PORADNICTWO I WSPARCIE W BOTKYRKA

Komentarze

Transkrypt

PORADNICTWO I WSPARCIE W BOTKYRKA
E
I
C
R
A
P
S
W
I
O
W
T
C
I
N
D
A
R
PO
A
K
R
Y
K
T
W BO
Przewodnik wykonany przez
ośrodek pomocy społecznej
w gminie Botkyrka.
Tutaj możesz zwrócić się
o pomoc!
At www.botkyrka.se, catalogues are
available in svenska, suomeksi, English,
español, Türkce and .‫ ا ل ع ر ب ي ة‬.
Ł AT W
IE
C
R
A
P
S
W
C
O UZYSK A
Każdy z nas może znaleźć się w życiu w
sytuacji, kiedy będzie potrzebował wsparcia
i pomocy. Być może przytrafiło ci się coś,
co sprawia, że jest ci ciężko, może masz
problemy natury osobistej albo społecznej.
W tym katalogu można znaleźć informacje,
gdzie można zwrócić się z pytaniami i
zasięgnąć porady oraz otrzymać różnego
rodzaju wsparcie. W kontaktach z nami
możesz pozostać anonimowy.
Czasami jednak porady lub wsparcie, o które
się staramy samemu, nie wystarczą. Jeżeli
obawiasz się o siebie, swoje dziecko lub
innego członka rodziny, możesz zwrócić się o
wsparcie do pracowników pomocy społecznej.
Ustalimy wtedy twoje potrzeby i prawo do
otrzymania wsparcia i jeśli uznamy, że istnieje
potrzeba udzielenia wsparcia, to jest ono
przyznawane w krótkim czasie.
Nasz personel obowiązuje
tajemnica zawodowa
Pracownicy pomocy społecznej mają
obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej.
Nie możemy ujawniać tego, co nam powiesz.
Wyjątkiem są sytuacje, kiedy dowiadujemy
się, że dzieje się krzywda dziecku. Wtedy –
zgodnie z prawem – pracownicy społecznych
ośrodków, przedszkoli, szkół oraz urzędów
wojewódzkich, muszą zgłosić to do ośrodka
pomocy społecznej.
Wsparcie jest bezpłatne
Każdy rodzaj wsparcia jest udzielany
bezpłatnie, o ile nie podano inaczej.
Informacje w innych językach
Na stronie internetowej gminy www.botkyrka.se
ten sam katalog dostępny jest po arabsku,
angielsku, fińsku, polsku, hiszpańsku i turecku.
W biurze informacji obywatelskiej możesz
otrzymać wydrukowany katalog. Tam uzyskasz
również odpowiedzi na pytania.
SPIS TRESCI
Dzieci i młodzież
Gabinet zdrowia ucznia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Znajdziesz nas w szkole,
świetlicy albo w mieście . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rzecznik praw dziecka w Botkyrka
. . . . . . . . . . . 6
6
Poradnia dla dzieci i młodzieży . . . . . . . . . . . . . . . 6
Poradnia dla młodzieży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
UMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
BRIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
MiniMaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Pogotowie dla dziewcząt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Młodzież ofiarą przestępstwa? .
. . . . . . . . . . . . . .
Gdy ktoś w twoim otoczeniu ma problem .
Gdy twoi rodzicie mieszkają osobno .
. . . . .
. . . . . . . . .
10
10
18 lat i niezależność finansowa . . . . . . . . . . . . . . 11
. . . . . . . . . . .
Pracownicy terenowi pomocy społecznej .
BRIS dla dorosłych .
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
Czy twoje dziecko padło
ofiarą przestępstwa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Telefon dla dorosłych organizacji
Rädda Barnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Biuro ds. prawa rodzinnego . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Grupy dla dzieci, których rodzice
są w separacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
10
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla
Dzieci i Młodzieży (BUP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Jak starać się o pomoc finansową .
Poradnia dla dzieci i młodzieży
w wieku 0 – 20 lat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
11
Dla dorosłych
Poradnictwo rodzinne .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
Integralność kobiety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Pogotowie dla kobiet w Botkyrka . . . . . . . . . . . . . 18
Wsparcie dla krewnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Pogotowie dla ofiar przestępstw . . . . . . . . . . . . . 20
Rodzina i rodzice
Poradnictwo wychowawcze dla rodziców .
Przedszkole otwarte .
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
Poradnictwo dla rodziców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Integralność kobiety - wsparcie dla
kobiet i mężczyzn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
MiniMaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Uzależnienie od alkoholu, narkotyków
albo gier hazardowych . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
21
Zajęcia dla osób niepełnosprawnych
umysłowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Centrum pomocy dla mężczyzn .
. . . . . . . . . . . . .
Poradnictwo w sprawach budżetu
i zadłużeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jak starać się o pomoc finansową .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
21
22
22
Z
E
I
Z
D
O
Ł
M
DZIECI I
Jeżeli czujesz się źle w szkole, albo nie czujesz się bezpiecznie w domu,
porozmawiaj z osobą dorosłą, której ufasz. Każdy dorosły, który pracuje w
szkole i w ośrodku pomocy społecznej, potraktuje cię poważnie i pomoże
uzyskać wsparcie. Wysłuchamy cię i pomożemy ci porozmawiać z osobami,
które są dla ciebie ważne. Możesz zadzwonić i zadawać nam pytania. Jeżeli
nie chcesz, nie musisz mówić, jak się nazywasz. Jesteśmy zobowiązani do
zachowania tajemnicy zawodowej.
Gabinet zdrowia ucznia w twojej szkole
Zastanawiasz się, czy jesteś zdrowy lub potrzebujesz
pomocy i wsparcia w związku z sytuacją w domu lub
w szkole? W twojej szkole jest gabinet zdrowia ucznia
(elevhälsan). Zgłoś się do nas albo porozmawiaj z
nauczycielem lub z dyrektorem szkoły! Godziny
otwarcia i dane kontaktowe do gabinetu znajdziesz
na stronie internetowej twojej szkoły.
TELEFON skontaktuj się ze swoją szkołą i
zapytaj o gabinet zdrowia ucznia (elevhälsan)
INTERNET strona internetowa twojej szkoły
Znajdziesz nas w szkole,
w świetlicy albo w mieście
My, terenowi pracownicy pomocy społecznej (områdessekreterare), przebywamy w miejscach, gdzie chodzą
młodzi ludzie, żeby było łatwo do nas dotrzeć i żebyś
mógł nas poznać, jeśli zechcesz.
Możesz z nami porozmawiać, o czym chcesz, zarówno
o bardziej jak i mniej poważnych sprawach. Możemy
porozmawiać o tym, jak spędzasz czas wolny, o alkoholu,
6 DZIECI I MŁODZIEŻ
o hazardzie albo o związkach. Możesz się do nas
zwrócić, jeśli ci ciężko w domu lub w szkole i czujesz, że
potrzebujesz pomocy, aby sobie z tym poradzić.
TELEFON 08-530 610 00, zapytaj o pracowników
terenowych (områdessekreterare)
FACEBOOK Områdessekreterare i Botkyrka
INTERNET www.botkyrka.se zakładka
områdessekreterare
Zadaj pytania rzecznikowi praw
dziecka w gminie Botkyrka
Rzecznik praw dziecka (barnombudsman) w gminie
Botkyrka pilnuje, by prawa dzieci i młodzieży były
przestrzegane, oraz aby mieli oni możliwość wpływu
na swoją sytuację. Rzecznik praw dziecka wysłucha cię,
pomoże ci i dopilnuje, abyś z twoim pytaniem lub sprawą
dotarł do właściwego urzędu. Jeśli uważasz, że coś jest
nie w porządku, lub ktoś wyrządza ci krzywdę, możesz
zadzwonić lub napisać e-mail do rzecznika praw dziecka.
TELEFON 08-530 615 77 SMS 0708-86 11 74
INTERNET www.botkyrka.se, zakładka
barnombudsmannen
7 DZIECI I MŁODZIEŻ
Nie jesteś sam,
porozmawiaj z
osobą dorosłą,
której ufasz.
Poradnia dla dzieci i młodzieży
w wieku do 20 lat
Jeżeli jest ci źle w domu lub w szkole, możesz poprosić o
pomoc osobę dorosłą, której ufasz. Możesz czuć się źle
z wielu różnych powodów: ktoś cię prześladuje, ktoś w
twoim otoczeniu stosuje przemoc lub jest mu źle, ktoś,
kogo lubisz, za dużo pije, lub jeszcze z innych powodów.
Wszyscy dorośli, którzy pracują z dziećmi, np. w szkole,
pomogą, jeśli usłyszą, że dziecko z jakiegoś powodu ma
problemy.
My, pracownicy pomocy społecznej, dopilnujemy, żeby
każde dziecko otrzymało pomoc i ochronę, jeśli jej
potrzebuje. Jeżeli się z nami skontaktujesz, wysłuchamy
tego, co zechcesz nam powiedzieć i czego potrzebujesz.
8 DZIECI I MŁODZIEŻ
Czasami możesz się obawiać, co się stanie, jeśli twoi
rodzice dowiedzą się, że jest ci źle. Porozmawiamy o
tym razem i wspólnie ustalimy, jak przekazać to twoim
rodzicom, aby wszystko było w porządku.
TELEFON 08-530 622 55, jeśli mieszkasz w Alby,
Fittja, Hallunda, Norsborg albo w Slagsta.
TELEFON 08-530 619 05, jeśli mieszkasz w Tullinge,
Tumba, Grödinge albo w Vårsta.
INTERNET www.botkyrka.se/barnochunga
Jeżeli potrzebujesz pomocy wieczorem lub w weekend,
możesz zadzwonić do pogotowia pomocy społecznej
(socialjouren)
TELEFON 08-564 64 67
WEBB www.botkyrka.se, zakładka socialjour
Poradnia dla młodzieży
w wieku do 23 lat
MiniMaria – o alkoholu,
narkotykach i hazardzie
Młodzi ludzie potrzebują czasem miejsca, w którym
mogą uzyskać pomoc i wsparcie. Poradnia dla
młodzieży w Botkyrka (Ungdomsmottagningen - UMO)
jest właśnie takim miejscem. Można tu przeprowadzić
test ciążowy, zbadać czy masz chorobę weneryczną,
otrzymać środki antykoncepcyjne, albo porozmawiać z
nami o wszystkich sprawach, które są dla ciebie ważne
lub stanowią problem.
Czy masz problem związany z alkoholem, narkotykami
lub grami hazardowymi? Niezależnie od tego, czy dopiero spróbowałeś tych rzeczy po raz pierwszy, czy też
masz z nimi kontakt od dłuższego czasu, możesz się
zgłosić do nas w lokalnym oddziale poradni MiniMaria. Możesz nam zadawać pytania i otrzymasz wsparcie
odpowiednie do twojej sytuacji.
Jeżeli nie jesteś pewien/pewna czy poradnia dla
młodzieży jest właściwym miejscem dla twojej
sprawy lub problemu, możesz zawsze zapytać nas o to.
Jeżeli możesz otrzymać lepszą pomoc gdzieś indziej,
pomożemy ci tam dotrzeć.
TELEFON 08-530 613 57
E-MAIL [email protected]
INTERNET www.botkyrka.se/ungdomsmottagningen
Twoja poradnia w Internecie
www.umo.se – pod tym adresem znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań, które mają najczęściej młodzi
ludzie. Możesz także anonimowo zadawać własne
pytania i dostać osobistą odpowiedź. Jeżeli jednak
chcesz porozmawiać z kimś osobiście lub zgłosić się
do poradni, zapraszamy do Ungdomsmottagningen.
INTERNET www.umo.se
Bris – Prawa dziecka w społeczeństwie
Do BRIS (Barnens Rätt i Samhället) możesz się
zgłosić, gdy chcesz poradzić się i porozmawiać z osobą
dorosłą. Rozmowa jest bezpłatna i nie jest zapisywana
w wykazie rozmów. Bris jest organizacją non-profit.
TELEFON 116 111 FACEBOOK bris CZAT www.bris.se
9 DZIECI I MŁODZIEŻ
Zapraszamy cię również, jeśli jesteś znajomym,
rodzicem lub tylko osobą dorosłą, która martwi się
o młodego człowieka pijącego alkohol, zażywającego
narkotyki albo uprawiającego hazard.
MiniMaria to efekt współpracy między gminą Botkyrka
i Urzędem Wojewódzkim w Sztokholmie. Jeżeli masz
więcej niż 21 lat, możesz zwrócić się do poradni dla osób
uzależnionych (Beroenderådgivningen), więcej na str. 21.
TELEFON 08-530 622 96
TELEFON DO PIELĘGNIARKI 08 123 474 91
E-MAIL [email protected]
INTERNET www.botkyrka.se/minimaria
Pogotowie dla dziewcząt w
gminie Botkyrka
Jeśli jesteś dziewczyną w wieku 12-30 lat, możesz z
nami porozmawiać przez telefon lub czat, o czym tylko
zechcesz. Pracownicy pogotowia (Tjejjouren) udzielą
ci porad i wsparcia oraz pomogą w kontaktach z
urzędami, pomocą społeczną, opieką medyczną oraz
policją, jeśli zaszłaby taka potrzeba. Pogotowie dla
dziewcząt jest częścią pogotowia dla kobiet (kvinnojouren). Tjejjouren jest organizacją non-profit.
TELEFON 08-530 304 70
E-MAIL [email protected]
INTERNET www.101tillsammans.se
Jeżeli jesteś ofiarą przestępstwa
Gdy twoi rodzicie mieszkają osobno
Jesteś ofiarą przemocy, gróźb, napaści lub innego
przestępstwa? Byłeś świadkiem przestępstwa? Wielu
ludzi dochodzi do wniosku, że potrzebuje pomocy,
aby poradzić sobie z przeżyciami, jakich doświadczyli.
Tę pomoc możesz otrzymać w Centrum wsparcia dla
młodocianych ofiar przestępstw (Stödcentrum för unga
brottsutsatta). Otrzymasz u nas również praktyczną
pomoc i informacje o tym, co dzieje się po zgłoszeniu
sprawy na policję i podczas postępowania sądowego.
Centrum jest przeznaczone dla osób poniżej 21 lat.
Jeśli twoi rodzice zadecydowali, że nie chcą już dłużej
mieszkać razem, może to stanowić ogromną zmianę
w twoim życiu. Być może czujesz się źle, jesteś zmartwiony i masz wiele pytań, ale nie wiesz, do kogo się z
tym zwrócić.
TELEFON 08-530 622 94 lub 08-530 622 57
INTERNET www.botkyrka.se, zakładka brottsutsatt
Wsparcie dla krewnych – gdy ktoś w
twoim otoczeniu ma problem
Jeśli ktoś, kogo lubisz, jest chory, czuje się źle psychicznie lub jest od czegoś uzależniony, to wpływa to
również na twoje samopoczucie. Może to dotyczyć
twojej mamy lub taty, brata czy siostry, albo kogoś
innego, kto dużo dla ciebie znaczy. Dobrze jest wtedy
mieć kogoś, z kim można porozmawiać. Pracownik
gminy odpowiedzialny za udzielanie wsparcia krewnym
odpowie na pytania, udzieli ci porady i wsparcia.
Organizujemy także spotkania dla młodych ludzi
z podobnymi doświadczeniami.
TELEFON 08-530 610 00, zapytaj o wsparcie
dla krewnych (stöd till anhörig)
INTERNET www.botkyrka.se, zakładka anhörigstöd
10 DZIECI I MŁODZIEŻ
W biurze ds. prawa rodzinnego (familjerätten) mamy
spotkania dla grup dzieci w wieku od 7 do 12 lat.
Możesz u nas spotkać inne dzieci w takiej samej sytuacji
jak twoja i porozmawiać z nimi o życiu i o tym, jak
się czujesz. Jeśli chcesz przyjść na spotkanie, musisz
poprosić mamę lub tatę, aby cię zgłosili.
TELEFON 08-530 610 00, zapytaj o biuro ds. prawa
rodzinnego (familjerätten)
INTERNET www.botkyrka.se, zakładka skilda världar
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla
Dzieci i Młodzieży w gminie Botkyrka
Jeśli nie masz ukończonych 18 lat i czujesz, że
masz problem, możesz uzyskać pomoc i wsparcie w
Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
(Barn- och Ungdomspsykiatrin - BUP). BUP w gminie
Botkyrka jest zarządzana przez Urząd Wojewódzki, ale
1 maja 2013 roku stanie się instytucją prywatną.
TELEFON 08-514 528 50
INTERNET informacje ogólne: www.bup.se
INTERNET dla młodzieży, również skrzynka pytań:
www.bup.nu
18 lat i niezależność finansowa
Gdy stajesz się pełnoletni, zyskujesz większą swobodę
w podejmowaniu decyzji dotyczących twojego życia.
Jednak wzrasta także twoja odpowiedzialność.
Sposób, w jaki rozpoczniesz gospodarowanie swoimi
pieniędzmi, może mieć wpływ na dalsze życie. Na
stronie www.botkyrka.se znajdziesz wskazówki i linki
do różnych narzędzi, które pomogą ci w gospodarowaniu twoimi pieniędzmi. Jeżeli masz własne dochody,
ale widzisz, że pieniądze nie wystarczają ci na opłacenie
rachunków, musisz się tym zająć jak najszybciej. Zgłoś
się do doradcy ds. budżetu i zadłużeń (budget- och
skuldrådgivning). Razem przeanalizujemy twoją
sytuację finansową i rozplanujemy twoje wydatki.
TELEFON 08-530 610 00, zapytaj o doradcę ds.
budżetu i zadłużeń (budget- och skuldrådgivning)
INTERNET www.botkyrka.se, zakładka budget
och skuld
Gdy potrzebujesz pomocy finansowej
Zadzwoń i
porozmawiaj
z nami, nie
musisz mówić,
kim jesteś.
Czasami dochodzi do sytuacji, że brakuje pieniędzy na
pokrycie wydatków. Próbujesz wszystkiego, żeby znaleźć
jakieś rozwiązanie, ale bez powodzenia. Wtedy możesz
skontaktować się z naszym wydziałem, aby złożyć wniosek o pomoc finansową (zasiłek socjalny).
Zgłoś się do naszego wydziału ds. pomocy finansowej
(mottagningen för ekonomiskt bistånd), a powiemy ci,
co powinieneś zrobić, żebyśmy mogli rozpatrzyć twój
wniosek. Jeżeli nie ukończyłeś jeszcze 21 lat, twoi rodzice mają obowiązek utrzymywania cię.
TELEFON 08 530 610 00, zapytaj o wydział ds. pomocy
finansowej (mottagningen för ekonomiskt bistånd)
INTERNET www.botkyrka.se/ekonomisktbistand
11 DZIECI I MŁODZIEŻ
E
C
I
Z
D
O
R
I
RODZINA
Rodzicielstwo może być największym, najwspanialszym i najbardziej wartościowym
okresem w życiu człowieka, ale może być także poważnym wyzwaniem. W gminie
działa wiele instytucji, do których można się zwrócić po poradę i wsparcie, lub też po
to, aby spotkać innych rodziców i wymienić się doświadczeniami. Zadaniem pomocy
społecznej jest zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznych warunków rozwoju.
Wspólnie z rodzicami działamy, aby dzieci miały wszystko, czego potrzebują.
Spotkania rodziców i koła
zainteresowań
Na spotkaniach rodziców lub w kołach zainteresowań
otrzymasz wskazówki i porady o tym, jak wzmocnić
relacje ze swoim dzieckiem, unikać niepotrzebnych
kłótni i jak ułatwiać sobie codzienne życie z dzieckiem.
W grupie rodzice mogą wymieniać się doświadczeniami
i otrzymywać praktyczne wskazówki jak rozmawiać
ze swoimi dziećmi oraz jak znaleźć nowe sposoby
rozwiązywania konfliktów.
Otwarte przedszkole
Otwarte przedszkole (Öppna förskolan) to inspirujące
miejsce spotkań dla rodziców z dziećmi w wieku 0–5
lat. Możesz przyjść i wyjść, kiedy zechcesz. Razem
śpiewamy piosenki, rodzice mogą też malować, czytać
i majsterkować razem z dziećmi. Naszym celem jest
to, aby rodzice razem z personelem stworzyli dobre
warunki, aby zapewnić dziecku dobry start w życie.
--Masaż dla niemowląt (Babymassage), dla dzieci w
wieku ok. 2 miesięcy
-- ABC (alla barn i centrum), dla rodziców dzieci
w wieku 3–12 lat
--Lepsze rodzicielstwo (Bättre föräldrarskap) dla
rodziców dzieci w wieku ok. 2–7 lat
--Lepsze rodzicielstwo (Bättre föräldrarskap) dla
rodziców dzieci w wieku ok. 2–7 lat
--Nauka języka szwedzkiego i wiedzy o Szwecji (Svenska med Sverigekunskap), dla rodziców z małymi dziećmi, którzy nie mogą uczęszczać na kursy językowe SFI.
--Zajęcia rodzinne (Familjeverkstan), koło
interesowań, dla rodziców dzieci w wieku 3–12 lat
Spotkania rodziców są bezpłatne. Możesz przeczytać o
nich więcej na stronie www.botkyrka.se
TELEFON 08-530 610 00, zapytaj o koordynatora
spotkań rodziców (samordnaren för föräldraträffar)
INTERNET www.botkyrka.se/foraldrastod
12 RODZINA I RODZICE
--Spotkania tematyczne dla rodziców (Tematräffar för föräldrar), co się dzieje w związku, kiedy pojawia się dziecko.
Godziny otwarcia, program i informacje o grupach
rodziców można znaleźć na stronie www.botkyrka.se
TELEFON 08-530 610 00, zapytaj o przedszkole
otwarte (Öppna förskolan) w twojej miejscowości.
INTERNET www.botkyrka.se, zakładka öppna förskolan
Rodzicielstwo
może być
najpiękniejszym
okresem w twoim
życiu, lecz również
najtrudniejszym.
13 RODZINA I RODZICE
Wsparcie dla rodziny i rodziców
Jeśli potrzebujesz porady, wsparcia i pomocy, możesz
skontaktować się z pracownikami ośrodka wsparcia dla
rodziny i rodziców. Twoje potrzeby mogą dotyczyć różnych
zagadnień, takich jak wychowywanie dziecka, wyznaczanie granic, trudności, jakie przechodzi rodzina z powodu
rozwodu oraz wszelkich innych sytuacji, które mają wpływ
na codzienne życie. Możesz też doświadczać trudności
w kontaktach z dzieckiem, co może wywoływać między
wami konflikty, lub też twoje dziecko może mieć problemy
w szkole, w świetlicy lub w kontaktach z kolegami.
Służymy pomocą rodzicom, którzy mają dzieci w wieku
do 20 lat. Możemy udzielić ci porad i wsparcia telefonicznie lub osobiście, zorganizować rozmowę rodzinną lub
spotkanie z krewnymi lub innymi osobami, które dużo
znaczą dla waszej rodziny. Razem ustalimy, jaka forma
wsparcia będzie najlepsza w danej sytuacji.
TELEFON 08-530 623 60
INTERNET www.botkyrka.se, zakładka stöd till föräldrar
Integralność kobiety, wsparcie
dla kobiet i mężczyzn
Jesteś kobietą i doświadczasz w swoim związku przemocy, poniżania, gróźb albo napaści? W ośrodku pomocy
dla kobiet (kvinnorådgivningen) możesz otrzymać
praktyczne wsparcie oraz wziąć udział w rozmowach,
zarówno indywidualnie jak i w grupie. Jeśli znajdziesz
się w sytuacji zagrożenia wieczorem albo w weekend,
możesz skontaktować się z pogotowiem pomocy
społecznej (socialjouren) pod nr tel. 010-564 64 67 lub
też z policją pod nr 112.
Ośrodek pomocy dla kobiet (Kvinnorådgivningen)
TELEFON 08-530 623 60
E-MAIL [email protected]
INTERNET www.botkyrka.se/kvinnoradgivning
14 RODZINA I RODZICE
Jesteś mężczyzną i ojcem i zdarza się, że twoja partnerka lub twoje dzieci boją się ciebie? Zdarza ci się
wpadać w złość i tracić nad sobą kontrolę? Obawiasz
się, że reagujesz za ostro? W ośrodku terapii dla ojców
(Pappaverksamheten) możemy udzielić ci pomocy w
rozpoznawaniu sygnałów ostrzegawczych oraz w
poprawieniu umiejętności radzenia sobie ze stresem
i złością.
Ośrodek terapii dla ojców (Pappaverksamheten)
TELEFON 08-530 623 60
E-MAIL [email protected]
INTERNET www.botkyrka.se, zakładka
pappaverksamheten
Czy twoje dziecko pije alkohol
lub zażywa narkotyki?
Jeśli martwisz się, że twoje dziecko pije alkohol lub
zażywa narkotyki, możesz skontaktować się z poradnią
MiniMaria, aby otrzymać porady i wsparcie. Wspieramy
również rodziców, których dzieci grają w gry hazardowe.
Możesz się do nas zgłosić z dzieckiem lub bez niego.
MiniMaria to efekt współpracy między gminą Botkyrka
i Urzędem Wojewódzkim w Sztokholmie.
TELEFON 08-530 622 96
TELEFON do pielęgniarki 08 123 474 91
E-MAIL [email protected]
INTERNET www.botkyrka.se/minimaria
Telefon do policji dla rodziców
TELEFON 020-217 000
INTERNET www.polisen.se/stockholm
Poradnia i wywiad środowiskowy
dla dzieci w wieku 0 – 20 lat
Jeśli niepokoisz się o swoje małe dziecko lub o nastolatka, masz prawo ubiegać się u nas o wsparcie. Być
może odczuwasz niepokój, ponieważ twoje dziecko
było świadkiem przemocy, lub też samo jest ofiarą
przemocy czy też napaści. Być może twoje dziecko
jest prześladowane, zostało wciągnięte w działalność
przestępczą albo zaczęło brać narkotyki. Być może
czujesz też, że nie dajesz sobie rady jako rodzic i potrzebujesz wsparcia. Pamiętaj – im wcześniej wykryjesz
problem i się nim zajmiesz, tym łatwiej będzie ci się go
pozbyć.
Jeśli złożysz wniosek o wsparcie, pomoc społeczna
przeprowadzi wywiad środowiskowy. Jeżeli wywiad
wykaże, że twoje dziecko potrzebuje pomocy, wtedy ty
15 RODZINA I RODZICE
i dziecko uzyskacie prawo do wsparcia, które zostanie
wam przyznane. Przyjmujemy także zgłoszenia w
sytuacjach, gdy zachodzi obawa, że dziecko jest
narażone na doznanie krzywdy. Zawsze możesz zgłosić
się do nas z zapytaniem, gdzie można uzyskać poradę
i wsparcie w sprawach dotyczących dzieci i rodziny.
TELEFON 08-530 622 55, jeśli dziecko mieszka w
Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg albo w Slagsta
TELEFON 08-530 619 05, jeśli dziecko mieszka w
Tullinge, Tumba, Grödinge albo w Vårsta
Jeśli potrzebujesz pomocy wieczorem lub w weekend,
możesz zadzwonić do pogotowia pomocy społecznej
(socialjouren)
TELEFON 010-564 64 67
INTERNET www.botkyrka.se, zakładka socialjour
Spotykamy się z dziećmi i z młodzieżą
w szkole i na zajęciach pozaszkolnych
Każdego dnia spotykamy się i rozmawiamy z dziećmi
i z młodzieżą w gminie Botkyrka. Znamy problemy
młodych ludzi i wiemy, co może być powodem do niepokoju. Jeśli jako rodzic chciałbyś wiedzieć, co dzieje się
w otoczeniu twojego dziecka, albo chcesz porozmawiać
o roli rodziców, możesz się z nami skontaktować.
Jako rodzic jesteś dla swojego dziecka osobą
najważniejszą. Jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy
pomóc tobie i dziecku w rozwiązywaniu zarówno
dużych jak i małych problemów. W razie potrzeby
zapraszamy na zebranie rodziców. Razem z rodzicami koleżanek i kolegów dziecka będziecie mogli
przedyskutować sytuację dziecka i jak chcielibyście
sobie z nią poradzić.
TELEFON 08-530 610 00, zapytaj o pracownika
pomocy społecznej ds. prewencji (förebyggande
socialsekreterare), jeśli masz dziecko w wieku 0–12 lat.
Zapytaj o terenowego pracownika pomocy społecznej
(områdessekreterare), jeśli masz dziecko w wieku
12–20 lat.
FACEBOOK Områdessekreterare i Botkyrka
INTERNET www.botkyrka.se, zakładka
områdessekreterare
Bris (Prawa dziecka w
społeczeństwie) – dla dorosłych
Zadzwoń na linię Bris dla dorosłych i porozmawiaj o
dzieciach. Bris jest organizacją non-profit.
TELEFON 077 150 50 50
INTERNET www.bris.se
16 RODZINA I RODZICE
Czy twoje dziecko padło ofiarą
przestępstwa?
Czy masz dziecko w wieku poniżej 21 lat, które padło
ofiarą przemocy, gróźb, napaści, innego przestępstwa,
albo było świadkiem przestępstwa? Wiele osób uważa,
że w takiej sytuacji potrzebna jest pomoc, aby poradzić
sobie z tymi przeżyciami. Tę pomoc można otrzymać w
Centrum wsparcia dla młodocianych ofiar przestępstw
(Stödcentrum för unga brottsutsatta). Także ty, jako rodzic, możesz się do nas zwrócić, nawet jeśli twoje dziecko
tego nie zrobi. Otrzymasz u nas również praktyczną
pomoc i informacje o tym, co dzieje się po zgłoszeniu
sprawy na policji i podczas postępowania sądowego.
TELEFON 08-53062294 lub 08-53062257
INTERNET www.botkyrka.se, zakładka stödcentrum
Telefon dla rodziców organizacji
Rädda barnen
TELEFON 020-786 786
E-MAIL [email protected]
Biuro ds. prawa rodzinnego
W razie rozwodu lub separacji można nagle stanąć
przed pytaniami i trudnościami, z którymi wcześniej
nie miało się do czynienia. Jeżeli nie możesz się zgodzić
z drugim rodzicem dziecka odnośnie do wykonywania
władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania i kontaktów
z dzieckiem, możemy udzielić ci porady telefonicznie lub
w bezpośrednim spotkaniu. Istnieje również możliwość
zorganizowania spotkania i rozmowy między rodzicami
w celu omówienia współpracy.
Biuro ds. prawa rodzinnego (familjerätten) w gminie
Botkyrka odpowiada również na pytania i przyjmuje
wnioski o adopcję. Zapraszamy do umówienia się na
spotkanie informacyjne.
TELEFON 08-530 610 00, zapytaj o Biuro ds. prawa
rodzinnego (familjerätten)
INTERNET www.botkyrka.se, zakładka familjerätten
17 RODZINA I RODZICE
Grupy dla dzieci, których
rodzice są w separacji
Separacja rodziców jest dla dziecka wielką zmianą.
Kiedy dorośli chcą z kimś porozmawiać, zwracają się do
innych dorosłych. A do kogo ma zwrócić się dziecko?
Biuro ds. prawa rodzinnego proponuje spotkania
grupowe dla dzieci w wieku 7–12 lat, których rodzice
są w separacji. Dzieci spotykają się z innymi dziećmi
w takiej samej sytuacji, mogą porozmawiać o życiu i
o tym, jak się czują. Celem tych spotkań jest wzmocnienie poczucia wiary w siebie oraz wzrost świadomości
dziecka na temat jego potrzeb.
TELEFON 08-530 610 00, zapytaj o Biuro ds. prawa
rodzinnego (familjerätten)
INTERNET www.botkyrka.se, zakładka skilda världar
h
c
y
Ł
s
o
r
o
dl a d
Każdy z nas może znaleźć się w życiu w sytuacji, kiedy będzie
potrzebował pomocy i wsparcia. Mogą to być sytuacje trudne, problemy natury osobistej albo społecznej, które dotyczą ciebie lub osoby ci
bliskiej. Zawsze możesz się z nami skontaktować i poprosić o udzielenie porady i odpowiedzi na pytania.
Jesteś ofiarą
przemocy?
Skontaktuj się
z nami.
Poradnictwo rodzinne
Integralność kobiety
Wzajemne relacje w związku wpływają zarówno na nasz
stan psychiczny jak i fizyczny. W różnych sytuacjach
życiowych jesteśmy narażeni na kryzysy i zmiany, które
mogą nam utrudnić konstruktywne rozmowy ze sobą.
Zadaniem poradnictwa rodzinnego (familjerådgivning)
jest udzielanie wsparcia przy podejmowaniu kontaktów i rozmów dających rezultaty oraz w znalezieniu
rozwiązań dla waszych problemów.
Jesteś kobietą i doświadczasz w swoim związku przemocy, poniżania, gróźb albo napaści? W ośrodku pomocy
dla kobiet (kvinnorådgivning) możesz otrzymać
praktyczne wsparcie oraz wziąć udział w rozmowach,
zarówno indywidualnych jak i w grupie. Jeśli znajdziesz
się w sytuacji zagrożenia wieczorem albo w weekend,
możesz skontaktować się z pogotowiem pomocy
społecznej (socialjouren) pod nr tel. 010-564 64 67 lub
też z policją pod nr 112.
Podczas pierwszego spotkania opisujecie sytuację, oraz
czego każdy z was oczekuje po tej rozmowie. Każda
wizyta trwa 1,5 godziny i kosztuje 225 koron.
TELEFON 08-530 610 00, pytaj o poradnictwo
rodzinne (familjerådgivningen)
INTERNET www.botkyrka.se, zakładka
familjerådgivning
18 DLA DOROSŁYCH
TELEFON 08-530 623 60
E-MAIL [email protected]
INTERNET www.botkyrka.se/kvinnoradgivning
Pogotowie dla kobiet w Botkyrka
Jeśli jesteś zagrożona, w twoim otoczeniu zdarzają
się akty przemocy lub z innych powodów potrzebujesz
pomocy, możesz się zgłosić do nas (kvinnojouren).
Udzielimy ci porad oraz pomożemy w kontaktach z
urzędami, pomocą społeczną, opieką medyczną oraz
policją, jeśli zajdzie taka potrzeba. Kvinnojouren jest
organizacją non-profit.
TELEFON 020-33 33 88, całodobowy
E-MAIL [email protected]
INTERNET www.botkyrkakvinnojour.se
19 DLA DOROSŁYCH
Jeśli odczuwasz
niepokój, zawsze
możesz się do
nas zgłosić.
Wsparcie dla krewnych, jeśli w twoim
otoczeniu jest ktoś, kto ma problem
Jeśli twój rodzic, siostra, brat, twoje dziecko lub inna
bliska ci osoba jest chora, czuje się źle psychicznie lub
jest od czegoś uzależniona, ma to wpływ również na
twoje samopoczucie. Dobrze jest wtedy mieć kogoś, z
kim można porozmawiać. Osoba udzielająca wsparcia
dla krewnych w gminie odpowie na pytania, udzieli
ci porad i wsparcia. Poprzez ośrodek wsparcia dla
krewnych możesz spotkać inne osoby znajdujące się w
podobnej sytuacji i wymienić się doświadczeniami.
TELEFON 08-530 610 00, zapytaj o koordynatora
wsparcia dla krewnych (anhörigsamordnare)
INTERNET www.botkyrka.se, zakładka anhörigstöd
20 DLA DOROSŁYCH
Pogotowie dla ofiar przestępstw
Huddinge-Botkyrka
Pogotowie (brottsofferjouren) udziela wsparcia tym,
którzy stali się ofiarami przestępstw. Możemy np.
zaproponować pomoc w kontaktach z urzędami,
zakładami ubezpieczeń oraz w czasie rozprawy
sądowej.
TELEFON 08-710 01 02
E-MAIL [email protected]
Uzależnienie od alkoholu, narkotyków
albo gier hazardowych?
Czy czujesz, że alkohol, narkotyki albo hazard stały
się problemem dla ciebie lub dla kogoś z twojej rodziny? Poradnia dla osób uzależnionych udzieli ci od
razu pomocy, zanim problem stanie się zbyt poważny.
Udzielimy ci też wskazówek, jak możesz zmienić swoje
codzienne życie na lepsze.
Jeżeli proponowana pomoc nie zaspokoi twoich
oczekiwań, może być konieczne przeprowadzenie
szczegółowego wywiadu na temat twoich potrzeb i
sytuacji życiowej. Jeżeli masz mniej niż 21 lat, możesz
zwrócić się do poradni MiniMaria, patrz str. 9.
TELEFON 08 530 613 00 SMS 0722 16 72 30
E-MAIL [email protected]
WIZYTA BEZ WCZEŚNIEJSZEGO UMAWIANIA SIĘ
adres i godziny otwarcia znajdziesz na naszej stronie
internetowej
INTERNET www.botkyrka.se/beroenderadgivning
Centrum pomocy dla mężczyzn
(Manscentrum)
Centrum pomocy dla mężczyzn Manscentrum udziela
porad i wsparcia w problemach dotyczących związków,
separacji, odczuwania złości lub agresji, strat ekonomicznych, spraw spornych o dzieci itp. Manscentrum
jest organizacją non-profit.
TELEFON 08-643 11 83 lub 08 643 11 84
E-MAIL [email protected]
21 DLA DOROSŁYCH
Zajęcia dla osób niepełnosprawnych
umysłowo
Jeśli jesteś niepełnosprawny umysłowo, brakuje ci
towarzystwa i/lub zajęcia w ciągu dnia, możemy ci
pomóc w poprawieniu twojej sytuacji.
Zapraszamy do nas, możesz tutaj spotkać inne osoby
w takiej samej sytuacji, wziąć udział w zajęciach i
zapisać się do kółek zainteresowań. Możesz spróbować
rękodzielnictwa albo rozwinąć swoje umiejętności
obsługi komputera. Organizujemy także wspólne wizyty
w celach naukowo-poznawczych. Być może odkryjesz
nowe możliwości.
TELEFON 08-530 610 00, zapytaj o poradnię psychiatrii
społecznej (socialpsykiatrin)
INTERNET www.botkyrka.se, zakładka psykisk ohälsa
Poradnictwo w sprawach
budżetu i zadłużeń
Jeśli pieniądze nie wystarczają ci na cały miesiąc
lub masz problemy ze spłatą ewentualnych długów
czy kredytów, pierwszą twoją reakcją może często
być: „W przyszłym miesiącu na pewno będzie lepiej”.
Jednak lepiej jest zająć się sprawą najszybciej jak to
możliwe. Wspólnie przeanalizujemy twoją sytuację
finansową i opracujemy plan twoich wydatków.
TELEFON 08-530 610 00, zapytaj o doradcę ds.
budżetu i zadłużeń i (budget- och skuldrådgivning)
INTERNET www.botkyrka.se, zakładka budget
och skuld
Gdy potrzebujesz pomocy finansowej
Czasem dzieje się tak, że pieniądze nie wystarczają
na życie. Próbujesz wszystkiego, żeby poprawić
swoją sytuację, ale bez powodzenia. Wtedy możesz
skontaktować się z naszym wydziałem, żeby złożyć
wniosek o pomoc finansową (zasiłek socjalny).
Celem wsparcia jest, abyś jak najszybciej mógł sam się
utrzymywać i prowadzić samodzielne życie, a naszym
zadaniem jest ci w tym pomóc. Zgłoś się do naszego
wydziału ds. pomocy finansowej, a powiemy ci, co
powinieneś zrobić, abyśmy mogli rozpatrzyć twój
wniosek.
TELEFON 08 530 610 00, zapytaj o wydział ds. pomocy
finansowej (mottagningen för ekonomiskt bistånd)
INTERNET www.botkyrka.se/ekonomisktbistand
22 DLA DOROSŁYCH
i
m
a
n
z
t
kontak
Do wszystkich instytucji gminnych możesz
dotrzeć za pośrednictwem Centrum Kontaktowego (Kontaktcenter) pod numerem telefonu
08-530 610 00. Jeżeli jakaś instytucja ma
numer bezpośredni lub inne dane kontaktowe,
takie jak e-mail, sms albo strona na Facebooku,
to dane te są podane przy opisie każdej z nich
w tym katalogu.
Godziny dyżurów telefonicznych, godziny
otwarcia oraz adresy znajdziesz na stronie
internetowej www.botkyrka.se. Tam znajduje
się również informacja, czy musisz umówić się
na wizytę przed przyjściem.
Więcej informacji na www.botkyrka.se
Więcej informacji o możliwościach otrzymania
porad i wsparcia w gminie Botkyrka znajdziesz
na stronie www.botkyrka.se. Na stronie internetowej ten katalog dostępny jest też w innych
językach. Znajdziesz tam również linki do innych
stron internetowych oraz instytucji, które mogą
być pomocne.
Nie musisz
podawać
swojego imienia
i nazwiska, jeśli
nie chcesz.
Swoje pytania możesz także zadać w gminnym
Centrum Kontaktowym pod numerem telefonu
08-530 610 00, lub też zgłosić się do Biura
informacji obywatelskiej (Medborgarkontor) w
Alby, Fittja, Hallunda, Tullinge i Tumba.
W niniejszym katalogu znalazły się informacje
o poradach i wsparciu udzielanym osobom
zamieszkałym w gminie Botkyrka. Jeśli mieszkasz gdzie indziej, zgłoś się bezpośrednio do
swojej gminy.
® Botkyrka kommun 2013 Produktion: This Way Up AB
24 DZIECI I MŁODZIEŻ

Podobne dokumenty