Oświadczenie woli GIM 2016-2017

Transkrypt

Oświadczenie woli GIM 2016-2017
Oświadczenie woli
Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka …………………………………..…………….………….. (imię i nazwisko)
do klasy pierwszej Gimnazjum w Zespole Szkół w Siewierzu, w roku szkolnym 2016/2017.
Siewierz, …..............................................................
(data i podpis)

Podobne dokumenty