Rozwiązania - Renishaw resource centre

Komentarze

Transkrypt

Rozwiązania - Renishaw resource centre
Przewodnik kieszonkowy –
Rozwiązania pomiarowe dla obrabiarek CNC
Kontrola procesów produkcyjnych
- rozwiązania techniczne
Poprawa jakości obróbki oraz wzrost wydajności
Sondy do obrabiarek CNC
Rozwiązania…
Zawartość przewodnika kieszonkowego
Niniejszy przewodnik zawiera pełny przegląd produktów firmy Renishaw
przeznaczonych dla obrabiarek CNC i pomaga zrozumieć korzyści jakie
firma może odnieść dzięki pomiarom.
Profil firmy Renishaw 1
Dlaczego sonda? 3
Piramida Produktywności Procesu (The Productive Process Pyramid™) 5
Podstawa procesu
Przygotowanie procesu
Kontrola podczas procesu obróbki
Kontrola poprodukcyjna
Przewodnik po produktach/zastosowaniach 11
Centrum technologiczne 13
Sondy przedmiotowe przeznaczone do usprawnienia
przygotowania procesu, kontroli podczas procesu obróbki
oraz kontroli poprodukcyjnej 15
Ustawianie narzędzi i wykrywanie uszkodzonych narzędzi
dla przygotowania procesu oraz kontroli podczasu procesu obróbki 19
Oprogramowanie dla komputerów PC przeznaczone zarówno dla przygotowania procesu jaki i kontroli podczas obróbki oraz kontroli poprodukcyjnej 23
Pakiet Productivity+™
Oprogramowanie OMV firmy Renishaw – Kontrola na obrabiarkach
Oprogramowanie wspomagające pomiary wykonywane z zastosowaniem makroprogramów 27
Diagnostyka obrabiarek u podstawy procesu 29
Sprawdzian AXISET™
System diagnostyczny QC20-W typu ballbar
Trzpienie pomiarowe i wyposażenie pomocnicze 33
Rozwiązania techniczne dla potrzeb kontroli procesów produkcyjnych 34
Obsługa układów niestandardowych 35
Serwis i pomoc techniczna 36
Profil firmy Renishaw
Jako światowy lider w dziedzinie technologii, Renishaw wykorzystuje swoją
wiedzę i możliwości precyzyjnej obróbki w sektorach tak różnorodnych jak
metrologia, spektroskopia, kalibracja maszyn, sterowanie przemieszczeniami,
stomatologia czy robotyka chirurgiczna.
Metrologia
Systemy dla maszyn współrzędnościowych (CMM)
są standardem w branży, od podstawowych sond
elektrostykowych, poprzez zautomatyzowane zasobniki
wymiany, głowice indeksowane i rewolucyjne pięcioosiowe
systemy pomiarowe.
Stykowe i laserowe sondy obrabiarkowe umożliwiają
automatyczne ustawianie narzędzi i przedmiotu oraz
dokonywanie pomiarów podczas cyklu zapewniając
możliwość weryfikacji zarówno procesu jaki i produktu.
Do sprawdzenia odchyłek pozycjonowania maszyny
najlepiej nadaje się system diagnostyczny ballbar
QC20-W Renishaw, który zapewnia wyniki w formacie
zgodnym z uznanymi normami międzynarodowymi.
W dziedzinie sterowania przemieszczeniami, laserowe
przetworniki położenia, optyczne przetworniki
położenia liniowego i kątowego oraz magnetyczne
przetworniki położenia Renishaw są wykorzystywane do
inkrementalnych i absolutnych pomiarów w branżach
takich jak elektroniczna, samochodowa, półprzewodnikowa czy maszyn spożywczych.
Do analizy odchyłek pozycjonowania i dynamicznego
zachowania układów, gdzie położenie jest czynnikiem
o krytycznym znaczeniu, enishaw oferuje swoje
laserowe systemy interferometryczne oraz systemy
kompensacji wpływu środowiska, które oferują dokładność
pomiaru liniowego 0,05 ppm, odczyty z częstotliwością
50 kHz i prędkość pomiaru liniowego do 4 m/s przy
rozdzielczości 1nm.
1
Ochrona Zdrowia
Produkty Renishaw z dziedziny spektroskopii ramanowskiej
wykorzystują efekt Ramana do identyfikacji i charakteryzacji
właściwości chemicznych materiałów. Szeroka gama
zastosowań obejmuje farmakologię, kryminalistykę,
nanotechnologię, biomedycynę i półprzewodniki.
Natomiast w świecie protetyki stomatologicznej Renishaw
jest wiodącym dostawcą systemów CAD/CAM do
skanowania; oprogramowania do projektowania podbudów
protetycznych i unikatowego systemu do frezowania.
Ostatnie osiągnięcią obejmują urządzenia medyczne do
zastosowań w neurochirurgii, w tym do głębokiej stymulacji
mózgu (DBS).
Proces produkcji w Renishaw
Precyzyjna i wysokiej jakości produkcja połączona
z procesem projektowania jest podstawowym
elementem strategii biznesowej Renishaw.
Od ponad 20 lat, Renishaw wykorzystuje
w swoich procesach obróbki skrawaniem zasady
projektowania produkcji połączone z nieustanną
koncentracją na eliminacji lub kontrolowaniu
źródeł zmienności procesu. Wynikiem są
przewidywalne, zautomatyzowane i produktywne
procesy oraz szybsze wprowadzanie nowych
produktów.
Renishaw inwestuje w najnowsze obrabiarki CNC i posiada różne rodzaje maszyn, w tym
4- i 5-osiowe centra obróbkowe, tokarki rewolwerowe, frezarko-tokarki oraz tokarki
z głowicą przesuwną i konwencjonalne tokarki.
Zaawansowane Centrum Frezowania, Toczenia i Inspekcji (RAMTIC - Renishaw
advanced milling turning and inspection centre) Renishaw jest pionowym centrum
obróbkowym wyposażonym w technologie pomiarowe, niestandardowe przystawki, czopy
do indeksowania oraz systemy załadunku narzędzi. Na maszynach RAMTIC używa się
także wzorców, które są regularnie kalibrowane i używane jako elementy odniesienia przy
sprawdzaniu maszyn w celu wyeliminowania źródeł zmienności.
Dzięki stosowaniu systemów kontroli procesów produkcyjnych we własnym środowisku
produkcyjnym Renishaw rozumie prawdziwy potencjał jaki niesie ze sobą stosowanie sond
pomiarowych i tym samym jest w stanie wyjaśnić, na podstawie własnego doświadczenia,
wartość jaką mają one dla firmy zajmującej się produkcją.
2
Dlaczego sonda?
Czas to pieniądz! Zamiast ręcznie ustawiać obrabiane części i kontrolować
gotowy produkt oszczędzony czas można zainwestować w skrawanie.
Systemy pomiarowe Renishaw skracają kosztowny czas przestojów obrabiarek
oraz eliminują konieczność złomowania części powodowaną przez błędy związane
z ręcznym ustawianiem i kontrolą procesu.
Większa wydajność obrabiarek CNC
Nadmierne obciążenie obrabiarek może powodować
konieczność poczynienia znacznych nakładów
inwestycyjnych w celu uzupełnienia niedoborów mocy
przerobowych.
Mogą to być zbyt duże rachunki dla podwykonawców,
lub co gorsza rezygnacja z wysokoopłacalnych zleceń.
A może mógłbyś osiągać większą wydajność, wykorzystując już posiadane
obrabiarki?
• wstrzymanie wydatków inwestycyjnych
• redukcja wydatków dla podwykonawców lub za godziny nadliczbowe
• rozwinięcie dodatkowej działalności
Zwiększ stopień automatyzacji i obniż poziom
wpływu ludzkich błędów
Czy jesteś zależny od wykwalifikowanych operatorów,
utrzymujących ciągłość pracy obrabiarek, co prowadzi
do wysokich kosztów robocizny oraz znacznych
wydatków za godziny nadliczbowe?
A może inżynierowie są bardziej zaangażowani
w rozwiązywanie problemów wsparcia technicznego
niż w opracowywanie nowości?
Jak wpłynęłoby obniżenie kosztów robocizny bezpośredniej oraz wsparcia
technicznego warsztatu na konkurencyjność Twojej firmy?
• zautomatyzowanie ręcznych procesów ustawiania
i pomiarów
• obniżenie kosztów robocizny bezpośredniej
• przesunięcie personelu w kierunku proaktywnych ról inżynierskich
3
Zredukuj liczbę poprawek, części
dopuszczonych warunkowo oraz braków
Złomowanie części zawsze jest dotkliwe – oznacza
stratę czasu, wkładu pracy oraz materiału.
Analogicznie, ponowna obróbka i warunkowe
dopuszczenia przedmiotów prowadzą do opóźnienia
dostaw, występowania naglących problemów oraz
nadgodzin.
A gdyby można było wyeliminować takie koszty osiągnięcia jakości,
czy mogłoby to poprawić elastyczność i dochodowość firmy?
• podniesienie poziomu zgodności i zapewnienie jakości
• niższe koszty jednostkowe
• skrócenie czasu przygotowania produkcji
Zwiększ swoje możliwości i przyjmuj więcej
zleceń
Klienci wymagają coraz bardziej złożonej pracy,
natomiast regulacje prawne wymuszają większą
identyfikowalność w przekroju całego procesu
produkcyjnego.
Czy Twoje możliwości nadążają za potrzebami rynku,
na którym działasz?
Czy poszukujesz efektywnego ekonomicznie sposobu na zwiększenie
możliwości procesów obróbki i weryfikacji detali?
• oferuj swoim klientom najnowocześniejsze możliwości obróbki
• przyjmuj zlecenia na bardziej skomplikowane projekty
• spełniaj wymagania klientów względem jakości
4
Piramida Produktywności Procesu
(The Productive Process Pyramid™)
Zdobywając doświadczenie w trakcie prac nad rozwojem procesów
wytwarzania, Renishaw stworzyło prosty opis wyjaśniający w jaki sposób,
poprzez zastosowanie procesu kontroli, rozwiązania pomiarowe mogą
usprawnić przebieg procesu produkcji.
Rozwiązania Renishaw poprawiają wydajność i zwiększają produktywność.
Rozwiązania techniczne związane z kontrolą procesów produkcyjnych Renishaw
mogą być stosowane z wyprzedzeniem, przed rozpoczęcieniem, podczas i po
obróbce.
Podstawa
procesu
Przygotowanie
procesu
Kontrola podczas
procesu obróbki
Kontrola
poprodukcyjna
z wyprzedzeniem
przed obróbką
podczas
po zakończeniu
ZAPOBIEGAWCZE PROGNOSTYCZNE
AKTYWNE
oś
czasu
OSTATECZNE
Skrawanie
Obróbka
Produkcja
Stosowane z wyprzedzeniem, rozwiązania odnoszące się do podstawy procesu
zwiększają zarówno jego stabilność, jak i środowiska oraz obrabiarki.
Stosowane przed rozpoczęciem obróbki, rozwiązania odnoszące się do
przygotowania procesu ustalają położenie i wymiary narzędzi oraz przedmiotu.
Stosowane w trakcie obróbki, rozwiązania odnoszące się do kontroli podczas
procesu obróbki umożliwiają maszynom działania przystosowawcze wobec
nieusuwalnej zmienności procesu i stanu rzeczywistego w danym dniu.
Stosowane po obróbce, rozwiązania odnoszące się do kontroli poprodukcyjnej
rejestrują i analizują etapy procesu oraz obrabianego elementu.
5
Renishaw wykorzystało określone na podstawie analizy przebiegu procesu
produkcji kontrole procesów produkcyjnych aby stworzyć koncepcję Piramidy
Produktywności Procesu (Productive Process Pyramid™).
Koncepcja Piramidy Produktywności Procesu pokazuje jak każdy z poziomów
kontroli wpływa na systematyczną redukcję zmienności w procesie obróbki
pomagając zwiększyć produktywność skrawania.
Kontrola ostateczna
Zastosowana po zakończeniu obróbki
Kontrola
poprodukcyjna
Kontrola podczas
procesu obróbki
Kontrola aktywna
Zastosowana podczas obróbki
Kontrola prognostyczna
Przygotowanie procesu
Kontrola zapobiegawcza
Podstawa procesu
Zastosowana przed rozpoczęciem obróbki
Zastosowana z wyprzedzeniem
Piramida Produktywności Procesu
(The Productive Process Pyramid™)
6
Podstawa
procesu
Kontrola ostateczna
Zastosowana po zakończeniu obróbki
Kontrola aktywna
Zastosowana podczas obróbki
rozwiązania
ZAPOBIEGAWCZE
Kontrola
poprodukcyjna
Kontrola podczas
procesu obróbki
Kontrola prognostyczna
Przygotowanie procesu
Kontrola zapobiegawcza
Podstawa procesu
Zastosowana przed rozpoczęciem obróbki
Zastosowana z wyprzedzeniem
Kontrola w podstawowej warstwie Piramidy skupia się na zwiększeniu
stabilności środowiska, w którym realizowany jest proces. Tego rodzaju kontrola
zapobiegawcza eliminuje wpływ przyczyn zmienności na proces obróbki.
Kontrola w warstwie podstawy procesu obejmuje:
• projektowanie dla produkcji czyli podejście do tworzenia i wdrażania projektu
zakładające dokładne zrozumienie aktualnego potencjału oraz potrzeb i dążenie
do wykorzystania najlepszych praktyk, a nie „wyważania otwartych drzwi”
• kontrolę czynników procesu, która zakłada korzystanie z FMEA tzw. analizy
rodzajów i skutków błędów oraz innych technik, w celu zrozumienia
i umożliwienia kontroli czynników, które mogą mieć wpływ na wyniki procesu
obróbki
• stabilność środowiska dotyczącą takich zewnętrznych źródeł niezgodności,
których nie można z góry wykluczyć, a które są nieuniknione w środowisku
produkcyjnym
• projektowanie zapewniające jak najlepszą stabilność, automatyzację procesu
i wymagające systematycznego podejścia do sekwencjonowania procesu
produkcji. Obejmuje to także wprowadzenie do procesu na jego krytycznych
etapach informacji zwrotnych
• zapewnienie optymalnego stanu obrabiarki, które
jest niezbędnym i zasadniczym elementem procesu,
ponieważ niedokładna maszyna nie może wytwarzać
części odpowiadających wymaganiom.
Wnikliwy proces oceny parametrów obrabiarki,
wzorcowanie oraz (gdzie jest to wymagane)
modernizacja mogą poprawić parametry maszyny
odpowiednio do wymagań procesu
7
Przygotowanie
procesu
Kontrola ostateczna
Zastosowana po zakończeniu obróbki
Kontrola aktywna
Zastosowana podczas obróbki
rozwiązania
PROGNOSTYCZNE
Kontrola
poprodukcyjna
Kontrola podczas
procesu obróbki
Kontrola prognostyczna
Przygotowanie procesu
Kontrola zapobiegawcza
Podstawa procesu
Zastosowana przed rozpoczęciem obróbki
Zastosowana z wyprzedzeniem
Kontrole przygotowania procesu są czynnościami wykonywanymi na maszynie tuż
przed obróbką aby zapewnić poprawny przebieg procesu.
Podczas ustawiania maszyny ustalane są...
• pozycja osi obrotowej, indeksera lub uchwytów
niezbędnych do ustawienia i utrzymania
przedmiotu obrabianego
• pozycja środka obrotu indeksera i/lub punkty
odniesienia uchwytów
Podczas ustawiania przedmiotu obrabianego
ustalane są…
• rodzaj obrabianego przedmiotu w celu wybrania
odpowiedniego programu NC
• pozycja bazy wymiarowej w celu ustalenia układu
współrzędnych obrabiarki
• rozmiar półproduktu/przedmiotu obrabianego
aby określić naddatek materiału i sekwencję cykli
obróbki
• orientacja elementu obrabianego (w odniesieniu
do osi maszyny), aby ustalić obrót układu
współrzędnych
Podczas ustawiania narzędzi ustalane są...
• odległość od czoła wrzeciona aby określić offset
odległości w pionie oraz aby sprawdzić czy długość
narzędzia mieści się w granicach tolerancji
• średnica w trakcie obrotu, aby określić offset
narzędzia
8
Kontrola
podczas
procesu
obróbki
Kontrola ostateczna
Zastosowana po zakończeniu obróbki
Kontrola aktywna
Zastosowana podczas obróbki
Kontrola prognostyczna
Przygotowanie procesu
Kontrola zapobiegawcza
Podstawa procesu
Zastosowana przed rozpoczęciem obróbki
rozwiązania
AKTYWNE
Kontrola
poprodukcyjna
Kontrola podczas
procesu obróbki
Zastosowana z wyprzedzeniem
Kontrole w tej części „Piramidy” obejmują czynności w procesie obróbki, które
stanowią automatyczną reakcję na warunki obróbki, nieodłączne zmienności
procesu i nieoczekiwane sytuacje, umożliwiając jego poprawny przebieg.
Pomiary w trakcie cyklu skrawania umożliwiają...
• proces skrawania dostosowany do zmienności
takich jak zniekształcenie przedmiotu obrabianego,
odchyłki wymiarów narzędzia oraz efekty termiczne
• aktualizację układów współrzędnych, parametrów,
offsetów i logiczny przebieg programu zależny od
faktycznego stanu materiału
Wykrywanie uszkodzonych narzędzi pozwala na
ustalenie...
• obecności narzędzia
• pozycji narzędzia – aby upewnić się, że narzędzie
się nie wysunęło
• złamania i/lub uszkodzenia krawędzi narzędzia
9
Kontrola
poprodukcyjna
Kontrola ostateczna
Zastosowana po zakończeniu obróbki
Kontrola aktywna
Zastosowana podczas obróbki
Kontrola podczas
procesu obróbki
Kontrola prognostyczna
Przygotowanie procesu
Kontrola zapobiegawcza
Podstawa procesu
Zastosowana przed rozpoczęciem obróbki
rozwiązania
OSTATECZNE
Kontrola
poprodukcyjna
Zastosowana z wyprzedzeniem
Najwyższy poziom „Piramidy” obejmuje czynności związane z monitorowaniem
i raportowaniem, które dostarczają informacji na temat wyników zakończonego
procesu i które mogą być wykorzystane na jego dalszych etapach.
Rejestrowanie procesu zapisuje...
• wydarzenia mające miejsce w trakcie procesu
obróbki takie jak ręczne lub automatyczne zmiany
parametrów procesu, offestów czy układów
współrzędnych
• interwencje w proces, które mogły mieć wpływ na
wyniki końcowe
Pomiary na obrabiarce umożliwiają…
• inspekcję krytycznych elementów w środowisku
takim samym jak proces obróbki
• zaufanie do stabilności procesu obróbki
Sporządzanie raportów poprodukcyjnych
umożliwia...
• zapis zgodności elementów obrabianych
• śledzenie w czasie krytycznych wymiarów
dla celów kontroli stanu technicznego maszyny
i zaplanowanych czynności obsługi technicznej
10
Przewodnik po
produktach/zastosowaniach
Niniejszy przewodnik pomoże w dokonaniu wyboru sondy
najlepiej odpowiadającej wymaganiom danego zastosowania
Typ posiadanej
obrabiarki
Pionowe centra
obróbkowe
CNC
Poziome centra
obróbkowe
CNC
Wielkość
obrabiarki
Rozwiązania dla
Sondy dla
kontroli narzędzi
przygotowania procesu,
kontroli w trakcie
Sprawdzanie,
Sprawdzanie
obróbki i kontroli
ustawianie i
narzędzi
pomiar narzędzi
poprodukcyjnej
Konstrukcja
kompaktowa
OMP40-2/OMP400/
RMP40
OTS/TS27R/
NC4
TRS2
Mała
OMP40-2/OMP400/
RMP40
OTS/TS27R/
NC4
TRS2
Średnia
OMP60/RMP60/
RMP600
OTS/TS27R/
NC4
TRS2
Duża
RMP60/RMP600
TS27R/NC4
TRS2
Konstrukcja
kompaktowa
OMP40-2/OMP400/
RMP40
OTS/TS27R/
NC4
TRS2
Mała
OMP40-2/OMP400/
RMP40
OTS/TS27R/
NC4
TRS2
Średnia
OMP60/RMP60/
RMP600
OTS/TS27R/
NC4
TRS2
Duża
RMP60/RMP600
OTS/TS27R/
NC4
TRS2
Wszystkie
RMP60/RMP600
TS27R/NC4
TRS2
Wszystkie
Sonda stykowa
(JCP)
nie dotyczy
nie dotyczy
Bramowe centra
obróbkowe
CNC
Maszyny
ręczne
11
Typ posiadanej
obrabiarki
Tokarki CNC
Centra tokarsko-frezarskie
CNC
Szlifierki CNC
Rozwiązania dla
kontroli narzędzi
Wielkość
obrabiarki
Sondy dla
przygotowania procesu,
kontroli w trakcie
obróbki i kontroli
poprodukcyjnej
Mała
OLP40/RLP40
Ramiona precyzyjne HPXX*
Średnia
OLP40/RLP40
Ramiona precyzyjne HPXX*
Duża
OLP40/RLP40
Ramiona precyzyjne HPXX*
Mała
OMP40-2/OMP400
RMP40
Ramiona
precyzyjne
HPXX* /NC4
TRS2
Średnia
OMP60/RMP60/
RMP600
Ramiona
precyzyjne
HPXX* /NC4
TRS2
Duża
RMP60/RMP600
Ramiona
precyzyjne
HPXX* /NC4
TRS2
Mała
MP250/LP2
HPGA
NC4
nie dotyczy
Średnia
MP250/LP2
HPGA
NC4
nie dotyczy
Duża
MP250/LP2
HPGA
NC4
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
NCPCB
NCPCB
Sprawdzanie,
ustawianie i
pomiar narzędzi
Sprawdzanie
narzędzi
Maszyny do nawiercania oraz
frezarki pionowe do płytek
obwodów drukowanych
* HPXX odnosi się do wszystkich ramion precyzyjnych przedstawionych na stronie 21 i 22.
12
Centrum technologiczne
Przełomowe rozwiązania są sercem strategii działania Renishaw,
co można zawrzeć w krótkiej frazie „stosuj innowacje”.
Innowacyjność konstrukcji produktów jest wynikiem niespotykanego
poziomu inwestowania w prace badawcze i rozwojowe, co pozwala
oferować rozwiązania wiodące na rynku.
Wiodące w branży systemy transmisji
We wszystkich sondach „OMP” nowej generacji
wykorzystuje się modulowaną transmisję optyczną
co zapewnia najwyższy poziom odporności na zakłócenia
transmisji wiązki światła.
Transmisja radiowa z sekwencyjną zmianą częstotliwości (FHSS) to unikalny system transmisji, w którym
nie używa się jednego, wyznaczonego kanału radiowego.
Zamiast tego, sonda i odbiornik razem „przeskakują”
poprzez sekwencje częstotliwości, co umożliwia współistnienie wielu systemów sond pomiarowych oraz innych
urządzeń przemysłowych, z zachowaniem nieistotnego
poziomu prawdopodobieństwa wystąpienia wzajemnych
zakłóceń.
Rozwiązania specyficzne dla branż
Ultra miniaturowe systemy sond są przełomowym
rozwiązaniem dla powiększającej się liczby małych
i średnich centrów obróbkowych, na których wcześniej
nie można było korzystać z systemów pomiarowych.
Renishaw opracowało dla takich zastosowań ultra miniaturowe sondy OMP40-2 i OMP400 oraz OMI2-C, odbiornik
modulowanej transmisji optycznej o rozmiarach cygara, na
tyle mały, że mieści się w obudowie wrzeciona obrabiarki.
Oba produkty nadają się idealnie do centrów obróbkowych,
które charakteryzują się ograniczoną przestrzenią.
13
Wiodące w branży parametry
Technologia sond tensometrycznych RENGAGE™
oferuje nadzwyczajną powtarzalność dla pomiarów 3D
i jest wykorzystywana w sondach OMP400, RMP600
i MP250.
Technologie MicroHole™ i PassiveSeal™ są
wykorzystywane w bezdotykowych systemach NC4
firmy Renishaw i zapewniają wyjątkowe zabezpieczenie
przed oddziaływaniem surowego środowiska roboczego
obrabiarek. Gwarantuje to utrzymywanie stopnia ochrony
IPX8 przez 100% czasu.
Technika odróżniania narzędzia od kropli chłodziwa
czy wiórów - Toolwise™ jest stosowana w nowym
bezdotykowym systemie detekcji narzędzi TRS2
Renishaw.
SwarfStop™ jest dodatkowym urządzeniem
uszczelniającym ramię HPGA. Znajduje się pomiędzy
mechanizmem napędu obrotowego a podstawą i stanowi
fizyczną barierę przed czynnikami środowiskowymi.
14
Zastosowana po zakończeniu obróbki
Kontrola podczas
procesu obróbki
Kontrola aktywna
Zastosowana podczas obróbki
Kontrola prognostyczna
Przygotowanie procesu
Kontrola zapobiegawcza
Podstawa procesu
Zastosowana przed rozpoczęciem obróbki
Sondy
montowane na
wrzecionie
i głowicy
Kontrola
poprodukcyjna
Kontrola ostateczna
Zastosowana z wyprzedzeniem
RENGAGE™
Sonda
LP2
MP250
Wymiary
Ø25 mm x 40,8 mm
Ø25 mm x 40,7 mm
Typ obrabiarki
Tokarka i szlifierka
Tokarka i szlifierka
Typ transmisji
OMP40M/RMP40M
lub transmisja przewodowa
Transmisja przewodowa
Standardowa (kinematyczna)
Wysoka (tensometryczna)
1,0 µm
0,25 µm
nie dotyczy
1,0 µm
100 mm
100 mm
Metoda włączania
nie dotyczy
nie dotyczy
Typ baterii
nie dotyczy
nie dotyczy
Dokładność działania
Powtarzalność
Zmienność drogi
przełączania 3D
Maksymalna
rekomendowana długość
końcówki pomiarowej
15
OMP40-2
OLP40
RLP40
Ø40 mm x 50 mm
Ø40 mm x 58,3 mm
Ø40 mm x 58,3 mm
Kompaktowa i mała
Tokarka
Tokarka
Podczerwień (optyczna)
Podczerwień (optyczna)
Radiowa (FHSS)
Standardowa (kinematyczna)
Standardowa (kinematyczna)
Standardowa (kinematyczna)
1,0 µm
1,0 µm
1,0 µm
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
100 mm
100 mm
100 mm
Optyczny kod ‘M’,
automatyczna
Optyczny kod ‘M’,
automatyczna
Radiowy kod ‘M’,
ruch wrzeciona
1/2 AA
1/2 AA
1/2 AA
16
Zastosowana po zakończeniu obróbki
Kontrola podczas
procesu obróbki
Kontrola aktywna
Zastosowana podczas obróbki
Kontrola prognostyczna
Przygotowanie procesu
Kontrola zapobiegawcza
Podstawa procesu
Zastosowana przed rozpoczęciem obróbki
Sondy
montowane na
wrzecionie
i głowicy
Kontrola
poprodukcyjna
Kontrola ostateczna
Zastosowana z wyprzedzeniem
RENGAGE™
Sonda
RMP40
OMP400
Wymiary
Ø 40 mm x 50 mm
Ø 40 mm x 50 mm
Typ obrabiarki
Kompaktowa - Duża
Kompaktowa i mała
Typ transmisji
Radiowa (FHSS)
Podczerwień (optyczna)
Standardowa (kinematyczna)
Wysoka (tensometryczna)
1,0 µm
0,25 µm
nie dotyczy
1,0 µm
100 mm
200 mm
Radiowy kod ‘M’,
ruch wrzeciona
Optyczny kod ‘M’,
automatyczna
1/2 AA
1/2 AA
Dokładność działania
Powtarzalność
Zmienność drogi
przełączania 3D
Maksymalna
rekomendowana długość
końcówki pomiarowej
Metoda włączania
17
Typ baterii
RENGAGE™
OMP60
RMP60
Sonda RMP600
Ø 63 mm x 76 mm
Ø 63 mm x 76 mm
Ø 63 mm x 76 mm
Średnia - Duża
Średnia - Duża
Średnia - Duża
Podczerwień (optyczna)
Radiowa (FHSS)
Radiowa (FHSS)
Standardowa (kinematyczna)
Standardowa (kinematyczna)
Wysoka (tensometryczna)
1,0 µm
1,0 µm
0,25 µm
nie dotyczy
nie dotyczy
1,0 µm
150 mm
150 mm
200 mm
Optyczny kod ‘M’,
ruch wrzeciona, włącznik
w chwycie stożkowym
Radiowy kod ‘M’,
ruch wrzeciona, włącznik
w chwycie stożkowym
Radiowy kod ‘M’,
ruch wrzeciona, włącznik
w chwycie stożkowym
AA
AA
AA
18
Kontrola aktywna
Kontrola
poprodukcyjna
Kontrola aktywna
Kontrola podczas
procesu obróbki
Zastosowana po zakończeniu obróbki
Zastosowana podczas obróbki
Kontrola prognostyczna
Przygotowanie procesu
Kontrola zapobiegawcza
Podstawa procesu
Zastosowana przed rozpoczęciem obróbki
Zastosowana z wyprzedzeniem
Ustawianie
narzędzi
i wykrywanie
uszkodzeń
narzędzi
Sonda
Typ obrabiarki
Funkcja
Minimalne wykrycie
uszkodzeń narzędzia
NC4
TS27R
Mała - Duża
Mała - Duża
ustawianie narzędzi
i wykrywanie uszkodzeń
narzędzi
ustawianie narzędzi
i wykrywanie uszkodzeń
narzędzi
Ø0.03 mm
Ø1 mm
Powtarzalność
Siła wyzwalania dla
końcówki pomiarowej
Klasyfikacja lasera
1 µm
1 µm
nie dotyczy
1,3 N do 2,4 N/
130 G do 240 G
zależnie od kierunku odczytu
Klasa 2 <1 mW 670nm
nie dotyczy
19
OTS
TRS2
RP3
Mała - Średnia
Mała - Duża
Małe – Średnie tokarki
ustawianie narzędzi
i wykrywanie uszkodzeń
narzędzi
Sprawdzanie narzędzi
ustawianie narzędzi za
pomocą ramion Renishaw
Ø1 mm
Ø0.05 mm
Ø1 mm
1 µm
nie dotyczy
1 µm
1,3 N do 2,4 N/
130 G do 240 G
zależnie od kierunku odczytu
nie dotyczy
1,5 N do 3,5 N
nie dotyczy
Klasa 2 <1 mW 670nm
nie dotyczy
20
Kontrola aktywna
Kontrola
poprodukcyjna
Kontrola aktywna
Kontrola podczas
procesu obróbki
Zastosowana po zakończeniu obróbki
Zastosowana podczas obróbki
Kontrola prognostyczna
Przygotowanie procesu
Kontrola zapobiegawcza
Podstawa procesu
Zastosowana przed rozpoczęciem obróbki
Zastosowana z wyprzedzeniem
Ustawianie
narzędzi
i wykrywanie
uszkodzeń
narzędzi
Systemy ramion pomiarowych
dla CENTRÓW TOKARSKICH
i SZLIFIERSKICH
Ramię
HPRA
Funkcja
Zdejmowane ramięwyposażone w podstawę mocującą
zapewniającą wysoki stopień
powtarzalności położenia
Sonda
Główne cechy
21
RP3
•dostępne w wielu rozmiarach, umożliwiają dostosowanie do większości
wymagań
•dwubarwna dioda świecąca zapewniająca ciągłą
sygnalizację zwrotną stanu
systemu
•minimalne zapotrzebowanie na miejsce do
przechowywania – ramie
jest zdejmowane na czas
przechowywania
•możliwość modernizacji
już pracujących tokarek
RENGAGE™
HPPA
HPMA
HPGA
Uaktywniane ręcznie,
opuszczane ramię o działaniu
zapewniającym wysoki stopień
powtarzalności
W pełni automatyczne ramię
z pozycjonowaniem o wysokim stopniu powtarzalności
W pełni automatyczne ramię
z pozycjonowaniem o wysokim stopniu powtarzalności
RP3
RP3
MP250 lub LP2
•dostępna jest gama
standardowych konfiguracji
– można zamawiać niestandardowe rozmiary
•przedłużona trwałość mechanizmu obrotowego
•stalowe ramię o niskiej
rozszerzalności cieplnej
•dwubarwna dioda świecąca zapewniająca ciągłą
sygnalizację zwrotną stanu
systemu
•minimalne zapotrzebowanie
na miejsce do przechowywania
•szybkie uruchamianie
•pełna kontrola programowa
ustawiania narzędzi i wykrywania ich uszkodzeń
•dostępna jest gama
standardowych konfiguracji – można zamawiać
niestandardowe rozmiary
•dwubarwna dioda świecąca zapewniająca ciągłą
sygnalizację zwrotną stanu
systemu
•powtarzalność w trzech
osiach
•kompatybilne z sondą
tensometryczną
•szybkie uruchamianie
•pełna kontrola programowa
ustawiania narzędzi i
wykrywania ich uszkodzeń
•dostępna jest gama
standardowych konfiguracji – można zamawiać
niestandardowe rozmiary
22
Kontrola aktywna
Kontrola
poprodukcyjna
Kontrola aktywna
Kontrola podczas
procesu obróbki
Zastosowana po zakończeniu obróbki
Zastosowana podczas obróbki
Kontrola prognostyczna
Przygotowanie procesu
Kontrola zapobiegawcza
Podstawa procesu
Zastosowana przed rozpoczęciem obróbki
Zastosowana z wyprzedzeniem
Oprogramowanie
dla komputerów
PC
Pakiet Productivity+™
Productivity+™ jest systemem ułatwiającym zastosowanie koncepcji Piramidy Produktywności Procesu
(Productive Process Pyramid™) w cyklach obróbkowych. Stanowi kompletny zestaw oprogramowania
Windows® i makroprocedur, który pozwala w łatwy sposób dodawać polecenia pomiaru, aktualizacje
i zmieniać decyzje w istniejących i nowych programach obróbkowych.
• łatwe dodawanie zadań przygotowania procesu, kontroli w trakcie procesu obróbki i poprodukcyjnej
do programów NC. Dzięki zaledwie kilku kliknięciom możesz zautomatyzować ustawianie przedmiotu
obrabianego i aktualizację offsetów
• zadania są dodane do programu NC i makroprocedur. Oznacza to, że są wykonywane przy każdym
uruchomieniu programu, bez potrzeby interwencji ze strony operatora lub zastosowania zewnętrznego
komputera
• programowanie za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść” jest także dodawane do kodu NC. Dzięki temu
możliwe są takie zadania jak sprawdzanie czy automatyczne ponowne obrabianie
Productivity+™ sporządza także pełne raporty z maszyny, podając szczegóły przebiegu procesu, rejestrują
aktualizacje jakie miały miejsce a także pomiary geometryczne z inspekcji przedmiotu.
23
Productivity+™
Active Editor Pro
Productivity+™
Moduł GibbsCAM
Umożliwia dodanie zadań procesu kontroli
do istniejących kodów obróbkowych. Programowanie w oparciu o model bryłowy i pełna
wizualizacja ułatwiają tworzenie cykli procesu
kontroli. Etap końcowego przetwarzania łączy
kod obróbkowy z kodem kontroli procesu, dając
pojedynczy zestaw programów dla obrabiarek.
Pełna integracja z pakietem GibbsCAM, aby
umożliwić tworzenie zadań procesu kontroli w
tym samym czasie co programowanie zadań
obróbki na maszynie. Użytkownikom GibbsCAM
rozwiązanie to daje całkowitą elastyczność
pomiarową w znajomym środowisku.
Obróbka elementu
okrężnego
Pomiar średnicy elementu
Poprawny?
correct?
Korzyści pakietu Active Editor Pro obejmują:
Nie, za mały
Nie, za duży
• pełna integracja ustawiania narzędzi, kalibracja sondy, ustawiaAktualizacja Ø
Złomowanie części
narzędzia
nie zadania obróbkowego, kontrola przedmiotu obrabianego,
aktualizacja maszyny i logika
TAK
• obsług obrabiarek wieloosiowych
• tworzenie wirtualnych elementów z geometrii poprzednio zmierzonych elementów
• dodanie często używanych cykli do niestandardowych makr
• programowanie typu „wskaż i kliknij” w oparciu o zaimportowany model bryłowy
• symulacja ekranowa z detekcją kolizji
• graficzny interfejs i prosta obsługa
• programowanie wielu układów sterowania obrabiarek dzięki temu samemu Productivity+™
Obie aplikacje umożliwiają symulację cykli sondy w celu sprawdzenia programu. Po zakończeniu
programowania, każda z aplikacji może stworzyć pojedynczy plik wyjściowy z kodem G, zawierający
wszystkie niezbędne informacje. Wystarczy go wgrać do układu sterowania obrabiarki i uruchomić.
GibbsCAM i logo GibbsCAM są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Gibbs and Associates w Stanach
Zjednoczonych i w innych krajach.
Właścicielem pewnych części tego oprogramowania jest firma Unigraphics Solutions Inc. © 1986 - 2004.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Właścicielem pewnych części tego oprogramowania jest firma Tech Soft America LLC.
24
Kontrola ostateczna
Zastosowana po zakończeniu obróbki
Kontrola aktywna
Zastosowana podczas obróbki
Kontrola
poprodukcyjna
Kontrola podczas
procesu obróbki
Kontrola prognostyczna
Przygotowanie procesu
Kontrola zapobiegawcza
Podstawa procesu
Zastosowana przed rozpoczęciem obróbki
Zastosowana z wyprzedzeniem
Oprogramowanie
dla komputerów
PC
Oprogramowanie OMV firmy Renishaw – Kontrola na
obrabiarkach
Wyniki w postaci
liczbowej
Renishaw OMV
Oprogramowanie o dużych możliwościach
do pomiarów części 3D na obrabiarce,
przeznaczone dla komputerów PC
25
• weryfikacja zgodności przedmiotu z wymaganiami przed
zdjęciem z maszyny
• opcja inspekcji cechy geometrycznej przedmiotu lub
powierzchni o dowolnym kształcie
• tworzenie procedur pomiarowych bezpośrednio z modelu
CAD
• przekazywanie informacji zwrotnych na bieżąco w trakcie
cyklu pomiarowego aby ocenić zgodność przedmiotu
z wymaganiami
• możliwość konfigurowania raportów w formacie graficznym
i tabelarycznym
• obsługa trzy- i pięcioosiowych obrabiarek
• symulacja programu na ekranie z rejestrem błędów i kolizji
Barwne kodowanie
wyników
Statystyki wyznaczane w
oparciu o połączone dane
Raport kontroli w formacie
HTML
Automatyczne
sprawdzanie złożonych
części względem
odpowiedniego
modelu CAD przed
zdjęciem z obrabiarki.
Proste tworzenie
procedur pomiarowych
przeznaczonych
do pomiarów
pojedynczych cech
geometrycznych
i powierzchni
o dowolnym kształcie.
26
Oprogramowanie wspomagające
pomiary wykonywane
z zastosowaniem makroprogramów
Centra
obróbkowe
Centra
tokarskie
Frezarkotokarki
27
Seimens 802
810D/840D/
828D
Siemens
seria 800
Hurco
WinMax
Haas
Okuma
OSP/U
Fadal
Yasnac
Mitsubishi
Meldas
MAZAK
Fanuc 0-21\
30-32T
Fanuc 0-18\
21/30-32M
Dostępne pakiety pomiarowe
EasyProbe
•
•
•
Inspection
•
•
•
•
Inspection Plus
•
•
•
•
•
•
•
Ustawianie narzędzi
(kontaktowe)
•
•
•
•
•
•
•
•
Ustawianie narzędzi
(bezkontaktowe)
•
•
•
•
•
•
•
•
Moduł GibbsCAM
•
•
•
•
•
•
•
Active Editor Pro
•
•
•
•
•
•
•
Renishaw OMV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Inspection
•
•
•
Pomiar narzędzi
•
•
•
Ustawiania narzędzi o
działaniu w 3 osiach
•
Inspection Plus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ustawianie narzędzi
(bezkontaktowe)
•
EasyProbe
Inspection
Wymagane podstawowe
umiejętności
programowania
Przeznaczone dla operatorów lub programistów
obróbki detali
• oprogramowanie dla
centrów obróbkowych
• oprogramowanie realizujące podstawowe zadania
kontroli/ustawiania obróbki detalu
• proste i szybkie procedury
ustawiania zadań
obróbkowych oraz
procedury pomiarowe
• ustawianie offsetów roboczych
• dla operatorów o minimalnych
umiejętnościach programowania
• nadaje się do użytkowania przez operatorów lub programistów
obróbki detali
•
• oprogramowanie dla centrów obróbkowych i centrów tokarskich
• aktualizacja offsetów narzędzi
• drukowanie wyników kontroli*
• dostępne są dodatkowe pakiety, które udoskonalają i rozszerzają
możliwości standardowego pakietu inspekcyjnego
Doosan
(Fanuc)
Nakamura
Hurco
Brother
Fidia
Andron
Mori Seiki
MAPPS
Makino
Hitachi
Seicos
Traub
Num
Heidenhain
Acramatic
A2100
GE2000
•
Toshiba
Tosnuc
Selca
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Inspection Plus
Pomiar narzędzi
Do tworzenia rozszerzonej gamy cykli
programowych
Dla sond stykowych
i bezdotykowych
• oprogramowanie dla centrów obróbkowych
• oprogramowanie do ustawiania narzędzi obrotowych
dla centrów obróbkowych –
dla sondy TS27R
• całkowicie zintegrowany pakiet
• opcje pomiarów wektorowych oraz kątowych
• opcje drukowania*
• rozszerzona gama cykli
• cykl SPC
• realizacja pomiarów w cyklach z zetknięciem
jednokrotnym i dwukrotnym
• kompensacja offsetów narzędzi z wykorzystaniem
procentowej wartości błędu
• oprogramowanie bezdotykowego ustawiania narzędzi
jest preferowane w przypadku zastosowań, gdzie używa
się delikatnych narzędzi oraz
w innych zastosowaniach,
w których sonda nie może
stanowić przeszkody w przestrzeni roboczej obrabiarki
• wyprowadzanie danych przechowywanych w dostępnym
stosie wartości zmiennych
* gdzie jest dostępna ta opcja układu sterującego
28
Kontrola ostateczna
Zastosowana po zakończeniu obróbki
Kontrola aktywna
Zastosowana podczas obróbki
Kontrola
poprodukcyjna
Kontrola podczas
procesu obróbki
Kontrola prognostyczna
Przygotowanie procesu
Kontrola zapobiegawcza
Podstawa procesu
Zastosowana przed rozpoczęciem obróbki
Zastosowana z wyprzedzeniem
Diagnostyka
obrabiarek
Sprawdzian
RENGAGE™
Szybka i dokładna kontrola stanu technicznego przeznaczona dla maszyn
wieloosiowych
29
•
pomiar i raport o stanie technicznym maszyny wieloosiowej jest kwestią minut
•
istnieje możliwość detekcji i raportowania błędów położenia środka obrotu osi (węzłówkinematycznych osi obrotowych), co jest czynnikiem krytycznym w przypadku interpolacji w 5 osiach
•
w pełni zautomatyzowane testy pomiarowe zapewniają dokładność i spójność wyników,
zapobiegając wprowadzaniu błędów związanych z testami ręcznymi
•
zdefiniowane przez użytkownika kąty testowania umożliwiają sprawdzenie maszyny w krytycznych
orientacjach
•
funkcje tolerancji zwiększają poziom ufności, zanim rozpocznie się obróbka krytycznych
elementów
•
funkcje historii i porównania umożliwiają śledzenie w czasie parametrów stanu technicznego.
Pozwala to na monitorowanie trendów oraz tworzenie harmonogramów konserwacji
•
raporty w postaci graficznej, w połączeniu z kontrolą tolerancji, zapewniają szybką identyfikację
zmian parametrów stanu technicznego spowodowanych kolizjami lub błędami ustawienia
•
wszystkie wykresy można umieszczać w drukowanych raportach dla celów gromadzenia oraz
dystrybucji takich zapisów
Na rynku obserwuje się duży postęp w dziedzinie maszyn wieloosiowych, ale jak do tej pory brakowało
oferty łatwego i niezawodnego procesu analizy parametrów roboczych ich osi obrotowych oraz
identyfikacji problemów wynikających z niewłaściwego ustawienia maszyny, kolizji oraz zużycia.
Sprawdzian AxiSet stanowi system zgodny z najczęściej występującymi obrabiarkami 5-osiowymi oraz
wielozadaniowymi, oferuje użytkownikom tych maszyn możliwość szybkiej i precyzyjnej analizy stanu
technicznego węzłów kinematycznych osi obrotowych. Wykonywana jest szybka kontrola osiowania
i pozycjonowania w celu testowania oraz monitorowania złożonych maszyn w miarę upływu czasu.
Dzięki zastosowaniu oprogramowania z makroprocedurami pomiarowymi oraz dedykowanego
wzorca kalibracyjnego sporządzane jest graficzne przedstawienie parametrów technicznych maszyny
wieloosiowej. Oprogramowanie podejmuje decyzje o spełnieniu zadanych kryteriów testowania
w oparciu o zdefiniowane tolerancje oraz umożliwia śledzenie stanu technicznego w czasie,
wykorzystując funkcje historii i porównania. Wszystkie te informacje pomagają zidentyfikować odchyłki
położenia osi i odchyłki geometryczne, wynikające z ustawienia maszyny, kolizji lub zużycia.
W programie Microsoft® Excel® tworzone są raporty z analiz stanu technicznego, następuje
porównanie z tolerancjami zdefiniowanymi przez użytkownika a otrzymane informacje są
przechowywane do porównań historycznych. Wszystkie wyniki można wydrukować w formie
znormalizowanego raportu za pomocą programu Microsoft® Word®.
Wykres kołowy
Wykres kątowy
Wykres historii
30
Kontrola ostateczna
Zastosowana po zakończeniu obróbki
Kontrola aktywna
Zastosowana podczas obróbki
Kontrola
poprodukcyjna
Kontrola podczas
procesu obróbki
Kontrola prognostyczna
Przygotowanie procesu
Kontrola zapobiegawcza
Podstawa procesu
Zastosowana przed rozpoczęciem obróbki
Zastosowana z wyprzedzeniem
Diagnostyka
obrabiarek
System diagnostyczny QC20-W typu ballbar
System QC20-W typu ballbar oferuje szybką i efektywną metodę kontroli
dokładności obrabiarek CNC. Zapewnia kompleksową diagnostykę,
pozwalającą na:
•
•
•
•
•
poprawę stanu technicznego maszyn
redukcję czasu przestoju po kolizji
zaplanowanie konserwacji i redukcję czasu przestoju
zgodność z jakością i wymaganiami systemowymi
poprawę przydziału prac poprzez zrozumienie możliwości indywidualnych maszyn
Krótko mówiąc: kontrola obróbki skrawaniem jest ułatwiona. Jeśli posiadasz
obrabiarki CNC, potrzebujesz zapewnienia regularnego wykonywania kontroli
z użyciem systemu ballbar.
31
Prosty test
Programowana jest prosta ścieżka po okręgu. System ballbar bardzo dokładnie mierzy promień łuku
i porównuje go z zaprogramowaną ścieżką. Jest to prosty test, który zajmuje mniej niż 10 minut łącznie
z ustawieniem. Unikalne oprogramowanie Renishaw nie tylko zapewnia ogólną dokładność maszyny
(okrągłość, odchyłka okrągłości), ale także szczegółową diagnostykę aż 19 błędów (np. luz zwrotny,
błąd nadążania, odchyłka prostopadłości), którą można wykorzystać w planowaniu obsługi serwisowej
i napraw. Dostarczany jest jako przenośny zestaw. Wystarczy dodać przenośny komputer PC i można
rozpocząć diagnostykę.
QC20-W: znaczna poprawa
QC20-W umożliwia działanie bezprzewodowe, pozwalając na prostsze wykonywanie testów i skuteczne
działanie „przy zamkniętych drzwiach obrabiarki”, poprawioną fukncjonalność oprogramowania
i unikatowy test na „łuku częściowym 220°”. Pozwala to na wykonywanie testów w 3 płaszczyznach
w jednym ustawieniu oraz kiedy przesuw osi jest ograniczony (np. krótka oś Z na obrabiarce lub oś X
na tokarce) przy wykorzystaniu jednej i tej samej standardowej płytki bazowej.
Niezawodność potwierdzona w praktyce
System diagnostyczny ballbar zdobył w przeciągu 20 lat pozycję najbardziej praktycznego narzędzia
do oceny stanu technicznego obrabiarek CNC, które ma najwięcej możliwości, i które jest działa
zgodnie z zaleceniami międzynarodowych norm, takich jak ASME B5-54 i ISO 230.4. System ten jest
regularnie używany przez tysiące firm na świecie wg których jest to opłacalne rozwiązanie poprawiające
ich działalność. Niezależnie od tego, czy jest to jednoosobowa firma serwisowa, użytkownik lub
największy producent obrabiarek, rezultat jest zawsze taki sam – potwierdzona ocena stanu
technicznego obrabiarki.
32
Trzpienie pomiarowe i wyposażenie
pomocnicze
Gdy liczy się precyzja, domagaj się oryginalnych trzpieni pomiarowych
Renishaw.
•
możliwość szybkiej dostawy pełnego asortymentu
•
usługa projektowania konstrukcji niestandardowych aby zapewnić dokładne spełnienie wymagań
użytkownika
W celu utrzymania dokładności w miejscu
zetknięcia zaleca się:
Wybieranie krótkich trzpieni
Im bardziej trzpień pomiarowy wygina się lub odchyla, tym niższa
jest dokładność.
Najlepszy wybór stanowi układ pomiarowy z użyciem trzpienia
pomiarowego o długości minimalnej dla danego zastosowania.
Minimalizowanie liczby połączeń
Każde połączenie trzpienia pomiarowego z łącznikami
przedłużającymi powoduje wprowadzenie potencjalnych punktów
zgięcia i odchylenia.
Kiedy tylko jest to możliwe należy starać się ograniczać do minimum liczbę części zestawu.
Dobieranie możliwie największej kulki
Są tego dwa powody. Po pierwsze, zapewnia to maksymalizację prześwitu pomiędzy kulką i trzonem,
dzięki czemu redukuje się prawdopodobieństwo wystąpienia fałszywych wzbudzeń sondy pomiarowej
spowodowanych „uderzeniem” o trzon trzpienia; po drugie, większy rozmiar kulki redukuje wpływ
chropowatości powierzchni kontrolowanego przedmiotu.
Renishaw wykorzystało swoje doświadczenie w dziedzinie projektowania sond
i trzpieni pomiarowych, aby opracować bogaty asortyment trzpieni pomiarowych
zarówno dla maszyn współrzędnościowych, jak i obrabiarek, zapewniając użytkownikowi najwyższą możliwą precyzję.
Asortyment oryginalnych trzpieni pomiarowych Renishaw obejmuje kilka typów:
gwiazdowe, dyskowe i zwykłe; krótkie i długie, łączniki, pełne zestawy trzpieni oraz
elementy zabezpieczenia przed zniszczeniem.
Jeśli przy użyciu naszego bogatego asortymentu produktów standardowych nie da
się osiągnąć zamierzonych celów, Dział Produkcji trzpieni i produktów niestandardowych (Styli and Custom Products Division) Renishaw oferuje usługę polegającą
na dostarczeniu klientowi unikalnego i dedykowanego rozwiązania jego potrzeb
związanych z pomiarami na maszynach współrzędnościowych i obrabiarkach...
33
Rozwiązania techniczne dla potrzeb
kontroli procesów produkcyjnych
Renishaw zdaje sobie sprawę z tego, że klienci potrzebują czasem pomocy
w zaprojektowaniu i wdrożeniu rozwiązań dotyczących kontroli procesów.
Wykorzystując Piramidę Produktywności Procesu (The Productive Process
Pyramid™) jako koncepcję wg której należy organizować pracę, inżynierowie
Renishaw są w stanie pomóc w usprawnieniu procesów technologicznych.
Renishaw oferuje znaczniej więcej niż tylko innowacyjne rozwiązania
produktowe.
Dzięki szerokiej gamie usług dostosowanych do potrzeb klientów, Renishaw może pomóc
w zrozumieniu wpływu zmienności w zakładzie produkcyjnym, aby kontrola i usprawnienie procesów
produkcyjnych było możliwe.
Material
M/C methods
Machine
Tooling
Active
Predictive
Tool wear
•
•
konsultacja w sprawie kontroli procesów
•
rozwiązania „pod klucz”
Stock condition
Existing features
Chemical composition
−− utrzymanie procesu
Training
Probe calibration method
Stylus selection
Probe repeatability
Alertness and attention
Battery condition
Tool setting probe
associativity
Pre-flight checks
Work instructions
Machine temperature
Probe calibration frequency
Swarf on stylus
Swarf on part
Debris on tool
Zastosowana po zakończeniu obróbki
Kontrola aktywna
Zastosowana podczas obróbki
Kontrola
Environment
poprodukcyjna
Probing
Przygotowanie procesu
Kontrola zapobiegawcza
Podstawa procesu
Zastosowana z wyprzedzeniem
Process control plan
CAM vs CAD nominals
Program issue control
Use of work offsets
Use of tool offsets
Use of parametric
programming
Co-ordinate rotation
Use of adaptive machining
CNC program
Tool diameter
Projection
Run-out
Tool geometry
Tool quality
Tool condition
Tool holding quality
Tool holding condition
Tool assembly process
Work instructions
Torque settings
Fixture maintenance
Fixture design
Fixture position and
alignment on machine
Part position and alignment
on fixture
Part movement in fixture
Fixture
Kontrola podczas
procesu obróbki
Kontrola prognostyczna
Zastosowana przed rozpoczęciem obróbki
Swarf and coolant
management
Compiling operations
Ambient temperature
Kontrola ostateczna
Spindle condition
Sequencing machining
activities
Skill levels
−− stabilizacja procesu
Controller performance
Clearance
Distortion
Part temperature
Thermal stability
Cutting parameters
Form
Stresses
Tool length
Geometry
Rigidity and vibration
Work offset
Burrs
Tool life
Tool life
Repeatability
Part location
Preventative
Tool breakage
Accuracy
Part stability
Size
−− wdrożenie procesu
Work offsets
Rotary axis position
Rotary axis position
and alignment
Work offset
Mechanical properties
Process
variation
−− projekt procesu
Tool deflection
Following errors
szkolenie z zakresu kontroli procesów
34
Obsługa układów
niestandardowych
Pełny serwis produktów
•
rozwiązania projektowe i produkcyjne oparte na wiedzy
i doświadczeniu Renishaw w zakresie zastosowań systemów
produktów na całym świecie
•
łatwość instalacji systemów sond Renishaw na używanych
obrabiarkach
•
najlepsze zastosowanie produktów standardowych i wykonanych
na zamówienie na obrabiarkach klienta
•
minimalizacja kosztu i terminu dostawy, ponieważ stosowane
są elementy standardowe wszędzie tam, gdzie jest to możliwe
Podejście zespołowe
Dział obsługi konstrukcji niestandardowych Renishaw zajmuje
się projektowaniem, konstruowaniem, produkcją i marketingiem,
zapewniając wszechstronną i efektywną obsługę.
Grupa ta posiada wieloletnie doświadczenie w spełnianiu specyficznych wymagań klienta co jest
zapewniane przez doświadczenie Renishaw uzyskane w zakresie technologii i zastosowań systemów
sond na całym świecie.
Grupa współpracuje z działem obsługi klienta i serwisu Renishaw (Customer Support Service),
z naszymi dystrybutorami i z naszym klientem, aby zapewnić dobranie najbardziej efektywnego
rozwiązania.
Dostęp do usługi „Projekty na zamówienie” Renishaw (Custom Design)
Jeżeli standardowa gama produktów nie spełnia specjalistycznych wymagań klienta z przyjemnością
przekażemy Twojemu dostawcy produktów Renishaw odpowiednie zalecenia.
Aby pomóc w zidentyfikowaniu konkretnych potrzeb, dostawca pomoże wypełnić formularz.
Będzie potrzebny pełny szczegółowy opis konkretnego zastosowania, w którym ma być wykorzystywany
dany system, a także opis wszelkich ograniczeń środowiskowych. Należy określić producenta, model
obrabiarki oraz wymagania dotyczące całkowitej dokładności systemu pomiarowego.
Ważny jest także wymagany termin realizacji usługi. Na ostateczną wycenę ma oczywiście wpływ
początkowa ilość oraz prognoza przyszłych zamówień.
35
Serwis i pomoc techniczna
Renishaw docenia znaczenie dobrej pomocy technicznej i oferuje wiele
różnych opcji dostępnych poprzez biura międzynarodowe. Staramy się
zapewniać stałą gotowość roboczą sprzętu klienta, szybko reagując na
jego potrzeby.
Modernizacje
Jedyną alternatywą dla zużytych, uszkodzonych bądź przestarzałych elementów wyposażenia
stanowi modernizacja poprzez zastosowanie bardziej nowoczesnych elementów równoważnych.
W razie skontaktowania się z nami zawsze oferujemy tę opcję, tam gdzie jest to możliwe.
Naprawy
Istnieje kilka poziomów naprawy, jeśli więc w Twoim sprzęcie wystąpiła tylko niewielka usterka,
zapłacisz tylko niewielką opłatę. Wszystkie naprawiane elementy muszą jednakże przejść takie
same surowe testy, jak nowy sprzęt.
RBE (naprawa poprzez wymianę)
Jeżeli koszta naprawy uszkodzenia wykraczają poza ekonomicznie uzasadnione granice lub konieczna
jest natychmiastowa dostawa, posiadamy zapasy serwisowych części zamiennych (RBE).
Elementy te także przechodzą surowe testy końcowe „jak nowe” i zostały poddane pełnej renowacji
poprzez wymianę wszystkich części podlegających zużywaniu, niezależnie od ich stanu.
Elementy RBE w pełni przygotowane do ponownego użytkowania są oferowane po bardzo
konkurencyjnych cenach, co dowodzi naszego zaangażowania w sprawy naszych klientów.
36
Przewodnik kieszonkowy –
Rozwiązania pomiarowe dla obrabiarek CNC
Renishaw Sp. z o.o.
ul. Szyszkowa 34
02-285 Warszawa
Polska
T +48 22 577 11 80
F +48 22 577 11 81
E [email protected]
www.renishaw.pl
Aby uzyskać informacje dotyczące kontaktów Renishaw na całym świecie,
zapraszamy do odwiedzenia naszej strony
www.renishaw.pl/lokalizacje-na-świecie
FIRMA RENISHAW DOŁOŻYŁA WSZELKICH STARAŃ, ABY ZAPEWNIĆ POPRAWNOŚĆ TREŚCI TEGO
DOKUMENTU W DNIU PUBLIKACJI, JEDNAK NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ODNOŚNIE TEJ
TREŚCI. FIRMA RENISHAW NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, W JAKIMKOLWIEK
STOPNIU, ZA EWENTUALNE BŁĘDY ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE.
RENISHAW oraz symbol sondy wykorzystany w logo firmy Renishaw są zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy Renishaw plc w Wielkiej Brytanii i innych krajach.
apply innovation, Productive Process Pyramid, Productive Process Patterns, Productivity+, AxiSet,
RENGAGE, Trigger Logic, ToolWise, Sprint, MicroHole, SwarfStop, PassiveSeal oraz inne nazwy
i oznaczenia produktów i technologii Renishaw są znakami towarowymi firmy Renishaw plc oraz jej filii.
Wszelkie inne nazwy marek oraz nazwy produktów użyte w niniejszym dokumencie są nazwami towarowymi,
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli.
H-2000-3062-05-A
© Renishaw plc 2013
Wydano 0513

Podobne dokumenty