Kierunek Data egzaminu pisemnego Data egzaminu - Medyk

Transkrypt

Kierunek Data egzaminu pisemnego Data egzaminu - Medyk
Kierunek
Technik
Farmaceutyczny
„Stary egzamin”
Data egzaminu
pisemnego
Data egzaminu
praktycznego /godz
15.06.2015 godz. 12.00
Ilość
osób
1
Technik
Farmaceutyczny
„Stary egzamin”
17.06.2015 godz. 9.00
6
Ratownik Medyczny
„Stary egzamin”
16.06.2015 godz. 9.00
1
Ośrodek
egzaminacyjny
Technikum w Zespole
Szkół TurystycznoHotelarskich
im. Wandy i Witolda
Donimirskich
w Elblągu,
ul. Saperów 14C,
Elbląg
Szkoła Policealna im.
Jadwigi Romanowskiej
ul. Saperów 14E
82-300 Elbląg
Sala 308
Szkoła Policealna
im. prof. Zbigniewa
Religi w Olsztynie,
ul. Mariańska 3A,
Olsztyn

Podobne dokumenty