równowartości raty.

Komentarze

Transkrypt

równowartości raty.
Leasing
lżejszy
o ratę
Podpisz umowę
leasingu i zgłoś się
do loterii od 1 do 30.04.
LEASING
POŻYCZKA
FAKTORING
Codziennie
do wygrania zwrot
równowartości raty.
UBEZPIECZENIA
DŁUGOTERMINOWY WYNAJEM POJAZDÓW
www.efl.pl | 804 404 444
koszt wg stawki operatora
Loteria przeznaczona jest wyłącznie dla przedsiębiorców. Organizatorem loterii jest Europejski Fundusz Leasingowy SA. Łącznie wylosowanych zostanie 21 nagród w formie karty przedpłaconej, każda o wartości brutto raty nr 1 lub czynszu nr 1 (nie dotyczy czynszu
inicjalnego, zerowego ani opłaty wstępnej), jednak nie wyższej niż 2.380 zł brutto. Zgłoszenia do loterii przyjmowane są w dniach 1-30.04.2016, a w losowaniu biorą udział umowy leasingu zawarte w okresie 1.04-31.05.2016 r. Szczegółowe zasady loterii określa
regulamin „Loteria jubileuszowa EFL – zwrot równowartości raty” dostępny jest na stronie internetowej www.efl.pl. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 K.c.

Podobne dokumenty