Co nowego w Oddziale Noworodkowym i Patologii Noworodka

Transkrypt

Co nowego w Oddziale Noworodkowym i Patologii Noworodka
14
REKLAMA
gazeta nowosądecka
www.nowysacz.naszemiasto.pl
20 stycznia 2012
REKLAMA
1242657/00
Co nowego
w Oddziale Noworodkowym
i Patologii Noworodka
Szpitala Powiatowego w Limanowej?
Rozmowa z lek. Bożeną Wojtas,
ordynatorem oddziału.
Czy jest Pani jako ordynator Oddziału Noworodkowego zadowolona z minionego roku?
Tak. Rok 2011 był dla naszego oddziału dobrym rokiem.
Urodziło się w naszym szpitalu 1619 dzieci. Większość
z tych dzieci była zdrowa. Sześćdziesiąt osiem dzieci
urodziło się przedwcześnie.
Matki rodzące w naszym szpitalu dbają o swoje poczęte
Lek. Bożena Wojtas,
dzieci i systematycznie odbywają wizyty w trakcie ciąży
ordynator Oddziału
Noworodkowego
u lekarza ginekologa. Do wyjątków należy kobieta ciężarna, która nie była u lekarza.
Zaopatrzenie w sprzęt medyczny i leki było bardzo dobre.
W oddziale pracowało czterech specjalistów neonatologów i jeden lekarz specjalizujący się w pediatrii. Panie pielęgniarki podnosiły swoje kwalifikacje. Sześć
pań pielęgniarek uzyskało specjalizacje z neonatologii.
Poza sukcesami medycznymi mamy także satysfakcję z wielu udanych procesów laktacyjnych, zwłaszcza wtedy, kiedy dziecko miało zaburzony odruch ssania lub piersi matki były mało chwytne.
A co dobrego niesie ze sobą rok 2012?
W tym roku urodziło się już dużo dzieci. Mam nadzieję, że w bieżącym roku ilość
porodów nie będzie mniejsza niż w ubiegłym
Rozpoczęliśmy porody na nowych salach porodowych. Sala porodowa na trzecim piętrze przygotowana jest do remontu. W następnej kolejności będziemy remontować Oddział Noworodkowy z nowoczesną Intensywna Terapią i Oddział
Położniczy.
Nareszcie będziemy mogli się szczycić nie tylko profesjonalnie przygotowanym
personelem i specjalistycznym sprzętem ale także wyglądem estetycznym Oddziału Noworodkowego i Położniczego.
Liczymy, że WOŚP przyzna naszemu Ośrodkowi Neonatologicznemu sprzęt medyczny, który zakupi dzięki zbiórce pieniędzy odbytej w ramach 20. finału orkiestry.
W bieżącym roku rozpoczęliśmy także przygotowania do akredytacji szpitala, co
spowoduje, że jakość usług medycznych będzie jeszcze wyższa. Będziemy posiadać trzy certyfikaty: Szpitala Przyjaznego Dziecku, ISO i Akredytację. Niewiele szpitali w Polsce może pochwalić się tymi trzema wyróżnieniami.
Czy zaobserwowała Pani jakieś zjawiska, które zwielokrotniły się w ostatnim roku?
Tak. Do takich należą porody z osobą towarzyszącą: mężem, matką, siostrą. Do
wyjątków należą porody bez bliskich osób. Kobiety rodzące w towarzystwie osoby
zaufanej czują się pewniej i dokładnie wykonują polecenia położnej.
Poza tym zauważyłam, że coraz więcej rodzi kobiet niezamężnych.
Czy myśli Pani, że zawodzi antykoncepcja?
Nie wiem. Nie pytam kobiet, które urodziły dziecko, czy stosowały antykoncepcję,
czy nie.
Jestem instruktorem naturalnego planowania rodziny, co wiąże się z ekologicznym podejściem do początków życia. Oznacza to, że jestem zwolennikiem wykorzystywania naturalnych rytmów płodności.
Czy w dzisiejszych czasach i przy tak szybkim tempie życia jest możliwe naturalne planowanie rodziny?
Oczywiście, że tak. Jest to kwestia dobrej woli. Jest to pewien styl życia małżonków. Płodność mężczyzny jest permanentna. Kobieta płodna jest tylko okresowo. Dlatego płodność małżeństwa zależy od płodności kobiety. Kobiety potrafią
rozpoznawać objawy swojej płodności. Nie trzeba być specjalistą ginekologiem
ani nie trzeba mieć ukończonych studiów, aby wyznaczać okresy płodności.
Skoro proste kobiety w Afryce i w Indiach posiadają takie umiejętności, to myślę
że każda kobieta, która będzie mieć motywację, nauczy się naturalnie planować.
Dlaczego tak mało mówi się o naturalnym planowaniu rodziny?
Firmy farmaceutyczne zarabiają duże pieniądze na środkach antykoncepcyjnych.
Inwestują duże pieniądze w reklamę tychże środków. Naturalne planowanie rodziny nic nie kosztuje. Nikt na nim nie zarabia. Łatwiej jest napisać receptę na środek antykoncepcyjny niż nauczyć pacjentkę naturalnego planowania.
Ci małżonkowie, którzy się naprawdę kochają i nie chcą sobie szkodzić przez
środki antykoncepcyjne, znajdują instruktorów naturalnego planowania rodziny.
No dobrze, a co z pożyciem seksualnym młodzieży?
W krajach po erze rewolucji seksualnej (np. USA), która doprowadziła do wielu
osobistych tragedii, młodzi ludzie skupiają się w organizacjach propagujących
wstrzemięźliwość przedmałżeńską. W Polsce także istnieją takie organizacje i jest
duże zainteresowanie nimi wśród naszej młodzieży.
Prawdziwa miłość nie polega tylko na uczuciu i popędzie seksualnym. Prawdziwa
miłość to zadanie. To troska o dobro kochanej osoby i odpowiedzialność za nią
i jej przyszłość.
Nie można zostawać rodzicem z przypadku. Aby zostać rodzicem, trzeba być
dojrzałym nie tylko biologicznie ale i psychicznie. Być także przygotowanym
do zawodu, aby utrzymać rodzinę. Każde dziecko ma prawo posiadać odpowiedzialnych i kochających obydwoje rodziców. Obecność matki i ojca dla prawidłowego rozwoju dziecka jest niezbędna.
Czy to prawda, że znajomość rytmów płodności pomaga w poczęciu
dziecka?
To prawda. Coraz więcej małżeństw ma problemy z płodnością. Jeśli małżonkowie potrafią rozpoznać objawy płodności, to jest im dużo łatwiej zaplanować poczęcie dziecka.
Obecnie rozwija się nowa dziedzina medycyny naprotechnologia, która zajmuje
się leczeniem niepłodności. Opiera się ona na obserwacji naturalnych rytmów
płodności. Diagnozuje zaburzenia płodności kobiety i mężczyzny. Wdraża odpowiednie leczenie. Ilość osiągniętych sukcesów w postaci poczęć i porodów w naprotechnologii przekracza procentowo ilość dzieci urodzonych z in vitro. A poza
tym w naprotechnologii odpadają dylematy moralne dotyczące poczęcia nowego
życia.
W Polsce bardzo dobry ośrodek naprotechnologiczny prowadzony jest przez doktora Tadeusza Wasilewskiego w Białymstoku. Przez 16 lat pan doktor zajmował
się poczęciami in vitro. Odstąpił jednak od tej metody i pomaga małżonkom w ramach naprotechnologii.
Dziękuje za rozmowę
Dziękuję.
Życzę wszystkim młodym osobom wchodzącym w związek małżeński, aby ich
miłość z dnia na dzień była coraz bardziej dojrzała, a ich małżeństwo trwałe.
Życzę także, aby byli dobrymi, kochającymi rodzicami dla swoich dzieci.
Szpital Powiatowy w Limanowej
ul. Józefa Piłsudskiego 61
34-600 Limanowa
Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780 Fax: 18 33 72 778
e-mail: [email protected]
www.szpitallimanowa.pl

Podobne dokumenty