Produkty agentów rozliczeniowych

Transkrypt

Produkty agentów rozliczeniowych
Współpraca z agentem rozliczeniowym, to możliwość skorzystania z
dodatkowych produktów, korzystnych dla naszych klientów
Zainstalowanie przez agenta rozliczeniowego elektronicznego terminala do obsługi płatności
bezgotówkowych daje akceptantom dostęp do wielu dodatkowych usług, zapewniając przychody i
zadowolenie klientów. Dobrze jest znać te produkty.
Dawno już minęły czasy, gdy urządzenie instalowane do akceptacji płatności bezgotówkowych
wykorzystywane było wyłącznie do jednego celu. Wówczas wszystkie koszty ponoszone przez
akceptantów odnosiły się wyłącznie do płatności i decydowały, czy warto takie ułatwienie dla swoich
klientów wprowadzić. Obecnie terminal płatniczy pomaga rozszerzyć ofertę akceptantów i generuje
przychody, których wysokość jest znaczna np. w relacji do miesięcznych kosztów dzierżawy terminala.
Z tego powodu bardzo ważna jest zarówno znajomość dodatkowych produktów, jak i model
korzystania z nich.
DCC (dynamiczna wymiana walut)
Produkt pozwalający posiadaczom kart denominowanym w innych walutach niż złotówki, od razu
przy transakcji poznać finalną kwotę w swojej walucie. Terminal podaje kurs, kwotę wyjściową w
złotówkach i kwotę docelową w walucie karty. Marża wynikająca z zastosowanego kursu jest dzielona
między agentem rozliczeniowym i akceptantem. Duże znaczenie mają wolumeny generowane przez
akceptanta (jak dużo klientów z zagranicznymi kartami robi zakupy i jednocześnie daje się przekonać
do DCC – zgoda posiadacza karty jest bezwzględnie konieczna). Jednak akceptant powinien liczyć na
dopłatę w okolicach 1% od wartości transakcji.
Cashback
Posiadacze kart wystawionych w Polsce (VISA i MasterCard) mogą przy okazji transakcji zakupu z
użyciem karty, dokonać wypłaty gotówki. Kwota wypłaty jest limitowana (200 lub 300 złotych, w
zależności od organizacji). Wypłacać mogą użytkownicy kart, których bank taką usługę uruchomił
(urządzenie obsługujące cashback podpowiada akceptantowi, która karta dopuszcza możliwość
otrzymania gotówki). Jakie korzyści z tego produktu dla akceptantów? Terminale pozwalające
wypłacić gotówkę mogą przyciągnąć dodatkowych klientów – szczególnie w miejscowościach
turystycznych w sezonie (gdy podaż gotówki w bankomatach nie zawsze jest dostateczna) lub w
miejscowościach, w których brakuje bankomatów. Punktom handlowym łatwiej o gotówkę,
wpływającą do kasy za zakupy – przy okazji właściwe zarządzanie gotówką może też zmniejszyć
koszty odprowadzania na koniec dnia do banku. Trzecią korzyścią może być opłata, jaką agenci
rozliczeniowi podzielą się z akceptantami. Zwyczajowo akceptant może liczyć na 50 groszy od każdej
transakcji wypłaty gotówki w terminalu.
Doładowanie telefonów przedpłaconych (top up’s)
Terminale bardzo dobrze sprawdzają się przy sprzedaży kodów doładowań komórkowych telefonów
przedpłaconych. Dzięki temu rozwiązaniu znikają kłopoty logistyczne związane ze sprowadzaniem
zdrapek o określonych nominałach i ich przechowywaniem. Uruchomienie doładowań na terminalach
płatniczych zakończyło zjawisko braku poszukiwanych nominałów lub niedostępności zdrapek
niektórych operatorów komórkowych. I pozwoliło akceptantom generować dodatkowe przychody z
tytułu sprzedaży doładowań. Marże akceptantów są bardzo uzależnione od osiąganych wolumenów
sprzedaży, tym niemniej mogą oni liczyć na kilka procent od wartości sprzedaży.
Płatności za faktury (bill payments)
Kolejną usługą, którą można realizować na terminalach (dodatkowo wyposażonych w skaner do
kodów kreskowych) jest płatność za faktury. Odpowiednia aplikacja na terminalu rozpoznaje
wystawcę faktury, autoryzuje płatność i drukuje potwierdzenie. Akceptanci udostępniający w swoich
punktach usługę mogą liczyć na przyciągnięcie dodatkowych klientów oraz na opłatę od każdej
przyjętej płatności. Opłata zależy nie tylko od wolumenów, ale również od rodzaju przyjętej faktury.
Zwykle mieści się w przedziale 0,50-1,00 PLN.
Programy lojalnościowe
Terminale płatnicze powszechnie obsługują programy lojalnościowe – zarówno bardzo proste,
funkcjonujące u jednego akceptanta, jak i te bardziej skomplikowane, multipartnerskie, działające w
punktach wielu akceptantów. Najczęściej programy lojalnościowe wykorzystują specjalnie wydane
karty, odczytywane przez terminal. Zdarzają się również rozwiązania, w których klienci podają swój
kod, następnie wprowadzany przez kasjera do terminala. Urządzenia pozwalają zarówno przydzielać
punkty lojalnościowe klientom za zakupy, jak i wykorzystywać je przy odbiorze przysługujących
nagród. Udział w programach lojalnościowych jest odpłatny dla akceptantów – wykorzystanie
terminala, który już pracuje w punkcie handlowo-usługowym może zmniejszyć ogólne koszty
uczestnictwa.
Couponing
Terminal może ułatwić akceptantom prowadzenie programów couponingowych, opartych na
wydawaniu klientom kuponów dających prawo do zniżek lub dodatkowych świadczeń. Wykorzystanie
terminala zwiększa możliwości (parametry programu zależą wyłącznie od wyobraźni organizatorów) i
ogranicza koszty logistyki – nie musimy przechowywać kuponów (drukuje je każdorazowo terminal).