15 stycznia 2012 - St. Stanislaus Church

Transkrypt

15 stycznia 2012 - St. Stanislaus Church
FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA
January 29 / 29 stycznia 2012
Saturday, January 28
8AM (Eng.) † Matthew
7PM (Pol.) † Iwona Zaborowska
SUNDAY, January 29
9AM (Eng.) † Rozalia Korol
11AM (Pol.) † Feliks Pomykała, Stefania Adamczyk
7PM (Eng.) † Wendell Delorme
Monday, January 30
8AM (Eng.) For Parishioners
Tuesday, January 31 - Wednesday, February 1
NO HOLY MASSES
Thursday, February 2 – Presentation of the Lord
10AM – Adoration of the Blessed Sacrament
11AM (Eng.) For Margaret and Joy Ross
7PM (Pol.) † Stefania Adamczyk
First Friday of the Month, February 3
All day Adoration of the Blessed Sacrament
8AM (Eng.) For Souls in Purgatory
7PM (Pol.) † Iwona Zaborowska
8PM (Cro.) For int. of Agica Jurinović
Saturday, February 4
8AM (Eng.) For int. of Bill
7PM (Pol.) † Katarzyna Kolińska
SUNDAY, February 5
9AM (Eng.) † Edward Mackiewicz
11AM (Pol.) † Ivan Karlović
12:30PM (Cro.) † Marija, Luca Puskarić
7PM (Eng.) † Iwona Zaborowska
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ARCHBISHOP’S CATHOLIC APPEAL
Commitment Sunday, Feb. 12, 2012
2012 parish goal $6,342.25
“We are ALL disciples in mission. We are ALL
missionaries working together to bring the light of
Christ to a world that desperately needs that light. It is
with excitement and confidence in our sacred
common mission that I appeal to you once again this
year to participate along with me in the Archbishop’s
Catholic Appeal. Together, we can effectively
Teach, Bless, and Serve many people in Western
Oregon. Thank you for your active participation in
this campaign. “ Most Rev. John G. Vlazny
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PRESENTATION OF THE LORD
Feast of Candlemas – Thursday, Feb. 2
This name is sometimes applied to the Feast of
the Purification of the B.V.M. celebrated on Feb. 2,
now called in the Church calendar “The
Presentation of the Lord.” It is so called because
candles are blessed on this day.
Adoration of the Blessed Sacrament at 10AM and
Holy Masses at 11AM (Eng.) and 7PM (Pol.).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
POPE BENEDICT XVI ANNOUNCED
THE YEAR OF FAITH
The Year of Faith will begin Oct. 11, 2012, the 50th
anniversary of the opening of the Second Vatican
Council. That same date is the 20th anniversary of
the Blessed John Paul II’s publication of the
Catechism of the Catholic Church, a text Pope
Benedict said was meant to show “the power and
beauty of the faith.” It will be concluded on Nov. 24,
2013, the Solemnity of Christ the King.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FIRST FRIDAY OF THE MONTH – February 3
ALL DAY ADORATION OF THE BLESSED
SACRAMENT – from 8:30AM until 6:50PM. Holy
Masses are at 8AM (Eng.), 7PM (Pol.), 8PM (Cro.).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK - Nick Alexander,
David Tiley, Weronika Górecki, Paula Gadowski,
Janina Mazur, Jadwiga Bylina, Andrzej Bąk, Ewa
Wielgosz, Władysław Mączka, Nick Galash,
Robert Prentice, Helena Łuczycka, Andrzej
Hryniewicz.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PARISH CARNIVAL DANCE
Saturday, February 18 at 8PM
Parish dance will take place on Saturday, Feb. 18
after the Polish Mass. If you are planning to come
please bring a dish and admission ticket is $5.00.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
30th ANNIVERSARY of work of
The SOCIETY OF CHRIST in PORTLAND
In October 1982, Fr. Stanisław Herba T.Chr.
arrived in Portland beginning pastoral work at St.
Stanislaus
Church.
Thanks
to
initiated
negotiations with the Archdiocese and the
Society of Christ of late Professor Adam Lis and
Maria Czupryk, also Archb. Szczepan Wesoły and
late Rev. Władysław Gowin, the Society of Christ
took over this parish after 25 years of absence of
a Polish priest.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SUNDAY COLLECTIONS – Jan. 15, 2012
Envelopes
900.00
Loose change
378.63
Communication Campaign
45.00
Coffee and cakes
135.00
Literature
21.00
Candles
77.72
TOTAL / SUMA
$1,557.35
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Registration and Update Forms are available in
the back of the Church. New families who moved
to Oregon and would like to join our parish family
are asked to complete and return it to Fr. Piotr.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ARCHBISHOP’S CATHOLIC APPEAL 2012
przez cały miesiąc luty
parafialne zobowiązanie $6,342.25
Przez cały miesiąc luty będziemy starali się
wywiązać
z
naszego
zobowiązania
na
Archbishop’s Catholic Appeal. Koperty z ofiarą
lub zobowiązaniem wrzucamy na tacę.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OFIAROWANIE PAŃSKIE - 2 lutego
MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ
Zwyczaj błogosławienia świec łączy się ze
świętem Ofiarowania Pańskiego. Gromnica
cieszyła się w Polsce dużą popularnością. Do
błogosławienia przynoszono ją ozdobioną mirtem, a
po powrocie do domu ogniem znaczono krzyż na
głównej belce sufitu, na odrzwiach, a także w
pomieszczeniach
gospodarskich;
była
pilnie
przechowywaną.
Świeca jest w liturgii przede wszystkim symbolem
CHRYSTUSA ŚWIATŁOŚCI.
Adoracja Najśw. Sakramentu od 10:00 do 10:50,
Msze św. o 11:00 (ang.) i 19:00 (pol.).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CAŁODNIOWA ADORACJA – 3 lutego 2012
W KAŻDY PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA –
CAŁODNIOWA ADORACJA - od godz. 8:30 do
18:50. Msze św. o godz. 8:00 (ang.) i 19:00 (pol.).
Prosimy wpisywać się na listę.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FILM pt. “LUDZIE BOGA”
”prawdziwa historia o sile wiary”
SOBOTA, 4 LUTEGO, godz. 17:00
Zapraszamy do sali parafialnej na film fabularny,
oparty na faktach autentycznych z życia
francuskich trapistów, którzy ponieśli śmierć w
Algierze z rąk islamistów.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA
Noworoczne duszpasterskie odwiedziny rodzin z
błogosławieństwem domów rozpoczęły się.
Prosimy zgłaszać się do Ks. Piotra w celu
ustalenia terminu kolędy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jubileusz 30-tu lat pracy
Towarzystwa Chrystusowego w Portland
W październiku 1982 roku przybył do parafii św.
Stanisława BM ksiądz Stanisław Herba T.Chr. Był
on pierwszym chrystusowcem, który rozpoczął misję
odnowienia polskiej parafii, po 25-ciu latach
nieobecności polskiego duszpasterza. Bez wątpienia
dużą zasługę w sprowadzeniu chrystusowców do
Portland mają śp. Adam Lis i Maria Czupryk, oraz
Arcb. Szczepan Wesoły i śp.ks. Władysław Gowin.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ROK WIARY
Ojciec Święty ogłosił Rok Wiary listem
apostolskim Porta fidei z 11 października 2011 r.
Celem zwrócenia uwagi Kościoła na to, co leży mu
zawsze na sercu, mianowicie na spotkanie z
Chrystusem i na piękno wiary w Niego. Rok ten,
trwający od 11 października b.r., aż do uroczystości
Chrystusa Króla Wszechświata 24 listopada 2013 r.,
ma się przyczyniać do nawrócenia i do odkrycia na
nowo wiary. Rozpocznie się (11 listopada) w
rocznicę dwóch ważnych wydarzeń, które
naznaczyły oblicze Kościoła naszych czasów: w
50-lecie otwarcia przez bł. Jana XXIII obrad
Soboru
Watykańskiego
II
i
20-lecie
promulgowania przez bł. Jana Pawła II
Katechizmu Kościoła Katolickiego. Benedykt XVI
od
początku
swego
pontyfikatu
zabiega
zdecydowanie o właściwe rozumienie Soboru. Rok
Wiary będzie okazją do szerzenia znajomości
zarówno Soboru, jak i Katechizmu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KARNAWAŁOWA ZABAWA PARAFIALNA
Sobota, 18 lutego o godz. 20:00
Zapraszamy na karnawałową zabawę parafialna w
sobotę, 18 lutego o godz. 20:00. Osoby, które
planują przyjść, proszone są o przyniesienie
dania i wejściowe $5.00.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INTENCJA RÓŻAŃCOWA – na styczeń
Za naszego Arcybiskupa, Jana Vlazny. W
2010 roku obchodził On 50 rocznicę święceń
kapłańskich, a w lutym 2012 skończy 75 lat. Na
wiosnę uda się do Rzymu z wizytą “ad limina”.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
W miesiącu w styczniu i lutym
Lektorzy
Styczeń 29 – Msza z udziałem dzieci
Luty, 5 – Asia i Karolina Ryerson
Luty 12 – Teresa Mazurek i L. Cieszkowski
Luty 19 – Stanisław Wielgosz i Krystyna Grzelak
Luty 26 – Msza z udziałem dzieci i młodzieży
Kawa i ciasto
Styczeń 29 – Elżbieta Szewczyk
Luty 5 – Polska Szkoła
Luty 12 – Zofia Długołęcka i Donata Tiley
Luty 19 – Michelle Drozdek i Katerina Karlović
Luty 26 – Ola Kasior i Ela Traczyk
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PIERWSZA KOMUNIA ŚW. – 20 maja 2012
Polecamy dzieci i rodziców waszym modlitwom.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BIERZMOWANIE – 2 czerwca 2012
Biskup John Vlazny udzieli Bierzmowania w
sobotę, 2 czerwca 2012 o godz. 17:00.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Podobne dokumenty