SOPZ

Transkrypt

SOPZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
I.
Informacja o Zamawiającym i obszarze jego działania
Zamawiającym jest Skarb Państwa Ministerstwo Zdrowia. Minister Zdrowia pełni funkcję
Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego aparatu fotograficznego
wraz z torbą fotograficzną, zgodnie z poniższą charakterystyką.
II.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Aparat fotograficzny- 1 sztuka:
Dane techniczne:

matryca CMOS o rozdzielczości co najmniej 16 megapikseli

obiektyw o ogniskowej co najmniej 55 mm

optyczna stabilizacja obrazu

nagrywanie filmów w jakości FullHD

3-calowy ekran LCD, ruchomy (opcjonalnie)

zdjęcia seryjne o prędkości co najmniej 4 kl/s

obsługa kart co najmniej SD, SDHC, SDXC

moduły Wi-Fi i NFC

format zapisu co najmniej JPEG, MP4

lampa błyskowa

ręczna/automatyczna regulacja ostrości

tryby fotografowania co najmniej: automatyczne, z preselekcją czasu, z preselekcją
przysłony, manualny, programy tematyczne

Akumulator litowy

Karta SD lub SDHC lub SDXC, o pojemności 64 GB, minimalna prędkość zapisu 45
MB/s, minimalna prędkość odczytu 90 MB/s
Dodatkowe wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, oprogramowanie,
osłona obiektywu, kabel USB, ładowarka.

2. Torba fotograficzna- 1 sztuka:
Dane techniczne:

wielkość odpowiadająca oferowanemu aparatowi zgodnie z pkt 1

materiał- nylon

główna kieszeń wyposażona w zapięcie na zamek błyskawiczny

dodatkowa kieszeń na akcesoria

zaczep do paska

pasek naramienny

kieszonki na akcesoria zapinane na zamek
III. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia:
1. Termin wykonania usługi – 14 dni od dnia złożenia zamówienia.
2. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia w oryginalnym opakowaniu aparatu oraz
torby na aparat do siedziby Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa
Zdrowia, w lokalizacji ul. Długa 38/40, 00-238 Warszawa oraz wniesienia do miejsca
wyznaczonego przez Zamawiającego. Wraz z towarem Wykonawca przekaże podbitą
kartę gwarancyjną, która będzie podstawą do zgłoszenia reklamacji.
3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczone przedmioty, zgodnie
z gwarancją producenta.
4. Za wady fizyczne i jakościowe dostarczonego aparatu fotograficznego oraz torby
odpowiada Wykonawca.
5. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, wolny od wad
fizycznych i prawnych oraz, że przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu
roszczeń, z jakimi osoby trzecie mogłyby wystąpić przeciwko Zamawiającemu z tytułu
korzystania z praw należących do osób trzecich, w szczególności praw autorskich,
patentów, wzorów użytkowych lub znaków towarowych w odniesieniu do przedmiotu
zamówienia, jeżeli normalne użytkowanie wymaga korzystania z tych praw.

Podobne dokumenty