Szkoła Podstawowa nr 1 po termomodernizacji

Transkrypt

Szkoła Podstawowa nr 1 po termomodernizacji
Szkoła Podstawowa nr 1 po termomodernizacji
wtorek, 18 października 2016
Skończyły się prace związane z realizacją zadania dotyczącego termomodernizacji budynku użyteczności publicznej tj. Szkoły
Podstawowej nr 1 w Miechowie.
Zakres wykonanych robót obejmował docieplenie ścian zewnętrznych styropianem grubości 18 cm, ścian przylegających do
gruntu styropianem grubości 11 cm wraz z położeniem tynku.
W ramach prac dokonano również wymiany starych okien i drzwi. Zamontowano głowice termostatyczne i instalację
fotowoltaiczną oraz oświetlenie typu LED.
Po termomodernizacji odtworzono elementy ozdobne budynku (gzymsy). Inwestycja prowadzona była w formule
''zaprojektuj i wybuduj”.
Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 1 010 525,13 zł, w tym 64,51% kosztów kwalifikowalnych stanowi
dofinansowanie z polsko – szwajcarskiego programu współpracy.
Kompleksowa termomodernizacja obiektu przyczyni się do znacznego obniżenia zapotrzebowania na energię cieplną
niezbędną do jego ogrzania. Zgodnie z opracowanym audytem energetycznym oszczędność energii w SP Nr 1 w Miechowie
wyniesie 760,88 GJ/rok, co pozwoli zmniejszyć koszty utrzymania placówki.
Wykonanie nowej elewacji wpływa również na poprawę walorów estetycznych i wizualnych szkoły.
Zadanie zrealizowano w ramach dodatkowego zakresu projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej w gminach
Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych".
Podobny zakres prac termomodernizacyjnych zaplanowano dla budynku Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie. Dodatkowo, w
UGiM zmodernizowana zostanie istniejąca kotłownia węglowa na gazową.
Wykonawcą inwestycji w obydwu budynkach użyteczności publicznej jest firma wybrana w drodze przetargu
nieograniczonego „WM Renowacje S.C. z Krakowa”.
Skończyły się prace związane z realizacją zadania dotyczącego termomodernizacji budynku użyteczności publicznej tj. Szkoły
Podstawowej nr 1 w Miechowie.
Zakres wykonanych robót obejmował docieplenie ścian zewnętrznych styropianem grubości 18 cm, ścian przylegających do
gruntu styropianem grubości 11 cm wraz z położeniem tynku.
W ramach prac dokonano również wymiany starych okien i drzwi. Zamontowano głowice termostatyczne i instalację
fotowoltaiczną oraz oświetlenie typu LED.
Po termomodernizacji odtworzono elementy ozdobne budynku (gzymsy). Inwestycja prowadzona była w formule
''zaprojektuj i wybuduj”.
Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 1 010 525,13 zł, w tym 64,51% kosztów kwalifikowalnych stanowi
dofinansowanie z polsko – szwajcarskiego programu współpracy.
Kompleksowa termomodernizacja obiektu przyczyni się do znacznego obniżenia zapotrzebowania na energię cieplną
niezbędną do jego ogrzania. Zgodnie z opracowanym audytem energetycznym oszczędność energii w SP Nr 1 w Miechowie
wyniesie 760,88 GJ/rok, co pozwoli zmniejszyć koszty utrzymania placówki.
Wykonanie nowej elewacji wpływa również na poprawę walorów estetycznych i wizualnych szkoły.
Zadanie zrealizowano w ramach dodatkowego zakresu projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej w gminach
Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych".
Podobny zakres prac termomodernizacyjnych zaplanowano dla budynku Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie. Dodatkowo, w
UGiM zmodernizowana zostanie istniejąca kotłownia węglowa na gazową.
Wykonawcą inwestycji w obydwu budynkach użyteczności publicznej jest firma wybrana w drodze przetargu
nieograniczonego „WM Renowacje S.C. z Krakowa”.
Tekst pochodzi ze strony:
Urząd Gminy i Miasta
ul. H. Sienkiewicza 25, 32 - 200 Miechów
Strona 1 z 2
http://www.miechow.eu/miasto-i-gmina/aktualnosci/szkola-podstawowa-nr-1-po-termomodernizacji/
Urząd Gminy i Miasta
ul. H. Sienkiewicza 25, 32 - 200 Miechów
Strona 2 z 2