Oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych

Transkrypt

Oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych
Oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223,
poz. 1458 ze zm.)
(czytelny podpis)

Podobne dokumenty