groch-z-kapusta-psp-nr-28---julian-tuwim

Komentarze

Transkrypt

groch-z-kapusta-psp-nr-28---julian-tuwim
Cena 1 zł
WYDANIE SPECJALNE
Nr 2 (84)
czyli
2013/2014
o książkach, szkole i o nas
CZASOPISMO KLUBU PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI
PSP NR 28 IM. ADAMA MICKIEWICZA W RADOMIU
W tym numerze znajdziesz:

 Z ŻYCIA SZKOŁY
 REDAKCJA
 Z KRAJU I ZE ŚWIATA
 2013 - ROKIEM JULIANA… ..
 ROZKOSZE ŁAMANIA …
 PISAĆ KAŻDY MOŻE…
 UŚMIECHNIJ SIĘ
 KĄCIK EUROPEJSKI
 KĄCIK DLA CIEBIE
 KĄCIK DLA DOROSŁYCH
str. 2
str. 3
str. 4
str. 5
str. 6
str. 7,8
str. 9
str. 10
str. 11
str. 12
Bieżący numer gazetki poświęcony został
JULIANOWI TUWIMOWI
w związku z tym, że
2013 rok ogłoszono Rokiem Juliana Tuwima

________________________________________________________________________
„GROCH Z KAPUSTĄ” 2(84) 13/14
strona 1
Z ŻYCIA SZKOŁY
PAŹDZIERNIK - LISTOPAD
 W październiku odbył się Szkolny Konkurs Ekologiczny pod hasłem „MASKOTKA EKOLOGICZNA
z ODPADÓW”. Celem konkursu było: zachęcanie do troski o otaczające środowisko, propagowanie
selektywnej zbiórki odpadów wśród dzieci oraz poszerzanie świadomości ekologicznej. Na konkurs
wpłynęło 18 prac. Konkurs zorganizowały nauczycielki przyrody: Anna Koba i Anna Sękowska.
I miejsce - Karolina Majchrzak z 6b i Julia Skrzypek z 4b
II miejsce - Jakub Pasek z 5c i Natalia Żuchowska z 4b
III miejsce - Zuzanna Grochala z 5c i Igor Strzałkowski z 4b
 W dniu 14 października 2013r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. Uczniowie klasy 5a, 6a, 6b, pod kierunkiem p. Moniki Nowińskiej i p. Barbary
Kwiatkowskiej, przygotowali montaż słowno-muzyczny o charakterze "Wiadomości", skierowany
przede wszystkim do nauczycieli. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie oraz
dziennikarskie przed licznie zgromadzoną publicznością. Nad oprawą muzyczną montażu czuwał p.
Wojciech Dębski.
W drugiej części akademii uczniowie klas I, pod kierunkiem wychowawców - p. Joanny
Maliszewskiej, p. Agnieszki Klonowskiej i p. Agnieszki Zarębskiej, zaprezentowali swoje zdolności zaśpiewali piosenkę pt. "Zawsze razem" oraz wyrecytowali wiersz pt. "Lekcja rachunków". Po
prezentacji nastapiła doniosła chwila - uroczyste ślubowanie pierwszaków. Następnie dyrektor
szkoły p. Barbara Zielińska dokonała pasowania na uczniów klasy pierwszej. Na pamiątkę każdy
pierwszak otrzymał dyplom.
Z okazji święta pani dyrektor wręczyła również dyplomy i nagrody wyróżnionym nauczycielom oraz
pracownikom administracji i obsługi.
 W dniu 22 października 2013r. odbył się szkolny konkurs taneczny pt. "Tańczyć każdy może".
Swoje umiejętności w różnych stylach tanecznych zaprezentowało 11 uczniów klas IV-VI. W kategorii
"solo": miejsce I zajął Tomasz Masiarz z kl.VI b, miejsce II - Katarzyna Sobuta z kl. VIa, miejsce
III - Gabriela Osóbka z kl.Vc. W kategorii "duet": miejsce I zajęli Julia Bassaj i Bartłomiej
Przybylski z kl. VI b, miejsce II - Wiktoria Binięda i Natalia Adamczyk z kl. IVa, miejsce III Wiktoria Nowak i Karolina Grzeszczyk z kl. Vb. Jury w składzie: p. Iwona Bukowska, p. Magdalena
Nagrodzka, p. Joanna Maliszewska oraz p. Andrzej Derleta oceniali technikę wykonania,
choreografię oraz ogólny wyraz artystyczny.
 Na terenie naszej szkoły z okazji 1 Listopada odbyła się sprzedaż zniczy. Członkowie Szkolnego Koła
Caritas zbierali pieniądze dla potrzebujących osób.
 W dniu 8 listopada 2013r. odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości. Montaż
słowno - muzyczny przygotowali uczniowie klas II oraz uczniowie klas IV - VI.
NASI DZIENNIKARZE PRZEPROWADZILI sondę wśród uczniów naszej szkoły.
Zapytali 37. rówieśników
„Jakie znasz utwory Juliana Tuwima?”
3 uczniów nie znało żadnych utworów
7 uczniów wymieniło „Abecadło”, 11 – „Lokomotywę”, 5 – „Rzepkę’, 6 – „Murzynka Bambo”,
3 – „Okulary”, 2 – „Pstryk”
NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ
MOŻNA OBEJRZEĆ ZDJĘCIA ZE SZKOLNYCH IMPREZ I UROCZYSTOŚCI.
ZAPRASZAMY!
www.psp28radom.szkolnastrona.pl
________________________________________________________________________
„GROCH Z KAPUSTĄ” 2(84) 13/14
strona 2
REDAKCJA
W bieżącym roku szkolnym gazetkę redagują:
Kacper Gorlowski z 6a, Dariusz Kowalczyk z 5a, Kamila Majchrzak z 6b,
Karolina Majchrzak z 6b, Maciej Olchowski z 5a,
Igor Starzyński z 5a, Maja Starzyńska z 5a i Karolina Wichowska z 6b
Dziennikarka i Andrzej Poniedzielski
Pewna młoda dziennikarka przeprowadzała w garderobie wywiad z Andrzejem Poniedzielskim (poeta,
autor tekstów piosenek, humorysta, twórca scenariuszy), a że był to grudzień, to spytała, co uważa za swoje
największe osiągnięcie w mijającym roku. Andrzej zamilkł, popatrzył na nią, westchnął i powiedział: Proszę pani, ja w sierpniu z ośmiu metrów trafiłem ogryzkiem w wiadro.
____________________________________________________________________
„GROCH Z KAPUSTĄ” 2(84) 13/14
strona 3
Z KRAJU I ZE ŚWIATA
6 stycznia bieżącego roku w Łodzi
oficjalnie rozpoczął się Rok Tuwima. Tego dnia,
sto lat temu w „Kurierze Warszawskim” ukazał
się debiutancki wiersz poety „Prośba”.
4 lipca, na ulicy Piotrkowskiej stanęło
dziesięć pomników Juliana Tuwima. To kolejny
element obchodów Roku Tuwima w Łodzi.
Część z nich pomalowali studenci Akademii
Sztuk Pięknych w Łodzi, resztę organizatorzy
imprez - Fashion Week oraz Międzynarodowego
Festiwalu Komiksu i Gier. Ostatni jest autorstwa
warszawskiej firmy mosqui.to. Pomniki na
Piotrkowskiej pojawiły się "na chwilę". Pomniki
wyruszyły „w wielką podróż", można było je
zobaczyć m.in. w Manufakturze, Porcie Łódź, na
terenie OFF Piotrkowskiej czy na Lublinku.
Pojedynek na wiersze znalazł się w
programie katowickich obchodów Roku Juliana
Tuwima, które odbyły się w Bibliotece Śląskiej.
W pojedynku wzięli udział współcześni pisarze
dla dzieci oraz uczniowie.
W pojedynku na wiersze zaprezentowały się
dwie grupy - aktorka Joanna Brodzik, która wraz
z uczniami katowickiej szkoły podstawowej
przeczytała wiersze Juliana Tuwima, takie jak:
„Lokomotywa”,
„Rzepka”
oraz
znani,
współcześni pisarze dla dzieci, którzy
przedstawili własne wiersze inspirowane
twórczością poety.
22 listopada w Wałbrzychu dzieci z ośmiu
szkół zmierzyły się z utworami poety podczas
konkursu recytatorskiego: „W KRAINIE
TUWIMOLANDII – FESTIWAL SŁÓW
I POSTACI”, zorganizowanym przez Oddział
Dziecięco – Młodzieżowy w ramach projektu: „Mój
świat moje wartości”.
W
październiku
w
Bibliotece
Pedagogicznej w Radomiu odbył się finał
międzyszkolnego
konkursu
plastycznego
"Ulubiony bohater wierszy Juliana Tuwima”.
Na konkurs wpłynęło 487 prac z 18 placówek
oświatowych z Radomia i okolic. Jury oceniło
prace w dwóch kategoriach wiekowych - klasy IIII i klasy IV-VI szkoły podstawowej.
Przyznano 7 nagród głównych i 21 wyróżnień.
Wystawa „Poeta z łódzkiej ławeczki”
została zorganizowana w ramach XII Jesiennej
Akademii Literatury, która odbędzie się
w październiku i listopadzie w MBP w Radomiu
i w wybranych bibliotekach gminnych.
Dział
Promocji
biblioteki
w
związku
z trwającym Rokiem Tuwima przygotował
również lekcje biblioteczne poświęcone temu
niezwykłemu popularnemu poecie i pisarzowi.
W Radomiu w dzielnicy Idalin mamy ulicę
Juliana Tuwima, która prowadzi na południowywschód od ul. Bliskiej i składa się z dwóch
odcinków. Pierwszy krzyżuje się z ulicami J.
Brzechwy (tylko wąska dróżka dla pieszych), K.
Makuszyńskiego,
Z.
Nałkowskiej,
L.
Kruczkowskiego i J. Kasprowicza, po czym
kończy się skrzyżowaniem z ul. P.
Gojawiczyńskiej. Drugi, bardzo krótki odcinek
ulicy Tuwima, zaczyna się skrzyżowaniem z ul.
Ludową.
źródło: www.onet.pl; www.radom.pl
Red.
____________________________________________________________________
„GROCH Z KAPUSTĄ” 2(84) 13/14
strona 4
2013 – ROKIEM JULIANA TUWIMA
2013 rok ogłoszono Rokiem Juliana Tuwima – uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 7 grudnia
2012 r. w 60. rocznicę śmierci (27.12.1953) i 100 rocznicę debiutu.
Julian Tuwim był jednym z najwybitniejszych twórców dwudziestolecia
międzywojennego i współzałożycielem grupy poetyckiej Skamander. Pisał
wiersze dla dorosłych i dzieci, teksty piosenek, teksty dla kabaretów, rewii
i operetek. Był nie tylko wspaniałym poetą, satyrykiem, autorem tekstów
piosenek, ale także znawcą historii polszczyzny, pasjonatem słowa,
miłośnikiem antyku, teatru i nauk ścisłych. Często wspominał swoją
nieodwzajemnioną miłość do … matematyki. Znany był i ceniony jako
bibliofil, który nie tylko zbiera książki i doskonale się na nich zna, ale zbiory
swe kocha, obcuje z nimi i stale do nich zagląda.
Julian Tuwim zmarł nagle 27 grudnia 1953 r. w Zakopanem. Pochowany został
w Alei Zasłużonych na Powązkach w Warszawie.
We wspomnieniach bliskich Tuwimowi ludzi pozostał ten poeta ludzkich nadziei jako „wielki czarodziej,
alchemik żywego słowa, mag, niestrudzony dyrygent wielkiej orkiestry słów, wielki księżycowy ptak –
ptak kolorowy, drapieżny i szlachetny”.
Ławeczka Tuwima – spiżowy pomnik autorstwa Wojciecha
Gryniewicza, odsłonięty w 1999 r. przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi.
W mieście tym poeta urodził się i spędził młode lata. Pomnik
przedstawia naturalnej wielkości Tuwima siedzącego w pozie
sprawiającej wrażenie, jakby słuchał kogoś siedzącego obok. Na
ławeczce jest wolne miejsce, łatwo się przysiąść i pogawędzić. Nos
rzeźby jest wytarty z powodu legendy mówiącej, że potarcie nosa
Tuwima przynosi szczęście.
Julian Tuwim to poeta, którego wiersze stanowią klasykę polskiej literatury dziecięcej. Tuwim
pisał wierszyki do poczytania dla najmłodszych czytelników: Lokomotywa, Bambo, Pstryk, Rzepka,
Okulary, Ptasie radio, Abecadło, Spóźniony słowik, Kotek. Jego poezja dla dzieci jest napisana językiem
dowcipnym, utwory przedstawiają jakiś fragment rzeczywistości, wiele z wierszyków ma ukryty morał
lub przesłanie.
Julian Tuwim był również autorem wielu popularnych piosenek. Wśród nich są m.in. „Co nam
zostało z tych lat” Mieczysława Fogga, „Miejscowa idiotka z tutejszym kretynem” Grzegorza Turnaua,
„Miłość ci wszystko wybaczy”, „Na pierwszy znak” Hanki Ordonówny, „Pomarańcze i mandarynki”
Marka Grechuty, „Tomaszów” Ewy Demarczyk, „Wspomnienie” Czesława Niemena.
_____________________________________________________________________________________
„GROCH Z KAPUSTĄ” 2(84) 13/14
strona 5
ROZKOSZE ŁAMANIA GŁOWY
KRZYŻÓWKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. ,,Tańcowały dwa Michały …….. duży, drugi mały’’
2. Zgubił je Pan Hilary
3. Stoi na stacji
4. W nim odbyła się leśna audycja
5. Zasadził ją dziadek
6. Na niej też kózka skakała
7. Nazwisko słonia, który wszystko zapomniał
8. Naganna cecha Grzesia
9. Ptak, który lubił się spóźniać
10. ,, ……..- Samosia”
11. Bał się, że się wybieli
Litery z żółtych kratek czytane pionowo utworzą rozwiązanie.
Krzyżówkę przygotował dziennikarz z 5a
Darek Kowalczyk
_______________________________________________________________________________________
„GROCH Z KAPUSTĄ” 2(84) 13/14
strona 6
PISAĆ KAŻDY MOŻE…
Tuwim wielkim był poetą.
O tym wszystkie dzieci wiedzą.
Gdy zapytasz, skąd go znają?
Wnet odpowiedź prostą mają!
Nasza pani nam czytała
o „Lokomotywie”, co bardzo sapała,
o „Słoniu Trąbalskim”, co wszystko zapominał
i o „Panu Hilarym”, co na nosie okulary trzymał.
Kozie, która wciąż skakała,
chociaż nóżki połamała.
Za tę wiedzę dziękujemy.
Wykorzystać ją umiemy.
Jego skecze i piosenki
wyszły spod fachowej ręki.
Zna się na tym polonistka,
Która wielką wiedzą tryska!
O Tuwimie nam mówiła,
do lektury zachęciła!
Wiersz powstał na zajęciach Koła Miłośników Poezji,
prowadzonego przez Panią Anetę Szepetowską
CZEKAMY NA NOWY MATERIAŁ LITERACKI!
Biblioteka szkolna ogłosiła konkurs plastyczny dla klas I – III „Twórczość Juliana
Tuwima – pędzlem malowana”.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród oraz dyplomów nastąpi w połowie grudnia.
Poniżej przedstawiamy zdjęcia niektórych prac uczniowskich.
_______________________________________________________________________________________
„GROCH Z KAPUSTĄ” 2(84) 13/14
strona 7
________________________________________________________________________
„GROCH Z KAPUSTĄ” 2(84) 13/14
strona 8
UŚMIECHNIJ SIĘ
Julian Tuwim był zapalonym kolekcjonerem, miał pasję zbierania wszelakiego rodzaju
ciekawostek literackich, kalamburów, łamańców rymowych. Spod jego pióra wychodziły
liczne dowcipne teksty, często w lapidarnej formie aforyzmów.
Gratulacje
– najuprzejmiejsza forma zawiści.
Odpowiedzialność
– to, co inni powinni ponosić.
Pchła
– owad, który zszedł na psy.
Pesymista
– optymista z życiową praktyką.
Życie
– okres czasu, którego pierwszą
zatruwają nam rodzice, drugą dzieci.
połowę
Koniugacja
Pewien cudzoziemiec skarżył się na trudny język
polski. Jako dowód przytaczał koniugację
czasownika JEŚĆ:
Ja jem – od „jajo”
Ty jesz – od „tyć”
On je – przecież JE to czwarty przypadek liczby
mnogiej od ONA, więc KOGO on i CO?
My jemy – od „myć”
Wy jecie – od „ wyć”
Oni jedzą – od „jechać” (my jedziemy, wy
jedziecie, oni jedzą)
Źródło: (J. Tuwim, Cicer cum caule, czyli groch z kapustą, Warszawa 1958)
Przypisek redakcji:
naszym zdaniem nastąpił zabawny zbieg okoliczności,
ponieważ nasza gazetka od 12 lat ukazuje się p.t. „GROCH z KAPUSTĄ”.
Humory wybrali: Kacper Gorlowski z 6a, Dariusz Kowalczyk z 5a, Kamila Majchrzak z 6b, Karolina Majchrzak z 6b,
Maciej Olchowski z 5a, Maja Starzyńska z 5a, Igor Starzyński z 5a, Karolina Wichowska z 6b.
_______________________________________________________________________
„GROCH Z KAPUSTĄ” 2(84) 13/14
strona 9
KĄCIK EUROPEJSKI
 Juliana Tuwima uhonorowano tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego w 1949 r.
 Julian Tuwim otrzymał ważne wyróżnienie literackie, nagrodę polskiego PEN Clubu, w 1935 r.
 Młodsza siostra Juliana Tuwima, Irena, przełożyła na język polski „Kubusia Puchatka” A. A.
Milne’a.
 Julian Tuwim tłumaczył Horacego, Walta Whitmana, Henry’ego Longfellowa, Artura Rimbauda.
 Był autorem adaptacji teatralnych (m.in. noweli „Płaszcz” Gogola).
 Wspólnie z Janem Lechoniem, Antonim Słonimskim, Kazimierzem Wierzyńskim oraz
Mieczysławem Grydzewskim (określanymi jako poeci satelici) spotykali się w paryskiej kawiarni
Café de la Régence.
 Tuwim krótko mieszkał w Rio de Janeiro, skąd przeniósł się do Stanów Zjednoczonych
i zamieszkał w Nowym Jorku.
 Podczas wojny stracił całą swoją bibliotekę liczącą kilkanaście tysięcy tomów oraz wiele
rękopisów zabranych do bagażu, który zaginął w trakcie wielu podróży. Udało się ocalić tylko
niewielką część rękopisów zakopanych przed wyjazdem w niewielkiej walizeczce na podwórku
jednego z domów.
Julian Tuwim
interesował się dziwnościami – jego zainteresowania były bardzo szerokie, począwszy od tajników
iluzjonisty, poprzez zbieranie ziół, eksperymenty chemiczne po bzik lingwistyczny z językiem
esperanto na czele.
________________________________________________________________________
„GROCH Z KAPUSTĄ” 2(84) 13/14
strona 10
KĄCIK DLA CIEBIE
I. Z podanych wyrazów utwórz tytuły wierszy Juliana Tuwima.
„Ptasie
„Spóźniony
„Dwa
„Dyzio
„Zosia
„Idzie
„Słoń
Samosia”
radio”
słowik”
Michały”
Marzyciel”
Trąbalski”
Grześ”
II. Wybierz prawidłową odpowiedź:
1. Co spływało ze spoconej lokomotywy?
a. oliwa
b. smar
2. Kto sadził rzepkę?
a. babcia
b. dziadek
3. Kogo babcia wezwała do pomocy przy
wyrywaniu rzepki?
a. myszkę
b. Mruczka
4. Jakiego zwierzęcia nie było w wagonach
ciągniętych przez lokomotywę?
a. świni
b. tygrysa
5. Kto był na końcu „ogonka” ciągnącego
rzepkę?
a. myszka
b. kawka
6. Gdzie miało siedzibę ptasie radio?
a. w brzozowym gaju
b. pod dębem
7. Jak zakończył się taniec Michałów?
a. padli sobie w objęcia
b. padli na ziemię
8. Co Bambo robi rankiem?
a. myje się starannie
b uczy się pilnie
9. Co Bambo robi, gdy mama każe napić się
mleka?
a. ucieka na drzewo
b. płata figle
10. Gdzie leżał Dyzio Marzyciel?
a. na łące
b. na polanie
11. Na jakim drzewie było gniazdo państwa
Słowików?
a. na lipie
b. na akacji
12. Dlaczego pan Słowik spóźnił się na
kolację?
a. bo szedł pieszo
b. bo spotkał kolegów
13. Skąd spadło abecadło?
a. z szafy
b. z pieca
14. Co się stało literze O po upadku z pieca?
a. pękła
b. spłaszczyła się
15. A kto był w trzecim wagonie?
a. konie
b. grubasy
16. Czym zakończył się spór w ptasim radiu?
a. sprowadzeniem na pomoc orła
b. przylotem ptasiej milicji
17. Dyzio marzył, aby niebo było z:
a. z lodów truskawkowych
b. z tortu czekoladowego
Dziennikarka z 6b Kamila Majchrzak
źródło: www.onet.pl oraz tekst autorski redakcji
________________________________________________________________________
„GROCH Z KAPUSTĄ” 2(84) 13/14
strona 11
KĄCIK DLA DOROSŁYCH
JAK TO Z WIELKIMI POETAMI BYWA, CZĘSTO WYPOWIADAMY STWORZONE PRZEZ NICH
FRAZY I POWIEDZONKA, NIE WIEDZĄC NAWET, ŻE ICH CYTUJEMY. PRAWIDŁOWOŚĆ TA
DOTYCZY TAKŻE JULIANA TUWIMA. OTO KILKA CYTATÓW, KTÓRE NA ZAWSZE WROSŁY
W NASZA MOWĘ.
„Miłość ci wszystko wybaczy”, tytuł największego przeboju Hanki Ordonówny cytujemy wielokrotnie, gdy
chcemy zażartować z wielkiej i nie mającej granic miłości, która wszystko wybacza, a której tak naprawdę nie
znamy.
„Niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość, sprawiedliwość” to cytat, który przypominamy sobie
zawsze wtedy, gdy razi nas fałsz i nieprawdziwość wypowiadanych przez kogoś słów, słów ważnych i znaczących,
których znaczenie powinno zostać czytelne i czyste.
„Żyj tak, aby twoim znajomym zrobiło się nudno, gdy umrzesz”, no cóż, dobry cytat na kartkę urodzinową.
„Twarz, to co wyrosło dookoła nosa” to przykład oryginalnego i dowcipnego u Tuwima sposobu definiowania
rzeczywistości.
„Para, woda w natchnieniu”, kolejna jakże oryginalna i celna riposta.
„Plan, coś co potem wygląda absolutnie inaczej”, warto zapamiętać ten cytat, by pokrzepić się nim w odpowiedniej
chwili.
„Rodzynka, stroskane winogrono”, tylko Tuwim mógł wymyśleć coś takiego.
„Kupić wszystkie charaktery za tyle, ile są naprawdę warte, a sprzedać za tyle, ile się cenią. Co za fortuna” ta
przewrotna myśl przypomina o tym, by obiektywnie oceniać swoje wady i zalety.
„Błogosławiony ten, co nie mając nic do powiedzenia, nie obleka tego faktu w słowa” ta myśl powinna
przyświecać nam wszystkim, a zwłaszcza politykom.
Humor z zeszytów
Tuwim żył od urodzenia aż po śmierć.
Bibliografia:
- Internet; www.wikipedia.pl, www.onet.pl, www.radom.pl
- Literatura i nauka o języku, Warszawa 1995
- Mały Słownik Literatury dla dzieci i młodzieży, Warszawa 1964
- Ilustrowany świat lektur dla szkół podstawowych, Warszawa 1998
- Wielka księga polskiej poezji dla dzieci, Poznań 2008
- Tuwim dzieciom, Warszawa 1996
Gazetka „GROCH z KAPUSTĄ” jest wydawana pod
i redakcyjną nauczycieli: Wioletty Herman-Łyczek i Anny Sękowskiej
opieką
merytoryczną
KOLEGIUM REDAKCYJNE:
Redaktor Naczelny – Kamila Majchrzak z 6b, z-ca Kacper Gorlowski z 6a
Adres: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28, 26-600 Radom, ul. Jaracza 8; tel./fax 048 360-46-10
www.psp28radom.szkolnastrona.pl e-mail: [email protected]
Nakład: 50 egz.
________________________________________________________________________
„GROCH Z KAPUSTĄ” 2(84) 13/14
strona 12

Podobne dokumenty