WYDAWCA FORUM Press Sp. z o.o. ul. Polska 13, 60

Transkrypt

WYDAWCA FORUM Press Sp. z o.o. ul. Polska 13, 60
WYDAWCA
FORUM Press Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznań
www.forum-press.pl
Katarzyna Wojtczak
Key Account Manager
tel. +48 61 66 55 815
fax +48 61 66 55 806
[email protected]
Finanse – Optymalizacja
Prawo – Technologie
Indeks 389439
cena:
Kwiecień–maj 2011
Nr 2 (49)/2011
15
Plebiscyt
Brand FM 2011 –
prezentacje firm
42 zł (w tym VAT 8%)
Nowoczesne projektowanie, budowanie
i zarządzanie budynkami oraz nieruchomościami
ENERGIA DLA OBIEKTU
O tytule
• docieramy do osób odpowiedzialnych za rekomendację oraz zakup produktów i usług dla nieruchomości komercyjnych,
przemysłowych i użyteczności publicznej
20
• piszemy o kompleksowym zarządzaniu nieruchomościami, redukcji kosztów, bezpieczeństwie obiektów i ich użytkowników
52
• pokazujemy nowoczesne technologie, których wdrożenie przynosi firmom konkretne korzyści finansowe
Fakty i mity
o alternatywnych
źródłach energii
Jak zadbać
o czystość
w budynku?
• od ponad 8 lat pomagamy praktykom w podejmowaniu decyzji wpływających na utrzymanie wysokiej funkcjonalności
obiektów, którymi na co dzień zarządzają
+9$&
ZEXG\QNX
Finanse – Optymalizacja
Prawo – Technologie
Indeks 389439
cena:
Czerwiec–lipiec 2011
Nr 3 (50)/2011
18
Plebiscyt
Brand FM 2011 –
prezentacje firm
24
Nowoczesne
systemy
monitoringu
34
Outsourcing
zarządzania
parkingiem
46
Utrzymanie
porządku wokół
nieruchomości
56
Nowoczesne
metody
czyszczenia HVAC
42 zł (w tym VAT 8%)
Nowoczesne projektowanie, budowanie
i zarządzanie budynkami oraz nieruchomościami
OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA
NIERUCHOMOŚCIĄ
Wspó³pracuj¹ z nami
• praktycy – na co dzień zarządzający nieruchomościami przemysłowymi, biurowymi i użyteczności publicznej (m.in.
z firm Hochtief, Dalkia, Cofely Services); wśród praktyków są też licencjonowani zarządcy nieruchomości komercyjnych
z wieloletnim stażem
• uznani eksperci – osoby z firm doradczych, specjaliści z kancelarii prawniczych, którzy w przystępny i profesjonalny sposób
pomagają zarówno zarządcom, jak i inwestorom
• organy kontrolne – m.in. Nadzór Budowlany, Państwowa Straż Pożarna, Urząd Dozoru Technicznego, Państwowa
Inspekcja Pracy
ORGANIZUJEMY RÓWNIE¯
II Ogólnopolskie Szkolenie
Facility Management
VI Ogólnopolski Kongres
Facility Management
Zawiercie, 31 maja – 1 czerwca,
Hotel Villa Verde
Ogólnopolskie Szkolenie
VI Ogólnopolski Kongres
Facility 2012
Management
Facility 2012
Management
31 maja – 1 czerwca 2012
Villa Verde | Zawiercie
9 – 11 października 2012
Hotel Puławska Residence
Warszawa
Warszawa, 9 – 11 października,
Hotel Puławska Residence
SUPLEMENTY DO CZASOPISMA
Ogólnopolskie badanie
utrzymania czystości w nieruchomościach
marzec 2012
1
przycisk zamiast
tygodni pracy!
ŚCI
STO
ie
CZY IAC H
olsk
lnop
ANIA O Ś C
Ogó
ZYM H O M
UTR R U C
IE
WN
ie
an
Bad
Ogólnopolskie badanie
zarządców nieruchomości komercyjnych
sierpień 2012
Ogólnopolskie badanie
zarządców nieruchomości
komercyjnych
2011
2012
2012
Alm
FAc AnAc
ilit
ym h
An
Dzięki systemowi NOVO Property Management
do zarządzania nieruchomościami komercyjnymi
w minutę rozliczysz koszty eksploatacyjne, wystawisz faktury i uzyskasz dostęp do całej
dokumentacji obiektów
znacznie szybciej przeprowadzisz komercjalizację nieruchomości
uzyskasz łatwo i natychmiast bezbłędne raporty
dla całego zespołu zapewnisz stały i bezpieczny dostęp do systemu przez Internet
W rezultacie poprawisz efektywność zarządzania nieruchomościami,
podnosząc przychody i obniżając koszty.
Możesz obejrzeć system, a potem prosto go wdrożyć w kilka tygodni!
Zadzwoń teraz i dowiedz się więcej:
Almanach Facility Management
listopad 2012
e nt
prod
usłu ukt y
g
tech i
nolo
gie
jednym przyciskiem wykonasz wiele, do tej pory czasochłonnych czynności zarządzania
nieruchomościami
NOVO Technologies S.A.
www.novo-property.com
email: [email protected]
tel.: (22) 266 03 90
2012
Age
m
analizy
wnioski
komentarze
Kata
Key rzyna
tel. +4 AccounWojt
cz
Katarz 8 (61) t Ma ak
yna.wo 66 55 nage
[email protected] 815, fax r
for um : +48
-press (61) 66
.com.p 55 80
6
l
FO
RU
ul. Po M Pres Wyd
awca
lska
13, s Sp.
www.f60-595 z o.o.
orum- Pozna
press.p ń
l
O tym piszemy
W BRANŻY
TEMAT NUMERU
• informacje gospodarcze oraz aktualności z branży FM, rynku nieruchomości w Polsce oraz zapowiedzi
i relacje z targów i konferencji
• kompleksowa analiza poruszanego problemu, wzbogacona wywiadami, wypowiedziami i opiniami
ekspertów
OKIEM PRAWNIKA
• porady prawne i zagadnienia związane z rynkiem nieruchomości oraz zarządzaniem i eksploatacją
budynku w pryzmacie aktualnych zmian legislacyjnych
BEZPIECZEŃSTWO
• przepisy, normy i wymagania regulujące kwestie bezpieczeństwa nieruchomości i jej użytkowników,
przegląd rozwiązań i technologii
PORTFEL ZARZĄDCY
USŁUGI DLA BUDYNKU
TECHNOLOGIE
CASE STUDY
KOMPETENCJE FACILITY MANAGERA
• zagadnienia finansowe i ekonomiczne związane z zarządzaniem nieruchomościami
• porady dotyczące usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości oraz serwisu
urządzeń i instalacji w budynku
• rozwiązania techniczne usprawniające funkcjonowanie budynku i optymalizujące koszty jego eksploatacji
• studium przypadku wybranego obiektu, połączone z dogłębną analizą realizacji i efektów określonych
projektów, wsparte doświadczeniami zarządców z wieloletnim stażem
• umiejętności i kompetencje miękkie w pracy facility managera, szkolenia i doskonalenie zawodowe
Co nas wyró¿nia
na tle konkurencji
Nasi
czytelnicy
• dystrybuujemy znaczącą część nakładu naszego magazynu do bazy stałych prenumeratorów,
którzy zdecydowali się na płatną prenumeratę naszego czasopisma
• zarządcy nieruchomości komercyjnych,
przemysłowych i użyteczności publicznej
• facility managerowie
• w pełni kontrolujemy system dystrybucji, poddając się niezależnym audytom ZKDP
(Związek Kontroli Dystrybucji Prasy); to daje naszym Partnerom 100% wiarygodności
• property managerowie
• office managerowie
• project managerowie
• jesteśmy organizatorem najlepiej ocenianych imprez i wydarzeń w branży FM, m.in. Ogólnopolskiego Kongresu Facility Management czy Ogólnopolskiego Szkolenia Facility Managerów
• dyrektorzy administracyjni
• dyrektorzy techniczni
• kadra zarządzająca przedsiębiorstw
• o branży nieruchomości wiemy wszystko – przeprowadziliśmy „Ogólnopolskie Badanie Zarządców Nieruchomości Komercyjnych i Przemysłowych 2011” na próbie reprezentatywnej 400 firm z zatrudnieniem + 50 (Partner Główny: INS-TOM; Partnerzy merytoryczni działów: Global Solutions,
Jones Lang LaSalle, Novo Technologies; Firmy towarzyszące: Infinite , Impel, Metro, Osram, Satel,
Securitas, SMA, YIT), z którego jednoznacznie wynika, jakie produkty, usługi i rozwiązania będą cieszyć się największym zainteresowaniem zarządców i inwestorów w 2012 roku
• właściciele rożnego typu nieruchomości
• inwestorzy
• architekci
Dystrybucja
O tytule
Grupa odbiorców
Nakład
4 000 egzemplarzy
Cykl wydawniczy
13%
500 egzemplarzy
targi, konferencje, szkolenia dwumiesięcznik
Struktura bazy wysyłkowej
według województw
5%
200 egzemplarzy
potrzeby własne (redakcja)
11%
dolnośląskie
34%
mazowieckie
35%
1450 egzemplarzy
prenumeratorzy
Objętość
13%
małopolskie
68 stron + 4 okładki
Format
8%
pomorskie
21%
850 egzemplarzy
wysyłka dedykowana
16%
wielkopolskie
208/294 mm
25%
1000 egzemplarzy
bezpłatna dystrybucja
w największych biurowcach
w Warszawie
18%
śląskie
Dlaczego warto reklamowaæ siê
w czasopiœmie Facility Manager
• DOTARCIE DO DECYDENTÓW – PAŃSTWA KLIENTÓW
Nasz tytuł trafia do rąk świadomych i poszukujących nieprzypadkowych
rozwiązań decydentów – docieramy do potencjalnych klientów i rekomendujemy im zakup Państwa produktów, zanim zrobi to konkurencja.
• KONTROLOWANY NAKŁAD
Nakład podlega audytowi niezależnej organizacji, jaką jest Związek
Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP). To potwierdza naszą wiarygodność
jako Wydawcy.
• WYSOKA JAKOŚĆ BAZ DANYCH
Nasze bazy danych czytelników i prenumeratorów zawierają wyłącznie prawidłowe rekordy. Pracujemy nad nimi ze szczególną starannością (regularnie aktualizujemy dane klientów; wykluczamy firmy, które
przestały istnieć, zmieniły siedzibę lub zawiesiły działalność). Ich jakość
przewyższa kilkukrotnie jakość rekordów zakupionych od brokerów.
• WYSOKA SKUTECZNOŚĆ REKLAMY
Wiemy, że tylko interesujący i praktyczny magazyn zapewnia lojalność
naszych klientów. Dlatego dbamy, aby każda reklama pozostawała w optymalnej proporcji do treści redakcyjnej. Doskonale wiemy, że czytelnicy
kupują fachowe czasopismo, a nie folder reklamowy.
• KWALIFIKOWANA DYSTRYBUCJA
Znamy szczegółowy profil naszych czytelników, których kwalifikujemy
według kryteriów: branża/działalność, stanowisko/tytuł, decyzyjność,
liczba pracowników, region.
• PRESTIŻ
Państwa firma pojawi się w znanym i dobrze rozpoznawalnym na rynku tytule.
Razem z nami jesteście Państwo obecni na targach oraz najważniejszych
wydarzeniach skupiających ludzi z branży FM.
• NISKI KOSZT DOTARCIA
Reklama prasowa to najtańszy sposób dotarcia do Państwa klientów.
Wysoki nakład 4000 egzemplarzy sprawia, iż koszt dotarcia do pojedynczego czytelnika jest bardzo niski.
nr 1 | Luty/Marzec
• Energia dla obiektu
• Rola FM w efektywnym zarządzaniu energią
• Zużycie energii w obiektach komercyjnych i przemysłowych – narzędzia optymalizacji
• Finansowanie energii ze źródeł odnawialnych
Poza tym:
• Dedykowane systemy sterowania (oświetlenie, monitoring, kontrola dostępu)
• Modernizacja wybranych elementów infrastruktury (drzwi obrotowe, schody ruchome, windy)
• Tereny zielone – projektowanie i rewitalizacja
nr 2 | Kwiecieñ/Maj
• HVAC
w nieruchomościach
nr 3 | Czerwiec/Lipiec
• Funkcjonalne
otoczenie budynku
• Profesjonalnie zaprojektowana instalacja HVAC w budynkach różnego typu
• Za sucho? Zbyt wilgotno? Jak zadbać o właściwy poziom wilgotności?
• Wiosna w dobrym klimacie – klimatyzatory z funkcją grzania w okresie przejściowym
i efektywne chłodzenie powietrza
Poza tym:
• FM vs. Property Management
• Zarządzanie najem i kontrola kosztów – dedykowane rozwiązania
• Najczęstsze nieprawidłowości w bieżącym utrzymaniu nieruchomości
• Wentylacja hybrydowa w budynkach – kontrola funkcjonalności
• Kompleksowy przegląd stanu technicznego po zimie
• Dodatek integralny: Remonty i lifting wnętrza – kompleksowe odnawianie
czy szybkie i drobne zmiany? Praktyczne rozwiązania
Dostarczenie
reklam:
do 10.02.2012
Data emisji:
27.02.2012
Dostarczenie
reklam:
do 12.04.2012
Data emisji:
Dystrybucja
• Enex, Kielce (6-8.03.2012 r.)
• Ekotech, Kielce (6-8.03.2012 r.)
• Światło/Elektrotechnika/Cenerg,
Warszawa 12-14.03.2012 r.
• Arena Design/Meble, Poznań (5-8.03.2012 r.)
• INTERECO – ECODOM/SAVEX,
Katowice (13-15.04.2012 r.)
• Securex /SAWO, Poznań (23-26.04.2012 r.)
Dystrybucja
• Expopower/Greenpower, Poznań
(8-10.05. 2012 r.)
• II Ogólnopolskie Szkolenie Facility Managerów,
(maj/czerwiec 2012 r.)
27.04.2012
• Parking na miarę potrzeb użytkowników nieruchomości i klientów
(dostępność, miejsca strzeżone, miejsca dla niepełnosprawnych, myjnia, oznakowanie)
• Automatyka wokół budynku – bramy wjazdowe, szlabany, monitoring
• Ogrodzenia – aspekty i wymagania prawne, budowa i rozbiórka ogrodzenia
• Dobre wrażenie – wejście do budynku i recepcja
Dostarczenie
reklam:
Poza tym:
• FM zintegrowany a niezawodna obsługa prawna nieruchomości
• Formy własności obiektów (własność a współwłasność, użytkowanie wieczyste,
służebność gruntowa) i ich wpływ na wartość nieruchomości
• Odpowiedzialność prawna i zawodowa Facility Managera
• Urządzenia i automaty usługowe wewnątrz obiektu – bankomat, automaty z napojami
i słodyczami, maszyny do czyszczenia obuwia, kiosk
• Efektywne wykorzystanie części wspólnych w budynku – zasady okolicznościowego wynajmu
powierzchni nieruchomości na organizację punktów sprzedażowych i imprezy
• Pomiar efektywności energetycznej agregatów wody lodowej
• Dodatek integralny: Toalety na celowniku – nowoczesność, funkcjonalność i oszczędność
29.06.2012
do 12.06.2012
Data emisji:
Dystrybucja
• Szkolenie i konferencje branżowe
nr 4 | Sierpieñ/Wrzesieñ
• Facility Management
w przemyśle i logistyce
• Zarządzanie infrastrukturą techniczną na terenie zakładów produkcyjnych,
w magazynach wielkpowierzchniowych i fabrykach
• Usługi porządkowe świadczone na rzecz dużych zakładów przemysłowych
i magazynów wielkopowierzchniowych
• Ochrona nietypowych przedsiębiorstw produkcyjnych, zakładów przemysłu motoryzacyjnego,
dużych zakładów produkcyjnych i kompleksów logistycznych
Poza tym:
• FM Consulting w poszukiwaniu oszczędności: obiekty przemysłowe, biurowe, handlowe
i użyteczności publicznej
• Zmiana przyzwyczajeń dotyczących użytkowania wody i energii i ich wpływ na oszczędności
• Benchmarking zewnętrzny a PR nieruchomości
• Usługi architektoniczno-budowlane i inżynieryjne w budynku
• Marketing zapachowy w obiektach komercyjnych
• Dodatek integralny: Outsourcing usług technicznych dla wymagających – zaawansowane
koncepcje wspierające funkcjonowanie urządzeń alarmowych i nadzorujących
nr 5 | PaŸdziernik/Listopad
• Automatyka budynkowa
nr 6 | Grudzieñ/Styczeñ
• Inwestycje w innowacje –
oświetlenie i iluminacje
Dostarczenie
reklam:
do 10.08.2012
Data emisji:
Dystrybucja
• VI Ogólnopolski Kongres Facility Management,
Warszawa (październik 2012 r.)
• Piękne Wnętrze, Kielce (26-28.10.2012 r.)
• Invest-Hotel, Poznań (24-26.10.2012 r.)
29.08.2012
• Elektroniczne liczniki mediów i ich konfiguracja w systemie BMS – odczyty i rozliczenia
• Sterownie procesami zapalania i gaszenia oświetlenia a oszczędności w zużyciu
energii elektrycznej dla całego budynku
• Systemy sterowania a bezpieczeństwo – automatyczne odcięcie niebezpiecznych instalacji
w czasie awarii, pożaru i powiadomienie o nieprawidłowej pracy urządzeń czy włamaniu
Dostarczenie
reklam:
Poza tym:
• Raport Rynku FM w Polsce 2012
• Przegląd kominów i innych instalacji w obiekcie
• Sprawne systemy komunikacyjne w budynku
• Kompleksowa ochrona obiektu – metodologia i najnowsze rozwiązania technologiczne
• Rozsądna gospodarka odpadami – utylizacja i wywóz śmieci
• Dodatek integralny: Serwis infrastruktury wewnętrznej – windy, schody ruchome oraz
drzwi obrotowe automatyczne pod kontrolą
29.10.2012
• Zarządzanie innowacyjnym oświetleniem w budynku
• Iluminacja obiektu – jak to zrobić, żeby podnieść atrakcyjność nieruchomości?
• Oświetlenie optymalne dla budynku i dostosowane do potrzeb użytkowników
Dostarczenie
reklam:
Dystrybucja
• Poleko/Investfield, Poznań (20-23.11.2012 r.)
do 12.10.2012
Data emisji:
do 12.12.2012
Poza tym:
Data emisji:
• Instalacja i funkcjonalność systemów audiowizualnych
• Rola i znaczenie udogodnień architektonicznych dla osób niepełnosprawnych
28.12.2013
w świetle przepisów prawa
• Akustyka budynku – funkcjonalność ciszy w obiektach
• Dachy i rynny – co i jak należy skontrolować i zabezpieczyć przed zimą
• Zewnętrzne szklane elewacje i fasady a oszczędność ciepła
• Dodatek integralny: Zużycie mediów w nieruchomości – audyty i sposoby na uzyskanie oszczędności
Dystrybucja
• Budma, Poznań (22-25.01.2013 r.)
Cennik reklam
Reklamy*
Formaty reklam
I strona redakcyjna
II okładka
III okładka
IV okładka
5900 PLN
6600 PLN
5900PLN
7200 PLN
Strony reklamowe*
1/3
1 strona
Junior page
1/2 strony
1/3 strony
1/4 strony
5500 PLN
3200 PLN
3000 PLN
2300 PLN
1700 PLN
1/4
POZIOM
119 x 84 mm
1/4
PION
84 x 119 mm
1/3
POZIOM
178 x 84 mm
PION
56 x 254 mm
Inserty*
Insert folderu 190 x 270 mm do 20 g 4000 PLN
Insert karty z klejeniem do 20 g wagi
4500 PLN
Insert płyty CD (nakład min. 2000 szt.) 1,10 PLN x nakład
Artyku³y sponsorowane*
artykuł sponsorowany – 1 strona
artykuł sponsorowany – 2 strony
4500 PLN
6800 PLN
* Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT (23%).
1/2
1/2
POZIOM
178 x 119 mm
PION
84 x 254 mm
junior
page
PION
117 x 180 mm
1 strona
208 x 294 mm
+ 3 mm spad
Warunki techniczne
Przesyłanie materiałów
Akceptowane formaty plików
Materiał należy umieszczać na serwerze FTP
• PDF (Portable Document Format)
• adres: ftp://e-forum.info
• AI (Adobe Illustrator)
• użytkownik: fm
• EPS (Encapsulated PostScript)
• hasło: !klient98
• teksty zamienione na krzywe
• folder docelowy: FM/reklamy
• modele koloru CMYK
• po całkowitym umieszczeniu pliku na serwerze należy wysłać
e-mail na adres: [email protected]
z załączonym plikiem JPG do podglądu materiału 1:1, 120 dpi,
o takiej samej nazwie jak plik umieszczony na serwerze
• osadzone bitmapy o rozdzielczości co najmniej 250 dpi
• temat e-maila to pełna nazwa pliku
(np. REKLAMA_NAZWAFIRMY_178x119_FM45.pdf)
•przykładowe oznaczenie pliku, np. dla reklamy 1/2 strony:
REKLAMA_NAZWAFIRMY_178x119_FM.pdf
• wymiary zgodne z formatem wykupionej powierzchni reklamowej,
w przypadku reklamy na spad należy dodać 3 mm z każdej strony
na obcięcie
• w reklamach całostronicowych należy koniecznie odsunąć ważne
elementy o 10 mm od wewnętrznej krawędzi reklamy (pismo ma
oprawę klejoną i elementy w obszarze 10 mm od grzbietu mogą
być zasłonięte)
• warunkiem reklamacji jest dostarczenie proofa