CBT/CAI - wsparcie dla szkolenia

Komentarze

Transkrypt

CBT/CAI - wsparcie dla szkolenia
Interoperacyjność i modułowość symulatorów
jako wyznaczniki nowoczesnego szkolenia
Historia firmy
1984 - PZL „Warszawa - Okęcie” Wydział Symulatorów
1988 - Zakład Innowacyjno-Wdrożeniowy Systemów
Symulacyjnych i Elektronicznych
1991 - IDS-PZL Aerospace Industries Sp. z o.o.
1994 - MP-PZL Aerospace Industries Sp. z o.o.
1998 - ETC-PZL Aerospace Industries Sp. z o.o.
Podstawowe informacje o firmie
ETC-PZL Aerospace Industries Sp. z o.o.:
• posiada ponad 25 lat doświadczeń w budowie symulatorów i
urządzeń treningowych
• zatrudnia ponad 110 osób (ok. 60 programistów),
w tym 80% z wykształceniem wyższym
Posiada:
• certyfikaty ISO 9001:2008 i AQAP 2110:2009,
• Wewnętrzny System Kontroli, Świadectwo Bezpieczeństwa
Przemysłowego, kod NCAGE
Około 75% produkcji przeznaczone jest na export
Użytkownicy naszych symulatorów
USA
Australia
Czechy
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Polska
Wielka
Brytania
Arabia
Saudyjska
Bangladesz
Indie
Indonezja
Japonia
Jordania
Korea Płd.
Malezja
Pakistan
Singapur
Tajlandia
Turcja
Oferta
Oferujemy przede wszystkim:
- symulatory ruchomych obiektów
•
kompleksowe symulatory lotu samolotów i śmigłowców wojskowych oraz
cywilnych
•
symulatory czołgów i pojazdów wojskowych
- symulatory systemów
• symulatory pola walki
• symulatory systemów uzbrojenia
- komputerowe systemy dydaktyczne (CBT/CAI)
Opracowana technologia,
zastosowana w użytkowanych i proponowanych systemach,
ma wszystkie immanentne cechy współczesnych systemów symulacyjnych
Interoperacyjność
Możliwość współpracy z innymi systemami symulacyjnymi
(istniejącymi lub przyszłymi) zapewniona poprzez zastosowanie
standardowych interfejsów , np.:
• HLA – interoperacyjność symulatorów
• OpenFlight – interoperacyjność baz danych
• CIGI – interoperacyjność interfejsów generatorów obrazu
• ARINC 429, MIL 1553B – interoperacyjność przyrządów i systemów
pokładowych
• SCORM – interoperacyjność systemów CBT
Umożliwia łączenia różnych symulatorów, a tym samym trening we
wspólnej przestrzeni wirtualnej zarówno operatorów podobnych
obiektów, jak i szkolenie współdziałania różnych rodzajów wojsk
Modułowość
• Dynamika i systemy pokładowe
• Generator obrazu
• Baza danych wizualizacyjnych i
nawigacyjnych
• Sztuczna inteligencja
• Wirtualne pole walki
• Analiza ćwiczenia
• HLA
Modułowość (2)
Modułowość umożliwia:
• stosowanie poszczególnych modułów o różnym stopniu
złożoności w zależności od potrzeb klienta
• łatwe stosowanie rzeczywistych urządzeń i systemów
(stymulacja)
• stosowanie modułów opracowanych przez inne firmy lub
przez klienta
• łatwą skalowalność symulatora zarówno w zakresie
funkcjonalności jak i stosowanego hardware’u
Urządzenia do treningu fizjologicznego
Wirówki wysokich przeciążeń
•
•
•
•
•
•
•
Wirówka ATS-400
Długość ramienia 7,6 m
Przeciążenie ciągłe do 15 G
Prędkość narastania
przeciążenia 15G/s
Możliwość treningu
taktycznego
Modułowa konstrukcja kabin
Możliwość treningu
zespołowego
Możliwość połączenia z innymi
urządzeniami za pomocą
DIS/HLA
Urządzenia do treningu dezorientacji przestrzennej
•
•
•
•
•
Zapoznanie się ze zjawiskami somatosensorycznymi i okulosensorycznymi
powstającymi podczas utraty orientacji przestrzennej
Możliwość treningu pasywnego i aktywnego lotu
Wymienne kabiny
Monitoring medyczny
Unikatowy system ruchu
Urządzenia do treningu dezorientacji przestrzennej (2)
Kabina pilota z trójkanałowym
układem wizualizacji
umieszczona na platformie
Stewarda zamontowanej na
obrotowym stole
Wymienne kabiny:
- samolotu transportowego
- samolotu myśliwskiego
- śmigłowca
Symulator „Selekcjoner”
Wymienne kabiny:
samolotu myśliwskiego (F-16) i śmigłowca (PZL-W3PL – Głuszec)
W 2015 r. zostaną dołączone kabiny samolotów: Iskra TS-11 i Orlik TC-II
Urządzenie treniengowe FNPT - II
Dwie kabiny, ale symulacja pięciu obiektów latających:
- samoloty Cessna-172, Piper Seneka V oraz M-28
- śmigłowce SW-4 i Schweizer H-300
Symulator lotu SLM-28
Symulator poziomu C samolotu M-28 z dwoma wymiennymi kabinami
Symulator lotu SLM-28 (2)
Kabiny: Gold Crown (z lewej) i Glass Cockpit (z prawej)
Symulator lotu SLM-28 (3)
Stanowiska instruktora: stacjonarne oraz w kabinie symulatora
Katapulty typu I
• proste urządzenie bez możliwości symulacji lotu
• maksymalne przyspieszenia podczas katapultowania 3-4 G
Katapulty typu II
•
•
•
kabiny pozwalające na symulowanie lotu
wizualizacja widoku z kabiny
maksymalne przyspieszenia podczas
katapultowania (6-10 G)
Symulatory samochodowe
Symulatory samochodowe
Graficzne
bazy danych
Symulator pojazdów uprzywilejowanych
Modele podstawowe:
• Kia Ceed
• Fiat Ducato
Modele dla BOR:
•
Mercedes S600 w wersji opancerzonej
•
Mercedes Viano
•
BMW 760i w wersji opancerzonej
•
Audi A6
•
Audi Q7
Symulatory Dowodzenia Oddziałami Policji
Platforma symulatorowa
Wyższa Szkoła Policji
Szczytno
Symulator dowodzenia
działaniami Policji
SDOP
Symulator kierowania
pojazdami
uprzywilejowanymi
Symspec
Symulator robota
mobilnego
GRYF
Symulator drona
Serwer
HLA
Szkoła Główna
Straży Pożarnej
Warszawa
Symulator dowodzenia działaniami
ratowniczymi związanymi
z pożarami wielokondygnacyjnymi
i wypadkami komunikacyjnymi
Politechnika Warszawska
Warszawa
Symulator śmigłowca
SW4
Symulator samolotu
lekkiego
Symulator robota
mobilnego
i bezpilotowego
statku latającego
CBT/CAI - wsparcie dla szkolenia
CBT/CAI - wsparcie dla szkolenia (2)
CBT/CAI - wsparcie dla szkolenia (3)
CBT/CAI - wsparcie dla szkolenia (4)
CBT/CAI - wsparcie dla szkolenia (5)
CBT/CAI - wsparcie dla szkolenia (6)
CBT/CAI - wsparcie dla szkolenia (7)
CBT/CAI - wsparcie dla szkolenia (8)
Nasze oprogramowanie:
• jest zgodne ze standardem SCORM 1.2 oraz SCORM 2004
• może być opracowane na wszystkich poziomach:
- poziom 1 – bez interaktywności
- poziom 2 – interaktywność ograniczona
- poziom 3 – pełna interaktywność
• zapewnia możliwość szkolenia w wielu językach
• umożliwia przeprowadzenie i zarejestrowanie testów oraz
egzaminów z losowymi pytaniami
• może w pełni współpracować z SZS (Systemem Zarządzania
Szkoleniem)
Opracowaliśmy systemy CBT dla:
• Lockheed P3-BR Orion
• Casa C-295
• C-295M
• CN-235
• PZL M-28 (aktualnie)
Podsumowanie
Dysponujemy:
- wiedzą
- sprawdzonymi technologiami
- prawie 30-letnim doświadczeniem
Pierwszy nasz symulator
(powstał na początku lat 90-tych)
i działa do dziś!
Podsumowanie
Dziękuję za uwagę