pobierz

Transkrypt

pobierz
PYTANIA TESTOWE EGZAMINU ZAWODOWEGO
Z FOTOGRAMETRII- LATA 2005-2012
Zadanie 1.
49/07
Rysunek przedstawia zasadę perspektywiczności utworów jednoimiennych
A.
B.
C.
D.
pięciu prostych.
dwóch prostych.
sześciu prostych.
czterech prostych.
Zadanie 2.
41/06
Zdjęcia lotnicze terenów górzystych należy wykonać kamerą o obiektywie
A.
B.
C.
D.
nadszerokokątnym.
normalnokątnym.
rozwartokątnym.
szerokokątnym.
Zadanie 3.
42/06
W fotogrametrii lotniczej dwuobrazowej zdjęcia w szeregu powinno cechować pokrycie 10%
A. 30%
B. 60%
C. 90%
Zadanie 4.
35/08
Na zdjęciach nachylonych, oś kamery nachylona jest do linii pionu o kąt większy niż
A
B
1
C
3
D
5
7
Zadanie 5.
38/08
Zdjęcie przedstawia
A.
B.
C.
D.
Autograf.
Stekometr.
Stereoautograf.
Stereokomparator.
Zadanie 6.
39/08
Przeciwległym do zenitu jest punkt
A
B
Główny
Nadiru
C
D
Środkowy
Izocentryczny
Strona 1 z 6
Zadanie 7.
40/08
Jak nazywa się stereoskopowa para zdjęć, poprawnie zorientowania i umiejscowiona do
obserwacji?
A
B
C
D
Model
Fotogram
Stereogram
Stereomodel
stereoskopowy
Zadanie 8.
11/09
Przy obliczeniu skali zdjęć lotniczych uwzględniana jest wysokość fotografowania:
A.
B.
C.
D.
średnia
absolutna
względna
rzeczywista
Zadanie 9.
12/09
Jeśli do budowy modelu stereoskopowego wykorzystuje się stereoskop zwierciadlany i zdjęcie lewe
obserwuje się prawym okiem , a prawe zdjęcie – lewym okiem, to powstanie efekt:
A.
B.
C.
D.
zerowy
normalny
stereoskopowy
pseudostopowy
Zadanie 10.
13/10
Kalibracja kamery polega na
A. precyzyjnym określeniu jej orientacji wewnętrznej.
B. precyzyjnym określeniu jej wszystkich parametrów.
C. ustaleniu optymalnego czasu naświetlenia.
D. ustaleniu otworu czynnego obiektywu.
Zadanie 11.
13/11
Jakie usytuowanie kamer przy wykonywaniu zdjęć naziemnych na stanowiskach bazowych
przedstawia rysunek?
A. Zbieżne.
B. Normalne.
C. Skierowane w lewo.
D. Skierowane w prawo.
Strona 2 z 6
Zadanie 12.
14/11
Kamerą fotogrametryczną
wykonano zdjęcie siatki kwadratów.
przedstawia na rysunku. Jakim błędem obarczony jest
obiektyw kamery?
A.
B.
C.
D.
Otrzymany obraz
Aberracją sferyczną
Dystorsją baryłkowatą
Dystorsją poduszkowatą
Aberracją chromatyczną
Zadanie 13.
12/12
Przedstawiony na fotografii stereokomparator służy do
A. pomiaru współrzędnych tłowych i paralaks
punktów.
B. obserwacji efektów stereoskopowych.
C. opracowań ortofotograficznych.
D. opracowań analogowych.
Strona 3 z 6
ODPOWIEDZI NA PYTANIA TESTOWE Z EGZAMINU ZAWODOWEGO- LATA 2005- 2012
2005
2006
2007
Strona 4 z 6
2008
2009
2010
2011
Strona 5 z 6
2012
Strona 6 z 6

Podobne dokumenty