Generuj PDF - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

Transkrypt

Generuj PDF - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
CENTRALNE LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE POLICJI
Źródło:
http://clk.policja.pl/clk/aktualnosci/71025,I-Miedzynarodowa-Konferencja-Naukowa-pt-Nowoczesne-technologie-w-bezpieczen
stwie.html
Wygenerowano: Czwartek, 2 marca 2017, 03:41
Strona znajduje się w archiwum.
I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PT.
„NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W BEZPIECZEŃSTWIE I
PORZĄDKU PUBLICZNYM” W SZCZYTNIE
W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w dn. 12–14 października odbyła się I Międzynarodowa
Konferencja Naukowa pt. „Nowoczesne technologie w bezpieczeństwie i porządku publicznym”.
Do udziału w tym przedsięwzięciu gospodarze zaprosili przedstawicieli środowiska
naukowego oraz sektora przemysłowego funkcjonującego w obszarze
bezpieczeństwa publicznego, wśród gości znalazł się również reprezentant
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.
Głównym celem spotkania ekspertów było naukowe usystematyzowanie wiedzy w zakresie zapobiegania oraz zwalczania
przestępczości z użyciem nowoczesnych technologii, a także wskazanie tendencji w zakresie bezpieczeństwa i porządku
publicznego z wykorzystaniem technicznego wsparcia i zaprezentowanie możliwości wspomożenia organów ścigania przez
nowoczesne rozwiązania komercyjne.
Prelegenci przedstawili najnowsze osiągnięcia w zakresie sprzętu i środków techniki kryminalistycznej i nowoczesne
technologie dla bezpieczeństwa. Zaprezentowano przykłady rozwiązań umożliwiających automatyczne zbieranie i
przetwarzanie danych, systemy pozwalające na wykrywanie i identyfikację niebezpiecznych substancji chemicznych,
sposoby przeszukiwania baz zdjęć sygnalitycznych z wykorzystaniem cech biometrycznych, możliwości identyfikacji
kryminalistycznej z użyciem poligrafu i genetyczną identyfikację ofiar katastrof masowych, a także nowatorskie rozwiązania
w zakresie wyposażenia służb stojących na straży porządku publicznego. Dużo miejsca poświęcono również zagadnieniom
związanym z metodami usprawniania łączności.
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty