Wieczór Polsko-Kazachstańskiego Biznesu

Transkrypt

Wieczór Polsko-Kazachstańskiego Biznesu
Wieczór Polsko-Kazachstańskiego
Biznesu
2016-12-15 11:52:15
2
W dniu 8 grudnia 2016 r. odbył się XI Wieczór Polsko-Kazachstańskiego Biznesu
W dniu 8 grudnia 2016 r. odbył się XI Wieczór Polsko-Kazachstańskiego Biznesu, podczas którego Wydział
Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Astanie z siedzibą w Ałmaty kolejny raz nagrodził firmy, które
rozwijają współpracę z Polską. Honorowe statuetki za wybitne osiągnięcia w rozwoju polsko-kazachstańskiej
współpracy gospodarczej otrzymały firmy: 1) VALSA Sp. z o.o. (Ałmaty) - dystrybutor polskich produktów
elektrycznych (izolatorów i rozdzielaczy), 2) АPS ENERGIA KAZAKHSTAN Sp. z o.o. (Ałmaty) - oddział polskiej
firmy APS Energia produkującej i sprzedającej na terenie Kazachstanu podzespoły do instalacji energetycznych i
ciepłowniczych, 3) МETEKS Sp. z o.o. (Ałmaty) - importer polskich maszyn górniczych i budowlanych (koparki,
buldożery, układarki) oraz 4) SEWTECH Sp. z o.o. – producent i dystrybutor domowych i przemysłowych maszyn
szwalniczych. Firma jest partnerem firmy zarejestrowanej w Polsce - JUKI Central Europe Sp. z o.o., która
koordynuje sprzedaż maszyn szwalniczych do 30 krajów europejskich, Rosji i do WNP, w tym do Kazachstanu.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele polskiego korpusu dyplomatycznego w Kazachstanie: Pan Andrzej
Skrzydło - radca-minister i chargé d’affaires Ambasady RP, Pan Włodzimierz Kurowski - radca, kierownik
Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) Ambasady RP, Pan Tomasz Zapalski - I sekretarz w WPHI Ambasady
RP, Pan Radosław Gruk, radca-minister i Konsul RP w Ałmaty oraz Pan Andrzej Stefański – Komisarz Polskiej
Sekcji EXPO 2017. Ze strony kazachstańskiej uczestniczyli: Pan Dudar Żakenov – radca z Ministerstwa Spraw
Zagranicznych Kazachstanu, Pani Zaure Mazgutova – Dyrektor Departamentu Marketingu i Współpracy
Międzynarodowej „Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości Damu” oraz Pan Kadyr Bajkenov – Prezes Konfederacji
Pracodawców RK.
W Wieczorze Biznesu wzięlo udział ponad 80 osób, w tym polscy i kazachstańscy przedsiębiorcy, przedstawiciele
uczelni wyższych, przedstawiciele administracji miejskiej oraz reprezentanci innych instytucji. Spotkanie
poprowadziła Pani Marina Gancevaja – aktorka Teatru Dramatycznego Lermontova w Ałmacie, zaś zespół
SALTANAT uświetnił spotkanie kazachskimi tańcami narodowymi.
Uroczystości poprzedziła konferencja prasowa dla mediów.
3

Podobne dokumenty