Przedmiar/obmiar robót

Transkrypt

Przedmiar/obmiar robót
Rejon.11.05-27Grudnia.
Str. 1
Przedmiar/obmiar robót
Lp
1.
1. 1.
1. 1. 1.
1. 1. 2.
Normatyw
Opis
Suma
Obiekt: IIpiętro -sala nr 4.
Element: Roboty malarskie.
KNR
04-01-1202-0900
KNR
04-01-1202-0700
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 pom. 4 sufit
3,84*3,03+2,18*0,87+2,18+2,67*2,18*0,5
18.622
ściany
(3,84+3,03+0,30+2,18+0,87+4,76+1,88)*3,40
57.324
Jm. m2
Skasowanie wykwitów (zacieków)
5,00*1,50
Razem:
7.500
ściany
5,00*2,50
1. 1. 3.
1. 1. 4.
1. 1. 5.
1. 1. 6.
1. 1. 7.
1. 1. 8.
1. 1. 9.
1. 1.10.
NNRNKB
02-02-1134-0201
KNR
02-02-0815-0600
KNR
02-02-0815-0400
KNR
04-01-1204-0800
KNR
02-02-1505-0301
KNR
02-02-1505-0301
KNR
04-01-1212-270
KNR-W
04-01-1216-0100
75.946
12.500
Jm. m2
Razem:
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" powierzchnie pionowe - UNIGRUNT- przyjęto 50%
(18,622+57,324)*0,50
20.000
Jm. m2
Razem:
Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
7,50
37.973
Jm. m2
Razem:
Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych
i betonowych wylewanych
12,50
7.500
37.973
7.500
12.500
Jm. m2
Razem:
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności
75,946-20,00
12.500
Jm. m2
Razem:
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem - farba emujsyjno-akrylowa do malowania wewnętrznego
sufity kolor biały -sufit
18,622
55.946
Jm. m2
Razem:
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem - farba emujsyjno-akrylowa do malowania wewnętrznego
ściany kolor półpełny
57,324
18.622
Jm. m2
Razem:
Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
- pom. 333
2,00
57.324
Jm. m
Zabezpieczenie podłóg folią
45,00
Razem:
Jm. m2
Razem:
System kosztorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z o.o.
55.946
18.622
57.324
2.000
2.000
45.000
45.000

Podobne dokumenty