Dätwyler Handbuch

Komentarze

Transkrypt

Dätwyler Handbuch
Podręcznik
o podtrzymaniu
funkcji
wydanie 3
1. Podstawowe informacje
Spis treści
Podstawowe informacje
2. wg sposobu instalacji
Spis treści
Procedura kontrolna
Normy
MLAR 11/2005
Określanie przekroju dla podtrzymania funkcji
Oznaczenie żył
Podtrzymanie funkcji
2
4
6
7
8
15
16
Opcjonalne techniki układania wg sposobu instalacji
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
Uchwyt zbiorczy
Obejma pojedyncza
ułożenie poziome
ułożenie pionowe
Trzymak kablowy
ułożenie poziome
WUM
skuteczne środki wspierające
Trzymak kablowy
ułożenie pionowe
Pod tynkiem
Rura z pancerzem stalowym
Rury ochronne przewodów
Obejma pojedyncza
Trzymak kablowy
Kanał ochronny przewodów / kanał siatkowy
Podtrzymanie funkcji bez tajemnic
Rynna kablowa bez podwieszenia z gwintowanym prętem
Rynienka kablowa
Drabinka kablowa
Rynienka siatkowa
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
38
42
Opcjonalne techniki układania w zależności od rodzaju przewodu
5. Instrukcje montażu
Przewody niskiego napięcia FE180/E30-E60
Przewody niskiego napięcia FE180/E90
JE-H(ST)H FE180/E30-E90 / JE-H(ST)H FE180/E30 L
JE-H(ST)HRH…Bd FE180/E30-E90
Kable światłowodowe optofil® Safety
44
48
50
50
52
Asortyment produktów Dätwyler
6. FAQ
Przegląd: Przewody niskiego napięcia
(N)HXH FE 180/E30-E60
(N)HXH CL FE 180/E30-E60 (N)HXCH FE 180/E30-E60 (N)HXH FE 180/E90 (N)HXCH FE 180/E90
54
56
58
60
62
63
Uwaga: Opcjonalne techniki układania obowiązują tylko dla naszych typów przewodów pyrofil® z systemami układania Dätwyler pyrosys®.
Wskazówka: W zestawieniu różnych typów przewodów. wzgl. klas podtrzymania funkcji
dla każdego systemu układania przewodów obowiązują każdorazowo najmniejsze wartości!
| www.daetwyler-cables.com
SAS
Trzymak kablowy
Uchwyt zbiorczy
Kanał Hermann
WUM
Uchwyt zbiorczy E0
Puszka VAD
Pokrywa Hercules
Skrzynka zaciskowa Hercules
Dobór kołków
Kołki K6x5
Kołki obejmy Hermann KDM
Kołki szyn profilowych KDM
Kołki KMuF10 / KMuF12
Kołki LF8
Śruba montażowa HMS
Śruba montażowa MMS
Kołki do porobetonu PBD
82
84
86
88
90
91
93
94
95
96
98
98
99
99
100
100
101
101
FAQ
FAQ
102
Uwaga: Opcjonalne techniki układania obowiązują tylko dla naszych typów przewodów pyrofil® z systemami układania Dätwyler pyrosys®.
Wskazówka: W zestawieniu różnych typów przewodów. wzgl. klas podtrzymania funkcji
dla każdego systemu układania przewodów obowiązują każdorazowo najmniejsze wartości!
www.daetwyler-cables.com | 1. Podstawowe informacje
2. wg sposobu instalacji
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
Instrukcje montażu
5. Instrukcje montażu
64
65
66
67
68
69
72
74
75
76
77
78
80
81
6. FAQ
Przegląd: Przewody instalacyjne
JE-H(ST)H…Bd FE 180/E30-E90 / JE-H(ST)H FE180/E30 L
JE-H(ST)HRH…Bd FE 180/E30-E90
Przegląd: Kable światłowodowe
optofil®-Safety
Przyporządkowanie obejm
Obejmy
Rynienka wzdłużna / uchwyt zbiorczy
Uchwyt zbiorczy / mufa
Rynienka kablowa
Puszka przyłączeniowa / skrzynka zaciskowa
Kołki do betonu
Kołki specjalne / oznaczanie
Kanał Hermann / WUM
Procedura kontrolna
1. Podstawowe informacje
Doświadczenie, know-how, kompetencja, jakość i bezpieczeństwo
2. wg sposobu instalacji
pyrofil® dla bezpieczeństwa
Odporność ogniowa
Jako pierwszy europejski producent
firma Dätwyler rozwinęła rozwiązanie
systemowe pyrosys®, które spełnia
wymagania
świata
nowoczesnego
przemysłu i usług w zakresie bezpiecznego i
nieograniczonego przesyłania energii i danych
w razie pożaru.
Kontrola korozyjności
gazów pożarowych
- IEC 60754-2
- EN 50267
- VDE 0482-267
- (BS 6425-2)
pyrosys® jest rezultatem wieloletniej pracy
rozwojowej w koordynacji z ustalającymi
normy gremiami.
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
Kontrola palności
poszczególnych żył i przewodów
- IEC 60332-1
-(EN 50265-2-1)
-Nowość: EN 60332-1
-(VDE 0482-265-2-1)
-Nowość: VDE 0482-332-1
- (BS 4066-1)
Wysoka jakość pyrosys® bazuje na zastosowaniu
wybranych surowców, specjalnych mieszanek
materiałów i wyjątkowej techniki układania.
Tym samym gwarantowane jest najwyższe
bezpieczeństwo w razie pożaru.
pyrosys® jest stosowany wszędzie, gdzie ludzie,
maszyny i urządzenia są narażone na ogień i
dym. W budynkach o dużym zaludnieniu tak
jak w zakładach o dużej koncentracji wartości
materialnych.
5. Instrukcje montażu
Przewody i systemy bezpieczeństwa Dätwyler
muszą w praktyce spełniać najwyższe
wymagania co do pewności działania.
Dlatego w firmie Dätwyler każdy produkt
jest sprawdzany według najostrzejszych norm
jakościowych, zanim opuści przedsiębiorstwo.
To znaczy: wszelkie procesy są zintegrowane
w obszerny system zarządzania zgodnie z
ISO 9001 i ISO 14001. Dodatkowo: wraz za
całą serią dodatkowych, specyficznych do
zastosowania metod kontroli zapewniamy,
że przewody i systemy pyrosys® przewyższają
wymagania naszych klientów i ostrych norm
różnych krajów.
Kontrola palności
wiązek kablowych
- IEC 60332-3 cat. A/B/C/D
- EN 50266-2-4
- VDE 0482-266-…
- (BS 4066-3)
6. FAQ
Kontrola gęstości dymu
- IEC 61034
- (EN 50268)
-Nowość: EN 61034
- (VDE 0482-268)
-Nowość: VDE 0482-1034
- (BS 7622)
| www.daetwyler-cables.com
Doświadczenie, know-how, kompetencja, jakość i bezpieczeństwo
Kontrola utrzymania
izolacyjności
- IEC 60331 (FE)
- BS 6387 (cat. C)
- (VDE 0472 -814)
Kontrola utrzymania
izolacyjności
(ogień i uderzenie)
- EN 50200
- EN 50362
- (BS 6387 (cat.Z))
Kontrola utrzymania
izolacyjności
(ogień i woda)
- BS 6387 (cat.W)
Kontrola podtrzymania
funkcji elektrycznych instalacji
kablowych
- DIN 4102-12 (E30-E90)
- (NBN 713.020 (Rf1, Rf11/2))
6. FAQ
5. Instrukcje montażu
Lepiej od standardów!
Kontrola ta jest obecnie na całym
świecie jedyną pewną normą
stwierdzająca podtrzymanie
funkcji (E30-E90)
całych instalacji
elektrycznych łącznie
z komponentami
mocującymi w
warunkach praktycznych.
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
2. wg sposobu instalacji
Funkcja elektryczna w razie pożaru
1. Podstawowe informacje
Procedura kontrolna
www.daetwyler-cables.com | Normy
1. Podstawowe informacje
Normy dla przewodów pyrofil®
2. wg sposobu instalacji
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
5. Instrukcje montażu
Bezhalogenowe,
brak korozyjnych,
toksycznych
gazów
pożarowych
Przewody pyrofil® nie zawierają
halogenów i w związku z tym redukują
do minimum możliwe szkody na
zdrowiu i materialne.
IEC 60754-1/2
EN 50267
VDE 0482-267
(BS 6425-2)
Samogasnące
Przewody pyrofil® składają się z
wysokowartościowych, trudno
zapalnych materiałów i tym samym są
samogasnące.
IEC 60332-1
(EN 50265-2-1)
Nowość: EN 60332-1
(VDE 0482-265-2-1)
Nowość: VDE 0482-332-1
(BS 4066-1)
Niskie
przewodnictwo
ogniowe
Przewody pyrofil® wykazują
niskie przewodnictwo ogniowe.
Rozprzestrzenianie się ognia z
lokalnego źródła zapłonu jest w
związku z tym bardzo ograniczone.
IEC 60332-3 cat. A/B/C/D
EN 50266
VDE 0482-266-…
(BS 4066-3)
Minimalne
dymienie
W wyniku oddziaływania pożaru
przewody pyrofil® wytwarzają
minimum dymu. Tym samym nie
ma zakłóceń dróg ewakuacyjnych i
interwencyjnych dla straży pożarnej
IEC 61034
(EN 50268)
Nowość: EN 61034
(VDE 0482-268)
Nowość: VDE 0482-1034
(BS 7622)
Utrzymanie
izolacyjności
(FE180)
Przewody pyrofil® z utrzymaniem
izolacyjności gwarantują
funkcjonalność pojedynczego
przewodu przez określony czas. (FE
oznacza czas działania płomieni)
IEC 60331
VDE 0472-814
EN 50200
VDE 0482-1
BS 6387 (Cat.C)
BS 8434-1/2
Podtrzymanie
funkcji
E30-E90
Przewody pyrofil® wraz z
DIN 4102-12
dopuszczonymi systemami mocowań NBN 713.020 (Rf1, Rf11/2)
pyrosys® gwarantują działanie całej
instalacji elektrycznej przez określony
czas.
(E30=30 minut, E60=60 minut,
E90=90 minut)
6. FAQ
| www.daetwyler-cables.com
Do rozdzielni przewodów instalacji elektrycznych dla instalacji i urządzeń zalecanych przez przepisy prawa budowlanego
i bezpieczeństwa technicznego można także podłączyć inne konieczne do pracy i bezpieczeństwa instalacje i urządzenia.
Przy tym należy upewnić się, iż nie doszło do uszkodzenia zalecanych przez nadzór budowlany i bezpieczeństwo techniczne
instalacji i urządzeń.
5.2 Podtrzymanie funkcji
5.2.1 Podtrzymanie funkcji przewodów jest zagwarantowane, gdy przewody
a) spełniają wymagania kontrolne DIN 4102- 12:1998-11 (klasa podtrzymania funkcji E 30 do E90) lub
b) układane są konstrukcjach nośnych stropów poniżej podłogi o grubości minimum 30 mm lub
c) w ziemi.
5.3 Czas trwania podtrzymania funkcji
5.3.1 Czas trwania podtrzymania funkcji instalacji przewodowych musi wynosić przynajmniej 90 minut.
a) Instalacje zwiększające ciśnienie wody do zasilania wody gaszącej,
b) Maszynowe instalacje odciągające dym i ciśnieniowe instalacje ochrony dymowej do koniecznych klatek schodowych w
wysokich budynkach oraz budowlach specjalnych, dla których instalacje takie są wymagane w pojedynczych przypadkach;
odbiegając od tego dla instalacji przewodowych ułożonych wewnątrz klatek schodowych wystarczy czas trwania 30 minut,
c) Windy łóżkowe i szpitalach i innych urządzeniach budowlanych o określonym przeznaczeniu i widny dla straży pożarnej;
wyjątkiem są instalacje przewodowe znajdujące się wewnątrz szybów wind lub pomieszczenia maszynowni.
5.3.2 Czas trwania podtrzymania funkcji instalacji przewodowych musi wynosić przynajmniej 30 minut.
a) Instalacje oświetlenia awaryjnego, wyjątkiem są instalacje przewodowe, służą zasilaniu prądowemu oświetlenia awaryjnego
tylko w ramach tylko jednego odcinka pożaru w kondygnacji lub tylko w ramach klatki schodowej; podstawowa powierzchnia
na odcinek pożarowy może wynosić najwyżej 1.600 m²,
b) Windy osobowe ze sterowaniem w razie pożaru; wyjątkiem są instalacje przewodowe znajdujące się wewnątrz szybów lub
maszynowni,
c) Instalacje sygnalizacji pożarowej wraz z przynależnymi instalacjami przekazującymi; wyjątkiem są instalacje przewodów
w pomieszczeniach nadzorowanych przez automatyczne sygnalizatory pożaru oraz instalacje przewodowe w pomieszczeniach
bez automatycznych sygnalizatorów, jeżeli w razie zwarcia lub przerwania przewodu w wyniku pożaru w tym pomieszczeniu
wszystkie podłączone do tej instalacji sygnalizatory pożarowe pozostają sprawne,
d) Instalacje służące do alarmowanie i rozdzielania poleceń dla gości i zatrudnionych o ile muszą one być sprawne w razie pożaru,
wyjątkiem są instalacje przewodowe, służą zasilaniu prądowemu oświetlenia awaryjnego tylko w ramach tylko jednego
odcinka pożaru w kondygnacji lub tylko w ramach klatki schodowej; podstawowa powierzchnia na odcinek pożarowy może
wynosić najwyżej 1.600 m²,
e) Naturalne instalacje wyciągu dymu (odprowadzanie dymu poprzez pęd termalny); wyjątkiem są instalacje, które w razie
sterki samodzielnie otwierają zasilanie prądowe, oraz instalacje przewodowe w pomieszczeniach nadzorowanych przez
automatyczne sygnalizatory pożarowe i zadziałanie tych sygnalizatorów jest powodowane dymem tak, że instalacja dokonuje
samoistnego otwarcia,
f) Maszynowe instalacje wyciągu dymu i ciśnieniowe instalacje przeciwdymowe w przypadkach innych, niż w punkcie 5.3.1.
www.daetwyler-cables.com | 2. wg sposobu instalacji
5.1.2
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
5.1.1 Instalacje przewodów elektrycznych do urządzeń i wyposażenia zalecanego przez prawo budowlane i przepisy bezpieczeństwa
muszą być tworzone w taki sposób lub oddzielone przez elementy budowlane, instalacje i urządzenia bezpieczeństwa technicznego
działały przez określony czas w razie pożaru (podtrzymanie funkcji).
To podtrzymanie funkcji musi być zagwarantowane przy możliwym działaniu zamiennym z innymi instalacjami lub ich
częściami.
5. Instrukcje montażu
5.1 Podstawowe wymagania
6. FAQ
Podtrzymanie funkcji instalacji elektrycznych w razie pożaru
1. Podstawowe informacje
MLAR 11/2005
Określanie przekroju
1. Podstawowe informacje
Rozdział 5 - Określanie przekroju w bezpiecznych przewodach pyrofil®
z podtrzymaniem funkcji E30 i E90
5.1 Informacje ogólne
2. wg sposobu instalacji
Nie można zapominać, iż działanie płomieni zwiększa oporność przewodu. W normie kontrolnej DIN 4102-12 załącznik A oznacza to:
„Do instalacji kablowych ze zintegrowanym podtrzymaniem funkcji należy zastosować w przybliżeniu temperatury pomieszczenia jako
temperatury przewodów w momencie utraty funkcjonalności, jeżeli nie istnieją szczególne zaświadczenia .“
Oznaczałoby to, że przy 30 minutach temperatura przewodu wynosi ok. 830°C, a przy 90 minutach - nawet ponad 1000°C. W wyniku
pomiarów wyprowadzono wniosek, iż wartości przedstawiają się jednak znacznie inaczej.
Podczas dwóch kontroli w różnych przewodach zmierzono wzrost temperatury bezpośrednio w przewodzie poprzez termoelementy.
Również w czasie 100 stwierdzono zmianę oporności wskutek zwiększenia temperatury w przewodzie przy pomocy precyzyjnego mostka
pomiarowego.
50 % długości przewodów znajdowało się przy tym w pomieszczeniu kontrolnym, a więc bezpośrednio w temperaturach według krzywej
czasu do temperatury (ETK). Druga połowa przewodu znajdowała się w temperaturze otoczenia ok. 17°C. W ten sposób po 30 minutach
zmierzono temperaturę przewodu jedynie ok. 420°C, a po 90 minutach temperaturę 870°C.
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
Na podstawie ustalonych wartości można było stworzyć tabele, które umożliwiają planistą elektrykom i instalatorom wybór rzeczywiście
koniecznych przekrojów.
Tym samym zapewnia się, że konieczne urządzenia zabezpieczające pozostaną sprawne przez określony czas.
Jeszcze łatwiejsze jest sprawdzenie przekroju na wypadek pożaru przy pomocy narzędzie do obliczania spadku napięcia pyrosys® na bazie
Excela. Pobranie z adresu www.daetwyler-cables.com.
5.2 Tabela do określania przekroju w przewodach pyrofil®
V
90:10
80:20
70:30
60:40
50:50
F (E30)
1,16
1,32
1,48
1,63
1,79
F (E90)
1,34
1,67
2,01
2,34
2,67
χ=58 (przewodność elektryczna dla miedzi 20°C)
V
40:60
30:70
20:80
10:90
0:100
F (E30)
1,95
2,1
2,26
2,42
2,57
F (E90)
3,01
3,34
3,68
4,01
4,34
5. Instrukcje montażu
Objaśnienia do tabeli:
V podaje stosunek „zimnej“ do „ciepłej“ długości przewodu, przy czym pierwsza liczba podaje nieobjętą przez ogień część przewodu. Tutaj
wybieramy największa długość przewodu odcinka pożarowego.
Z powodu podziału budynku na różne „odcinki pożarowe“ stosowany przekrój poprzeczny projektowanego, bezhalogenowego,
bezpiecznego przewodu może być pobrany ze stosunku „zimnej“ do „ciepłej“ długości przewodu, podobnie jak z tabeli.
Odnośnie odcinków pożarowych mówimy w naszym przypadku o pomieszczeniach, które charakteryzują odpowiednim czasem
wytrzymałości na ogień 30 wzgl. 90 minut. Odcinek pożarowy F90 zawiera przeważnie kilka odcinków F30. W przypadku większych
długości przewodów podczas planowania należy zwrócić uwagę, aby prowadzić przewody poprzez kilka odcinków pożarowych. Tak więc
lepiej układać poprzez pomieszczenie poboczne, niż poprzez podziemny garaż.
W poniższym przykładzie skonfrontowano różne rozważania na temat określania przekrojów.
6. FAQ
Przewód powinien być układany na długości 150 m i przebiegać przy tym przez trzy odcinki pożarowe o takiej samej wielkości, to daje
stosunek „zimnej“ do „ciepłej“ długości przewodu 3/2 wzgl. 60:40.
Powód to fakt, że pożar może rozprzestrzeniać się w jednym odcinku pożarowym i można zakładać, że ogień nie przedostanie się do
innych odcinków pożarowych.
F podaje konieczny współczynnik, który mnoży określony teoretyczny przekrój. Z określonych przekrojów należy następnie wybrać
kolejny wyższy przekrój przewodu.
| www.daetwyler-cables.com
Zwykłe warunki pracy
Podczas określania przekroju należy najpierw wybrać przekrój odnośnie do prądu znamionowego bezpiecznika 5.3.1 i określić spadek
napięcia wg 5.3.2 zgodnie z DIN VDE 0100-520. Należy wybrać odpowiedni wyższy przekrój.
5.3.1 Określanie przekroju zgodnie z DIN VDE 0298-4
Najpierw określany jest przekrój dla zwykłych warunków warunków pracy zgodnie z DIN VDE 0298-4. „Zwykłe“ warunki to temperatura
otoczenia 30 ºC i maksymalna temperatura przewodu 90 ºC.
Rodzaj ułożenia "E" na otworowanych rynienkach kablowych. Skupienie do 4 przewodów „jednowarstwowe“ = współczynnik redukcji
„0,79“.
Na podstawie prądu obciążenia 25A stosowany jest zwykle bezpiecznik IN 32A.
(Wskazówka: Pompy lub wentylatory powinny zostać odpowiednio zabezpieczone, ponieważ długie czasy przestojów lub zabrudzenie
mogą spowodować wyższe prądy obciążenia i dłuższe czasy rozruchu. Dlatego dyrektywa VdS CEA 4001 dla pomp spryskiwaczy zaleca
następujące zabezpieczenie: „9.8.2.1 Bezpieczniki w szafie sterowniczej pomp muszą charakteryzować się zwłoczną zasadą działania i i tak
zaprojektowane, aby mogły przetrzymać prąd zablokowanego silnika w czasie 75% czasu do awarii uzwojeń. Następnie musi występować
możliwość obciążalności zwykłym prądem 100% przez przynajmniej 5 h.“
Zmiana 2007-07:
Może to zostać zrealizowane poprzez zastosowanie:
bezpieczników dużej mocy stosowanych w szafie sterowniczej pomp, zaprojektowanych do wytrzymania prądu uruchomieniowego
minimum 20 s. Prąd znamionowy urządzenia ochronnego musi być większy niż prąd roboczy obwodu prądowego.“
Według autora ważne dla bezpieczeństwa instalacje nie powinny zawierać wyłącznika ochronnego silnika lub wyłącznika ochronnego
prądowego. Aby wytworzyć porównanie do „zwykłych“ długości przewodu, w przykładzie dokonano obliczeń z bezpiecznikiem IN 32A
i z zalecanym bezpiecznikiem IN 50A.)
Odpowiednio do DIN VDE DIN VDE 0298-4 wynika określenie przekroju poprzecznego:
(współczynnik redukcji)
Wybrany przekrój 10 mm²
(współczynnik redukcji)
wzgl. 16 mm²
zgodnie z DIN VDE 0298-4 tabela 6, rodzaj ułożenia „E“, dla 3 obciążanych żył.
5.3.2 Określanie przekroju zgodnie obliczeniem spadku napięcia zgodnie z DIN VDE 0100-520
Ib = 25A Ateoret. = 8,37 mm²
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
Przykład silnika RWA:
U = 400 V; długość przewodu l = 150 m; P = 15 kW
∆U = 12 V (odp. 3% spadek napięcia)
cos φ = 0,87
χ = 58 (przewodność elektryczna dla miedzi 20°C)
χ = 56 (przewodność elektryczna dla miedzi 30°C)
5. Instrukcje montażu
5.3 Sposób postępowania do określania przekrojów
2. wg sposobu instalacji
1. Podstawowe informacje
Określanie przekroju
Tym samym daje to teoretyczny przekrój 8,37 mm².
Współczynnik redukcji z powodu skupienia i rodzaju ułożenia wynosi 0,79.
Ateoret.
6. FAQ
(współczynnik redukcji)
A= 10,60 mm²
Należałoby zastosować dostępny przekrój A = 16 mm².
www.daetwyler-cables.com | Określanie przekroju
1. Podstawowe informacje
5.3.3 Warunki pożarowe / przypadek podtrzymania funkcji E90
DIN VDE podaje spadek napięcia dla producentów urządzeń 10%. Dlatego w warunkach pożarowych można wybrać większy spadek
napięcia. W przypadku pożaru ważne jest, aby podłączone odbiorniki jeszcze działały. Podwojenie spadku napięcia przepoławia przekrój!
Dlatego w wielu przypadkach należy liczyć się z większym spadkiem napięcia.
Nawet w przypadku niepomyślnej konfiguracji przewodów często spadek napięcia 4,5% jest wystarczający.
Również obliczanie spadku napięcia bazuje na wartości przewodności χ = 56 w temperaturze 30 °C.
2. wg sposobu instalacji
Współczynniki redukcji odnośnie rodzaju ułożenie lub zwiększonych temperatur otoczenia nie są decydujące dla
pożaru.
Dlatego prosimy nie mnożyć obliczonego przy 3 % przekroju teoretycznego przez współczynnik z tabeli 5.2! Ale ponownie obliczyć spadek
napięcia przy uwzględnieniu parametrów warunków pożarowych.
Jeżeli zastosujemy wyższy spadek napięcia (np. 4,5%) i uwzględnimy przewodność miedzi przy 20 °C (χ = 58) otrzymamy następujące
równanie:
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
Ateoret.
Ateoret. = 5,39 mm²
W przypadku 3 odcinków pożarowych o takiej samej wielkości współczynnik wynosi = 2,34. Odpowiada to stosunkowi 60:40.
AE90 = 5,39 mm² · 2,34 = 12,62 mm².
Należałoby zastosować dostępny przekrój A = 16 mm².
Z poniższych przykładów wynika, że określany zwykle przekrój do zwykłych warunków pracy wystarcza
także w razie pożaru.
5. Instrukcje montażu
5.3.4 Przykłady określania przekroju poprzez spadek napięcia
Przykład jak poprzednio:
Silnik trójfazowy 15 kW, Ib = 25 A, cos φ = 0,87
U = 400 V
∆U = 12 V (odp. 3% spadek napięcia)
χ = 56 (przewodność elektryczna dla miedzi 30°C)
Skupienie do 4 przewodów „jednowarstwowe“ = współczynnik redukcji „0,79“ zgodnie z DIN VDE 0298-4
∆U = 18 V (odp. 4,5% spadek napięcia w razie pożaru)
χ = 58 (przewodność elektryczna dla miedzi 20°C) podstawa przypadku pożaru
Współczynnik redukcji na wypadek pożaru nie jest konieczny.
6. FAQ
10 | www.daetwyler-cables.com
8,37
Współczynnik
redukcji 0,79
Dostępny
przekrój
mm²
10,6
16
Zgodnie z DIN VDE
0298-4 tabela 6,
rodzaj ułożenia „E“
(baza 32A) mm².
10
Zgodnie z DIN VDE
0298-4 tabela 6,
rodzaj ułożenia „E“
(baza 50A) mm².
16
Wybrany
przekrój
poprzeczny
mm²
16
Bezpieczny przewód pyrofil® z podtrzymaniem funkcji E 30 spadkiem napięcia 4,5% (3% do porównania)
Długość
Przekrój
V 60:40
Zastosować Przekrój
V 60:40
Zastosować
przewodu teoretyczny
F =1,63
mm² (10mm² teoretyczny
F =1,63
mm²
wystarczyłoby
przy
m
(Uv=4,5%)
Obliczono
(Uv=3%)
Obliczono
bezpieczniku 35A) mm²
mm²
mm²
mm²
150
5,39
16
8,79
8,37
13,65
16
Bezpieczny przewód pyrofil® z podtrzymaniem funkcji E 90 spadkiem napięcia 4,5% (3% do porównania)
Długość
Przekrój
V 60:40
Zastosować Przekrój
V 60:40
Zastosować
przewodu teoretyczny
F =2,34
mm²
teoretyczny
F =2,37
mm²
m
(Uv=4,5%)
Obliczono
(Uv=3%)
Obliczono
mm²
mm²
mm²
mm²
150
5,39
16
12,62
8,37
19,59
25
Uwaga:
Jak widać na przykładach, przekrój nie zwiększa się proporcjonalnie do podtrzymania funkcji E30 lub E90.
We wszystkich przypadkach E30 i E90 pozostaje przekrój 16 mm².
5.3.5 Określanie przekroju dla odcinka pożarowego
5.3.5.1 Klasa podtrzymania funkcji E30
Krok 1: Zmiana oporności wskutek wzrostu temperatury w przewodzie
Najpierw odbywa się określanie przekroju dla „trybu zwykłego“ według 5.3.1 i 5.3.2 (16 mm²)
RW opór po wzroście temperatury Ω/km
RK opór przewodu przy 20°C
∆T różnica temperatury w K
α współczynnik temperatury (dla miedzi 0,00393)
Zmiana temperatury ∆T w przewodzie wynosi 400 K w 30 minucie.
RW = RK · (1+0,00393 · ∆T)
Przykład:
U = 400 V; l = 150 m; P = 15 kW; ∆U = 18 V (odpowiada spadkowi napięcia 4,5%)
cos φ = 0,87
χ = 58 (przewodność elektryczna dla miedzi)
Ib = 25 A, Ateoret. = 5,39 mm²
Wybierany jest opór 6 mm² z tabeli 5.3.6 = 3,08 Ω/km
Musi zostać znaleziony przekrój, którego RW przy 30 minutach jest najbliższy RK obliczonego wcześniej przekroju.
Współczynnik E30
6. FAQ
Współczynnik przekroju E30 wynosi 2,57.
2. wg sposobu instalacji
150
Przekrój
teoretyczny
(Uv=3%)
mm²
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
Długość
przewodu
m
5. Instrukcje montażu
Zwykłe warunki eksploatacji (i przykład z poprawnym zabezpieczeniem)
1. Podstawowe informacje
Określanie przekroju
www.daetwyler-cables.com | 11
Określanie przekroju
1. Podstawowe informacje
Krok 2: Określenie stosowanego przekroju przewodu
W tabeli 5.3.6 musi zostać znaleziony przekrój, którego RW przy 30 minutach jest najbliższy RK obliczonego wcześniej przekroju.
Przykład obliczonego przekroju 6 mm².
16 mm² = 1,15 Ω/km
25 mm² = 0,727 Ω/km
Ponieważ został określony teoretyczny przekrój 5,39 mm² dla zimnego stanu, w naszym przykładzie wystarczy przekrój 16 mm².
2. wg sposobu instalacji
5.3.5.2 Klasa podtrzymania funkcji E90
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
Krok 1: Zmiana oporności wskutek wzrostu temperatury w przewodzie
RW opór po wzroście temperatury Ω/km
RK opór przewodu przy 20°C
∆T różnica temperatury w K
α współczynnik temperatury (dla miedzi 0,00393)
Zmiana temperatury ∆T w przewodzie wynosi 850 K w 90 minucie.
RW = RK · (1+0,00393 · ∆T)
Przykład:
U = 400 V; l = 150 m; P = 15 kW; ∆U = 18 V (odpowiada spadkowi napięcia 4,5%)
cos φ = 0,87
χ = 58 (przewodność elektryczna dla miedzi)
Ib = 25 A, Ateoret. = 5,39 mm²
Wybierany jest opór 6 mm² z tabeli 5.3.6 = 3,08 Ω/km
Musi zostać znaleziony przekrój, którego RW przy 90 minutach jest najbliższy RK obliczonego wcześniej przekroju.
Współczynnik E90 wynosi 4,34.
Współczynnik E90
Krok 2: Określenie stosowanego przekroju przewodu
W tabeli 5.3.6 musi zostać znaleziony przekrój, którego RW przy 90 minutach jest najbliższy RK obliczonego wcześniej przekroju.
Przykład obliczonego przekroju 6 mm².
25 mm² = 0,727 Ω/km
35 mm² = 0,524 Ω/km
5. Instrukcje montażu
Ponieważ został określony teoretyczny przekrój 5,39 mm² dla zimnego stanu, w naszym przykładzie wystarczy przekrój od 25 mm².
W tym (zewnętrznym) przykładzie wymagany przekrój zwiększa się o jeden wymiar. Przy rozsądnym planowaniu trasy przez kilka
odcinków pożarowych lub jeden możliwie wyższy spadek napięcia można zmniejszyć przekrój.
6. FAQ
12 | www.daetwyler-cables.com
Określanie przekroju zgodnie z DIN VDE 0298-4
Najpierw określany jest przekrój dla zwykłych warunków warunków pracy zgodnie z DIN VDE 0298-4. „Zwykłe“ warunki to temperatura
otoczenia 30 ºC i maksymalna temperatura przewodu 70 ºC dla przewodów PCV. Rodzaj ułożenia „A2“ na otworowanych rynienkach
kablowych. Skupienie do 4 przewodów trójfazowych w kanale instalacyjnym = współczynnik redukcji „0,65“
Na podstawie prądu obciążenia 25A stosowany jest zwykle bezpiecznik IN 32A.
(Wskazówka: Pompy lub wentylatory powinny zostać odpowiednio zabezpieczone, ponieważ długie czasy przestojów lub zabrudzenie
mogą spowodować wyższe prądy obciążenia i dłuższe czasy rozruchu. Dlatego dyrektywa VdS CEA 4001 dla pomp spryskiwaczy zaleca
następujące zabezpieczenie: „9.8.2.1 Bezpieczniki w szafie sterowniczej pomp muszą charakteryzować się zwłoczną zasadą działania i tak
zaprojektowane, aby mogły przetrzymać prąd zablokowanego silnika w czasie 75% czasu do awarii uzwojeń. Następnie musi występować
możliwość obciążalności zwykłym prądem 100% przez przynajmniej 5 h.“
Zmiana 2007-07:
Może to zostać zrealizowane poprzez zastosowanie:
bezpieczników dużej mocy stosowanych w szafie sterowniczej pomp, zaprojektowanych do wytrzymania prądu uruchomieniowego
minimum 20 s. Prąd znamionowy urządzenia ochronnego musi być większy niż prąd roboczy obwodu prądowego.“
Według autora ważne dla bezpieczeństwa instalacje nie powinny zawierać wyłącznika ochronnego silnika lub wyłącznika ochronnego
prądowego.
Aby wytworzyć porównanie do „zwykłych“ długości przewodu, w przykładzie dokonano obliczeń z bezpiecznikiem IN 32A i z zalecanym
bezpiecznikiem IN 50A.)
Odpowiednio do DIN VDE DIN VDE 0298-4 wynika określenie przekroju poprzecznego:
(współczynnik redukcji)
Wybrany przekrój 35 mm²
(współczynnik redukcji)
2. wg sposobu instalacji
Przykład:
U = 400 V; długość przewodu l = 150 m; P = 15 kW
∆U = 12 V (odp. 3% spadek napięcia)
cos φ = 0,87
χ = 58 (przewodność elektryczna dla miedzi 20°C)
χ = 56 (przewodność elektryczna dla miedzi 30°C)
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
Ułożenie w kanale E / I 90
5. Instrukcje montażu
5.3.6 Oporności przewodów dla bezpiecznych przewodów pyrofil®
Przewody jednożyłowe według
Przewody wielożyłowe według VDE 0295
VDE 0295
Przekrój
Maks. opór
Przekrój
Maks. opór
Przekrój
Maks. opór
przewodu przy 20*C w Ω/km
przewodu przy 20*C w Ω/km przewodu przy 20*C w Ω/km
mm²
mm²
mm²
1,5
12,1
16
1,15
120
0,153
2,5
7,41
25
0,727
150
0,124
4
4,61
35
0,524
185
0,0991
6
3,08
50
0,387
240
0,0754
10
1,83
70
0,268
300
0,0601
95
0,193
1. Podstawowe informacje
Określanie przekroju
wzgl. 70 mm²
zgodnie z DIN VDE 0298-4 tabela 6, rodzaj ułożenia „E“, dla 3 obciążanych żył.
6. FAQ
Obliczanie spadku napięcia dla temperatury otoczenia 150 °C jest zbyteczne.
www.daetwyler-cables.com | 13
Określanie przekroju
1. Podstawowe informacje
Najłatwiej obliczanie odbywa się z wykorzystaniem naszego oprogramowania pyrosys®
Obliczanie spadku napięcia trójfazowego do
podtrzymania funkcji wg DIN 4102-12
2. wg sposobu instalacji
(Współczynnik (V) ze stosunki strefy zimnej
do gorącej)
Napięcie znamionowe U
Długość łączna przewodu
Obliczenia firmy
Opracował
ΔU dla pożaru
Największa długość przewodu
odcinka pożarowego
Współczynnik mocy czynnej
Projekt
Powrót do strony głównej
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
Równoczesność
Redukcje (działa tylko na
zwykłe przewody)
Przewodność χ przy 20°C
Przekrój A (20°C) Uv 4,5 % x Współczynnik (w) E30 / E90
1,52
2,11
Prąd obciążenia lb
Przekrój A (30 °C)
i ΔU od 3%
Moc P
lub
Prąd obciążenia lb
Przekrój minimalny = 8,21 mm2
Przekrój minimalny = 11,39 mm2
Stosunek strefy zimnej do gorącej
Współczynnik ze stosunku dla E30
1,52
Uwaga. Tylko obliczenie na wypadek spadku napięcia. Jeżeli np.
wg normy DIN VDE 0298-4 konieczne są większe przekroje, należy
je zastosować.
www.daetwyler-cables.com
5. Instrukcje montażu
6. FAQ
14 | www.daetwyler-cables.com
dla E30
dla E90
Wiersz informacyjny
do „zwykłych” przewodów
Należy także uwzględniać współczynniki redukcji dla rodzajów ułożeń wg DIN VDE 0298-4 .
więcej informacji
Nr przewodu
Współczynnik ze stosunku dla E90
2,11
WSKAZÓWKA VDS CEA dyrektywa dla instalacji
spryskiwaczy.
Oznaczenie żył według norm CENELEC i SEV
Oznaczenie żył według DIN VDE 0293 - 308 : 01/2003 (CENELEC HD 308 10/2001)
1(-J)
PE
2(-0)
LN
L = przewód zewnętrzny
N = przewód neutralny
PE= przewód ochronny
2(-J)
LPE
3(-0)
3L
3(-J)
LNPE
4(-0)
3LN
4(-J)
3LPE
5(-0) 5(-J)
4LN 3LNPE
2. wg sposobu instalacji
1(-0)
L N
Oznaczenie żył w przewodach o ≥ 6 żyłach
Przewód zewnętrzny = czarny z białymi drukowanymi cyframi
Przewód ochronny = żółto-zielony
Oznaczenie żył według VDE 0815 do przemysłowych przewodów elektronicznych
JE-H(ST)H…Bd
2. W przewodach większych niż
1. W przewodach dwuparowych
dwuparowe
Para
Żyła a
Żyła b
1
2
3
4
Każda wiązka jest przyporządkowana jednej grupie pierścieniowej. Wszystkie żyły jednej wiązki są oznaczone
kolorami pierścieni i poprzez przyporządkowanie kolorowych pierścieni w grupy lub poprzez nadrukowany
numer wiązki. Podczas liczenia wiązek rozpoczyna się od najbardziej wewnętrznej warstwy.
Grupa pierścieniowa 1
Grupa pierścieniowa 2
Grupa pierścieniowa 3
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
Liczba żył
Funkcja żyły
Brązowa (L)
Niebieska (N)
Czarna (L)
Szara (L)
Żółto-zielona (PE)
1. Podstawowe informacje
Oznaczenie żył
Numer wiązki
Kolor pierścienia
1
2
3
4
Grupa pierścieniowa w wiązce
Oznaczenie wiązek
4 żyły
I
I
II
II
8 żył wzgl.
4 pary
I
II III IV
5
6
7
8
I
II III IV
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
I
II III IV
I
II III IV
I
5. Instrukcje montażu
Grupa pierścieniowa 4
II III IV
6. FAQ
Skrętka
www.daetwyler-cables.com | 15
Podtrzymanie funkcji
1. Podstawowe informacje
Podtrzymanie funkcji
Montaż poziomy:
do poziomego układania przewodów ze zintegrowanym podtrzymaniem funkcji
zgodnie z DIN 4102-12 obowiązują następujące ustalenia:
2. wg sposobu instalacji
Rozmieszczenie i klasyfikacja przewodów ze zintegrowanym podtrzymaniem funkcji "układanie pojedyncze pod sufitem" obowiązują dla
układania poziomego i pionowego przewodów na ścianie i suficie. Przy układaniu poziomym przewodów na ścianie z szynami profilowymi i obejmami należy tak unieruchomić obejmy w swojej pozycji, aby zapobiec ich ześlizgiwaniu się.
W przypadku przelotowego, pionowego układania przewodów (np. trasa pionowa lub układanie pojedyncze) należy zwrócić uwagę na
występowanie skutecznego podparcie (odstęp A ³ 3500 mm). (np. Dätwyler pyrosys®WUM)
Do pionowych instalacji kablowych obowiązuje poza tym takie samo rozmieszczenie i taka sama klasyfikacja, jak przy układaniu pojedynczym na suficie pojedynczymi obejmami. Jako środek mocujący można alternatywnie zastosować sprawdzony trzymak kablowy. Odstęp
trzymaków kablowych odpowiada odstępowi układania pojedynczego obejmami pojedynczymi.
Uchwyt zbiorczy
Porównywalne systemy oferują tylko ułamek wydajności obejmy Hermann.
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
30 sztuk przewodów Dätwyler pyrofil®
Keram (N)HXH FE180/E30-E60 3x1,5 mm²
w jednej obejmie Hermann
Poza tym:
Podczas stosowania obejmy Hermann
według MLAR 03/2000 dla „przewodów
bez podtrzymania funkcji“ ponad
sufitami ochrony pożarowej możliwy
jest ciężar przewodów 15 kg/m przy
odstępie mocowania 600 mm
15 sztuk przewodów Dätwyler
pyrofil® Keram (N)HXH FE180/E30E60 3x1,5mm² w jednej obejmie
Hermann „S“
Uchwyt zbiorczy pyrosys®-E0
do mocowania naściennego i sufitowego wg MLAR 11/2005
Wymiary wewn. Wymiary wewn. Opak /
mm x mm x mm mm x mm x mm sztuk
Nr artykułu Nazwa
3800 086 E0 - uchwyt zbiorczy ok. 80 x 45 x 33
3800 087 E0 S - uchwyt zbiorczy ok. 55 x 35 x 33
ok. 87 x 60 x 33
ok. 63 x 45 x 33
25
50
Do krótkich czasów montażu uchwytów E0 zalecamy narzędzie Dätwyler
pyrosys® SWM-SM 50.
5. Instrukcje montażu
Opis systemu:
Do bezpiecznego pożarowo mocowania kilku przewodów lub przewodów na suficie wzgl. ścianach powyżej sufitów ochrony pożarowej
MLAR 11/2005. (nie do podtrzymania funkcji!)
Wyciąg MLAR 11/2005 3.5.3.:
Przestrzegać szczególnych wymagań pod względem pożarowo bezpiecznego mocowania przewodów mocowanych w obszarze
pomiędzy sufitami kondygnacji a podwieszanymi.
Odstęp mocowania (cm)
Ciężar przewodu kg/m
6. FAQ
16 | www.daetwyler-cables.com
30
6
40
4,5
50
3,6
60
3
70
2,6
80
2,3
FE180/E30-E60
(N)HXH
(N)HXCH
(N)HXH CL
800
800
800
E30-E60
E30-E60
E30-E60
FE180/E90
(N)HXH
(N)HXCH
800
800
E90
E90
FE180/E30-E90
JE-H(ST)H…Bd
JE-H(ST)H…Bd
JE-H(ST)HRH…Bd
JE-H(ST)HRH…Bd
800
600
800
600
E30-E60
E30-E90
E30-E60
E30-E90
maks. obciążalność 3 kg/m
maks. obciążalność 3 kg/m
maks. obciążalność 3 kg/m
*
* Do JE-H(ST)H…Bd FE180/E30L klasyfikacja w ten sam sposób dla E30.
Uchwyt zbiorczy E30-E90 typu obejma Hermann (duży)
do poziomego mocowania naściennego i sufitowego
Przewody o większym ciężarze muszą
być rozmieszczone w uchwycie zbiorczym poniżej przewodów o mniejszym
ciężarze.
Odstęp Podtrzym.
(mm)
funkcji
Wskazówka
FE180/E30-E60
(N)HXH
(N)HXCH
(N)HXH CL
800
800
800
E30-E60
E30-E60
E30-E60
FE180/E90
(N)HXH
(N)HXCH
800
800
E90
E90
FE180/E30-E90
JE-H(ST)H…Bd
JE-H(ST)H…Bd
JE-H(ST)HRH…Bd
JE-H(ST)HRH…Bd
800
600
800
600
E30-E60
E30-E90
E30-E60
E30-E90
maks. obciążalność 6 kg/m
maks. obciążalność 6 kg/m
maks. obciążalność 3 kg/m
*
* Do JE-H(ST)H…Bd FE180/E30L klasyfikacja w ten sam sposób dla E30.
6. FAQ
Do 30 przewodów
(N)HXH 3x1,5 mm²
Dätwyler
pyrofil® Keram
2. wg sposobu instalacji
Przewody o większym ciężarze muszą
być rozmieszczone w uchwycie zbiorczym poniżej przewodów o mniejszym
ciężarze.
Odstęp Podtrzym.
(mm)
funkcji
Wskazówka
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
Do 15 przewodów
(N)HXH 3x1,5 mm²
Dätwyler
pyrofil® Keram
5. Instrukcje montażu
Uchwyt zbiorczy E30-E90 typu obejma Hermann S
do poziomego mocowania naściennego i sufitowego
1. Podstawowe informacje
Uchwyt zbiorczy
www.daetwyler-cables.com | 17
Obejma pojedyncza
1. Podstawowe informacje
Ułożenie pojedyncze z obejmą pojedynczą typu SAS lub TSD (obejma tunelowa
ze stali szlachetnej) do montażu poziomego naściennego i sufitowego
2. wg sposobu instalacji
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
Dätwyler
pyrofil® Keram
Odstęp Podtrzym.
(mm)
funkcji
Wskazówka
FE180/E30-E60
(N)HXH
(N)HXH
(N)HXCH
(N)HXH CL
(N)HXH CL
1.200
600
600
1.200
600
E30
E60
E30-E60
E30
E60
FE180/E90
(N)HXH
(N)HXCH
600
600
E90
E90
FE180/E30-E90
JE-H(ST)H…Bd
600
JE-H(ST)HRH…Bd 600
E90
E90
od 1,5 mm² do 16 mm²
od 1,5 mm² do 16 mm²
(1.200 mm E30-E60) *
(1.200 mm E30-E60)
* Do JE-H(ST)H…Bd FE180/E30L klasyfikacja w ten sam sposób dla E30.
Ułożenie wiązkowe z obejmą pojedynczą typu SAS lub TSD (obejma tunelowa ze
stali szlachetnej) do montażu poziomego naściennego i sufitowego
5. Instrukcje montażu
1) Jednak maks. 2 przewody z n x 16 mm².
Pojedyncza średnica nie może
przekroczyć 25 mm
2) Układanie przewodów o pojedyn czych żyłach w wiązce trójfazowej bez
ograniczeń ciężaru.
3) Jednak maks. 2 przewody z n x 16 mm².
Pojedyncza średnica nie może
przekroczyć 25 mm. Układanie
przewodów o pojedynczych żyłach
w wiązce trójfazowej bez
ograniczenia przekroju, średnicy
i ciężaru.
Dätwyler
pyrofil® Keram
Odstęp Podtrzym.
(mm)
funkcji
Wskazówka
FE180/E30-E60
(N)HXH
(N)HXCH
1.200
600
E30
E30
(N)HXH CL
1.200
E30
FE180/E90
(N)HXH
600
E90
(N)HXCH
600
E90
FE180/E30-E90
JE-H(ST)H…Bd
600
JE-H(ST)HRH…Bd 600
E90
E90
maks. obciążalność 2,5 kg/m
2)
4 przewody
od 1,5 mm² do 16 mm² 1)
maks. obciążalność 2,5 kg/m
4 przewody
od 1,5 mm² do 16 mm² 3)
4 przewody
od 1,5 mm² do 16 mm² 1)
maks. obciążalność 2,5 kg/m
(1.200 mm E30-E60) *
(1.200 mm E30-E60)
* Do JE-H(ST)H…Bd FE180/E30L klasyfikacja w ten sam sposób dla E30.
6. FAQ
18 | www.daetwyler-cables.com
1.200
600
600
1.200
600
E30
E60
E30-E60
E30
E60
FE180/E90
(N)HXH
(N)HXCH
600
600
E90
E90
FE180/E30-E90
JE-H(ST)H…Bd
600
JE-H(ST)HRH…Bd 600
E90
E90
od 1,5 mm² do 16 mm²
od 1,5 mm² do 16 mm²
(1.200 mm E30-E60) *
(1.200 mm E30-E60)
* Do JE-H(ST)H…Bd FE180/E30L klasyfikacja w ten sam sposób dla E30.
Ułożenie wiązkowe z obejmą pojedynczą typu SAS lub TSD (obejma tunelowa ze
stali szlachetnej) do montażu pionowego
Dätwyler
pyrofil® Keram
Odstęp Podtrzym.
(mm)
funkcji
Wskazówka
FE180/E30-E60
(N)HXH
(N)HXCH
1.200
600
E30
E30
(N)HXH CL
1.200
E30
maks. obciążalność 2,5 kg/m
2)
3 przewody
od 1,5 mm² do 16 mm² 1)
1) Jednak maks. 2 przewody z n x 16 mm².
Pojedyncza średnica nie może
FE180/E90
maks. obciążalność 2,5 kg/m
przekroczyć 25 mm.
(N)HXH
600
E90
3 przewody
2) Układanie przewodów o pojedynod 1,5 mm² do 16 mm² 3)
czych żyłach w wiązce trójfazowej bez
(N)HXCH
600
E90
3 przewody
ograniczeń ciężaru.
od 1,5 mm² do 16 mm² 1)
3) Jednak maks. 2 przewody z n x 16 mm².
Pojedyncza średnica nie może
FE180/E30-E90
maks. obciążalność 2,5 kg/m
przekroczyć 25 mm. Układanie
600
E90
(1.200 mm E30-E60) *
przewodów o pojedynczych żyłach JE-H(ST)H…Bd
w wiązce trójfazowej bez JE-H(ST)HRH…Bd 600
E90
(1.200 mm E30-E60)
ograniczenia przekroju, średnicy
i ciężaru.
* Do JE-H(ST)H…Bd FE180/E30L klasyfikacja w ten sam sposób dla E30.
Wskazówka:
W przypadku ułożenia pionowego >3,5 m pomiędzy kondygnacyjnymi grodziami pożarowymi przewody muszą być wykonane ze skuteczną podporą (np. Dätwyler pyrosys®WUM).
www.daetwyler-cables.com | 19
2. wg sposobu instalacji
FE180/E30-E60
(N)HXH
(N)HXH
(N)HXCH
(N)HXH CL
(N)HXH CL
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
Odstęp Podtrzym.
(mm)
funkcji
Wskazówka
5. Instrukcje montażu
Wskazówka:
W przypadku ułożenia pionowego >3,5
m pomiędzy kondygnacyjnymi grodziami pożarowymi przewody muszą być
wykonane ze skuteczną podporą (np.
Dätwyler pyrosys®WUM).
Dätwyler
pyrofil® Keram
6. FAQ
Rozłożenie pojedyncze z obejmą pojedynczą typu SAS lub TSD (obejma tunelowa ze stali szlachetnej) do montażu pionowego
1. Podstawowe informacje
Obejma pojedyncza
Trzymak kablowy
1. Podstawowe informacje
Układanie pojedyncze z trzymakiem kablowym bez podłużnej rynienki typu
B …D do poziomego montażu naściennego i sufitowego
2. wg sposobu instalacji
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
Można używać także trzymaki kablowe
z rynienkami podłużnymi.
Dätwyler
pyrofil® Keram
Odstęp Podtrzym.
(mm)
funkcji
FE180/E30-E60
(N)HXH
(N)HXH
(N)HXCH
(N)HXCH
(N)HXH CL
1.200
600
800
600
1.200
E30
E60
E30
E60
E30
FE180/E90
(N)HXH
(N)HXCH
800
800
E90
E90
FE180/E30-E90
JE-H(ST)H…Bd
800
JE-H(ST)HRH…Bd 800
E90
E90
Wskazówka
od 1,5 mm² do 16 mm²
od 1,5 mm² do 16 mm²
(1.200 mm E30-E60) *
(1.200 mm E30-E60)
Kable światłowodowe Optofil-Safety
ZGGFR
600
30 minut 2-12 włókien
wbGGFR
600
30 minut 24-60 włókien
* Do JE-H(ST)H…Bd FE180/E30L klasyfikacja w ten sam sposób dla E30.
Układanie wiązkowe z trzymakiem kablowym typu B …D
do poziomego montażu naściennego i sufitowego
5. Instrukcje montażu
1) Jednak maks. 2 przewody z n x 16 mm².
Pojedyncza średnica nie może
przekroczyć 25 mm
2) Układanie przewodów o pojedyn czych żyłach w wiązce trójfazowej
bez ograniczeń ciężaru.
3) Jednak maks. 2 przewody z n x 16 mm².
Pojedyncza średnica nie może
przekroczyć 25 mm. Układanie
przewodów o pojedynczych żyłach
w wiązce trójfazowej bez
ograniczenia przekroju, średnicy
i ciężaru.
6. FAQ
Dätwyler
pyrofil® Keram
Odstęp Podtrzym.
(mm)
funkcji
Wskazówka
FE180/E30-E60
(N)HXH
(N)HXCH
1.200
800
E30
E30
(N)HXH CL
1.200
E30
FE180/E90
(N)HXH
800
E90
(N)HXCH
800
E90
FE180/E30-E90
JE-H(ST)H…Bd
800
JE-H(ST)HRH…Bd 800
E90
E90
maks. obciążalność 2,5 kg/m
2)
4 przewody
od 1,5 mm² do 16 mm² 1)
maks. obciążalność 2,5 kg/m
4 przewody
od 1,5 mm² do 16 mm² 3)
4 przewody
od 1,5 mm² do 16 mm² 1)
maks. obciążalność 2,5 kg/m
(1.200 mm E30-E60) *
(1.200 mm E30-E60)
Można używać także obejm
wiązkowych
z
rynienkami
podłużnymi.
* Do JE-H(ST)H…Bd FE180/E30L klasyfikacja w ten sam sposób dla E30.
20 | www.daetwyler-cables.com
Skuteczne środki wspierające pyrosys®WUM
według DIN 4102-12
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
2. wg sposobu instalacji
"W przypadku tras pionowych klasyfikacja podtrzymania funkcji obowiązuje tylko wtedy, gdy ma miejsce
skuteczne wsparcie (odstęp ≤ 3.500mm) przewodów".
1. Podstawowe informacje
WUM
6. FAQ
5. Instrukcje montażu
Dätwyler pyrosys®WUM
www.daetwyler-cables.com | 21
Trzymak kablowy
1. Podstawowe informacje
Ułożenie pojedyncze z trzymakiem kablowym bez rynienki podłużnej
Typ: Trzymak kablowy B…D do montażu pionowego
2. wg sposobu instalacji
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
Dätwyler
pyrofil® Keram
Odstęp Podtrzym.
(mm)
funkcji
Wskazówka
FE180/E30-E60
(N)HXH
(N)HXH
(N)HXCH
(N)HXCH
(N)HXH CL
1.200
600
600
600
1.200
E30
E60
E30
E60
E30
FE180/E90
(N)HXH
(N)HXCH
600
600
E90
E90
FE180/E30-E90
JE-H(ST)H…Bd
800
JE-H(ST)HRH…Bd 800
E90
E90
od 1,5 mm² do 16 mm²
od 1,5 mm² do 16 mm²
(1.200 mm E30-E60) *
(1.200 mm E30-E60)
* Do JE-H(ST)H…Bd FE180/E30L klasyfikacja w ten sam sposób dla E30.
Ułożenie wiązkowe z obejmą pojedynczą lub trzymakiem kablowym bez
rynienki podłużnej Typ: Trzymak kablowy B…D do montażu pionowego
Dätwyler
pyrofil® Keram
Odstęp Podtrzym.
(mm)
funkcji
Wskazówka
FE180/E30-E60
(N)HXH
(N)HXCH
1.200
600
E30
E30
(N)HXH CL
1.200
E30
maks. obciążalność 2,5 kg/m
2)
3 przewody
od 1,5mm² do 16 mm² 1)
5. Instrukcje montażu
6. FAQ
1) Jednak maks. 2 przewody z n x 16 mm².
Pojedyncza średnica nie może
FE180/E90
maks. obciążalność 2,5 kg/m
przekroczyć 25 mm.
(N)HXH
600
E90
3 przewody
2) Układanie przewodów o pojedynod 1,5mm² do 16 mm² 3)
czych żyłach w wiązce trójfazowej
(N)HXCH
600
E90
3 przewody
bez ograniczeń ciężaru.
od 1,5mm² do 16 mm² 1)
3) Jednak maks. 2 przewody z n x 16 mm².
Pojedyncza średnica nie może
FE180/E30-E90
maks. obciążalność 2,5 kg/m
przekroczyć 25 mm. Układanie
800
E90
(1.200 mm E30-E60) *
przewodów o pojedynczych żyłach JE-H(ST)H…Bd
E90
(1.200 mm E30-E60)
w wiązce trójfazowej bez JE-H(ST)HRH…Bd 800
ograniczenia przekroju, średnicy
* Do JE-H(ST)H…Bd FE180/E30L klasyfikacja w ten sam sposób dla E30.
i ciężaru.
Wskazówka:
W przypadku ułożenia pionowego >3,5 m pomiędzy kondygnacyjnymi grodziami pożarowymi przewody muszą być wykonane ze
skuteczną podporą (np. Dätwyler pyrosys®WUM).
22 | www.daetwyler-cables.com
FE180/E90
(N)HXH
(N)HXCH
E90
E90
FE180/E30-E90
JE-H(ST)H…Bd
JE-H(ST)HRH…Bd
E30-E90
E30-E90
od 1,5 mm² do 16 mm²
od 1,5 mm² do 16 mm²
*
* Do JE-H(ST)H…Bd FE180/E30L klasyfikacja w ten sam sposób dla E30.
Ułożenie wiązkowe podtynkowe
poziome / pionowe na ścianie lub suficie
(Mineralne zakrycie tynkowe na przewodzie ≥ 15 mm)
Dätwyler
Odstęp Podtrzym.
pyrofil® Keram
(mm)
funkcji
Wskazówka
1) Jednowarstwowo, leżąc obok siebie
bez ograniczeń
FE180/E30-E60
(N)HXH
E30
(N)HXCH
E30
(N)HXH CL
E30
FE180/E90
(N)HXH
E90
(N)HXCH
E90
FE180/E30-E90
JE-H(ST)H…Bd
JE-H(ST)HRH…Bd
E30-E90 1)
E30-E90 1)
2 przewody
od 1,5 mm² do 16 mm²
2 przewody
od 1,5 mm² do 16 mm²
2 przewody
od 1,5 mm² do 16 mm²
2 przewody
od 1,5 mm² do 16 mm²
2 przewody
od 1,5 mm² do 16 mm²
2. wg sposobu instalacji
E30
E60
E30
E30
E60
*
* Do JE-H(ST)H…Bd FE180/E30L klasyfikacja w ten sam sposób dla E30.
www.daetwyler-cables.com | 23
6. FAQ
FE180/E30-E60
(N)HXH
(N)HXH
(N)HXCH
(N)HXH CL
(N)HXH CL
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
(Mineralne zakrycie tynkowe na przewodzie ≥ 15 mm)
Dätwyler
Odstęp Podtrzym.
pyrofil® Keram
(mm)
funkcji
Wskazówka
5. Instrukcje montażu
Ułożenie pojedyncze podtynkowe
poziome / pionowe na ścianie lub suficie
1. Podstawowe informacje
Pod tynkiem
Rura z pancerzem stalowym
1. Podstawowe informacje
Ułożenie pojedyncze w rurze otulinowej z obejmą pojedynczą/trzymakiem kablowym
bez rynienki wzdłużnej Typ Stapa DN…M z obejmami pojedynczymi SAS / TSD lub
trzymakiem kablowym B…D do poziomego montażu naściennego i sufitowego
(≤ M63; współczynnik wypełnienia ≤ 60 %)
Dätwyler
Odstęp Podtrzym.
pyrofil® Keram
(mm)
funkcji
Wskazówka
2. wg sposobu instalacji
FE180/E30-E60
(N)HXH
(N)HXH CL
Maks. niezamocowana długość
przewodu pomiędzy końcami rury:
≤ 600 mm
1.200
1.200
FE180/E30-E90
JE-H(ST)H…Bd
1.200
JE-H(ST)HRH…Bd 1.200
E30
E30
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
E30-E60
E30-E60
*
* Do JE-H(ST)H…Bd FE180/E30L klasyfikacja w ten sam sposób dla E30.
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
Ułożenie wiązkowe w rurze otulinowej z obejmą pojedynczą/trzymakiem kablowym bez
rynienki wzdłużnej Typ Stapa DN…M z obejmami pojedynczymi SAS / TSD lub
trzymakiem kablowym B…D do poziomego montażu naściennego i sufitowego
(≤ M63; współczynnik wypełnienia ≤ 60 %)
Dätwyler
Odstęp Podtrzym.
pyrofil® Keram
(mm)
funkcji
Wskazówka
FE180/E30-E60
(N)HXH
(N)HXH CL
5. Instrukcje montażu
Maks. niezamocowana długość
przewodu pomiędzy końcami rury:
≤ 1.200 mm
1.200
1.200
FE180/E30-E90
JE-H(ST)H…Bd
1.200
JE-H(ST)HRH…Bd 1.200
E30
E30
E30-E60
E30-E60
maks. obciążalność 2,5 kg/m
maks. obciążalność 2,5 kg/m
*
* Do JE-H(ST)H…Bd FE180/E30L klasyfikacja w ten sam sposób dla E30.
6. FAQ
24 | www.daetwyler-cables.com
1) Także w
ochronnej
aluminiowej
rurze
Odstęp Podtrzym.
(mm)
funkcji
Wskazówka
FE180/E30-E60
(N)HXH
(N)HXH
(N)HXCH
(N)HXH CL
(N)HXH CL
1.200
600
600
1.200
600
E30 1)
E60
E30-E60
E30
E60
FE180/E90
(N)HXH
(N)HXCH
600
600
E90
E90
od 1,5 mm² do 16 mm²
od 1,5 mm² do 16 mm²
FE180/E30-E90
JE-H(ST)H…Bd
600
JE-H(ST)HRH…Bd 600
E90
E90
(1.200 mm E30-E60) 1) *
(1.200 mm E30-E60) 1)
od 1,5 mm² do 16 mm²
od 1,5 mm² do 16 mm²
* Do JE-H(ST)H…Bd FE180/E30L klasyfikacja w ten sam sposób dla E30.
Układanie wiązkowe w bezhalogenowej rurze ochronnej z obejmą pojedynczą
do poziomego montażu naściennego i sufitowego
1) Jednak maks. 2 przewody z n x 16 mm²
2) Także w aluminiowej rurze
ochronnej
Dätwyler
pyrofil® Keram
Odstęp Podtrzym.
(mm)
funkcji
Wskazówka
FE180/E30-E60
(N)HXH
(N)HXCH
1.200
600
E30 2)
E30
(N)HXH CL
1.200
E30
FE180/E90
(N)HXH
600
E90
(N)HXCH
600
E90
FE180/E30-E90
JE-H(ST)H…Bd
600
JE-H(ST)HRH…Bd 600
E90
E90
maks. obciążalność 2,5 kg/m
4 przewody
od 1,5 mm² do 16 mm² 1)
maks. obciążalność 2,5 kg/m
4 przewody
od 1,5 mm² do 16 mm² 1)
4 przewody
od 1,5 mm² do 16 mm² 1)
maks. obciążalność 2,5 kg/m
(1.200 mm E30-E60) 2) *
(1.200 mm E30-E60) 2)
* Do JE-H(ST)H…Bd FE180/E30L klasyfikacja w ten sam sposób dla E30.
6. FAQ
Ułożenie wiązkowe z obejmą
pojedynczą typu SAS / TSD
2. wg sposobu instalacji
Dätwyler
pyrofil® Keram
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
Ułożenie z obejmą
pojedynczą typu SAS / TSD
5. Instrukcje montażu
Układanie pojedyncze w bezhalogenowej rurze ochronnej z obejmą pojedynczą
do poziomego montażu naściennego i sufitowego
1. Podstawowe informacje
Rury ochronne przewodów
www.daetwyler-cables.com | 25
Rury ochronne przewodów
1. Podstawowe informacje
Układanie pojedyncze w bezhalogenowej rurze ochronnej z trzymakiem
kablowym do poziomego montażu naściennego i sufitowego
Ułożenie z trzymakiem
kablowym typu B…D
2. wg sposobu instalacji
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
Można użyć także trzymaki kablowe
z rynienkami wzdłużnymi.
1) Także w
ochronnej
aluminiowej
rurze
Dätwyler
pyrofil® Keram
Odstęp Podtrzym.
(mm)
funkcji
Wskazówka
FE180/E30-E60
(N)HXH
(N)HXH
(N)HXCH
(N)HXH CL
(N)HXH CL
1.200
600
600
1.200
600
E30 1)
E60
E30-E60
E30
E60
FE180/E90
(N)HXH
(N)HXCH
800
800
E90
E90
od 1,5 mm² do 16 mm²
od 1,5 mm² do 16 mm²
FE180/E30-E90
JE-H(ST)H…Bd
800
JE-H(ST)HRH…Bd 800
E90
E90
maks. obciążalność 2,5 kg/m
(1.200 mm E30-E60) 1) *
(1.200 mm E30-E60) 1)
od 1,5 mm² do 16 mm²
od 1,5 mm² do 16 mm²
* Do JE-H(ST)H…Bd FE180/E30L klasyfikacja w ten sam sposób dla E30.
Układanie wiązkowe w bezhalogenowej rurze ochronnej z trzymakiem
kablowym do poziomego montażu naściennego i sufitowego
Ułożenie wiązkowe z
trzymakiem kablowym
typu B…D
5. Instrukcje montażu
1) Jednak maks. 2 przewody z n x 16 mm²
2) Także w aluminiowej rurze
ochronnej
Można użyć także trzymaki kablowe
z rynienkami wzdłużnymi.
Dätwyler
pyrofil® Keram
Odstęp Podtrzym.
(mm)
funkcji
Wskazówka
FE180/E30-E60
(N)HXH
(N)HXCH
1.200
800
E30 2)
E30
(N)HXH CL
1.200
E30
FE180/E90
(N)HXH
800
E90
(N)HXCH
800
E90
FE180/E30-E90
JE-H(ST)H…Bd
800
JE-H(ST)HRH…Bd 800
E90
E90
maks. obciążalność 2,5 kg/m
4 przewody
od 1,5 mm² do 16 mm² 1)
maks. obciążalność 2,5 kg/m
4 przewody
od 1,5 mm² do 16 mm² 1)
4 przewody
od 1,5 mm² do 16 mm² 1)
maks. obciążalność 2,5 kg/m
(1.200 mm E30-E60) 2) *
(1.200 mm E30-E60) 2)
* Do JE-H(ST)H…Bd FE180/E30L klasyfikacja w ten sam sposób dla E30.
6. FAQ
26 | www.daetwyler-cables.com
(N)HXH
(N)HXH CL
500
500
Maks. obciążenie
3,1 kg/m montaż sufitowy;
7 kg/m montaż naścienny
od 1,5 mm² do 16 mm²
od 1,5 mm² do 16 mm²
E30
E30
FE180/E30-E90
JE-H(ST)H…Bd
500
JE-H(ST)HRH…Bd 500
Maks. obciążenie
3,1 kg/m montaż sufitowy;
7 kg/m montaż naścienny
*
E30
E30
Układanie wiązkowe w kanale chroniącym przewody (LLK 26.030)
do poziomego montażu naściennego i sufitowego
Dätwyler
pyrofil® Keram
Odstęp Podtrzym.
(mm)
funkcji
Wskazówka
FE180/E30-E90
JE-H(ST)H…Bd
500
JE-H(ST)HRH…Bd 500
E30
E30-E60
maks. obciążenie 0,3 kg/m
*
Ułożenie wiązkowe w kanale siatkowym
Lanz Oensingen AG CH, kanał G z prętami G lub szyną hakową
do poziomego montażu naściennego lub sufitowego
* Do JE-H(ST)H…Bd FE180/
E30L klasyfikacja w taki sam
sposób dla E30.
Dätwyler
pyrofil® Keram
Odstęp Podtrzym.
(mm)
funkcji
Wskazówka
FE180/E30-E60
(N)HXH
(N)HXCH
(N)HXH CL
1.250
1.250
1.250
G-… ≤ 50x75 mm ≤ 3 kg/m
od 1,5mm² do 16mm²
od 1,5mm² do 16mm²
od 1,5mm² do 16mm²
E30
E30
E30
FE180/E30-E90
JE-H(ST)H…Bd
1.250
JE-H(ST)HRH…Bd 1.250
E30
E30-E60
FE180/E30-E60
(N)HXH
(N)HXCH
(N)HXH CL
E30
E30
E30
1.250
1.250
1.250
FE180/E30-E90
JE-H(ST)H…Bd
1.250
JE-H(ST)HRH…Bd 1.250
G-… ≤ 50x75 mm ≤ 3 kg/m
*
G-…≤75x100mm≤7,5kg/m
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
E30
E30-E60
G-…≤75x100mm≤7,5kg/m
*
www.daetwyler-cables.com | 27
2. wg sposobu instalacji
FE180/E30-E60
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
Odstęp Podtrzym.
(mm)
funkcji
Wskazówka
5. Instrukcje montażu
Dätwyler
pyrofil® Keram
6. FAQ
Układanie wiązkowe w kanale chroniącym przewody (LLK 60.100 + poprzeczka
utrzymująca LHS 100) do poziomego montażu naściennego i sufitowego
1. Podstawowe informacje
Kanał ochronny przewodów /
kanał siatkowy
Podtrzymanie funkcji
bez tajemnic
1. Podstawowe informacje
Podtrzymanie funkcji bez tajemnic
Standardowe techniki układania są drogie i niepraktyczne
Typy przewodów Dätwyler pyrofil® Keram do dużych i małych prądów ze zintegrowanym podtrzymaniem funkcji według
DIN 4102-12 oferują techniki układania spełniające wszystkie wymagania nowoczesnej techniki w budynku
oraz gwarantujące najkorzystniejsze ceny.
2. wg sposobu instalacji
Przewody ze zintegrowanym podtrzymaniem funkcji są stosowane wszędzie tam, gdzie konieczna szczególna ochrona
ludzi i przedmiotów przed ogniem i szkodami pożarowymi oraz muszą być spełnione przepisy prawa budowlanego.
Bardzo ograniczone standardowe techniki układania mogą w praktyce nie zgadzać się z każdymi warunkami budowlanymi
i architektonicznymi. Skutkiem w poszczególnych przypadkach są zabierające czas i fundusze zezwolenia nadzoru budowlanego z jeszcze
droższymi środkami zastępczymi.
Już instalacja w "normalnych" warunkach układania wymaga dużo materiału instalacyjnego o czasu.
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
Typy przewodów Dätwyler pyrofil® Keram do dużych i małych prądów ze zintegrowanym podtrzymaniem funkcji według 4102-12 oferują
techniki układania spełniające wszystkie wymagania nowoczesnej techniki w budynku oraz gwarantujące najkorzystniejsze ceny.
5. Instrukcje montażu
Rodzaj ułożenia Standardowe techniki
układania DIN 4102-12
(listopad 1998)
Drabinka
z podwieszeniem z gwintowanym
kablowa
prętem
Odstęp między podporami do
1200 mm
Szerokość: do 400 mm
Nośność: do 20 kg/m
Rynienka
z podwieszeniem z gwintowanym
kablowa
prętem
Odstęp między podporami do
1200 mm
Szerokość: do 300 mm
Nośność: do 10 kg/m
Trzymak
z wanną wzdłużną
kablowy
Odstęp między mocowaniami do
600 mm
Obejma
pojedyncza
Odstęp w układaniu: do 300 mm
Uchwyt
zbiorczy
(układanie wiązek tylko na rynnie
kablowej / drabince kablowej)
Rura / kanał
Niemożliwe
6. FAQ
28 | www.daetwyler-cables.com
Techniki układania z
przewodami Dätwyler pyrofil®
Keram wg DIN 4102-12
bez podwieszenia z gwintowanym
prętem
Odstęp między podporami do
1500 mm
Szerokość: do 400 mm
Nośność: do 20 kg/m
bez podwieszenia z gwintowanym
prętem
Odstęp między podporami do
1500 mm
Szerokość: do 400 mm
Nośność: do 20 kg/m
bez wanny wzdłużnej
Oszczędność
systemu mocowania
ok. 20 %
ponad 50 % przy
obciążeniach kablowych
większych od 10kg/m
ok. 60 % przy układaniu
pojedynczym,
ponad 90 % przy wiązce
Odstęp między mocowaniami do
1,2 m (E30); 800 mm (E60 + E90)
Wiązka do 2,5 kg/m
Odstęp między mocowaniami do ok. 50 - 60 % przy
1,2 m (E30); 600 mm (E60 + E90) układaniu pojedynczym,
Wiązka do 2,5 kg/m
ponad 90 % przy wiązce
Układanie wiązkowe w uchwycie ponad 90 %
zbiorczym
Odstęp między mocowaniami do
800mm (E30); 600 mm (E60 + E90)
do 3 lub 6 kg/m ciężaru przewodu.
Układanie w bezhalogenowej rurze pancernej z tworzywa
sztucznego / aluminiowej rurze ochronne / stalowe rurze
pancernej / kanałach z blachy stalowej
Rynna kablowa pyrosys® bez podwieszenia z gwintowanym prętem
do poziomego montażu naściennego i sufitowego
Odstęp Podtrzym.
(mm)
funkcji
Wskazówka
1.500
1.500
E30-E60
E30-E60
FE180/E90
(N)HXH
(N)HXCH
1.500
1.500
E90
E90
FE180/E30-E90
JE-H(ST)H…Bd
1.500
JE-H(ST)HRH…Bd 1.500
E30-E90
E30-E60
*
* Do JE-H(ST)H…Bd FE180/E30L klasyfikacja w ten sam sposób dla E30.
NOWOŚĆ w asortymencie pyrosys®
Prosimy o kontakt.
____m system rynienek kablowych bez podwieszenia z gwintowanym prętem E30-E90
 60 x 100
 z mocowaniem sufitowym długością pręta: ___________ mm
 60 x 200
 60 x 300
 60 x 400
lub
 konstrukcja naścienna
Nazwisko:
________________________________________
Firma:
________________________________________
Ulica:
________________________________________
Kod pocztowy/miejscowość:_____________________________
Telefon:
________________________________________
Faks:
________________________________________
Email:
________________________________________
www.daetwyler-cables.com | 29
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
FE180/E30-E60
(N)HXH
(N)HXCH
2. wg sposobu instalacji
Szerokość ≤ 400mm, obciążalność ≤ 20 kg/m
5. Instrukcje montażu
Konstrukcja naścienna bez
pręta gwintowanego
Dätwyler
pyrofil® Keram
6. FAQ
Konstrukcja sufitowa bez
pręta gwintowanego
1. Podstawowe informacje
Rynienka kablowa pyrosys®
Rynienka kablowa
400 30 1,50
400 20 1,50
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
Sufit bez pręta
gwintowanego
300 20 1,50
500 20 1,50
500 10 1,20
400 20 1,50
400 10 1,25
Sufit z prętem
gwintowanym
Standard wg
DIN 4102-12
400 10
1,2
300 10
1,2
Dätwyler pyrofil® Keram
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E60
E30
E60
Dätwyler pyrofil® Keram
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
5. Instrukcje montażu
6. FAQ
* Do JE-H(ST)H…Bd FE180/E30L klasyfikacja w ten sam sposób dla E30.
30 | www.daetwyler-cables.com
JE-H(ST)HRH E30-E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
(N)HXCH E30-E60
(N)HXCH E90
(N)HXH E30-E60
(N)HXH CL E30-E60
(N)HXH E90
PUK - Berlin
JE-H(ST)HRH E30-E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
(N)HXCH E30-E60
(N)HXCH E90
(N)HXH E30-E60
(N)HXH CL E30-E60
(N)HXH E90
Odstęp moc. ≤ m
2. wg sposobu instalacji
Obciążalność ≤ kg/m
Dätwyler - pyrosys®
Szerokość ≤ mm
1. Podstawowe informacje
Korytko przewodu do poziomego montażu sufitowego
E30
E60
E30
E60
E30
E60
E30
E60
E30
E60
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E30
E60
E30
E60
E30
E30
E30
E30
E30
E30
E30
E90
E30
E90
30
min.
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
JE-H(ST)HRH E30-E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
(N)HXCH E30-E60
(N)HXCH E90
(N)HXH E30-E60
(N)HXH CL E30-E60
(N)HXH E90
JE-H(ST)HRH E30-E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
E30
2. wg sposobu instalacji
E30
Dätwyler pyrofil® Keram
E30 E30 E30 E30
E90 E90
E30 E30 E30 E30
E90 E90
E30 E30 E30 E30
E90 E90
E60
E30 E30 E30 E30
E90
E90
E30 E30 E30 E30
E90
E90
E30 E30 E30 E30
E90
E90
E30 E30 E30 E30
E90
E90
E30 E30 E30 E30
E90
E90
E30 E30 E30 E30
E90 E90 E90 E90
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
Dätwyler pyrofil® Keram
5. Instrukcje montażu
E30
E90
E30
E90
OBO - Menden
6. FAQ
Dätwyler pyrofil® Keram
(N)HXCH E30-E60
(N)HXCH E90
Optofil-Safety
2-12 włókien ZGGFR
24-60 włókien wbGGFR
(N)HXH E30-E60
(N)HXH CL E30-E60
(N)HXH E90
Rico - Kirchheim/Teck
JE-H(ST)HRH E30-E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
(N)HXCH E30-E60
(N)HXCH E90
(N)HXH E30-E60
(N)HXH CL E30-E60
(N)HXH E90
Niedax - Linz/Rhein
1. Podstawowe informacje
Rynienka kablowa
www.daetwyler-cables.com | 31
Rynienka kablowa
Dätwyler pyrofil® Keram
400 20 1,50
1,2
E30
E30
E90
E30
E90
E30
E60
E30
E60
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
Dätwyler pyrofil® Keram
E30 E30 E30 E30
E90 E90 E90 E90
E30
E30
E30
E30
E90
Dätwyler pyrofil® Keram
E30 E30 E30 E30
E90 E90 E90 E90
5. Instrukcje montażu
6. FAQ
* Do JE-H(ST)H…Bd FE180/E30L klasyfikacja w ten sam sposób dla E30.
32 | www.daetwyler-cables.com
JE-H(ST)HRH E30-E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
(N)HXCH E30-E60
(N)HXCH E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
MFK - Kirchheim/Teck
JE-H(ST)HRH E30-E90
1,2
JE-H(ST)H E30-E90 *
300 10
(N)HXCH E30-E60
(N)HXCH E90
Odstęp moc. ≤ m
Standard wg
DIN 4102-12
(N)HXH E30-E60
(N)HXH CL E30-E60
(N)HXH E90
Obciążalność ≤ kg/m
Van Geel - L-RS Boxtel
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
JE-H(ST)HRH E30-E90
300 10
E30
E90
E30
E90
E30
E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
400 10 1,20
E30
E90
E30
E90
E30
E90
Dätwyler pyrofil® Keram
(N)HXCH E30-E60
(N)HXCH E90
Sufit z prętem
gwintowanym
Standard wg
DIN 4102-12
Szerokość ≤ mm
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
400 10 1,25
(N)HXH E30-E60
(N)HXH CL E30-E60
(N)HXH E90
JE-H(ST)HRH E30-E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
(N)HXCH E30-E60
(N)HXCH E90
Vergokan - B-Oudenaarde
(N)HXH E30-E60
(N)HXH CL E30-E60
(N)HXH E90
500 10 1,20
(N)HXH E30-E60
(N)HXH CL E30-E60
(N)HXH E90
Odstęp moc. ≤ m
2. wg sposobu instalacji
Obciążalność ≤ kg/m
Wilden - Köln
Szerokość ≤ mm
1. Podstawowe informacje
Korytko przewodu do poziomego montażu sufitowego
E30
E30
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E30
E30
E90
Dätwyler pyrofil® Keram
E30 E30 E30 E30
E90 E90
E60
E30
E60
E30
E60
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
Dätwyler pyrofil® Keram
E30
E60
www.daetwyler-cables.com | 33
1. Podstawowe informacje
Baks - PL - Karczew
2. wg sposobu instalacji
JE-H(ST)HRH E30-E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
(N)HXCH E30-E60
(N)HXCH E90
(N)HXH E30-E60
(N)HXH CL E30-E60
(N)HXH E90
JE-H(ST)HRH E30-E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
(N)HXCH E30-E60
(N)HXCH E90
(N)HXH E30-E60
(N)HXH CL E30-E60
(N)HXH E90
JE-H(ST)HRH E30-E90
Tolmega - F-Bethune
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
Dätwyler pyrofil® Keram
5. Instrukcje montażu
E90
E30
E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
Stago - NL-LB Hoorn
6. FAQ
E90
E30
E90
(N)HXCH E30-E60
(N)HXCH E90
(N)HXH E30-E60
(N)HXH CL E30-E60
(N)HXH E90
Rynienka kablowa
Rynienka kablowa
500 20 1,50
Dätwyler pyrofil® Keram
JE-H(ST)HRH E30-E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
(N)HXCH E30-E60
(N)HXCH E90
(N)HXH E30-E60
(N)HXH CL E30-E60
(N)HXH E90
PUK - Berlin
JE-H(ST)HRH E30-E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
(N)HXCH E30-E60
(N)HXCH E90
(N)HXH E30-E60
(N)HXH CL E30-E60
(N)HXH E90
Odstęp moc. ≤ m
2. wg sposobu instalacji
Obciążalność ≤ kg/m
Dätwyler - pyrosys®
Szerokość ≤ mm
1. Podstawowe informacje
Korytko przewodu do poziomego montażu naściennego
Dätwyler pyrofil® Keram
400 30 1,50
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
400 20 1,50
300 20 1,50
Ściana bez pręta
gwintowanego
200 10 1,50
500 20 1,50
500 10 1,20
400 20 1,50
400 10 1,25
Ściana z prętem
gwintowanym
Standard wg
DIN 4102-12
400 10 1,20
300 10 1,20
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E60
E30
E60
E30
E60
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
5. Instrukcje montażu
6. FAQ
* Do JE-H(ST)H…Bd FE180/E30L klasyfikacja w ten sam sposób dla E30.
34 | www.daetwyler-cables.com
E30
E60
E30
E60
E30
E60
E30
E30
E30
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E60
E30
E60
E30
E60
E30
E30
E30
E30
E30
E30
E30
E30
E30
E30
E90
E30
E90
30
min.
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E30
E30
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E30
E30
E30
E30
E30
E30
E60
E30
E30
E30
E30
E30
E30
E30
E30
E30
E30
E30
E30
E90
E30
E90
E30
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
2. wg sposobu instalacji
JE-H(ST)HRH E30-E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
(N)HXCH E30-E60
(N)HXCH E90
(N)HXH E30-E60
(N)HXH CL E30-E60
(N)HXH E90
JE-H(ST)HRH E30-E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
E30
E60
E30
E60
E30
E60
Dätwyler pyrofil® Keram
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
Dätwyler pyrofil® Keram
E30 E30
E90 E90
5. Instrukcje montażu
E30
E90
E30
E90
E30
E90
OBO - Menden
6. FAQ
Dätwyler pyrofil® Keram
(N)HXCH E30-E60
(N)HXCH E90
Optofil-Safety
2-12 włókien ZGGFR
24-60 włókien wbGGFR
(N)HXH E30-E60
(N)HXH CL E30-E60
(N)HXH E90
Rico - Kirchheim/Teck
JE-H(ST)HRH E30-E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
(N)HXCH E30-E60
(N)HXCH E90
(N)HXH E30-E60
(N)HXH CL E30-E60
(N)HXH E90
Niedax - Linz/Rhein
1. Podstawowe informacje
Rynienka kablowa
www.daetwyler-cables.com | 35
Rynienka kablowa
Dätwyler pyrofil® Keram
400 10 1,20
400 20 1,50
300 10 1,20
E30
E30
E30
E30
E90
E30
E90
E30
E90
300 10 1,20
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
Dätwyler pyrofil® Keram
E30 E30 E30 E30
E90 E90 E90 E90
E30
E30
E30
E30
E90
Dätwyler pyrofil® Keram
E30 E30 E30 E30
E90 E90 E90 E90
6. FAQ
* Do JE-H(ST)H…Bd FE180/E30L klasyfikacja w ten sam sposób dla E30.
36 | www.daetwyler-cables.com
JE-H(ST)HRH E30-E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
(N)HXCH E30-E60
(N)HXCH E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
MFK - Kirchheim/Teck
JE-H(ST)HRH E30-E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
(N)HXCH E30-E60
(N)HXCH E90
5. Instrukcje montażu
Standard wg
DIN 4102-12
(N)HXH E30-E60
(N)HXH CL E30-E60
(N)HXH E90
Van Geel -NL-RS Boxtel
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
JE-H(ST)HRH E30-E90
400 10 1,20
E30
E90
E30
E90
E30
E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
Ściana z prętem
gwintowanym
Standard wg
DIN 4102-12
E30
E90
E30
E90
E30
E90
Dätwyler pyrofil® Keram
E30 E30 E30
E60 E60 E60
E30 E30 E30
E60 E60 E60
(N)HXCH E30-E60
(N)HXCH E90
400 10 1,25
Odstęp moc. ≤ m
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
500 10 1,20
(N)HXH E30-E60
(N)HXH CL E30-E60
(N)HXH E90
JE-H(ST)HRH E30-E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
(N)HXCH E30-E60
(N)HXCH E90
Vergokan - B-Oudenaarde
(N)HXH E30-E60
(N)HXH CL E30-E60
(N)HXH E90
Ściana bez pręta
gwintowanego
(N)HXH E30-E60
(N)HXH CL E30-E60
(N)HXH E90
Odstęp moc. ≤ m
Obciążalność ≤ kg/m
400 20 1,50
Obciążalność ≤ kg/m
2. wg sposobu instalacji
Szerokość ≤ mm
Wilden - Köln
Szerokość ≤ mm
1. Podstawowe informacje
Korytko przewodu do poziomego montażu naściennego
E30
E90
E30
E60
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E30
E60
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E30
E60
E30
E60
E30
E90
E30
E30
E90
Dätwyler pyrofil® Keram
E30
E90
E30
E90
E30
E90
Dätwyler pyrofil® Keram
E30
E30
E60
www.daetwyler-cables.com | 37
1. Podstawowe informacje
Baks - PL - Karczew
2. wg sposobu instalacji
JE-H(ST)HRH E30-E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
(N)HXCH E30-E60
(N)HXCH E90
(N)HXH E30-E60
(N)HXH CL E30-E60
(N)HXH E90
JE-H(ST)HRH E30-E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
(N)HXCH E30-E60
(N)HXCH E90
(N)HXH E30-E60
(N)HXH CL E30-E60
(N)HXH E90
JE-H(ST)HRH E30-E90
Tolmega - F-Bethune
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
Dätwyler pyrofil® Keram
5. Instrukcje montażu
E30
E90
E30
E60
JE-H(ST)H E30-E90 *
Stago - NL-LB Hoorn
6. FAQ
E30
E60
(N)HXCH E30-E60
(N)HXCH E90
(N)HXH E30-E60
(N)HXH CL E30-E60
(N)HXH E90
Rynienka kablowa
Drabinka kablowa
400 25 2,00
Dätwyler pyrofil® Keram
JE-H(ST)HRH E30-E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
(N)HXCH E30
(N)HXCH E90
(N)HXH E30
(N)HXH CL E30
(N)HXH E90
Rico - Kirchheim/Teck
JE-H(ST)HRH E30-E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
(N)HXCH E30
(N)HXCH E90
(N)HXH E30
(N)HXH CL E30
(N)HXH E90
Odstęp moc. ≤ m
Obciążalność ≤ kg/m
2. wg sposobu instalacji
Szerokość ≤ mm
Niedax - Linz/Rhein
Dätwyler pyrofil® Keram
400 10 1,75
E30
E60
E30
E30
E30
E90
E30
E60
E30
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
500 20 1,50
500 10 1,20
Sufit z prętem
gwintowanym
Standard wg
DIN 4102-12
400 20 1,50
400 20 1,20
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
Dätwyler pyrofil® Keram
400 20 1,20
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
(N)HXH E30
(N)HXH CL E30
(N)HXH E90
MFK - Kirchheim/Teck
JE-H(ST)HRH E30-E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
(N)HXCH E30
(N)HXCH E90
(N)HXH E30
(N)HXH CL E30
(N)HXH E90
5. Instrukcje montażu
Sufit z prętem
gwintowanym
Standard wg
DIN 4102-12
Odstęp moc. ≤ m
PUK - Berlin
Dätwyler pyrofil® Keram
E30
E90
E30
E90
E30
E90
6. FAQ
* Do JE-H(ST)H…Bd FE180/E30L klasyfikacja w ten sam sposób dla E30.
38 | www.daetwyler-cables.com
JE-H(ST)HRH E30-E90
600 20 1,50
E30
E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
E30
(N)HXCH E30
(N)HXCH E90
400 20 1,50
Szerokość ≤ mm
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
Sufit bez pręta
gwintowanego
Obciążalność ≤ kg/m
1. Podstawowe informacje
Drabinka kablowa do poziomego montażu sufitowego
E30
E90
E30
E90
E30
E90
Dätwyler pyrofil® Keram
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E30
E90
E30
E90
Van Geel - NL-RS Boxtel
Tolmega - F-Bethune
Dätwyler pyrofil® Keram
E30
E90
E30
E30
E30
E60
E30
E60
E30
E60
E30
E60
E30
E90
Baks - PL - Karczew
Dätwyler pyrofil® Keram
E30
E30 E30
E90
E60 E90
www.daetwyler-cables.com | 39
2. wg sposobu instalacji
Dätwyler pyrofil® Keram
E30
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
1. Podstawowe informacje
JE-H(ST)HRH E30-E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
(N)HXCH E30
(N)HXCH E90
(N)HXH E30
(N)HXH CL E30
(N)HXH E90
Lanz - CH-Oensingen
5. Instrukcje montażu
E30
JE-H(ST)HRH E30-E90
E30
JE-H(ST)H E30-E90 *
E30
JE-H(ST)HRH E30-E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
(N)HXCH E30
(N)HXCH E90
(N)HXH E30
(N)HXH CL E30
(N)HXH E90
JE-H(ST)HRH E30-E90
Wilden - Köln
(N)HXCH E30
(N)HXCH E90
Stago -NL-LB Hoorn
Vergokan - B-Oudenaarde
Dätwyler pyrofil® Keram
(N)HXH E30
(N)HXH CL E30
(N)HXH E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
JE-H(ST)HRH E30-E90
E30
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
E30
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
(N)HXCH E30
(N)HXCH E90
Dätwyler pyrofil® Keram
(N)HXH E30
(N)HXH CL E30
(N)HXH E90
E30
JE-H(ST)HRH E30-E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
(N)HXCH E30
(N)HXCH E90
(N)HXH E30
(N)HXH CL E30
(N)HXH E90
OBO - Menden
6. FAQ
E30
E90
E30
E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
(N)HXCH E30
(N)HXCH E90
(N)HXH E30
(N)HXH CL E30
(N)HXH E90
Drabinka kablowa
Drabinka kablowa
Dätwyler pyrofil® Keram
400 25 2,00
200 10 1,50
600 10 1,50
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
500 20 1,50
Ściana z prętem
gwintowanym
Standard wg
DIN 4102-12
500 10 1,20
400 20 1,20
E30
E90
E30
E90
E30
E90
Dätwyler pyrofil® Keram
400 20 1,20
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
(N)HXH E30
(N)HXH CL E30
(N)HXH E90
Dätwyler pyrofil® Keram
E30
E90
E30
E90
E30
E90
6. FAQ
* Do JE-H(ST)H…Bd FE180/E30L klasyfikacja w ten sam sposób dla E30.
40 | www.daetwyler-cables.com
JE-H(ST)HRH E30-E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
E30
E90
MFK - Kirchheim/Teck
JE-H(ST)HRH E30-E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
(N)HXCH E30
(N)HXCH E90
(N)HXH E30
(N)HXH CL E30
(N)HXH E90
5. Instrukcje montażu
Odstęp moc. ≤ m
PUK - Berlin
Ściana z prętem
gwintowanym
Standard wg
DIN 4102-12
(N)HXCH E30
(N)HXCH E90
E30
E90
JE-H(ST)HRH E30-E90
400 10 1,75
Dätwyler pyrofil® Keram
E30 E30
E90 E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
Ściana bez pręta
gwintowanego
Szerokość ≤ mm
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
400 20 1,50
(N)HXH E30
(N)HXH CL E30
(N)HXH E90
JE-H(ST)HRH E30-E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
(N)HXCH E30
(N)HXCH E90
Rico - Kirchheim/Teck
(N)HXCH E30
(N)HXCH E90
500 20 1,50
(N)HXH E30
(N)HXH CL E30
(N)HXH E90
Odstęp moc. ≤ m
Obciążalność ≤ kg/m
2. wg sposobu instalacji
Szerokość ≤ mm
Niedax - Linz/Rhein
Obciążalność ≤ kg/m
1. Podstawowe informacje
Korytko przewodu do poziomego montażu naściennego
E30
E90
E30
E90
E30
E90
Dätwyler pyrofil® Keram
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E30
E30
E30
E90
E30
E90
Van Geel - NL-RS Boxtel
Tolmega - F-Bethune
Dätwyler pyrofil® Keram
E30
E90
E30
E30
E30
E30
E30
E30
E30
E60
E30
E60
E30
E60
E30
E90
Baks - PL - Karczew
Dätwyler pyrofil® Keram
E30
E30 E30
E90
E60 E90
www.daetwyler-cables.com | 41
2. wg sposobu instalacji
Dätwyler pyrofil® Keram
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
1. Podstawowe informacje
JE-H(ST)HRH E30-E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
(N)HXCH E30
(N)HXCH E90
(N)HXH E30
(N)HXH CL E30
(N)HXH E90
JE-H(ST)HRH E30-E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
(N)HXCH E30
(N)HXCH E90
Lanz - CH-Oensingen
5. Instrukcje montażu
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
JE-H(ST)HRH E30-E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
Stago -NL-LB Hoorn
Vergokan - B-Oudenaarde
(N)HXH E30
(N)HXH CL E30
(N)HXH E90
JE-H(ST)HRH E30-E90
Wilden - Köln
(N)HXCH E30
(N)HXCH E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
Dätwyler pyrofil® Keram
(N)HXH E30
(N)HXH CL E30
(N)HXH E90
E30
JE-H(ST)HRH E30-E90
E30
E90
E30
JE-H(ST)H E30-E90 *
E30
E30
(N)HXCH E30
(N)HXCH E90
Dätwyler pyrofil® Keram
(N)HXH E30
(N)HXH CL E30
(N)HXH E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
(N)HXCH E30
(N)HXCH E90
(N)HXH E30
(N)HXH CL E30
(N)HXH E90
OBO - Menden
6. FAQ
E30
E90
E30
E90
E30
E90
JE-H(ST)HRH E30-E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
JE-H(ST)H E30-E90 *
E30
E90
(N)HXCH E30
(N)HXCH E90
(N)HXH E30
(N)HXH CL E30
(N)HXH E90
Drabinka kablowa
Rynienka siatkowa
5. Instrukcje montażu
400 20 1,50
Ściana z prętem
gwintowanym
400 10 1,25
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E90
E30
E30
E30
E30
Dätwyler pyrofil® Keram
E30 E30
E90 E90
E30 E30
E90 E90
JE-H(ST)HRH E30-E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
Dätwyler pyrofil® Keram
E30
E90
E30
E90
E30
6. FAQ
* Do JE-H(ST)H…Bd FE180/E30L klasyfikacja w ten sam sposób dla E30.
42 | www.daetwyler-cables.com
JE-H(ST)HRH E30-E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
(N)HXCH E30
(N)HXCH E90
Dätwyler pyrofil® Keram
Metal Deploye S.A. - (Cablofil)
JE-H(ST)HRH E30-E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
(N)HXH E30
(N)HXH CL E30
(N)HXH E90
JE-H(ST)HRH E30-E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
(N)HXCH E30
(N)HXCH E90
(N)HXCH E30
(N)HXCH E90
(N)HXH E30
(N)HXH CL E30
(N)HXH E90
Odstęp moc. ≤ m
PUK - Berlin
Szerokość ≤ mm
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
300 10 1,20
Dätwyler pyrofil® Keram
E30 E30
E90 E90
E30 E30
E90 E90
E30 E30
E90 E90
(N)HXCH E30
(N)HXCH E90
400 10 1,25
Sufit z prętem
gwintowanym
Metal Deploye S.A. - (Cablofil)
(N)HXH E30
(N)HXH CL E30
(N)HXH E90
400 20 1,50
(N)HXH E30
(N)HXH CL E30
(N)HXH E90
Odstęp moc. ≤ m
Obciążalność ≤ kg/m
2. wg sposobu instalacji
Szerokość ≤ mm
PUK - Berlin
Obciążalność ≤ kg/m
1. Podstawowe informacje
Rynienka siatkowa do poziomego montażu naściennego i sufitowego
E30
Dätwyler pyrofil® Keram
E30 E30 E30
E60 E60 E90
E30 E30 E30
E60 E60 E90
5. Instrukcje montażu
Vergokan - B-Oudenaarde
6. FAQ
Dätwyler pyrofil® Keram
E30 E30 E30
E60 E60 E90
E30 E30 E30
E60 E60 E90
E30 E30 E30
E60 E60 E90
30
min.
Niedax
Linz/Rhein
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
Dätwyler
2. wg sposobu instalacji
Niedax
Linz/Rhein
1. Podstawowe informacje
Optofil-Safety
2-12 włókien ZGGFR
24-60 włókien
wbGGFR
JE-H(ST)HRH E30-E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
(N)HXCH E30-E60
(N)HXCH E90
(N)HXH E30-E60
(N)HXH CL E30-E60
(N)HXH E90
Vergokan - B-Oudenaarde
Optofil-Safety
2-12 włókien ZGGFR
24-60 włókien
wbGGFR
JE-H(ST)HRH E30-E90
JE-H(ST)H E30-E90 *
(N)HXCH E30-E60
(N)HXCH E90
(N)HXH E30-E60
(N)HXH CL E30-E60
(N)HXH E90
Rynienka siatkowa
www.daetwyler-cables.com | 43
Przewody niskiego napięcia E30-E60
1. Podstawowe informacje
Dätwyler pyrofil® Keram (N)HXH FE180/E30-E60
wszystkie wymiary
2. wg sposobu instalacji
Dätwyler pyrofil® Keram (N)HXH CL FE180/E30-E60
wszystkie wymiary
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
Odstępy układania
Mocowanie Dätwyler - pyrosys®
poziomo
pionowo
Uwaga
Pojedyncza obejma SAS /
trzymak kablowy TSD B…D
na szynie profilowej
(także z rurą)
E30 1,2 m
E30 1,2 m
Pojedyncza obejma SAS /
trzymak kablowy TSD B…D
na szynie profilowej
(także z rurą)
Pod tynkiem
E60 60 cm
E60 60 cm
Wiązka do 2,5 kg/m
W wiązce trójfazowej
(przy 1 x n mm²) brak
ograniczeń
Możliwość także w rurze
pancernej z tw. szt. lub
aluminiowej
od 1,5 mm² do 16 mm²
5. Instrukcje montażu
Pod tynkiem
E30 Mineralne zakrycie tynkowe na przewodzie ≥ 15 mm,
ułożenie zbiorcze obok siebie
E60 Mineralne zakrycie tynkowe na przewodzie ≥ 15 mm,
od 1,5 mm² do 16mm²
Mocowanie Dätwyler - pyrosys®
poziomo
Uwaga
Obejma Hermann S mała
E30 - E60
80 cm
E30 - E60
80 cm
maks. 3 kg/m
(np. do 15 przewodów 3 x 1,5 mm²)
maks. 6 kg/m
(np. do 30 przewodów 3 x 1,5 mm²)
Obejma Hermann duża
6. FAQ
44 | www.daetwyler-cables.com
Uwaga
Rura aluminiowa z pojedynczą
obejmą SAS / trzymakiem kablowym
TSD B…D na szynie profilowej
Bezhalogenowa rura pancerna z
tworzywa sztucznego z pojedynczą
obejmą SAS / trzymakiem kablowym
TSD B…D na szynie profilowej
Stalowa rura pancerna z pojedynczą
obejmą SAS / trzymakiem kablowym
TSD B…D na szynie profilowej
E30 1,2 m
Wiązka do 2,5 kg/m
E30 1,2 m
Wiązka do 2,5 kg/m
E60 60 cm
Kanał G 50 x 75 mm z prętem G lub
szyną hakową
Kanał G ≤ 75 x 100 mm z prętem G
lub szyną hakową
Kanał chroniący przewody 60 x
100 mm
E30 1,25 m
Układanie pojedyncze od 1,5mm² do
16mm²
≤ M63, współczynnik wypełnienia ≤ 60 %
maks. 2,5 kg/m
Maks. niezamocowana długość przewodów
pomiędzy końcami rury: ≤ 1,2 m
maks. 3 kg/m
do 16 mm²
maks. 7,5 kg/m
Rynienka przewodu 60 x ≤ 400
mm bez podwieszenia z prętem
gwintowanym
E30 - E60
1,5 m
E30 1,2 m
E30 1,25 m
E30 50 cm
maks. 16 mm²
maks. obciążenie 3,1 kg/m montaż sufitowy;
7 kg/m montaż naścienny
Maks. obciążenie 20 kg/m
konstrukcja naścienna i sufitowa
Systemy nośne przewodów
także bez pręta gwintowanego
W zależności od producenta patrz strona 30-43
Rynienka siatkowa
Rynienka
Drabinka
≤ 400 mm
≤ 500 mm
≤ 600 mm
1,50 m
1,50 m
2,00 m
maks. 20 kg/m
maks. 20 kg/m
maks. 25 kg/m
Ułożenie przewodów z pojedynczymi żyłami w wiązce trójfazowej bez
ograniczenia przekroju, średnicy i ciężaru
6. FAQ
Jeżeli w jednej obejmie Hermann układane są przewody o różnych przekrojach, przewody o
większych przekrojach należy umieszczać pod przewodami o mniejszych przekrojach. W przypadku
montażu poziomego nie ma znaczenia, czy układa się na ścianie czy też na suficie. W obszarze pionu
(bezpośrednie mocowanie tylko obejmą pojedynczą lub trzymakiem kablowym) co 3,50 m należy
umieścić kondygnacyjną gródź przeciwpożarową lub WUM (patrz strona 81). Można zastosować
każdą sprawdzoną śrubę mocującą ze stali i każdy sprawdzony kołek przeciwpożarowy innego
producenta.
2. wg sposobu instalacji
poziomo
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
Mocowanie Dätwyler - pyrosys®
5. Instrukcje montażu
Odstępy układania
1. Podstawowe informacje
Przewody niskiego napięcia E30-E60
www.daetwyler-cables.com | 45
Przewody niskiego napięcia E30-E60
1. Podstawowe informacje
Dätwyler pyrofil® Keram (N)HXCH FE180/E30-E60
wszystkie wymiary
2. wg sposobu instalacji
Odstępy układania
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
Mocowanie Dätwyler - pyrosys®
poziomo
pionowo
Uwaga
Obejma pojedyncza SAS
lub TSD
(także z rurą)
Trzymak kablowy B…D
na szynie profilowej
(także z rurą)
E30 60 cm
4 przewody
na obejmę
E30 80 cm
4 przewody
na obejmę
E30 60 cm
3 przewody
na obejmę
E30 60 cm
3 przewody
na obejmę
Trzymak kablowy B…D
na szynie profilowej
(także z rurą)
Pod tynkiem
E60 60 cm
E60 60 cm
Wiązka do 10 mm²
lub 2 przewody 16 mm²
Pojedyncza średnica maks.
25 mm
W wiązce trójfazowej
(przy 1 x n mm²) brak ograniczeń
Możliwość także w rurze
pancernej z tw. szt. lub
aluminiowej
od 1,5mm² do 16 mm²
Pod tynkiem
E30 2
E30 2
Mineralne zakrycie tynkowe na
przewody
przewody
przewodzie ≥ 15 mm
E60 Mineralne zakrycie tynkowe na przewodzie ≥ 15 mm,
od 1,5 mm² do 16mm²
5. Instrukcje montażu
Mocowanie Dätwyler - pyrosys®
poziomo
Uwaga
Obejma Hermann S mała
E30 - E60
80 cm
E30-E60
80 cm
maks. 3 kg/m
(np. do 15 przewodów 3 x 1,5 mm²)
maks. 6 kg/m
(np. do 30 przewodów 3 x 1,5 mm²)
Obejma Hermann duża
6. FAQ
46 | www.daetwyler-cables.com
Uwaga
Bezhalogenowa rura
pancerna z tworzywa
sztucznego z pojedynczą
obejmą SAS / TSD
E30 60cm
4 przewody
E60 Ułożenie
pojedyncze od
1,5mm² do 16mm²
E30 80 cm
4 przewody
Wiązka do 10 mm²
lub 2 przewody 16 mm²
Pojedyncza średnica maks. 25 mm
W wiązce trójfazowej
(do 1 x n mm²) bez ograniczeń
E30 1,25 m
Kanał G z prętem G lub
szyną hakową, maks. 3 kg/m, do 16 mm²
Kanał G z prętem G lub
szyną hakową, maks. 7,5 kg/m
maks. 16 mm²
maks. obciążenie 3,1 kg/m montaż sufitowy;
7 kg/m montaż naścienny
Maks. obciążenie 20 kg/m
konstrukcja naścienna i sufitowa
Bezhalogenowa rura
pancerna z tworzywa
sztucznego z trzymakiem
kablowym B…D na szynie
profilowej
Kanał G 50 x 75 mm
Kanał G ≤ 75 x 100 mm
E30 1,25 m
Kanał chroniący przewody 60 E30 50 cm
x 100 mm
Rynienka przewodu 60 x ≤
400 mm bez podwieszenia z
prętem gwintowanym
E30 - E60
1,5 m
Systemy nośne przewodów
także bez pręta gwintowanego
W zależności od producenta patrz strona 30-43
Rynienka siatkowa
Rynienka
Drabinka
≤ 400 mm
≤ 500 mm
≤ 600 mm
1,50 m
1,50 m
2,00 m
maks. 20 kg/m
maks. 20 kg/m
maks. 25 kg/m
Ułożenie przewodów z pojedynczymi żyłami w wiązce trójfazowej bez
ograniczenia przekroju, średnicy i ciężaru
6. FAQ
Jeżeli w jednej obejmie Hermann układane są przewody o różnych przekrojach, przewody o
większych przekrojach należy umieszczać pod przewodami o mniejszych przekrojach. W przypadku
montażu poziomego nie ma znaczenia, czy układa się na ścianie czy też na suficie. W obszarze pionu
(bezpośrednie mocowanie tylko obejmą pojedynczą lub trzymakiem kablowym) co 3,50 m należy
umieścić kondygnacyjną gródź przeciwpożarową lub WUM (patrz strona 81). Można zastosować
każdą sprawdzoną śrubę mocującą ze stali i każdy sprawdzony kołek przeciwpożarowy obcego
producenta.
2. wg sposobu instalacji
poziomo
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
Mocowanie Dätwyler - pyrosys®
5. Instrukcje montażu
Odstępy układania
1. Podstawowe informacje
Przewody niskiego napięcia E30-E60
www.daetwyler-cables.com | 47
Przewody niskiego napięcia E90
1. Podstawowe informacje
Dätwyler pyrofil® Keram (N)HXH FE180/E90
wszystkie wymiary
2. wg sposobu instalacji
Dätwyler pyrofil® Keram (N)HXCH FE180/E90
wszystkie wymiary
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
Odstępy układania
Mocowanie Dätwyler - pyrosys®
poziomo
pionowo
Uwaga
Obejma pojedyncza SAS
lub TSD
(także z rurą)
Trzymak kablowy B…D
na szynie profilowej
(także z rurą)
60 cm
4 przewody
na obejmę
80 cm
4 przewody
na obejmę
60 cm
3 przewody
na obejmę
60 cm
3 przewody
na obejmę
Pod tynkiem
2 przewody
2 przewody
Wiązka do 10 mm²
lub 2 przewody 16 mm²
Pojedyncza średnica maks. 25 mm
W wiązce trójfazowej
(przy 1 x n mm²) brak ograniczeń
Możliwość także w rurze
pancernej z tw. szt. lub
aluminiowej
Mineralne zakrycie tynkowe na
przewodzie ≥ 15 mm
5. Instrukcje montażu
Mocowanie Dätwyler - pyrosys®
poziomo
Uwaga
Obejma Hermann S mała
80 cm
Obejma Hermann duża
80 cm
maks. 3 kg/m
(np. do 15 przewodów 3 x 1,5 mm²)
maks. 6 kg/m
(np. do 30 przewodów 3 x 1,5 mm²)
6. FAQ
48 | www.daetwyler-cables.com
Uwaga
Bezhalogenowa rura pancerna z
tworzywa sztucznego z
pojedynczą obejmą SAS / TSD
Bezhalogenowa rura pancerna z
tworzywa sztucznego
z trzymakiem kablowym B…D
na szynie profilowej
Rynienka kablowa 60 x ≤ 400
mm bez podwieszenia z prętem
gwintowanym
60 cm
4 przewody
Wiązka do 10 mm²
lub 2 przewody 16 mm²
Pojedyncza średnica maks. 25 mm
W wiązce trójfazowej
(do 1 x n mm²) bez ograniczeń
80 cm
4 przewody
1,5 m
Maks. obciążenie 20 kg/m
konstrukcja naścienna i sufitowa
Systemy nośne przewodów
także bez pręta gwintowanego
W zależności od producenta patrz strona 30-43
Rynienka siatkowa
Rynienka
Drabinka
≤ 400 mm
≤ 500 mm
≤ 600 mm
1,50 m
1,50 m
1,50 m
maks. 20 kg/m
maks. 20 kg/m
maks. 20 kg/m
Ułożenie przewodów z pojedynczymi żyłami w wiązce trójfazowej bez
ograniczenia przekroju, średnicy i ciężaru
6. FAQ
Jeżeli w jednej obejmie Hermann układane są przewody o różnych przekrojach, przewody o
większych przekrojach należy umieszczać pod przewodami o mniejszych przekrojach. W przypadku
montażu poziomego nie ma znaczenia, czy układa się na ścianie czy też na suficie. W obszarze pionu
(bezpośrednie mocowanie tylko obejmą pojedynczą lub trzymakiem kablowym) co 3,50 m należy
umieścić kondygnacyjną gródź przeciwpożarową lub WUM (patrz strona 81). Można zastosować
każdą sprawdzoną śrubę mocującą ze stali i każdy sprawdzony kołek przeciwpożarowy obcego
producenta.
2. wg sposobu instalacji
poziomo
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
Mocowanie Dätwyler - pyrosys®
5. Instrukcje montażu
Odstępy układania
1. Podstawowe informacje
Przewody niskiego napięcia E90
www.daetwyler-cables.com | 49
JE-H(ST)H E30-E90
pyrofil® Keram
1. Podstawowe informacje
Dätwyler pyrofil® Keram JE-H(ST)H…Bd FE180/E30-E90
Kolor: czerwony, z nadrukiem na przewodach sygnalizacji pożarowej
2. wg sposobu instalacji
Dätwyler pyrofil® Keram JE-H(ST)H…Bd FE180/E30 L
Kolor: czerwony, z nadrukiem na przewodach sygnalizacji pożarowej
Dätwyler pyrofil® Keram JE-H(ST)H…Bd FE180/E30-E90
Kolor: pomarańczowy
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
Dätwyler pyrofil® Keram JE-H(ST)H…Bd FE180/E30 L
Kolor: pomarańczowy
Dätwyler pyrofil® Keram JE-H(ST)HRH…Bd FE180/E30-E90
Kolor: czerwony, z nadrukiem na przewodach sygnalizacji pożarowej
Odstępy układania
5. Instrukcje montażu
Mocowanie Dätwyler - pyrosys®
poziomo
pionowo
Uwaga
Obejma pojedyncza SAS / TSD
(także z rurą)
Trzymak kablowy B…D
na szynie profilowej
(także z rurą)
Pod tynkiem
E30 1,2 m
E90 60 cm
E30 1,2 m
E90 80 cm
E30 1,2 m
E90 60 cm
E30 1,2 m
E90 80 cm
Wiązka 2,5 kg/m
możliwość układania w rurach
pancernych z tw. szt. lub
aluminiowych
Mineralne zakrycie tynkowe na przewodzie ≥ 15 mm,
ułożenie zbiorcze obok siebie
6. FAQ
Mocowanie Dätwyler - pyrosys®
poziomo
Uwaga
Obejma Hermann S mała
E30 80 cm
E90 60 cm
E30 80 cm
E90 60 cm
maks. 3 kg/m
Obejma Hermann duża
50 | www.daetwyler-cables.com
maks. 3 kg/m
JE-H(ST)H E30-E90
Uwaga
Rura aluminiowa z pojedynczą
obejmą SAS / trzymakiem kablowym
TSD…D na szynie profilowej
Bezhalogenowa rura pancerna z
tworzywa sztucznego z pojedynczą
obejmą SAS / TSD
Bezhalogenowa rura pancerna z
tworzywa sztucznego z trzymakiem
kablowym B…D na szynie profilowej
Stalowa rura pancerna z pojedynczą
obejmą SAS / trzymakiem kablowym
TSD B…D na szynie profilowej
E30 1,2 m
Wiązka do 2,5 kg/m
E30 1,2 m
E90 60 cm
Wiązka do 2,5 kg/m
E30 1,2 m
E90 80 cm
Wiązka do 2,5 kg/m
E30 1,2 m
≤ M63, współczynnik wypełnienia ≤ 60 %
maks. 2,5 kg/m
Maks. niezamocowana długość
przewodów pomiędzy końcami rury:
≤ 60 cm
maks. 3 kg/m
Kanał G 50 x 75 mm z prętem G lub
E30 1,25 m
szyną hakową
Kanał G ≤ 75 x 100 mm z prętem G lub E30 1,25 m
szyną hakową
Kanał chroniący przewody
E30 50 cm
60 x 100 mm
Kanał chroniący przewody
26 x 30 mm
Rynienka przewodu 60 x ≤ 400
mm bez podwieszenia z prętem
gwintowanym
E30 50 cm
E60 1,5 m *
E90 1,5 m 1)
maks. 7,5 kg/m
maks. obciążenie 3,1 kg/m montaż
sufitowy;
7 kg/m montaż naścienny
Maks. obciążenie 0,3 kg/m
montaż naścienny i sufitowy
Maks. obciążenie 20 kg/m
konstrukcja naścienna i sufitowa
1) Tylko z Dätwyler pyrofil® Keram JE-H(ST)H…Bd FE180/E30-E90
* Do JE-H(ST)H…Bd FE180/E30L klasyfikacja w ten sam sposób dla E30.
Systemy nośne przewodów
także bez pręta gwintowanego
W zależności od producenta patrz strona 30-43
Rynienka siatkowa
Rynienka
Drabinka
≤ 400 mm
≤ 500 mm
≤ 600 mm
1,25 m
1,50 m
2,00 m
maks. 10 kg/m
maks. 20 kg/m
maks. 25 kg/m
6. FAQ
W przypadku montażu poziomego nie ma znaczenia, czy układa się na ścianie czy też na suficie. W
obszarze pionu (bezpośrednie mocowanie tylko obejmą pojedynczą lub trzymakiem kablowym) co
3,50 m należy umieścić kondygnacyjną gródź przeciwpożarową lub WUM (patrz strona 81). Można
zastosować każdą sprawdzoną śrubę mocującą ze stali i każdy sprawdzony kołek przeciwpożarowy
obcego producenta.
2. wg sposobu instalacji
poziomo
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
Mocowanie Dätwyler - pyrosys®
5. Instrukcje montażu
Odstępy układania
1. Podstawowe informacje
pyrofil® Keram
www.daetwyler-cables.com | 51
Kable światłowodowe optofil®-Safety
Podtrzymanie funkcji w oparciu o DIN 4102-12 30Min. (E30)
1. Podstawowe informacje
Dätwyler optofil®-ZGGFR-Safety
2. wg sposobu instalacji
U-DQ(ZN)BH 1xm
Włókno
Nr katalogowy
Nr katalogowy
Nr katalogowy
Nazwa
optofil ®-ZGGFR-Safety 1 x 12
Liczba
12
E9/125 G.652.D
190 222
G50/125 OM2
187 293
G62.5/125 OM1
187 305
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
Dätwyler optofil®-wbGGFR-Safety
U-DQ(ZN)BH nxm
Włókno
Nr katalogowy
Nr katalogowy
Nazwa
optofil®-wbGGFR-Safety
optofil®-wbGGFR-Safety
optofil®-wbGGFR-Safety
optofil®-wbGGFR-Safety
Liczba
24
36
48
60
E9/125 G.652.D
190 223
190 224
190 225
190 226
G50/125 OM2
187 294
5. Instrukcje montażu
6. FAQ
52 | www.daetwyler-cables.com
2 x 12
3 x 12
4 x 12
5 x 12
Kable światłowodowe optofil®-Safety
Zastosowania zabezpieczające w tunelach i metrze,
bankach, ubezpieczeniach, przemyśle
LAN-Backbone
Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz
Możliwość układania w instalacjach rurowych, skrzyniach kablowych
kanałach kablowych podparapetowych i pionowych szybach
Możliwość rozszczepiania w końcowych rozdzielniach kablowych
Odstępy układania
Mocowanie Dätwyler - pyrosys®
poziomo
Trzymak kablowy na szynie
profilowej
60 cm
pionowo
Uwaga
Systemy nośne przewodów
także bez pręta gwintowanego
W zależności od producenta patrz strona 30-43
Rynienka siatkowa
Rynienka
≤ 300 mm
≤ 300 mm
maks. 10 kg/m
maks. 10 kg/m
6. FAQ
1,20 m
1,20 m
2. wg sposobu instalacji
Zastosowanie
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
Włókna szklane bezpiecznych przewodów w wolnej od metalu konstrukcji żyły centralnej z maks.
dwunastoma włóknami / wzgl. do 60 włókien.
Poprzez zoptymalizowane określenie pokrycia włóknami i odporne na płomienie
elementy stabilizujące osiągane jest podtrzymanie funkcji ponad 30 minut.
5. Instrukcje montażu
Cechy wydajnościowe
1. Podstawowe informacje
Podtrzymanie funkcji w oparciu o DIN 4102-12 30Min. (E30)
www.daetwyler-cables.com | 53
Przewody niskiego napięcia
1. Podstawowe informacje
(N)HXH FE180/E30-E60 pyrofil® Keram
(N)HXH CL FE 180/E30-E60 pyrofil® Keram
2. wg sposobu instalacji
(N)HXCH FE180/E30-E60 pyrofil® Keram
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
(N)HXH FE180/E90 pyrofil® Keram
(N)HXCH FE180/E90 pyrofil® Keram
5. Instrukcje montażu
Dane techniczne
Napięcie znamionowe 0,6/1 kV
Napięcie testowe
4000 V, 50 Hz
Temperatura robocza -5 °C do +90 °C
Zastosowanie
6. FAQ
Bezpieczne przewody z ulepszonym zachowaniem podczas pożaru i z zintegrowanym
podtrzymaniem funkcji. Mogą być układane w pomieszczeniach wewnętrznych. W przypadku
układania na zewnątrz należy przewidzieć ochronę przed bezpośrednim promieniowaniem
słonecznym (pomarańczowy kolor płaszcza). Bezpośrednie układanie w ziemi i wodzie jest
dopuszczone tylko przy zastosowaniu rury ochronnej. Przewody te odpowiadają wymaganiom
podtrzymania funkcji E30-E60 wzgl. E90 wg DIN 4102-12. Podtrzymanie funkcji jest zagwarantowane
przy napięciu roboczym do 400 V.
54 | www.daetwyler-cables.com
Zastosowanie
Uszczelnienie końcówek przewodów:
Końcówki przewodów muszą być wodoszczelnie zamknięte podczas transportu, składowania i układania.
Układanie
6. FAQ
Ogólnie:
Przewody muszą być tak ułożone i eksploatowane, aby nie straciły swoich właściwości.
Należy tu zwrócić m.in. uwagę na:
a) warunki eksploatacji, jak skupiska przewodów, wpływy zewnętrznych źródeł ciepła i ochrona przed promieniowaniem słonecznym
- uwzględnić przy doborze typu przewodu.
b) prądy rozproszone i korozję.
c) drgania (fundamenty maszyn, mosty), wstrząsy.
d) proces układania należy dobrać uwzględniając płaszcz zewnętrzny, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych.
e) ochronę przed wpływami zewnętrznymi, np. rozpuszczalnikami chemicznymi.
f) narażenie na uderzeniowe prądy zwarciowe (dynamiczne)
Przewody po ułożeniu muszą być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Średnica wewnętrzna kanałów kablowych i rur musi wykazywać przynajmniej 1,5-krotność średnicy przewodów.
Najniższa dopuszczalna temperatura
Najniższa dopuszczalna temperatura wynosi –5 °C.
Ta temperatura dotyczy przewodów, a nie otoczenia. Jeżeli przewody charakteryzują się niższą temperaturą, należy je podgrzać.
Należy zwrócić uwagę, aby temperatura podczas układania nie spadła poniżej temperatury dopuszczalnej.
Naprężenie rozciągające:
Podczas ciągnięcia przewodów głowicą kablową w przewodach miedzianych maksymalna wartość ciągu wynosi 50 N/mm² na przewód.
(z wyjątkiem przewodów koncentrycznych.)
Promień zginania:
Promień zginania podczas układania nie może spaść poniżej poniższych wartości:
15-krotność średnicy przewodu w przewodach jednożyłowych
12-krotność średnicy przewodu w przewodach wielożyłowych
W przypadku zgięcia jednokrotnego, przy poprawnej obróbce, jak podgrzanie do 30 °C i zginaniu przy pomocy szablonu,
zmniejszyć promień zginania o 50 %
Montaż:
W przypadku układania poziomego odstęp pomiędzy mocowaniami i nakładkami w żadnym wypadku nie może przekroczyć 80 cm.
W przypadku układania pionowego odstęp pomiędzy mocowaniami w żadnym wypadku nie może przekroczyć 150 cm.
Podczas układania przewodów jednożyłowych należy zastosować obejmy z tworzywa sztucznego lub metali niemagnetycznych.
Obejmy stalowe mogą być zastosowane tylko wtedy, gdy obwód magnetyczny nie jest zamknięty lub przewody są związane w trójkąt.
Do podtrzymania funkcji wg DIN 4102-12 mogą być użyte wyłącznie elementy mocujące z kontrolą typu.
Przewody i wiązki kablowe powinny zostać tak zamocowane, aby uniknąć uszkodzeń kształtu w punktach zacisku podczas rozszerzania
cieplnego.
2. wg sposobu instalacji
Przewody według tej normy mogą być układane w pomieszczeniach wewnętrznych, w powietrzu lub w betonie. Bezpośrednie ułożenie
w ziemi lub w wodzie nie jest przewidziane. Ułożenie w rurze jest jednak dopuszczalne, gdy stwierdzono, iż w rurze nie może zbierać
się woda.
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
Dopuszczalne obszary zastosowań:
5. Instrukcje montażu
Zastosowanie według DIN VDE 0266 (obowiązuje niezależnie od podtrzymania
funkcji)
1. Podstawowe informacje
Przewody niskiego napięcia
www.daetwyler-cables.com | 55
(N)HXH FE180/E30-E60
pyrofil® Keram
1. Podstawowe informacje
Przewody niskiego napięcia 0,6/1kV
W oparciu o DIN VDE 0266
Bez halogenów, z ulepszonym zachowaniem w czasie pożaru
Utrzymanie izolacyjności FE180 wg DIN VDE 0472-814, IEC 60331
Podtrzymanie funkcji E30-E60* wg DIN 4102-12
2. wg sposobu instalacji
Numer
artykułu
L. żył x przekrój
n x mm²
Liczba Cu kg/km
Ciężar
kg/km
Średnica
ok. mm
Obc. pożarowe
kWh/m
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
5. Instrukcje montażu
6. FAQ
(N)HXH FE180/E30-E60 pyrofil® Keram
171 289
1 x 4
RE
38
90
7,1
0,21
171 290
1 x 6
RE
58
113
7,6
0,23
171 291
1 x 10
RE
96
158
8,4
0,27
171 370
1 x 16
RM
154
227
9,8
0,34
171 377
1 x 25
RM
240
329
11,3
0,43
171 386
1 x 35
RM
336
428
12,4
0,48
171 394
1 x 50
RM
480
565
13,9
0,58
171 429
1 x 70
RM
672
783
15,7
0,68
170 842
1 x 95
RM
912
1054
18,1
0,91
170 845
1 x 120
RM
1152
1281
19,2
0,97
170 850
1 x 150
RM
1440
1606
21,4
1,20
170 855
1 x 185
RM
1776
1983
23,6
1,46
170 858
1 x 240
RM
2304
2607
26,8
1,81
186 280
2 x 1,5
RE
29
178
11,0
0,48
186 921
2 x 2,5
RE
48
217
11,0
0,54
186 922
2 x 4
RE
77
272
11,8
0,62
186 923
2 x 6
RE
115
337
12,8
0,70
186 924
2 x 10
RE
192
459
13,8
0,83
186 952
2 x 16
RM
307
661
15,4
1,09
187 221
2 x 25
RM
480
950
18,2
1,42
186 925
3 x 1,5
RE
43
200
11,5
0,53
186 926
3 x 2,5
RE
72
250
12,4
0,60
186 927
3 x 4
RE
115
319
13,5
0,68
186 928
3 x 6
RE
173
403
14,6
0,77
186 929
3 x 10
RE
288
560
16,3
0,91
186 953
3 x 16
RM
461
811
19,3
1,19
186 955
3 x 25
RM
720
1184
22,6
1,56
186 957
3 x 35
RM
1008
1529
24,9
1,80
186 959
3 x 50
RM
1440
2026
28,2
2,24
186 961
3 x 70
RM
2016
2844
32,7
2,88
186 954
3 x 25 + 1 x 16
RM
874
1361
23,9
1,73
186 956
3 x 35 + 1 x 16
RM
1162
1692
25,9
1,93
186 958
3 x 50 + 1 x 25
RM
1680
2311
29,9
2,52
186 960
3 x 70 + 1 x 35
RM
2352
3171
34,0
3,07
*) Podtrzymanie funkcji jest uzależnione od techniki układania.
56 | www.daetwyler-cables.com
(N)HXH FE180/E30-E60
Ciężar
kg/km
Średnica
ok. mm
Obc. pożarowe
kWh/m
(N)HXH FE180/E30-E60 pyrofil® Keram
186 962
3 x 95 + 1 x 50
RM
3216
4276
39,3
4,18
186 963
3 x 120 + 1 x 70 RM
4128
5303
42,6
4,74
186 964
3 x 150 + 1 x 70 RM
4992
6417
46,6
5,63
186 965
3 x 185 + 1 x 95 RM
6240
8040
52,0
6,99
186 930
4 x 1,5
RE
58
234
12,4
0,61
186 931
4 x 2,5
RE
96
296
13,4
0,69
186 932
4 x 4
RE
154
381
14,6
0,78
186 933
4 x 6
RE
230
490
15,8
0,90
186 934
4 x 10
RE
384
695
17,8
1,07
186 967
4 x 16
RM
614
1009
21,1
1,40
186 968
4 x 25
RM
960
1485
24,8
1,86
186 969
4 x 35
RM
1344
1929
27,4
2,15
186 970
4 x 50
RM
1920
2600
31,5
2,79
186 971
4 x 70
RM
2688
3618
36,2
3,38
186 972
4 x 95
RM
3648
4860
41,7
4,68
186 973
4 x 120
RM
4608
5890
44,6
5,19
186 974
4 x 150
RM
5760
7417
50,0
6,52
186 935
5 x 1,5
RE
72
278
13,4
0,71
186 936
5 x 2,5
RE
120
353
14,5
0,81
186 937
5 x 4
RE
192
456
15,8
0,93
186 938
5 x 6
RE
288
589
17,2
1,05
186 939
5 x 10
RE
480
832
19,3
1,25
186 975
5 x 16
RM
768
1223
23,1
1,67
186 976
5 x 25
RM
1200
1806
27,2
2,22
186 977
5 x 35
RM
1680
2384
30,5
2,66
186 978
5 x 50
RM
2400
3187
34,8
3,41
171 272
7 x 1,5
RE
101
331
14,4
0,81
171 273
7 x 2,5
RE
168
426
15,6
0,92
171 279
12 x 1,5
RE
173
513
18,3
1,20
171 280
12 x 2,5
RE
288
675
20,0
1,37
171 283
19 x 1,5
RE
274
715
21,2
1,63
171 284
19 x 2,5
RE
456
953
23,2
1,83
171 285
24 x 1,5
RE
346
901
24,6
1,99
171 286
24 x 2,5
RE
576
1205
27,0
2,27
171 287
30 x 1,5
RE
432
1057
26,0
2,28
171 288
30 x 2,5
RE
720
1446
28,8
2,68
www.daetwyler-cables.com | 57
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
Liczba Cu kg/km
5. Instrukcje montażu
L. żył x przekrój
n x mm²
6. FAQ
Numer
artykułu
2. wg sposobu instalacji
1. Podstawowe informacje
pyrofil® Keram
(N)HXH CL FE 180/E30-E60
pyrofil® Keram
1. Podstawowe informacje
Przewody niskiego napięcia 0,6/1kV
W oparciu o DIN VDE 0266
Bez halogenów, z ulepszonym zachowaniem w czasie pożaru
Utrzymanie izolacyjności FE180 wg DIN VDE 0472-814, IEC 60331
Podtrzymanie funkcji E30-E60* wg DIN 4102-12
2. wg sposobu instalacji
Numer
artykułu
L. żył x przekrój
n xmm²
Liczba Cu kg/km
Ciężar
kg/km
Średnica
ok. mm
Obc. pożarowe
kWh/m
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
5. Instrukcje montażu
6. FAQ
(N)HXH CL FE 180/E30-E60 pyrofil® Keram
2x1,5
RE
29
336
15
2x2,5
RE
48
385
16
2x4
RE
77
453
17
2x6
RE
115
531
18
2x10
RE
192
673
19
2x16
RM
307
910
22
2x25
RM
480
1239
25
2x35
RM
672
1536
27
2x50
RM
960
1956
30
2x70
RM
1344
2640
35
2x95
RM
1824
3475
39
2x120
RM
2304
4118
42
2x150
RM
2880
5086
46
2x185
RM
3552
6268
51
3x1,5
RE
43
363
15
3x2,5
RE
72
425
16
3x4
RE
115
509
17
3x6
RE
173
607
19
3x10
RE
288
785
20
3x16
RM
461
1074
23
3x25
RM
720
1491
27
3x35
RM
1080
1865
29
3x50
RM
1440
2404
32
3x70
RM
2016
3314
37
3x95
RM
2736
4369
42
3x120
RM
3456
5221
45
3x150
RM
4320
6460
50
4x1,5
RE
58
410
16
4x2,5
RE
96
484
17
4x4
RE
154
585
19
4x6
RE
230
709
20
4x10
RE
384
940
22
4x16
RM
614
1296
25
4x25
RM
960
1820
29
*) Podtrzymanie funkcji jest uzależnione od techniki układania.
58 | www.daetwyler-cables.com
0,94
1,02
1,13
1,25
1,43
1,79
2,22
2,64
3,04
3,79
4,89
5,47
6,62
8,13
1
1,1
1,22
1,35
1,54
1,93
2,41
2,73
3,29
4,22
5,42
6,04
7,3
1,11
1,22
1,36
1,51
1,76
2,2
2,78
(N)HXH CL FE 180/E30-E60
Średnica
ok. mm
Obc. pożarowe
kWh/m
(N)HXH CL FE 180/E30-E60 pyrofil® Keram
4x35
RM
1344
2296
31
4x50
RM
1920
3037
36
4x70
RM
2688
4157
41
4x95
RM
3648
5498
46
4x120
RM
4608
6595
50
5x15
RE
72
466
17
5x25
RE
120
556
18
5x4
RE
192
675
20
5x6
RE
288
825
21
5x10
RE
480
1095
23
5x16
RM
768
1536
27
5x25
RM
1200
2171
31
5x35
RM
1680
2808
35
5x50
RM
2400
3686
39
5x70
RM
3360
5053
45
5x95
RM
4560
6792
52
6x1,5
RE
86
521
18
6x2,5
RE
144
624
20
6x4
RE
230
769
21
6x6
RE
346
943
23
6x10
RE
576
1269
25
7x1,5
RE
101
532
18
7x2,5
RE
168
643
20
7x4
RE
269
798
21
7x6
RE
403
987
23
7x10
RE
672
1343
25
8x15
RE
115
604
20
8x25
RE
192
732
21
8x4
RE
307
916
23
10x1,5
RE
144
701
22
10x2,5
RE
240
857
23
10x4
RE
384
1079
25
12x1,5
RE
173
763
22
12x2,5
RE
288
948
24
12x4
RE
461
1205
26
14x1,5
RE
202
847
23
14x2,5
RE
336
1062
25
16x1,5
RE
231
926
24
16x2,5
RE
384
1154
26
21x1,5
RE
303
1092
26
21x2,5
RE
504
1381
28
27x1,5
RE
389
1311
29
27x2,5
RE
648
1681
32
30x1,5
RE
432
1407
30
30x2,5
RE
720
1847
33
3,16
4,02
5,05
6,52
7,26
1,25
1,38
1,54
1,72
1,98
2,53
3,23
3,85
4,83
6,05
8,14
1,39
1,54
1,74
1,94
2,26
1,38
1,53
1,71
1,9
2,2
1,53
1,69
1,91
1,78
1,98
2,24
1,9
2,13
2,42
2,07
2,34
2,24
2,52
2,58
2,89
3,06
3,45
3,25
3,81
www.daetwyler-cables.com | 59
2. wg sposobu instalacji
Ciężar
kg/km
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
Liczba Cu kg/km
5. Instrukcje montażu
L. żył x przekrój
n x mm²
6. FAQ
Numer
artykułu
1. Podstawowe informacje
pyrofil® Keram
(N)HXCH FE180/E30-E60
pyrofil® Keram
1. Podstawowe informacje
Przewody niskiego napięcia 0,6/1kV
W oparciu o DIN VDE 0266
Bez halogenów, z ulepszonym zachowaniem w czasie pożaru
Utrzymanie izolacyjności FE180 wg DIN VDE 0472-814, IEC 60331
Podtrzymanie funkcji E30-E60* wg DIN 4102-12
2. wg sposobu instalacji
Numer
artykułu
L. żył x przekrój
n x mm²
Liczba Cu kg/km
Ciężar
kg/km
Średnica
ok. mm
Obc. pożarowe
kWh/m
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
5. Instrukcje montażu
6. FAQ
(N)HXCH FE180/E30-E60 pyrofil® Keram
186 943
2 x 1,5
RE/1,5
52
224
12,7
0,60
186 944
2 x 2,5
RE/2,5
80
273
13,5
0,66
187 232
2 x 4
RE/4
123
355
15,0
0,78
187 234
2 x 6
RE/6
182
436
16,0
0,86
187 236
2 x 10
RE/10
312
622
17,7
1,07
186 945
3 x 1,5
RE/1,5
66
248
13,2
0,65
186 946
3 x 2,5
RE/2,5
104
308
14,1
0,72
187 233
3 x 4
RE/4
161
404
15,7
0,84
187 235
3 x 6
RE/6
240
504
16,8
0,94
187 237
3 x 10
RE/10
408
727
18,6
1,15
187 238
3 x 16
RM/16
643
1148
23,9
1,63
187 239
3 x 25
RM/16
902
1437
25,0
1,90
187 240
3 x 35
RM/16
1190
1796
27,3
2,20
187 241
3 x 50
RM/25
1723
2408
30,8
2,84
187 242
3 x 70
RM/35
2410
3381
36,0
3,52
186 985
3 x 95
RM/50
3296
4513
41,1
4,66
186 986
3 x 120
RM/70
4236
5576
44,5
5,30
186 987
3 x 150
RM/70
5100
7094
49,2
6,46
187 243
3 x 185
RM/95
6383
8300
56,0
7,90
186 988
3 x 240
RM/120
8242
11065
61,5
9,93
186 947
4 x 1,5
RE/1,5
81
286
14,1
0,73
186 948
4 x 2,5
RE/2,5
128
358
15,1
0,82
186 949
4 x 4
RE/4
200
473
16,8
0,96
186 950
4 x 6
RE/6
297
621
18,1
1,13
186 951
4 x 10
RE/10
504
868
20,1
1,33
186 989
4 x 16
RM/16
796
1254
23,4
1,70
186 990
4 x 25
RM/16
1142
1752
27,2
2,20
186 991
4 x 35
RM/16
1526
2218
29,8
2,56
186 992
4 x 50
RM/25
2203
3049
34,8
3,41
186 993
4 x 70
RM/35
3082
4198
39,5
4,18
186 994
4 x 95
RM/50
4208
5610
45,2
5,58
186 995
4 x 120
RM/70
5388
6954
49,1
6,37
186 996
4 x 150
RM/70
6540
8512
54,3
7,83
186 997
4 x 185
RM/95
8159
10619
59,8
9,55
186 998
4 x 240
RM/120
10546
13852
67,9
12,00
187 244
7 x 1,5
RE/2,5
133
393
16,1
0,94
187 245
30 x 1,5
RE/6
499
1252
29,1
2,67
60 | www.daetwyler-cables.com
(N)HXH FE180/E90
L. żył x przekrój
n x mm²
Liczba Cu kg/km
Ciężar
kg/km
Średnica
ok. mm
Obc. pożarowe
kWh/m
(N)HXH FE180/E90 pyrofil® Keram
186 141
1 x 16
RM
154
243
10,2
0,35
186 142
1 x 25
RM
240
347
11,7
0,43
186 143
1 x 35
RM
336
449
12,8
0,49
186 144
1 x 50
RM
480
589
14,3
0,58
186 145
1 x 70
RM
672
810
16,1
0,67
186 146
1 x 95
RM
912
1090
18,5
0,85
186 147
1 x 120
RM
1152
1318
19,6
0,91
186 148
1 x 150
RM
1440
1648
21,8
1,11
186 149
1 x 185
RM
1776
2029
24,0
1,32
186 150
1 x 240
RM
2304
2658
27,2
1,63
186 151
1 x 300
RM
2880
3166
29,6
1,91
187 246
2 x 1,5
RE
29
178
11,0
0,48
187 247
2 x 2,5
RE
48
217
11,8
0,54
187 248
2 x 4
RE
77
272
12,8
0,62
187 249
2 x 6
RE
115
337
13,8
0,70
187 250
2 x 10
RE
192
459
15,4
0,83
187 254
2 x 16
RM
307
714
19,0
1,19
187 255
2 x 25
RM
480
1011
22,0
1,54
187 256
2 x 35
RM
672
1287
24,2
1,79
187 257
2 x 50
RM
960
1742
28,0
2,35
187 258
2 x 70
RM
1344
2346
31,6
2,86
187 259
2 x 95
RM
1824
3130
36,2
3,67
187 260
2 x 120
RM
2304
3729
38,6
4,11
186 174
3 x 1,5
RE
43
200
11,5
0,53
186 177
3 x 2,5
RE
72
250
12,4
0,60
186 182
3 x 4
RE
115
319
13,5
0,68
186 186
3 x 6
RE
173
403
14,6
0,77
186 189
3 x 10
RE
288
560
16,3
0,91
186 152
3 x 16
RM
461
878
20,2
1,29
186 153
3 x 25
RM
720
1299
24,0
1,75
186 154
3 x 35
RM
1008
1664
26,4
2,02
186 207
3 x 50
RM
1440
2189
29,8
2,51
187 261
3 x 70
RM
2016
2997
33,9
3,09
187 262
3 x 95
RM
2736
4007
38,9
3,95
187 263
3 x 120
RM
3456
4812
41,5
4,39
187 264
3 x 150
RM
4320
5988
46,0
5,32
*) Podtrzymanie funkcji jest uzależnione od techniki układania.
www.daetwyler-cables.com | 61
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
Numer
artykułu
5. Instrukcje montażu
W oparciu o DIN VDE 0266
Bez halogenów, z ulepszonym zachowaniem w czasie pożaru
Utrzymanie izolacyjności FE180 wg DIN VDE 0472-814, IEC 60331
Podtrzymanie funkcji E90 wg DIN 4102-12
6. FAQ
Przewody niskiego napięcia 0,6/1kV
2. wg sposobu instalacji
1. Podstawowe informacje
pyrofil® Keram
(N)HXH FE180/E90
pyrofil® Keram
1. Podstawowe informacje
Numer
artykułu
L. żył x przekrój
n x mm²
Liczba Cu kg/km
Ciężar
kg/km
Średnica
ok. mm
Obc. pożarowe
kWh/m
2. wg sposobu instalacji
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
5. Instrukcje montażu
6. FAQ
(N)HXH FE180/E90 pyrofil® Keram
187 265
3 x 185
RM
5328
7363
50,7
6,44
187 266
3 x 240
RM
6912
9632
57,6
8,10
187 267
3 x 35 + 1 x 16 RM
1162
1833
27,4
2,13
187 268
3 x 50 + 1 x 25 RM
1680
2457
31,3
2,69
187 269
3 x 70 + 1 x 35 RM
2352
3362
35,6
3,34
187 270
3 x 95 + 1 x 50 RM
3216
4488
40,7
4,24
187 271
3 x 120 + 1 x 70RM
4128
5532
44,0
4,82
187 272
3 x 150 + 1 x 70RM
4992
6666
48,0
5,70
187 273
3 x 185 + 1 x 95RM
6240
8315
53,4
7,00
186 175
4 x 1,5
RE
58
234
12,4
0,61
186 178
4 x 2,5
RE
96
296
13,4
0,69
186 183
4 x 4
RE
154
381
14,6
0,78
186 187
4 x 6
RE
230
490
15,8
0,90
186 190
4 x 10
RE
384
695
17,8
1,07
186 155
4 x 16
RM
614
1089
22,1
1,54
186 156
4 x 25
RM
960
1618
26,3
2,05
186 157
4 x 35
RM
1344
2083
29,0
2,36
186 158
4 x 50
RM
1920
2752
32,8
2,97
186 159
4 x 70
RM
2688
3804
37,6
3,55
186 160
4 x 95
RM
3648
5092
43,1
4,75
187 274
4 x 120
RM
4608
6133
46,0
5,27
186 161
4 x 150
RM
5760
7662
51,2
6,49
187 275
4 x 185
RM
7104
9425
56,5
7,85
187 276
4 x 240
RM
9216
12334
64,1
9,85
186 176
5 x 1,5
RE
72
278
13,4
0,71
186 179
5 x 2,5
RE
120
353
14,5
0,81
186 184
5 x 4
RE
192
456
15,8
0,93
186 188
5 x 6
RE
288
589
17,2
1,05
186 191
5 x 10
RE
480
832
19,3
1,25
186 162
5 x 16
RM
768
1361
24,8
1,86
186 163
5 x 25
RM
1200
1960
28,8
2,42
186 164
5 x 35
RM
1680
2547
32,0
2,86
186 165
5 x 50
RM
2400
3392
36,5
3,68
187 277
5 x 70
RM
3360
4667
41,5
4,51
185 271
7 x 1,5
RE
101
331
14,4
0,81
186 180
7 x 2,5
RE
168
426
15,6
0,92
186 185
7 x 4
RE
269
563
17,1
1,05
172 260
10 x 1,5
RE
144
457
17,8
1,09
187 253
10 x 2,5
RE
240
593
19,4
1,24
185 272
12 x 1,5
RE
173
513
18,3
1,20
186 181
12 x 2,5
RE
288
675
20,0
1,37
185 273
24 x 1,5
RE
346
901
24,6
1,99
62 | www.daetwyler-cables.com
(N)HXCH FE180/E90
L. żył x przekrój
n x mm²
Liczba Cu kg/km
Ciężar
kg/km
Średnica
ok. mm
Obc. pożarowe
kWh/m
(N)HXCH FE180/E90 pyrofil® Keram
186 071
3 x 1,5
RE/1,5
66
248
13,2
0,65
186 195
3 x 2,5
RE/2,5
104
308
14,10
0,72
186 197
3 x 4
RE/4
161
404
15,7
0,84
187 278
3 x 6
RE/6
240
504
16,80
0,94
187 279
3 x 10
RE/10
408
727
18,6
1,15
187 251
3 x 16
RM/16
643
1166
24,4
1,64
187 406
3 x 25
RM/16
902
1496
25,8
1,95
172 417
3 x 35
RM/16
1190
1820
28,2
2,25
187 408
3 x 50
RM/25
1723
2493
32,5
2,90
187 409
3 x 70
RM/35
2410
3350
36,1
3,42
187 410
3 x 95
RM/50
3296
4570
42,0
4,50
187 411
3 x 120
RM/70
4236
5620
45,4
5,02
187 412
3 x 150
RM/70
5100
6850
50,7
6,00
187 413
3 x 185
RM/95
6383
8350
55,0
7,10
187 414
3 x 240
RM/120
8242
11100
62,1
9,08
186 072
4 x 1,5
RE/1,5
81
286
14,1
0,73
186 196
4 x 2,5
RE/2,5
128
358
15,1
0,82
186 198
4 x 4
RE/4
200
473
16,8
0,96
186 199
4 x 6
RE/6
297
621
18,1
1,13
186 200
4 x 10
RE/10
504
868
20,1
1,33
186 131
4 x 16
RM/16
796
1400
24,5
1,81
186 132
4 x 25
RM/16
1142
1895
28,1
2,28
186 133
4 x 35
RM/16
1526
2376
30,8
2,60
186 134
4 x 50
RM/25
2203
3249
35,9
3,49
186 135
4 x 70
RM/35
3082
4426
40,5
4,25
186 136
4 x 95
RM/50
4208
5809
46,4
5,53
186 137
4 x 120
RM/70
5388
7134
50,1
6,25
186 138
4 x 150
RM/70
6540
8703
55,3
7,58
186 139
4 x 185
RM/95
8159
10827
60,8
9,18
186 140
4 x 240
RM/120
10546
14139
69,2
11,60
186 073
7 x 1,5
RE/2,5
133
393
16,1
0,94
187 280
7 x 2,5
RE/2,5
200
491
17,3
1,05
187 415
12 x 1,5
RE/2,5
205
595
20,2
1,38
172 454
12 x 2,5
RE/4
334
798
22,6
1,63
187 402
24 x 1,5
RE/6
413
901
27,4
2,32
187 403
24 x 2,5
RE/10
696
1205
30,6
2,69
187 404
30 x 1,5
RE/6
499
1252
29,1
2,67
187 405
30 x 2,5
RE/10
840
1692
32,2
3,11
www.daetwyler-cables.com | 63
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
Numer
artykułu
5. Instrukcje montażu
W oparciu o DIN VDE 0266
Bez halogenów, z ulepszonym zachowaniem w czasie pożaru
Utrzymanie izolacyjności FE180 wg DIN VDE 0472-814, IEC 60331
Podtrzymanie funkcji E90 wg DIN 4102-12
6. FAQ
Przewody niskiego napięcia 0,6/1kV
2. wg sposobu instalacji
1. Podstawowe informacje
pyrofil® Keram
Przewody instalacyjne
1. Podstawowe informacje
JE-H(ST)H…Bd FE180/E30-E90 pyrofil® Keram
JE-H(ST)H…Bd FE180/E30 L pyrofil® Keram
2. wg sposobu instalacji
JE-H(ST)H…Bd FE180/E30-E90 pyrofil® Keram
JE-H(ST)H…Bd FE180/E30 L pyrofil® Keram
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
JE-H(ST)HRH…Bd FE 180/E30-E90 pyrofil® Keram
Dane techniczne
Napięcie znamionowe maks. 225 V
Napięcie testowe
500 V, 50 Hz żyła/żyła 2000 V, 50 Hz żyła/ekran
Temperatura robocza -5 °C do +70 °C
Zastosowanie
5. Instrukcje montażu
Bezpieczne przewody są stosowane wszędzie tam, gdzie konieczna jest szczególna ochrona przed
pożarem i szkodami pożarowymi dla ludzi i materiałów i muszą być spełnione wysokie wymogi
bezpieczeństwa. Mogą być układane w pomieszczeniach wewnętrznych. Te przewody instalacyjne
odpowiadają wymaganiom podtrzymania funkcji E30-E90* wg DIN 4102-12. Podtrzymanie funkcji
jest zagwarantowane przy napięciu roboczym do 110 V. W przypadku układania na zewnątrz należy
przewidzieć ochronę przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym (pomarańczowy kolor
płaszcza, BMK: kolor płaszcza czerwony). Dopuszczalna temperatura robocza w przewodzie +70 °C.
6. FAQ
64 | www.daetwyler-cables.com
JE-H(ST)H…Bd FE180/E30-E90
Liczba Cu kg/km
Ciężar
kg/km
Średnica
ok. mm
Obc. pożarowe
kWh/m
JE-H(ST)H…Bd FE180 E30-E90 pyrofil® Keram
188 092
1 x 2 x 0,8
15
40
5,5
0,095
188 097
2 x 2 x 0,8
25
56
6,0
0,123
188 099
4 x 2 x 0,8
45
96
8,7
0,210
188 102
8 x 2 x 0,8
85
218
13,7
0,520
188 104
12 x 2 x 0,8
126
270
14,6
0,580
188 106
16 x 2 x 0,8
166
337
16,0
0,690
188 108
20 x 2 x 0,8
206
403
18,0
0,800
188 111
32 x 2 x 0,8
326
570
21,8
1,020
188 113
40 x 2 x 0,8
407
739
25,3
1,380
188 115
52 x 2 x 0,8
529
906
27,6
1,590
JE-H(ST)H…Bd FE180 E30 L pyrofil® Keram
188 376
1 x 2 x 0,8
15
40
5,5
0,095
188 318
2 x 2 x 0,8
25
56
6,0
0,123
188 325
4 x 2 x 0,8
45
96
8,7
0,210
Przewody sygnalizacji pożaru maks. 225 V
W oparciu o DIN VDE 0815, bez halogenów, z ulepszonym zachowaniem w czasie pożaru. Utrzymanie
izolacyjności FE180 wg VDE 0472-814, IEC 60331, podtrzymanie funkcji E30-E90* wg DIN 4102-12
Numer
artykułu
L. żył x średnica
n x 2 x mm
Liczba Cu kg/km
Ciężar
kg/km
Średnica
ok. mm
Obc. pożarowe
kWh/m
JE-H(ST)H…Bd FE180 E30-E90 BMK czerwony pyrofil® Keram
188 093
1 x 2 x 0,8
15
40
5,5
0,095
188 098
2 x 2 x 0,8
25
56
6,0
0,123
188 101
4 x 2 x 0,8
45
96
8,7
0,210
188 103
8 x 2 x 0,8
85
218
13,7
0,520
188 105
12 x 2 x 0,8
126
270
14,6
0,580
188 107
16 x 2 x 0,8
166
337
16,0
0,690
188 109
20 x 2 x 0,8
206
403
18,0
0,800
188 112
32 x 2 x 0,8
326
570
21,8
1,020
188 114
40 x 2 x 0,8
407
739
25,3
1,380
188 116
52 x 2 x 0,8
529
906
27,6
1,590
JE-H(ST)H…Bd FE180 E30 L BMK czerwony pyrofil® Keram
188 377
1 x 2 x 0,8
15
40
5,5
0,095
188 374
2 x 2 x 0,8
25
56
6,0
0,123
188 375
4 x 2 x 0,8
45
96
8,7
0,210
*) Podtrzymanie funkcji jest uzależnione od techniki układania.
www.daetwyler-cables.com | 65
2. wg sposobu instalacji
L. żył x średnica
n x 2 x mm
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
Numer
artykułu
5. Instrukcje montażu
Wg DIN VDE 0815, bez halogenów, z ulepszonym zachowaniem w czasie pożaru. Utrzymanie
izolacyjności FE180 wg VDE 0472-814, IEC 6033, podtrzymanie funkcji E30-E90* wg DIN 4102-12
6. FAQ
Przewody instalacyjne maks. 225 V
1. Podstawowe informacje
pyrofil® Keram
JE-H(ST)HRH…Bd FE180/E30-E90
pyrofil® Keram
1. Podstawowe informacje
Przewody sygnalizacji pożarowej z plecionką z drutu stalowego
(maks. 225 V)
W oparciu o DIN VDE 0815
Bez halogenów, z ulepszonym zachowaniem w czasie pożaru
Utrzymanie izolacyjności FE180 wg DIN VDE 0472-814, IEC 60331
Podtrzymanie funkcji E30-90* wg DIN 4102-12
2. wg sposobu instalacji
Numer
artykułu
L. żył x średnica
n x 2 x mm
Liczba Cu kg/km
Ciężar
kg/km
Średnica
ok. mm
Obc. pożarowe
kWh/m
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
JE-H(ST)HRH…Bd FE180 E30-E90 pyrofil® Keram
188 119
2 x 2 x 0,8
15
117
9,0
0,26
188 120
4 x 2 x 0,8
25
179
11,7
0,39
188 127
8 x 2 x 0,8
85
404
18,0
0,93
188 128
12 x 2 x 0,8
126
466
18,9
1,01
188 129
20 x 2 x 0,8
206
640
22,3
1,32
188 346
32 x 2 x 0,8
326
877
26,5
1,72
188 347
40 x 2 x 0,8
407
1118
30,4
2,28
188 348
52 x 2 x 0,8
529
1318
32,7
2,57
5. Instrukcje montażu
6. FAQ
*) Podtrzymanie funkcji jest uzależnione od techniki układania.
66 | www.daetwyler-cables.com
1. Podstawowe informacje
Kable światłowodowe
optofil ®-ZGGFR-Safety
Zastosowanie
6. FAQ
5. Instrukcje montażu
Bezpieczne przewody z włóknami szklanymi do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych,
w wolnej od metalu konstrukcji żyły centralnej z maksymalnie 12 włóknami i 5 żyłami. Poprzez
zoptymalizowane określenie pokrycia włóknami i odporne na płomienie elementy stabilizujące
osiągane jest podtrzymanie funkcji ponad 30 minut z systemami układania Dätwyler pyrosys®.
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
2. wg sposobu instalacji
optofil®-wbGGFR-Safety
www.daetwyler-cables.com | 67
optofil®-Safety
1. Podstawowe informacje
optofil ®-ZGGFR-Safety
Bezpieczne przewody do wewnątrz i na zewnątrz
wolne od metali, odporne na wodę na długości, chronione przed gryzoniami, odporne na płomienie
wg IEC 60332.1 i IEC 60332.3 C,
Podtrzymanie funkcji w oparciu o DIN 4102-12 30 Min. (E30)
2. wg sposobu instalacji
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
U-DQ(ZN)BH 1xm
Włókno
Nr katalogowy
Nr katalogowy
Nr katalogowy
Nazwa
optofil ®-ZGGFR-Safety 1 x 12
Liczba
12
E9/125 G.652.D
190 222
G50/125 OM2
187 293
G62.5/125 OM1
187 305
optofil®-wbGGFR-Safety
Bezpieczne przewody do wewnątrz i na zewnątrz
wolne od metali, odporne na wodę na długości, chronione przed gryzoniami, odporne na płomienie
wg IEC 60332.1 i IEC 60332.3 C,
Podtrzymanie funkcji w oparciu o DIN 4102-12 30 Min. (E30)
5. Instrukcje montażu
U-DQ(ZN)BH nxm
Włókno
Nr katalogowy
Nr katalogowy
Nazwa
optofil®-wbGGFR-Safety
optofil®-wbGGFR-Safety
optofil®-wbGGFR-Safety
optofil®-wbGGFR-Safety
Liczba
24
36
48
60
E9/125 G.652.D
190 223
190 224
190 225
190 226
G50/125 OM2
187 294
2 x 12
3 x 12
4 x 12
5 x 12
Zastosowanie
6. FAQ
Zastosowania zabezpieczające w tunelach i metrze,
bankach, ubezpieczeniach, przemyśle
LAN-Backbone
Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz
Możliwość układania w instalacjach rurowych, skrzyniach kablowych
kanałach kablowych podparapetowych i pionowych szybach
Możliwość rozszczepiania w końcowych rozdzielniach kablowych
68 | www.daetwyler-cables.com
Wiązka 4 przewodów jednożyłowych w układzie trójfazowym L1,L2,L3,NPE
Wskazówka: Podczas układania przewodów jednożyłowych należy zastosować obejmy z metali niemagnetycznych. Obejmy stalowe mogą
być zastosowane tylko wtedy , gdy obwód magnetyczny nie jest zamknięty. Lub gdy przewody tworzą wiązkę trójkątną.
Do podtrzymania funkcji wg DIN 4102-12 mogą być użyte wyłącznie elementy mocujące z kontrolą typu.
Obejmy Dätwyler pyrosys® do obsadzenia pojedynczego i wielokrotnego
Obejma pojedyncza SAS
1-krotna 2+3-krotna 4-krotna
SAS 8 D SAS 14 D SAS 18 D
SAS 20 D SAS 38 D SAS 47 D
SAS 20 D SAS 38 D SAS 55 D
SAS 22 D SAS 47 D SAS 55 D
SAS 24 D SAS 47 D SAS 60 D
SAS 28 D SAS 55 D
Trzymak kablowy B…D
1-krotna 2+3-krotna 4-krotna
B 12 D
B 16 D
B 18 D
B 22 D
B 38 D
B 46 D
B 22 D
B 42 D
B 50 D
B 22 D
B 46 D
B 54 D
B 26 D
B 50 D
B 64 D
B 30 D
B 54 D
B 70 D
6. FAQ
Dätwyler pyrofil® Keram
(N)HXH FE180/E30-E60
L. żył x przekrój
n x mm²
1 x 4
RE
1 x 95
RM
1 x 120
RM
1 x 150
RM
1 x 185
RM
1 x 240
RM
2. wg sposobu instalacji
Dätwyler pyrofil® Keram (N)HXH
Obejmy Dätwyler pyrosys® do obsadzenia pojedynczego i wielokrotnego
FE180/E30-E60 i E90
L. żył x przekrój
Obejma pojedyncza SAS
Trzymak kablowy B…D
n x mm²
1-krotna 2+3-krotna 4-krotna 1-krotna 2+3-krotna 4-krotna
3 x 1,5 RE
SAS 12 D SAS 24 D SAS 38 D B 12 D
B 26 D
B 30 D
3 x 2,5 RE
SAS 14 D SAS 24 D SAS 38 D B 14 D
B 26 D
B 34 D
4 x 1,5 RE
SAS 14 D SAS 24 D SAS 38 D B 14 D
B 26 D
B 34 D
4 x 2,5 RE
SAS 14 D SAS 26 D SAS 38 D B 14 D
B 30 D
B 34 D
5 x 1,5 RE
SAS 14 D SAS 26 D SAS 38 D B 14 D
B 30 D
B 34 D
5 x 2,5 RE
SAS 16 D SAS 28 D SAS 38 D B 16 D
B 30 D
B 38 D
5 x 4 RE
SAS 16 D SAS 38 D SAS 47 D B 16 D
B 34 D
B 42 D
5 x 6 RE
SAS 18 D SAS 38 D SAS 47 D B 18 D
B 38 D
B 46 D
5 x 10 RE
SAS 20 D SAS 38 D SAS 55 D B 22 D
B 42 D
B 50 D
5 x 16 RM
SAS 24 D SAS 47 D SAS 60 D B 26 D
B 50 D
B 58 D
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
(Dobór obejm odnosi się na wartości średnich (bez gwarancji)
5. Instrukcje montażu
Przyporządkowanie obejm do układania pojedynczego i wiązkowego
1. Podstawowe informacje
Przyporządkowanie obejm
www.daetwyler-cables.com | 69
Przyporządkowanie obejm
1. Podstawowe informacje
2. wg sposobu instalacji
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
Dätwyler pyrofil® Keram
(N)HXH FE180/E90
L. żył x przekrój
n x mm²
1 x 25
RM
1 x 35
RM
1 x 50
RM
1 x 70
RM
1 x 95
RM
1 x 120
RM
1 x 150
RM
1 x 185
RM
1 x 240
RM
1 x 300
RM
5. Instrukcje montażu
Obejmy Dätwyler pyrosys® do obsadzenia pojedynczego i wielokrotnego
Obejma pojedyncza SAS
Trzymak kablowy B…D
1-krotna2+3-krotna4-krotna
SAS 12 D SAS 24 DSAS 30 D
SAS 14 D SAS 26 DSAS 38 D
SAS 16 D SAS 28 DSAS 38 D
SAS 18 D SAS 38 DSAS 47 D
SAS 20 D SAS 38 DSAS 47 D
SAS 20 D SAS 47 D SAS 55 D
SAS 22 D SAS 47 D SAS 55 D
SAS 24 D SAS 47 DSAS 60 D
SAS 28 D SAS 55 D
SAS 30 D SAS 60 D
1-krotna 2+3-krotna 4-krotna
B 12 D
B 26 D
B 30 D
B 14 D
B 26 D
B 34 D
B 16 D
B 30 D
B 38 D
B 18 D
B 34 D
B 42 D
B 22 D
B 38 D
B 50 D
B 22 D
B 42 D
B 50 D
B 22 D
B 46 D
B 58 D
B 26 D
B 50 D
B 64 D
B 30 D
B 58 D
B 70 D
B 30 D
B 64 D
B 76 D
Dätwyler pyrofil® Keram
Obejmy Dätwyler pyrosys® do układania pojedynczego
(N)HXCH FE180/E30-E60
Liczba żył x przekrój
Obejma pojedyncza SAS
Trzymak kablowy B…D
n x mm
4 x 25
RM/16
SAS 28 D
B 30 D
4 x 35
RM/16
SAS 30 D
B 30 D
4 x 50
RM/25
SAS 38 D
B 38 D
4 x 70
RM/35
SAS 47 D
B 42 D
4 x 95
RM/50
SAS 47 D
B 46 D
4 x 120
RM/70
SAS 55 D
B 50 D
4 x 150
RM/70
SAS 55 D
B 58 D
4 x 185
RM/95
SAS 60 D
B 64 D
4 x 240 RM/120
B 70 D
7 x 1,5
RE/2,5
SAS 18 D
B 18 D
30 x 1,5
RE/6
SAS 30 D
B 30 D
6. FAQ
70 | www.daetwyler-cables.com
Obejmy Dätwyler pyrosys® do obsadzenia pojedynczego i wielokrotnego
Obejma pojedyncza SAS
1-krotna
SAS 6 D
SAS 6 D
SAS 8 D
SAS 14 D
SAS 16 D
SAS 16 D
SAS 18 D
SAS 22 D
SAS 26 D
SAS 28 D
2+3-krotna
SAS 12 D
SAS 12 D
SAS 18 D
SAS 28 D
SAS 30 D
SAS 38 D
SAS 38 D
SAS 47 D
SAS 55 D
SAS 55 D
Trzymak kablowy B…D
1-krotna
B 12 D
B 12 D
B 12 D
B 14 D
B 16 D
B 16 D
B 18 D
B 22 D
B 26 D
B 30 D
2+3-krotna
B 12 D
B 12 D
B 18 D
B 30 D
B 30 D
B 34 D
B 38 D
B 46 D
B 54 D
B 58 D
2. wg sposobu instalacji
6. FAQ
Dätwyler pyrofil® Keram
Obejmy Dätwyler pyrosys® do obsadzenia pojedynczego i wielokrotnego
JE-H(ST)HRH…Bd FE180/E30-E90
Liczba żył x średnica
Obejma pojedyncza SAS
Trzymak kablowy B…D
n x 2 x mm
2 x 2 x 0,8
SAS 10 D
SAS 18 D
B 12 D
B 18 D
4 x 2 x 0,8
SAS 12 D
SAS 24 D
B 12 D
B 26 D
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
Dätwyler pyrofil® Keram
JE-H(ST)H…Bd FE180/E30-E90
Liczba żył x średnica
n x 2 x mm
1 x 2 x 0,8
2 x 2 x 0,8
4 x 2 x 0,8
8 x 2 x 0,8
12 x 2 x 0,8
16 x 2 x 0,8
20 x 2 x 0,8
32 x 2 x 0,8
40 x 2 x 0,8
52 x 2 x 0,8
5. Instrukcje montażu
Dätwyler pyrofil® Keram
Obejmy Dätwyler pyrosys® do układania pojedynczego
(N)HXCH FE180/E90
Liczba żył x przekrój
Obejma
pojedyncza SAS
Trzymak kablowy B…D
n x mm
4 x 25 RM/16
SAS 30 D
B 30 D
4 x 35 RM/16
SAS 38 D
B 34 D
4 x 50 RM/25
SAS 38 D
B 38 D
4 x 70 RM/35
SAS 47 D
B 42 D
4 x 95 RM/50
SAS 47 D
B 50 D
4 x 120 RM/70
SAS 55 D
B 54 D
4 x 150 RM/70
SAS 60 D
B 58 D
4 x 185 RM/95
B 64 D
4 x 240 RM/120
B 70 D
1. Podstawowe informacje
Przyporządkowanie obejm
www.daetwyler-cables.com | 71
Obejmy
1. Podstawowe informacje
Obejma pojedyncza E30-E90 - typu SAS
Odstęp mocowania ≤ 1200 / 600 mm 1)
także układanie wiązkowe
1) W zależności od długości przewodu
2. wg sposobu instalacji
Numer
Ø przewodu
artykułu
Nazwa
Typ obejmy
[mm]
Informacja
Opak.
Obejma pojedyncza typu SAS, odstęp między mocowaniami ≤ 600 mm
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
1300 016 Obejma pojedyncza SAS 6 D
5 - 6100 sztuk
1300 017 Obejma pojedyncza SAS 8 D
7 - 8100 sztuk
1300 018 Obejma pojedyncza SAS 10 D
9 - 10100 sztuk
1300 019 Obejma pojedyncza SAS 12 D
11 - 12100 sztuk
1300 020 Obejma pojedyncza SAS 14 D
13 - 14100 sztuk
1300 021 Obejma pojedyncza SAS 16 D
15 - 16100 sztuk
1300 022 Obejma pojedyncza SAS 18 D
17 - 18100 sztuk
1300 023 Obejma pojedyncza SAS 20 D
19 - 20100 sztuk
1300 024 Obejma pojedyncza SAS 22 D
21 - 22100 sztuk
1300 025 Obejma pojedyncza SAS 24 D
23 - 24100 sztuk
1300 026 Obejma pojedyncza SAS 26 D
25 - 26100 sztuk
1300 027 Obejma pojedyncza SAS 28 D
27 - 28100 sztuk
1300 028 Obejma pojedyncza SAS 30 D
29 - 30100 sztuk
1300 251 Obejma pojedyncza SAS 38 D
29 - 38 25 sztuk
1300 252 Obejma pojedyncza SAS 47 D
38 - 47 20 sztuk
1300 234 Obejma pojedyncza SAS 55 D
47 - 55 20 sztuk
1300 250 Obejma pojedyncza SAS 60 D
55 - 60 20 sztuk
Obejma pojedyncza typu SAS V4A materiał 1.4571 (mocowanie kołkami ze stali szlach. KDM na zam.)
NOWOŚĆ!Obejma pojedyncza SAS 19 D V4A
15 - 19 50 sztuk
NOWOŚĆ!Obejma pojedyncza SAS 24 D V4A
19 - 24 50 sztuk
NOWOŚĆ!Obejma pojedyncza SAS 29 D V4A
24 - 29 50 sztuk
NOWOŚĆ!Obejma pojedyncza SAS 38 D V4A
29 - 38 25 sztuk
NOWOŚĆ!Obejma pojedyncza SAS 47 D V4A
38 - 47 20 sztuk
NOWOŚĆ!Obejma pojedyncza SAS 55 D V4A
47 - 55 20 sztuk
NOWOŚĆ!Obejma pojedyncza SAS 63 D V4A
55 - 63 20 sztuk
5. Instrukcje montażu
Obejma pojedyncza E30-E90 typu SAS wstępnie zamontowana kołkami przeciwpożarowymi typu K6x5
Odstęp mocowania ≤ 1200 / 600 mm 1)
także układanie wiązkowe
1) W zależności od długości przewodu
Numer
Ø przewodu
artykułu
Nazwa
Typ obejmy
[mm] Informacja
Opak.
Obejma pojedyncza typu SAS, wstępnie zamontowana kołkami przeciwpoż. typu K6x5, 30mm
6. FAQ
1300 956
1300 957
1300 958
1300 959
Obejma pojedyncza
Obejma pojedyncza
Obejma pojedyncza
Obejma pojedyncza
SAS
SAS
SAS
SAS
72 | www.daetwyler-cables.com
8 D - K6x5
12 D - K6x5
14 D - K6x5
16 D - K6x5
711 13 15 -
8
12 14
16
w. zamont. z typem K6x5, 30 mm
w. zamont. z typem K6x5, 30 mm
w. zamont. z typem K6x5, 30 mm
w. zamont. z typem K6x5, 30 mm
100 sztuk
100 sztuk
100 sztuk
100 sztuk
1) W zależności od długości przewodu
Typ obejmy
1300064
1300 043
1300 044
1300 045
1300 046
1300 047
1300 048
1300 049
1300 050
1300 051
1300 052
1300 053
1300 054
1300 055
1300 056
1300 057
1300 058
1300 059
1300 060
1300 061
1300 062
1300 063
2970 / 25LD / 2m
Akcesoria
1szt.=2m
B 12 D
6 - 12100 sztuk
B 14 D
10 - 14100 sztuk
B 16 D
12 - 16100 sztuk
B 18 D
14 - 18100 sztuk
B 22 D
18 - 22100 sztuk
B 26 D
22 - 26100 sztuk
B 30 D
26 - 30100 sztuk
B 34 D
30 - 34100 sztuk
B 38 D
34 - 38100 sztuk
B 42 D
38 - 42100 sztuk
B 46 D
42 - 46100 sztuk
B 50 D
46 - 50 50 sztuk
B 54 D
50 - 54 50 sztuk
B 58 D
54 - 58 50 sztuk
B 64 D
58 - 64 50 sztuk
B 70 D
64 - 70 50 sztuk
B 76 D
70 - 76 50 sztuk
B 82 D
76 - 82 50 sztuk
B 90 D
82 - 90 50 sztuk
B 100 D
90 - 100 25 sztuk
B 110 D
100 - 110 25 sztuk
6. FAQ
Szyna profilowana
Trzymak kablowy
Trzymak kablowy
Trzymak kablowy
Trzymak kablowy
Trzymak kablowy
Trzymak kablowy
Trzymak kablowy
Trzymak kablowy
Trzymak kablowy
Trzymak kablowy
Trzymak kablowy
Trzymak kablowy
Trzymak kablowy
Trzymak kablowy
Trzymak kablowy
Trzymak kablowy
Trzymak kablowy
Trzymak kablowy
Trzymak kablowy
Trzymak kablowy
Trzymak kablowy
Ø przewodu
[mm]
Informacja
Opak.
5. Instrukcje montażu
Numer
artykułu
Nazwa
2. wg sposobu instalacji
Odstęp mocowania ≤ 1200 / 800 / 600 mm 1)
także układanie wiązkowe
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
Trzymak kablowy E30-E90 - typ B bez rynienki wzdłużnej (LW)
1. Podstawowe informacje
Obejmy
www.daetwyler-cables.com | 73
Rynienka wzdłużna /
uchwyt zbiorczy
1. Podstawowe informacje
Rynienka wzdłużna (LW) E30-E90
2. wg sposobu instalacji
Trzymak kablowy typu B z rynienką wzdłużną
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
Numer
artykułu
Nazwa
Typ obejmy
Ø przewodu
[mm] Informacja
Opak.
1300 065
1300 066
1300 067
1300 068
1300 069
1300 070
1300 071
1300 072
1300 073
LW 16 D
LW 22 D
LW 26 D
LW 34 D
LW 38 D
LW 42 D
LW 46 D
LW 50 D
LW 54 D
8 - 13100 sztuk
13 - 19100 sztuk
19 - 23100 sztuk
23 - 31100 sztuk
31 - 36100 sztuk
36 - 40100 sztuk
40 - 43100 sztuk
43 - 47 50 sztuk
47 - 51 50 sztuk
Rynienka wzdłużna
Rynienka wzdłużna
Rynienka wzdłużna
Rynienka wzdłużna
Rynienka wzdłużna
Rynienka wzdłużna
Rynienka wzdłużna
Rynienka wzdłużna
Rynienka wzdłużna
Uchwyt zbiorczy E30-E90 - typ obejma Hermann
do mocowania naściennego i sufitowego
Odstęp mocowania ≤ 800 mm/≤ 600 mm*
5. Instrukcje montażu
Uchwyt zbiorczy E30-E90
Typ obejma Hermann
Uchwyt zbiorczy E30-E90
Typ obejma Hermann S
Numer
artykułu
Nazwa
Informacja
1300 964
1300 346
1301 280
1301 279
Obejma Hermann
Obejma Hermann
Obejma Hermann S
Obejma Hermann S
6. FAQ
*) W zależności od długości przewodu
74 | www.daetwyler-cables.com
do moc. naściennego i sufitowego do moc. naściennego i sufitowego do moc. naściennego i sufitowego
do moc. naściennego i sufitowego
wraz z kołkami KDM
w skrzynce siatkowej bez kołków
wraz z kołkami KDM
w skrzynce siatkowej bez kołków
Opis systemu:
Do bezpiecznego pożarowo mocowania kilku przewodów lub przewodów na suficie wzgl. ścianach powyżej sufitów ochrony pożarowej
MLAR 11/2005. (nie do podtrzymania funkcji!)
Wyciąg MLAR 11/2005 3.5.3.:
Przestrzegać szczególnych wymagań pod względem pożarowo bezpiecznego mocowania przewodów mocowanych w obszarze
pomiędzy sufitami kondygnacji a podwieszanymi.
Odstęp mocowania (cm)
Ciężar przewodu kg/m
30
6
40
4,5
50
3,6
60
3
70
2,6
80
2,3
Muła łącząca przewody E30-E90
Muła łącząca przewody
Numer
artykułu
Nazwa
Wymiar [n x mm²]
Opak.
1300 310
1300 311
1300 312
1300 313
1300 314
1300 315
1300 316
1300 317
1300 318
1300 319
1300 320
1300 321
1300 322
1300 323
4 x 1,5 - 4 x 4
4 x 6 - 4 x 10
4 x 16 - 4 x25
4 x 35 - 4 x 50
4 x 70 - 4 x 95
4 x 120 - 4 x150
4 x 185 - 4 x 240
4 x 1,5/1,5- 4 x 4/4
4 x 6/6 - 4 x10/10
4 x 16/16- 4 x 25/16
4 x 35/16- 4 x 50/25
4 x 70/35 - 4 x95/50
4 x 120/70- 4 x 150/70
4 x 185/95- 4 x 240/120
mufa pyrosys® SMH4
mufa pyrosys® SMH4
mufa pyrosys® SMH4
mufa pyrosys® SMH4
mufa pyrosys® SMH4
mufa pyrosys® SMH4
mufa pyrosys® SMH4
mufa pyrosys® SMHC4
mufa pyrosys® SMHC4
mufa pyrosys® SMHC4
mufa pyrosys® SMHC4
mufa pyrosys® SMHC4
mufa pyrosys® SMHC4
mufa pyrosys® SMHC4
1 sztuk
1 sztuk
1 sztuk
1 sztuk
1 sztuk
1 sztuk
1 sztuk
1 sztuk
1 sztuk
1 sztuk
1 sztuk
1 sztuk
1 sztuk
1 sztuk
www.daetwyler-cables.com | 75
2. wg sposobu instalacji
Do krótkich czasów montażu uchwytów E0 zalecamy narzędzie
Dätwyler pyrosys® SWM-SM 50.
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
3800 086 E0 - uchwyt zbiorczy ok. 80 x 45 x 33 ok. 87 x 60 x 33 25
3800 087 E0S-uchwytzbiorczy ok. 55 x 35 x 33 ok. 63 x 45 x 33 50
5. Instrukcje montażu
Wymiary wewn. Wymiary zewn Opak /
mm x mm x mm mm x mm x mm sztuk
Nr artykułu Nazwa
6. FAQ
Uchwyt zbiorczy pyrosys®-E0
do mocowania naściennego i sufitowego wg MLAR 11/2005
1. Podstawowe informacje
Uchwyt zbiorczy / mufa
Rynienka kablowa
1. Podstawowe informacje
Rynna przewodu pyrosys® E30-E90
2. wg sposobu instalacji
Konstrukcja sufitowa bez
pręta gwintowanego
Konstrukcja naścienna bez
pręta gwintowanego
NOWOŚĆ w asortymencie pyrosys®
Prosimy o kontakt.
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
____m system rynienek kablowych bez podwieszenie z gwintowanym prętem E30-E90
 60 x 100
 z mocowaniem sufitowym długością pręta: ___________ mm
 60 x 200
 60 x 300
 60 x 400
lub
5. Instrukcje montażu
 konstrukcja naścienna
Nazwa:
Firma:
________________________________________
Ulica:
________________________________________
Kod pocztowy/miejscowość:_____________________________
Telefon:
________________________________________
Faks:
________________________________________
Email:
________________________________________
________________________________________
6. FAQ
76 | www.daetwyler-cables.com
Element bezpiecznikowy 2A
Numer
artykułu Nazwa
Wymiary
[n x mm²]
Opak.
301 372 VAD 2 E30-E90 / 5x6 Wymiar zewnętrzny (mm) 100 x 100 x 50 1 sztuk 301 373 VAD 2 E30-E90 / 3x10 Wymiar zewnętrzny (mm) 100 x 100 x 50 1 sztuk 660 301 Element bezpiecznikowy 2A do VAD2 Wymiar zewnętrzny (mm) 40 x 20 x 20 1 sztuk
Skrzynki zaciskowe do wysokich prądów - typ skrzynka zaciskowa Hercules E30-E90
Skrzynka zaciskowa
Hercules E30-E90
Pokrywa Hercules
AHD E30-E90
Numer
artykułu Typ
Wym. wewn.
[mm]
Informacja
Opak.
301 382 301 375 301 376 301 377 301 378 301 379 301 380
260x 300 x 330 260 x 300 x 130 350 x 300 x 130 520 x 300 x 130 260 x 300 x 130 350 x 300 x 130 520 x 300 x 130 - pusta bez dna -
z szyną nośną 35 x 7,5 mm 1-szereg
z szyną nośną 35 x 7,5 mm 2-szeregi z szyną nośną 35 x 7,5 mm 3-szeregi z LSA+ rynną na 6 listew z LSA+ rynną na 11 listew z LSA+ rynną na 13 listew 1 zestaw
1 zestaw
1 zestaw
1 zestaw
1 zestaw
1 zestaw
1 zestaw
6. FAQ
AHD 263013 E90 HS 263013 E30-E90 HS 353013 E30-E90 HS 523013 E30-E90 HI 263013 E30-E90 HI 353013 E30-E90 HI 523013 E30-E90 4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
VAD2 E30 - E90
5. Instrukcje montażu
Puszka łączeniowo-przyłączeniowa - E30-E90
2. wg sposobu instalacji
1. Podstawowe informacje
Puszka przyłączeniowa /
skrzynka zaciskowa
www.daetwyler-cables.com | 77
Kołki do betonu
1. Podstawowe informacje
Kołek przeciwpożarowy
2. wg sposobu instalacji
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
K 6x5
KDM
30 mm głębokości osadzenia
30 mm głębokości osadzenia
Nowość:
Numer
artykułu Nazwa
1300 953
1300 954
1300 954
1301 094
1300 005
1300 006
1301 369
1300 448
Nowość:
KMu
40 mm wzgl. 60 mm
głębokości osadzenia
Informacja / Mocowanie
Zestaw kołków K6x5 Obejmy pojedyncze pyrosys® SAS
200 kołków z wiertłem
Zestaw kołków KDM, Obejmy pojedyncze/dystansowe i Hermann200 kołków z wiertłem
Zestaw kołków KDM, Szyny profilowe
200 kołków z wiertłem
Zestaw kołków KMu LF8, Pręt gwintowany M8
100 sztuk
Kołki KMuF10
Rynna kablowa, drabinka kablowa
50 sztuk
Kołki KMuF12
Rynna kablowa, drabinka kablowa, pręt gwintowany M12 50 sztuk
Kołki K6x80
W izolowanych sufitach lub ścianach do 75mm
100 sztuk
Kołki K6x110/50
W izolowanych sufitach lub ścianach do 105mm
100 sztuk
5. Instrukcje montażu
6. FAQ
78 | www.daetwyler-cables.com
1. Podstawowe informacje
Kołki do betonu
Numer
artykułu Nazwa
SMu 6 SM
Informacja / Mocowanie
6. FAQ
1300 962 Wiertło z wieńcem SDS1
konieczne do kołków pyrosys® K6x5 i KDM
1300 007 Wiertło z wieńcem SDS2
konieczne do kołków pyrosys® KMu LF8
1300 009 Wiertło z wieńcem SDS
konieczne do kołków pyrosys® KMuF10 i KMuF12
1300 961 Narzędzie osadzające SWM-SM zalecane do kołków pyrosys® KDM (młotowiertarka)
1300 013 Narzędzie osadzające SMu10H zalecane do kołków pyrosys® KMuF10
1300 014 Narzędzie osadzające SMu12H zalecane do kołków pyrosys® KMuF12
1300 462 Narzędzie osadzające EWA6x5 SMzalecane do kołków pyrosys® K6x5 (młotowiertarka)
1300 963 Narzędzie osadzające SMu 6 SM konieczne do pyrosys® „obejma wstępnie zmontowana“
1300 007 Narzędzie osadzające SMu 8 SM konieczne do kołków pyrosys® KMu LF8 (młotowiertarka)
1300 860 Narzędzie osadzające SWM-SM 50zalecane do kołków pyrosys® obejmy Hermann (młotowiertarka)
5. Instrukcje montażu
SWM-SM
Zestaw SDS Duo składający się z
następujących elementów:
SDS 1 (Nowość): 32 mm 1. Adapter SDS Duo hv60
SDS 2
42 mm 2. 3x wiertło stożkowe Duo 6 mm
3. 1x klin wybijający
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
2. wg sposobu instalacji
Akcesoria - kołki przeciwpożarowe
www.daetwyler-cables.com | 79
Kołki specjalne / oznaczenie
1. Podstawowe informacje
Akcesoria – kołki specjalne
Długość kabla wg DIN 4102-12
Klasa utrzymania funkcjonalności E___
Wykonano przez przedsiębiorstwo instalatorskie:
Rok produkcji:
Właściciel świadectwa kontrolnego:
2. wg sposobu instalacji
Numer świadectwa kontrolnego:
MMS 7,5/45 PH
40 mm głębokości
osadzenia
HMS 5/40
30 mm głębokości
osadzenia
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
Numer
artykułu Nazwa
Kołki do porobetonuTabliczka oznaczenia
PBD M 6x10
Informacja / Mocowanie
Kołki do porobetonu
1301 301 Kołki PBD M6x10
Kołki do porobetonu do obejm dystansowych, Szyna profilowa, obejma Hermann, lekkie uchwyty przewod.
1301 306 Kołki PBD M10x10
Kołki do porobetonu do ciężkich uchwytów przewodów
Akcesoria
1301 313 Narzędzie osadzające EWP 6x10 zalecane do kołków pyrosys® PBD 6x10 (młot ręczny)
1301 307 Narzędzie osadzające EWP 10x10 zalecane do kołków pyrosys® PBD 10x10 (młot ręczny)
1301 302 Narzędzie osadzające EWP 6x10 SDSzalecane do kołków pyrosys® PBD 6x10 (młotowiertarka)
1301 314 Narzędzie osadzające EWP 10x10 SDSzalecane do kołków pyrosys® PBD 10x10 (młotowiertarka)
1300 479 Tabliczka oznaczenia Instalacja kablowa
Śruby montażowe
1301 218 Śruby montażowe HMS 5/40
do obejmy pojedynczej pyrosys® SAS
NOWOŚĆ! Śruby montażowe MMS 7,5/45PH do szyn profilowych pyrosys®, 2970/2 SLD, obejmy Hermann
5. Instrukcje montażu
Tabliczka oznaczenia
1300 479 Tabliczka oznaczenia
Instalacja kablowa
6. FAQ
80 | www.daetwyler-cables.com
Numer
artykułu Nazwa
Typ
Informacja
1301 158
1301 159
1301 160
1301 161
1301 164
1301 162
1301 163
1301 167
1301 166
1301 157
pyrosys® HSK I 30/1200
L = 1200 mm
pyrosys® HSK I 30/600
L = 600 mm
pyrosys® HSK I 30/400
L = 400 mm
pyrosys® HSK I 30/B90
Kolanko 90° prawe
pyrosys® HSK I 30/B90
Kolanko 90° lewe
pyrosys® HSK I 30/B45
Kolanko 45° prawe
pyrosys® HSK I 30/B45
Kolanko 45° lewe
pyrosys® HSK I 30/krzyżak
pyrosys® HSK I 30/element T
pyrosys® HSK I 30/końcówka
Kanał Hermann
Kanał Hermann
Kanał Hermann
Kanał Hermann
Kanał Hermann
Kanał Hermann
Kanał Hermann
Kanał Hermann
Kanał Hermann
Kanał Hermann
Akcesoria
1300 964 Obejma Hermann do kanału Hermann I 30
1300 465 Farba ognioochronna pyrosys® SZ
do kanału Hermann I 30
wersje przewodów
1300 467 Szpachla ognioodporna pyrosys® S100 SM-K
do kanału Hermann I 30
wersje przewodów
Numer
artykułu
Nazwa
Wymiary zewnętrzne
(Szerokość)
do szyn profilowych
2970 SLD
5. Instrukcje montażu
1301 276
1301 278
1301 277
1301 275
1301 274
1301 273
100 x 370 x 135 mm
100 x 470 x 135 mm
100 x 570 x 135 mm
200 x 470 x 185 mm
200 x 570 x 185 mm
200 x 670 x 185 mm
300 mm
400 mm
500 mm
300 mm
400 mm
500 mm
6. FAQ
pyrosys® WUM - Wirksame Unterstützungs Maßnahme (skuteczne środki wspierające)
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
Kanał Hermann pyrosys®
2. wg sposobu instalacji
1. Podstawowe informacje
Kanał Hermann / WUM
WUM 300 E30
WUM 400 E30
WUM 500 E30
WUM 300 E90
WUM 400 E90
WUM 500 E90
www.daetwyler-cables.com | 81
SAS
Instrukcja montażu
1. Podstawowe informacje
Obejma pojedyncza SAS
Do montażu obejm Dätwyler pyrosys® SAS w betonie
można użyć kołków K6x5 pyrosys®.
Narzędzia: młotowiertarka. Wiertło pyrosys® z wieńcem
SDS 1, narzędzie do osadzania pyrosys® Smu 6 SM
2. wg sposobu instalacji
Do montażu obejm Dätwyler pyrosys® SAS w
betonie, piaskowcu lub pełnej cegle można użyć śrub
montażowych HMS 5/40 pyrosys®.
Narzędzia: wiertarka z wiertłem 4 mm do kamienia
i wkrętak T-Drive “T20“
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
Mocowanie śrubą montażową HMS 5/40 pyrosys®
Śruba montażowa jest wtykana do obejmy.
Łeb śruby jest tak uformowany, aby nie zgniatać włożonego
przewodu.
(Od rozmiaru obejmy SAS8)
5. Instrukcje montażu
Mocowanie kołkami pyrosys® K6x5
Otwór mocowania dla kołka pyrosys® K6x5 jest wiercony
automatycznie wiertłem z wieńcem SDS1 na głębokość
osadzania dokładnie 32 mm. W tym celu należy wiercić do oporu
wiertła. (patrz instrukcja montażowa kołków K6x5 strona 98)
6. FAQ
Wiercone otwory należy oczyścić przedmuchiwaczem.
Mocowanie śrubą montażową HMS 5/40 pyrosys®
Średnica wierconego otworu 4,0 mm. Głębokość wiercenia
wynosi min. 40 mm. (patrz instrukcja montażowa śruby
montażowej HMS strona 100)
82 | www.daetwyler-cables.com
SAS
Odstęp mocowania do podtrzymania funkcji obejm pyrosys®
SAS wynosi do 1.200 mm w zależności od rodzaju przewodu.
DIN VDE 0100-520 522.6.:
Systemy instalacji przewodów i przewodów należy tak dobrać i wykonać, aby
podczas wykonywania, wykorzystywania i napraw do minimum zredukować
szkody powodowane naprężeniem mechanicznym (np. uderzeniem,
wnikaniem lub naciskiem).
DIN VDE 0276 - 604 5.5 Mocowanie przewodów:
Odstęp między obejmami w przypadku przewodów niezbrojonych - wartość
orientacyjna: 20-krotność średnicy przewodu, nie przekraczać 80 cm w
poziomie wzgl. 1,5m w pionie.
Długość kabla wg DIN 4102-12
Klasa utrzymania funkcjonalności E___
Instalacja kablowa musi zostać zaopatrzona w tabliczkę
oznaczenia.
Wykonano przez przedsiębiorstwo instalatorskie:
Rok produkcji:
2. wg sposobu instalacji
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
Mocowanie śrubą montażową HMS 5/40 pyrosys®
Wkręcić przy pomocy T-Drive“T20“
(patrz instrukcja montażowa śruby montażowej
HMS strona 100)
5. Instrukcje montażu
Mocowanie kołkami pyrosys® K6x5
Do montażu używane jest narzędzie pyrosys® SMu 6 SM. Kołek
pyrosys® K6x5 przed montażem jest przykręcany do obejmy
pyrosys® SAS. Prosimy zwrócić uwagę, aby sworznie kołków
nie wystawały do przestrzeni kablowej. Wetknąć obejmę z
nakręconym kołkiem do wywierconego otworu. Nałożyć
narzędzie osadzające na wiertło SDS 1. Przy pomocy uderzeń
młotowych młotowiertarki kołek jest wbijany coraz głębiej w
otwór i rozpierany.
(patrz instrukcja montażowa kołków K6x5 strona 98)
1. Podstawowe informacje
Instrukcja montażu
Właściciel świadectwa kontrolnego:
6. FAQ
Numer świadectwa kontrolnego:
www.daetwyler-cables.com | 83
Trzymak kablowy
Instrukcja montażu
1. Podstawowe informacje
Szyna C do trzymaka kablowego
Do montażu szyny C Dätwyler pyrosys® 2870/2 SLD w betonie
można użyć kołków KDM pyrosys®.
Narzędzia: młotowiertarka. Wiertło pyrosys® z wieńcem SDS 1,
narzędzie do osadzania pyrosys® lub SWM-SM 50
2. wg sposobu instalacji
Do montażu szyny C Dätwyler pyrosys® 2870/2 SLD na betonie,
piaskowcu lub pełnej cegle
można użyć śrub montażowych MMS 7,5/45 PH pyrosys®.
Narzędzia: wiertarka z wiertłem 6 mm do kamienia / betonu i
wkrętak T-Drive “T30“
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
Punkty mocowania dla szyny C pyrosys® SL2870/2 SLD.
Ilość punktów mocowania jest zależna od mocowanego
obciążenia i sił wyciągających kołki. Do podtrzymania funkcji
konieczny jest odstęp miedzy kołkami maks. 250 mm. Poza
grupami kołków nie wolno mocować żadnych przewodów
podtrzymujących funkcję.
Odstęp mocowania do podtrzymania funkcji trzymaków
kablowych pyrosys® wynosi do 1.200 mm w zależności od
rodzaju przewodu.
5. Instrukcje montażu
Mocowanie kołkami pyrosys® KDM
Otwór mocowania dla kołka pyrosys® KDM jest wiercony
automatycznie wiertłem okrągłym SDS1 na głębokość osadzania
dokładnie 32 mm. W tym celu należy wiercić do oporu wiertła.
(patrz instrukcja montażowa kołków KDM strona 99)
Mocowanie śrubą montażową pyrosys® MMS 7,5/45 PH
Średnica wierconego otworu 6,0 mm. Głębokość wiercenia
wynosi min. 45 mm.
(patrz instrukcja montażowa śruby MMS strona 101)
6. FAQ
Wiercone otwory należy oczyścić przedmuchiwaczem.
84 | www.daetwyler-cables.com
Trzymak kablowy
Długość kabla wg DIN 4102-12
Klasa utrzymania funkcjonalności E___
Instalacja kablowa musi zostać zaopatrzona w tabliczkę
oznaczenia.
Wykonano przez przedsiębiorstwo instalatorskie:
Rok produkcji:
Właściciel świadectwa kontrolnego:
Numer świadectwa kontrolnego:
W przypadku poziomego mocowania przewodów należy
zabezpieczyć obejmy przed ześlizgnięciem się w razie pożaru.
(np. nakrętką sprężystą)
DIN VDE 0100-520 522.6.:
Systemy Instalacji przewodów i przewodów należy tak dobrać i wykonać, aby
podczas wykonywania, wykorzystywania i napraw do minimum zredukować
szkody powodowane naprężeniem mechanicznym (np. uderzeniem, wnikaniem
lub naciskiem).
DIN VDE 0276 - 604 5.5 Mocowanie przewodów:
Odstęp między obejmami w przypadku przewodów niezbrojonych - wartość
orientacyjna: 20-krotność średnicy przewodu, nie przekraczać 80 cm w poziomie
wzgl. 1,5m w pionie.
www.daetwyler-cables.com | 85
2. wg sposobu instalacji
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
Mocowanie śrubą montażową pyrosys® MMS 7,5/45 PH
Wkręcić przy pomocy T-Drive“30“
(patrz instrukcja montażowa śruby MMS strona 101)
5. Instrukcje montażu
* nadaje się także do mocowania obejmy Hermann Dätwyler
pyrosys®
6. FAQ
Mocowanie kołkami pyrosys® KDM
Do montażu używane jest narzędzie osądzające pyrosys® SWMSM lub SWM-SM 50*. Kołek pyrosys® KDM jest wtykany poprzez
szynę do wierconego otworu. Zamontowane wcześniej nakrętka
i podkładka nie są odkręcane! Wetknąć narzędzie osadzające na
wiertło SDS 1. Przy pomocy uderzeń młotowych młotowiertarki
kołek jest wbijany coraz głębiej w otwór i rozpierany.
(patrz instrukcja montażowa kołków KDM strona 99)
1. Podstawowe informacje
Instrukcja montażu
Uchwyt zbiorczy
Instrukcja montażu
1. Podstawowe informacje
Obejma Hermann / obejma Hermann S
2. wg sposobu instalacji
Do montażu obejm "Hermann" pyrosys® w betonie można użyć
kołków KDM pyrosys®.
Narzędzia: młotowiertarka. Wiertło pyrosys® z wieńcem SDS 1,
narzędzie do osadzania pyrosys® SWM-SM 50
Do montażu obejmy "Hermann" pyrosys® na betonie, piaskowcu
lub pełnej cegle można użyć montażowych MMS 7,5/45 PH.
Narzędzia: wiertarka z wiertłem 6 mm do kamienia / betonu i
wkrętak T-Drive “T30“ i przedłużacz min. 110 mm przy montażu
sufitowym.
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
Przy pomocy uniwersalnej obejmy "Hermann" pyrosys®
możliwy jest zarówno montaż naścienny, jak i sufitowy. Klapa
zamykająca znajduje się po boku, zaokrąglona powierzchnia
układania przewodów wskazuje ku górze. Do montażu
sufitowego przewidziano otwór montażowy.
5. Instrukcje montażu
Mocowanie kołkami pyrosys® KDM
Otwór mocowania dla kołka pyrosys® KDM jest wiercony
automatycznie wiertłem okrągłym SDS1 na głębokość
osadzania dokładnie 32 mm. W tym celu należy wiercić do
oporu wiertła. (patrz instrukcja montażowa kołków KDM strona
98)
Mocowanie śrubą montażową pyrosys® MMS 7,5/45 PH
Średnica wierconego otworu 6,0 mm. Głębokość wiercenia
wynosi min. 45 mm. (patrz instrukcja montażowa śruby
montażowej MMS strona 101)
Wiercone otwory należy oczyścić przedmuchiwaczem.
Mocowanie kołkami pyrosys® KDM
Do montażu używane jest narzędzie osądzające pyrosys® lub
SWM-SM 50. Kołek pyrosys® KDM jest wtykany poprzez otwór
mocujący do wierconego otworu. Zamontowane wcześniej
nakrętka i podkładka nie są odkręcane!. Wetknąć narzędzie
osadzające na wiertło SDS 1. Przy pomocy uderzeń młotowych
młotowiertarki kołek jest wbijany coraz głębiej w otwór i
rozpierany.
(patrz także instrukcja montażu kołków KDM strona 98)
Mocowanie śrubą montażową pyrosys® MMS 7,5/45 PH
Wkręcić przy pomocy T-Drive“30“
(patrz instrukcja montażowa śruby montażowej
MMS strona 101)
6. FAQ
86 | www.daetwyler-cables.com
Uchwyt zbiorczy
Obejma "Hermann" pyrosys®:
• nieosiągnięta wydajność
• niezwykłe oszczędności poprzez minimalne nakłady
materiału i czasu
• nie wymaga zabezpieczenia przed ześlizgnięciem się
Poza tym:
Podczas stosowania obejmy Hermann według MLAR 03/2000 dla
„przewodów bez podtrzymania funkcji“ ponad sufitami ochrony
pożarowej możliwy jest ciężar przewodów 15 kg/m przy odstępie
mocowania 600 mm.
www.daetwyler-cables.com | 87
2. wg sposobu instalacji
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
Instalacja kablowa musi zostać zaopatrzona w tabliczkę
oznaczenia.
5. Instrukcje montażu
Po ułożeniu przewodów obejma Hermann jest zamykana przy
pomocy zintegrowanej mechaniki. W każdej chwili możliwe
jest łatwe dołożenie.
Odstęp mocowania do podtrzymania funkcji obejm Hermann
pyrosys® wynosi do 800 mm w zależności od rodzaju
przewodu.
6. FAQ
Poprzez duży otwór przewody są bezproblemowo wkładane
do obejmy Hermann. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby
przewody o dużym ciężarze leżały pod lżejszymi przewodami.
1. Podstawowe informacje
Instrukcja montażu
Kanał Hermann
Instrukcja montażu
1. Podstawowe informacje
Kanał Hermann HSK I30 (1200 lub 600 lub 400 mm)
Kanał Hermann jest montowany seryjnym
zestawem mocujący do obejmy Hermann.
2. wg sposobu instalacji
Montaż obejmy Hermann:
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
• kołkiem pyrosys® KDM
lub
• śrubą montażową pyrosys®
MMS 7,5x45 PH
opisano na stronach 86 - 87.
Odstępy mocowania według świadectwa kontroli:
600 mm
Podłoże według świadectwa kontroli:
KDM/L MMS 7,5x45
Beton piaskowiec pełny,
piaskowiec z otworami,
pełna cegła i beton
Wiercony otwór według świadectwa kontroli:
KDM MMS 7,5x45 PH
Wiertło SDS 1, wiercony otwór
6,0x50
Montaż sufitowy
Tylko jeden punkt mocowania na obejmę Hermann !
5. Instrukcje montażu
Montaż zestawu mocującego jako uchwyt
kanału Hermann w obejmie Hermann
6. FAQ
88 | www.daetwyler-cables.com
Kanał Hermann
Obciążenie przewodów do 15 kg/m
Nakładanie kanału Hermann poprzez wiązkę przewodów
i obejmę Hermann
Skręcanie kanału Hermann przy pomocy obejmy Hermann
Proste, szybkie czyste i tanie, ponieważ:
•
przygotowane wcześniej
•
prosty, szybki montaż
•
tylko 3kg/m masy własnej
•
montaż przez jedną osobę
•
możliwość rozszerzenia w każdej chwili
•
otwarcie i ponowne zamknięcie jest bardzo
proste
Dopuszczenie IBMB MPA Braunschweig
•
Ogólny certyfikat budowlany
nr.: P-3015 / 6930 – MPA BS
www.daetwyler-cables.com | 89
2. wg sposobu instalacji
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
W każdej chwili możliwe jest łatwe dołożenie
5. Instrukcje montażu
Zamykanie przy pomocy zintegrowanej mechaniki
6. FAQ
Najłatwiejsze wkładanie przewodów poprzez duży otwór
1. Podstawowe informacje
Instrukcja montażu
WUM
Instrukcja montażu
1. Podstawowe informacje
WUM (Wirksame Unterstützungs Maßnahme) (skuteczne środki wspierające)
Zastosowanie
Skuteczna środki wspierające wg DIN 4102-12 przy pionowym
układaniu bezpiecznych przewodów pyrosys® ze zintegrowanym
podtrzymaniem funkcji na szynach profilowych pyrosys 2970 SLD.
Koliste układanie przewodów odpada przy zastosowaniu WUM
pyrosys®WUM w odstępie do 3,5 m.
2. wg sposobu instalacji
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
1. Trasę pionową składającą się z szyny profilowej C Dätwyler pyrosys®
2970/2 SLD należy wykonać przy pomocy kołków pożarowych
Dätwyler pyrosys® w ścianie zgodnie z ogólnymi świadectwem
budowlanym.
2. Bezpieczne przewody Dätwyler pyrofil® ze zintegrowanym
podtrzymaniem funkcji są montowane na ścianie przy pomocy
trzymaków kablowych Dätwyler pyrosys® B… D na szynie profilowej
Dätwyler C 2970/2 SLD.
Sworznie gwintowane są montowane przy pomocy sprężystej
nakrętki w przewidzianych otworach w WUM w szynie profilowej C
pyrosys® 2970/2 SLD. (WUM 300 posiada tylko 1 punkt mocowania
na środku)
Przepusty kablowe są wycinane z WUM
…
… i wypełniane we wnętrzu wełną mineralną
WUM podwija się ponad sworzniami gwintowanymi …
5. Instrukcje montażu
D i e WUM w i rd üb e r die G ew ind eb ol z e n a u fg estü l p t . ..
… i przykręca się przy pomocy nakrętki z podkładki ok. 2 obroty…
6. FAQ
Wprowadzenia przewodów są uszczelniane wełną mineralną i
szpachlą ognioodporną Dätwyler pyrosys® S100 SM-K. Również
szczelina pomiędzy WUM a ścianą jest wypełniana szpachlą
ognioodporną S100 SM-K.
90 | www.daetwyler-cables.com
Uchwyt zbiorczy E0
Mocowanie kołkami pyrosys® KDM
Otwór mocowania dla kołka pyrosys® KDM jest wiercony automatycznie wiertłem okrągłym SDS1 na
głębokość osadzania dokładnie 32 mm. W tym celu należy wiercić do oporu wiertła.
(patrz instrukcja montażowa kołków KDM) Wiercone otwory należy oczyścić przedmuchiwaczem.
Do montażu używane jest narzędzie osądzające pyrosys® lub SWM-SM 50. Kołek pyrosys® KDM
jest wtykany poprzez otwór mocujący do wierconego otworu. Zamontowane uprzednio nakrętka i
podkładka nie są odkręcane! Wetknąć narzędzie osadzające na wiertło SDS 1.
Przy pomocy uderzeń młotowych młotowiertarki kołek jest wbijany coraz głębiej w otwór i
rozpierany.
www.daetwyler-cables.com | 91
2. wg sposobu instalacji
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
5. Instrukcje montażu
Do montażu "uchwytów zbiorczych E0" pyrosys® w
betonie można użyć kołków KDM pyrosys®.
Narzędzia: Młotowiertarka. wiertło wieńcowe pyrosys®
SDS 1, narzędzie osadzające pyrosys® SWM-SM 50
Do montażu uchwytów zbiorczych E0" pyrosys® w
betonie, piaskowcu lub pełnej cegle można użyć śrub
montażowych MMS 7,5/45 PH pyrosys®.
Narzędzia:
Wiertarka z wiertłem 6 mm do kamienia / betonu,
wkrętak T-Drive “T30“ i przedłużacz min. 110 mm przy
montażu sufitowym.
Przy pomocy uniwersalnego "uchwytu zbiorczego E0"
pyrosys® możliwy jest zarówno montaż naścienny, jak i
sufitowy. Zamknięcie znajduje się zawsze po boku. Do montażu sufitowego przewidziano na dole
otwór montażowy do wprowadzenia narzędzia montażowego.
6. FAQ
Instrukcja montażowa uchwytów zbiorczych
1. Podstawowe informacje
Instrukcja montażu
Uchwyt zbiorczy E0
Instrukcja montażu
1. Podstawowe informacje
Instrukcja montażowa uchwytów zbiorczych
2. wg sposobu instalacji
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
Mocowanie śrubą montażową pyrosys® MMS 7,5/45 PH
Średnica wiertła 6 mm, głębokość wierconego otworu > 45 mm, wkręcić przy pomocy T-Drive“30“
(patrz także instrukcja montażu śrubą montażową MMS) Wiercone otwory należy oczyścić
przedmuchiwaczem.
Poprzez otwór przewody są bezproblemowo wkładane do uchwytu zbiorczego E0.
W uchwycie zbiorczym E0 można ułożyć np. 30 przewodów NYM 3x1,5mm².
W uchwycie zbiorczym E0 S można ułożyć np. 15 przewodów NYM 3x1,5mm².
Obejma ta służy wyłącznie specjalnym wymaganiom pod względem mocowania
przeciwpożarowego w obszarze miedzy sufitowym wg MLAR 11/2005 rozdział 3.5.3, a nie
podtrzymaniu funkcji wg rozdziału 5.2.1. Po ułożeniu przewodów uchwyt zbiorczy E0 jest zamykany.
W każdej chwili możliwe jest łatwe dołożenie. Obciążenie obejmy E0 w razie pożaru jest zależne od
odstępu mocowania.
Odstęp mocowania (cm)
30
40
50
60
70
80
Ciężar przewodu kg/m
6
4,5
3,6
3
2,6
2,3
(nie do podtrzymania funkcji!)
Do wyższych obciążeń można także zastosować obejmę Hermann Dätwyler-pyrosys®. (instrukcja
montażu patrz strona 86)
Odstęp mocowania (cm)
Ciężar przewodu kg/m
(nie do podtrzymania funkcji!)
5. Instrukcje montażu
6. FAQ
92 | www.daetwyler-cables.com
60
15
80
11,25
Puszka VAD
Instrukcja montażu puszki pyrosys® VAD E30-E90
Nałożenie skrzynki
Montaż podkładki i tulejki dystansowej na
kołku (maks. moment dokręcania 3 Nm)
Nałożenie szyny nośnej z zaciskami, wsunięcie
załączonej folii izolacyjnej pomiędzy szynę a zacisk
według szkicu. Zamocować szynę przy pomocy
podkładki i nakrętki. Wskazówka: Rozmieszczenie
zacisków na szynie nośnej w stanie fabrycznym nie
może być zmieniane!
Zawinąć i zatrzasnąć zatyczki ochronne (ochrona
izolacyjna) ponad śrubami mocowania naściennego i
na szynie nośnej
6. FAQ
Załączone dyble posiadają ogólne dopuszczenie
budowlane do betonu.
5. Instrukcje montażu
Włożenie kołka
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
2. wg sposobu instalacji
Wiercenie (uwaga na nierówne podłoże!)
1. Podstawowe informacje
Instrukcja montażu
www.daetwyler-cables.com | 93
Pokrywa Hercules pyrosys®
Instrukcja montażu
1. Podstawowe informacje
Połączenia kablowe przy pomocy pokrywy Hercules pyrosys® AHD E30-E90
2. wg sposobu instalacji
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Skrzynka rozgałęźna
Pokrywa Hercules AHD E30-E90
Wprowadzenie przewodów
Śruby kotwowe
Kątowniki mocujące
6.
7.
8.
9.
10.
Sworzeń kotwowy
Pokrywa
Ściana
Szpachla ognioodporna
Śruba pokrywy
Polaczenie kablowe wzgl. odgałęzienie jest fachowo realizowane przy pomocy
konwencjonalnej skrzynki rozgałęźnej (1.) z poliwęglanu i zacisków z poliamidu 6.6.
Na dole pokrywy pyrosys® AHD E30-E90 Hercules (2.) wykonać wykroje do wprowadzania
przewodów (3.).
Wywiercić otwory kołków do mocowania (4.).
W zależności od zapotrzebowania w miejsce można przykręcić 4 kątowniki mocujące (5.)
odpowiednio do przewidzianych w tym celu sworzni kotwiących (6.).
Oczyścić powierzchnię montażową, ściągnąć pokrywę Hercules pyrosys® AHD E30-E90 (7.) i
zamocować obudowę przy pomocy odpowiednich śrub kotwiących (4.) w ten sposób, aby
powstałą szczelina ok. 5mm pomiędzy obudową (2.) a ścianą (8.). Szczelinę tę i wprowadzenia
przewodów należy wypełnić szpachlą ognioodporną pyroplast-S 100 SM-K (9.). Następnie
skręcić na stałe obudowę śrubami kotwiącymi (4.). Zetrzeć wzgl. zagładzić wychodzącą
szpachlę (podczas obróbki szpachla może być zmywana wzgl. zmiękczana przy pomocy
wody).
Zamknąć pokrywę pyrosys® AHD E30-E90 Hercules (7.) przy pomocy odpowiednich śrub
pokrywy (10.). (nie uszczelniać pokrywy szpachlą ognioodporną!)
5. Instrukcje montażu
Wskazówka: Odstęp pomiędzy ścianami bocznymi pokrywy Hercules pyrosys® AHD E30-E90a
skrzynką rozdzielczą musi wynosić przynajmniej 35 mm a miedzy pokrywami 10 mm.
6. FAQ
94 | www.daetwyler-cables.com
Skrzynka zaciskowa Hercules pyrosys®
5.
6.
7.
Wywiercić otwory kołkowe do śrub kotwowych (3.) do mocowania.
Oczyścić powierzchnie montażową, ściągnąć pokrywę skrzynki zaciskowej pyrosys® AHD
E30-E90 Hercules i zamocować obudowę (4.) przy pomocy odpowiednich śrub pokrywy (4.).
W obudowie wywiercić wprowadzenia przewodów odpowiednio do średnicy przewodów.
Po wprowadzeniu przewodów wypełnić szczelinę szpachlą ognioodporną pyroplast-S 100
SM-K (6.) szczelnie na całej grubości materiału obudowy. Zetrzeć wzgl. zagładzić wychodzącą
szpachlę (podczas obróbki szpachla może być zmywana wzgl. zmiękczana przy pomocy
wody).
Wyposażyć i okablować normatywną szynę nośną przy użyciu dostępnych w handlu
zacisków wzgl LSA i listew.
Sprawdzić i ew. uzupełnić wprowadzenia przewodów (2.) pod kątem uszczelnienia szpachlą
ognioodporną (6.).
Zamknąć skrzynkę zaciskową pyrosys® AHD E30-E90 Hercules (4.) przy pomocy
odpowiednich śrub pokrywy (7.). (nie uszczelniać pokrywy szpachlą ognioodporną!)
5. Instrukcje montażu
3.
4.
5. Ściana
6. Szpachla ognioodporna
7. Śruba pokrywy
6. FAQ
1.
2.
Skrzynka zaciskowa Hercules AHD E30-E90
Wprowadzenie przewodów
Śruby kotwowe
Pokrywa
2. wg sposobu instalacji
1.
2.
3.
4.
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
Połączenia kablowe przy pomocy skrzynki zaciskowej
Hercules pyrosys® AHD E30-E90
1. Podstawowe informacje
Instrukcja montażu
www.daetwyler-cables.com | 95
Dobór kołków
1. Podstawowe informacje
Podstawy kołków
Podłoże mocowania: beton ≥ B25
Typ kołka
Wiertło
Narzędzie do
osadzania
2. wg sposobu instalacji
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
Obszar zastosowań
Obejma pojedyncza SAS
K6x5
SDS 1
EWA6x5 SM
Obejma pojedyncza SAS
SAS…D-K6x5
SMu 6 SM
SDS 1
wstępnie zmontowana
Obejma tunelowa TSD
KDM
SDS 1
SWM-SM
Szyna profilowa C
KDM
SDS 1
SWM-SM
Kanał chroniący przewody
KDM
SDS 1
SWM-SM
Kanał G
KDM
SDS 1
SWM-SM
Prowadnice kablowe lekkie
KDM
SDS 1
SWM-SM
Obejma Hermann
KDM
SDS 1
SWM-SM 50
Prowadnice kablowe ciężkie (M10) KMuF10
SDS Duo-Set SMu 10H
hv 60
Prowadnice kablowe ciężkie (M12) KMuF12
SMu 12H
Podwieszenie z prętów
LF8
SDS 2
SMu 6 SM
gwintowanych
Wskazówka: Wydmuchać wiercony otwór przed montażem kołka.
Obciążenie (kN) F90
Obciążenie
Ciąg
centr. poprzeczne
0,35
0,28
0,35
0,28
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,50
0,22
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,58
0,80
5. Instrukcje montażu
Podłoże mocowania:
beton ≥ B25 lub piaskowiec z otworami (KSL), piaskowiec pełny (KSV) i mur z pełnej cegły o
klasie wytrzymałości ≥ 1.2
ø wiertła /
min. głębokość Narzędzie do
Typ kołka
osadzania (mm) osadzania
Obciążenie (kN) F90
Obciążenie
Ciąg
Obszar zastosowań
centr. poprzeczne
Obejma pojedyncza SAS HMS 5/40
4 / 30
Torx "20"
0,15
0,15
Obejma tunelowa TSD
HMS 5/40
4 / 30
Torx "20"
0,15
0,15
Szyna profilowa C
MMS 7,5/45 PH 6 / 35
Torx "30"
0,50
0,50
Kanał chroniący przewody MMS 7,5/45 PH 6 / 35
Torx "30"
0,50
0,50
Kanał G
MMS 7,5/45 PH 6 / 35
Torx "30"
0,50
0,50
Prowadnice przewodów MMS 7,5/45 PH 6 / 35
Torx "30"
0,50
0,50
Obejma Hermann
MMS 7,5/45 PH 6 / 35
Torx "30"
0,50
0,50
Wskazówka: Wydmuchać wiercony otwór przed montażem kołka.
6. FAQ
96 | www.daetwyler-cables.com
PBD M10x10
Nie wolno
wykonywać
wierceń
wstępnych!
Montaż
odbywa się
wyłącznie
narzędziem
osądzającym
EWP 6x10 SDS
EWP 6x10 SDS
EWP 6x10 SDS
EWP 6x10 SDS
EWP 6x10 SDS
EWP 6x10 SDS
EWP 6x10 SDS
EWP 10x10 SDS
0,80
0,80
Mocowanie w stalowym wsporniku
Alternatywnie do mocowania kołkowego można mocować szyny profilowe, obejmy pojedyncze,
uchwyty zbiorcze lub kanały ochrony przewodów z zaciskami ze stali sprężystej.
Obciążenie zaciski ze stali sprężystej nie może przekroczyć wartości 25 N.
Wspornik stalowy należy chronić techniką przeciwpożarową odpowiednio do czasu trwania
podtrzymania funkcji przewodu.
(szczegółowe informacje w ogólnym dopuszczeniu budowlanym)
Mocowanie w drewnianej belce
Alternatywnie do mocowania kołkowego można mocować szyny profilowe, obejmy pojedyncze,
uchwyty zbiorcze lub kanały ochrony przewodów stalowymi śrubami do drewna do drewnianych
belek. Minimalne wymiary przekroju drewnianej belki należy zmierzyć zgodnie z techniką
przeciwpożarową odpowiednio do czasu trwania podtrzymania funkcji przewodu. Głębokości
wkręcania śrub i odstępy brzegowe muszą być zwiększone do E30 o 30mm i do E90 o 90 mm.
(szczegółowe informacje w ogólnym dopuszczeniu budowlanym)
6. FAQ
Mocowanie do ścian rigipsowych
Niestety nie ma takiej możliwości, ponieważ strony płyt narażone na pożar pękają odpadają.
2. wg sposobu instalacji
PBD M6x10
PBD M6x10
PBD M6x10
PBD M6x10
PBD M6x10
PBD M6x10
PBD M6x10
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
Obszar zastosowań
Obejma pojedyncza SAS
Obejma tunelowa TSD
Szyna profilowa C
Kanał chroniący przewody
Kanał G
Prowadnice kablowe lekkie
Obejma Hermann
Prowadnice kablowe
ciężkie (M10)
Obciążenie (kN) F90
Obciążenie
Ciąg
centr. poprzeczne
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
5. Instrukcje montażu
Podłoże mocowania:
porobeton o klasie wytrzymałości ≥ P3,3
Typ kołka
1. Podstawowe informacje
Mocowania specjalne
www.daetwyler-cables.com | 97
Kołki K6x5 / KDM
Instrukcja montażu
1. Podstawowe informacje
Instrukcja montażu kołków K6x5 z obejmą pojedynczą SAS … D
2. wg sposobu instalacji
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
Wiercenie
Głębokość osadzenia: 32 mm
Wiertło: SDS1
Wydmuchać wywiercony otwór.
Włożyć zmontowaną uprzednio obejmę i kołek w
wywiercony otwór.
Wbijanie
Wetknąć narzędzie do osadzania
„SMu 6-SM“ na wiertło „SDS1“.
Wbić kołek siłą młotowiertarki
Instrukcja montażu koków KDM z obejmą Hermann
5. Instrukcje montażu
6. FAQ
Wiercenie
Głębokość osadzenia: 32 mm
Wiertło: SDS1
Wydmuchać wywiercony otwór.
Włożyć do otworu kołek z nakrętką i podkładką U
poprzez obejmę Hermann.
98 | www.daetwyler-cables.com
Wbijanie
Wetknąć narzędzie do osadzania
„SWM-SM 50“ na wiertło „SDS1“.
Wbić kołek siłą młotowiertarki
Kołki KDM / KMuF10 / KMuF12
Wiercenie
Głębokość osadzenia: 32 mm
Wiertło: SDS1
Wydmuchać wywiercony otwór.
Włożyć do otworu kołek z nakrętką i podkładką U
poprzez szynę profilową.
Wbijanie
Wetknąć narzędzie do osadzania
„SWM-SM“ lub „SWM-SM 50“ na
wiertło „SDS1“.
Wbić kołek siłą młotowiertarki
Wiercenie
Głębokość osadzenia: 62 mm
Wiertło: SDS Duo-Set hv60
Wydmuchać wywiercony otwór.
Włożyć kołek w wywiercony otwór.
Wbijanie
Wbić ciasno młotkiem i narzędziem
osadzającym kołek „SMu 10H“ wzgl.
„SMu 12H“
www.daetwyler-cables.com | 99
6. FAQ
5. Instrukcje montażu
Instrukcja montażu kołków KMuF10 / KMuF12
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
2. wg sposobu instalacji
Instrukcja montażu kołków KDM z szynę profilową 2970/2 SLD
1. Podstawowe informacje
Instrukcja montażu
Kołek LF8 / śruba montażowa HMS
Instrukcja montażu
1. Podstawowe informacje
Instrukcja montażu kołków LF8
2. wg sposobu instalacji
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
Wiercenie
Głębokość osadzenia: 42 mm
Wiertło: SDS2
Wydmuchać wywiercony otwór.
Włożyć kołek w wywiercony otwór.
Wbijanie
Wetknąć narzędzie do osadzania
„SMu 6-SM“ na wiertło „SDS2“.
Wbić kołek siłą młotowiertarki
Instrukcja montażu śruby montażowej HMS z obejmą pojedynczą SAS … D
5. Instrukcje montażu
6. FAQ
Wiercenie
Głębokość osadzenia: > 30 mm
Ø wiertła: 4 mm
Wydmuchać wywiercony otwór.
Włożyć śrubę HMS poprzez obejmę
SAS do wywierconego otworu.
100 | www.daetwyler-cables.com
Wkręcić
przy pomocy T-Drive“20“
Śruba montażowa MMS / kołek PBD
Wiercenie
Głębokość osadzenia: > 35 mm
Ø wiertła: 6 mm
Wydmuchać wywiercony otwór.
Włożyć śrubę MMS poprzez obejmę
Hermann / szynę profilową do
wywierconego otworu.
Wkręcić
przy pomocy T-Drive“30“
5. Instrukcje montażu
Instrukcja montażu kołków do porobetonu PBD
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
2. wg sposobu instalacji
Instrukcją montażu śruby montażowej MMS i obejmy Hermann / szyny profilowej
1. Podstawowe informacje
Instrukcja montażu
2. Włożyć tulejkę rozprężną
3. Przy pomocy narzędzia osadzającego i
młotowiertarki wbić tulejkę rozprężną
4. Przykręcić element aż będzie widoczne
niebieskie oznaczenie
www.daetwyler-cables.com | 101
6. FAQ
1. Wbić narzędziem do osadzania i uderzeniami
młotowiertarki sworzeń stożkowy
w porobeton.
Bez wiercenia wstępnego.
FAQ
1. Podstawowe informacje
Czy przewody z podtrzymaniem funkcji można układać w ziemi?
Układanie przewodów tego typu jest regulowane poprzez DIN VDE 0276-604 i DIN VDE 0266.
W DIN VDE 0276-604 i DIN VDE 0266 nie przewidziano bezpośredniego układania przewodów tego
typu w ziemi i w wodzie. Natomiast dopuszczalne jest układanie w rurze ochronnej, jeśli nie może
gromadzić się w niej woda.
2. wg sposobu instalacji
Czy przewody z podtrzymaniem funkcji posiadają odporność UV?
Odporność UV zależą w pierwszej linii od kolory płaszcza zewnętrznego. Przewody, które są
projektowane do obszaru zewnętrznego i promieniowania słonecznego posiadają generalnie
czarny płaszcz zewnętrzny. Przewody Dätwyler z czerwonym lub pomarańczowym płaszczem
zewnętrznym są wprawdzie stabilne pod względem UV, jednak muszą być chronione przed
nadmiernym promieniowaniem UV np. przy pomocy rury, kanału (przy uwzględnieniu ogólnego
świadectwa budowlanego) lub poprzez pomalowanie wodorozcieńczalną farbą dyspersyjną.
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
Czy można naprawiać płaszcz zewnętrzny przewodów wzgl. przewodów
bezhalogenowych oraz przewodów z podtrzymaniem funkcji?
Bezhalogenowe przewody i przewody mogą być naprawiane tak samo, jak przewody i przewody
z izolacją PCV. Przewody Dätwyler pyrofil® Keram ze zintegrowanym podtrzymaniem funkcji nie
wykazały podczas kontroli żadnych wcześniejszych awarii z mufami.
Ponieważ płaszcz przewodu, materiał wypełniający i części izolacji żył są niszczone w czasie pożaru
i tylko warstwa ceramiki bezpośrednio na miedzi gwarantuje izolację, można naprawiać przewody
Dätwyler pyrofil® Keram także przy uszkodzonym płaszczu zewnętrznym przy pomocy rękawa
naprawczego.
Ew. metalowe części muszą być jednak usunięte po procesie kurczenia się.
Sensowne jednak staje się zastosowanie bezhalogenowego rękawa naprawczego.
Czy w razie pożaru przewodu wzgl. przewodu bezhalogenowego oraz przewodu
ze zintegrowanym podtrzymaniem funkcji obciążenie pożarowe jest wyższe, niż
w przewodach PCV?
5. Instrukcje montażu
6. FAQ
Nie!
W zależności od producenta, budowy przewodu i norm istnieją pewne odchylenia.
W przypadku porównywalnych konstrukcji wartości obciążenia pożarowego przewodów
bezhalogenowych są nawet istotnie niższe.
Największe różnice występują w obszarze przewodów z podtrzymaniem funkcji. Dzięki konstrukcji
ceramicznej Dätwyler nasze przewody wykazują nawet 50% niższe obciążenie pożarowe w stosunku
do porównywalnych przewodów.
Nieporozumienie z wyższym obciążeniem pożarowym przewodów bezhalogenowych pochodzi ze
specyfikacji technologicznej ( VdS 2134:1999-01 i poprzednich). Ponieważ w specyfikacji tej brakuje
przewodu płaszczowego NHXMH, czytelnik otrzymuje sugestię porównania przewodu PCV NYM
z bezhalogenowym przewodem 0,6/1kV NHXHX (zastosowanie w obudowie bezpieczeństwa
elektrowni).
Poprawne byłoby porównanie przewodów płaszczowych np. NYM 3x1,5mm² (obciążenie pożarowe:
0,44 kWH/m) z Dätwyler pyrofil® NHXMH 3x1,5mm² (obciążenie pożarowe: 0,33 kWH/m).
102 | www.daetwyler-cables.com
Jak wysokie są maks. dopuszczalne temperatury robocze w przewodach
przewodów wzgl. przewodów bezhalogenowych oraz przewodów z
podtrzymaniem funkcji?
(N)HXSLHXÖ-J
wg specyf. Dätwyler: - 25°C do + 90°C w ruchu
wg specyf. Dätwyler: - 40°C do + 90°C w spoczynku
NHXMH, H07Z-U/R, H05 / H07Z-K
wg DIN VDE 0298 - 3: +05°C do + 70°C w ruchu
wg DIN VDE 0298 - 3: - 40°C do + 70°C w spoczynku
N2XH/CH, (N)HXH/CH E30-E60, (N)HXH/CH E90wg DIN VDE 0276-604: - 05°C do + 90°C w ruchu
wg specyf. Dätwyler: - 25°C do + 90°C w spoczynku
pyrofil® Keram FE 180/E30-CL wg specyf. Dätwyler: - 05°C do + 90°C w ruchu
wg specyf. Dätwyler: - 25°C do + 90°C w spoczynku
J-H(St)H..., JE-H(St)H… E30-E90
wg DIN VDE 0891 - 5: - 05°C do +50°C w ruchu
wg DIN VDE 0891 - 5: - 30°C do + 70°C w spoczynku
Jako temperatury układania uznaje się temperatury w ruchu. Temperatury te dotyczą przewodów,
a nie otoczenia. Jeżeli przewody charakteryzują się niższą temperaturą, należy je podgrzać. Należy
zwrócić uwagę, aby temperatura przewodów podczas układania nie spadła poniżej temperatury
dopuszczalnej.
Jak zachowują się bezpieczne przewody pyrofil® w tunelu lub w podziemnym
garażu?
Funkcjonalność naszych przewodów i przewodów pyrofil nie zmniejsza się poprzez działanie wody
lub wody z solą (sól drogowa) kwasów powstałych ze spalin samochodowych przy spełnieniu
następujących dodatkowych warunków:
• brak uszkodzeń płaszcza przewodu.
• brak wnikającej wody w kierunku wzdłużnym przewodu.
• przewody należy układać w ochronie (np. w zamkniętym betonowym kanale z łożem piaskowym
w ten sposób, aby przewody nie były stale otoczone wodą lub w rurach, z których woda może
odpłynąć).
6. FAQ
Poza tym możemy bez problemu zagwarantować funkcjonalność przewodów podczas składowania
w poniższych mediach i warunkach:
• składowanie w wilgotności prawie 100%.
• przy składowaniu w kąpieli wodnej w zakresie temperatur + 5°C do +50°C.
2. wg sposobu instalacji
50 N / mm² przekroju żyły
50 N / mm² przekroju żyły
w zależności od liczby żył,
rozpiętości i temperatury
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
NHXMH
wg DIN VDE 0298 - 3:
N2XH/CH, (N)HXH/CH E30-E60, (N)HXH/CH E90 wg DIN VDE 0276-604:
J-H(St)H...BD, JE-H(St)H…BD FE180 E30-90
wg DIN VDE 0891 - 5:
5. Instrukcje montażu
Jak wysoka jest obciążalność rozciągająca przewodów wzgl. przewodów
bezhalogenowych oraz przewodów z podtrzymaniem funkcji?
1. Podstawowe informacje
FAQ
www.daetwyler-cables.com | 103
FAQ
1. Podstawowe informacje
Dlaczego możliwe jest, że łącznik końcówek kablowych / zgniatany
o tym samym przekroju co żyła, jest dla niej za duży?
2. wg sposobu instalacji
W miedzianych przewodach wielożyłowych w wiązkach od 16mm2 następuje deformacja
(zagęszczenie) okrągłych drucików z miedzi tak, że przestrzenie są lepiej wypełniane. Przez to
zmniejsza się średnica przewodów. Wartość przekroju poprzecznego pozostaje zachowana,
ponieważ jest sumą poszczególnych drucików miedzianych.
Dlatego końcówki kablowe / łączniki zgniatane dla zagęszczonych przewodów miedzianych
powinny posiadać odpowiedni elementy redukcyjne.
Czy można układać przewody wysokoprądowe z przewodami niskoprądowymi?
Podtrzymanie funkcji wg DIN 4102-12 nie traci na właściwości poprzez wspólne układanie
przewodów nisko- i wysokopradowych. Obowiązują jednak zasady przepisów DIN VDE.
Czy można malować bezpieczne przewody Dätwyler pyrofil?
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
Bezpieczne przewody Dätwyler pyrofil mogą posiadać wodorozcieńczalną farbę dyspersyjną.
W przypadku przewodów z podtrzymaniem funkcji lub przewodami sygnalizacji pożarowej zaleca
się ew. porozmawiać z odbierającym urzędem, ponieważ zaprzestano malować czerwoną lub
pomarańczową farbą sygnalizacyjną.
Czy bezpieczny przewód może być układany bezpośrednio w betonie?
Wg DIN VDE 0276 część 604 załącznik A rozdział 3.1., które regulują obszary zastosowań przewodów
niskonapięciowych z ulepszonym zachowaniem w razie pożaru, można układać bezpieczne
przewody w pomieszczeniach wewnętrznych, w powietrzu lub w betonie. Jednakże przewody wg
HD 604 część 5 rozdział 5.1.2 muszą być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.
5. Instrukcje montażu
6. FAQ
104 | www.daetwyler-cables.com
Czy przewody i przewody bezhalogenowe mogą być łączone z tymi z izolacją PCV?
W sensie elektrycznym tak, jednak nie jest spełniane wymaganie okablowania bezhalogenowego
wg DIN VDE 0482-267. Nie gwarantuje się wtedy niskiego przewodnictwa ognia wg DIN VDE 0482
- 266 i minimalnego tworzenia dymu wg DIN VDE 0482 - 1034
Co oznacza NHMH wzgl. przewody bezhalogenowe bez ulepszonego
zachowania
w razie pożaru?
Dätwyler pyrofil: NHXMH
W odróżnieniu do NHXMH przewody NHMH nie spełniają ani kryteriów niskiego przewodzenia
ognia wg DIN VDE 0482-266-2-4, ani małego wytwarzania dymów wg DIN VDE 0482 część 1034.
Niebezpieczeństwo związane z tym typem przewodów polega na łańcuchowym efekcie zapłonu
o obfitszym tworzeniem się dymu. Dodatkowo przewody NHMH nie nadają się do zastosowania
do wymagań wg DIN VDE 0100-482 w pomieszczeniach lub miejscach z bezcennymi dobrami i
w obszarach ludzkich skupisk wg dyrektywy VdS zapobiegania szkodom (VdS 2025 – instalacje
kablowe i przewodowe)
Jaka jest różnica pomiędzy odpornością na płomienie a niską przewodnością
ognia wzgl. co oznacza ulepszone zachowanie w razie pożaru?
Dätwyler pyrofil: J-H(St)H, NHXMH, N2XH/CH
Dätwyler pyrofil® Keram: JE-H(St)H/HRH...BD FE180 E30-E90, (N)HXH/CH E30-E60 / E90
Jeżeli w przypadku przewodu mówi się o odporności na płomienie, oznacza to, że ten przewód
gaśnie samoistnie, jeżeli źródło pożaru będzie oddalone w zależności od średnicy przewodu po ≥1
min (DIN VDE 0482-332-1). Norma DIN VDE określa go także jako „trudno zapalny“.
Przewody „trudno zapalne“ mogą jednak wykazywać bardzo dobre przewodnictwo pożarowe,
dlatego ta czysto laboratoryjna kontrola nie jest praktyczna i w żadnym wypadku nie mówi o
rzeczywistym zachowaniu podczas pożaru.
W przeciwieństwie do tego niskie przewodnictwo ogniowe oznacza, iż oddalenie źródła ognia nawet
po 20 min. wyklucza zwiększenie palności (DIN VDE 0482-266-2-4). Poza tym tutaj wiązka przewodów
o określonej pojemności składająca się z materiałów niemetalicznych w przewodzie (przy VDE 0482266-2-4 = 1.5l) i długości 360 cm została rzeczywiście sprawdzona w praktyce.
www.daetwyler-cables.com | 105
2. wg sposobu instalacji
Bezhalogenowe przewody i przewody mogą być mufowane tak samo, jak przewody i przewody
z izolacją PCV. Sensowne jednak staje się zastosowanie bezhalogenowej mufy. Do przewodów z
podtrzymaniem funkcji Dätwyler pyrofil® Keram występują dopuszczone mufy Dätwyler pyrosys®.
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
Czy przewody i przewody bezhalogenowe mogą być mufowane?
5. Instrukcje montażu
Przewód koncentryczny przewodów nie jest ekranem w sensie elektrycznym, a więc nie może być
porównywany z techniką zdalnej sygnalizacji lub przesyłu danych. Posiada jedynie nieznaczne
działanie ekranujące. Przewód koncentryczny jest określony w normie DIN VDE 0276 część 604
rozdział 5 punkt 3.3.5.
6. FAQ
Czy przewód C przewodu koncentrycznego [(N)HXCH] jest ekranem?
1. Podstawowe informacje
FAQ
FAQ
1. Podstawowe informacje
Co oznacza podtrzymanie funkcji E30 wzgl. E90?
Chodzi tu o podtrzymanie funkcji wg DIN 4102 -12. Zawsze sprawdzana jest kompletna instalacja. tzn.
podtrzymanie funkcji może posiadać tylko przewód z systemem układania.
Sam przewody lub sam system układania nie mogą posiadać podtrzymania funkcji.
Dodatkowo można także zastosować dopuszczone kołki i śruby.
2. wg sposobu instalacji
Czy nadal można stosować przewody z podtrzymaniem funkcji po pożarze?
Dätwyler pyrofil® Keram: JE-H(St)H/HRH...BD FE180 E30-E90, (N)HXH/CH E30-E60 / E90
Po jakimkolwiek działaniu pożaru należy wymienić wszystkie bezpieczne przewody.
Instalacja kablowa z podtrzymaniem funkcji musi być ponownie odebrana przez biegłego. Przewody
z podtrzymaniem funkcji nie są "przewodami ognioodpornymi".
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
Co dzieje się, gdy przewody z podtrzymaniem funkcji są w razie pożaru
spryskiwane wodą pod ciśnieniem (instalacja zraszaczy) ?
Dätwyler pyrofil® Keram: (N)HXCH E90
Bezpieczne przewody Dätwyler pyrofil® Keram (N)HXCH E90 od 16mm² są wg dyrektywy VdS 2344
(1999-02) sprawdzone do do takich zastosowań i posiadają odpowiednie zezwolenie VDS.
Czy przewody z podtrzymaniem funkcji nadają się do stałych temperatur
otoczenia > 100°C?
Nie. Przewody z podtrzymaniem funkcji nie są przewodami silikonowym i nie mogą być
porównywane z nimi.
Dopuszczalna temperatura robocza w stanie spoczynku wynosi w żyle w
(N)HXH/CH E30-E60 / E90: -25°C do + 90°C,
aw
JE-H(St)H/HRH...BD FE180 E30-E90: -30°C do +70°C.
Jak wspierać przewody z podtrzymaniem funkcji przy ułożeniu
pionowym poprzez kilka kondygnacji?
5. Instrukcje montażu
Do takiego rodzaju układania wg DIN 4102 część 12 konieczne jest wsparcie przewodów w
odstępach maks. 3500 mm, np. ułożenie koliste, zabudowa w grodzi sufitowej S90 lub obejmach z
WUM pyrosys® WUM.
6. FAQ
106 | www.daetwyler-cables.com
Pomijając przewody w ziemi z ochroną wzdłużną przed wodą możemy dla naszych przewodów
udzielić następujących zaleceń.
Szczelność wodna poprzeczna:
Jeżeli przewód leży ok. 1 miesiąca w wodzie, należy to uznać w krótkim czasie i wg DIN VDE jako
użycie niezgodne z przeznaczeniem. Odnośnie wodnej szczelności poprzecznej w przypadku
nieuszkodzonego płaszcza nie należy obawiać się i zły wpływ na przewód. Ważne: Substancje
chemiczne (np. olej) działające z boki na przewód należy oddzielnie rozważyć.
Wzdłużna szczelność wodna:
Nasze przewody pyrofil®, jak również NYY nie posiadają wzdłużnej szczelności wodnej! W wyniku
efektu kapilary woda może wniknąć w przewody i spowodować wyższy od efektywnego poziom
wody w przewodzie. Jednak woda ta nie może być kompletnie usunięta z przewodu.
Dlatego w wyniku pomiaru izolacji zakończonego pozytywnym rezultatem przewody może być
nadal używany.
Jednak nie można sformułować opinii na temat żywotności.
Instalacje podtrzymujące funkcję E30-E90:
Odnośnie poprzecznej szczelności obowiązuje ta sama zasada, co dla w/w rodzajów przewodów.
W przekroju podłużnym może mieć bardzo niekorzystny wpływ woda na podtrzymanie
funkcji (JE-H(St)H E30-E90, NHXH/CH E30, NHXH/CH E90). W obszarach z nagromadzoną wodą w
przewodzie może dojść w razie pożaru do pęknięcia przewodu w wyniku gotującej się/parującej
wody, co może prowadzić do zwarć.
Aby móc dalej zagwarantować podtrzymanie funkcji w tych obszarach, zalecamy wymianę
przewodów. (Poza tym: także w kanałach E z przewodami konwencjonalnymi istnieje takie
niebezpieczeństwo, ponieważ w razie pożaru dopuszczane są temperatury znacznie powyżej 100°C).
Co to oznacza ABP?
6. FAQ
(ABP) oznacza „ogólny certyfikat budowlany“. Według zarządzeń budowlanych do podtrzymania
funkcji mogą być stosowane tylko instalacje kablowe, które posiadają „ogólny certyfikat budowlany“.
W innym wypadku konieczna jest zgodna najwyższego urzędu nadzoru budowlanego.
2. wg sposobu instalacji
Na co należy zwracać uwagę w instalacjach kablowych w przypadku szkód
powodziowych?
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
Do zasilania silników pomp spryskiwaczy dyrektywa VdS dotycząca spryskiwaczy (VdS CEA 4001
9.8.2.2 f) wymaga dodatkowej kontroli jakości podtrzymania funkcji przy działaniu wody podczas
pożaru (dyrektywa technologiczna VdS 2344). W razie pomyślnych wyników kontroli przewód
otrzymuje numer uznania rozpoczynający się od G.
Dätwyler pyrofil® Keram (N)HXCH E90 od 16mm²: Numer uznania G-4980024
5. Instrukcje montażu
Co oznacza cyfra „G“ w podtrzymaniu funkcji?
1. Podstawowe informacje
FAQ
www.daetwyler-cables.com | 107
FAQ
1. Podstawowe informacje
Jak wysoki jest promień zginania przewodów wzgl. przewodów
bezhalogenowych oraz przewodów z podtrzymaniem funkcji?
2. wg sposobu instalacji
NHXMH
wg DIN VDE 0298 - 3: 4 x śred. zewn.
N2XH/CH, (N)HXH/CH E30-E60 / E90 wg DIN VDE 0276-604:
15 x śred. zewn. (jednożyłowe), 12 x śred. zewn. (wielożyłowe)
J-H(St)H…, JE-H(St)H… E30-E90
wg DIN VDE 0891 - 5: 7,5 x śred. zewn.
(N)HXSLHXÖ do 12 mm ułożenie stałe - 3 x średnica zewnętrzna
(N)HXSLHXÖ ponad 12 mm
ułożenie stałe - 4 x średnica zewnętrzna
w przy pojedynczym zgięciu
(N)HXSLHXÖ do 8 mm ułożenie stałe - 2 x średnica zewnętrzna
(N)HXSLHXÖ ponad 8 -12 mm ułożenie stałe - 3 x średnica zewnętrzna
(N)HXSLHXÖ ponad 12 mm ułożenie stałe - 4 x średnica zewnętrzna
Wymaganiem jest równomierne zginanie bez punktów załamań.
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
Jak wspierać przewody z podtrzymaniem funkcji przy ułożeniu
pionowym poprzez kilka kondygnacji?
Ułożenie koliste lub skuteczny środek wspierający
Wg DIN 4102-12 ust. 8.3 klasyfikacja podtrzymania funkcji obowiązuje tylko wtedy, gdy ma miejsce
skuteczne wsparcie (odstęp ≤ 3.500 mm) przewodów. Przykład skutecznego wsparcia pokazana
na rysunku 5. Inną możliwością jest rozmieszczenie grodzi sufitowej o odpowiedniej klasyfikacji
lub kontrola obejm. Ocena wykonania wsparcia odbiegającego od rysunku 5 może być dokonana
jedynie urzędowo.
Na rysunku 5 przedstawiono koliste ułożenie przewodów, przy czym w odstępie 3.500mm instalacja
kablowa przechodzi do poziomu i jest zamocowana dwoma obejmami w odstępie maks. 300mm.
Przewód musi być ułożony przynajmniej 300mm w poziomie. Należy doliczyć promienie zginania.
Przy użyciu Dätwyler pyrosys® WUM (skuteczny środek wspierający) można zrezygnować z
poziomego odchylenia, ponieważ zostało to uznane przez urząd kontrolny.
5. Instrukcje montażu
Układanie tylko przy pomocy obejmy pojedynczej lub trzymaka kablowego
Wg DIN 4102-12 ust. 8.3 dla pionowych instalacji kablowych obowiązują tylko wyniki kontroli
ułożenia pojedynczego przy suficie przy użyciu obejm pojedynczych. Jako środek mocujący można
alternatywnie zastosować sprawdzony trzymak kablowy. Odstęp trzymaków kablowych odpowiada
odstępowi układania pojedynczego obejmami pojedynczymi. (W ramach standardowych technik
układania jest to odstęp mocowania 300mm)
Przy użyciu obejm pojedynczych Dätwyler pyrosys® SAS lub trzymaków kablowych B...D możliwe
są odstępy mocowania do 1,2m przy równoczesnym wiązkowaniu do 2,5kg/m. W tym celu prosimy
zapoznać się z rozdziałem "Opcjonalne techniki układania"
6. FAQ
108 | www.daetwyler-cables.com
Obejma Hermann Dätwyler pyrosys® i uchwyt zbiorczy E0 Dätwyler pyrosys® jednoczą w sobie
zarówno elastyczny montaż uchwytów zbiorczych i wysokie wymagania przeciwpożarowe. Do
takiego zastosowanie obejmy Hermann mogą być obciążane masą przewodów do 10 kg/m przy
odstępie mocowania 600 mm. W przeciwieństwie do podtrzymania funkcji przy skróconym odstępie
można odpowiednio zwiększyć masę przewodów. Z innej strony możliwe są odstępy mocowania
do 800 mm przy zmniejszonym obciążeniu. Mocowanie odbywa się dopuszczonymi kołkami
ognioodpornymi pyrosys®.
DIN 4102-12 informuje o wzroście oporności przewodów miedzianych
uwarunkowanym temperaturą. Jak można go uwzględnić podczas
wymiarowania przewodów?
6. FAQ
Do instalacji kablowych ze zintegrowanym podtrzymaniem funkcji należy zastosować wg DIN 410212 do wymiarowania przewodów temperatury pomieszczenia w czasie pożaru jako temperatury
przewodów, jeżeli nie istnieją szczególne zaświadczenia .“ (E30: 860°C i E90: 1.000°C)
Firma Dätwyler wykonała pomiary w przewodach miedzianych pyrosys® i ustaliła, iż rzeczywiste
temperatury w przewodach miedzianych są znacznie niższe. Dlatego do przewodów Dätwyler
pyrosys® stworzyliśmy prosty program obliczeniowy dla spadku napięcia, który uwzględnia także
odcinki pożarowe. Duży wpływ ma także maks. dopuszczalny spadek napięcia, który może wynosić
w czasie pożaru w zależności od odbiornika 5% i więcej. (Podwojenie spadku napięcia przepoławia
przekrój!)
Pobierz: Program do obliczania przekrojów
2. wg sposobu instalacji
Dyrektywa ws. instalacji przewodowych (LAR) wymaga na drogach
ewakuacyjnych ognioodporne mocowanie przewodów układanych pomiędzy
sufitami kondygnacji a podsufitkami. Jak mają one wyglądać?
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
Obowiązująca dla przewodów norma DIN VDE 0266 wskazuje na zastosowanie DIN VDE 0276-604.
Wg rozdz. 5.5.3 przewody jednożyłowe mogą być układane pojedynczo lub systemowo (L1,L2,L3) w
wiązkach. System przewodów w wiązkach może być traktowany jako przewód wielożyłowy. Podczas
układania przewodów jednożyłowych należy zastosować obejmy z tworzywa sztucznego lub metali
niemagnetycznych. Obejmy stalowe mogą być zastosowane tylko wtedy, gdy obwód magnetyczny
nie jest zamknięty.
Wg DIN 4102-12 mogą być zastosowane tylko systemy posiadające „ogólne świadectwo budowlane“.
Obejmy z tworzywa sztucznego lub aluminium z powodu niskiego punktu topienia mogą nie
otrzymać zezwolenia do podtrzymywania funkcji.
Układanie w „wiązce trójfazowej“ jest wyraźnie dopuszczone w ABP przy użyciu naszych
bezpiecznych przewodów Dätwyler pyrofil® Keram (N)HXH/CH E30-E60 / E90.
5. Instrukcje montażu
Jak można zamocować jednożyłowe przewody wysokoprądowe ze
zintegrowanym podtrzymaniem funkcji wg DIN 4102-12?
1. Podstawowe informacje
FAQ
www.daetwyler-cables.com | 109
FAQ
1. Podstawowe informacje
Tabela wytrzymałości materiałowej w temperaturze pomieszczenia
2. wg sposobu instalacji
3. wg rodzajów przewodów 4. Asortyment produktów
Materiały
Wytrzymałość w temperaturze pomieszczenia 23 °C
5 % + 30 % formaldehyd
5 % + 30 % kwas octowy
metanol
20 % ług sodowy
NACL 10 % roztwór soli kuchennej
woda chlorowana 3 %
amoniak (gazowy/wodny)
węglowodór
odporność na wodę
(składowanie w kąpieli wodnej w 70 °C)
odporność na wodę
(składowanie w temperaturze pokojowej w 23 °C)
składowanie w wilgotności prawie 100 %
krótkotrwale dobra do bardzo dobra
krótkotrwale dobra do bardzo dobra
krótkotrwale dobra do bardzo dobra
krótkotrwale dobra do bardzo dobra
dobrze
warunkowo do dobrze
średni do dobry/materiał nie jest niszczony
krótkotrwale warunkowo do dobrze
średnio
dobra do bardzo dobra
bardzo dobrze
Dalsze obszerne informacje jak narzędzia obliczeniowe, podręcznik, forum, MLAR, dopuszczenia, itd.
znajdują się pod adresem www.daetwyler-cables.com!
5. Instrukcje montażu
Chochlik:
Drogi użytkowniku,
po opracowaniu naszego podręcznika na pewno pojawi się
kilka "dzieł" chochlika. Za wszelkie wskazówki, mogące pomóc w schwytaniu tych
osobników, będziemy niezmiernie wdzięczni.
6. FAQ
Zmiany techniczne i błędy zastrzeżone.
Twój zespół Dätwyler.
110 | www.daetwyler-cables.com
www.daetwyler-cables.com | 111
6. FAQ
5. Instrukcje montażu
4. Asortyment produktów 3. wg rodzajów przewodów
2. wg sposobu instalacji
1. Podstawowe informacje
Szwajcaria
Niemcy
Chiny
Siedziba główna
Dätwyler Cables
Obszar
Dätwyler Szwajcaria AG
Dätwyler
Przewód+Systeme GmbH
Datwyler Cables+Systems
(Shanghai) Co. Ltd
Lilienthalstraße 17
DE-85399 Hallbergmoos
T +49811/99 86330
F +49811/99 863330
[email protected]
www.daetwyler-cables.com
Building 16,
No. 1-111 Kang Qiao Dong Road
Kang Qiao Industrial Zone,
Pudong
CN-201319 Shanghai, P. R. China
T +8621/68130066
F +8621/68130298
[email protected]
www.datwyler-china.com
Gotthardstrasse 31
CH-6460 Altdorf
T +4141/8751122
F +4141/8751870
[email protected]
www.daetwyler-cables.com
Sprzedaż Szwajcaria
Dätwyler Cables
Obszar
Dätwyler Szwajcaria AG
Gotthardstrasse 31
CH-6460 Altdorf
T +4141/8751268
F +4141/8751986
[email protected]
www.daetwyler-cables.com
Kaved AG
Gotthardstrasse 31
CH-6460 Altdorf
T +4141/8753800
F +4141/8753839
[email protected]
www.kaved.ch
Dätwyler
Przewód+Systeme GmbH
Auf der Roos 4-12
DE-65795 Hattersheim
T +496190/88800
F +496190/888080
[email protected]
www.daetwyler-cables.com
Austria
Dätwyler
Przewód+Systeme GmbH
Oddział Austria
Tenschertstraße 8
AT-1230 Wien
T +431/8101641-10
F +431/8101641-35
[email protected]
www.daetwyler-cables.com
Wielka Brytania
Dätwyler (UK) Ltd.
2, Marshall Road
Hillmead
GB-Swindon, Wiltshire SN5 5FZ
T +441793/898400
F +441793/898401
[email protected]
www.daetwyler-cables.com
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.
Datwyler (Suzhou)
Cabling Systems Co. Ltd
Block 31,
No. 15 Dong Fu Road
Suzhou Singapore Industrial Park
CN-215123 Suzhou, P. R. China
T +86512/62653600
F +86512/62653649
[email protected]
datwyler-china.com
www.datwyler-china.com
Singapur
Dätwyler (Thelma)
Cables+Systems Pte Ltd
29 Tech Park Crescent
SG-638103 Singapore
T +6568631166
F +6568978885
[email protected]
www.daetwyler-cables.com
©2008 Dätwyler Cables - Podręcznik podtrzymania funkcji - 08/2008

Podobne dokumenty