SPID w programie Era Wynalazków

Komentarze

Transkrypt

SPID w programie Era Wynalazków
SPID w programie Era Wynalazków
6 sierpnia 2012
W programie Era Wynalazków, wyemitowanym w TVP Info, został poruszony temat
najnowocześniejszych badań infrastruktury drogowej, w których specjalizuje się Zakład
Diagnostyki Nawierzchni IBDiM. Eksperci: Jacek Sudyka, Przemysław Harasim, Tomasz
Mechowski prezentują urządzenia wchodzące w skład Systemu Pomiaru Infrastruktury
Drogowej. Dzięki nim nieniszczącymi metodami, bez zakłócania ruchu, można dokonywać
oceny stanu obiektów mostowych lub nawierzchni.
Zaprezentowane zostały między innymi:
- Ugięciomierz laserowy TSD, czyli urządzenie do zbierania informacji o stanie nośności
nawierzchni Stworzone zostało do wykonywania sieciowych badań nośności nawierzchni ze
szczególnym uwzględnieniem identyfikacji miejsc o obniżonej trwałości konstrukcji drogowej.
Ugięciomierz TSD został zbudowany na bazie samochodu ciężarowego z naczepą, którego
ruch odpowiada rzeczywistemu zachowaniu pojazdu na drodze.
- System radarowy 3DR identyfikujący konstrukcję nawierzchni i podłoża dając informacje o
jednorodności układu warstw konstrukcyjnych. Właściwe rozpoznanie rodzaju grubości warstw
konstrukcyjnych zapewnia odpowiednią jakość oceny stanu nawierzchni i wpływa bezpośrednio
na poprawność obliczeń prowadzonych w trakcie opracowywania technologii wzmocnienia.
- System do pomiaru hałaśliwości nawierzchni CPX, który mierzy poziomu hałasu toczenia
kół pojazdów za pomocą dwóch mikrofonów zainstalowanych w pobliżu styku opony z
nawierzchnią.
1/2
SPID w programie Era Wynalazków
- System automatycznej rejestracji stanu nawierzchni SPDE, w skład którego wchodzą
kamery do fotorejestracji obrazu pasa drogowego, kamery do identyfikacji uszkodzeń
nawierzchni, profilograf laserowy do pomiaru równości poprzecznej i podłużnej i czujnik
laserowy do pomiaru makrotekstury nawierzchni.
2/2

Podobne dokumenty