Kierownik Nadzoru Wodnego Wisła Czarne

Transkrypt

Kierownik Nadzoru Wodnego Wisła Czarne
Informacja o wyniku naboru na stanowisko:
Kierownik Nadzoru Wodnego Wisła Czarne: w Zarządzie Zlewni Małej Wisły
w Pszczynie, w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej
w Gliwicach,
Data ukazania się ogłoszenia: 17.10. 2012 r.
Miejsce wykonywania pracy:
Wisła
43-430 Wisła , ul. Noclegi 1
Wyniki naboru :
Data publikacji wyniku : 14 . 11.2012
Wybrany kandydat :
Kurek Paweł, Racibórz,
p.o. D Y R E K T O R A
RZGW w Gliwicach
inż. Tomasz Cywiński

Podobne dokumenty