Pobierz

Komentarze

Transkrypt

Pobierz
Konkurs matematyczny „Plus” – klasa
10 GRUDNIA 2014 r.
INSTRUKCJA DLA UCZNIA
1. Test składa się z 20 zadań podzielonych na cztery części: A – za 1 punkt, B – za 2 punkty, C – za 3 punkty oraz D – za 4 punkty.
Na rozwiązanie arkusza masz 75 minut. Możesz maksymalnie uzyskać 50 punktów.
2. Teraz w puste okienka poniżej wpisz czytelnie – drukowanymi literami, następujące dane: 1. imię, 2. nazwisko, 3. kod szkoły.
1. IMIĘ
2. NAZWISKO
3. KOD SZKOŁY
M
-
4
6
/
3. W zadaniach 1-20 podano cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Odszukaj poprawną i zamaluj ją długopisem! Jeżeli w zadaniu
stwierdzisz więcej niż jedną poprawną odpowiedź, lub jej brak, wówczas na karcie zamaluj okienko z odpowiedzią E.
4. Wypełniając kartę odpowiedzi, staraj się nie popełniać błędów, ponieważ nie dopuszczamy możliwości
ich poprawiania – pod rygorem utraty punktów!
5. Po rozwiązaniu testu oraz wypełnieniu karty odpowiedzi, lub po upływie regulaminowego czasu, oddaj arkusz komisji.
KARTA ODPOWIEDZI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
CZĘŚĆ A – (zadania za 1 punkt)
1. Suma cyfr numeru telefonu komórkowego Halszki wynosi 33. Jaki Halszka ma numer telefonu?
A. 781-524-134
B. 609-342-442
C. 513-612-447
D. 512-341-781
2.
A.
B.
C.
D.
3. Rogal kosztuje 1,25 zł, bułeczka 0,39 zł, a chleb tyle, ile 5 bułeczek. Ile zapłacisz za 2 chleby, 6 rogali i 4 bułeczki?
A. 12 zł 69 groszy
B. 1 242 grosze
C. 12 zł 24 grosze
D. 1 296 groszy
4. Mama zużyła na obszycie prostokątnego obrusa 640 cm koronki. Szerokość obrusa jest o 70 cm krótsza
od długości obrusa. Ile koronki zużyła mama na obszycie najdłuższych boków obrusa?
A. 3,8 m
B. 3,9 m
C. 4 m
D. 4,1 m
5.
A.
B.
C.
D.
CZĘŚĆ B – (zadania za 2 punkty)
6. Bianka ma 168 monet, w tym: 69 pięciogroszówek i o 27 więcej dwugroszówek niż jednogroszówek. Razem ma
5 złotych 7 groszy. Ile pieniędzy ma Bianka w dwugroszówkach?
A. 72 grosze
B. 1,26 zł
C. 96 groszy
D. 1,62 zł
7.
A.
B.
C.
D.
1
8. Tomek miał 280 zł. ¼ tej kwoty przeznaczył na zakup koszuli. Za ½ pozostałej kwoty kupił spodnie.
85 zł wydał na buty. Za resztę pieniędzy kupił 8 paczek chipsów. Ile kosztowała paczka chipsów?
A. 2,50 zł
B. 2,75 zł
C. 3 zł
D. 3,25 zł
9.
A.
B.
C.
D.
10.
A.
B.
C.
D.
CZĘŚĆ C – (zadania za 3 punkty)
11.
A.
B.
C.
D.
12. Igor przeczytał już 131 stron lektury. Jeśli w ciągu następnego tygodnia codziennie przeczyta 19 stron,
to przeczyta całą lekturę. Ile stron ma lektura, którą czyta Igor?
A. 254
B. 245
C. 264
D. 246
13.
A.
B.
C.
D.
14. Jubiler w 2 gablotach trzymał 136 kamieni szlachetnych, w tym: diamenty, 54 szmaragdy, 43 rubiny i 32 szafiry.
Ile diamentów było w obu gablotach?
A. 14
B. 7
C. 16
D. 8
15.
A.
B.
C.
D.
CZĘŚĆ D – (zadania za 4 punkty)
16. Z Malborka do kopalni soli w Wieliczce przyjechało 138 uczniów oraz 9 ich opiekunów. Jeden przewodnik
może zaopiekować się grupą 12 uczniów. Ilu przewodników będzie oprowadzało po kopalni grupę z Malborka?
A. jedenastu
B. dwunastu
C. trzynastu
D. czternastu
17.
A.
B.
C.
D.
18. W jednym opakowaniu jest 80 klocków. Kornel dostał 3 opakowania klocków. Z 96 klocków
zbudował dwa piętrowe garaże. Pozostałe klocki podzielił na 6 równych części i z każdej ułożył samochód.
Z ilu klocków był zbudowany każdy samochód?
A. z dwudziestu czterech
B. z czternastu
C. z czterdziestu ośmiu
D. z czterdziestu
19.
A.
B.
C.
D.
20. Trzy piłki kosztują razem 294 zł. Cena piłki do siatkówki stanowi ¾ ceny piłki do nogi, która kosztuje 96 zł.
Piłka koszykowa jest o ¾ droższa od piłki siatkowej. O ile złotych piłka do siatkówki jest tańsza od piłki koszykowej?
A. o 30 zł
B. o 24 zł
C. o 54 zł
D. o 42 zł
2

Podobne dokumenty