Bidvoice Issue 2 Polish.indd

Transkrypt

Bidvoice Issue 2 Polish.indd
Bidvoice
QUARTERLY MAGAZINE FOR BIDVEST PEOPLE
2015
kilka słów od prezesa
W firmie Bidvest innowacyjność
polega na wykonywaniu
zwykłych czynności
lepiej i mądrzej
Bidvest nie jest powszechnie zaliczany do grona firm
zaawansowanych technologicznie.
Nie oznacza to jednak, że nie korzystamy z najnowszych
zdobyczy technologii. Wręcz przeciwnie.
W tym numerze magazynu Bidvoice czytelnicy będą mogli się przekonać, jak
wielkie postępy czynimy w obszarze handlu elektronicznego (e-commerce) i
jak wykorzystujemy rozwiązania internetowe, by usprawnić obsługę klienta i
wydajnośoperacyjn.
Oczywiście wiele firm z Grupy Bidvest to innowatorzy i liderzy w swoich
branżach.
W RPA nasze firmy z sektora turystycznego zdobyły przewagę konkurencyjną,
wprowadzając technologię, która pozwala zautomatyzować rezerwacje podróży
firmowych, tworzyć faktury i generować aktualne raporty na temat wysokości
środków przeznaczonych na podróże firmowe dla każdego klienta.
Nasi specjaliści w zakresie automatyzacji pracy biurowej tworzą nowoczesne,
w pełni zintegrowane, inteligentne systemy biurowe. Wyznaczamy również nowe
standardy w radiologii w RPA, orędując za wprowadzeniem cyfrowej diagnostyki
obrazowej.
W firmie Bidvest szybko dostrzegliśmy także potencjał portfeli mobilnych
i szybkich, bezpiecznych przelewów dokonywanych za pośrednictwem
smartfonów.
Nasza lista nowych inicjatyw – zarówno w Afryce, jak i na innych rynkach na
całym świecie – jest bardzo długa.
Jesteśmy jednak raczej innowatorami biznesowymi niż wynalazcami nowych
technologii. Najlepszym przykładem skutecznej innowacji jest nasz wyjątkowo
zróżnicowany i zdecentralizowany model biznesowy.
Osiągamy wzrost, konsekwentnie realizując założenia tego modelu, a
jednocześnie zachęcamy lokalne zespoły do wdrażania własnych innowacji w ich
własnym tempie.
Zdarza się, że firmy technologiczne rzucają na szalę cały swój potencjał, by
zidentyfikować kolejne Wielkie Osiągnięcie i nie dać się wyprzedzić w jego
wprowadzaniu. Po drodze jednak często muszą ponieść wysokie koszty. Są to
koszty wynikające z nakładów finansowych i nakładów czasu jakie firma musi
zaangażować, aby wprowadzić nową koncepcję na rynek i przekuć ją w zysk.
W firmie Bidvest nie lubimy narażać się na przesadne ryzyko i nie lubimy tracić
pieniędzy – wolimy je zarabiać. Dzięki temu możemy pozostać w grze, a nasi
pracownicy mogą zachować swoje stanowiska.
Jednakże – jak pokazuje historia naszej firmy – nie obawiamy się eksplorować
nowych rozwiązań i wdrażać przełomowych systemów.
Nasze zespoły nieustannie analizują swoje branże, modele działalności oraz
produkty i usługi w poszukiwaniu lepszych i bardziej inteligentnych rozwiązań
oraz nowych okazji biznesowych.
Nasi pracownicy często kwestionują status quo i proponują nowe metody
realizacji zadania.
Odpowiada nam taki model.
W firmie Bidvest nie zmuszamy naszych pracowników do realizowania
jedynie słusznej wizji. W tak zdecentralizowanej grupie jak nasza dajemy
naszym ludziom „kompas” i ufamy, że sami znajdą najlepszą drogę do celu.
Działamy w sektorach usług, handlu i dystrybucji, z których każdy ma długą
historię. Nie oznacza to jednak, że najbliższe jest nam podejście tradycyjne.
Mamy świadomo, e zmiany w obrębie danej branży mogą bardzo szybko
zmienić reguły gry dla całej Grupy Bidvest. W ciągu najbliższych lat mogą
pojawić się kompletnie nowe branże. Jeśli tak się stanie, elastyczne zespoły
firmy Bidvest będą w stanie skutecznie odpowiedzieć na zmiany w otoczeniu
biznesowym.
Naszym celem na dziś i na najbliższą przyszłość jest osiągnięcie
jak najwyższej wydajności, a nie jak największego zaawansowania
technologicznego, co nie zmienia faktu, że nowe technologie z pewnością
będą odgrywały coraz ważniejszą rolę.
Wiele może się zmienić, ale jedno pozostanie niezmienne: firma Bidvest
będzie kontynuować swój rozwój, poszukując dodatkowej wartości,
powierzając odpowiedzialność swoim pracownikom i dostarczając klientom
usługi najwyższej jakości – niezależnie od platformy technologicznej.
Brian Joffe
temat numeru
Globalne innowacje
internetowe
Handel elektroniczny w szybkim tempie staje się źródłem przewagi konkurencyjnej dla firmy Bidvest w różnorodnych
branżach – od artykułów biurowych aż po materiały eksploatacyjne. Jednak tempo innowacji w świecie wirtualnym jest
zdecydowanie największe w globalnej branży cateringowo-gastronomicznej. Jednym z czynników motywujących do
wprowadzania innowacji cyfrowych jest ogromna skala działalności w tej branży. Rozwiązanie oparte na technologii
cyfrowej jest praktycznie niezbędne w każdej dynamicznie rozwijającej się firmie z branży cateringowo-gastronomicznej,
by umożliwić monitorowanie danych, wymogów w kwestii zgodności z przepisami, zmieniających się potrzeb klientów
oraz pozycji zapasów w branży spożywczej.
Sama tylko firma Bivest Australia ma w ofercie ponad
56 000 artykułów spożywczych, 3000 produktów dla
branży hotelarskiej oraz 400–600 linii świeżej żywności.
Aby zagwarantować sobie przewagę nad
konkurencją i zyskać lojalnych klientów, innowacyjne
firmy z branży cateringowo-gastronomicznej
zapewniają kompleksową ofertę produktową. Aby
zwiększyć atrakcyjność oferty, jest ona przedstawiana
klientom za pośrednictwem zaawansowanych
systemów internetowych, które nie tylko spełniają
wymagania klientów, lecz także często wychodzą
naprzeciw wymaganiom, które mogą pojawić się w
przyszłości.
Aby sprostać wymaganiom branżowym, firma
Bidvest Australia wraz ze swoją siostrzaną spółką
Bidvest New Zealand stała się liderem w tworzeniu
platform handlu elektronicznego o zasięgu
ogólnokrajowym.
Zastosowanie oprogramowania dostępnego
w ogólnej sprzedaży naraża firmę na ryzyko
naśladownictwa przez konkurencyjne firmy o
podobnym profilu. Aby utrzymać pozycję lidera w
branży, firma musi tworzyć własne oprogramowanie
oferujące klientom szeroki wachlarz przydatnych
funkcji. Zespół firmy BluePepper (będącej w 100%
własnością firmy Bidvest) w Australii i Nowej Zelandii
podjął się tego zadania.
Wymiana wiedzy na temat handlu
elektronicznego pobudza globalny wzrost firmy
Gdy systemy firmy BluePepper potwierdzą swoją
wartość na jednym rynku, będzie możliwość
wprowadzenia podobnych rozwiązań w innych
częściach świata.
Wymiana wiedzy na temat handlu elektronicznego
przyczyniła się do stworzenia rozwiązań internetowych
w takich firmach jak Foodservice Singapore, Seafood
Holdings i 3663 w Wielkiej Brytanii, Deli XL Belgium
(witryna internetowa dostępna w języku francuskim
i niderlandzkim) oraz Deli XL Netherlands. Firmy z
branży cateringowo-gastronomicznej z Czech i RPA
również czynią ogromne postępy w pracach nad
własnymi systemami internetowymi.
Te działania nie muszą ograniczać się do branży
cateringowo-gastronomicznej. Zapotrzebowanie na
wygodne składanie zamówień online istnieje w wielu
innych branżach i firma BluePepper wyszła naprzeciw
tej potrzebie.
Niedawno spółka zależna Bidvest Paperplus, firma
Silveray Statmark Company (SSC), uruchomiła wersję
programu zakupów internetowych opracowanych
przez firmę BluePepper w branży artykułów biurowych
w RPA.
Sercem systemu jest portal internetowy służący do
składania zamówień online. Pierwszym klientem była
firma Skryfbehoeftes Stationers (Tien Uit Tien).
Jako pierwszy z możliwości składania zamówień
online zaczął korzystać oddział SSC w Johannesburgu.
Inne oddziały dołączą do systemu w ciągu najbliższych
miesięcy.
Ważnym czynnikiem pobudzającym rozwój
innowacji w zakresie internetowych platform
handlu elektronicznego opracowanych przez firmę
BluePepper stały się oczekiwania klientów.
Bidvest Australia oraz inne firmy cateringowogastronomiczne z Grupy Bidvest koncentrują się raczej
na relacjach pomiędzy firmami (B2B) niż relacjach firm
z klientami (B2C), jednak w świecie wirtualnym różnice
pomiędzy modelem B2B i B2C ulegają zatarciu.
Każda innowacja musi zwiększać wydajnośi
zapewniać zwrot z inwestycji
Szefowie kuchni, którzy dokonują zakupów w sklepie
internetowym Bidvest Direct, naszym australijskim
portalu internetowym, to ci sami ludzie, którzy
kupują online ubrania, artykuły spożywcze i sprzęt
elektroniczny do celów prywatnych. W związku z
tym, składając zamówienia w sklepie internetowym
Bidvest, spodziewają się znaleźć tam równie przyjazne
użytkownikowi rozwiązania.
Jak stwierdził prezes Bidvest Foodservice Bernard
Berson: „Naszym obowiązkiem jest dostarczanie
najwyższej jakości doświadczeń. Nie ma nic
ważniejszego niż sprostanie temu zobowiązaniu. Każda
innowacja musi zwiększać wydajność i zapewniać zwrot
z inwestycji”.
Dlatego właśnie nieustannie poszukujemy
inteligentnych rozwiązań. Oto niektóre z ostatnich
udoskonaleń wprowadzonych w witrynie Bidvest Direct:
 mobilna aplikacja do składania zamówień na
urządzenia z systemem iOS oraz Android
 wprowadzenie marki wołowiny Emerald Valley z
certyfikatem Meat Standards Australia
 wprowadzenie nowej marki wieprzowiny –
Homestead Pork
wprowadzenie aplikacji Bid Brochures
pozwalającej wyświetlać cyfrowe broszury na
urządzeniach z systemem iOS oraz Android
 produkcja autorskich klipów wideo dla firmy
Bidvest oraz klipów wideo kierowanych do
klientów i wykorzystywanych w działaniach
reklamowych dostawców
 stworzenie autorskiego systemu zarządzania
relacjami z klientem – Bid IQ, z którego zespół
handlowców może korzystać na urządzeniach
iPad.
Kolejną motywacją do rozwoju rozwiązań cyfrowych
jest kwestia zgodności z przepisami i zapotrzebowanie
ze strony władz regulacyjnych i klientów na
coraz bardziej szczegółowe informacje na temat
spożywanego pożywienia. Branża spożywcza jest
jedną z najbardziej rygorystycznie kontrolowanych
branż na świecie.
Znajomość zasad rządzących światem
wirtualnym jest często kluczowa przy
spełnianiu wymogów regulacyjnych
Dotyczy to również coraz liczniejszych wymogów
w kwestii zgodności z przepisami dotyczących
obszarów niespożywczych, które uzupełniają naszą
ofertę cateringowo-gastronomiczną.
W wielu przypadkach znajomość zasad
działalności online jest niezbędna w celu sprostania
wszystkim tym wymogom.
Jednym z przykładów adekwatnej reakcji firmy
Bidvest było wdrożenie przez Bidvest New Zealand
Foodservice pierwszej wersji platformy Online Product
Reference Information (OPRI) opracowanej przez firmę
BluePepper.
W tym internetowym archiwum danych gromadzone
są wszystkie specyfikacje techniczne i informacje
referencyjne dotyczące naszych produktów. Dane
porządkowane są w intuicyjny sposób z zastosowaniem
zasad dokładności i integralności danych, dzięki czemu
specyfikacje produktów są aktualizowane na bieżąco w
ślad za zmianami składu i wymogów.
Delvyn Frith, dyrektor generalny firmy BluePepper,
wyjaśnia: „Początkowo rozwiązania dotyczące handlu
elektronicznego opracowane przez firmę BluePepper
miały znaleźć zastosowanie wyłącznie w branży
cateringowo-gastronomicznej, jednak nasze produkty
i usługi w zakresie e-commerce musiały nadążać za
coraz większym zróżnicowaniem działalności naszych
klientów z branży oraz szerokim zakresem dyscyplin i
produktów, które definiują działalność naszych klientów
spoza branży.
Nasze rozwiązania muszą uwzględniać nowe
kategorie produktów, a informacje muszą być
przedstawiane użytkownikom końcowym na wiele
różnych sposobów – zawsze jednak w sposób jak
najbardziej przystępny i zrozumiały. Dane muszą być
gromadzone za pomocą prostych i elastycznych metod,
aby możliwe było ich pozyskiwanie bezpośrednio od
dostawców lub by można było je uzyskać z jednego
systemu, a następnie przesłać do innego”.
Dostawca znajdujący się na końcu łańcucha
dystrybucyjnego w coraz większym stopniu ponosi
ustawowy ciężar zapewniania konsumentom
dokładnych specyfikacji produktowych. Taki dostawca
próbuje następnie przenieść te zobowiązania
na podmioty znajdujące się wyżej w łańcuchu
dystrybucyjnym, co wytwarza presję na takie firmy jak
Bidvest Foodservice.
Dokonując zakupów online, konsumenci są
szczególnie wyczuleni na kwestię dostępności pełnych
informacji o produkcie.
Zaawansowane systemy zwiększają
precyzyjność ewidencjonowania
Platforma OPRI została stworzona z myślą o tym,
by tego rodzaju informacje były przekazywane
bezpośrednio do sklepu internetowego Bidvest New
Zealand.
Zaawansowane systemy zwiększają także
precyzyjność ewidencjonowania i umożliwiają
włączanie się w inicjatywy branżowe podkreślające
zaangażowanie firmy Bidvest na rzecz uczciwego
handlu.
W Wielkiej Brytanii wyspecjalizowana w działalności
online firma Direct Seafoods – jako pierwszy dostawca
owoców morza na potrzeby brytyjskiej branży
cateringowej – dołączyła do Ethical Trading Initiative,
stowarzyszenia firm, organizacji pozarządowych i
związków zawodowych promującego szacunek dla
praw pracowników na całym świecie.
Jako członek stowarzyszenia firma Direct Seafoods
wdraża polityki i strategie oraz angażuje zasoby na
rzecz wspierania programu wiarygodnego i etycznego
handlu.
Zgodność z przepisami to szeroki temat o daleko
idących konsekwencjach, jednak znajomość zasad
rządzących światem wirtualnym może posłużyć do
tworzenia wysoce wyspecjalizowanych rozwiązań.
Za przykład może tu posłużyć przełomowa aplikacja
na urządzenia z systemem iOS i Android opracowana
przez południowoafrykańską firmę Crown National.
Aplikacja pod nazwą How To Cost Your Meatblock
usprawnia wycenę w branży mięsnej.
Aplikacja pozwala precyzyjnie obliczyć wymaganą
cenę sprzedaży kilograma kiełbasy z optymalną marżą
po uwzględnieniu trzech zmiennych: wybranej partii,
naturalnej osłonki i kosztów. Aplikacja jest dostępna za
darmo w sklepach App Store i Google Play.
Nowoczesne systemy pozwalają również zgromadzić
przydatne dane, przyczyniając się tym samym do
udoskonalania produktów.
Na przykład w Wielkiej Brytanii firma Bidvest 3663
wykorzystała pozyskane za pomocą takich systemów
dane – obok wiedzy branżowej i specjalistycznej – do
wdrożenia nowych produktów, które zapewniają
dodatkową wartość przedsiębiorstwom jej klientów.
Firma ponownie udostępniła klientom takie
kategorie produktów, jak pieczywo, mrożone ryby
i mrożone desery, a także stworzyła szczegółowe
materiały informacyjne na temat serów, steków i
produktów bezglutenowych.
Dostęp do cennych wskazówek i danych na
temat trendów
Kluczowym elementem kampanii polegającej na
ponownym wprowadzeniu do oferty wyrobów
piekarniczych było stworzenie internetowego
przewodnika po 375 produktach.
W styczniu firma Bidvest 3663 zainaugurowała
kampanię New 4 You – kolejną metodę inteligentnego
wykorzystania danych.
W ramach kampanii New 4 You klienci mogą
w prostszy sposób wybrać i wypróbować nowe
produkty. W comiesięcznej kampanii prezentowane
są cztery produkty lub linie produktów, a prezentacja
wzbogacona jest ofertami promocyjnymi. Są to
zarówno produkty własnych, jak i obcych marek
zaliczające się do różnych kategorii, w tym produkty
rzadkie, niszowe i rękodzielnicze.
W ramach kampanii zespoły sprzedażowe i
przedstawiciele firm cateringowych uzyskują dostęp
do systemów firmy 3663, gdzie mogą znaleźć cenne
wskazówki i dane na temat trendów pozwalające
uzasadnić wprowadzenie produktów na dany rynek.
temat numeru
Globalne innowacje
internetowe (cd.)
Oczywiście systemy internetowe wciąż zyskują na
znaczeniu jako narzędzia wykorzystywane w obsłudze
klienta.
Firma Bidvest 3663 wskazuje drogę innym firmom
w tym zakresie, o czym można się przekonać z
poniższej historii.
Jennifer Quinn niedawno skorzystała z firmowego
portalu obsługi klienta, by przesłać prośbę w imieniu
swojej babci, która trafiła do szpitala w Nottingham z
powodu przewlekłej choroby serca.
Jedynym produktem, który ta starsza pani mogła
jeść, był jogurt Rowan Glen Smoothy Rich and
Creamy Yoghurt, dostarczany do szpitala przez firmę
3663.
Aby pomóc swojej klientce w potrzebie,
kierownik ds. internetowej obsługi klienta Zara Davis
skontaktowała się z magazynem w Nottingham.
Tamtejszy zespół stanął na wysokości zadania i
dostarczył do szpitala dwie gratisowe skrzynki
jogurtu, czym sprawił radość starszej pacjentce, a
jednocześnie wzmocnił relacje z klientem.
Nasza rodzina internetowa ciągle się
powiększa
Kolejną ekscytującą cechą naszej działalności
internetowej jest możliwość przyczynienia się do
rozwoju firm na rynkach wschodzących.
Coraz liczniejsze firmy dołączają do naszej
internetowej rodziny. Ostatnio dołączyła do niej
m.in. firma Horeca Trade z Dubaju. Firma niedawno
uruchomiła sklep internetowy Smart Store, dzięki
czemu może zaprezentować swój coraz bogatszy
asortyment produktów znacznie większej grupie
odbiorców.
Złożenie zamówienia to zaledwie pierwszy krok.
Niebawem klienci będą też mogli śledzić swoje
zamówienia, wyświetlać zestawienia oraz realizować
punkty w programie lojalnościowym Horeca.
Firma Horeca zainaugurowała swój sklep
internetowy dostępny pod adresem shop.
horecatrade.com za pośrednictwem własnej witryny.
Ta platforma społecznościowa dociera bezpośrednio
do ponad 2000 klientów B2B.
Horeca planuje również w najbliższym czasie
stworzyć aplikację mobilną.
Oczywiście główną cechą usług internetowych jest
ich ciągłe udoskonalanie.
Obecnie trwają prace nad nową witryną
Australia Independent Vendors, działu Bidvest
Australia obsługującego klientów z sektora małych
przedsiębiorstw oraz lokalnych społeczności.
W planach jest również modernizacja platformy
OPRI, która pozwoli na nawiązanie bliskiej współpracy
z klientami z branży cateringowo-gastronomicznej z
regionu Australazji, Europy i Afryki Południowej.
W Australii Bidvest Direct rozważa dodatkowe
rozwiązania, takie jak stworzenie „szytych na miarę”
witryn e-commerce dla konkretnych użytkowników
oraz opracowanie ukierunkowanej na klienta witryny
korporacyjnej, która zawierałaby treści dopasowane
do profilu użytkownika.
Składanie zamówień online to zaledwie
początek
Inne obiecujące zastosowania to m.in. pozyskiwanie
klientów za pośrednictwem witryn internetowych,
kampanie marketingowe przygotowywane w
oparciu o historię zakupów, profilowanie klientów
w celu uzyskania sprzedaży dodatkowej oraz
pozyskiwanie okazji sprzedażowych z analizy mediów
społecznościowych.
Zespoły techniczne pracują również nad
intuicyjnym systemem CRM, który zapewniałby
przedstawicielom handlowym dostęp do lepszej
jakości danych.
Składanie zamówień online to zaledwie początek.
Rozwiązania technologiczne mogą również zwiększyć
wydajność pracy magazynów dzięki bardziej
precyzyjnemu monitorowaniu zużycia paliwa i
użytkowania pojazdów.
Dalsze innowacje wynikające z zastosowania
dużych zbiorów danych (ang. big data), urządzeń do
noszenia na ciele (ang. wearables) i inteligentnych
witryn internetowych są tuż za progiem.
Potencjalne rozwiązania nie ograniczają się
do branży cateringowo-gastronomicznej. Coraz
liczniejsze firmy z Grupy Bidvest, między innymi
wyznaczające standardy w swoich branżach
południowoafrykańskie firmy Waltons Stationery,
Paperplus i G Fox, znajdują innowacyjne
zastosowania dla swoich systemów online.
Technologia jest narzędziem, zaś niezmiennym
celem przyświecającym całej Grupie Bidvest jest
oferowanie klientom innowacji, które wychodzą
naprzeciw ich bieżącym potrzebom.
PRESENTS THE BRAND
NEW INNOVATIVE
Go to Google Play Store or the
App Store on your phone or tablet.
Search for ‘How to cost your
meatblock’ and download this
groundbreaking app.
DOWNLOAD HERE
FOR ANDROID USE
DOWNLOAD HERE
FOR APPLE USE
ACCURATELY COST YOUR MEATBLOCK
WORK OUT YOUR REQUIRED SELLING PRICE BASED
ON YOUR IDEAL GROSS PROFIT IN 3 EASY STEPS!!
www.crownnational.co.za
HOW TO USE THE MEATBLOCK APP:
STEP
ONE
SELECT YOUR
CROWN
NATIONAL
BATCH PACK
STEP
TWO
SELECT YOUR
GOLD CROWN
NATURAL
CASING
STEP
THREE
ADD COSTS AND
CALCULATE

Podobne dokumenty