISKOWA
OBRÓBKA BLACHARSKA
ŁĄCZNIK
ŁĄCZNIK Z PODKŁADKĄ STALOWĄ
MEMBRANA PROTAN SE
MEMBRANA PROTAN SE
KIESZEŃ UKRYTEGO MOCOWANIA PROTAN
KIESZEŃ UKRYTEGO MOCOWANIA PROTAN
LISTWA STALOWA PROTAN
ŁĄCZNIK
LISTWA STALOWA PROTAN
ŁĄCZNIK
ZGRZEW GORĄCYM
POWIETRZEM
TULEJA TELESKOPOWA
EW. WARSTWA
ODDZIELAJĄCA
ŁĄCZNIK
880 mm Max
PODŁOŻE
PODŁOŻE
PAROIZOLACJA
PAROIZOLACJA
IZOLACJA TERMICZNA
IZOLACJA TERMICZNA
60
TULEJA TELESKOPOWA
EW. WARSTWA
ODDZIELAJĄCA
880 mm Max
Rys. 55.
MEMBRANA PROTAN SE
ZGRZEW GORĄCYM
POWIETRZEM
MEMBRANA PROTAN SE
Rys. 56.
Instrukcja producenta
Nacięcia, szczeliny i rowki w ścianach betonowych. Nacięcie powinno wynosić około 20 mm
głębokości i najlepiej biec ukośnie do góry. Membrana dachowa Protan jest wywijana
do nacięcia. Produkty G są klejone, podczas gdy produkty SE są mocowane mechanicznie
z ukrytymi pasami lub kieszeniami.
Membrana dachowa jest przybijana do ściany pod nacięciem. Należy umieścić samozatrzaskującą obróbkę na połączeniu i uszczelnić połączenie uszczelniaczem.
UWAGA: Należy użyć masy uszczelniającej również w miejscach połączeń/zakładkach.
Świetliki i inne przebicia
W systemach mocowanych mechanicznie membrana dachowa jest mocowana wokół świetlików i przebić w odległości odpowiadającej odległości na obwodzie dachu.
UWAGA: Membrany wokół świetlików i przebić nie należy mocować w odległości nie większej
niż 500 mm.
W przypadku świetlików i klap dymowych zaleca się wyciągnięcie membrany dachowej
z powierzchni dachu i wywinięcie jej około 100 mm na pionowej części (dzięki temu
zapobiegnie się również dostawaniu się wody pod spód podczas instalacji dachu). Następnie
należy uszczelnić pokrycie wokół świetlika, instalując membranę za pomocą kieszeni z listwą
lub pasem ukrytego mocowania z listwą i sznurem do zgrzewania. Do wykonania pokrycia
należy użyć membrany Protan SE . Ta metoda instalacji dachu wymaga, aby śruby miały
dobre zamocowanie w punkcie zmiany kąta.
USZCZELKA PROTAN
WAR. 1 MEMBRANA PROTAN G W PEŁNI PRZYKLEJONA DO PODSTAWY
WAR. 2 MEMBRANA PROTAN SE – LUŹNO UŁOŻONA
USZCZELKA PROTAN
WAR. 1 MEMBRANA PROTAN G W PEŁNI PRZYKLEJONA DO PODSTAWY
WAR. 2 MEMBRANA PROTAN SE - LUŹNO UŁOŻONA
LISTWA STALOWA PROTAN MOCOWANA ŁĄCZNIKAMI
SZNUR DO ZGRZEWANIA PVC
KIESZEŃ UKRYTEGO MOCOWANIA PROTAN
LISTWA STALOWA PROTAN MOCOWANA ŁĄCZNIKAMI
ZGRZEW GORĄCYM POWIETRZEM
ZGRZEW GORĄCYM POWIETRZEM
ŁĄCZNIK
ŁĄCZNIK
PODŁOŻE
PAROIZOLACJA
IZOLACJA TERMICZNA
PODŁOŻE
PAROIZOLACJA
IZOLACJA TERMICZNA
EW. WARSTWA ODDZIELAJĄCA
EW. WARSTWA ODDZIELAJĄCA
Rys. 57.
Świetliki i klapy dymowe nie wyższe niż
300 mm i ustawione pod kątem 90 stopni do
dachu mogą być obrobione za pomocą prefabrykowanych elementów. Wymaga to dokładnego zwymiarowania i jest możliwe tylko
na nowych dachach. Punkty zamocowania
muszą być rozmieszczone wzdłuż przebicia,
jeśli stosuje się prefabrykowane elementy.
Listwa na części pionowej sprawi, że zamocowanie będzie za sztywne i utrudni dopasowanie się pokrycia dachowego. Prefabrykowane pokrycia świetlika są wykonane z membrany
Protan G z dogrzanymi 4 narożnikami.
Rys. 58.
USZCZELNIACZ
PODKŁADKA
(MIN. 4 ŁĄCZNIKI NA RURĘ
POMIĘDZY ŁĄCZNIKAMI
MAX. ODLEGŁOŚĆ 150 mm)
OPASKA ZACISKOWA
ZAKŁADKA O SZER. 50 mm
ZGRZANA GORĄCYM POWIETRZEM
MEMBRANA PROTAN G
ZGRZEW GORĄCYM POWIETRZEM
MEMBRANA PROTAN G
ŁĄCZNIK
MEMBRANA PROTAN SE
PODŁOŻE
PAROIZOLACJA
IZOLACJA TERMICZNA
EW. WARSTWA ODDZIELAJĄCA
Rys. 59.
61
Przewodnik montażu
Obróbki okrągłej rury są wykonywane z membrany Protan G. Zaleca się użycie prefabrykowanych detali do ich wykonania. Wokół przebicia muszą znaleźć się przynajmniej 4 punkty
zamocowania.
Wpusty dachowe
MEMBRANA PROTAN SE
MEMBRANA PROTAN G
FABRYCZNIE PRZYMOCOWANA DO WPUSTU
Woda zawsze musi mieć swobodny dostęp
do wpustów odprowadzających deszczówkę.
Wpusty muszą być umieszczone w najniższych obszarach dachu. Na dachu muszą
znajdować się przynajmniej dwa odpływy.
Średnica wpustu grawitacyjnego powinna
wynosić min. 75 mm, a najlepiej jeśli wpust
ma 110 mm.
Pamiętaj: wpusty odprowadzające deszczówkę muszą być zawsze mocowane mechanicznie do podłoża.
ZGRZEW GORĄCYM POWIETRZEM
ŁĄCZNIK Z ŁBEM POGRĄŻONYM
KORPUS ZE STALI NIERDZEWNEJ
ZGRZEW GORĄCYM POWIETRZEM
MEMBRANA PROTAN SE
PODŁOŻE
PAROIZOLACJA
IZOLACJA TERMICZNA
EW. WARSTWA ODDZIELAJĄCA
Zawsze upewnij się, że do wpustu biegnie Rys. 60.
miejscowo spadek, na przykład przez wycięcie około 10-20 mm warstwy izolacji lub osadzenie kołnierza kanału odprowadzającego
deszczówkę w papie/deskach podłoża. Dookoła wpustu musi znajdować się niepalna izolacja.
ZGRZEW GORĄCYM
POWIETRZEM
KORPUS POZWALAJĄCY
NA ZGRZEWANIE Z PVC
ŁĄCZNIK
Z ŁBEM POGRĄŻONYM
MEMBRANA PROTAN SE
PODŁOŻE
PAROIZOLACJA
IZOLACJA TERMICZNA
EW. WARSTWA ODDZIELAJĄCA
Rys. 61.
Rys. 62.
Mocowanie wpustu
Wytnij spadek w izolacji pod kołnierzem wpustu. Zrób okrągły otwór w membranie dachowej
i wciśnij wpust. Zamocuj wpust mechanicznie do podłoża i zgrzej membranę dachową na
kołnierzu wpustu odprowadzającego deszczówkę z membrany dachowej.
Wpusty dachowe z pierścieniem zaciskowym
Do wykonania obróbki wpustu zawsze należy stosować Protan G. Materiał podgrzewa się,
rozciąga i przesuwa pod pierścieniem zaciskowym. Jest to szczególnie istotne, jeśli wpust
osadza się mocno w izolacji. Na dachach mocowanych mechanicznie zawsze trzeba domocować łącznikami Protan SE wokół wpustu przed przygrzaniem kołnierza z Protan G.
62
Instrukcja producenta
Należy pamiętać, iż jeśli wpust znajduje się w środku arkusza membrany, dodatkowe punkty
zamocowania muszą być rozmieszczone wokół niego. Jest to szczególnie istotne, jeśli
zastosowano arkusze o szerokości 2 m.
Połączenie ze starymi wpustami
W przypadku renowacji dachu należy zabezpieczyć membranę dachową Protan przed
jakimkolwiek kontaktem z papą na starym wpuście. Najłatwiej dokonać tego kładąc warstwę
polietylenową nad i pod membraną i uszczelnienie masą uszczelniającą. Sprawdź, czy
wszystkie śruby w pierścieniu zaciskającym są dobrze dokręcone.
Stare wpusty UV
Podczas renowacji dachu należy zastąpić stare wpusty UV nowymi. Dzięki temu klient otrzyma
solidne, trwałe rozwiązanie. W ramach tymczasowego rozwiązania można użyć pierścienia
zaciskającego do zainstalowania membrany Protan G w otworze wpustu.
UWAGA: W tym przypadku należy skontrolować wykonanie obróbki, ponieważ pierścień
zaciskający z czasem wysuwa się z wpustu, co może spowodować przecieki. Należy pamiętać
o poinformowaniu o tym klienta.
Podczas renowacji wpustów UV można zastosować pierścień zaciskający Protan wykonany
specjalnie do tego celu.
Montaż:
1. Wyczyść dokładnie wpust, szczególnie w miejscu, w którym ma być zamocowany pierścień zaciskający.
2. Jeśli pokrycie jest mocowane mechanicznie, miejsca zamocowań muszą być umieszczone obok wpustu. Weź pod uwagę, że rura wpustu może być osadzona w dachu.
3. Wytnij otwór w nowej membranie dachowej nad wpustem i zgrzej, jeśli to możliwe, w dół
do starej membrany dachowej.
4. Do obróbki wpustu należy użyć Protan G. Przytnij membranę, aby utworzyć okrągłą
łatkę na tyle dużą, by zakryć wszystkie punkty mocowań i konieczne zgrzewy.
5. Zgrzej zewnętrzną krawędź.
6. Wytnij mały otwór w środku i rozgrzej materiał powietrzem z dyszy. Otwór musi być
wycięty równo bez wystrzępień.
7. Rozciągnij membranę za pomocą szerokiego wałka.
8. Jeśli membrana została zawinięta do środka otworu we wpuście, wytnij większy otwór,
jeśli jest to konieczne.
9. Umieść uszczelniacz między wpustem a membraną.
10. Zamontuj pierścień zaciskający. Upewnij się, że pierścień zaciskający jest umieszczony
poniżej otworu wpustu. Pierścień można łatwiej docisnąć jeśli zostanie na nim umieszczony dodatkowy pierścień lub rura o właściwej średnicy.
11. Dociśnij pierścień zaciskający za pomocą klucza płaskiego jednostronnego 10 mm lub
małego klucza nastawnego.
12. Upewnij się, że membrana nie została uszkodzona przez zagłębienie.
13. Wewnętrzna kratka wpustu wciąż pasuje bez konieczności dopasowywania. Zewnętrzna
kratka wpustu może wciąż być użyta, jeśli wycięto miejsce na śrubę dociskową pierścienia.
63
Przewodnik montażu
Szczególne metody stosowane podczas renowacji dachów
Renowacja starej membrany jednowarstwowej – pokrycia balastowane
Jeśli podczas renowacji starej jednowarstwowej membrany nie została zastosowana dodatkowa warstwa izolacji, należy uwzględnić migrację plastyfikatorów z nowej do starej membrany,
ruchy i kurczenie się starej membrany oraz gromadzenie kondensacji w warstwie pośredniej.
Aby uniknąć migracji plastyfikatorów, konieczne jest położenie 140 g/m2 włókniny polipropylenowej jako warstwy migracyjnej. Stara membrana dachowa musi być albo usunięta, albo
pozostawiona na dachu. Jeśli pozostawi się starą membranę dachową, musi ona zostać
przecięta w miejscach zmiany kąta na attyce i wokół przebić. Dodatkowo, trzeba ją przeciąć
co każde dwa metry (aby zlikwidować napięcia i osuszyć skropliny po kondensacji).
Protan G
Kieszeń ukrytego mocowania Protan
Stara membrana
Listwa stalowa Protan
Łącznik
Żwir
War.
Zgrzew
oddzielająca
G 1,5 mm
Pas Secret Fix
lub SE-pas
Żwir
Geowwłóknina
polipropylenowa
140 g/m2
Paroizolacja
Rys. 63.
Rys. 64.
Remontowanie pokryć z mocowanej mechanicznie
jednowarstwowej membrany
Stara membrana dachowa jest przecinana w miejscu zmiany kąta na attyce i wokół przebić
i przecinana całkowicie pomiędzy każdym rzędem mocowań. Alternatywnie, stara membrana
może być usunięta do recyklingu. Jeśli dach nie ma dodatkowej izolacji, między starą i nową
membraną musi być położona włóknina polipropylenowa o masie 140g/m2 .
UWAGA: Ważne jest, by podczas renowacji dachu w trakcie prowadzenia prac pokrycie było
wodoszczelne. Aby zapobiec dostawaniu się wody do wnętrza dachu w nocy i podczas
weekendu, najlepiej jest zgrzać nową membranę dachową tymczasowo do starej membrany –
jeśli są kompatybilne. Podczas kontynuowania instalacji bardzo ważne, by odciąć nową
membranę wzdłuż linii zgrzewu, aby rozdzielić ją od starej membrany. W przeciwnym razie
napięcia w starej membranie będą przenoszone na nową membranę. To miejsce zgrzewu
będzie również miejscem migracji plastyfikatora.
Częściowa renowacja/instalacja nowego pokrycia
W niektórych przypadkach trzeba wyremontować tylko część powierzchni dachowej tymczasowo lub na stałe. W zależności od tego, jak długi okres ma przetrwać tymczasowe
rozwiązanie, można wybrać jedną z alternatyw. Pomiędzy membraną dachową Protan
a starym dachem bitumicznym stosuje się membranę przejściową.
64
Instrukcja producenta
Zakończenie pracy w danym dniu/tymczasowe zakończenie
dla pokrycia z membraną przejściową
To tymczasowe rozwiązanie można zastosować tylko przez określony czas, aby uzyskać
szczelność dachu na noc, weekend, lub do kilku lat, aż do czasu kiedy pozostała powierzchnia
dachu zostanie pokryta. W przypadku tego tymczasowego rozwiązania należy zastosować
membranę przejściową, składającą się z odpornego na kontakt z papą bitumiczną PVC na
wierzchniej warstwie i zgrzewalnej papy od spodu.
UWAGA: Rozwiązanie tymczasowe nie jest objęte żadną gwarancją.
Montaż:
Membrana przejściowa jest dostarczana w pełnych rolkach. Zalecamy, aby była podzielona
na pasy około 150 mm przed użyciem jako tymczasowe przejście do pokrycia ze starej papy.
Podczas montażu membrany przejściowej należy pamiętać, że strona bitumiczna membrany
przejściowej i warstwa starej papy muszą zostać połączone tak dobrze, aby zapewnić
wodoszczelność pokrycia. Jednakże połączenie to nie może być eksponowane na działanie sił
wiatru lub innych ruchów/sił w membranie dachowej. W związku z tym należy postępować
zgodnie z procedurą montażu.
1. Koniec membrany dachowej Protan jest zamocowany (zniesienie napięć) do boku membrany przejściowej.
2. Membrana przejściowa jest zgrzewana do starej membrany na końcu membrany dachowej Protan:
• usuń tworzywo osłaniające stronę bitumiczną,
• zgrzej w pełni membranę bitumiczną do istniejącego podłoża gorącym powietrzem lub
palnikiem. Należy wykonać pokrycie standardową metodą dla pokryć papowych,
łącznie z usunięciem posypki.
3. Do wierzchniej strony membrany przejściowej dogrzewa się pas membrany dachowej,
który ma zasłonić zakładką punkty mocowania. Następnie zgrzewa się go do nowej membrany.
4. Poza opisanym powyżej rozwiązaniem można uzyskać trwalsze rozwiązanie zgrzewając
pas papy pomiędzy wierzchnią warstwą membrany przejściowej, wychodzący na stare
pokrycie papowe.
Pas membrany PROTAN zgrzany do
części PVC
membrany przejściowej
Zgrzew PVC-PVC
Membrana przejściowa
zgrzana termicznie do papy
Zgrzew bitum-bitum
Poliester/geowłóknina
polipropylenowa
Alternatywa, patrz pkt. 4
Stare pokrycie bitumiczne
Mocowanie mechaniczne
membrany PROTAN
Rys. 65.
65
Przewodnik montażu
Trwałe wykończenia w przypadkach częściowego remontu dachu
Trwałe wykończenia/przejścia pomiędzy dwoma różnymi, niekompatybilnymi membranami
dachowymi powinny najlepiej znaleźć się na
najwyższych punktach dachu. Na dachach
płaskich, konieczne jest wybudowanie fizycznej przegrody, np. z desek o wymiarach
2” x 4”, które są pokrywane z obydwu stron.
Zawsze należy upewnić się, że istnieje możliwość odprowadzenia wody z każdej sekcji
dachu. Rozwiązanie to jest zalecane niezależnie od typu użytej membrany dachowej.
Obróbka
blacharska
Warstwa
oddzielająca
Protan SE
Stare pokrycie bitumiczne
Rys. 66.
Obróbki
Obróbki w dachach z PVC
Obróbki użyte podczas wykonywania dachu za pomocą membrany dachowej PVC muszą
być zaakceptowane przez Protan. Zaaprobowana przez Protan blacha powlekana PVC
pozwala na zgrzewanie gorącym powietrzem bezpośrednio do obróbki, na przykład do
okapu.
Zakończenia okapu dachu
1. Protan SE ze zbrojeniem poliestrowym
i zgrzewanymi gorącym powietrzem miejscami połączeń.
2. Warstwa poślizgowa z geowłókniny.
3. Zgrzewanie gorącym powietrzem.
4. Krawędź obróbki z blachy zaakceptowanej przez Protan.
5. Przednia krawędź obróbki.
6. Rynna.
7. Jeśli niezbędne, płotki przeciwśniegowe.
Rys. 67.
Alternatywne rozwiązanie do obróbek z blachy
Można zastosować jako alternatywę do obróbek powlekanych tworzywem sztucznym rozwiązanie opisane w rozdziale poświęconym attykom.
66
Instrukcja producenta
Tarasy
Eksponowana membrana tarasowa
– Protan GT
Membrana na tarasy Protan GT stanowi trwałe pokrycie podłogowe z PVC zbrojonego
dzianiną szklaną z dodatkiem plastyfikatora,
stabilizowane na działanie promieni UV, dzięki
czemu można je instalować na zewnątrz budynku. Efekt końcowy instalacji zależy w dużym stopniu od podłoża. Nieregularności,
spadki itd. w podłożu będą widoczne, ale
z drugiej strony nie mają praktycznie znaczenia dla funkcjonalności membrany.
Rys. 68.
Podłoże
Protan GT jest stabilny wymiarowo i w związku z tym zalecany do zastosowania wyłącznie na
twardych podłożach, takich jak beton. W podłożach w których, mogą pojawić się ruchy
z powodu temperatury i wilgoci, mogą wystąpić zmarszczenia w membranie.
Podłoże musi być czyste i płaskie. Nieregularności w podłożu będą miały wpływ na końcowy
rezultat. Pomiędzy membraną tarasową i podłożem musi być zawsze ułożona włóknina
polipropylenowa o gramaturze 300 g/m2 . Jej celem jest wyrównanie nieregularności i zamaskowanie mocowania użyte do montażu.
Montaż
Na poziomych powierzchniach zawsze stosuje się membrany o grubości 2,4 mm. Detale
i wykończenia są wykonywane membraną o grubości 1,4 mm o jednolitym kolorze od spodu
i od góry.
Membrana jest przycinana do odpowiedniej długości. Konieczne jest także wzięcie pod
uwagę symetrii i kierunku montażu podczas układania. Z powodu powierzchni o charakterystycznej fakturze, na dużych powierzchniach tarasowych należy układać arkusze konsekwentnie w takim samym kierunku.
Membrana na tarasach musi być zamocowana ze wszystkich 4 stron. Ważne, aby membrana
była domocowana na wszystkich wykończeniach i w miejscach zmiany nachylenia płaszczyzny. Podczas wyboru metody mocowania należy wziąć pod uwagę właściwości terenu pod
względem obciążenia wiatrem.
Aby wyeliminować naprężenia materiału, ważne, by rozwinąć membranę tarasową, aby miała
szansę „odpocząć” w otoczeniu min. pół godziny przed rozpoczęciem montażu. W temperaturach niższych niż +10°C, membrana powinna „odpoczywać” dłużej. Aby zapobiec powstawaniu pofalowań, itd. istotne jest, aby mocno naprężyć membranę tarasową podczas montażu.
UWAGA: Nie zalecamy montażu podczas zimnej pogody. Zasięgnij porady w dziale technicznym Protan co do sposobu instalacji.
Wykończenia ścian są mocowane tak samo jak reszta instalowanej membrany, albo powlekanym metalem lub przez wywinięcie zewnętrzne membrany na ścianie. Zaakceptowana przez
Protan blacha powlekana PVC z okapem musi być zamocowana na zewnętrznych rynnach.
Membrana tarasowa może być zgrzana gorącym powietrzem bezpośrednio do blachy
powlekanej PVC.
67
Przewodnik montażu
Profile dachowe
Profile dachowe zostały opracowane w celu nadania dachom dynamicznego i wyjątkowego
wyglądu. Wymaganą szczelność dachu zapewniają membrany dachowe Protan, a dogrzewane na nich profile sprawiają, że powierzchnia dachu zyskuje na dynamice i wymiarowości.
Estetyczny rezultat zależy od, między innymi, gładkiego podłoża. Profile mogą być zgrzewane
niezależnie od ułożonej membrany dachowej ale najlepiej, jeśli umieści się je nad łączeniami
membrany. Aby zachować symetrię, trzeba dokładnie wymierzyć powierzchnię dachu. Należy
także wziąć pod uwagę przeszkody, takie jak świetliki w powierzchni dachu. Dobrym
pomysłem jest rozpocząć montaż profili w odległości 100 mm od kalenicy i skończenie 100 mm
od krawędzi dachu. Profile dachowe znajdują się w ofercie pod nazwą Unikalny dach Protan.
UWAGA: Odległość pomiędzy profilami musi być określona w porozumieniu z klientem,
wykonawcą, architektem lub właścicielem.
Profil Omega
Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące
montażu, patrz informacje działu technicznego Protan.
20
o=9
Profil Omega, rys. 70, to miękki profil z PVC
PROFIL OMEGA
MEMBRANA PROTAN SE
ZGRZANY DO MEMBRANY
o tych samych własnościach termozgrzewalnych, co membrana dachowa Protan. Profil
jest dostępny w tych samych kolorach, jak
membrana Protan SE, w długościach 4 metry, pakowany po 25 profili w paczce. Elementy łączące są dostarczane razem z profiPODŁOŻE
14
PAROIZOLACJA
lami. Profil Omega może być zgrzewany
IZOLACJA TERMICZNA
EW. WARSTWA ODDZIELAJĄCA
ręcznie (zgrzewarką ręczną i wałkiem dociskowym) lub za pomocą zgrzewarki automatycznej Leister Variant z akcesoriami Protan.
40
Tempo zgrzewania dla Profilu Omega to 2 do
3 metrów na minutę przy zgrzewaniu zgrzewarką automatyczną. Jeśli profil jest instalo- Rys. 70.
wany ręcznie za pomocą zgrzewarki ręcznej
i wałka dociskowego, konieczne jest użycie prowadnicy aluminiowej aby zapewnić Profilowi
Omega prostoliniowość. W celu zachowania ciągłości i liniowości układanych profili należy
połączyć je dostarczanym w komplecie łącznikiem z PVC. Protan oferuje Profile Omega
w kolorze jasno- i ciemnoszarym.
PROFIL TRÓJKĄTNY
ZGRZANY DO MEMBRANY
MEMBRANA PROTAN SE
SZNUR DO ZGRZEWANIA PVC
Profil trójkątny
68
PODŁOŻE
PAROIZOLACJA
IZOLACJA TERMICZNA
50
55
Protan SE jest zamocowana do profilu trójkątnego z blachy aluminiowo-cynkowej. Profil
jest dostępny w standardowej długości 2 m.
Mocuje się go do membrany dachowej przy
użyciu sznura do zgrzewania. Na jednym
końcu profilu, membrana dachowa jest wyciągnięta o około 20 mm. Dzięki temu uzyskuje się pewność, że profile będą zgrzane mocno ze sobą wzdłuż. Profile trójkątne po
55
Rys. 71.
EW. WARSTWA ODDZIELAJĄCA
Instrukcja producenta
obydwu końcach zakończone są prefabrykowanymi detalami wykańczającymi. Aby zainstalować profile w linii prostej konieczne jest narysowanie kredą linii. Profile trójkątne muszą być
mocowane na gładkim podłożu.
UWAGA: Jeśli podłoże nie jest gładkie, profil trójkątny może formować mostki nad fałdami
w membranie i w najgorszym scenariuszu, prowadzić do nieprawidłowego zamocowania
profilu.
Ścieżki techniczne
dla ruchu pieszego
Na wszystkich dachach w pewnym stopniu
odbywa się ruch pieszy. Membrany dachowe
Protan tolerują taki ruch bez problemów.
Membrany dachowe Protan dzięki wytłaczanej powierzchni dają zaawansowaną ochronę
przed poślizgnięciem się pieszych. Jednakże,
zaleca się ułożenie dodatkowych arkuszy
membrany w miejscach, gdzie ma odbywać
się ruch pieszych, poruszających się w celu
pracy/dokonania konserwacji lub innego ruchu na dachu. Dachy, które są przewidziane
jako szczególnie narażone na ruch pieszy,
warto wykonać jako balastowane.
Arkusz przeznaczony do instalacji w miejscu ruchu pieszych musi jasno zaznaczać, gdzie
ludzie mogą chodzić po dachu. Ponadto, arkusz przeznaczony do instalacji w miejscu ruchu
pieszych zapewnia dodatkową ochronę przeciwko uszkodzeniom mechanicznym i sprawia
estetyczne wrażenie. Najprostszym rozwiązaniem jest zgrzanie dodatkowej warstwy membrany dachowej Protan w kontrastującym kolorze, który odcina się od koloru istniejącej
membrany dachowej.
Na eksponowanych powierzchniach dachowych (mocowanych mechanicznie), można zastosować następujące alternatywne rozwiązania:
• w większości przypadków Protan G/SE,
• Protan GT 2,4 na dachach, gdzie prowadzone są poważniejsze prace lub konserwacja,
• membrana ścieżkowa Protan 2,2 mm. Stosuje się ją przy takich samych wskazaniach jak
w przypadku Protan GT 2,4, ale membrana ta ma powierzchnię o bardziej chropowatej
teksturze.
Na powierzchniach dachów balastowanych:
• na membranie Protan G układa się luzem arkusz ochronny z PVC lub włókninę o min.
300 g/m2. Na tej warstwie kładzione są betonowe płytki na podkładzie z XPS lub specjalnie wykonanych w tym celu klockach wspornikowych wykonanych z tworzywa sztucznego
lub neoprenu.
69
Przewodnik montażu
Systemy pokryć dachowych balastowanych
Dachy w których membrany, są pokryte balastem zazwyczaj nazywa się dachami balastowanymi. Celem balastu jest głównie ochrona membrany przed działaniem wiatru i promieniowania
UV oraz obrona konstrukcji przed ogniem. Membrana jest także chroniona przed zewnętrznymi uszkodzeniami mechanicznymi. Balast chroni przed gwałtownymi zmianami temperatury
i zatrzymuje wodę/opóźnia jej odpływ (dachy zielone) w przypadku gwałtownych opadów.
Membrany balastowane muszą, między innymi, odpowiadać ścisłym wymaganiom co do
stabilności wymiarowej i odporności na starzenie oraz ciśnienia wody.
Dla takich celów stosuje się najczęściej membrany z serii Protan G. Jednakże, w szczególnych
przypadkach używana się również membrany Protan EX.
Produkt dobiera się po dokonaniu oszacowania funkcjonalności. Membrany dachowe Protan
zostały opracowane tak, by spośród ich wachlarza można było dobrać odpowiedni rodzaj do
danego zastosowania. Poniżej znajduje się lista różnorodnych obszarów zastosowań i pasujących do nich membran dachowych.
System
Obszar zastosowania
PVC
Protan EX
Protan G
Membrany
Balastowane żwirem
x
do dachów
Tarasy wykładane płytkami, drewnem, itd.
x
balastowanych
Zielony dachy intensywne
Dachy podwójne/odwrócone
x
x
x
x
Parkingi samochodowe
Pomieszczenia mokre
70
x
x
Zielony dachy ekstensywne
Dachy torfowe
Protan GG
x
x
Instrukcja producenta
Dachy balastowane żwirem
Membrany balastowane żwirem nadają powierzchni dachów estetyczniejszy, naturalny wygląd. Jednakże żwir przede wszystkim spełnia funkcję mocowania membrany do podłoża.
Dodatkowo, dzięki warstwie żwiru dach spełnia aktualne wymagania w zakresie ochrony
przeciwogniowej i sprzyja utrzymaniu niższej temperatury wewnątrz budynku podczas letniego okresu upałów.
Membrana Protan G jest układana luzem na powierzchni dachu i balastowana stopniowo
w miarę postępu prac dekarskich. Wykorzystać można standardowe rolki o szerokości 2 m lub
o specjalnej długości. Możliwe jest również zainstalowanie prefabrykowanych arkuszy wyprodukowanych pod wymiar. Im większe arkusze, tym szybciej można wykonać pokrycie
powierzchni dachu i balastować, pod warunkiem, że na dachu występuje mała ilość przejść.
UWAGA: Dachy balastowane żwirem muszą być mocowane mechanicznie do attyki. Wykonuje
się to poprzez zgrzanie ukrytego pasa Protan SE lub ukrytej kieszeni mocującej do spodniej
strony membrany Protan G w miejscu zmiany kąta nachylenia podłoża. Attyka jest wtedy
zamocowana tak jak standardowa attyka mocowana mechanicznie. Należy pamiętać o użyciu
sznura do zgrzewania nad listwą stalową, jeśli instaluje się ukryte pasy.
Rys. 72.
Protan G
Kieszeń Protan
Listwa stalowa Protan
Łącznik
Zgrzew
Ew. warstwa
oddzielająca
Żwir
Paroizolacja
Rys. 73.
71
Przewodnik montażu
Tarasy
Membrana na tarasy balastowane – Protan G
Membranę Protan G stosuje się w przypadku tarasów balastowanych. Jako balast występują
panele drewniane, płytki, szkło artystyczne, wylewka, i tym podobne.
Aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym lub wpływowi chemicznemu na membranę,
należy położyć na niej warstwę ochronną. Membrana Protan G jest odporna na promieniowanie UV. W związku z tym, nie wymaga szczególnych detali i oddzielnych rozwiązań dla
pionowych powierzchni, które są eksponowane na słońce.
Protan G, stosowany na tarasach, jest układany luzem na powierzchni nieizolowanej lub
izolowanej. W zależności od typu podłoża dobiera się warstwę migracyjną lub stabilizacyjną
dla danej konstrukcji. Na tarasach izolowanych membrana może być położona pod izolacją,
między dwoma warstwami izolacji lub nad izolacją.
DREWNO IMPREGNOWANE
OPARTE NA BELKACH
WARSTWA OCHRONNA
NP. Z MEMBRANY PVC 1,2-2,0 mm
PROTAN G
GEOWŁÓKNINA
PODŁOŻE
Rys. 75.
Rys. 74.
PŁYTY BETONOWE NA PODKŁADZIE
Z EKSTRUDOWANEGO POLISTYRENU/
DREWNO IMPREGNOWANE NA BELKACH/
PŁYTY NA PODKŁADZIE Z BETONU
PŁYTKI CERAMICZNE
NA PODKŁADZIE BETONOWYM
WARSTWA OCHRONNA
NP. Z MEMBRANY PVC 1,2-2,0 mm
PROTAN G
WARSTWA ODDZIELAJĄCA
WARSTWA OCHRONNA
NP. Z MEMBRANY PVC 1,2-2,0 mm
PROTAN G
GEOWŁÓKNINA
IZOLACJA TERMICZNA ODPOWIADAJĄCA
WYMAGANIOM
PODŁOŻE
PAROIZOLACJA
PODŁOŻE
Rys. 76.
72
Rys. 77.
Instrukcja producenta
Dachy podwójne/dachy odwrócone i struktury
membranowe – Protan G
Na izolowanych podłożach membrana może być położona albo nad, pod lub pomiędzy
dwoma warstwami izolacji. Należy zadbać, by zastosować właściwą warstwę migracyjną/
wyrównującą dla struktury. Jeśli izolacja jest po „mokrej” stronie membrany, konieczne jest
użycie izolacji nie absorbującej wody, na przykład ekstrudowanego styropianu XPS.
BALUSTRADA
WARSTWA WIERZCHNIA (ZBROJONA)
PŁYTY NA PODKŁADZIE BETONOWYM
WARSTWA POŚLIZGOWA
EKSTRUDOWANY POLISTYREN (XPS) 50 mm
WARSTWA ODDZIELAJĄCA
OBRÓBKA BLACHARSKA
PŁYTY BETONOWE NA PODKŁADZIE
Z EKSTRUDOWANEGO POLISTYRENU
PROTAN G
WARSTWA ODDZIELAJĄCA
IZOLACJA TERMICZNA (EPS)
EKSTRUDOWANY POLISTYREN
PAROIZOLACJA
WARSTWA ODDZIELAJĄCA
PODŁOŻE
Rys. 78.
PROTAN G
GEOWŁÓKNINA 300 g/m2
PODŁOŻE
Rys. 79.
Parkingi samochodowe – Protan GG
Membranę Protan GG instaluje się na parkingach samochodowych. Protan GG jest membraną,
która wytrzymuje wysokie ciśnienie wody, używaną na powierzchniach, po których jeżdżą
pojazdy. Zawsze musi być balastowana. Podczas instalacji membrany zarówno dekarz, inni
pracownicy jak i właściciel budynku powinni uważnie śledzić ten proces. Protan GG ma jasną
powierzchnię, między innymi po to, aby widać było wypływ PVC podczas zgrzewania, a co za
tym idzie, by z łatwością można było sprawdzić poprawność montażu.
Zawsze należy zamocować łatki wzmacniające na zgrzewach typu T na membranach
i w miejscach zmiany kąta nachylenia podłoża w miejscach zgrzania. Należy pamiętać
o wykonaniu testów zgrzewu.
Należy chronić membranę z obydwu stron za pomocą warstwy migracyjnej i/lub warstwy
poślizgowej/wyrównującej. Podczas układania balastu na membranie Protan GG, należy
zawsze upewnić się, że balast (asfalt/wylewka/płyty) może przemieszczać się niezależnie od
membrany. W tego typu konstrukcjach membrana często zostaje balastowana odpornym na
zużycie, kosztownym pokryciem. W związku z tym konieczne jest upewnienie się, że membrana jest szczelna podczas procesu budowy aż do czasu balastowania. Kiedy zostaną
zakończone prace związane ze zgrzewaniem, konieczne jest dokładne sprawdzenie membrany i zgrzewów.
Inspekcja szczelności musi obejmować:
• sprawdzenie zgrzewów,
• czy wzmocnienia zostały zamontowane we wszystkich kątach i na połączeniach w kształcie litery T,
• czy wszystkie detale są prawidłowo wykonane,
• czy nie ma uszkodzeń w membranie.
73
Przewodnik montażu
Po wykonaniu testu, zawsze trzeba położyć warstwę ochronną. Membrany Protan mogą być
sprawdzane pod względem szczelności w następujący sposób:
• test wodny (jeśli jest to możliwe), lub
• testowanie zgrzewów badaniem próżniowym.
Wszystkie powierzchnie pionowe i detale muszą zostać pokryte membraną Protan G lub GG.
Pamiętaj, aby nigdy nie używać włókniny jako warstwy ślizgowej/zabezpieczającej pomiędzy
wylewką a membraną Protan. Arkusze PVC muszą być stosowane głównie jako warstwa
ślizgowa/zabezpieczająca. Alternatywą mogą być odporne na ściskanie izolacje lub 2-warstwowy polietylen.
NAWIERZCHNIA DROGOWA Z BETONU ZBROJONEGO
EW. WARSTWA POŚLIZGOWA/OCHRONNA
Z FOLII POLIETYLENOWEJ gr. 0,2 mm
POLISTYREN EKSTRUDOWANY
(ODPOWIADAJĄCY WYMAGANIOM)
WARSTWA ODDZIELAJĄCA Z WŁÓKNINY SZKLANEJ
PROTAN GG 2,0 mm
GEOWŁÓKNINA 300 g/m2
PODŁOŻE
SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA
Rys. 80.
NAWIERZCHNIA DROGOWA Z BETONU ZBROJONEGO
EW. WARSTWA POŚLIZGOWA OCHRONNA
Z FOLII POLIETYLENOWEJ 0,2 mm
NIEZBROJONA WYLEWKA BETONOWA
WARSTWA POŚLIZGOWA OCHRONNA 1,2-2,0 mm
PROTAN GG 2,0 mm
GEOWŁÓKNINA 300 g/m2
PODŁOŻE
SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA
Rys. 81.
Dachy zielone (dachy z roślinnością)
Zielone dachy to konstrukcje dachowe z membraną jako warstwą szczelną i znajdująca się na
niej ziemią lub substratem do nasadzeń. Zielone dachy zapewniają estetycznie przyjemny
efekt. Mają wiele zalet środowiskowych i przyczyniają się do oszczędności energii. Dachy takie
są szczególnie wskazane na obszarach miejskich.
74
Instrukcja producenta
Dachy zielone, intensywne – membrana Protan GG
Intensywne zielony dachy wymagają warstwy ziemi o grubości 300 mm. Głównie instaluje się je
na dachach tarasowych z ogrodami i umiejscowionymi w pobliżu mieszkaniami. Są one
dobrym rozwiązaniem pozwalającym na wykorzystanie przestrzeni dachowej i zwiększenia
powierzchni zielonych obszarów w strefach miejskich. Na intensywnych zielonych dachach
należy stosować membranę Protan GG. Jest ona montowana tak jak pozostałe membrany i układana z niezbędną warstwą zabezpieczającą, której rodzaj zależy od podłoża. Drenaż
i warstwa zabezpieczająca z, na przykład, Nopadrain lub podobnego produktu, jest polecana
do układania na membranie, jak również warstwa akumulująca wodę pomiędzy glebą
i warstwą drenującą. Zapewnia to dobry drenaż i zbieranie wody w strukturze. Staranna
i uważna kontrola jakości membrany i zgrzewów jest wymagana zanim membrana zostanie
zakryta kolejnymi warstwami dachu. Wszystkie połączenia w kształcie litery T i zgrzewy
w zagłębieniach muszą być wzmocnione.
ZIEMIA
WARSTWA MAGAZYNUJĄCA WODĘ
WARSTWA DRENUJĄCA
ZIEMIA
POLISTYREN EKSTRUDOWANY (50 mm)
WARSTWA MAGAZYNUJĄCA WODĘ
WARSTWA DRENUJĄCA
EW. WARSTWA POŚLIZGOWA/OCHRONNA
PROTAN GG 2,0 mm
WARSTWA ODDZIELAJĄCA
PROTAN GG 2,0 mm
WARSTWA ODDZIELAJĄCA
POLISTYREN EKSPANDOWANY
PAROIZOLACJA
GEOWŁÓKNINA
PODŁOŻE
PODŁOŻE
Rys. 82.
Rys. 83.
Dachy zielone, ekstensywne – membrana Protan G
W ekstensywnych dachach zielonych gleba/substrat może mieć do 40 mm głębokości. Waga
powinna być odpowiednia do standardowych dachów balastowanych żwirem. Ten typ dachu
jest głównie stosowany ze względu na swoje korzyści środowiskowe. Na dachach zielonych
o niskiej roślinności stosowane są często gotowe maty wegetacyjne obsadzone roślinami, na
przykład Sedum. Maty te muszą sprostać wymaganiom obciążenia wiatrem, a konstrukcja
dachowa musi unieść dodatkowe obciążenie, jakim są nawadniane rośliny. Dla ekstensywnych
dachów odpowiednia jest membrana Protan G. Może być instalowana bez mechanicznego
kotwiczenia do powierzchni dachu. To daje proste, wydajne pokrycie dachu, jednak wymaga
liniowego mocowania wzdłuż obwodu i przebić.
ROŚLINNOŚĆ EKSTENSYWNA
WARSTWA MAGAZYNUJĄCA
ROŚLINNOŚĆ EKSTENSYWNA
WARSTWA DRENUJĄCA
WARSTWA POŚLIZGOWA/OCHRONNA
NP. PVC 1,2-2,0 mm
PROTAN G
PROTAN G
PAROIZOLACJA
PODŁOŻE
EW. WARSTWA ODDZIELAJĄCA
IZOLACJA TERMICZNA
PAROIZOLACJA
PODŁOŻE
Rys. 84.
Rys. 85.
75
Przewodnik montażu
Dachy torfowe – membrana Protan na dachy torfowe – EX 1,6 mm
Membrana Protan przeznaczona do zastosowania na dachach torfowych to membrana Protan
EX 1,6 mm, kładziona pod torfem. Dachy torfowe są szczególną wersją zielonych dachów
i stosowane są powszechnie na dachach domków rekreacyjnych w Norwegii. Membranę na
dachach torfowych układana się w arkuszach w kierunku spadku dachu. Arkusze są
mocowane do podłoża dachu ponad kalenicą. Membrana jest układana i mocowana
mechanicznie do podłoża. Następnie może pozostać tymczasowo eksponowana bez ryzyka
zerwania pokrycia wiatrem, nawet jeśli nie został położony na wierzchu torf. Membrana musi
być zamocowana mechanicznie tak jak standardowa membrana dachowa zgodnie z regułami
kierunkowymi w TPF nr 5, to jest zgodnie z wymaganiami dla konstrukcji tymczasowych.
Oznacza to, że mocowanie powinno zostać obliczone dla obciążenia 65% obciążenia wymiarowego w danej lokalizacji. Konieczne jest również zadbanie o mechaniczne mocowanie wzdłuż
dachu w formie odpływów retencyjnych dla dachów torfowych albo w innej postaci mocowania. Torf może być położony bezpośrednio na membranę bez stosowania warstwy drenującej.
Wszystkie zmiany kąta pokrycia na dachu muszą zostać domocowane mechanicznie, a detale
wykonane zgodnie z instrukcjami instalacji pokrycia dachowego.
TORF ZBROJONY
SIATKĄ
PAS MEMBRANY
OCHRANIAJĄCY POŁĄCZENIE
WARSTWA MAGAZYNUJĄCA
BELKI OKAPU
Z PODŁOŻEM
PROTAN G 1,5mm
WARSTWA ODDZIELAJĄCA
BELKA OKAPU
UTRZYMUJĄCA
WARSTWĘ
TORFU
ZGRZEW TERMICZNY
ZGRZEW TERMICZNY
MEMBRANY PROTAN G
Z OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ
OBRÓBKA Z BLACHY
POWLEKANEJ PVC
Rys. 86.
Belka okapowa
Protan G 1.5
Zgrzew
Protan EX 1.6
Rura
Rys. 87.
76
Instrukcja producenta
Membrany Protan do wilgotnych pomieszczeń – Protan G
Membrany Protan do wilgotnych pomieszczeń (Protan G 1,5 mm) mogą być zastosowane jako
warstwa uszczelniająca na podłogach w wilgotnych pomieszczeniach, albo jako membrana
układana bezpośrednio pod glazurą lub wylewką. Membrana może być układana na
większości twardych podłoży.
Zanim membrana Protan G 1,5 mm zostanie położona, podłoże musi zostać wyczyszczone
i wysuszone. Duże rysy i większe uszkodzenia muszą zostać wcześniej naprawione. Grudki
i jakikolwiek tłuszcz lub olej muszą być usunięte z podłoża. Do wykonania przejść, narożników
i innych detali należy w miarę możliwości stosować prefabrykowane detale. Połączenia do
ścian muszą zostać wykonane zgodnie zaaprobowanymi instrukcjach Byggforskserien (Byggforskserien’s building details 541.805) wydanych przez SINTEF Budownictwo i Infrastruktura.
Membrana instalowana bezpośrednio pod glazurą
Podczas układania membrany bezpośrednio pod glazurą należy przykleić ją do podłoża za
pomocą CascoProff Ekstra. Przed klejeniem konieczne jest zagruntowanie podłoży absorbujących wilgoć. Jeśli na podłodze będą kładzione kable grzewcze, zawartość wilgoci w betonie
nie może przekroczyć 75% RH (względnej wilgotności) przed klejeniem. Aby przykleić
glazurę, użyj Keraquick kleju do płytek z Latex Plus.
Membrana Protan
Klej
Zgrzew
Min.
50 mm
40 - 50 mm
bez kleju
Rys. 88a.
Membrana Protan
Klej
Jastrych
Ew. warstwa
Rys. 88b.
Membrana pod wylewką – warstwa zabezpieczająca/warstwa ślizgowa
Podczas instalowania membrany pod wylewką konieczne jest zastosowanie na całej powierzchni warstwy zabezpieczającej z plastyfikowanego PCV pomiędzy membraną do wilgotnych pomieszczeń a wylewką. Jeśli membrana jest układana na podłożu cementowym,
konieczne jest zastosowanie warstwy ślizgowej i zabezpieczającej z plastyfikowanego PVC lub
włókniny polipropylenowej (300 g/m2 ) pomiędzy podłogą a membraną. W tym przypadku
należy stosować wyłącznie zaaprobowany rodzaj włókniny.
77
Przewodnik montażu
Membrana Protan
Min.
50 mm
Min. 25 mm
Jastrych
Warstwa ochronna
Membrana Protan G 1,5
Rys. 89a.
Rys. 89b.
Odpływy w wilgotnych pomieszczeniach
Zawsze należy stosować w wilgotnych pomieszczeniach odpływy z pierścieniami zaciskowymi.
Zanim membrana zostanie położona nad odpływem, należy zdjąć pierścień zaciskowy. Nad
odpływem wycina się w membranie niewielki otwór. Membranę podgrzewa się zgrzewarką
podczas naciągania i formowania jej w dół spustu, aby można było następnie zamocować
pierścień. Kiedy membrana zostanie wystarczająco ukształtowana, należy wyciąć większy
otwór (około 2/3 średnicy odpływu), wcisnąć pierścień zaciskający i przykręcić we właściwym
miejscu. Na koniec należy ostrożnie przyciąć nadmiar membrany, który wystaje znad
pierścienia zaciskającego. UWAGA: Ważne, aby wcisnąć pierścień zaciskający w dół zanim
zostanie przykręcony w swoim miejscu. Jeśli pierścień zaciskający znajduje się zbyt wysoko,
może pojawić się rozerwanie (otwór) w membranie, w miejscu, gdzie śruba dociska pierścień
zaciskający. Może pojawić się przeciek, jeśli odpływ zostanie zatkany. Należy upewnić się, że
odpływ jest należycie uszczelniony zanim zainstaluje się pierścień zaciskający.
Dylatacje
Ze względu na elastyczność membran i ich właściwości pozwalające na wydłużenie w miejscach szczelin w podłożu nie jest konieczne stosowanie dodatkowych rozwiązań w przypadku
wykonywania pokrycia dachowego nad dylatacjami.
Niemniej jednak, wszystkie mocowania mechaniczne muszą znajdować się przynajmniej
150 mm od dylatacji, aby ruchy konstrukcji mogły zostać zaabsorbowane i rozprowadzone po
membranie.
78
Instrukcja producenta
11. Sposoby obróbki detali
W szkole dekarskiej Protan dekarze poznają metody obróbki detali, począwszy od obróbek
mechanicznie mocowanych membran Protan SE i Protan G po systemy w pełni klejone (kleje
kontaktowe).
UWAGA: W niniejszym przewodniku pokazujemy tylko detale z użyciem membrany Protan SE,
bez wykończeń mechanicznych.
Narożnik zewnętrzny/obróbka świetlika –
Metoda 1 – Remont i krycie nowego dachu
Obróbkę przejść w powierzchni dachowej można wykonać z:
a) Membrany Protan SE mocowanej mechanicznie
Membrana Protan SE jest mocowana mechanicznie przy użyciu wkrętów w obrębie zakładki.
b) Membrany Protan G klejonej na całej powierzchni
Membrana Protan G jest klejona przy użyciu kleju kontaktowego Protan 95 kładzionego
równomiernie na spodniej stronie membrany. Następnie po częściowym wyschnięciu kleju/
odparowaniu rozpuszczalnika, membranę przykleja się do detalu na ścianie. Należy docisnąć ją za pomocą szerokiego wałka dociskowego.
1.
Dwa dokładnie takie same odcinki membrany umieszcza się wzdłuż dłuższych boków
świetlika
UWAGA: Należy dodać długość 2x130 mm
do odcinka dłuższego boku.
Zaznaczyć odległość 130 mm wokół detalu
aby podczas montażu ułatwić uzyskanie dokładnej szerokości pokrycia na powierzchni
poziomej.
2.
Membranę należy zacząć wycinać od rogu
świetlika i naciągnąć wzdłuż detalu. Membrana Protan SE jest przytwierdzana 50 mm
wokół rogu świetlika i docięta. W przypadku
membrany Protan G klejenie i docinanie odbywa się w taki sam sposób.
UWAGA: Jeśli klej zbyt mocno wysechł, można go aktywować przez podgrzanie za pomocą zgrzewarki ręcznej.
79
Przewodnik montażu
3.
Należy dociąć membranę, która zakrywa róg
narożnika w kierunku szczytu rogu, kładąc
płasko nóż na górnej krawędzi. Należy uważać, by nie naciąć zbyt daleko.
4.
Następnie nacina się membranę łukiem w dół
na głębokość ok. 30 mm, zakończając zaokrąglonym rogiem i dogrzewa do dolnej
warstwy membrany.
5.
Najpierw wykańcza się dłuższe boki, upewniając się, że membrana jest prawidłowo
zgrzana na każdej płaszczyźnie.
Następnie wykonuje się krótsze boki po
upewnieniu, że materiał jest wystarczająco
szeroki, czyli wynosi szerokość detalu plus
2x130 mm.
80
Instrukcja producenta
6.
Detal należy naciąć od góry ku dołowi na ok.
5 mm na krótkim boku przed narożnikiem.
Następnie wycina się łuk o wielkości czubka
kciuka w dolnej części narożnika i kontynuuje
wycinanie dla połączenia pod kątem.
7.
Spodnia część zakładki zostaje usunięta poprzez odcięcie w odległości od połączenia
pod kątem.
8.
Następnie wykonuje się wstępny zgrzew na
pionowej stronie we właściwym miejscu (kierunek: od dołu do góry), a następnie na
poziomej części od wewnętrznego narożnika
ku zewnętrznej stronie. Później należy przeprowadzić zgrzew końcowy.
UWAGA: Należy upewnić się, że membrana
została dokładnie dociśnięta w narożniku.
81
Przewodnik montażu
9.
Podgrzewa się gorącym powietrzem łuk narożnika i membranę. Wykonuje się zgrzew
obu powierzchni, dociskając je kciukiem lub
wałkiem dociskowym.
10.
Wszystkie cztery narożniki muszą zawsze zostać wzmocnione łatką z membrany G o średnicy około 60 mm. (alternatywnie używa się
prefabrykowanych narożników).
Należy podgrzać, rozciągnąć i dogrzać łatkę
w miejscu narożnika, używając małego wałka
do detali. Wystarczająca wielkością jest
20 mm membrany wokół narożnika. Łatka
membrany jest umieszczona pośrodku tak,
że jej połowa sięga pionowo i zakrywa poprzedni zgrzew.
11.
Następnie należy rozpocząć zgrzewanie na
pionowej ścianie. Zgrzew powinien zakrywać
załamanie kąta. Potem należy dogrzać przeciwną pionową część narożnika.
82
Instrukcja producenta
12.
Pozostała część łatki wzmacniającej jest podgrzana gorącym powietrzem i dociśnięta
kciukiem lub rączką wałka dociskowego
13.
Wykończony detal.
Zewnętrzny narożnik/obróbka
świetlika – metoda 2
– pokrycie nowego dachu
14.
Wykonanie obróbki zewnętrznego narożnika
przy użyciu prefabrykowanych detali, na
przykład przy świetlikach, przeprowadzane
jest następująco:
Należy zacząć około 50 mm wokół pierwszego narożnika i naciągnąć odmierzony pas
membrany wokół kwadratowego świetlika.
Podczas wykonywania tej czynności membranę przecina się prosto we wszystkich narożnikach i łączy z początkiem pasa membrany za pomocą zgrzewu gorącym powietrzem.
W przypadku obróbek narożników zawsze
należy używać prefabrykowanych detali.
Wskazówka: Zanim rozpocznie się wykonywanie pokrycia, należy odmierzyć odległość
115 mm od świetlika. Pas membrany układany jest zgodnie z oznaczeniami.
83
Przewodnik montażu
15.
Należy uformować narożniki membrany i dogrzać wzmocnienie do pokrycia dachowego.
Na szczycie detalu należy przeciąć membranę pod kątem 45° w stosunku do narożnika
i zgrzewu.
16.
We wszystkich narożnikach instaluje się prefabrykowany detal. Zgrzewanie wykonuje się
etapami: zgrzew wstępny i następnie właściwy zgrzew.
17.
Wykończone pokrycie wokół świetlika. Należy zwrócić uwagę, że zgrzewanie frontu prefabrykowanego detalu jest dopasowane
z frontem zgrzewu pokrycia detalu. Dzięki
temu uzyskuje się estetyczny wygląd i odpowiednie wrażenie fachowo wykonanej pracy.
Dla pewnych standardowych wymiarów możliwe jest wykonanie prefabrykowanych detali
dla całego przejścia dachowego.
84
Instrukcja producenta
Montaż przejścia rurowego
18.
Do obróbki przejść rurowych powinna być
zastosowana membrana Protan G.
Należy wyciąć z membrany kółko o średnicy
większej o 200 mm od średnicy rury. W środku wycina się otwór o średnicy mniejszej
o 30 mm od średnicy rury.
19.
Membrana powinna zostać lekko rozciągnięta
i uformowana, by można ją było nasunąć na
rurę.
20.
W kolejnym etapie wykonuje się zgrzew
wstępny i końcowy kołnierza do powierzchni
dachu. Nie należy zgrzewać kołnierza wewnątrz rury.
21.
Następnie mierzy się obwód rury i przygotowuje odcinek membrany G około 100 mm
dłuższy i 25 mm szerszy niż wynika to z wymiarów rury.
Membranę owija się dookoła rury i wsuwa
dwa małe skrawki materiału pomiędzy rurę
a membranę, aby umożliwić łatwe przesuwanie obróbki na rurze.
Później wykonuje się zgrzew wstępny
i zgrzew końcowy detalu.
85
Przewodnik montażu
22.
Kolejnym punktem jest zdjęcie obróbki z rury. Należy obciąć około 30 mm ze szczytu
obróbki, aż do miejsca, w którym zaczyna się
prawidłowy zgrzew. Następnie odcina się zakładkę pod kątem 45° z wewnętrznej warstwy membrany na jednym z końców. To
fragment, który zostanie zgrzany z powierzchnią dachu.
23.
Należy nasunąć gotową obróbkę na rurę tak,
aby koniec, który ma być zgrzany z powierzchnią dachu, znajdował się na górze,
a następnie podgrzewać membranę zgrzewarką ręczną w odległości około 20-30 mm
wokół obróbki.
24.
Następnie rozciąga się podgrzany fragment,
by uformować kołnierz do zgrzania z powierzchnią dachu.
25.
Kolejnym etapem jest obrócenie obróbki do
pionu i naciągnięcie jej na rurę. Następnie
dogrzewa się kołnierz na odcinku 20-milimetrów do powierzchni dachu wykonując wstępny i końcowy zgrzew. Membranę dociska się
używając małego wałka dociskowego.
UWAGA: Zaleca się wykonanie tego zgrzewania bez wykonywania przerw w ciągu jednorazowej akcji. Należy rozpocząć i zakończyć
proces zgrzewania w miejscu zakładu.
86
Instrukcja producenta
26.
Teraz wycina się z membrany Protan G
owalną łatkę o minimalnej średnicy 60 mm
i dogrzewa do miejsca, gdzie nałożone są na
siebie 2 warstwy materiału. Dzięki temu
zgrzew zostaje wzmocniony i zapobiega się
ryzyku wystąpienia podciągania kapilarnego
wody. Łatka powinna znajdować się na powierzchni poziomej. Najpierw należy dogrzać
łatkę przy rurze, a następnie na pozostałej
poziomej powierzchni.
27.
Należy przyciąć kawałek membrany G, wystarczająco długi, aby owinąć go po wewnętrznej stronie rury z 30 milimetrową zakładką. Membranę wpycha się do wnętrza
rury – spodnia strona arkusza powinna być
skierowana na zewnątrz. Trzeba upewnić się,
że membrana przylega do wszystkich powierzchni. Następnie zgrzewa się ją punktowo zgrzewarką.
UWAGA – to wyjątek, gdy dozwolone jest
zgrzewanie punktowe.
28.
Należy wyciągnąć z wnętrza rury zgrzany
punktowo fragment membrany i wykonać
wewnętrzny zgrzew z obu stron.
29.
Ponownie wpycha się zgrzany fragment do
wnętrza rury pozostawiając wystający kawałek długości około 30 mm. Trzeba się upewnić, że zgrzew na membranie wewnątrz rury
znajduje się w tej samej linii co pionowy
zgrzew obróbki na rurze. Następnie podgrzewa się dookoła wewnętrznej powłoki i wyciąga na zewnątrz rury formując kołnierz. Aby
uniemożliwić zrzucenie kołnierza przez prąd
powietrza, mocuje się go zgrzewem punktowym w czterech miejscach dookoła rury.
87
Przewodnik montażu
30.
Wykończona obróbka rury.
Narożnik wewnętrzny
Istnieją dwie metody wykończenia narożników wewnętrznych:
• narożnik formowany – kiedy pionowa ścianka jest niższa niż 300 mm.
• narożnik cięty – kiedy pionowa ścianka jest wyższa niż 300 mm.
Narożnik formowany
31.
Należy wykonać obróbkę pierwszej ściany
attyki w taki sposób, aby szczelnie przywierała do narożnika.
Wykonuje się zgrzew wstępny, a następnie
zgrzew końcowy na powierzchni dachu.
32.
Wymiaruje się drugą obróbkę tak, by materiał wystarczył na pokrycie pierwszej obróbki. Zakończenie następuje po wciągnięciu
membrany pionowo 50 mm wzdłuż attyki
i ponad nią.
88
Instrukcja producenta
33.
Należy starannie rozmieścić obróbkę w narożniku. Następnie należy upewnić się, że
obróbka leży płasko, a w punkcie zmiany
kąta membrana gładko się układa. Kolejnym
etapem jest zgięcie obróbki i wykonanie
wstępnego zgrzewu w żądanym miejscu.
Ostatnim etapem jest zgrzew końcowy płaszczyzny pionowej i dachu.
34.
Należy wykonać cięcie od górnej krawędzi
narożnika w górę.
35.
Dyszę zgrzewarki kieruje się w dolną część
zagięcia i zgrzewa razem, aby utworzyć ostrą
krawędź. Należy upewnić się, że zagięty materiał znajduje się w narożniku. Należy zgrzać
zakład do przeciwnej strony pionowego zagięcia.
89
Przewodnik montażu
36.
Następnie zgrzewa się odcięty fragment do
obróbki attyki.
37.
Kolejnym etapem jest wycięcie fragmentu
membrany Protan G, z zakładem 30 mm
z każdej strony. Fragment ten zostaje dogrzany do obróbki. Narożnik powinien zachodzić
na obróbkę na odległość 10mm. Następnie
powinien zostać dogrzany
38.
Następnie docina się i zgrzewa zewnętrzną
część attyki.
90
Instrukcja producenta
39.
Wykończony narożnik zakładkowy z kompletem narzędzi niezbędnym do wykonania pracy.
Narożnik z prefabrykowanym narożnikiem wewnętrznym.
40.
Należy wykonać pierwszą obróbkę attyki tak,
by przylegała dokładnie do narożnika. Następnie przeprowadza się zgrzew wstępny,
a potem końcowy obróbki z powierzchnią
dachu.
41.
Wymiaruje się i docina drugą obróbkę, pozostawiając dodatkowe 100 mm zapasu. Następnie umieszcza się obróbkę w narożniku.
W miejscu, gdzie łączą się arkusze membran,
należy dociąć membranę, by dopasowała się
do narożnika (45°).
91
Przewodnik montażu
42.
Zaznacza się następnie linię pionową, w odległości 60 mm i odcina nadmiarowy materiał.
Po upewnieniu, że membrana jest dobrze
przyciśnięta do narożnika wykonuje się cięcie
pod kątem 45° u podstawy by umożliwić
dogrzewanie. Wykonuje się zgrzew wstępny
a następnie końcowy wszystkich połączeń.
43.
W narożniku dokładnie dociska się prefabrykowany narożnik, sprawdzając czy jest dobrze umieszczony.
UWAGA: Prefabrykowany detal można podgrzać i rozciągnąć, by dopasował się do
zmian kątów bez ryzyka wystąpienia zmarszczeń i pęknięć.
44.
Kolejnym etapem jest wycięcie kółka z membrany Protan SE lub G – o średnicy około
180 mm. Nacina się je do środka i formuje
nieduży stożek, a następnie umieszcza w żądanym miejscu.
Wykończony narożnik z własnoręcznie wykonanym narożnikiem wewnętrznym.
92
Instrukcja producenta
45.
Należy umieścić element wzmacniający w narożniku i dopasować tak, aby przylegał
w każdym miejscu zmiany kąta.
Następnie po upewnieniu się, że fragment
membrany jest dopasowany, wykonuje się
zgrzew wstępny. Należy pociągnąć i odciąć
zbędny kawałek membrany, pozostawiając
30 mm zakładkę.
46.
Wykonuje się zgrzew od strony wierzchniej
i spodniej.
47.
Wycina się niewielki kawałek membrany Protan G o średnicy około 20 mm, w a następnie
zgrzewa się go ze spodnią stroną stożka,
w miejscu, gdzie spotykają się dwa zgrzewy.
Za pomocą gorącego powietrza zgrzewa się
kółko do narożnika.
UWAGA: Z łatwością wykonuje się ten detal,
jeśli dysponuje się stalową podkładką
93
Przewodnik montażu
48.
Narożnik umieszcza się na miejscu po upewnieniu się, że dokładnie dopasowuje się do
każdego miejsca zmiany kąta. Dogrzewa się
go do membrany wykonując zgrzew wstępny i zgrzew końcowy.
94
Instrukcja producenta
12. Instalacja pionowych elementów dachowych
z systemem ukrytych kieszeni Secret Fix Pocket
Protan dostarcza prefabrykowane obróbki z membran z ukrytymi kieszeniami zgrzanymi do
spodniej części arkuszy. Alternatywnie kieszeń może zostać zwymiarowana i zgrzana na
miejscu budowy. Kieszeń ma długość 19,80 m.
Pierwszy arkusz znajdujący się na obwodzie powinien wystawać poza miejsce zmiany kąta
o 50-100 mm.
Zalety:
• oszczędność w zużyciu dodatkowych łączników na krawędzi arkusza,
• materiał na pionowej powierzchni będzie zamontowany razem z kieszenią,
• zapobiega przedostawaniu się wody do konstrukcji zanim zostaną zamontowane obróbki
pionowych powierzchni.
Należy wsunąć listwę stalową w kieszeń
płaską stroną w kierunku ściany przed zgrzaniem kieszeni do membrany. Ze względu na
rozszerzanie termiczne stali, pamiętaj, aby
instalować listwy zachowując 10-milimetrowe
przerwy.
Kieszeń ze stalową listwą powinna zostać
zgrzana do spodniej części membrany w odległości 100 mm od krawędzi. Ten zgrzew
musi być wykonany zgrzewarką automatyczną.
UWAGA: Można zwiększyć prędkość zgrzewarki automatycznej by zapobiec powstawaniu
zmarszczeń na membranie na pionowej powierzchni podczas zgrzewania kieszeni do membrany. Jakość zgrzewu sprawdza się przez ostrożne odrywanie końcówki kieszeni.
60 ma
0 x.
m
m
49.
Dla pionowych powierzchni wyższych niż 600
mm należy dogrzać dodatkowy pasek do
spodniej strony arkusza. Przy wysokich attykach pasy instaluje się w odległości wewnętrznej 600 mm. Pas musi być zgrzany
z arkuszem.
95
Przewodnik montażu
50.
Kieszeń z listwą w środku jest mocowana
mechanicznie do pionowej ściany. Należy
upewnić się, że listwa w pełni opiera się
o miejsce zmiany kąta. Kieszeń musi być rozciągnięta podczas mocowania. Montaż kieszeni rozpoczyna się od zamocowania przynajmniej dwóch wkrętów w listwie.
51.
Przy wierceniu w betonie podczas montażu
kieszeni zaleca się użycie metalowej podkładki w celu uniknięcia uszkodzenia membrany.
52.
Należy pamiętać, aby montować listwy zgodnie z kalkulacją ssania wiatru.
UWAGA: W każdym miejscu zmiany kąta
attyki, w najwyższym i najniższym punkcie
należy wykonać pionowe wzmocnienie połączenia.
53.
Jeżeli wymagane są dodatkowe pasy, należy
zastosować mocowanie miejscowe z odpowiednimi podkładkami i łącznikami. Łączniki
muszą być mocowane zgodnie z kalkulacją
ssania wiatru.
96
Instrukcja producenta
54.
Zakończona obróbka powierzchni pionowej.
(obcięta tak, aby było widać ukryte kieszenie
i pasek)
55.
Zakładka pomiędzy obróbką a membraną ze
strefy brzegowej powinna zostać zgrzana
z użyciem zgrzewarki automatycznej.
97
Przewodnik montażu
13. Montaż membrany Protan w systemie
ukrytych pasów Secret Fix Strip (Protan SE)
56.
Rolki membrany Protan z systemem ukrytych
pasów mocowania Secret Fix to rolki membrany Protan SE o szerokości 2m z pasami
zgrzanymi do spodniej części membrany.
Standardowa długość rolki wynosi 20 m.
Pasy widoczne są po rozwinięciu rolki na
miejscu instalacji. Pierwsze pasy, od 2 do 5,
biegną w przeciwnym kierunku w stosunku
do pozostałych pasów. Służy to właściwemu
umiejscowieniu arkuszy. Protan Secret Fix
może zostać wyprodukowany z pasami rozmieszczonymi w odległości od 400 do 1 200
mm. Każdy pas powinien być mocowany
przy użyciu minimum 3 łączników, jednak nie
powinno ich być więcej niż 7. Należy się
kierować zaleceniami wynikającymi z kalkulacji ssania wiatru.
57.
Odwija się fragment 2-metrowej rolki, odsłaniając pasy umieszczone w przeciwnym kierunku w stosunku do pozostałych. Należy
odwrócić ten fragment membrany spodnią
stroną do góry i wyrównać arkusze.
Po właściwym ułożeniu membrany rozpoczyna się mocowanie mechaniczne pasów.
UWAGA: W celu uzyskania właściwego naciągnięcia materiału najlepiej mocować łączniki
zaczynając od środka i naciągać membranę
na boki, kontynuując instalowanie łączników.
Łączniki powinny być zamocowane w jak
największej możliwej odległości od zewnętrznych krawędzi pasa po obu stronach (minimum 90 mm) i nie bliżej niż 30 mm od brzegu
pasa.
98
Instrukcja producenta
58.
Następnie odwija się i mocuje kolejny pas.
59. Kiedy pasy ułożone w odwrotnym kierunku są już zamocowane, należy odwijać
kolejno
i
mocować
pozostałe
pasy.
UWAGA: Podczas wietrznej pogody zaleca
się, aby podczas instalacji pasów stanąć za
rolką.
60. Aby uzyskać dobre naciągnięcie materiału na miękkiej izolacji (ciężka rolka uciska
miękką izolację) powinno się pozostawić nierozwinięty materiał w rolce za poprzedzającym zamocowanym pasem. Naciągnięcie
materiału powinno odbywać się dzięki mocowaniu pasów.
99
Przewodnik montażu
61.
Materiał powinien rozprostowywać się rozciągając dzięki mocowanym pasom.
UWAGA: Podczas instalowania zimą należy
wykazać się większą uwagą podczas rozwijania rolki i naciągania pasa. Nie zaleca się
rozwijania rolki nogą. Może to spowodować
niepożądaną wysoką fałdę po zamocowaniu
pokrycia. Naciąganie materiału w chłodne
dni może być dokonywane jedynie ręcznie.
62.
Kolejny arkusz umieszczany jest względem
poprzedniego, z 80-100mm zakładką. W przypadku pasów ukrytego mocowania nie ma
powodu, dla którego zakończone zgrzewy nie
mogą biec w poprzek spadku dachu, zgodnie
ze sztuką dekarską warto zadbać o to, by
biegły zgodnie ze spadkiem dachu.
Zakładkę zgrzewa się używając zgrzewarki
automatycznej.
100
OSOBISTE ZABEZPIECZENIE
TO GWARANCJA TWOJEGO ZDROWIA
Krtań w refluksie
DWANAŚCIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA
1. W strefie brzegowej dachu
zawsze używaj wyposażenia
zabezpieczającego.
2. Zachowaj szczególną ostrożność
podczas pracy w strefie brzegowej
na dachach spadzistych.
3. Utrzymuj porządek
w miejscu pracy.
4. Bądź świadomy trwania wszelkich
prac dźwigowych nad Twoją głową!
5. Drabiny powinny być w dobrym
stanie oraz wystarczająco długie,
aby zabezpieczać na wypadek
poślizgnięcia.
6. Zadbaj o sprzęt przeciwpożarowy
przy pracach z otwartym ogniem
na dachu.
7. Pamiętaj o kasku, specjalnym
obuwiu roboczym oraz masce.
8. Stosuj się do instrukcji
dotyczących pracy z wyciągarką
dachową i innymi urządzeniami
wyciągowymi.
9. Przed przystąpieniem do pracy
upewnij się, że posiadasz
odpowiednie wyposażenie BHP.
10. Zabezpiecz otwory w dachu,
świetliki i narożniki.
przełykowo-gardłowo-krtaniowym
Przewodnik montażu
Instrukcja producenta
11. Postępuj według instrukcji
dotyczącej narzędzi
i wyposażenia elektrycznego.
12. Utrzymuj drożność wyjść
bezpieczeństwa i dróg ewakuacji.
TWOJE MIEJSCE PRACY
– UPEWNIJ SIĘ CZY PODJĘTE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
SPEŁNIAJĄ MINIMALNE STANDARDY
ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW BUDOWLANYCH
prot-okll-0812.p65
1
2015-01-14, 08:57

Podobne dokumenty