Pobierz plik - Europejska Wyższa Szkoła Biznesu

Transkrypt

Pobierz plik - Europejska Wyższa Szkoła Biznesu
KONFERECNJE I WYKŁADY OTWARTE
V 2012 - Wirtualne przedsiębiorstwo studenckie „The Young
Hoteliers”
serdecznie
zaprasza
na
Konferencję
Międzynarodową "Global Tourism - Local Business" w
najbliższy piątek - 25 maja w siedzibie PWSB.
IV 2012 - W Poznaniu odbyła się trzecia konferencja z cyklu
„PR for BUSINESS”. Spotkanie ma na celu przybliżenie
tematyki efektywnego PR wewnętrznego dla małych i
średnich przedsiębiorstw. Podczas spotkania wystąpią osoby
bezpośrednio związane z tematyką PR – praktycy Public
Relations, reklamy i marketingu oraz specjaliści zarządzania
funduszami europejskimi.
V 2011 - spotkanie w PWSB kadry akademickiej
Wielkopolski z ekspertem bolońskim, dr hab. Ewą
Chmielecką zatytułowane „Krajowe ramy kwalifikacji.
Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia”
V 2011 - Konferencja międzynarodowa "Kadra zarządzająca potrzeby rynku pracy w odniesieniu do branży turystycznej"
IV 2011 - wykład otwarty na temat CSR prowadzony przez
Martę Szymborską, Specjalistkę ds. Komunikacji i CSR
Grupy Raben
IV 2011 - wykład otwarty poświęcony projektowaniu
rozwiązań biznesowych funkcjonujących w Internecie oraz
firmowych kont internetowych, prowadzony przez
przedstawicielkę firmy Globe Group Sp. z o.o. - Patrycję
Wesołowską
III 2011 - wykład otwarty na temat logistycznych aspektów
funkcjonowania
portu
w
Hamburgu
prowadzony
przez Macieja Brzozowskiego, przedstawiciela Hafen
Hamburg Marketing e.V.
I 2011 - I wykład otwarty Owena Easteala z cyklu
"Zarządzenie hotelem"
I 2011 - Spotkanie z młodzieżą XI Liceum
Ogólnokształcącego na temat kształcenia biznesowego w
języku angielskim
I 2011 - Wykład otwarty Davida DeBenedetti na temat
ochrony własności inelektualnej.
XII
2010
Współorganizowanie
konferencji
międzynarodowej ICBC 2010 (International Conference on
Business Cases) w New Delhi w Indiach.
X 2010 - wykład w j.polskim i angielskim Tomasza Klója
(żołnierza 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego) n.t. logistyki
wojskowej
VIII 2010 - udział Dr P.Odrakiewicza w konferencji w
Montrealu i przewodniczenie sesji naukowej "Rozwój
wielonarodowych
i
wielojęzycznych
materiałów
edukacyjnych" wspólnie z prof. dr Ch.Wanklem.
VI 2010 - wykład otwarty Prof. Johna B. Taylora z
Uniwersytetu Stanforda nawiązujący do tematyki książki
zatytułowanej „Zrozumieć kryzys finansowy”.
V 2010 - V konferencja międzynarodowa PWSB "Innowacje
w Zarządzaniu - Globalne Partnerstwo"
V 2010 - Konferencja międzynarodowa
Przedsiębiorczość Akademicka"
"Poznańska
IV 2010 - Wykład otwarty prof. Michaelem McManus z
California International Business University w PWSB.
XII 2009 - Wizyta prof. Tienie Crousa z University of the
Free State w RPA
VIII 2009 - udział dr P.Odrakiewicza w konferencji Academy
Of Management w Chicago
VIII 2009 - spotkanie dr P.Odrakiewicza z Henry
Mintzbergiem (McGill University-Montreal) podczas
konferencji naukowej Zarządzania AOM w Chicago 2009
V 2009 - IV konferencja międzynarodowa Innovation in
Management. Cooperating Globally.
IV 2009 - wykład otwarty Prof. G. W. Kołodki nawiązujący
do książki "Wędrujący świat"
III 2009 - Wizyta przedstawicieli Avans School of
Interntional Studies, dr Niesa Rijndersa i Wilmy Schellevis
XI 2008 - Konferencja krajowa “Zarządzanie w edukacji.
Edukacja w zarządzaniu”
IX 2008 - udział dr P.Odrakiewicza w konferencji ERENETBudapeszt Corvinus University
IX 2008 - udział dr Huberta Palucha w Konferencji
Inaugurującej Szwajcarsko - Polski Program Współpracy
VIII 2008 - udział dr P.Odrakiwicza w konferencji
"Entrepreneurship Education" organizowanej przez Queens
University Belfast 2008 w ramach Stanford Technology
Ventures Program
VI 2008 - konferencja międzynarodowa w PWSB
"Management
of
Meaning
in
Organizations"
współorganizowana przez International Association of CrossCultural Competence & Management oraz Rotterdam School
of Management
VI 2008 - III konferencja międzynarodowa PWSB "3IN INVENTING - INNOVATING - INTERPRETING"
V 2008 - "Mit przedsiębiorczości" wykład dla studentów
uczelni i społeczności Golden Line prezentowany przez
Grzegorza Turniaka.
V 2008 - udział dr P.Odrakiewicza w konferencji w Partium
Christian University
IV 2008 - umowa o współpracy pomiędzy PWSB i
International Business Academy Denmark
IV 2008 - Konferencja PWSB "Postrzeganie agresji przez
młodzież szkół ponadgimnzjalnych"
IV 2008 - Wykład otwarty Hansa Yskesa "Duński model
przedsiębiorczości"
IV 2008 - Wykład otwarty Hansa Yskesa "Współpraca IBA i
PWSB w ramach programu Erasmus szansą rozwoju
studentów"
III 2008 - Warsztaty pt: "Zarządzanie kryzysowe UE"
przygotowane przez dr Katarzyne Czainską i Przemysława
Rembielaka - Komenda główna Straży Pożarnej.
II 2008 - Warsztaty pt: "Poznajmy się" przygotowane przez dr
Petera Odrakiewicza oraz Ambasadę Brytyjską.
I 2008 - Wykład otwarty prof Sławomira Magali
"Interkulturowe aspekty przedsiębiorczości młodzieży
akademickiej (case study)"
I 2008 - Wykład dr Katarzyny Czainskiej dla studentów
Tampere
University
of
Technology
"Zarządzanie
kompetencjami członków zespołów projektowych"
XII 2007 - Wykład otwarty prof Sławomira Magali
"Komunikacja interkulturowa w Biznesie"
XI 2007 - wykład otwarty "Szwajcarska precyzja w
zarządzaniu" Ambasadora Szwajcarii Benedicta de Cerjat
XI 2007 - wykład otwarty "Kanadyjskie wzorce
przedsiębiorczości
i
zarządzania"
Ambasadora
Kanady Davida Prestona
XI 2007 - wykład otwarty "Zarządzenie współpracą polsko ukraińską w zakresie edukacji i przedsiębiorczości"
Konsula Ukrainy Łukasza Horowskiego
XI 2007 - Wykład otwarty prof Peter Szaffko "Nowoczesne
metody nauki języka angileskiego - drama method"
XI 2007 - Wykład otwarty prof Peter Szaffko "Proces
Boloński, a zmiany w systemie edukacji"
X 2007 - Konferencja PWSB "Otwarci na świat - otwarci na
różne rodzaje kariery"
X 2007 - Wykład otwarty prof Sławomira Magali "Etyka
biznesu w globalnym świecie"
X 2007 - Wykład otwarty dr Musa Kamary "Afryka naszych
czasów - aspekty polityczne i ekonomiczne"
X 2007 - Konferencja PWSB "Młodzi interkulturowi"
X 2007 - Konferencja prezentująca różne typy kariery pt.
"Otwarci na świat - otwarci na różne kariery" przygotowana
przez mgr Magdalenę Ignaczak i mgr Elianę Żymierską.
IX 2007 - Wizyta dr Vitaliy'a Makarego z Yuriy Fed'kovych
National University of Chernivtsi
VII 2007 - Współorganizowanie konferencji z Politechniką
Poznańską "The 11th International Conference on Human
Aspects of Advanced Manufacturing Agility and Hybrid
Automation - HAAMAHA"
VI 2007 - udział dr P. Odrakiewicza w konferencji w Wiedniu
n.t. International Education Innovation in Business and
Economics
VI 2007 - Konferencja PWSB "Nie trać czasu w wakacje"
V 2007 - wykład otwarty Marcina Libickiego "Co
Europejczyk
musi
wiedzieć
o
PARLAMENCIE
EUROPEJSKIM?"
V 2007 - udział dr P.Odrakiewicza w konferencji
organizowanej przez Erasmus University - Rotterdam School
of Management
IV 2007 - udział dr P.Odrakiewicza w konferencji
organizowanej
przez
Partium
Christian
University i University of Debrecen.
IV 2007 - Wykład otwarty prof Sławomira Magali
"Intercultural education"
III 2007 - Konferencja PWSB "Warto pracować w Polsce"
I 2007 - Konferencja pt. "Praca i nauka za granicą szansą
rozwoju zawodowego", przygotowana przez mgr Magdalenę
Ignaczak i mgr Elianę Żymierską
X 2007 - Konferencja prezentująca różne typy kariery pt.
"Otwarci na świat - otwarci na różne kariery" przygotowana
przez mgr Magdalenę Ignaczak i mgr Elianę Żymierską.
XII 2006 - Wykład otwarty prof Waldemara Karwowskiego
"Zarządzanie koncepatualizujące i organizacja ucząca się"
XI 2006 - Wykład otwart prof Józefa Żurady "Data Maining"
X 2006 - Wykład otwarty prof Hansa Opellanda "E-commers
& E-banking"
VI 2006 - I Konferencja międzynarodowa "Innowacje w
zarządzaniu"
PUBLIKACJE
Monografie:
Czainska Katarzyna: Odkryć zarządzanie – Poznań: Wydawnictwo
Profesjonalne PWN i PWSB, 2010 – 228 s. / ISBN 978-83-01-16422-5
Innovation In management: globar partnership, Odrakiewicz Peter, Strnad
William - Poznań: Wydaw. PWSBIJO, 2010. – 315 s. / ISBN 978-83-6243904-1
Sworowski Tomasz, Czainska Katarzyna, Odrakiewicz Peter: Evolute Polska
– Poznań: Wydaw. PWSBIJO, 2009. – 141 s. / ISBN 978-83-925092-9-5
Global cooperation In management, red. Wankel Charles, Odrakiewicz Peter,
Strand William - Poznań: Wydaw. PWSBIJO, 2009. – 253 s. / ISBN 978-83925092-4-0
Innovation in management cooperating globally, red. Wankel Charles,
Odrakiewicz Peter, Strnad William, Sivert Mike - Poznań: Wydaw.
PWSBIJO, 2009. – 365 s. / ISBN 978-83-925092-5-7
Business education and training in management, red. Odrakiewicz Peter,
Strand William, Sivert Mike - Poznań: Wydaw. PWSBIJO, 2009. – 188 s. /
ISBN 978-83-925092-6-4
Innovation in management cooperating globally, red. Wankel Charles,
Odrakiewicz Peter, Strnad William - Poznań: Wydaw. PWSBIJO, 2009. –
794 s.
Management of meaning In organizations, red. Odrakiewicz Peter, Stand
William – Poznań: Wydaw. PWSBIJO, 2008. – 298 s. / ISBN 978-83925092-2-6
Innowacje w zarządzaniu = Innovation In management, red. Wyrwicka
Magdalena – Poznań: Wydaw. PWSBIJO, 2006. – 340 s. / ISBN 978-83925092-1-9
Podręczniki:
Kulas Mieczysław: Wprowadzenie do metod algebraicznych w zarządzaniu. –
Poznań: Wydaw. PWSB, 2010 – 268s., bibliogr. Ind. / ISBN 978-83-62439-126
Kulas Mieczysław: Wprowadzenie do matematyki. – Poznań: WN PWSB, 2010
– 54s., rys. / ISBN 978-83-62439-08-09
Grala Janusz: Przygotowywanie materiałów merytorycznych w postaci
elektronicznej. - Poznań: Wydaw. PWSB, [2010]. - Wydawnictwo
współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
Mikołajczak Paweł, Podstawy mikroekonomii, Poznań: Wydaw: Nakom, 2006
- str. 239 / ISBN 83-89529-14-9,
Czasopisma:
Global Management Journal. Publ. by PWSB - ISSN 2080-2951 / Ukazuje sie
od roku 2009
Innovative Management Journal. Publ. by PWSB - ISSN 1899-3656 / Ukazuje
się od roku 2008
The Lake - Our Magazine. Publ. by PWSBiJO (Vol. 1, 2007) / Ukazało się w
roku 2007
PROJEKTY I BADANIA
III 2012 - Kanclerz PWSB Pan Tomasz Sworowski, Prorektor PWSB Dr
Beata Kozyra, oraz wykładowcy PWSB Dr Piotr Dzikowski i Dr Jerzy
Zielenkiewicz odwiedzili jeden z najstarszych uniwersytetów w Stanach
Zjednoczonych – Clark University w Worcester. Wizyta miała charakter
nie tylko kurtuazyjny, ale i roboczy, dotyczyła bowiem ustalenia
szczegółów współpracy między Clark University a Poznańską Wyższą
Szkołą Biznesu.
XI 2010 - Nawiązanie współpracy z Thames Valley University oraz The
London School of Hospitality and Tourism w Londynie w sprawie
kontynuowania przez studentów PWSB studiów na poziomie
magisterskim w ww. Uczelniach londyńskich.
VIII 2010 - dr T.Górecki, mgr W. Grala oraz dr P.Odrakiewicz odbyli
wizytę naukowo-edukacyjną w Tobin College of Business St John's
University w Nowym Jorku. Wizyta miała na celu zapoznanie się z
funkcjonowaniem uniwersytetu St John's oraz nowoczesnymi metodami
edukacji w naukach o zarządzaniu.
IV 2010 - Podpisanie umowy o współpracy PWSB z California
International Business University.
2009-2012 - Projekt "Zarządzanie w hotelarstwie - studia w języku
angielskim oraz szkolenia dla osób spoza środowiska akademickiego"
2009-2011 "Kompetentny Absolwent - program rozwoju studentów i
absolwentów"
X 2009r - PWSB zawarła umowę współpracy z Institute of Management
Education w Indiach.
XI 2009 - PWSB w projekcie ESNtrain prowadzonym przez Narodową
Agencje Programu Erasmus
VIII 2009 - dr Peter Odrakiewicz członek INTERNATIONAL HUMAN
RESOURCE
MANAGEMENT
COMMITTEE
Academy
of
Management został powołany na stanowisko Ambasadora AOM HR na
Polskę.
2009 - Projekt "Poznańska Przedsiębiorczość Akademicka"
XI 2008 - III 2009 - Opracowanie polskiej wersji językowej aplikacji
Serpentine do diagnozowania zarządzania bezpieczeństwem w
przedsiębiorstwach.
XI 2008 - Prezentacja wyników prac Bicorn na konferencji
"Zarządzanie bezpieczeństwem u Unii Europejskiej wobec globalnych
zagrożeń" w Józefowie koło Warszawy.
IX 2008 - dr Hubert Paluch przebywał na Wirtschaftsuniversitaet Wien
w Europainstitut u prof. dr Gerharda Fink'a. Celem wyjazdu była
wymiana doświadczeń w zakresie jakości kształcenia na poziomie
szkolnictwa wyższego oraz omówienie możliwości nawiązania
współpracy naukowej pomiędzy PWSB a Europainstitut WU Wien.
IX 2008 – rozpoczęcie projektu „Zarządzanie komunikacją w
organizacji” - projekt realizowany wraz z St. John University USA i
Academy of Management pod naukowym nadzorem Prof. Chalesa
Wankla
VI - IX 2008 - Testowanie i wdrożenie polskiej wersji językowej
aplikacji
Bicorn
do
diagnozowania
poziomu
zarządzania
bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach.
XII 2007 - I 2008 - Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów
komunikacji interpersonalnej "Po co się stawiać, lepiej pogadać" dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod patronatem Kuratorium Oświaty
w Poznaniu.
2008 Projekt "Shakespeare in school - warsztaty teatralno-językowe"
2007 – 2009 Projekt „Inkubator przedsiębiorczości” – mający na celu
propagowanie przedsiębiorczości i interkulturowości wśród młodzieży,
współorganizowany przez AIESEC pod patronatem Kuratorium Oświaty
w Poznaniu
X 2007 - Przystąpienie PWSB do konsorcjum badawczego projektu
Concern.
IX 2007 - IV 2009 - Stworzenie aplikacji Languoid do badania
kompetencji komunikacyjnych organizacji.
V – VI 2007 „112 -, Can I Help You?” - projekt realizowany wraz z
Komendą Straży Pożarnej w Poznaniu, współpraca polega na pomocy
przy opracowywaniu skryptów rozmów interwencyjnych oraz użyczaniu
głosu przez zagranicznych studentów PWSB do nagrań studyjnych
IV 2007 - Zarządzanie kryzysowe w UE – prezentacja metod
zarządzania kryzysowego; udział studentów w treningu służb
ratowniczych; projekt realizowany wraz z Komendą Straży Pożarnej w
Poznaniu.
IV 2007 - Wyposażenie auli w pętle indukcyjną - Program Pitagoras
2007.
III 2007 - Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy
(analiza nowoczesnych form doradztwa zawodowego). Badanie
prowadzone przez dr Katarzynę Czainską i mgr Magdalenę Ignaczak.
II 2007 - Projekt międzynarodowy w kooperacji z AISEC
przedsiębiorczość , innowacje, interkulturowość realizowany w
Poznańskich liceach pod kierunkiem dr Piotra Odrakiewicza
I-III 2007 - Projekt Enterprise Inkubator przygotowany przez AEISEC
przy współpracy PWSB.
I-VII 2007 - Projekt Nephroid - badanie kompetencji pracowników
służb zarządzania kryzysowego, prowadzone przez dr Katarzynę
Czainską i Tempere University of Technology.
2007 - Uzyskanie
wyższych Space.
członkostwa
w
Europejskiej sieci
uczelni
2007 - Uzyskanie członkostwa w ERENET (The Entrepeneurship and
Research and Education Network of Central European Universities
Space).
XII 2006 - II 2007 - Testowanie i wdrożenie polskiej wersji językowej
aplikacji Folium i Talbot do badania zarządzania wiedzą w
przedsiębiorstwach.
X 2006 - „Nowe metody efektywnego nauczania języka angielskiego” –
projekt prowadzony wraz z University of Debrecen (Węgry)
VI 2006 - VI 2009 - Opracowanie polskiej wersji językowej aplikacji
Cycloid. Przeprowadzenie badań diagnostycznych.
VI 2006 - Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Tampere
University of Technology w Pori (Finlandia) a PWSB.
VI 2006 - I Międzynarodowa Konferencja „Innowacje w zarządzaniu”.
KOŁA NAUKOWE
2011/2012 - działa Koło Matematyczne pod opieką mgr
Katarzyny Przybył
Od 2009 - Działa Klub Psychologów Biznesu pod opieką dr A.
Bęczkowskiej
Od 2009 - Działa Klub Studentów Erasmusa pod opieką dr A.
Bęczkowskiej
2009/2010 - Działało koło naukowe "Info-Biznes" pod opieką dr
K. Gorzelańczyk - Zawodnej
2008/2009 - Działał Klub Logistyka, pod opieką mgr K.
Grzybowskiej
2008/2010 - Działo koło naukowe "Szkoła Finansów" pod opieką
dr M. Mosionek - Szwedy
2008/2009 - Działał Klub Informatyków pod opieką dr K.
Malczewskiego
2008/2009 - Działał Akademicki Klub Lotniczy, pod opieką P.
Odrakiewicza i prowadzony przez M. Gralę.
2007/2008 - Działał Klub Niemiecki, pod opieką dr P.
Odrakiewicza i T. Ruckera.
X.2007 - Powstało Koło Psychologów, pod opieką mgr M.
Ignaczak
2007 - Powstał Erasmus Club, pod opieką mgr M. Bernaczak
2007/2008 - Działał International Students' Business Club
prowadzony przez studentów V. Ukenta i Y. Ohalem pod opieka
dr P. Odrakiewicza.
2006 - Powstał Polish Canadian Club, pod opieką dr P.
Odrakiewicza
2006/2007 - Działał Klub Ekonomistów, pod opieką mgr P.
Mikołajczaka
KULTURA
IV 2012 – Samorząd Studencki zorganizował imprezę Kicz Party dla
studentów PWSB. Każdy miał możliwość ubrać się nietypowo i
niecodziennie a nawet komicznie. W trakcie trwania imprezy studenci
mogli sprawdzić swoje umiejętności wokalne w karaoke.
VII 2012 – W poszczególnych etapach konkursu, spośród setek
zgłoszonych uczniów, wygrani otrzymali koszulki, bluzy oraz gadżety
PWSB. Zwycięzcą nagrody głównej został uczeń Zespołu Szkół
Łączności w Poznaniu, który otrzymał bilet na mecz Euro 2012 IrlandiaWłochy.
VI 2011 - Wernisaż wystawy „Myśli obrazy” malarstwa Małgorzaty
Myśliwskiej
IV 2011 - Już po raz piąty Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu
współorganizowała trzydniowy Festiwal Kabaretów Studenckich
FIKOŁEK. W jury zasiadali Wojciech Kowalczyk (Kabaret Czesłaf) i
Zbigniew Remlein (Agencja Artystyczna AKRAT).
II 2011 - Studencka impreza w klubie Terytorium z okazji 10 lecia
Uczelni
I 2011 - Studencka impreza w klubie Alcatraz z okazji 10 lecia Uczelni
IV 2010 - PWSB była współorganizatorem Festiwalu Kabaretów
Studenckich FIKOŁEK, który miał miejsce w auli DS. Hanka.
Specjalnym gościem, którzy zasiedł w jury był kabaret Czesłaf.
III 2010 - Wernisaż
Moraczewsiego
wystawy
„Trivium”
malarstwa
Janusza
II 2010 - Odbył się konkurs fotograficzny dla studentów poznańskich
uczelni pt. "Dzielnica Zamkowa - 100 wizerunków na 100 lat".
XI 2009 - Wernisaż wystawy „Twarze – cienie” malarstwa Bożeny
Kopij – Machnik
X 2009 - Wernisaż wystawy „W drodze do … Jerozolimy” malarstwa
Grzegorza Ratajczyka, Pawła Matuszka i Krzysztofa Jankowskiego
VI 2009 - Wernisaż wystawy malarstwa Marka Cierniewskiego
IV 2009 - Wernisaż wystawy „Ciche życie” malarstwa Jerzego Łuczaka
II 2009 - Wernisaż wystawy „Pośrednik niewypowiedzianego”
malarstwa Marka Cierniewskiego
IV 2008 - PWSBIJO było współorganizatorem Festiwalu Kabaretów
Studenckich FIKOŁEK, który miał miejsce na auli AWF. Specjalnymi
gośćmi, którzy zasiedli w jury byli Zenon Laskowik, Krzysztof Jaślar,
Aleksander Gołębiowski.
III 2008 - Wernisaż wystawy malarstwa Gossi Zielaskowskiej
III 2008 - Na terenie uczelni PWSBIJO odbył się festiwal Funky Day, na
którym wystąpił kabaret Czołówka Piekła i Grupa na jeden wieczór oraz
grupa teatralna Studio Próby.
I 2008 - Wernisaż wystawy „Teatry Poznania lat 70-tych” – fotografie
Rafała Jasionowicza i Jacka Kulma
XII 2007 - Warsztaty i koncert "Gospel Joy" pod patronatem PWSBIJO,
którego gwiazdami byli Natalia Kukulska i Mietek Szcześniak
X 2007 - Odbył się X Poznański Festiwal Nauki i Sztuki pod hasłem
"Otwarci na świat"
X 2007 - Odbył sie na terenie PWSBIJO Dzień kultury Afrykańskiej Real Africa przygotowany przez dr Katarzyne Czainską i mgr Eliane
Żymierską
IX 2007 - Występ D'Mandates w Gnieźnie
X 2007 - Wernisaż wystawy malarstwa Grzegorza Ratajczyka
VIII 2007 - Zespół D'Mandates wydał swoją pierwszą płytę
VII 2007 - Canada Day przygotowany przez dr Petera Odrakiewicza
VI 2007 Wernisaż wystawy malarstwa Wojciecha Gorączniaka
VI 2007 - Występ studentów nigeryjskich w spektaklu teatru Usta-Usta
w ramach Festiwalu Malta.
V 2007 - Udział studentów PWSBIJO w Poznańskim pochodzie
Juwenaliowym i pomoc przy organizacji koncertów na Malcie. Grupa
muzyczna The Way Voices wystąpiła na festiwalu "KLOPS".
V 2007 - Grupa muzyczna The Way Voices wystąpiła w Ostrowie
Wielkopolskim ("Przesłanie")
IV 2007 - odbył się koncert "We are the World" - przełamywanie granic
i barier - przygotowany przez dr Katarzyne Czainską
IV 2007 - Wernisaż wystawy "Bezkres kresów" malarstwa Sylwestra
Łachacza
IV 2007 - Global Village - spotkanie z młodzieżą z całego świata.
II 2007 - Wernisaż wystawy malarstwa Prof. Tomasza Siwińskiego
I 2007 - Świąteczny Koncert Muzyki Gospel przygotowany przez chór
"Żywa Woda"
XII 2006 - Koncert grupy "The Way Voices"
X 2006 - Otwarcie w PWSBIJO galerii BEKOS Prof. Grzegorza
Ratajczyka.
SZKOLENIA
III 2010 - Odbyła się Wiosna kompetencji, na której gośćmi byli
specjaliści z zakresu doradztwa personalnego, prawa pracy i
komunikacji w biznesie.
V 2007 - PWSB realizowało projekt pt. "Reintegracja społeczno zawodowa osób długotrwale bezrobotnych i bezdomnych w
Poznaniu. Projekt współfinansowany był przez Europejski Fundusz
Społeczny w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich.
III 2007 - PWSB organizowało intensywne kursy maturalne z języka
angielskiego i matematyki.
VIII 2006 - Odbyło się szkolenie "Program Aktywizacji Zawodowej
Kobiet"
IX 2006 - PWSB uczestniczyło w realizacji Programu Aktywizacji
Zawodowej Kobiet z projektu "Kompleksowy Program doradczo szkoleniowy szansą dla kobiet Poznania i powiatu poznańskiego"
finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny oraz Urząd
Miasta Poznania.
VI 2006 - Udział w szkoleniu pt. "Organizacja systemu
komputerowego w małym i średnim przedsiębiorstwie"
2006-2007 - PWSB prowadziło szkolenia pt. "Grafika komputerowa tworzenie stron internetowych - fotografia komputerowa"
SPORT
IV 2012 - Marcin Grzymisławski student PWSB przebiegł 5
Półmaraton Poznańki z czasem netto 1:31:57 pobijając swój
dotychczasowy rekord życiowy o 6 min. Na prawie 5000 biegaczy
zajął 350 miejsce w klasyfikacji generalnej oraz na 149 w kategorii
M-18.
IV 2012 - Nasz student - Mateusz Korobacz, ubiegłoroczny
motocyklowy wicemistrz Polski klasy Superstock 600, zakończył
swój debiutancki start w klasie Superstock 1000 od sięgnięcia w
niedzielę po ósme miejsce w międzynarodowych mistrzostwach
Alpe Adria na Słowacji.
IV 2012 - Bartosz Stanek student PWSB uczestniczył w 39
Maratonie Dębno. Maraton Dębno jest to międzynarodowa
impreza, w której uczestniczą zawodnicy z najwyższej sportowej
półki. Jest to impreza najwyższej rangi. Odbywają się tu coroczne
Mistrzostwa Polski w maratonie. Trasa Maratonu poprowadzona
była przez 3 miejscowości: Dębno, Dargomyśl, Cychry. Trasa
złożona była z trzech okrążeń. Każde okrążenie posiadało dystans
14km. W imprezie wzięło udział ponad 1100 uczestników.
Ukończyło zawody 1096 biegaczy. Na tych zawodach ustanowił
swój nowy rekord życiowy, który wynosi obecnie 4:00:37.
VI 2011 - na czeskim torze w Brnie, student PWSB Mateusz
Korobacz umocnił się na prowadzeniu klasyfikacji generalnej
motocyklowych mistrzostw Polski juniorskiej klasy Superstock 600
V 2011 - student PWSB Tomasz Rosik reprezentuje Uczelnię w
Szczecinie na Letnich Mistrzostwach Polski w Pływaniu Osób
Niepełnosprawnych
V 2011 - Drużyna piłkarska PWSB zajęła III miejsce w
Międzyuczelnianej Lidze Piłki Nożnej uczelni Wielkopolskich
V 2011 - student PWSB Tomasz Rosik zajął III miejsce w
Ogólnopolskich
Zawodach
Pływackich
Studentów
Niepełnosprawnych Szkół Wyższych
IV 2011 - student PWSB Mateusz Korobacz bierze dział w
wyścigach o tytuł motocyklowego Mistrza Polski juniorskiej klasy
Superstock 600, podczas pierwszej rundy serii na torze w Poznaniu
IX 2010 - PWSB sponsoruje drużynę wioślarską uczniów V LO na
zawodach w Hanowerze (Niemcy) . Drużyna sportowa uczniów V
LO w Poznaniu sponsorowana przez PWSB zajęła miejsca na
podium
zdobywając
następujące
medale:
a) w zawodach międzyszkolnych (11.09.2010r.) drużyna dziewcząt
–
złoty
medal,
b) w zawodach regionalnych Dolnej Saksonii (12.09.2010r.)
drużyna dziewcząt – złoty medal, chłopcy w konkurencjach
indywidualnych złoty i srebrny medal
III 2010 - student I roku studiów stacjonarnych Bartosz Stanek
pokonał w 3 Półmaratonie Poznańskim dystans 21 km w
imponującym czasie 1h 45min i 54 sekund
VII 2009 - student I roku Wojciech Cwojdziński zajął 4 miejsce na
XXXVII Szybowcowych Mistrzostwach Polski Juniorów
V 2009 - Drużyna UKK PWSB zajęła czwarte miejsce w Turnieju
Piłki Nożnej o Puchar Uczelnianych Klubów Kibica
VI 2008 - Drużyna Bowlingowa PWSB uczestniczyła w V
Ogólnouczelnianym Turnieju Bowlingowym o Puchar JM Rektora
WSL Bowling Cup.
V 2008 - Drużyna PWSBIJO zajęła III miejsce w futsalu
V 2007 - Puchar dla drużyny PWSB za udział w Lidze
Bowlingowej Studentów miasta Poznania
XII 2006 - Drużyna PWSB zdobyła szóste miejsce w II Halowym
Tyrnieju Piłki Nożnej o Puchar Kanclerza GWSHM "Milenium"
organizowanym przez AZS Poznań
XI 2006 - Drużyna PWSB zdobyła drugie miejsce w
Mistrzostwach Studentów miasta Poznania w futsalu. Wyróżnienie
otrzymał Paweł Sobczak za najlepszego bramkarza.
ABSOLWENCI
III 2011 - Absolwent PWSB Johna Egwu Jamesa wystąpił w programie X
Factor w TVN
IX 2008 - Studentka PWSB Ruth Ngozi udzieliła wywiadu na potrzeby
strony miasta Poznań adresowanej do cudzoziemców.
VI 2008 - Powstanie Klubu Absolwenta
VII 2008 - Uczelnia pozyskała fundusze z UE w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki i rozpoczęła realizację projektu
"Kompetentny Absolwent - program rozwoju studentów i absolwentów".
Jednym z efektów projektu było zorganizowanie staży dla absolwentów
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy ukończyli naukę w roku
akademickim 2008/2009. Od lipca 2010 rozpoczęła się II tura staży, w
której udział wzięło 25 studentów z rocznika 2009/2010r.
II 2009 - Absolwentka PWSB Anna Ranoszek była jedną z czołowych
polskich zawodniczek Karate i odnosi dalsze sukcesy.
INNE WYDARZENIA
III 2012 - Odbyło się spotkanie jury olimpiady menedżerskiej
Business Cases Competition – Wielkopolska 2012, które nagrodziło 6
projektów (3 w grupie polskojęzycznej i 3 w grupie anglojęzycznej).
V 2012 - Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu wśród uczelni
poznańskich zajęła 1 miejsce w Rankingu Niepublicznych Uczelni
Licencjackich i Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych i 36
miejsce wśród uczelni w Polsce. W badaniu ogólnopolskim wzięło
udział 75 szkół wyższych z uprawnieniami do kształcenia na poziomie
licencjata lub inżyniera.
II 2012 - 2011 PWSB otrzymała prestiżowe wyróżnienie: certyfikat
Uczelnia
Liderów.
W konkursie nagrodzono uczelnie kształcące absolwentów
kreatywnych, wyposażonych w szeroką wiedzę i umiejętności
praktyczne, a przez to atrakcyjnych dla rynku pracy.
Organizatorem konkursu była Fundacja Rozwoju Edukacji i
Szkolnictwa Wyższego. Patronat honorowy objął Poseł Parlamentu
Europejskiego Prof. Jerzy Buzek.
V 2011 - Podpisanie Porozumienia o Współpracy pomiędzy PWSB,
Wielkopolską Wyższą Szkołą Społeczno-Ekonomiczną w Środzie
Wlkp. i Wielkopolską Wyższą Szkołą Humianistyczno-Ekonomiczną
w Jarocinie.
III 2011 - Targi Pracy w PWSB z przedstawicielami takich firm jak:
Sheraton Poznań Hotel, Karlik Spółka Jawna, Raben Management
Services Sp. z o.o., Globe Group Sp. z o.o., Personnel College.
X 2009 - Od roku akademickiego 2009/2010 Uczelnia dodatkowo do
programu anglojęzycznego MIB prowadzi studia pierwszego stopnia
na kierunku Zarządzanie w języku angielskim na specjalizacji:
Zarządzanie w hotelarstwie. Studia te dofinansowane są przez UE w
ramach POKL.04.01.01-00-064/09, dzięki czemu studenci nie
pokrywają kosztów nauki z funduszy własnych.
V 2009 - Dzień Hiszpański w PWSB pod patronatem Pani Evy
Gallardo z University of Barcelona, Hiszpania.
V 2009 - Uczelnia zajmuje II miejsce w ogólnopolskim rankingu
niepublicznych uczelni według rankingu Akademickiego Centrum
Informacji i Głosu Wielkopolskiego.
V 2009 - Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu otrzymała akredytacje
NIBS - Network of International Business Schools.
IX 2008 - Po raz pierwszy opublikowano Katalog ECTS w PWSBiJO
VI 2008 - Samorząd Studencki PWSB i WSHIU oraz WSUS
zorganizowali wspólną zabawę studencką w Fantasy Parku. Imprezie
przewodniczył przejazd po Poznaniu w imprezowym tramwaju.
VI 2008 - Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu w ramach projektu
PITAGORAS 2007 otrzymała dofinansowanie na zakup i montaż pętli
indukcyjnej dla osób z niepełnosprawnością słuchową
V 2008 - Wizyta w fabryce autobusów Solaris
XII 2007 - akcja charytatywna "Gwiazdor 2007" prowadzona przez
Samorząd Studencki, polegająca na zbiórce pieniędzy na zakup
prezentów dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych Wilda i Barka.
XI 2007 - dr H. Paluch reprezentował PWSB na zaproszenie
Ambasadora Szwajcarii Benedicta de Cerjat oraz Miguel'a Fonollosa z
Swiss Business Hub w rezydencji Ambasadora w Warszawie
IX 2007 - Pozytywna certyfikacja Komisji Europejskiej (The
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) oraz Fundacji
na rzecz Rozwoju Systemu Edukacji i otrzymanie Rozszerzonej Karty
Erasmusa na lata 2007- 2013
IX 2007 - Fundacja ING Dzieciom, Stowarzyszenie EnterArt,
Fundacja na rzecz Edukacji Obywatelskiej oraz Poznańska Wyższa
Szkoła Biznesu rozpoczęły realizację projektu "Angielski z ING"
edukując dzieci z rejonów najuboższych miasta Poznania.
IX 2007 - Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu otrzymała Kartę
ERASMUSa na lata 2007-2013,
VIII 2007 - dr H. Paluch reprezentował PWSB w Szwajcarii, na
zaproszenie HTW Chur - Hochschule fur Technik und Wirtschaft,
SVEB - Schweizerischer Verband fur Weiterbildung w Zurichu oraz
Towarzystwa Polskiego w Winterthur. Nawiązana została współpraca
międzynarodowa o charakterze naukowym i biznesowym pomiędzy
Poznańską Wyższą Szkołą Biznesu i Języków Obcych, a
organizacjami szwajcarskimi
VII 2007 - Odbyło się spotkanie dyrektora Polsko-Szwajcarskiej Izby
Przemysłu i Handlu w Warszawie Pana Ulricha Schwendimanna z
Hubertem Paluchem. Celem spotkania było nawiązanie współpracy
między SWISS CHAMBER POLAND a PWSB.
VI 2007 - Delegacja naszej Uczelni brała udział w seminarium pt.:
„Europejski system szkolnictwa wyższego” w Chust na Ukrainie.
IV 2007 - Odbyło się spotkanie młodzieży z całego świata pod hasłem
"Global Village". Organizatorem spotkania była dr Katarzyna
Czainska
IX 2006 - Powołanie nowej specializacji "Management in Business"
X 2005 - Wprowadzenie punktów ECTS do systemu zarządzania
jakością kształcenia PWSBiJO.

Podobne dokumenty