Rady dla nauczyciela, kiedy „klasa szaleje”

Transkrypt

Rady dla nauczyciela, kiedy „klasa szaleje”
Rady dla nauczyciela, kiedy „klasa szaleje”
Co zrobić, by nie stracić zimnej krwi, kiedy sytuacja (klasowa) wymyka się spod kontroli.
Jak uspokoić klasę, zamiast podsycać zamieszanie i hałas.
1. Odczekaj kilka chwil. MoŜe uczniowie sami się uspokoją, gdy zauwaŜą, Ŝe juŜ jesteś
w klasie.
2. Nie krzycz „spokój”. Pamiętaj o sile ciekawości. Zwróć się do grupy uczniów, którzy
wydają się juŜ gotowi do lekcji. Zacznij coś cicho mówić do tej grupki uczniów,
a pozostali moŜe zainteresują się tym, co ich omija.
3. Zapytaj o coś ucznia słuchającego cię, a zakończ imieniem ucznia, który nie
zainteresował się lekcją. Spójrz na niego i zrób kilka kroków w jego stronę.
4. Zacznij od czegoś, co wymaga uwagi albo włącz cicho kasetę audio lub wideo.
5. Pochwal tych, którzy słuchają. Podziękuj im za uwagę.
6. Nie traktuj chaosu przedlekcyjnego w sposób osobisty. Te zachowania rzadko są
wymierzone w nauczyciela.
7. Zakłócenia w czasie lekcji to próba dla ciebie. Większość dzieci będzie pilnie
obserwować, jak sobie radzisz i jak się zachowujesz.
8. Zanim zareagujesz, zapamiętaj dobrze, w którym miejscu przerywasz swój wykład.
9. Sprawdź takŜe, czy nie ma jakichś połączeń między pojawieniem się zakłóceń na lekcji.
A tym, co mówisz lub robisz. Czasami ma to swoje uzasadnienie. MoŜe oznaczać coś
waŜnego – sprawdź to.
10. Kiedy jakiś uczeń przeszkadza za bardzo, porozmawiaj z nim, ale na osobności – nigdy
nie rób z tego publicznego przedstawienia.
Dla etatowych „przeszkadzaczy” miej gotowy zestaw pytań lub drobnych prac do
do wykonania. Jeśli się nudzą – niech mają coś do roboty.
10. PrzybliŜ się do osoby rozrabiającej, powinno ją to uspokoić. Uczniowie tracą chęć
do przeszkadzania w miarę zmieszania się odległości dzielącej je od nauczyciela.
12. Jeśli prowadzenie lekcji jest często zakłócane, spróbuj znaleźć tego przyczynę.
MoŜe uczniowi są zmęczeni. Nie staraj się stosować reguły: Jak zacząłem lekcję to ją skończę. Zrób małą przerwę, opowiedz coś zabawnego.
13. Pytaj się innych nauczycieli, jak sobie radzą z trudnymi sytuacjami; obserwuj innych;
poszerzaj repertuar dobrych rozwiązań.
14. Ustal z uczniami wyraźnie reguły zachowania się na lekcji. Zachęć ich do współpracy
nad regulaminem.
15. Dobre zachowania nagradzaj natychmiast (uśmiech , kilka miłych słów).
Pochwal takŜe uczniów na ogół kłopotliwych , jeśli uda się im zachować właściwie .
16. Małe przewinienia uczniów przedyskutuj z nimi na prywatnym gruncie.
Czasami przeniesienie tych spraw na forum publiczne wyolbrzymia je.
17. Czujnie i elastycznie reaguj na sygnały nadawane przez klasę .
JeŜeli coś się dzieje, lepiej skupić się na tym , niŜ prowadzić lekcje, mimo wszystko.
18. JeŜeli ciebie lub ucznia „poniosą nerwy” – dajcie sobie czas na ochłonięcie.
Wyjdź z uczniem na korytarz i spróbuj się dowiedzieć , jakie są szanse, aby takie
zachowanie nie powtórzyło się.
19. Wychodząc, nie zastawiaj klasy bez zajęcia, niej przygotowaną jakąś grę na 10 minut.
20. Z uczniem sprawiającym kłopoty rozmawiaj zawsze na osobności, postaraj się odkryć
problem dręczący dziecko. Bądź cierpliwy i wnikliwy. Często prawdziwy powód
trudności wychowawczych jest rozpaczliwie ukrywany pod maską cynizmu, arogancji,
agresji. OkaŜ dziecku zrozumienie, podaruj mu swoje zainteresowanie i czas.
Unikaj reagowania w sposób stereotypowo.
Oprac. na podst. http://www.dashofer.pl
( „Skuteczne metody pracy w szkole...”)

Podobne dokumenty