Bezpłatne porady prawne

Transkrypt

Bezpłatne porady prawne
Bezpłatne porady prawne
Biuro Porad Obywatelskich
Wrocław ul. Szajnochy 12
Tel. 71 3448439
Poniedziałek, czwartek w godz. od 10.00 - 18.00
Wtorek, środka, piątek w godz. 10.00 - 16.00.
Uniwersytecka Poradnia Prawna
Wrocław ul. Więzienna 10/12 (budynek C Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego pok. 104)
poniedziałek - piątek w godz. 13.30 - 18.00
tel. 71 3752009
Poradnia nie udziela porad telefonicznie
Państwowa Inspekcja Pracy
ul. Zielonego Dębu 22
Wrocław
Tel. 71 3710431; 71 3710132
poniedziałek - piątek w godz. 11.00 - 18.00 pok. 1,2,3
Dział Prawny przy NSZZ " Solidarność"
Wrocław Pl. Solidarności 1)3)5
Tel. 71 7810165 (prawo pracy)
Członkowie związku : poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00
Niezrzeszeni : wtorek - w godz. 8.00 - 16.00, czwartek w godz. 8.00 - 17.00
Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw "Karta 99"
ul. T. Kościuszki 35B Wrocław tel. 71 3446633
czynne: poniedziałek-środa w godzinach 10:00-17:00 + pl.Dominikański 6
Okręgowa Izba Radców Prawnych
ul. Włodkowica 8
50-072 Wrocław
tel. 71 7937094
czynne: pon. 16.30 - 18.00
www.oirp.wroclaw.pl
Punkty Porad Prawnych i Socjalnych
Fundacji Integracji Społecznej "PROM"
www.fundacjaprom.pl
ul. Ruska 46B wt. godz. 8.00-11.00; śr. godz . 17.00-20.00; czw. godz. 17.30-20.00
Fundacja nie udziela porad telefonicznie
Porady prawne udzielane są także w niektórych biurach poselskich i senatorskich - po
szczegóły zwracać się należy bezpośrednio do nich.

Podobne dokumenty